Top 8 # Xem Nhiều Nhất Viết Bài Luận Về Lợi Ích Của Tivi Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Viết Bài Luận Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Tivi Bằng Tiếng Anh.

Viết đoạn văn tiếng anh về lợi ích và tác hại của tivi?

Bài thuyết trình về tivi bằng tiếng anh

Lợi ích và tác hại của việc xem tivi bằng tiếng anh

Những bất lợi của tivi bằng tiếng anh

Tác hại của việc xem tivi đối với trẻ em bằng tiếng anh

Lợi ích của internet bằng tiếng anh

There is an electronic device that is very familiar and appears in every house. It is hard to find a place without its presence, and it is the TV. After inventors successfully simulated it in the 1920s, television had become one of the must – have items of every family. Television is an excellent entertaining device, and it is not easy to be replaced by any other things. When we talk about entertaining forms, there are not many things that are as interesting as a TV. Nowadays, there are thousand TV stations all over the world that provide countless channels with competitive contents. When we sit in front of a TV with a remote in our hands, we can easily access to the world through many different lens. The news becomes so lively, the celebrities becomes so close, and the information becomes so easy to be remembered. TV can not only entertain ourselves, but it can also cheer up a whole family or a team. How great is it when we can sit together to watch our favorite TV shows after a long day outside, and we can even talk about them for the next few days. Maybe we do not realize, but TV actually has some positive impacts on us. Unlike the Internet with a huge number of contents which are not censored and confirmed, most of the things that displayed on TV are already checked. We do not have to worry much about absorbing wrong sources of information or harmful content when watching TV, and all we need to do is choosing the property programs which suits our age and hobby. TV plays a big role in our daily life, and the world would be a very boring place without it.

Có một thiết bị điện tử rất quen thuộc và xuất hiện trong mỗi căn nhà. Thật khó để tìm một nơi mà không có sự hiện diện của nó, và đó chính là chiếc TV. Sau khi những nhà phát minh thành công trong việc mô phỏng nó và những năm 1920, TV đã trở thành một vật phải có của mọi gia đình. TV là một thiết bị giải trí xuất sắc, và những thứ khác không thể nào dễ dàng thay thế được nó. Khi chúng ta nói về những hình thức giải trí, không có nhiều thứ có thể thú vị được như chiếc TV. Hiện nay, có hàng ngàn những đài truyền hình trên khắp thế giới cung cấp vô số những kênh truyền hình với nội dung cạnh tranh. Khi chúng ta ngồi trước TV với chiếc điều khiển từ xa trên tay, chúng ta có thể dễ dàng kết nối với thế giới thông qua nhiều lăng kính. Tin tức trở nên thật sống động, những người nổi tiếng trở nên thật gần gũi, và những thông tin trở nên thật dễ dàng để ghi nhớ. TV không chỉ có thể giải trí cho bản thân chúng ta, mà nó còn có thể làm náo nhiệt cả một gia đình hoặc tập thể. Tuyệt vời làm sao khi chúng ta có thể cùng nhau ngồi xem những chương trình TV yêu thích sau một ngày dài ở bên ngoài, và chúng ta thậm chí còn có thể bàn về chúng trong vài ngày kế tiếp. Có thể chúng ta không nhận ra, nhưng TV thật sự có những tác động tích cực lên chúng ta. Không như mạng Internet với số lượng khổng lồ những nội dung không được kiểm duyệt và chứng thực, hầu hết những gì được trình chiếu trên TV đều đã được kiểm tra. Chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về việc tiếp nhận những nguồn thông tin sai lệch hoặc những nội dung gây hại khi xem TV, những gì chúng ta cần làm là chọn những chương trình thích hợp với độ tuổi và sở thích. TV đóng một vai trò lớn trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, và thế giới sẽ trở thành một nơi rất chán chường nếu không có nó.

Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Tác Hại Của Tivi Television.

Lợi ích của việc xem thời sự

Viết đoạn văn về ưu điểm và nhược điểm của việc xem tivi

Bài viết tiếng Anh về television lớp 6

Viết đoạn văn về 1 phát minh bằng tiếng Anh

Viết về thói quen xem tivi bằng tiếng anh

Sở thích xem tivi bằng tiếng anh

VIẾT BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TÁC HẠI CỦA TIVI TELEVISION.

In the era of information technology, TV has seen a significant development to meet the huge demand of the audience. However, when it comes to relying on it, it can have negative impacts on our life. First and foremost, watching TV too much is believed to do harm to our health. Spending long hours in front of the screen can put strain on the eyes, which damages the eyesight. Moreover, people will be more inactive and become a “couch potato” on account of lacking physical activities. As a result, they may run a risk of obesity, high blood pressure or heart-related diseases. The second drawback I would like to mention is that watching TV is a waste of time. As TV offers a wide range of programs catering for all tastes, watching it is taking up more and more time in people’s daily routine. Therefore, time for studying, working or even sleeping is reduced, which can lead to work deficiency. In addition, the more they watch TV, the more they are unwilling to take part in outdoor activities and meeting friends. Last but not least, with the mushrooming of films and TV shows, the increase in inappropriate materials is out of control. Providing many programs of all range including violent and blood contents, TV can deliver unhealthy images and messages. In consequence, this can poison viewers’ mind, especially children’s and cause behavioral problems. Taking everything into consideration, although it is undeniable that TV is a useful device, it also has bad sides that people should be well aware of.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ:

Viết đoạn văn tiếng anh về lợi ích của tivi?

Lợi ích của việc xem thời sự

Bài viết tiếng Anh về television lớp 6

Viết đoạn văn về 1 phát minh bằng tiếng Anh

Viết về thói quen xem tivi bằng tiếng anh

Sở thích xem tivi bằng tiếng anh

Cách Viết Bài Luận Về Nguyên Nhân

Cause (nguyên nhân) là những gì làm cho một sự việc khác diễn ra. Effect (tác động, kết quả) là những gì được tạo ra từ một tình huống, những hành động, hành vi cụ thể nào đó. Đây là một dạng bài luận phổ biến trong các bài kiểm tra năng lực tiếng Anh.

1. Đặc điểm của bài luận nguyên nhân – kết quả

– Quan hệ giữa hai sự việc phải là quan hệ nguyên nhân – kết quả, không phải đơn thuần là quan hệ về mặt thời gian: sự việc xảy ra trước được tiếp nối bởi sự việc xảy ra sau. Mối quan hệ này phải được làm rõ và xuất hiện xuyên suốt đoạn văn.

– Một vài hoặc tất cả những nguyên nhân và kết quả có thể xảy ra đều phải được suy xét, người viết không được chỉ đề cập đến nguyên nhân hay kết quả rõ ràng hoặc quan trọng nhất.

2. Các cấu trúc để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả

2.1. Sentence connector (Từ nối câu)

Các từ trên mang nghĩa “do đó”.

Ví dụ:

In some areas, water levels will fall; consequently, these areas will no longer be able to support agriculture.

2.2. Conjunctions (Liên từ)

Các liên từ (conjunction) đã được giới thiệu ở đây, tuy nhiên, trong khi viết bài văn nguyên nhân – kết quả, chúng ta cần chú ý đến những liên từ làm nổi bật mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Ví dụ:

Some areas will no longer be able to support agriculture, for water levels will have fallen in these areas.

2.3. Các cấu trúc với mệnh đề

Công thức sử dụng các cấu trúc sau có thể được xem ở đây.

so… that…

Mệnh đề that ở sau diễn tả kết quả của sự việc, sự kiện, hành động được nhắc đến trước đó trong câu.

The rise in temperature will happen so fast that the area will no longer be able to support agriculture.

such… that…

The rise in temperature will cause such terrible damage that the area will no longer be able to support agriculture.

such a/an… that…

The rise in temperature will cause such a severe heat wave that the araa will no longer be able to support agriculture.

2.4. Các cấu trúc với cụm giới từ (Preposition phrase)

Vì một cụm từ (một nhóm các từ đi cùng nhau) không phải một câu hoàn chỉnh, nên khi dùng chúng phải được gắn với một mệnh đề (clause) để tạo câu hoàn chỉnh.

Các cụm từ trên mang nghĩa “do/ vì…”.

Ví dụ:

As a result of the increased heat, agricultural patterns will change.

2.5. Các cấu trúc với vị ngữ

Vị ngữ của một câu bao gồm tất cả các từ trong câu tính từ động từ chính trở đi. Trong nhóm các cấu trúc này, quan hệ nguyên nhân – kết quả được chỉ ra bằng động từ hoặc những từ ngữ đi theo nó.

Mang nghĩa “…gây ra, dẫn đến…”

Mang nghĩa “…được tạo nên từ, gây ra bởi…

His difficulty in walking results from a childhood illness. (Việc anh ấy đi lại khó khăn gây ra bởi một căn bệnh khi anh ta còn nhỏ.)

2.6. Cụm phân từ (Participial phrase)

– Có thể dùng một số cụm phân từ không có chủ ngữ và chứa một động từ ở dạng có đuôi “-ing” để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân- kết quả.

– Các cụm phân từ cần lưu ý: …causing…, …leading to…, ..contributing in…, …resulting in…

Chúng đều có nghĩa là “…dẫn đến, gây ra…”

– Các cụm phân từ không có chủ ngữ vì vậy cần được gắn với mệnh đề để tạo câu hoàn chỉnh.

Ví dụ:

He was diagnosed with cancer resulting in his wife’s depression.

3. Bố cục của bài luận Nguyên nhân – Kết quả

It is true that… This essay will discuss some reasons why this has occurred and examine the consequences of this worrying trend.

Nguyên nhân 1: The main cause of this problem is…

Nguyên nhân 2: However, it is not only due to …, but also…

The effects of this have been and will continue to be very serious.

Bạn chỉ cần viết trong 1 câu duy nhất để tóm tắt lại nguyên nhân và sự tác động đã nêu ra trước đó

To sum up, it is evident that there are several causes of…, and a variety of negative effects

4. Bài luận mẫu

The percentage of overweight children in western society has increased by almost 20% in the last ten years.Discuss the causes and effects of this disturbing trend.

Over the last ten years, western societies have seen close to a 20% rise in the number of children who are overweight. This essay will discuss some reasons why this has occurred and examine the consequences of this worrying trend.

The effects of this have been and will continue to be very serious. Firstly, there has been a large increase in health-related diseases amongst children, especially diabetes. This debilitating illness means a child has to be injected with insulin for the rest of their life. Not only this, very overweight children often experience bullying from other children, which may affect their mental health. The negative stigma of being overweight may also affect self-esteem.

To sum up, it is evident that there are several causes of obesity amongst children, and a variety of negative effects. Society must ensure steps are taken to prevent this problem from deteriorating further.

Bài Luận Viết Về Lợi Ích Của Việc Đi Xe Đạp Bằng Tiếng Anh.

Biết Khi Đi Du Lịch.

BÀI VIẾT TIẾNG PHÁP KỂ VỀ CHUYẾN DU LỊCH.

BÀI VIẾT TIẾNG PHÁP VỀ CHỦ ĐỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN.

CÁC TIPS LUYỆN VIẾT TIẾNG PHÁP CHO BÀI THI DELF.

Cách Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp.

Giới Thiệu Tên Các Địa Danh Ở Hà Nội Bằng Tiếng Pháp.

TẢ PHÒNG NGỦ CỦA CHÚNG TA BẰNG TIẾNG PHÁP.

Viết Đoạn Văn Miêu Tả Người Bạn Thân Bằng Tiếng Pháp.

GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG PHÁP.

Viết Về Ngày Chủ Nhật Bằng Tiếng Pháp.

VIẾT VỀ KỲ NGHỈ HÈ ĐÁNG NHỚ BẰNG TIẾNG PHÁP.

Viết Về Một Ngày Của Bạn Bằng Tiếng Pháp – Ma journée

VIẾT VỀ NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN BẰNG TIẾNG PHÁP.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA…

VIẾT VỀ MÙA ĐÔNG HÀ NỘI BẰNG TIẾNG ANH.

VIẾT VỀ THỜI GIAN RẢNH RỖI BẰNG TIẾNG ANH.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ THÍCH LEO NÚI.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ NIỀM ĐAM MÊ NHẢY MÚA.

Một Số Mẫu Câu Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Tiếng Hàn.

Tổng Hợp Các Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp.

Bí Quyết Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn.

Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Hàn.

BÀI LUẬN MIÊU TẢ BỐ BẰNG TIẾNG ANH.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH NHÀ THIẾT KẾ.

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Bác Sĩ.

BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY.

BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH CHƠI BÓNG CHUYỀN.

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ MÔN THỂ THAO YÊU THÍCH …

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ LỢI ÍCH VÀ SỰ BẤT TIỆN…

MY HOBBIES. VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH CỦ…

BÀI LUẬN VIẾT VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐI XE ĐẠP BẰNG T…

BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT.

Viết Email Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh Đơn Giản.

GIỚI THIỆU HỒ HOÀN KIẾM BẰNG TIẾNG NHẬT.

GIỚI THIỆU NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI BẰNG TIẾNG NHẬT.

GIỚI THIỆU VỀ LĂNG BÁC BẰNG TIẾNG NHẬT.

GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH BẰNG TIẾNG NHẬT.

Viết Một Bức Thư Mời Bạn Đến Dự Tiệc Bằng Tiếng Anh.

MIÊU TẢ MÙA ĐÔNG BẰNG TIẾNG HÀN.