Câu 1:danh Từ Là Gì? Cho Ví Dụ Câu 2: Vẽ Sơ Đồ Cấu Tạo Của Cụm Danh Từ: ‘ Một Túp Lều Nát’ Câu Hỏi 677875

--- Bài mới hơn ---

 • Luyện Từ Và Câu 4 (Cả Năm)
 • Soạn Bài: Luyện Từ Và Câu: Cấu Tạo Của Tiếng
 • Hệ Thống Kích Từ Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Hệ Thống Kích Từ
 • Phó Từ Là Gì? Phân Loại Và Nêu Ví Dụ Về Phó Từ
 • Unit 8: Chức Năng, Vị Trí Của Adj (Tính Từ) Và Adv (Trạng Từ)
 • Danh từ (DT ): DT là những từ chỉ sự vật

  ( người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị )

  – DT chỉ hiện tượng : mưa, nắng , sấm, chớp,…

  DT chỉ khái niệm : đạo đức, người, kinh nghiệm, cách mạng,…

  mét, lít, ki-lô-gam,… ;nắm, mớ, đàn,…

  Khi phân loại DT tiếng Việt, trước hết , người ta phân

  chia thành 2 loại : DT riêng và DT chung .

  Danh từ riêng : là tên riêng của một sự vật

  (tên người, tên địa phương, tên địa danh,.. )

  Danh từ chung : là tên của một loại sự vật

  (dùng để gọi chung cho một loại sự vật ). DT chung có thể chia thành 2 loại :

  + DT cụ thể : là DT chỉ sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng

  các giác quan (sách, vở, gió ,mưa,…).

  + DT trừu tượng : là các DT chỉ sự vật mà ta không cảm nhận được

  bằng các giác quan ( cách mạng, tinh thần, ý nghĩa,… )

  Các DT chỉ hiện tượng, chỉ khái niệm, chỉ đơn vị được giảng dạy

  trong chương trình SGK lớp 4 chính là các loại nhỏ của DT chung.

  Hiện tượng là cái xảy ra trong không gian và thời gian mà con người

  có thể nhận thấy, nhận biết được. Có hiện tượng tự nhiên

  như : , sấm, chớp, động đất,… và hiện tượng xã hội

  như : chiến tranh, đói nghèo, áp chúng tôi chỉ hiện tượng là DT biểu thị

  các hiện tượng tự nhiên ( ,ánh nắng, tia chớp,…) và hiện

  tượng xã hội (cuộc chiến tranh, sự đói …) nói trên.

  Chính là loại DT có ý nghĩa trừu tượng ( DT trừu tượng- đã nêu ở trên).

  Đây là loại DT không chỉ vật thể, các chất liệu hay các đơn vị sự vật cụ

  thể ,mà biểu thị các khái niệm trừu tượng như : tư tưởng, đạo

  đức, khả năng, tính nết, thói quen, quan hệ, thái độ,cuộc sống , ý thức , tinh thần, mục đích, phương châm,chủ trương, biện pháp, ý kiến, cảm tưởng, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn,…

  Các khái niệm này chỉ tồn tại trong nhận thức, trong ý thức của con

  người, không “vật chất hoá”, cụ thể hoá được. Nói cách khác, các

  khái niệm này không có hình thù, không cảm nhận trực tiếp được

  bằng các giác quan như mắt nhìn, tai nghe,…

  Hiểu theo nghĩa rộng, DT chỉ đơn vị là những từ chỉ đơn vị các sự

  vật. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa , vào phạm vi sử dụng, có thể

  chia DT chỉ đơn vị thành các loại nhỏ như sau :

  – DT chỉ đơn vị tự nhiên : Các DT này chỉ rõ loại sự vật, nên còn

  được gọi là DT chỉ loại. Đó là các từ :con, cái , chiếc; cục, mẩu,

  miếng; ngôi, tấm , bức; tờ, quyển, cây, hạt, giọt, hòn ,sợi,…

  – DT chỉ đơn vị đo lường : Các DT này dùng để tính đếm, đo đếm

  các sự vật, vật liệu, chất liệu,…VD :lạng, cân, yến, tạ, mét thước, lít sải, gang,…

  – DT chỉ đơn vị tập thể : Dùng để tính đếm các sự vật tồn tại dưới

  dạng tập thể , tổ hợp. Đó là các từ :bộ, đôi, cặp, bọn, tụi, đàn,dãy, bó,…

  – DT chỉ đơn vị thời gian:Các từ như: giây, phút , giờ, tuần, tháng,mùa vụ, buổi,…

  – DT chỉ đơn vị hành chính, tổ chức:xóm, thôn, xã, huyện, nước,

  nhóm, tổ, lớp , trường,tiểu đội, ban, ngành,…

  *Cụm DT :

  – DT có thể kết hợp với các từ chỉ số lượng ở phía trước,

  các từ chỉ định ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập

  thành cụm DT. Cụm DT là loại tổ hợp từ do DT và một số từ

  ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Hỏi Của Nguyễn Châu Anh
 • Soạn Bài Lớp 6: Cụm Danh Từ
 • Soạn Bài Cụm Danh Từ Ngắn Nhất
 • Bài 11. Cụm Danh Từ Bai Day Cum Danh Tu Pptx
 • Bài 11. Cụm Danh Từ
 • Danh Từ & Cụm Danh Từ Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Từ Ghép Trong Tiếng Anh Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Danh Từ Ghép (Compound Noun); Cụm Danh Từ (Noun Phrase); Cụm Danh Động Từ (Gerund Phrase)
 • Tổng Hợp 33 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Thường Dùng Trong Giao Tiếp
 • Sách Cẩm Nang Cấu Trúc Tiếng Anh
 • Cẩm Nang Cấu Trúc Tiếng Anh Sách Miễn Phí
 • Danh từ trong Tiếng Anh là thành phần quan trọng cấu tạo nên chủ ngữ và tân ngữ trong câu. Các kiến thức về danh từ bao gồm: dấu hiệu nhận biết danh từ, phân loại, cấu tạo cụm danh từ, mệnh đề danh từ….

  Danh từ (Noun) là từ chỉ sự vật, sự việc, ví dụ như: girl- cô gái, people- người, money – tiền, attention – sự tập trung.

  Một số đuôi thường thấy của danh từ:

  -Các đuôi chỉ nghề nghiệp: -ist, – or, -er, -ian, -man, -ant.

  -Các đuôi chỉ sự vật, sự việc: -ance, -ence, -tion, -sion, -ment,…

  Trong  1 số trường hợp, động từ mang đuôi -ing cũng được dùng như danh từ.

  Ví dụ:  Learning English sometimes seems interesting.

  (Việc học tiếng Anh đôi khi có vẻ thú vị)

  Phân loại danh từ trong Tiếng Anh

  Gồm hai loại: danh từ đếm được và danh từ không đếm được

  Danh từ đếm được 

  là những danh từ mà ta có thể đếm bằng số lượng 1,2,3,4… Ví dụ: một ngươì, hai người, bốn cái cốc…

  Danh từ đếm được chia làm 2 loại: danh từ số ít và danh từ số nhiều.

  -Danh từ số ít: diễn tả một đố vật, sự việc nào đó ví dụ “book” (một quyển sách). 

  -Danh từ số nhiều: thường được phát triển từ danh từ số ít bằng cách thêm đuôi -s hoặc -es. ví dụ “book” – một quyển sách khi chuyển thành số nhiều sẽ là “books” – những quyển sách.

  Danh từ không đếm được 

  Là danh từ mà ta không thể dùng số lượng để đếm. Ta có một số ví dụ như:  water (nước) – không thể đếm một nước, hai nước, attention (sự tập trung) – không thể đếm.

  Danh từ kết hợp với một số thành phần khác như tính từ, danh từ, mạo từ, định lượng từ sẽ tạo thành một cụm danh từ. Ví dụ: trong Tiếng Việt ta nói: “Một cô gái đẹp đang tiến lại phía tôi” song trong Tiếng Anh ta sẽ nói: “A beautiful girl is coming to me”. “A beautiful girl” là một cụm danh từ, song tư duy Tiếng Anh ngược với Tiếng Việt, tính từ “beautiful” đặt lên trước danh từ “girl”. Vì thế, thiết lập cụm danh từ cần quan tâm thứ tự các yếu tố như sau: 

  Determiner (Mạo từ ) + noun: the village, a house, our friends; those houses

  Quantifier (Định lượng từ) + noun: some people; a lot of money

  Determiner + Noun+ Noun: the marketing department

  Determiner + Adjective + Noun: our closest friends; a new house.

  Quantifier + Determiner + Noun: all those children;

  Quantifier + Determiner + Adjective + Noun: both of my younger brothers

  Determiner + Adverb + Adjective + Noun: That quite expensive house

  Ving: Reading book

  To V: To study English

  Mệnh đề danh từ: 

  Gồm có các cấu trúc thường gặp là

  • Question word + S + V

  Eg: What he said is correct. (Những gì anh ta nói đều đúng).

  • Question word + V ( question word is S)

  Eg: I don’t know what will happen. (Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra)

  • if/whether + S + V

  Eg: Can you tell me whether it will rain? (Không biết liệu trời có mưa hay không?)

  • Question word / whether + to V

  Eg: Tell me where to go. (Hãy nói cho tôi nơi để đi).

  • That S + V + O

  Eg: I know that you know the problem. (Tôi biết là bạn biết vấn đề này). 

   

   

  …………….

  Trung tâm Anh ngữ online EWise

  Học Tiếng Anh tương tác online với giáo viên

  Facebook: EWise Tiếng Anh giao tiếp online

  Youtube: Anh ngữ Ewise

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Từ Và Cụm Danh Từ Trong Tiếng Anh – Phân Loại Và Cách Sử Dụng
 • Các Bước Để Có Thể Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Hạt Nhân Nguyên Tử Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cấu Tạo Hạt Nhân Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Pa Lăng Điện Tiếng Anh Là Gì? Cấu Tạo, Thông Số Tiếng Anh Chi Tiết
 • Vẽ Sơ Đồ Khối Cấu Trúc Cơ Bản Của Máy Tính

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Khối Cơ Bản Của Máy Tính
 • 5 Cách Kiểm Tra Cấu Hình Máy Tính, Xem Phần Cứng Laptop Win 10, 7, 8,
 • Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính
 • Các Khái Niệm Cơ Bản Của Mạng Máy Tính
 • Giáo Án Môn Tin Học Lớp 10
 • Một màn hình CRT.

  Thường gặp nhất là các loại màn hình máy tính với nguyên lý ống phóng chùm điện tử (ống CRT, nên thường đặt tên cho loại này là “loại CRT”).

  Các màn hình loại CRT có các ưu nhược điểm:

  Ưu điểm: Thể hiện màu sắc rất trung thực, tốc độ đáp ứng cao, độ phân giải có thể đạt được cao. Phù hợp với games thủ và các nhà thiết kế, xử lý đồ hoạ.

  Nhược điểm: Chiếm nhiều diện tích,nặng, tiêu tốn điện năng hơn các loại màn hình khác, thường gây ảnh hưởng sức khoẻ nhiều hơn với các loại màn hình khác.

  Màn hình máy tính loại tinh thể lỏng dựa trên công nghệ về tinh thể lỏng nên rất linh hoạt, có nhiều ưu điểm hơn màn hình CRT truyền thống, do đó hiện nay đang được sử dụng rộng rãi, dần thay thế màn hình CRT.

  Ưu điểm: Mỏng nhẹ, không chiếm diện tích trên bàn làm việc. Ít tiêu tốn điện năng so với màn hình loại CRT, ít ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng so với màn hình CRT.

  Nhược điểm: Giới hạn hiển thị nét trong độ phân giải thiết kế (hoặc độ phân giải bằng 1/2 so với thiết kế theo cả hai chiều dọc và ngang), tốc độ đáp ứng chậm hơn so với màn hình CRT (tuy nhiên năm 2007 đã xuất hiện nhiều model có độ đáp ứng đến 2 ms), màu sắc chưa trung thực bằng màn hình CRT.

  Độ phân giải của màn hình tinh thể lỏng dù có thể đặt được theo người sử dụng, tuy nhiên để hiển thị rõ nét nhất phải đặt ở độ phân giải thiết kế của nhà sản xuất. Nguyên nhân là các điểm ảnh được thiết kế cố định (không tăng và không giảm được cả về số điểm ảnh và kích thước), do đó nếu thiết đặt độ phân giải thấp hơn độ phân giải thiết kế sẽ xảy ra tình trạng tương tự việc có 3 điểm ảnh vật lý (thực) dùng để hiển thị 2 điểm ảnh hiển thị (do người sử dụng thiết đặt), điều xảy ra lúc này là hai điểm ảnh vật lý ở sẽ hiển thị trọn vẹn, còn lại một điểm ảnh ở giữa sẽ hiển thị một nửa điểm ảnh hiển thị này và một nửa điểm ảnh hiển thị kia – dẫn đến chỉ có thể hiển thị màu trung bình, dẫn đến sự hiển thị không rõ nét.

  Điểm chết trong màn hình tinh thể lỏng

  Một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá về màn hình tinh thể lỏng là các điểm chết của nó (khái niệm điểm chết không có ở các loại màn hình CRT).

  Điểm chết được coi là các điểm mà màn hình không thể hiển thị đúng màu sắc, ngay từ khi bật màn hình lên thì điểm chết chỉ xuất hiện một màu duy nhất tuỳ theo loại điểm chết.

  Điểm chết có thể xuất hiện ngay từ khi xuất xưởng, có thể xuất hiện trong quá trình sử dụng.

  Điểm chết có thể là điểm chết đen hoặc điểm chết trắng. Với các điểm chết đen chúng ít lộ và dễ lẫn vào hình ảnh, các điểm chết trắng thường dễ nổi và gây ra sự khó chịu từ người sử dụng.

  Theo công nghệ chế tạo các điểm chết của màn hình tinh thể lỏng không thể sửa chữa được. Thường tỷ lệ xuất hiện điểm chết của màn hình tinh thể lỏng chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm xuất xưởng nên các hãng sản xuất có các chế độ bảo hành riêng. Một số hãng cho phép đến 3 điểm chết (mà không bảo hành), một số khác là 5 điểm do đó khi lựa chọn mua các màn hình tinh thể lỏng cần chú ý kiểm tra về số lượng các điểm chết sẵn có.

  Để kiểm tra các điểm chết trên các màn hình tinh thể lỏng, tốt nhất dùng các phần mềm chuyên dụng (dẫn dễ tìm các phần mềm kiểu này bởi chúng thường miễn phí), nếu không có các phần mềm, người sử dụng có thể tạo các ảnh toàn một màu đen, toàn một màu trắng, toàn một màu khác và xem nó ở chế độ chiếm đầy màn hình (full screen) để kiểm tra.

  Đèn nền trong màn hình tinh thể lỏng

  Công nghệ màn hình tinh thể lỏng phải sử dụng các đèn nền để tạo ánh sáng đến các tinh thể lỏng. Khi điều chỉnh độ sáng chính là điều chỉnh ánh sáng của đèn nền. Điều đáng nói ở đây là một số màn hình tinh thể lỏng có hiện tượng lọt sáng tại các viền biên của màn hình (do cách bố trí của đèn nền và sự che chắn cần thiết) gây ra cảm giác hiển thị không đồng đều khi thể hiện các bức ảnh tối. Khi chọn mua cần thử hiển thị để tránh mua các loại màn hình gặp lỗi như vậy, cách thử đơn giải nhất là quan sát viền màn hình trong thời điểm khởi động Windows xem các vùng sáng có quá lộ hay không.

  Ngoài hai thể loại chính thông dụng trên, màn hình máy tính còn có một số loại khác như:

  Màn hình cảm ứng

  Màn hình cảm ứng là các loại màn hình được tích hợp thêm một lớp cảm biến trên bề mặt để cho phép người sử dụng có thể điều khiển, làm việc với máy tính bằng cách sử dụng các loại bút riêng hoặc bằng tay giống như cơ chế điều khiển của một số điện thoại thông minh hay Pocket PC.

  Màn hình cảm ứng xuất hiện ở một số máy tính xách tay cùng với hệ điều hành Windows 8. Một số máy tính cho các tụ điểm công cộng cũng sử dụng loại màn hình này phục vụ giải trí, mua sắm trực tuyến hoặc các mục đích khác – chúng được cài đặt hệ điều hành Windows Vista mới nhất.

  Màn hình máy tính sử dụng công nghệ OLED

  Là công nghệ màn hình mới với xu thế phát triển trong tương lai bởi các ưu điểm: Cấu tạo mỏng, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng nhanh, tuổi thọ cao…

  Về cơ bản, ngoại hình màn hình OLED thường giống màn hình tinh thể lỏng nhưng có kích thước mỏng hơn nhiều do không sử dụng đèn nền.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Tìm Hiểu Cấu Trúc Máy Tính
 • Sacs: Phân Tích Cấu Trúc Hệ Thống Máy Tính
 • Cấu Trúc Chung Của Máy Tính Điện Tử Bao Gồm Những Bộ Phận Nào? Câu Hỏi 1272521
 • Bài 3: Giới Thiệu Về Máy Tính Bai3 Doc
 • Top 6 Công Cụ Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Mindmap Cho Laptop, Điện Thoại Tốt Nhất
 • Danh Từ Ghép (Compound Noun); Cụm Danh Từ (Noun Phrase); Cụm Danh Động Từ (Gerund Phrase)

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 33 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Thường Dùng Trong Giao Tiếp
 • Sách Cẩm Nang Cấu Trúc Tiếng Anh
 • Cẩm Nang Cấu Trúc Tiếng Anh Sách Miễn Phí
 • “thông” Não Kiến Thức Về Từ Loại Tiếng Anh: Đanh Từ, Động Từ, Tính Từ …
 • Tất Tần Tật Kiến Thức Về Trạng Từ Tiếng Anh
 • A. GIỚI THIỆU VỀ TỪ GHÉP

  I. Từ ghép là gì?

  Từ ghép (phức từ) được tạo thành bằng cách ghép các tiếng có quan hệ ngữ nghĩa với nhau vả bổ sung cho nhau.

  II. Các loại từ ghép trong tiếng Anh

  Danh từ ghép, cụm danh từ, cụm danh động từ & tính từ ghép là các loại từ ghép thường gặp trong tiếng Anh

   

   

  B. DANH TỪ GHÉP (COMPOUND NOUN)

  I. Danh từ ghép là gì?

  Danh từ ghép là danh từ có cấu tạo gồm 2 từ trở lên ghép lại với nhau. Phần lớn danh từ kép trong tiếng Anh được thành lập khi một danh từ hay tính từ kết hợp với một danh từ khác.

  Ví dụ:

  Tooth (răng) và paste (hồ/bột) đều có nghĩa riêng của nó, nhưng khi ta nối chúng lại với nhau thì sẽ tạo thành một từ mới toothpaste (kem đánh răng).

  Black (đen) là một tính từ và board (bảng) là một danh từ, nhưng nếu ta nối chúng lại với nhau ta sẽ có một từ mới blackboard (bảng đen).

  Trong cả 2 ví dụ trên, từ đầu tiên đóng vai trò bổ nghĩa hay mô tả kĩ hơn từ thứ hai, ngụ ý nói cho người đọc biết loại/nhóm của đồ vật/con người mà từ thứ hai mô tả, hay cho ta biết về mục đích sử dụng của đồ vật đó.

   

  II. Các dạng danh từ ghép: 3 dạng 

  1. Mở hay sử dụng khoảng trống – Có khoảng trống giữa các từ (tennis shoe)

  2. Sử dụng dấu gạch ngang – có dấu gạch ngang giữa các từ (six-pack)

  3. Đóng – Không có khoảng trống hay dấu gạch ngang giữa các từ (bedroom)

   

  III. Một số ví dụ khác về danh từ ghép:

  Danh từ

  +

  Danh từ

  bus stopIs this the bus stop for the number 12 bus?fire-flyIn the tropics you can see fire-flies at night.footballShall we play football today?

  Tính từ

  +

  Danh từ

  full moonI always feel crazy at full moon.blackboardClean the blackboard please.softwareI can’t install this software on my PC.

  Động từ (-ing)

  +

  Danh từ

  breakfastWe always eat breakfast at 8am.washing machinePut the clothes in the red washing machine.swimming poolWhat a beautiful swimming pool!

  Danh từ

  +

  Động từ (-ing)

  sunriseI like to get up at sunrise.haircutYou need a haircut.train-spottingHis hobby is train-spotting.

  Động từ

  +

  Giới từ

  check-outPlease remember that check-out is at 12 noon.

  Danh từ

  +

  Cụm giới từ

  mother-in-lawMy mother-in-law lives with us.

  Giới từ

  +

  Danh từ

  underworldDo you think the police accept money from theunderworld?

  Danh từ

  +

  Tính từ

  truckfulWe need 10 truckfuls of bricks.

  IV. Lưu ý về phát âm:

  1. Danh từ ghép thường có trọng âm ở từ đầu tiên. Trong cụm từ “pink ball”, cả hai từ đều có trọng âm như nhau (như bạn đã biết, danh từ và tính từ thường xuyên được nhấn mạnh). Trong danh từ ghép “golf ball”, từ đầu tiên được nhấn mạnh hơn, mặc dù cả 2 từ đều là danh từ. Vì “golf ball” là một danh từ ghép ta coi nó như một danh từ đơn và vì thế nó có một trọng âm đơn chính – ở từ đầu tiên. Trọng âm rất quan trọng trong danh từ đơn. Ví dụ, nó giúp chúng ta biết được nếu ai đó nói “a GREEN HOUSE” (ngôi nhà sơn màu xanh) hay “a GREENhouse” (nhà kính để trồng cây)

  2. Khác biệt giữa Anh – Anh và Anh – Mỹ

  Các dạng Tiếng Anh khác nhau , hay kể cả người viết khác nhau, có thể sử dụng hình thức khoảng trống, gạch ngang hay đóng cho cùng một danh từ ghép, tùy vào phong cách. Không có một luật định cụ thể nào cả. Ví dụ: chúng ta có thể thấy:

  container ship

  container-ship

  containership

  Nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng dạng nào, hãy tra trong từ điển.

   

  C. CỤM DANH TỪ (NOUN PHRASE)

  I. Cụm danh từ là gì?

  Cụm danh từ (noun phrase) là một nhóm từ bắt đầu bằng một danh từ và có chức năng đồng cách. Cụm danh từ này thường đi ngay trước hoặc sau danh từ nó biểu đạt.

  II. Cấu trúc chung của một cụm danh từ

  Cụm danh từ = Tính từ + Danh từ

  Một cụm danh từ sẽ có 1 danh từ chính và có thể có 1 hay nhiều tính từ đi kèm với vai trò bổ nghĩa cho danh từ đó.

  III. Quy tắc sắp xếp các tính từ bổ nghĩa.

  Quy tắc này được tóm gọn lại trong những chữ viết tắt là OpSACOMP. Bạn hãy ghi nhớ những chữ cái này, nó sẽ vô cùng hữu ích khi bạn gặp phải những bài tập sắp xếp phức tạp. Vậy OpSACOMP là gì?

  Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…

  Size/Shape – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long, short, tall…

  Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…

  Color – tính từ chỉ màu sắc. Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark brown ….

  Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese, American, British, Vietnamese…

  Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…

  Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

  Ví dụ: Sắp xếp cụm danh từ gồm a /leather/ handbag/ black

  Ta thấy xuất hiện các tính từ:

  – leather chỉ chất liệu làm bằng da (Material)

  – black chỉ màu sắc (Color)

  Vậy theo trật tự OpSACOMP, cụm danh từ trên sẽ được sắp xếp theo vị trí đúng là: a black leather handbag.

  Một ví dụ khác: car / black / big / a

  Các tính từ bao gồm:

  – Tính từ to, lớn (big) chỉ kích cỡ (Size) của xe oto (Car)

  – Tính từ đen (black) chỉ màu sắc (Color)

  Vậy theo trật tự OpSACOMP, cụm danh từ trên sẽ được sắp xếp theo vị trí đúng là: a big black car.

   

   

  D. CỤM DANH ĐỘNG TỪ (GERUND PHRASE)

  I. Cụm danh động từ (Gerund phrase) là gì?

  Cụm danh động từ (Gerund phrase)lLà một nhóm từ bắt đầu bằng một danh động từ (động từ tận cùng bằng -ing). Nhóm từ này được gọi là cụm danh động từ vì nó được dùng như một danh từ (có chức năng như chủ ngữ hoặc tân ngữ).

  Ví dụ:

  A farmer hates spending money.

  Người nông dân không thích tiêu tiền.

  Lưu ý: Cụm phân từ cũng bắt đầu bằng một động từ tận cùng bằng -ing nhưng làm chức năng của một tính từ.

  II. Cách dùng của cụm danh động từ

  1. Làm chủ ngữ của động từ

  Ví dụ:

  Hunting tigers was a favourite sport in many countries.

  (Săn bắn hổ là một môn thể thao ưa thích ở nhiều nước.)

  2. Làm bổ ngữ cho động từ.

  Ví dụ:

  The most interesting part of our trip was watching the sun setting.

  (Phần thú vị nhất trong chuyến đi của chúng tôi là xem mặt trời lặn.)

  3. Làm tân ngữ cho giới từ

  Ví dụ:

  Many people relax by listening to music.

  (Nhiều người thư giãn bằng cách nghe nhạc.)

  4. Các đại từ sở hữu có thể đứng trước danh động từ

  Ví dụ:

  He dislikes my working late.

  (Anh ấy không thích tôi làm trễ.)

  Lưu ý: Ta có thể dùng danh động từ (nhưng không nên dùng danh từ ở dạng sở hữu cách) sau cụm danh động từ.

  Ví dụ:

  They are looking forward to Mary coming.

  (Họ rất mong Mary tới.)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Từ Ghép Trong Tiếng Anh Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Danh Từ & Cụm Danh Từ Trong Tiếng Anh
 • Danh Từ Và Cụm Danh Từ Trong Tiếng Anh – Phân Loại Và Cách Sử Dụng
 • Các Bước Để Có Thể Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Hạt Nhân Nguyên Tử Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sơ Đồ Cấu Tạo, Nguyên Lý Hoạt Động, Bản Vẽ Cad Bể Phốt 3 Ngăn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Và Nguyên Lý Làm Lạnh Của Tủ Lạnh
 • Hệ Giàn Giáo Chống Sàn An Toàn Cao
 • Giàn Giáo Ringlock Là Gì? Cấu Tạo, Kích Thước Và Cách Lắp Đặt Ra Sao?
 • Vai Trò, Vị Trí Của Các Thiết Bị Ngưng Tụ Trong Hệ Thống Lạnh
 • Nguyên Tắc Làm Việc Của Bình Ngưng Là Gì?
 • Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, bản vẽ Cad bể phốt tự hoại 3 ngăn sẽ được chuyên gia Thanh Bình chia sẻ chi tiết trong nội dung bài viết hôm nay. Hy vọng rằng, thông tin trong bài sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về công trình này!

  Sơ đồ cấu tạo bể phốt 3 ngăn

  Bể phốt 3 ngăn có khả năng lắng lọc, xử lý chất thải rất tốt nên luôn được nhiều hộ gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, muốn tạo nên công trình chất lượng, quý khách cần hiểu rõ sơ đồ cấu tạo của bể phốt 3 ngăn.

  Vậy sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn như thế nào? cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn ra sao? Nhằm giúp khách hàng dễ dàng hình dung, cũng như nắm được thông tin sơ bộ, Thanh Bình sẽ cung cấp hình ảnh và phân tích chi tiết từng phần của công trình tự hoại này.

  Cụ thể, cấu tạo hầm tự hoại 3 ngăn sẽ bao gồm hai trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: 1 ngăn chứa, 2 ngăn lắng.
  • Trường hợp 2: 1 ngăn chứa, 1 ngăn lắng, 1 ngăn lọc.
  • Ngăn chứa: Chiếm ½ tổng diện tích bể chứa.
  • Ngăn lắng: Chiếm ¼ tổng diện tích bể tự hoại.
  • Ngăn lọc: Theo sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn, ngăn lọc sẽ chiếm ¼ tổng diện tích bể, hoặc có thể xây nhỏ hơn ngăn lắng.

  Và các ngăn này sẽ được thông với nhau bằng một hệ thống đường ống được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật. Quý khách có thể tham khảo lại bài viết: Cách lắp đặt ống bể phốt mà Thanh Bình đã từng chia sẻ trước đó.

  Bản vẽ CAD bể tự hoại 3 ngăn chi tiết nhất

  Bên cạnh sơ đồ bể phốt tự hoại 3 ngăn, cũng có rất nhiều người quan tâm đến bản vẽ bể tự hoại 3 ngăn, đặc biệt là bản vẽ Cad. Có thể một số người sẽ lạ lẫm với tên gọi này, tuy nhiên đối với Kiến trúc sư, người làm việc trong lĩnh vực xây dựng thì không thể thiếu bản vẽ Cad.

  Trên thực tế, bản vẽ Cad bể tự hoại 3 ngăn chính là bản vẽ phác thảo công trình tự hoại dưới sự trợ giúp của máy tính, sau đó sẽ dựng bản vẽ bể phốt, bể tự hoại 2D, 3D, lắp ráp và xuất bản vẽ.

  Quý khách có thể trực tiếp tải file CAD bể tự hoại 3 ngăn TẠI ĐÂY

  Với các file bản vẽ Cad bể phốt 3 ngăn sẽ giúp người thiết kế tiết kiệm thời gian, có cái nhìn trực quan hơn, đồng thời cũng chỉnh sửa dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, File Cad bản vẽ hầm tự hoại 3 ngăn được tạo nên từ máy tính nên độ chính xác rất cao.

  Loại bản vẽ cấu tạo bể phốt 3 ngăn chắc chắn cũng phải bao gồm 2 phần chính (Chứa, Lắng, Lọc). Thông thường, kích thước bể tự hoại 3 ngăn sẽ phụ thuộc vào số người sử dụng. Còn kích thước tường bo viền sẽ phụ thuộc vào độ sâu của bể. Những thông số này đều phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn thiết kế bể tự hoại 3 ngăn được ban hành trong văn bản TCVN 10334:2014.

  Trong bản vẽ Cad bể tự hoại 3 ngăn cũng sẽ không thể thiếu các chi tiết quan trọng như ống thông hơi, đường ống dẫn nước và chất thải, các tấm đan … Tuy nhiên khi nhìn vào mô hình của các file bản vẽ Cad thiết kế bể phốt 3 ngăn không phải ai cũng hiểu, nhất là những người không có chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng.

  Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn

  Nguyên lý bể phốt 3 ngăn so với bể phốt 2 ngăn cũng không có quá nhiều sự khác biệt, đều là tiếp nhận và xử lý chất thải thành nước hoặc khí để thoát ra bên ngoài. Thế nhưng, khả năng xử lý chất thải của bể 3 ngăn sẽ tốt hơn so với bể 2 ngăn vì có tới 2 ngăn lắng, hoặc có thêm 1 ngăn lọc.

  Cụ thể, nguyên lý bể tự hoại 3 ngăn sẽ hoạt động qua các bước sau đây:

  • Bước 1: Sau khi đi vệ sinh và xả nước, các chất thải sẽ bị cuốn trôi thẳng xuống ngăn chứa của bể phốt. Tại đây sẽ xảy ra quá trình lên men, phân hủy chất thải tạo thành bùn cặn.
  • Bước 2: Các chất thải khó phân hủy, hoặc không thể phân hủy sẽ chuyển sang ngăn lắng, nếu gặp điều kiện thuận lợi (nhiệt độ, lưu lượng dòng nước, thời gian lưu nước, tải trọng chất thải, cấu tạo và vi khuẩn có trong bể) sẽ chuyển thành dạng khí.
  • Bước 3: Tiếp nhận các chất thải lơ lửng trong nước từ ngăn thứ 2 chảy sang, sau một thời gian chúng sẽ được lọc và chìm xuống xuống dưới, còn phần nước trong sẽ theo đường ống thoát nước chảy ra ngoài. Lúc này nước thải sẽ không còn đục và bốc mùi hôi thối nặng nữa.

  Để đảm bảo nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn diễn ra tốt nhất, quý khách cần hút cặn thải định kỳ. Nếu có nhu cầu, quý khách có thể chọn dịch vụ hút bể phốt chuyên nghiệp của Thanh Bình để đem lại hiệu quả cao nhất, không làm hỏng kết cấu công trình.

  Các loại bể phốt tự hoại 3 ngăn phổ biến nhất hiện nay

  • Bể phốt 3 ngăn xây bằng gạch: Thông dụng nhất, nguyên liệu gần gũi, chủ động trong việc chọn kích thước, hình dáng bể. Thế nhưng, nếu không có sự am hiểu về kiến trúc xây dựng thì quý khách sẽ không thể xây được công trình tự hoại chất lượng. Mặc dù vậy cũng đừng quá lo lắng, quý khách có thể tham khảo cách xây bể tự hoại chi tiết từ A – Z TẠI ĐÂY.
  • Bể phốt đúc sẵn sử dụng nguyên liệu truyền thống: Để tiết kiệm thời gian xây dựng, trên thị trường hiện nay có bán sẵn các loại bể phốt đúc sẵn, cũng được tạo nên từ các nguyên liệu quen thuộc như xi măng cốt thép.
  • Bể phốt 3 ngăn nhựa: Cũng được đúng sẵn, chất liệu nhựa rất đa dạng, có thể là bể phốt 3 ngăn composite, bể phốt làm từ nhựa PVC, hoặc các loại bể phốt sử dụng chất liệu nhựa nguyên sinh LLDPE.
  • Bể phốt 3 ngăn bằng Inox: Có màu sắc sáng bóng, không hoen gỉ, nhưng khá nặng nên khó khăn trong vận chuyển, đặc biệt giá thành khá cao so với các loại bể phốt khác.

  5

  /

  5

  (

  90

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ốc Tai: Cơ Quan Thính Giác Quan Trọng
 • Cập Nhật Về Đường Băng Tại Trường Sa: Liệu Đá Vành Khăn Có Là Mục Tiêu Tiếp Theo?
 • Tầm Nhìn Kinh Tế Biển
 • Welcome To Viet Nam Creatures Website
 • Bài 38: Thực Hành: Viết Báo Cáo Ngắn Về Kênh Đào Xuy
 • Soạn Bài Cụm Danh Từ

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài : Cụm Danh Từ
 • Khái Niệm Chung Về Cấu Tạo Của Dao Phay
 • Cấu Tạo Và Cách Sử Dụng Dao Phay
 • Các Loại Dao Phay Và Công Dụng Của Nó
 • Phay Và Dao Phay Là Gì? Phân Loại Dao Phay
 • Soạn bài Cụm danh từ

  Bài giảng: Cụm danh từ – Cô Trương San (Giáo viên VietJack)

  I. Cụm danh từ là gì?

  1. Các từ in đậm như “một” và “hai” bổ sung ý nghĩa về mặt số lượng cho danh từ đứng phía sau nó

  – Các từ in đậm như ” xưa”, “ông lão đánh cá” “nát trên bờ biển” bổ sung ý nghĩa về tính chất.

  2.

  – Một túp lều: xác định được đơn vị

  – Một túp lều nát: xác định được tính chất, tình trạng của sự vật

  – Một túp lều nát trên bờ biển: xác định được tính chất của sự vật

  3. Cụm danh từ: Những cánh đồng ấy

  Đặt câu: Những cánh đồng ấy mang về vụ mùa bội thu cho nông dân.

  Cụm danh từ có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, hoạt động trong câu giống như một danh từ.

  II. Cấu tạo của cụm danh từ

  1. Các cụm danh từ:

  – Làng ấy

  – Ba thúng gạo nếp

  – Ba con trâu đực

  – Ba con trâu ấy

  – Cả làng

  2. Các danh từ trung tâm: làng, gạo, trâu

  – Các từ phụ trước: ba, cả, thúng, con

  – Từ phụ sau: ấy, nếp, đực

  III. LUYỆN TẬP

  Bài 1 (trang 118 sgk ngữ văn 6 tập 1)

  Các cụm danh từ:

  – Một người chồng thật xứng đáng

  – Một lưỡi búa của cha để lại

  – Một con yêu tinh ở trên núi

  Bài 2 (trang 118 sgk ngữ văn 6 tập 1) Bài 3 (trang 118 sgk ngữ văn 6 tập 1)

  + Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước

  + Thận không ngờ thanh sắt đó lại chui vào lưới của mình.

  + Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.

  Bài giảng: Cụm danh từ – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cụm Danh Từ Tiếng Việt
 • Cấu Tạo Dao Tiện Và Cách Phân Biệt Chuẩn Xác
 • Cấu Tạo Của Dao Tiện Móc Lỗ Và Cách Phân Loại
 • Cấu Tạo Dao Tiện Và Cách Phân Loại Chuẩn Xác
 • Cách Nhận Biết Từ Loại Trong Tiếng Anh
 • Cách Vẽ Hình Trong Word, Vẽ Sơ Đồ Trong Word, Vẽ Hình Tròn, Đường Thẳn

  --- Bài mới hơn ---

 • Find & Replace Trong Word 2010
 • Dùng Mail Merge Để Soạn Thư Hàng Loạt Trong Ms Word
 • Cách Trộn Thư Trong Word 2007, 2010, 2013, 2022 Các Bước Thực Hiện
 • Tạo Thư Tự Động Từ Dữ Liệu Excel Sang Word
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2022 (Phần 28): Cách Trộn Văn Bản, Trộn Thư Mail Merge
 • Để vẽ hình trong word, bạn không cần phải cài đặt thêm bất kỳ công cụ ngoài nào bởi Word đã hỗ trợ tất cả, có thể nói mọi hình đều có trong Word. Thao tác vẽ hình trong word thực chất rất đơn giản, các bạn chỉ cần lựa chọn đúng chức năng có sẵn trong Word là xong.

  Cách vẽ hình trong Word, tạo hình trong văn bản word, vẽ đường thẳng, hình vuông, hình tam giác

  Vì phiên bản Word 2022 và 2022 có giao diện giống nhau nên mình hướng dẫn trên phiên bản Word 2022. Nếu các bạn dùng phiên bản Word 2022 thì cũng có thể là theo hướng dẫn của Taimienphi.vn.

  – Word 2007 tích hợp khá nhiều hình mẫu có sẵn, thêm tính năng Recently Used Shapes cho bạn xem những mẫu hình vẽ bạn đã chọn trước đó.

  Bước 1: Để mở thanh công cụ vẽ hình bạn chọn

  – Thanh công cụ sẽ như hình bên dưới:

  Bước 2: Bạn chọn những hình bạn muốn vẽ.

  * AutoShapes: Tập hợp các hình vẽ có sẵn: Lines, Connectors, Basic Shapes, Block Arrows, Flowchart, …

  – Vẽ hình mũi tên 2 chiều thì kết quả như sau:

  – Vẽ đường thẳng, đoạn thẳng.

  – Vẽ mũi tên, trục số

  – Vẽ hình vuông, hình chữ nhật.

  – Vẽ hình tròn, hình oval.

  4. Cách Viết chữ lên hình, sơ đồ

  Di chuyển text box vừa tạo vào vị trí phù hợp rồi nhập chữ vào, ta được kết quả.

  Để xóa khung bao quanh chữ: Nhấn chuột phải chọn Format Text box…

  Trong hộp thoại mới hiện ra, thiết lập như hình dưới

  Và đây là kết quả

  Bạn thực hiện tương tự với trục còn lại và hình vẽ khác

  https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-ve-hinh-trong-word-1844n.aspx

  Vẽ hình là một trong những tính năng được trang bị ngay từ những phiên bản đầu trong Word. vẽ hình trong Word ngày càng phổ biến bởi tính năng này được sử dụng rất nhiều với nhiều mục đich khác nhau. Để vẽ hình trong Word không hề khó, chúng ta có thể vẽ đường thẳng, hình tròn hay bất cứ hình nào với bộ công cụ của Word. Ngoài vẽ hình ra thì vẽ biểu đồ trong Word cũng là một cách giúp bạn thể hiện một bảng thống kê tính toán, một bảng tổng kết,… trông đẹp hơn dễ hiểu hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tính Năng Track Changes Trong Word
 • Chức Năng Tracks Change, Comments Trong Microsoft Word
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Track Changes Trong Word 2010
 • Thủ Thuật Word 2010: Auto Correct Và Macro
 • Cách Tắt Autotext Trong Word, Xóa Từ Viết Tắt Trong Word 2022, 2013, 2
 • Danh Sách Đồ Sơ Sinh Mùa Đông

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi Nào Thóp Trẻ Sẽ Đầy?
 • Hiệu Quả Khử Khuẩn Và Ảnh Hưởng Của Tia Gamma Lên Cấu Trúc Vi Thể Của Xương Vòm Sọ Chó Bảo Quản Lạnh Sâu
 • Hình Thể Và Cấu Trúc Của Xương
 • Cấu Trúc Giải Phẫu Xương Bình Thường
 • Giúp Bạn Tìm Hiểu Nguyên Nhân Đau Khớp Gối
 • Sinh bé vào mùa đông chắc chắn bố mẹ sẽ phải chuẩn bị rất nhiều đồ sơ sinh. Tuy giá mỗi món đồ không cao nhưng tổng số tiền mẹ phải chi thì không phải là nhỏ. Trong khi đó, tâm lý chung của các bố mẹ tương lai thường dễ bị ngợp bởi vô số thứ đẹp mắt nên có thể mua cả những thứ không thật cần thiết, hoặc mua quá nhiều cho con. Vậy đâu mới là cách chi tiêu, mua sắm đồ sơ sinh hợp lý?

  Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm trên website hoàn toàn do shop tự chụp, có sao chụp vậy nên đảm bảo hàng bên ngoài sẽ đúng như trong ảnh. Shop cam kết hoàn 100% tiền nếu các mẹ nhận hàng không giống trong hình!

  1. Quần áo BÔNG sơ sinh – nên mua 3 chiếc mỗi loại

  2. Quần áo NỈ sơ sinh – nên mua 3 chiếc mỗi loại

  3. Quần áo sơ sinh dài tay – nên mua 8 áo, 10 quần

  Quần áo dài là sản phẩm không thể thiếu cho bé sơ sinh. Bé sẽ cần dùng khoảng từ 8 – 10 bộ trong giai đoạn đầu này. Nhưng vì bé ít làm bẩn áo hơn quần nên mẹ mua 10 áo, 8 quần là đủ số lượng bé dùng rồi ạ.

  4. Quần áo dài theo bộ – nên mua 3-5 bộ

  Sản phẩm sản xuất theo bộ (áo + quần), cùng màu, cùng họa tiết. Thêm một lựa chọn cho mẹ bên cạnh việc mua lẻ quần áo bên trên.

  5. Bộ body liền – mua tùy nhu cầu của mẹ

  Mẹ cần vài bộ để con diện đi chơi. Tuy có hơi cầu kỳ trong việc thay rửa nhưng nếu đóng sẵn bỉm thì cũng không đáng lo. Màu sắc đồng bộ và bắt mắt, nói chung là đẹp :D. Đặc biệt khi mặc body liền sẽ không lo bé bị hở lưng hoặc bụng khi vận động

  6. Áo Gile cho bé – nên mua 4 chiếc

  2 cái loại cotton, 2 cái loại nỉ. Dùng để giữ ấm cho bé khi phải ra ngoài hoặc mặc vào ban đêm

  7. Quần bỉm sơ sinh – nên mua 8 chiếc

  8. Các loại gối cho bé – nên mua 1 chiếc gối lõm và 1 bộ gối chặn

  9. Chiếu lót cho bé – nên mua 2 chiếc

  10. Các loại chăn của bé – nên mua 1 chăn mỏng, 1 chăn dày (tối thiểu)

  Dùng để quấn bé khi ở nhà hoặc đi ra ngoài: từ viện về hoặc tiêm phòng. Ngoài ra có thể dùng làm chăn đắp cho bé hàng ngày. Nên mua 2 chiếc.

  Chăn ủ quấn lông (TẠM HẾT HÀNG}

  11. Bao tay chân – nên mua 5 bộ

  Giữ ấm tay chân cho bé, và tránh để bé yêu cào tay vào mặt, đầu. Nên mua khoảng 5 bộ để tiện thay đổi.

  12. Yếm tập ăn – nên mua 3 chiếc

  Để khi cho bé bú, ăn không bị dây bẩn ra áo bé. Ngoài ra còn có tác dụng che ngực cho bé đỡ lạnh. Mua 3 cái: 1 cái để dùng, 2 cái sơ cua phòng khi giặt hoặc bé trớ bẩn.

  13. Mũ chụp – nên mua 3 chiếc

  Rất quan trọng để bé sơ sinh giữ ấm thóp đầu (khi mới sinh, hệ thần kinh của bé vẫn đang tiếp tục phát triển nên các phần sọ của bé chưa liền lại, còn một vùng lõm phía trên trán của bé, gọi là thóp). Việc che chắn khỏi các tác động vật lý cũng như không khí lạnh là vô cùng quan trọng vói sức khỏe của bé yêu.

  Dùng che mặt cho bé khi ở viện về và đi tiêm phòng. Ít dùng nên 1 chiếc là đủ, hoặc mẹ sợ mất hoặc rách thì mua 2 chiếc cũng được

  15. Tã chéo – nên mua 1 set (10 chiếc)

  Dùng để quấn tã xô: chỉ cần mua 1 set là 10 chiếc. Dù đóng bỉm cũng nên mua cái này vì nó giúp quấn quanh bụng bé cho ấm bụng, ấm chân. Ngoài ra lúc quần đóng tã chưa giặt kịp thì có thể dùng để đóng tã.

  16. Tã lót xô – nên mua 1 set

  Dùng để đóng tã cho bé: chỉ cần mua 1 gói là 10 chiếc. Nếu định đóng bỉm mà không đóng tã thì không cần mua cái này. Em bé xì xoẹt liên tục nên nếu đóng bỉm sẽ cần khoảng 15 chiếc 1 ngày. 5 ngày là hết 1 bịch bỉm bobby fresh newborn nên các mẹ cân nhắc.

  17. Giấy lót phân xu – nên mua 5 bịch

  Dùng để lót phân xu cho bé trong khoảng 3 tuần đầu. Những ngày đầu mới sinh, bé són phân liên tục (gọi là phân xu), các mẹ không nên đóng tã cho bé vì dễ bị hăm, mà nên dùng giấy lót này để thay thế, khi nào hết phân xu thì mới dùng tã. Cách đóng: để trên tã xô khi đóng cho bé.

  18. Các loại bỉm, miếng lót sơ sinh – nên mua 2 bịch

  Sau khi bé hết phân xu mẹ có thể chuyển qua dùng miếng lót hoặc tã dán sơ sinh vì ưu điểm thấm hút tốt nên mẹ sẽ không phải thay rửa cho bé thường xuyên. Có một lưu ý nhỏ khi dùng bỉm là mẹ cần vệ sinh và bôi kem chống hăm cho bé trước khi đóng để đề phòng bé bị hăm, với thời tiết thoáng mát hoặc không phải đi đâu xa, mẹ chỉ nên đóng bỉm cho bé vào ban đêm, ban ngày mình dùng tã xô sẽ giúp bé thoáng mát, dễ chịu hơn.

  Tã bỉm dán Merries Newborn ( 90 miếng) (TẠM HẾT HÀNG}

  19. Khăn giấy ướt (nên mua 2 gói – hết thì mua thêm) – Khăn vải khô đa năng (nên mua 3 bịch)

  – Khăn vải đa năng: Dùng để nhúng vào trà xanh hoặc nước ấm để lau rửa, vệ sinh cho bé hàng ngày. Loại này dùng rất tốn, nhưng khi nào hết các mẹ mua sau cũng được.

  20. Các đồ dùng chăm sóc bé

  cần 5 hộp vì bé sơ sinh thường rụng rốn sau 10 ngày, và thêm mấy ngày rỉ máu nữa. Ngoài ra lúc bé tè cũng rất dễ ướt băng rốn nên cần thay nhiều. Nếu rốn bé được đốt theo phương pháp mới thì mẹ cũng nên mua để băng cho con trong những ngày đầu, tránh nhiễm trùng

  Hút mũi NIP (TẠM HẾT HÀNG}

  21. Tinh dầu cho trẻ sơ sinh – nên mua mỗi loại 1 lọ

  – Tinh dầu Sả Chanh (10ml): có tác dụng vượt trội trong việc đuổi muỗi và chữa các vết muỗi cắn rất hiệu quả. Phòng và điều trị rôm sảy ở trẻ nhỏ

  22. Kem hăm (1 lọ) – Phấn rôm (1 lọ)

  Phấn rôm Kodomo Gentle Soft (TẠM HẾT HÀNG}

  Da của bé mới sinh còn nhạy cảm nên chắc chắn cần sữa tắm riêng, mẹ nên mua thử 1 chai để tắm cho bé trước xem bé có hợp không rồi mua bổ sung sau, tránh bé không dùng lại bỏ thì lãng phí

  24. Nhiệt kế điện tử (1 chiếc) – Nhiệt kế đo nước tắm (1 chiếc)

  Nhiệt kế hồng ngoại Omron MC-720 (TẠM HẾT HÀNG}

  25. Bình sữa (1 – 2 chiếc) – Bộ cọ rửa bình (1 chiếc)

  – Ti ngậm sơ sinh: Giúp bảo vệ nướu, chỉnh nha, tránh được các tật xấu về răng miệng (răng chìa, răng hô,…)

  – Bộ cọ bình sữa: Giúp vệ sinh bình và núm ti, nên mua loại vừa có tia nilon cứng vừa có đầu mút xốp mềm để dễ cọ rửa các ngóc ngách của bình.

  product_info id=”5407″ mode=”title”] – Nước rửa bình sữa: Giúp vệ sinh bình và núm ti, dùng cùng với bộ cọ rửa để đảm bảo bình sữa của bé luôn sạch sẽ và tiệt trùng

  26. Bộ túi đựng đồ chuyên dụng – nên mua 1 cái

  Rất tiện dụng cho các chuyến đi xa của gia đình có bé đi cùng, hoặc các mẹ có thể để đựng đồ ở nhà vì nó chia ra các túi để quần áo, để tã khăn, để bình sữa riêng biệt.

  27. Các loại mắc quần áo (20 chiếc)

  28. Các phụ kiện khác: Giỏ, làn, chậu, nước giặt

  *** VỚI BỐ MẸ MUỐN ĐẾN SHOP XEM ĐỒ ***

  Nếu mẹ lần đầu sinh bé, BETITI khuyến khích mẹ qua shop lựa đồ, nhân viên của BETITI sẽ tư vấn thêm về cách dùng sản phẩm cũng như chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm chăm bé (các nhân viên của BETITI đều đã có baby trên 01 tuổi rùi ạ :P)

  Hình ảnh sản phẩm trên website hoàn toàn do shop tự chụp, có sao chụp vậy nên đảm bảo hàng bên ngoài sẽ đúng như trong ảnh. Shop cam kết hoàn 100% tiền nếu các mẹ nhận hàng không giống trong hình. Sản phẩm tại BETITI chọn chất liệu vải làm từ sợi thiên nhiên như vải bông, vải cotton vô cùng mềm mại, thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt cho bé. Mỗi sản phẩm BETITI chọn để gửi đến các mẹ cũng tỉ mẩn và cẩn thận như đang mua đồ cho chính con yêu của mình vậy, chắc chắn sẽ không làm mẹ của bé thất vọng đâu ạ 🙂

  ღ CÁC GÓI TRỌN BỘ SƠ SINH MÙA ĐÔNG 2022 ღ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Đồ Sơ Sinh Mùa Hè 2022
 • Kinh Nghiệm Mua Đồ Sơ Sinh Đầy Đủ Mà Vẫn Tiết Kiệm
 • Mẹ Có Nên Lo Lắng Khi Đầu Trẻ Sơ Sinh Bị Dài Khác Thường?
 • Nguyên Nhân Và Cách Phòng Tránh Khi Trẻ Sơ Sinh Bị Bẹp Đầu
 • Tư Thế Ngủ Thường Gặp Ảnh Hưởng Nghiêm Trọng Đến Cấu Trúc Mặt Và Đầu Của Bé, Bố Mẹ Cần Bỏ Ngay
 • Sơ Đồ Cấu Tạo Của Máy Hàn?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Aas Và Những Điều Bạn Chưa Biết
 • Phương Pháp Phổ Hấp Thu Nguyên Tử
 • Đồ Án Thiết Kế Máy Ép Trục Khuỷu 100T
 • Cấu Tạo Của Khung Máy Dập
 • Phân Loại, Ứng Dụng, Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Máy Dập
 • Danh sách câu trả lời (3)

  Từ bài viết của mqbkcomp

  Bạn hỏi thế này chung chung qua, mối loại máy hàn có công nghệ điều khiển khác nhau nên kiến trúc khác nhau. Ví dụ: máy hàn AC, DC, inverter…

  Trong máy hàn Inverter lại có nhiều loại: công nghệ Thyristor, IGBT, MOSFET…

  Nhưng nói chung dù công nghệ thế nào thì máy hàn cũng có một biến áp hàn là thiết bị thay đổi điện áp từ điện áp nguồn sang điện áp hàn. Nếu là máy hàn DC thì chỉnh lưu điện áp xoay chiều thứ cấp là xong, Máy hàn IGBT thì băm xung điện áp là được. Nên trong máy hàn thì biến áp hàn là bộ phận chung cho mọi loại máy hàn.

  Bạn có thể hiểu 1 cách đơn giản và chung nhất như thế này:

  Máy hàn điện thực chất là 1 cái máy biến điện áp, thông thường có 2 cuộn dây. Cuộn sơ cấp dây nhỏ nối vào điện áp nguồn (220V chẳng hạn), cuộn thứ cấp ít vòng, dây to nối ra đầu mỏ hàn.

  Phía thứ cấp số vòng dây ít để có điện áp ra thấp cho an toàn, dây có tiết diện lớn để có dòng điện cao khi hàn (thực chất là ngắn mạch thứ cấp) gây nóng chảy tại nơi cần hàn thông qua que hàn.

  Trong máy hàn còn có bộ điều chỉnh dòng điện thứ cấp để phù hợp với vật hàn to hay nhỏ.

  Bạn hỏi thế này chung chung qua, mối loại máy hàn có công nghệ điều khiển khác nhau nên kiến trúc khác nhau. Ví dụ: máy hàn AC, DC, inverter…

  Trong máy hàn Inverter lại có nhiều loại: công nghệ Thyristor, IGBT, MOSFET…

  Nhưng nói chung dù công nghệ thế nào thì máy hàn cũng có một biến áp hàn là thiết bị thay đổi điện áp từ điện áp nguồn sang điện áp hàn. Nếu là máy hàn DC thì chỉnh lưu điện áp xoay chiều thứ cấp là xong, Máy hàn IGBT thì băm xung điện áp là được. Nên trong máy hàn thì biến áp hàn là bộ phận chung cho mọi loại máy hàn.

  Câu hỏi lĩnh vực Máy cơ khí, công nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy Biến Áp 1 Pha Là Gì Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động
 • Bài 46. Máy Biến Áp Một Pha
 • Tìm Hiểu Máy Biến Áp Tự Ngẫu 1 Pha Là Gì? 3 Pha Là Gì Sơ Đồ Cấu Tạo
 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Của Máy Lọc Nước Kangaroo Ro 9 Cấp Lọc
 • Sơ Đồ Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Lọc Nước Ro Kangaroo
 • Cụm Danh Từ Cum Danh Tu Ppt

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 11. Cụm Danh Từ
 • Bài 11. Cụm Danh Từ Bai Day Cum Danh Tu Pptx
 • Soạn Bài Cụm Danh Từ Ngắn Nhất
 • Soạn Bài Lớp 6: Cụm Danh Từ
 • Câu Hỏi Của Nguyễn Châu Anh
 • Đặc điểm của sự vật

  Vị trí của sự vật

  gạo

  trâu

  trâu

  Danh từ chỉ đơn vị

  Danh từ chỉ sự vật

  MÔ HÌNH CỤM DANH TỪ

  (này, kia, ấy, nọ, …)

  (một, hai, ba,…, những, các, mọi, mỗi, từng,…)

  (cả, tất cả,

  hết thảy, toàn bộ, toàn thể,…)

  Xác định

  vị trí của

  sự vật

  (chỉ từ)

  Chỉ

  đặc điểm của sự vật

  Danh từ chỉ sự vật

  Chỉ

  đối tượng cụ thể

  Danh từ chỉ đơn vị

  Chỉ

  chủng loại khái quát

  Chỉ

  số lượng

  Chỉ

  toàn thể

  s2

  s1

  T2

  T1

  t1

  t2

  PHẦN SAU

  (phụ ngữ sau)

  PHẦN TRUNG TÂM

  (Danh từ)

  PHẦN TRƯỚC

  (phụ ngữ trước)

  làng

  cả

  sau

  năm

  con

  chín

  ấy

  trâu

  con

  ba

  đực

  trâu

  con

  ba

  ấy

  làng

  nếp

  gạo

  thúng

  ba

  Xác định

  vị trí của

  sự vật

  Chỉ

  đặc điểm của sự vật

  Chỉ

  đối tượng cụ thể

  Chỉ

  chủng loại khái quát

  Chỉ

  số lượng

  Chỉ

  toàn thể

  s2

  s1

  T2

  T1

  t1

  t2

  PHẦN SAU

  (phụ ngữ sau)

  PHẦN TRUNG TÂM

  (Danh từ)

  PHẦN TRƯỚC

  (phụ ngữ trước)

  NHẤT THIẾT PHẢI CÓ

  Có thể có, có thể không

  Có thể có, có thể không

  Sắp xếp các cụm danh từ vừa tìm được vào mô hình:

  làng

  cả

  sau

  năm

  con

  chín

  ấy

  con trâu

  ba

  đực

  con trâu

  ba

  nếp

  thúng gạo

  ba

  ấy

  làng

  Tiết 44: B. CỤM DANH TỪ

  BẢNG PHỤ HỆ THỐNG VÍ DỤ

  II. Cấu tạo của cụm danh từ:

  1. Ví dụ: SGK/117.

  2. Ghi nhớ: SGK/118.

  Ghi nhớ:

  Mô hình cụm danh từ:

  Trong các cụm danh từ:

  Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho danh từ các ý nghĩa về số và lượng.

  Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian.

  2. Ghi nhớ: SGK/117

  I. Cụm danh từ là gì?

  1. Ví dụ: SGK/116.

  Cụm danh từ

  – một túp lều nát trên bờ biển

  – Quyển sách này đọc rất hay.

  – Lan là một học sinh giỏi.

   Cụm danh từ làm chủ ngữ.

   Cụm danh từ làm vị ngữ.

  c

  v

  c

  v

   có nghĩa đầy đủ hơn một danh từ.

  Tiết 44: B. CỤM DANH TỪ

  II. Cấu tạo của cụm danh từ:

  1. Ví dụ: SGK/117.

  2. Ghi nhớ: SGK/118.

  III. Luyện tập:

  A. Ở lớp:

  1. Bài 1/ 118:

  Tìm cụm danh từ:

  a. một người chồng thật xứng đáng

  c. một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ

  b. một lưỡi búa của cha để lại

  a. Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.

  b. Gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại.

  c. Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

  Tìm cụm danh từ trong câu:

  2. Ghi nhớ: SGK/117

  I. Cụm danh từ là gì?

  1. Ví dụ: SGK/116.

  Cụm danh từ

  – một túp lều nát trên bờ biển

  – Quyển sách này đọc rất hay.

  – Lan là một học sinh giỏi.

   Cụm danh từ làm chủ ngữ.

   Cụm danh từ làm vị ngữ.

  c

  v

  c

  v

   có nghĩa đầy đủ hơn một danh từ.

  Tiết 44: B. CỤM DANH TỪ

  c. một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ

  b. một lưỡi búa của cha để lại

  2. Bài 2/118: Xếp cụm danh từ trên vào mô hình:

  một

  người

  chồng

  thật xứng đáng

  một

  lưỡi

  búa

  của cha để lại

  một

  con

  yêu

  tinh

  ở trên núi, có

  nhiều phép lạ

  3. Bài 3/118: Điền phụ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

  II. Cấu tạo của cụm danh từ:

  1. Ví dụ: SGK/117.

  2. Ghi nhớ: SGK/118.

  III. Luyện tập:

  A. Ở lớp:

  1. Bài 1/ 118:

  Tìm cụm danh từ:

  a. một người chồng thật xứng đáng

  2. Ghi nhớ: SGK/117

  I. Cụm danh từ là gì?

  1. Ví dụ: SGK/116.

  Cụm danh từ

  – một túp lều nát trên bờ biển

  – Quyển sách này đọc rất hay.

  – Lan là một học sinh giỏi.

   Cụm danh từ làm chủ ngữ.

   Cụm danh từ làm vị ngữ.

  c

  v

  c

  v

   có nghĩa đầy đủ hơn một danh từ.

  3. Bài 3/118: Điền phụ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

  Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt . . . xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.

  Lần thứ hai cất lưới lên cũng thất nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt . . . lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt . . . mắc vào lưới.

  (Sự tích Hồ Gươm)

  ấy

  vừa rồi

  Tiết 44: B. CỤM DANH TỪ

  c. một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ

  b. một lưỡi búa của cha để lại

  2. Bài 2/118: Xếp cụm danh từ trên vào mô hình:

  một

  người

  chồng

  thật xứng đáng

  một

  lưỡi

  búa

  của cha để lại

  một

  con

  yêu

  tinh

  ở trên núi, có

  nhiều phép lạ

  3. Bài 3/118: Điền phụ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

  – Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước …

  – Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình.

  – Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.

  B. Ở nhà: Tìm 3 cụm danh từ trong các văn bản đã học – Phân tích mô hình cấu tạo.

  II. Cấu tạo của cụm danh từ:

  1. Ví dụ: SGK/117.

  2. Ghi nhớ: SGK/118.

  III. Luyện tập:

  A. Ở lớp:

  1. Bài 1/ 118:

  Tìm cụm danh từ:

  a. một người chồng thật xứng đáng

  2. Ghi nhớ: SGK/117

  I. Cụm danh từ là gì?

  1. Ví dụ: SGK/116.

  Cụm danh từ

  – một túp lều nát trên bờ biển

  – Quyển sách này đọc rất hay.

  – Lan là một học sinh giỏi.

   Cụm danh từ làm chủ ngữ.

   Cụm danh từ làm vị ngữ.

  c

  v

  c

  v

   có nghĩa đầy đủ hơn một danh từ.

  A

  N

  C

  T

  H

  D

  M

  TRÒ CHƠI Ô CHỮ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  *

  Cấu tạo đầy đủ nhất của cụm danh từ gồm có mấy phần?

  Phần trước và phần sau của cụm danh từ được gọi là gì?

  Cụm danh từ “quả na này” trong câu “Quả na này đang mở mắt.” được giữ chức vụ ngữ pháp gì?

  Trong cụm danh từ phần nào là quan trọng nhất?

  Cụm danh từ do từ loại nào đảm nhiệm chính?

  Phần trước 1 (t1) thường bổ sung ý nghĩa cho danh từ về mặt nào?

  Phần trung tâm 2 (T2) thường do danh từ nào đảm nhiệm?

  Các từ “con, cái, chiếc, quyển” thuộc loại danh từ chỉ đơn vị?

  Đây là tên gọi của một tổ hợp từ do danh từ và một số từ ngữ phụ thuộc tạo thành?

  Tiết 44: B. CỤM DANH TỪ

  c. một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ

  b. một lưỡi búa của cha để lại

  2. Bài 2/118: Xếp cụm danh từ trên vào mô hình:

  một

  người

  chồng

  thật xứng đáng

  một

  lưỡi

  búa

  của cha để lại

  một

  con

  yêu

  tinh

  ở trên núi, có

  nhiều phép lạ

  3. Bài 3/118: Điền phụ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

  – Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước …

  – Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình.

  – Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.

  B. Ở nhà: Tìm 3 cụm danh từ trong các văn bản đã học – Phân tích mô hình cấu tạo.

  II. Cấu tạo của cụm danh từ:

  1. Ví dụ: SGK/117.

  2. Ghi nhớ: SGK/118.

  III. Luyện tập:

  A. Ở lớp:

  1. Bài 1/ 118:

  Tìm cụm danh từ:

  a. một người chồng thật xứng đáng

  2. Ghi nhớ: SGK/117

  I. Cụm danh từ là gì?

  1. Ví dụ: SGK/116.

  Cụm danh từ

  – một túp lều nát trên bờ biển

  – Quyển sách này đọc rất hay.

  – Lan là một học sinh giỏi.

   Cụm danh từ làm chủ ngữ.

   Cụm danh từ làm vị ngữ.

  c

  v

  c

  v

   có nghĩa đầy đủ hơn một danh từ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyên Tập Về Thay Đổi Trật Tự Các Phần Của Cụm Từ Và Các Thành Phần Của Câu
 • Soạn Bài Từ Hán Việt (Ngắn Gọn)
 • Cách Nhận Biết Từ Đơn
 • Soạn Bài Luyện Tập Về Cấu Tạo Của Tiếng Trang 12
 • Các Dạng Bài Tập Về Danh Từ Lớp 4
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100