Top 2 # Xem Nhiều Nhất Vấn Đề Lợi Ích Nhóm Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Xung Đột Nước Mắm Và Vấn Đề Lợi Ích Nhóm

NGUYỄN VĂN ĐÁNG (Trường Quản lý nhà nước Mark O Hatfield – ĐH Portland State)

Chia sẻ

Gây ảnh hưởng chính sách

Hai trong số những đặc điểm tạo nên sức mạnh cho nền kinh tế thị trường hiện đại là: (i) công nhận và bảo vệ sự đa dạng lợi ích; (ii) các chủ thể lợi ích được tự do tìm kiếm và gia tăng lợi ích của mình bằng những hành động mà pháp luật không cấm. Do đó, tìm cách gây ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền theo hướng có lợi cho mình là một xu thế tất yếu và khách quan.

Nói khách quan vì dù ta muốn hay không thì đó cũng sẽ luôn là một thực tế không thể thay đổi, và sẽ ngày càng gia tăng. Hiện tượng này có thể được gọi là “vận động chính sách”, diễn ra ở mọi quốc gia với nền kinh tế vận hành theo các nguyên tắc thị trường. Cũng vì thế, những hành động mưu cầu lợi ích của nhóm nước mắm công nghiệp, nếu có, thì cũng không ngạc nhiên.

Chừng nào chưa có bằng chứng cho thấy họ vi phạm pháp luật thì chừng đó chúng ta không nên vội phê phán một cách tùy tiện. Không nên mặc định một nhận thức tập thể đầy cảm tính, giản đơn, theo hướng kỳ thị các nhóm lợi ích, dán cho họ những cái nhãn một chiều tiêu cực và xấu xa.

Tuy nhiên, việc các nhóm lợi ích bất chấp các nguyên tắc đạo đức trong sản xuất và kinh doanh, lợi dụng các kẽ hở thể chế trong việc ban hành chính sách, hoặc các quy phạm quản lý hành chính, hoặc lợi dụng sự vị kỷ của cán bộ chính quyền… để mưu lợi cho nhóm mình là một hiện tượng lệch lạc, gây hậu quả tiêu cực, cần lên án và loại trừ. Trong những trường hợp thế này, hành động của các chủ thể vị kỷ không còn là vận động chính sách, mà là lũng đoạn, thậm chí tham nhũng chính sách.

Đa dạng lợi ích

Giới nghiên cứu về quản trị công có sự phân biệt rõ ràng giữa ba loại lợi ích căn bản: (i) lợi ích cá nhân; (ii) lợi ích nhóm; và (iii) lợi ích công. Nếu “lợi ích cá nhân” là những nhu cầu của từng chủ thể riêng lẻ (ví dụ như nhu cầu tăng giá sản phẩm của một nhà sản xuất nước mắm), thì “lợi ích nhóm” bao gồm những nhu cầu chung, được quan tâm và cùng chia sẻ bởi một tập hợp các cá thể (chẳng hạn, nhu cầu giữ mức giá tối thiểu của một hiệp hội sản xuất nước mắm).

Còn “lợi ích công” cũng là những nhu cầu chung, được chia sẻ bởi nhiều cá thể, nhưng thêm yêu cầu là cần sự bảo vệ của chính quyền (ví dụ như nhu cầu bảo vệ sức khỏe của những người sử dụng nước mắm, hoặc nhu cầu bảo vệ sự “công bằng” trong sản xuất và kinh doanh).

Như vậy, “lợi ích cá nhân” khác “lợi ích nhóm” là ở cấp độ (cá thể riêng lẻ và tập hợp nhiều cá thể). “Lợi ích nhóm” có nhiều điểm tương đồng, và sẽ được coi là “lợi ích công” nếu nó phản ánh một nhu cầu chung nào đó, đòi hỏi các hành động can thiệp của chính quyền.

Tuy nhiên, cần lưu ý là không nên nhầm lẫn mọi “lợi ích nhóm” đều là “lợi ích công”. Chính vì sự đa dạng về lợi ích, cấp độ và chủ thể lợi ích như vậy cho nên việc hình thành các “lợi ích nhóm” và các “nhóm lợi ích” là một hiện tượng khách quan trong xã hội hiện đại.

“Nhóm lợi ích” là một hình thức tổ chức, tập hợp các lợi ích cá thể riêng lẻ, có chung nhu cầu bảo vệ và gia tăng các lợi ích tương đồng giữa họ. Vì vậy, với tư cách là một đặc điểm của xã hội hiện đại, bản thân sự xuất hiện “lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” không phải là hiện tượng tiêu cực hay xấu xa.

Một hệ thống thể chế hiệu quả là hệ thống không chỉ cho phép và bảo vệ các hoạt động gây ảnh hưởng chính đáng, mà còn khiến các nhóm lợi ích, dù có muốn, thì cũng rất khó hoặc không thể lũng đoạn việc ban hành chính sách của chính quyền.

Ông Nguyễn Văn Đáng – Trường Quản lý nhà nước Mark O Hatfield, ĐH Portland State (Hoa Kỳ)

Xung đột lợi ích

Trong nền kinh tế thị trường đặc trưng bởi sự đa dạng về lợi ích và sự bảo đảm các quyền tự do mưu cầu lợi ích thì xung đột giữa các “nhóm lợi ích” để bảo vệ “lợi ích nhóm” là điều dễ xảy ra.

Nếu được phê chuẩn và ban hành, TCVN 12607:2019 sẽ gây thiệt hại cho nhóm nước mắm truyền thống trong khị lại có thể giúp gia tăng lợi ích cho nhóm nước mắm công nghiệp.

Trong khi đó, cơ quan chính quyền chuẩn bị dự thảo tiêu chuẩn bị công luận phản ứng vì với việc làm của mình, họ đã có biểu hiện chưa chú ý đúng mức đến chức năng bảo vệ các lợi ích công, cụ thể ở đây là “sự công bằng” giữa các nhà sản xuất nước mắm.

Sự lũng đoạn công quyền sẽ xảy ra nếu một chủ thể lợi ích hoặc nhóm lợi ích có thể mượn tay chính quyền để ban hành các chính sách có lợi cho họ nhưng lại xâm phạm lợi ích của các chủ thể khác.

Nhận thức về “lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích”

Trước hết, cần nhận thức rằng sự đa dạng về lợi ích, sự xuất hiện “lợi ích nhóm” và các “nhóm lợi ích” là một hiện tượng khách quan trong nền kinh tế vận hành theo nguyên tắc thị trường. Các chủ thể lợi ích đa dạng sẽ không bỏ qua bất kỳ biện pháp nào mà pháp luật không cấm để mưu cầu lợi ích cho họ. Cũng bởi sự chi phối của động cơ vị kỷ, sự xung đột giữa các chủ thể lợi ích là điều sẽ thường xảy ra.

Trong vô vàn biện pháp mưu lợi, thì tìm cách gây ảnh hưởng đến các hành động của chính quyền là một việc làm luôn được các chủ thể lợi ích ưu tiên. Vì vậy, vận động chính sách là một nhu cầu khách quan và chính đáng, không nghiễm nhiên mang hàm ý xấu.

Tuy nhiên, do cạnh tranh là một đặc tính của kinh tế thị trường, không có gì bảo đảm rằng các chủ thể lợi ích vị kỷ sẽ không bất chấp mọi nguyên tắc để mưu cầu lợi ích. Khả năng nhóm này gia tăng lợi ích của mình bằng cách xâm phạm lợi ích của nhóm khác là một nguy cơ luôn hiện hữu.

“Lợi ích nhóm” và “Nhóm lợi ích” không xấu nhưng sẽ không thể loại trừ nguy cơ sử dụng những cách thức xấu để đạt được “lợi ích nhóm”.

Trước thực tế khách quan nêu trên, không nên và cũng không thể đặt hết lòng tin vào việc các chủ thể lợi ích sẽ cạnh tranh có đạo đức. Hành động tìm kiếm lợi ích trước hết sẽ nhằm đáp ứng các nhu cầu vị kỷ, chứ không phải để thỏa mãn các khoái cảm đạo đức. Thêm nữa, trong khi quyền lực công là một ý niệm trừu tượng thì người nắm giữ công quyền lại là những cá nhân cụ thể, với đầy đủ các nhu cầu vị kỷ như mọi thành viên trong xã hội.

Vì vậy, cần ý thức rằng, khi các động cơ vị kỷ luôn hiện hữu trong mỗi chủ thể thì việc lũng đoạn các hành động của chính quyền cũng sẽ là mối đe dọa luôn thường trực.

Trong khi người dân luôn trông đợi các hành xử liêm chính, chí công, vô tư từ phía chính quyền, thì việc thiết lập các nguyên tắc thể chế chặt chẽ là hướng đi tất yếu để phòng ngừa từ xa sự lũng đoạn chính sách, hay sự mưu cầu lợi ích thông qua các biện pháp không chính đáng của các chủ thể vị kỷ.

Một hệ thống thể chế hiệu quả là hệ thống không chỉ cho phép và bảo vệ các hoạt động gây ảnh hưởng chính đáng, mà còn khiến các nhóm lợi ích, dù có muốn, thì cũng rất khó hoặc không thể lũng đoạn việc ban hành chính sách của chính quyền.

Có Hay Không “Lợi Ích Nhóm” Trong Vấn Đề Thẩm Định Sách Giáo Khoa?

Ngay khi vừa bắt đầu năm học mới 2020-2021, trả lời phỏng vấn Tạp chí Ngày nay, trong vai trò “Tổng chủ biên kiêm chủ biên” sách Tiếng Việt 1 Cánh Diều, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng bộ sách của ông “là bộ sách được lựa chọn với tỷ lệ cao nhất trong 5 bộ sách giáo khoa” nhưng “có những chuyện không được hay lắm trong cạnh tranh”.

Thậm chí ông còn khẳng định “nhiều tỉnh thành đã đảo ngược kết quả lựa chọn của cơ sở, làm giảm tỷ lệ chọn Cánh Diều. ” [1]

Thế nhưng không lâu sau đó, bộ sách Cánh Diều bị nhiều người phản ứng vì quá nhiều “sạn”.

Không những không thừa nhận điều này, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết một lần nữa lên tiếng khẳng định bộ sách của ông được biên soạn tốt nhất.

Trên trang cá nhân, trả lời thư của một phụ huynh, ông chia sẻ rằng, sách của ông bị dư luận “chĩa mũi nhọn”, “soi mói”, “bóp méo”… là do có sự “cạnh tranh xấu xa”, “không lành mạnh”…

Tiếp theo, Giáo sư Trần Đình Sử – Chủ tịch hội đồng thẩm định sách Tiếng Việt lớp 1 cũng lên tiếng bảo vệ sách của Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết “là phù hợp”, “không sai”.

Có thể thấy, với tư cách những người trong cuộc nhưng lúc đầu cả hai Giáo sư đều không thừa nhận những sai sót trong quyển sách do chính mình biên soạn và thẩm định bất kể sự phản ứng của dư luận trong đó có những người có chuyên môn về ngôn ngữ, có hiểu biết về giáo dục học sinh bậc tiểu học; bất chấp sự không hài lòng của đông đảo phụ huynh về những bài học mà theo họ là thiếu chuẩn mực, không phù hợp với việc giáo dục đạo đức cho trẻ nhỏ.

Chỉ đến khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có buổi làm việc trực tiếp với Bộ Giáo dục và đào tạo và đề nghị phải chân thành tiếp thu ý kiến của người dân thì hai ông Tổng Chủ biên và Chủ tịch hội đồng thẩm định mới “xuống nước” thừa nhận.

Hội đồng thẩm định “nể nang” hay vì lý do nào khác?

Còn nhớ cách đây hơn một năm, Hội đồng thẩm định sách quốc gia cũng do Giáo sư Trần Đình Sử với vai trò Chủ tịch đã “đánh rớt” sách Tiếng Việt Công nghệ do Giáo sư Hồ Ngọc Đại biên soạn ngay từ vòng thẩm định đầu tiên.

Sự việc này cũng gây một dư luận trái chiều trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Một điều đáng chú ý là, tuy không phải là người biên soạn sách nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kế Hào đã gửi thư kiến nghị lên Bộ Giáo dục và Đào tạo và sau đó là Thủ tướng Chính phủ đề nghị có câu trả lời thỏa đáng vì sao lại “đánh rớt” bộ sách Tiếng Việt của Giáo sư Hồ Ngọc Đại vốn đã được thực tế kiểm định hơn 40 năm?

Nhất là trong suốt thời gian ấy, bộ sách đã trải qua 3 lần tổng kết, đánh giá và kể từ năm học 2008-2009, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đưa vào sử dụng đại trà, với 48 tỉnh thành trên cả nước lựa chọn sử dụng?

Sự việc tiếp tục đẩy lên cao khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi đối thoại với Giáo sư Hồ Ngọc Đại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Và trong buổi đối thoại đã xảy ra một cuộc tranh cãi “tay đôi” rất gay gắt giữa Giáo sư Hồ Ngọc Đại và Giáo sư Trần Đình Sử.

Một lần nữa Giáo sư Trần Đình Sử vẫn bảo lưu quan điểm của mình khi cho rằng sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại “không phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Thậm chí, Hội đồng thẩm định với 15 thành viên còn phát hiện ra hơn 300 lỗi sai sót lớn nhỏ trong bộ sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại.

Vẫn không dừng lại ở đó, ngay sau buổi đối thoại, Giáo sư Trần Đình Sử còn tiếp tục lên tiếng chỉ trích Giáo sư Hồ Ngọc Đại trên trang cá nhân của mình những lời lẽ rất nặng nề, mang tính công kích cá nhân nhiều hơn là tập trung mổ xe các vấn đề chuyên chuyên môn.

Nhắc lại sự việc trên, nhất là khi nghe Giáo sư Trần Đình Sử bảo rằng vì “nể nang” [3] nhóm tác giả viết sách Tiếng Việt Cánh Diều nên mới xảy ra sự cố như dư luận phản ánh, tôi cho rằng không thể không đặt câu hỏi về sự công tâm, khách quan của Hội đồng thẩm định mà đứng đầu là Giáo sư Trần Đình Sử trong vấn đề thẩm định các bộ sách giáo khoa thời gian qua. Đặc biệt là với bộ sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại.

Tôi cho rằng, có 3 vấn đề cần có câu trả lời thỏa đáng như sau:

Thứ nhất, có một thực tế không thể chối cãi là, với học sinh lớp 1 thì mục tiêu quan trọng nhất của mọi chương trình giáo dục đều nhằm hướng tới 4 kỹ năng “nghe, nói đọc, viết” đặc biệt là hai kỹ năng “đọc” và “viết” sao cho thật thuần thục, không bị tái mù.

Từ đây, Giáo sư Trần Đình Sử bảo rằng sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không phù hợp với mục tiêu dạy học theo chương trình mới là hoàn toàn chủ quan và phiến diện.

Bởi lẽ, “mọi lý thuyết đều màu xám”, sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã được thực tế kiểm nghiệm hơn 40 năm trong đó có những thế hệ học trò đã theo học trong đó có những người rất nổi tiếng đã lên tiếng thừa nhận như: Giáo sư Ngô Bảo Châu, Phó Giáo sư, bác sĩ, đại biểu quốc hội Nguyễn Lân Hiếu…

Thứ hai, tại sao với sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại thì Hội đồng thẩm định đã phát hiện ra hơn 300 lỗi sai nhưng với bộ sách Tiếng Việt 1 Cánh Diều lại không phát hiện “chi chít những hạt sạn” mặc dù cũng “lật từng trang, soi từng chữ”?

Tại sao với sách của Giáo sư Đại thì 15/15 thành viên Hội đồng đánh giá “không đạt” còn sách do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thì 100% thành viên bỏ phiếu “đạt” kèm theo đó những lời đánh giá, nhận xét ca ngợi trên mây nhưng lại là bộ sách thảm họa nhất và đến giờ thì Bộ Giáo dục buộc phải yêu cầu chỉnh sửa?

Cuối cùng, cách đây hơn một năm rất nhiều người với cái nhìn cực đoan và nhất là cũng tin vào những gì Giáo sư Trần Đình Sử phát biểu cũng đã phê phán, công kích Giáo sư Hồ Ngọc Đại rất dữ dội trên mạng xã hội dù rằng chưa từng đọc sách của ông.

Thậm chí cũng cắt ghép và chia sẻ những hình ảnh video clip không đúng sự thật từ đó miệt thị, xúc phạm Giáo sư Hồ Ngọc Đại rất nặng nề.

Và cũng lạ thay, khi ấy chẳng thấy một “chuyên gia ngữ văn” nào lên tiếng bênh vực hay bức xúc giùm cho Giáo sư Đại giống như họ đang rất nhanh nhảu lên tiếng bao biện, ngụy biện cho những sai sót rất rõ ràng của Giáo sư Sử và Giáo sư Thuyết những ngày qua?

Những chuyên gia ngữ văn cảm thông, xót xa cho Giáo sư Sử và Giáo sư Thuyết hôm nay bị những người cực đoan miệt thị có nghĩ đến cảm giác của Giáo sư Đại năm xưa và nỗi niềm của các phụ huynh có con nhỏ đang phải học sách Tiếng Việt Cánh Diều chi chít lỗi?

Cần của sự giám sát chặt chẽ Quốc hội

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Quốc hội.

Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, “cử tri và Nhân dân một số nơi bức xúc vì giá sách giáo khoa, có dấu hiệu “lợi ích nhóm”.

Đặc biệt, việc phát hành và đưa vào sử dụng sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, bộ Cánh diều gây ra nhiều phản ứng trong Nhân dân; Bộ Giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo có biện pháp khắc phục, tuy nhiên cần thường xuyên kiểm tra việc phát hành, sử dụng sách giáo khoa trong nhà trường.”[4]

Tôi cho rằng đây là sự vào cuộc rất kịp thời của Quốc hội trước những phản ánh và bức xúc rất chính đáng của nhân dân.

Tuy vậy, để tránh xảy ra những sự cố tương tự và nhất là để công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà thành công như mong đợi, tôi cho rằng cần một kế hoạch và chương trình giám sát chặt chẽ hơn nữa.

Giáo dục là quốc sách, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Nếu chúng ta không làm cẩn thận và nhất là không kịp thời ngăn chặn những biểu hiện của “lợi ích nhóm” trong vấn đề này thì rất khó “ăn nói” với nhân dân về sau.

[2]: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/sgk-tieng-viet-1-bi-che-chu-bien-len-tieng-680054.html

[3]: https://soha.vn/gs-tran-dinh-su-hd-tham-dinh-co-phan-ne-nang-khong-kien-quyet-yeu-cau-sua-chua-sgk-tieng-viet-lop-1-20201013095004256.htm

[4]:http://congan.com.vn/tin-chinh/co-dau-hieu-loi-ich-nhom-trong-gia-sach-giao-khoa_101644.html

Các Vấn Đề Của Lá Cây

Thực Vật Học

Phân biệt lá đơn và lá kép So sánh cấu tạo của lá cây 2 lá mầm và lá cây 1 là mầm Cấu tạo giải phẫu của lá

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Hoàng Hữu Tình Sinh viên thực hiện: Nhóm 3, KHCT 48A Thời gian thực hiện: Học kì 2, năm học 2014- 2015I) Phân biệt lá đơn và lá kép1) Khái niệm

Lá đơn là một dạng lá cây mà phiến lá gắn liền trực tiếp với thân cành cây. Chỉ có 1 cấp cuống lá, khi thay lá theo sinh lý, toàn bộ phần phiến lá và cuống sẽ rơi rụng cùng một thời điểm. Lá đơn chủ yếu xuất hiện ở lá dạng phiến và lá dạng dải.

Lá kép là một dạng tiến hóa của lá cây mà mỗi phiến lá không gắn trực tiếp với thân cành mà thường thông qua hệ thống cuống lá. Phiến lá này thường có cuống, gân lá như lá đơn nguyên, phần này là lá chét của lá kép. Khi cây thay lá, lá chét thường rơi rụng trước rồi cuống chính mới rụng khỏi thân cành.Đặc điểm

1.Lá đơn-Phiến lá gắn liền trực tiếp với thân cành cây

-Chỉ có một cấp cuống lá, khi thay lá theo sinh lý, toàn bộ phần phiến lá và cuống lá sẽ rơi cùng một thời điểm

-Lá đơn chủ yếu xuất hiện ở lá dạng phiến và lá dạng dải2.Lá kép-Do cuống lá phân nhánh, mỗi nhánh mang một phiến lá nhỏ gọi là lá chét. Mỗi lá chét có hình dạng như một lá, có cuống nhỏ, tất cả đều đính trên một cuống chung.

-Khi lá kép rụng thì đầu tiên lá chét sẽ rụng trước rồi sau đó cuống lá mới rụng.

Phân biệt lá mùng tơi và lá hoa hồng + Cuống lá + Phiến lá+ Sự rụng lá * Lá mùng tơi: lá đơn

* Có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang một phiến, cuống và phiến cùng rụng một lúc, để lại vết sẹo trên thân hoặc cành

* Lá hoa hồng: lá kép

Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang 1 phiến (lá chét), chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chính. Khi rụng lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau.Hình dạng, kích thướca) Lá kép : có hình dạng khác nhau tùy thuộc váo cách đính của lá chét vào cuống kép và các loại cuống kép thứ cấp vào cuống kép sơ cấp. Thường thấy 2 loại hình chủ yếu:+ Lá kép lông chim (xương cá): cuống thứ cấp, lá chét đính vào cuống sơ cấp (cuống cấp 1) thành hính lông chim (xương cá).+ Lá kép chân vịt: cuống thứ cấp hoặc lá chét đính quanh chung 1 điểm ở cuống sơ cấp.

b) Lá đơn :Tùy theo sự chia cắt của phiến lá có: + Lá đơn nguyên: Mép phiến lá phẳng, mép phiến lá lượn sóng hoặc có răng + Lá đơn có thùy: Phiến lá bị cắt thành nhiều thùy nhưng chỗ cắt không quá sâu + Lá đơn chia thùy:Phiến lá bị cắt vào sâu quá ½ của nửa phiến lá + Lá đơn xẻ thùy: Phiến lá bị cắt rất sâu vào gần hết chiều rộng của nửa phiến lá, có khi tới gân chính.

Ví dụ : + Lá đơn: mùng tơi, dừa, tía tô, bưởi, cam, chanh, quýt, rau muống, rau má …

+ Lá kép: phượng, me, hoa hồng, trinh nữ …. LÁ KÉPLÁ ĐƠN

II) So sánh cấu tạo của lá cây hai lá mầm và lá cây một là mầm*** Ở thực vật một lá mầm ( số mầm của phôi là 1 ) , các gân lá chính là song song( rễ chùm) , trong khi ở thực vật hai lá mầm ( số mầm của phôi là 2 ) chúng có dạng hình mạng hoặc hình cung ( rễ cọc ) .

– Vd : + Một là mầm : lúa, ngô, rẻ quạt + Hai lá mầm : dừa cạn , rau má, bàng, cải, ổi, bầu , bí , cà chuaII) So sánh cấu tạo của lá cây hai lá mầm và lá cây một là mầmCác kiểu gân lá1. Cây một lá mầma) Bẹ lá :– Biểu bì– Lớp cương mô– Nhu mô– Những bó dẫn trong bẹ lá là những bó dẫn chồng chất kép, xếp nhiều vòng.b) Phiến lá– Xếp hơi thẳng đứng, 2 mặt lá được chiếu sáng tương đối đồng đều nhau– Gân lá song song, hình cung.c) Không có cuống lá

2. Cây hai lá mầm Đa số cây 2 lá mầm đều có cuống lá và phiến lá. a) Cuống lá:Thường phân biệt rõ: + Mặt trên : phẳng hoặc hơi lõm.+ Mặt dưới: lồi.b) Phiến lá:– Có vị trí nằm ngang, và có cấu tạo không đồng nhất.– Có gân: Hình lông chim– Gân chính thì ở giữa và dày.– Gân con: phân nhánh ở 2 bên.

II) So sánh cấu tạo của lá cây hai lá mầm và lá cây một là mầmCÂY MỘT LÁ MẦMCÂY HAI LÁ MẦMII) So sánh cấu tạo của lá cây hai lá mầm và lá cây một là mầmIII) Cấu tạo giải phẫu của láSự hình thành và phát triển của lá Cấu tạo cây Hai lá mầmCấu tạo cây Một lá mầm1231) Sự hình thành và phát triển của lá 1.1) Các giai đoạn phát triển của lá từ u lá1.2) Lá non ở đầu đỉnh sinh trưởng1) Sự hình thành và phát triển của lá 2) Cấu tạo cây Hai lá mầm

+ Mô mềm: chứa nhiều lạp lục

+ Các bó dẫn: Libe ở ngoài, gỗ ở trong2) Cấu tạo cây Hai lá mầm

2) Cấu tạo cây Hai lá mầm

Sơ đồ cấu tạo lá cây 2 lá mầm3) Cấu tạo cây Một lá mầm

Sơ đồ cấu tạo lá cây một lá mầm3) Cấu tạo cây Một lá mầm

3.1) Bẹ lá3) Cấu tạo cây Một lá mầm

3.2) Phiến lá+ Mô bì: biểu bì trên và dưới đều có lớp cutin hoặc thấm sáp, silic và có khí khổng

+ Mô đồng hóa: thường chỉ có mô khuyết (mô dậu hoặc mô xốp)

+ Mô cơ: chỉ có cương mô ở gân chính và xung quanh các bó mạch

+ Mô dự trữ: nhu mô ở gân chính

+ Mô dẫn: chỉ có 1 loại bó mạch cắt ngang

Các bó mạch thấy rõ vòng TB thu góp là những TB hình đa giác, ít lục lạp 3) Cấu tạo cây Một lá mầm

Sơ đồ cấu tạo lá cây một lá mầmSơ đồ cấu tạo lá cây một lá mầm3) Cấu tạo cây Một lá mầm

Lợi Ích Của Việc Uống Cà Phê Giúp Chặn Đứng 8 Vấn Đề Sức Khỏe

Theo một nghiên cứu gần đây, những người có thói quen uống 2 tách cà phê mỗi ngày giảm được 20% nguy cơ hình thành khối u trong cơ thể. Cà phê chứa chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ bệnh tật.

Lợi ích của việc uống cà phê

1. Ngăn chặn đột quỵ

Những người có thói quen uống cà phê sẽ giảm được nguy cơ bị đột quỵ so với những người không sử dụng cà phê. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho biết lượng chất chống oxy hóa trong cà phê sẽ ngăn chặn những cơn đột quỵ

Lợi ích của việc uống cà phê giúp ngăn chặn đột quỵ 2. Phòng bệnh tiểu đường

Theo một nghiên cứu khác, tiêu thụ cà phê trong khoảng 4 năm sẽ giảm được 11% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Những người mắc bệnh tiểu đường cũng có thể tiêu thụ cà phê như một thức uống tích cực.

3. Giảm căng thẳng

Như bạn đã biết, cà phê có tác dụng tăng cường khả năng tập trung của não bộ. Mùi thơm từ cà phê cũng giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng mệt mỏi Một tách cà phê ấm nóng vào giữa giờ làm là một thói quen tốt giúp bạn giảm stress trong công việc.

4. Phòng sâu răng

Cà phê được đánh giá là một thức uống tăng cường sức khỏe răng miệng. Đặc biệt là cà phê đen. Hãy tránh uống cà phê với đường hoặc sữa

5. Phòng bệnh mất trí

Uống cà phê đều đặn sẽ giảm khả năng bị suy nhược thần kinh chất chống oxy hóa trong cà phê sẽ giúp ích cho não bộ. Nếu trong gia đình bạn đã có tiền sử về bệnh mất trí, hãy bổ sung cà phê là thức uống hàng ngày để giảm nguy cơ này.

6. Phòng ung thư vú

Uống 2 tách cà phê mỗi ngày được cho là cách để giảm nguy cơ ung thư vú. Theo đó, các axit béo trong cà phê sẽ ức chế quá trình hình thành tế bào ung thư