Top 11 # Xem Nhiều Nhất Tỷ Lệ Lợi Ích Là Gì Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Một Tỷ Lệ Lợi Ích Phụ Là Gì?

Các tài khoản Petty Cash và sự cân bằng của nó có thể được liệt kê riêng là một trong những tài sản đầu tiên trong tài sản hiện phần của bảng cân đối . Đây có thể là trường hợp tại các công ty nhỏ hơn.

Tại các công ty lớn hơn, số dư trong tài khoản Petty Cash thường được kết hợp với các cân đối trong các tài khoản tiền khác và tổng số các tài khoản tiền mặt sẽ được báo cáo là tiền hoặc là Tiền và tương đương tiền . Bạn sẽ tìm thấy C tro và Tương đương tiền như mục đầu tiên trong phần tài sản hiện tại của bảng cân đối.

Hãy bắt đầu bằng cách giả định rằng một công ty hoạt động 5 ngày mỗi tuần trong 8 giờ mỗi ngày trong suốt 52 tuần mỗi năm tổng cộng 2.080 giờ mỗi năm. Chúng ta hãy cũng giả định rằng mỗi năm người lao động được hưởng 15 ngày nghỉ phép được trả, 8 trả lễ, và 5 trả ngày bị ốm. Con số này chiếm tới 28 ngày là 8 giờ mỗi, hoặc 224 giờ trong một năm mà người lao động được trả khi không vào công việc. Do đó, tiền lương của nhân viên để làm việc trên các công việc sẽ là 1856 giờ mỗi năm (2.080 giờ trừ đi 224 giờ) lần $ 20 mỗi giờ = $ 37,120 một năm.

Tiếp theo chúng ta hãy tính toán chi phí của các phúc lợi giả thu được của nhân viên. Đối với các kỳ nghỉ thanh toán, ngày lễ và ngày nghỉ bệnh chi phí hàng năm là $ 4.480 (224 giờ không vào lần công việc $ 20 mỗi giờ). Chúng ta hãy cũng giả định rằng sử dụng lao động chi trả các chi phí hàng năm sau cho người lao động: 7200 $ của sức khỏe, cuộc sống và khuyết tật bảo hiểm của người lao động; 2.000 $ cho phúc lợi hưu trí của người lao động; $ 1,100 bảo hiểm tai nạn lao động; 210 $ cho bảo hiểm thất nghiệp; và $ 3,182 (2.080 x giờ $ 20 X 7,65%) cho phần của chủ nhân của các loại thuế An Sinh Xã Hội và Medicare. Tổng của các chi phí cho quyền lợi nhân viên là 18.172 $ mỗi năm.

Số tiền giả thuyết nêu trên kết quả trong một tỷ lệ lợi ích rìa của 49%. Đây là $ 18,172 lợi ích hàng năm chia cho $ 37,120 tiền lương kiếm được khi làm việc trên công việc.

Fbr: Tỷ Lệ Lợi Ích Liên Bang

FBR có nghĩa là gì? FBR là viết tắt của Tỷ lệ lợi ích liên bang. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Tỷ lệ lợi ích liên bang, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tỷ lệ lợi ích liên bang trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của FBR được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài FBR, Tỷ lệ lợi ích liên bang có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

FBR = Tỷ lệ lợi ích liên bang

Tìm kiếm định nghĩa chung của FBR? FBR có nghĩa là Tỷ lệ lợi ích liên bang. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của FBR trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của FBR bằng tiếng Anh: Tỷ lệ lợi ích liên bang. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

Như đã đề cập ở trên, FBR được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Tỷ lệ lợi ích liên bang. Trang này là tất cả về từ viết tắt của FBR và ý nghĩa của nó là Tỷ lệ lợi ích liên bang. Xin lưu ý rằng Tỷ lệ lợi ích liên bang không phải là ý nghĩa duy chỉ của FBR. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của FBR, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của FBR từng cái một.

Ý nghĩa khác của FBR

Bên cạnh Tỷ lệ lợi ích liên bang, FBR có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của FBR, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Tỷ lệ lợi ích liên bang bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tỷ lệ lợi ích liên bang bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Tỷ Suất Lợi Nhuận Là Gì? Công Thức Tính Tỷ Suất Lợi Nhuận Trên Doanh Thu

Tỷ suất lợi nhuận thể hiện mức độ hiệu quả đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy tất cả các doanh nghiệp, người đầu tư đều đặc biệt chú ý tính toán tỷ suất lợi nhuận và quan tâm đến các yếu tố tác động lên tỷ số này. Vậy tỷ suất lợi nhuận là gì?, công thức tính tỷ suất suất lợi nhuận như thế nào?

Tỷ suất lợi nhuận phản ánh mức độ hiệu quả đối với các hoạt động của doanh nghiệp

1.Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số giữa lợi nhuận với tổng số của vốn cố định và vốn lưu động được sử dụng trong kỳ đó.  

Căn cứ vào ROS chúng ta có thể tính toán được tình hình sinh lợi thực tế của doanh nghiệp

Căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận chúng ta có thể tính toán được tình hình sinh lợi thực tế của doanh nghiệp, qua đó tính được lãi ròng của các cổ đông trong công ty.

Hiện nay, có 2 loại tỷ suất lợi nhuận được quan tâm nhiều nhất là tỷ suất sinh lợi và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu…

2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là gì?

2.1. Khái niệm

Cách tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là tính tỷ số giữa lợi nhuận thu được và tổng doanh thu trong một kỳ.

2.2. Công thức

ROS = (Lợi nhuận sau thuế : doanh thu) x 100

2.3. Vai trò

Thông qua tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu các nhà đầu tư có thể nắm bắt tương đối chính xác tình hình phát triển của một doanh nghiệp.

Thông qua tỷ suất này chủ doanh nghiệp cũng biết mình thu về được bao nhiêu lợi nhuận và đã bỏ ra bao nhiêu tiền vốn.

Từ đó sẽ có những phương án điều chỉnh  hoạt động kinh doanh – sản xuất của công ty cho phù hợp.

Chỉ số của mỗi ngành trong từng thời kỳ khác nhau nên chúng ta chỉ có thể so sánh chỉ số tỷ suất lợi nhuận doanh thu của các công ty trong cùng một ngành ở cùng một thời kỳ.

3.Tỷ suất sinh lợi là gì?

3.1. Khái niệm

Tỷ suất sinh lợi là tỉ số giữa tổng lợi nhuận thu được và tổng số vốn đầu tư trong một kỳ hạn nhất định.

Các kỳ hạn được tính có thể là một tháng, một quý, nửa năm hay một năm…

Có 2 loại tỷ suất sinh lời là: tỷ suất sinh lời trên vốn sở hữu và tỷ suất sinh lời trên tài sản.

3.2. Công thức tính và vai trò của ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn sở hữu)

Công thức (ROE) = (Lợi nhuận sau thuế : Vốn sở hữu) x 100

ROE được tính theo từng kỳ hạn

Vai trò: ROE cho chủ doanh nghiệp biết số lợi nhuận được thu về sau khi đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh.

3.3. Công thức tính và vai trò của ROA (tỷ suất sinh lời trên tài sản)

Công thức: (ROA) = (Lợi nhuận sau thuế : Tổng tài sản) x 100

ROA phản ánh khả năng sinh lời trên tổng vốn chủ sở hữu và vốn vay

ROA thể hiện tính hiệu quả của quá trình tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh – sản xuất của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ROA còn là chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của tổng tài sản bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay. 

Vì vậy khi tính ROA chúng ta cũng phải tính cả lãi suất khoản vay và thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Do đó, để tính ROA chúng ta còn có thể tính theo 2 cách sau đây.

ROA = (EBIT – Lợi nhuận trước lãi vay và thuế : tổng tài sản) x 100

ROA = {Lợi nhuận sau thuế + lãi vay x (1 – thuế thu nhập doanh nghiệp)} : tổng tài sản x 100

Chúng tôi hy vọng những kiến thức này hữu ích với các bạn trong suốt quá trình đầu tư.

4.2

/

5

(

5

votes

)

Continue Reading

Xác Định Quyền Kiểm Soát, Tỷ Lệ Lợi Ích Của Công Ty Mẹ Và Cổ Đông Không Kiểm Soát Nắm Giữ Trong Công Ty Con

Công ty mẹ là công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó, có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm các thành viên HĐQTị, Ban giám đốc, có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.

1. Quyền kiểm soát được thiết lập khi công ty mẹ nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con khác trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con trừ những trường hợp đặc biệt khi có thể chứng minh được rằng việc nắm giữ nói trên không gắn liền với quyền kiểm soát.

2. Lợi ích công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát nắm giữ tại công ty con bao gồm lợi ích trực tiếp và gián tiếp có được thông qua công ty con khác. Việc xác định lợi ích của các bên được căn cứ vào tỷ lệ vốn góp (trực tiếp và gián tiếp) tương ứng của từng bên trong công ty con, trừ khi có thoả thuận khác. Trường hợp có sự khác biệt giữa tỷ lệ vốn góp theo giấy đăng ký kinh doanh và tỷ lệ vốn thực góp thì tỷ lệ lợi ích được xác định theo điều lệ doanh nghiệp hoặc theo sự thống nhất giữa các bên.

3. Khi có quyền biểu quyết tiềm năng hoặc các công cụ tài chính phái sinh khác có quyền biểu quyết tiềm năng, lợi ích của công ty mẹ chỉ được xác định trên cơ sở phần vốn góp nắm giữ (trực tiếp và gián tiếp) trong công ty con tại thời điểm hiện tại, không tính đến việc thực hiện hoặc chuyển đổi quyền biểu quyết tiềm năng, ngoại trừ có thoả thuận khác với cổ đông không kiểm soát.

4. Nếu công ty con có cổ phiếu ưu đãi cổ tức luỹ kế chưa thanh toán bị nắm giữ bởi các đối tượng bên ngoài tập đoàn, công ty mẹ chỉ được xác định phần kết quả lãi, lỗ của mình sau khi đã điều chỉnh cho số cổ tức ưu đãi của công ty con phải trả cho dù cổ tức đã được công bố hay chưa.

5. Xác định quyền kiểm soát và tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ, cổ đông không kiểm soát trong một số trường hợp:

a) Xác định quyền biểu quyết: Công ty mẹ có thể nắm giữ trực tiếp quyền biểu quyết ở công ty con thông qua số vốn công ty mẹ đầu tư trực tiếp vào công ty con.

– Ví dụ: Công ty A sở hữu 2.600 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết trong tổng số 5.000 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty cổ phần B. Như vậy công ty A nắm giữ trực tiếp 52% (2.600/5.000) quyền biểu quyết tại công ty B. Theo đó, công ty A là công ty mẹ của công ty cổ phần B, công ty cổ phần B là công ty con của công ty A. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát sẽ tương ứng với số vốn góp của các bên, trừ khi có thoả thuận khác.

– Ví dụ: Công ty mẹ có thể nắm giữ gián tiếp quyền biểu quyết tại một công ty con thông qua một công ty con khác trong tập đoàn.

Công ty cổ phần X sở hữu 8.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết trong tổng số 10.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty cổ phần Y. Công ty Y đầu tư vào Công ty TNHH Z với tổng số vốn là: 600 triệu đồng trong tổng số 1.000 triệu đồng vốn điều lệ đã góp đủ của Z. Công ty cổ phần X đầu tư tiếp vào công ty TNHH Z là 200 triệu đồng trong 1.000 triệu đồng vốn điều lệ đã góp đủ của Z.

Quyền biểu quyết trực tiếp của Công ty X tại Công ty cổ phần Y là:

(8.000 Cổ phiếu/10.000 cổ phiếu) x 100% = 80% .

Quyền biểu quyết trực tiếp của Công ty Y tại Công ty TNHH Z là:

(600/1.000) x 100% = 60%.

Như vậy, quyền biểu quyết của công ty cổ phần X với công ty TNHH Z gồm hai phần: Quyền biểu quyết trực tiếp là 20% (200/1.000); Quyền biểu quyết gián tiếp qua công ty cổ phần Y là 60%. Tổng tỷ lệ biểu quyết của công ty X nắm giữ trực tiếp và gián tiếp là 80% quyền biểu quyết của công ty TNHH Z. Theo đó công ty Z là công ty con của công ty X.

b) Xác định tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ và các cổ đông không kiểm soát đối với công ty con

– Xác định tỷ lệ lợi ích trực tiếp

Công ty mẹ có lợi ích trực tiếp trong công ty con nếu công ty mẹ sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản thuần của công ty con. Nếu công ty con không bị sở hữu toàn bộ bởi công ty mẹ thì các cổ đông không kiểm soát của công ty con cũng có lợi ích trực tiếp trong công ty con. Lợi ích trực tiếp được xác định trên cơ sở tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư trong giá trị tài sản thuần của bên nhận đầu tư.

Ví dụ: Công ty mẹ A đầu tư trực tiếp vào ba công ty con B1, B2, B3 với tỷ lệ sở hữu tài sản thuần của các công ty này lần lượt là 75%,100% và 60%. Lợi ích trực tiếp của công ty mẹ A và lợi ích trực tiếp của các cổ đông không kiểm soát trong các công ty B1, B2, B3 được tính toán như sau:

Theo ví dụ nêu trên, công ty mẹ A có tỷ lệ lợi ích trực tiếp trong các công ty con B1, B2 và B3 lần lượt là 75%; 100% và 60%. Cổ đông không kiểm soát có tỷ lệ lợi ích trực tiếp trong các công ty B1, B2 và B3 lần lượt là 25%; 0% và 40%.

– Xác định tỷ lệ lợi ích gián tiếp: Công ty mẹ nắm giữ lợi ích gián tiếp trong một công ty con nếu một phần tài sản thuần của công ty con này được nắm giữ trực tiếp bởi một công ty con khác trong tập đoàn.

Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của công ty mẹ ở công ty con được xác định thông qua tỷ lệ lợi ích của công ty con đầu tư trực tiếp.

Ví dụ: Công ty mẹ A sở hữu 80% giá trị tài sản thuần của công ty B. Công ty B sở hữu 75% giá trị tài sản thuần của công ty C. Công ty A kiểm soát công ty C thông qua công ty B do đó công ty C là công ty con của công ty A. Trường hợp này lợi ích của công ty mẹ A trong công ty con B và C được xác định như sau:

Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của Công ty mẹ A trong công ty con C được xác định là 60% (80% x 75%).

Tỷ lệ lợi ích của các cổ đông không kiểm soát trong công ty C là 40% trong đó tỷ lệ lợi ích gián tiếp là 15% ((100% – 80%) x 75%) và tỷ lệ lợi ích trực tiếp là 25% (100% – 75%).

Ví dụ: Công ty A sở hữu 80% giá trị tài sản thuần của công ty B và 15% giá trị tài sản thuần của công ty C. Công ty B sở hữu 60% giá trị tài sản thuần của công ty C. Trường hợp này công ty A kiểm soát công ty C. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ A trong các công ty con B và C được xác định như sau:

Tỷ lệ lợi ích trực tiếp của công ty A trong công ty B là 80% và công ty C là 15%. Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của công ty mẹ A trong công ty C là 48% (80% x 60%). Vậy tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ A trong công ty C là 63% (15% + 48%);

Tỷ lệ lợi ích trực tiếp của các cổ đông không kiểm soát trong Công ty B và C lần lượt là 20% (100% – 80%) và 25% (100% – 60% – 15%);

Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của các cổ đông không kiểm soát trong công ty C là 12% {(100% – 80%) x 60%}.

Email: tvketoan68@gmail.com