Top 5 # Xem Nhiều Nhất Trường Hợp Gen Cấu Trúc Bị Đột Biến Thay Thế Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Trường Hợp Gen Cấu Trúc Bị Đột Biến Thay Thế 1 Cặp G

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn.

Gen quy định nhóm máu ở người có 3 alen IA, IB, IO trong đó IA, IB trội hơn so với IO sẽ tạo ra được:

Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Men Đen gồm:

Trong chu kì tế bào, quá trình nhân đôi của ADN, NST diễn ra trong pha:

Tế bào xôma lưỡng bội bình thường bị đột biến dẫn đến sự hình thành các tế bào sau đây: 1. Thể không; 2.

Cho P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A – bbD – eeff là:

Không thuộc thành phần của một operon nhưng đóng vai trò quyết định hoạt động của operon là?

Trong một gia đình mẹ có kiểu gen XB Xb bố có kiểu gen Xb Y sinh được con gái có kiểu gen XB XB Xb.

Trao đổi đoạn giữa 2 NST không tương đồng gây hiện tượng:

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng một cặp A – T thì số liên kết hidro sẽ:

Gen A bị đột biến thành gen a.

Loại đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi hàm lượng ADN trên NST là:

Quá trình phiên mã tạo ra:

Một NST có trật tự gen ban đầu là ABCDEF*GHI bị đột biến tạo thành NST có trật tự gen ABCDCDEF*GHI. Dạng đột biến này:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở chúng tôi khi môi trường có lactozo thì:

Chất cônsixin thường được dùng để gây đột biến đa bội bởi vì nó có khả năng:

Guanin dạng hiếm kết cặp với Timin trong nhân đôi ADN tạo nên:

Ở cà chua, gen A: Cao, a: Thấp; Gen B: Đỏ, b: Vàng. Các gen di truyền phân ly độc lập. Cho P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểu gen Aabb được dự đoán ở F1 là:

Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của MenĐen, cơ thể lai F1 khi tạo giao tử thì:

Trong tác động cộng gộp, tính trạng càng phụ thuộc vào càng nhiều cặp gen thì:

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn:

Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 48, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiễm đơn khác:

Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là:

Một gen có 480 A và 3120 liên kết hidro. Gen đó có số lượng nu là bao nhiêu:

Tất cả các loài sinh vật đều có chung 1 bộ mã di truyền, trừ 1 vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

Xét một gen gồm 2 alen trội lặn hoàn toàn. Số loại phép lai khác nhau về kiểu gen mà cho thế hệ sau đồng tính là:

Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc NST gồm đủ 2 thành phần ADN và Protein histon là:

Trên một đoạn mạch khuôn của phân tử ADN có số nucleotit các loại như sau: A = 60, G = 120, X = 80,T = 30.

Quy luật di truyền phân ly độc lập góp phần giải thích hiện tượng:

Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B và gen C bị đột biến thành gen c.

Trong quá trình phiên mã, ARN – polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn?

Cá thể có kiểu gen AaBbDD khi giảm phân sinh ra bao nhiêu loại giao tử:

Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến dị:

Tác động bổ sung là trường hợp…(M: Một cặp gen, H: 2 hay nhiều) cặp gen…….(E: alen, K: Không alen) thuộc ……….

Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền phân ly độc lập là…

Trường hợp cơ thể sinh vật trong bộ nhiễm sắc thể gồm có 2 bộ nhiễm sắc thể của loài khác nhau là:

Với 4 loại nu A, T, G, X có tất cả bao nhiêu bộ mã có chứa nu loại A?

Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY.

Khi cá thể mang gen BbDdEEff giảm phân bình thường, sinh ra các kiểu giao tử là:

Ở ruồi giấm, đột biến gen quy định mắt đỏ thành gen quy định mắt trắng làm cho gen đột biến ngắn hơn gen bình th�

Bài 21. Đột Biến Gen

Năm học: 2012 – 20113Nêu khái niệm về hiện tượng biến dị ?

+ Có . . . . . . cặp nuclêôtit + Trình tự các cặp nuclêôtit:

II. Nguyn nhn pht sinh d?t bin gen:Đột biến có hạiĐột biến có lợiĐột biến có hạiChương IV: Tiết 22 – Bài 21: – Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể.– Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo)I. t bin gen l g?– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen…– Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit.III. Vai trò của đột biến gen: Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.Một số ví dụ về đột biến genII. Nguyn nhn pht sinh d?t bin gen:Chương IV: Tiết 22 – Bài 21: Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể. Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo)I. t bin gen l g?– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen…– Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit.III. Vai trò của đột biến gen: Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.Một số ví dụ về đột biến genII. Nguyn nhn pht sinh d?t bin gen:Chương IV: Tiết 22 – Bài 21:– Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể.– Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo)I. t bin gen l g?– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen…– Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit.III. Vai trò của đột biến gen: Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.Một số ví dụ về đột biến genII. Nguyn nhn pht sinh d?t bin gen:– Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật.Chương IV: Tiết 22 – Bài 21:– Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể.– Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo)I. t bin gen l g?– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen…– Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit.III. Vai trò của đột biến gen:– Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật.Tại sao đột biến gen gây biến đổi kiểu hình?Biến đổi trong cấu trúc của genBiến đổi mARN Biến đổi Protein tương ứngBiến đổi Kiểu hìnhĐột biến gen làm biến đổi cấu trúc Prôtêin mà nó mã hoá gây nên biến đổi kiểu hình.II. Nguyn nhn pht sinh d?t bin gen:Nhắc lại mối qua hệ giữa gen và tính trạng?Chương IV: Tiết 22 – Bài 21: – Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể.– Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo)I. t bin gen l g?– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen…– Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit.III. Vai trò của đột biến gen:– Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật.Tại sao đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường là có hại cho bản thân sinh vật?Vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên , gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp Prôtêin.Qua giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp, một đột biến vốn là có hại có thể trở thành có lợi. Trong thực tiễn, người ta gặp những đột biến tự nhiên và nhân tạo có lợi cho bản thân sinh vật và cho con người.II. Nguyn nhn pht sinh d?t bin gen:– Đột biến gen đôi khi có lợi cho con ngườiChương IV: Tiết 22 – Bài 21:– Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể.– Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo)I. t bin gen l g?– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen…– Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit.III. Vai trò của đột biến gen:– Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật.II. Nguyn nhn pht sinh d?t bin gen:– Đột biến gen đôi khi có lợi cho con ngườiMột số đột biến có lợiChẳng hạn, đột biến tự nhiên cừu chân ngắn ở Anh, làm cho chúng không nhãy được qua hàng rào để vào phá vườn ; Đột biến tăng khả năng thích ứng đối với điều kiện đất đai và đột biến làm mất tính cảm ứng quang chu kì phát sinh ở giống lúa Tám thơm Hải Hậu đã giúp các nhà chọn giống tạo ra giống lúa tám thơm đột biến trồng được 2 vụ /năm, trên nhiều đất đai, kể cả vùng đất trung du và miền núi.

Chương IV: Tiết 22 – Bài 21: – Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể.– Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo)I. t bin gen l g?– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen…– Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit.III. Vai trò của đột biến gen:– Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật.Đột biến gen có vai trò trong sản xuất như thế nào?Chúng có ý nghĩa với chăn nuôi, trồng trọt vì trong thực tế có những đột biến gen có lợi cho con người. có ý nghĩa trong chăn nuôi trồng trọt.II. Nguyn nhn pht sinh d?t bin gen:– Đột biến gen đôi khi có lợi cho con ngườiTiết 22 – Bài 21: ĐỘT BIẾN GENChương IV: BIẾN DỊ– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.– Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế 1 cặp nuclêôtítII. Nguyên nhân phát sinh đột biến gen:I. Đột biến gen là gì:Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể.Con người gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hóa học.III. Vai trò của đột biến gen:* Tự nhiên:* Thực nghiệm :Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật.Đột biến gen đôi khi có lợi cho con người ? có ý nghĩa trong chăn nuôi và trồng trọt. Đột biến là gì ?a. Biến đổi xảy ra trong kiểu gen.b. Sự thay đổi kiểu hình của sinh vật.c. Biến đổi xảy ra trong ADN và NST.d. Cả a và b.Câu 1 Thế nào là đột biến gen?a. Biến đổi các tính trạng cơ bản của sinh vật.b. Biến đổi ở một cặp hay một số cặp nuclêôtit trên gen.c. Biến đổi trong cấu trúc của ADN.d. Cả b và c.Câu 2 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đột biến gen là gì?a. Do các tác nhân vật lí tác động toàn diện lên cơ thể sinh vật.b. Do các tác nhân hóa học hủy hoại chất tế bào sinh vật.c. Do các yếu tố sinh thái tác động bất thường vào cơ thể sinh vật.d. Cả a,b.Câu 3 Những yếu tố nào ảnh hưởng tới đột biến gen?a. Độ bền giữa các liên kết A-T, G-X.b. Tác động không đồng đều của các điều kiện ngoại cảnh.c. Sự điều hòa các quá trình sinh lí trong cơ thể.d. Cả a,b và c.Câu 4Kẻ phiếu học tập: Các dạng đột biến cấu trúc NST

Tìm Hiểu Xét Nghiệm Gen Di Truyền Và Đột Biến Gen

Xét nghiệm gen di truyền không chỉ giúp phát hiện đột biến gen gây ung thư mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân như tính cách, cân nặng, chiều cao…

Ngày nay, xét nghiệm gen di truyền ngày càng phổ biến. Nguyên nhân là do không chỉ giúp phát hiện các yếu tố ung thư tìm ẩn thông qua đột biến gen, xét nghiệm này còn giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân như tính cách, cân nặng, chiều cao… Hiểu được nhu cầu xét nghiệm gen di truyền của nhiều khách hàng, CarePlus hiện đang cung cấp đa dạng các gói xét nghiệm gen với mức chi phí hấp dẫn.

Xét nghiệm gen di truyền mang đến nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe của bạn

1. Danh sách các gói xét nghiệm gen di truyền tại CarePlus và ưu điểm

CarePlus là hệ thống phòng khám quốc tế được điều hành bởi Công ty TNHH CityClinic Việt Nam với 100% vốn nước ngoài. Bên cạnh các gói khám như khám sức khỏe tổng quát dành cho nam, khám sức khỏe tổng quát dành cho nữ, khám phụ khoa toàn diện, khám dậy thì sớm ở trẻ em… hiện nay CarePlus còn cung cấp các gói xét nghiệm gen với các ưu điểm nổi bật:

1.1. Xét nghiệm GenePlus Thể trạng và Lối sống

Nhiều quan điểm sai lầm cho rằng gen chỉ quy định các hình dáng bên ngoài của một con người như màu mắt, màu tóc, các đặc điểm trên khuôn mặt (ví dụ: mắt hí, mũi cao, khuôn miệng nhỏ…)… Thế nhưng thực thế, gen ảnh hưởng nhiều vấn đề hơn thế, bao gồm tính cách, cân nặng, chiều cao, khả năng hấp thụ hoặc kháng thuốc… Vì thế, một số xét nghiệm gen di truyền sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản thân, từ đó có cách chăm sóc bản thân phù hợp hơn.

Tổ tiên (3 hạng mục): Các nhóm tổ tiên, Tổ tiên cổ xưa, Nhóm đơn bội mẫu hệ

Khả năng thể chất và thể thao (17 hạng mục): Sức bền, sức mạnh, sự ảnh hưởng của luyện tập và chế độ ăn đến cân nặng, khả năng cải thiện nhịp tim, chỉ số VO2max, sức khỏe đĩa đệm…

Dinh dưỡng và chuyển hóa (9 hạng mục): caffeine, alcohol, calcium, chuyển hóa Vitamin A,…

Đáp ứng thuốc (6 hạng mục): Statins, Losartan, Nitroglycerin, Warfarin,… 

Gen gây bệnh tiềm ẩn (6 hạng mục): Sốt địa trung hải có tính gia đình Type B, xơ nang, mù sắc, rối loạn dung nạp Fructose,…

Đặc thù thể trạng (13 hạng mục): Phản ứng với thức uống có cồn, mức độ nghiện thuốc lá, tuổi mãn kinh, thói quen ăn uống, đường huyết lúc đói,…

Nguy cơ sức khỏe như tiểu đường, ung thư, tim mạch, béo phì… (21 hạng mục): Rung nhĩ, Ung thư dạ dày, Tăng huyết áp, Ung thư thận, Ung thư phổi, Béo phì, Bệnh tiểu đường Type 1 và Type 2, Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu,…

Xét nghiệm này giúp bạn hiểu rõ cơ thể để có sự điều chỉnh ăn uống, tập luyện, lối sống… phù hợp

1.2. Xét nghiệm ung thư di truyền thông qua đột biến gen

Mỗi gen riêng lẻ trong ADN có chức năng thiết lập cấu trúc, chức năng và khả năng phát của tế bào. Bất kỳ sai sót nào trong cấu trúc có thể dẫn tới rối loạn hoạt động của tế bào. Lúc này, gen đột biến sẽ thúc đẩy một tế bào bình thường tăng trưởng và phân chia nhanh không kiểm soát tạo nên nhiều tế bào mới có cùng kiểu đột biến.

Đột biến trong gen ức chế cho phép tế bào ung thư phát triển và phân chia liên tục. Nghiêm trọng hơn, đột biến ADN sửa lỗi gen có nghĩa là những gen sai sót không được sửa chữa như trong một ADN tế bào bình thường, làm cho tế bào có khuynh hướng bị ung thư.

Ngoài các yếu tố: hút thuốc lá, phóng xạ, virus, hóa chất sinh ung, béo phì, hormone, viêm mạn tính… đột biến gen do bẩm sinh (thừa hưởng bộ gen đột biến từ bố mẹ, tổ tiên) chiếm 10% nguyên nhân gây ra một số loại ung thư. 

Xét nghiệm gen di truyền còn có thể phát hiện nguy cơ ung thư tiềm ẩn

Xét nghiệm GenePlus tầm soát ung thư vú và buồng trứng (2 gen)

Ung thư vú và buồng trứng là những loại ung thư vô cùng phổ biến. Các nghiên cứu cho thấy đột biến các gen BRCA1 và BRCA2 trong tế bào mầm là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc hai loại ung thư này. Chưa dừng lại ở đó, đột biến BRCA1 và BRCA2 còn là nguyên nhân gây ra 15% tổng số ca mắc ung thư buồng trứng. 

Xét nghiệm GenePlus tầm soát ung thư vú và buồng trứng (2 gen) của CarePlus sẽ tập trung vào đột biến các gen BRCA1 và BRCA2. Vì thế bạn có thể yên tâm rằng mọi đột biến nguy hiểm ở hai gen dù là nhỏ nhất cũng không bị bỏ qua.

Xét nghiệm GenePlus tầm soát ung thư vú và buồng trứng (26 gen)

Không chỉ BRCA1 và BRCA2, ung thư vú và buồng trứng còn có thể gây ra bởi những đột biến gen khác. Gói xét nghiệm GenePlus tầm soát ung thư vú và buồng trứng (26 gen) sẽ giúp bạn kiểm tra những gen này, cụ thể:

BRCA1

BRCA2

CHEK2

PALB2

BRIP1

TP53

PTEN

STK11

CDH1

ATM

BARD1

MLH1

MRE11A

MSH2

MSH6

MUTYH

NBN

PMS1

PMS2

RAD50

RAD51C

RAD51D

NF1

EPCAM

SMARCA4

HOXB13

Xét nghiệm GenePlus tầm soát ung thư di truyền 79 gen cho nam và nữ

Ung thư có thể được ngăn chặn cũng như kiểm soát tốt nếu được phát hiện ngay từ sớm. Xét nghiệm GenePlus 79 gen phân tích dấu hiệu đột biến ở 79 gen giúp tầm soát nguy cơ của lên đến 19 loại ung thư di truyền. Danh sách các loại ung thư có thể được phát hiện thông qua gói xét nghiệm gen di truyền của CarePlus:

Di truyền nguy cơ ung thư ở nam

Vú.

Dạ dày.

Thận.

Tiền liệt tuyến.

Đa bướu tuyến nội tiết.

Tuyến giáp.

Tuyến cận giáp.

U xơ thần kinh.

U tủy thượng thận.

Tế bào cận hạch thần kinh.

U nguyên bào võng mạc.

Hắc tố.

Sụn.

Đại trực tràng.

Tuyến tụy.

U mô đệm đường tiêu hóa. 

Di truyền nguy cơ ung thư ở nữ

Vú.

Buồng trứng.

Dạ dày.

Thận. 

Đa bướu tuyến nội tiết.

Tuyến giáp.

Tuyến cận giáp.

U xơ thần kinh.

U tủy thượng thận.

Tế bào cận hạch thần kinh.

U nguyên bào võng mạc.

Hắc tố.

Sụn.

Đại trực tràng.

Tuyến tụy.

Nội mạc tử cung.

U mô đệm đường tiêu hóa.

2. Quy trình xét nghiệm tại CarePlus gồm những bước nào?

Quy trình xét nghiệm tại CarePlus bao gồm 6 bước như sau:

3. Vì sao xét nghiệm gen tại CarePlus được nhiều khách hàng lựa chọn?

Độ tin cậy cao

Tất cả các xét nghiệm và phân tích đều gửi đến và thực hiện tại phòng thí nghiệm chuẩn CAP tại Hong Kong. Đồng thời áp dụng công nghệ Giải trình tự gen thế hệ mới NGS, đạt tiêu chuẩn của College of American Pathologists và đạt chứng nhận ISO về hệ thống quản lý và bảo mật thông tin.

Chuyên biệt cho người châu Á

Bên cạnh dữ liệu gen toàn cầu, CarePlus còn hợp tác cùng BGI – Ngân hàng Gen  chuyên biệt cho người châu Á  – nên có thể truy cập dữ liệu gen châu Á toàn diện và phù hợp nhất. Vì vậy, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm với kết quả của gói khám.

Đội ngũ chuyên gia Quốc tế

Kết quả xét nghiệm gen di truyền đều được phân tích bởi các chuyên gia quốc tế từ Hongkong và Singapore. Đồng thời, chuyên viên Tư vấn gen CarePlus sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình xét nghiệm cũng như giải thích kết quả, cùng với đó đưa ra tư vấn về phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với bạn.

4. Nên làm gì khi biết mình có mang gen ung thư?

Nếu một người được chẩn đoán có nguy cơ ung thư, bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm trên một mẫu tế bào ung thư để tìm kiếm những thay đổi gen nhất định. Những xét nghiệm này đôi khi có thể cung cấp thông tin về tỷ lệ mắc bệnh và giúp cho bác sĩ biết loại điều trị nào phù hợp với họ.

Bác sĩ hoặc tư vấn đến bạn những giải pháp phù hợp khi phát hiện gen ung thư

Tại CarePlus, các bác sĩ sẽ tư vấn chi tiết và kiểm soát giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư do di truyền dựa trên kết quả xét nghiệm, tiền sử gia đình và nhiều yếu tố khác. Chưa dừng lại ở đó, các bác sĩ của CarePlus còn tư vấn các phương pháp phòng ngừa có thể bao gồm: can thiệp y khoa, sử dụng thuốc, tầm soát thường xuyên và thay đổi lối sống. 

5. Ai nên thực hiện xét nghiệm gen di truyền?

Xét nghiệm gen di truyền rất cần thiết, đặc biệt là đối với những đối tượng sau:

– Có tiền sử gia đình bị ung thư.

– Muốn biết mình có thừa hưởng gen xấu làm tăng nguy cơ mắc ung thư hay không?

– Muốn biết mình có truyền lại gen xấu cho con cái hay không?

– Muốn duy trì lối sống lành mạnh nhờ chủ động phòng bệnh.

Xét nghiệm gen di truyền mang đến rất nhiều lợi ích cho người thực hiện. Trong đó nổi bật là giúp người thực hiện xét nghiệm hiểu hơn về bản thân và phát hiện đột biến gen từ sớm (nếu có). Ngay hôm nay, hãy liên hệ với CarePlus để biến thêm chi tiết về các gói khám cũng như đặt hẹn cùng bác sĩ:

Thiền Giúp Thay Đổi Cấu Trúc Gen Gây Đau Nhức

Không có gì là bí ẩn khi thiền, một phương pháp luyện tập giúp khuyến khích sự chú tâm vào hiện tại có thể giúp giảm các căng thẳng về cảm xúc. Nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng thiền vô cùng lợi ích cho sức khỏe từ việc giảm huyếp áp cho đến ngăn ngừa các chứng rối loạn về ăn uống, nghiện ngập.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây do các nhà nghiên cứu ở Winconsin, Tây Ban Nha và Pháp chỉ ra rằng thiền có thể ảnh hưởng đến cấu trúc gen. Đặc biệt, nghiên cứu này chỉ ra rằng thiền có thể giúp giảm ngăn ngừa các biểu hiện của những loại gen gây ra viêm nhiễm.

“Sự thay đổi được quan sát ở các gen giúp chống viêm nhiễm và các loại thuốc giảm đau” tiến sĩ Perla Kaliman, một nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu y sinh ở Barcelona, Tây Ban Nha cho biết “Kết quả của chúng tôi giúp đặt ra nền tảng cho những nghiên cứu sau này nhằm đánh giá các phương pháp sử dụng thiền để giúp chữa trị các triệu chứng viên nhiễm mãn tính.”

Trong nghiên cứu này, một nhóm những người thiền chánh niệm lâu năm sẽ thiền tập trong tám giờ. Trong suốt thời gian đó, một nhóm người khác chỉ làm các hành động trong im lặng mà thôi.

Vậy các nhà nghiên cứu đã tìm ra được điều gì? Sau các khóa thiền hành, họ nhận thấy các gen gây ra sự viêm nhiễm giảm xuống. Lúc ban đầu, không có sự khác nhau giữa cấu trúc gen trong hai nhóm.

“Sản phẩm gen, các loại chất đạm chúng sản xuất sẽ thay đổi theo chiều hướng các gen hoạt động hay không” Tiến sĩ Richard J Davidson, tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư tâm lý học và nhà sáng lập ra trung tâm nghiên cứu sức khỏe về tâm tại trường đại học Wisconsin ở Madison cho biết. “ Chúng ta có thể nghĩ các gen kiểm soát một lượng lớn các cấu trúc phân tử sản xuất chất đạm. Các gen mà chúng tôi tìm thấy bị giảm khi thiền ảnh hưởng đến sự viêm nhiếm.”

Tiến sĩ Davidson cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra sự thay đổi cấu trúc gen ở những người thiền hành chánh niệm.

Ngọc Hằng dịch Theo The Huffington Post