Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh.

--- Bài mới hơn ---

 • Lợi Ích Của Việc Chơi Đàn Violin (Part 2)
 • Vba: Cựu Chiến Binh Lợi Ích Hành Động
 • Vba: Cựu Chiến Binh Lợi Ích Hành Chính
 • Vba Là Gì? Ứng Dụng Của Vba Trong Công Việc Tính Toán
 • Đổi Mới Để Quốc Hội Hành Động Vì Lợi Ích Của Nhân Dân
 • Viết đoạn văn về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh

  Viết đoạn văn tại sao bạn học tiếng Anh bằng tiếng Anh

  Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tập

  Lợi ích của việc học tiếng Anh

  Lợi ích của việc học tiếng Anh đối với học sinh

  Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về cách học tiếng Anh lớp 9

  Bài văn tiếng Anh về cải thiện tiếng Anh

  Tầm quan trọng của việc học tiếng Anh

  Viết Đoạn Văn Về Tầm Quan Trọng Của Việc Học Tiếng Anh.

  My favorite subject is English, and I realize that English has brought me many more benefits than just a foreign language subject. I admit that each subject has its own usage for students, but English is the one that brings me the most practical value. At first I just studied it as a tool for communication, but then I gradually learned more about other aspects of it such as entertaining, researching and exploring. Most of my favorite songs and movies are from countries that have English as their main language, and people who do not know this language clearly miss a big part of media entertainment. It is true that we can still have translation and subtitles, but it is better if we can understand the true meanings of the original version. Besides, there are very limit materials about academic information in Vietnamese; therefor the best choice is to look them up in English sources. To do it, we need to have certain understanding of English since most of the automatic translation tools usually make mistakes in expssing the exact meaning of those words. Furthermore, I have met a lot of people from many countries since I learned English, and they brought me a huge amount of interesting things from all over the world. English makes me become more confident, wiser and happier. I will never stop my path in mastering this language, and I think every young person should do the same thing.

  Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh.

  Môn học yêu thích nhất của tôi là tiếng Anh, và tôi nhận ra rằng tiếng Anh đã đem đến cho tôi rất nhiều lợi ích hơn việc chỉ là một môn học ngoại ngữ. Tôi thừa nhận rằng mỗi môn học đều có tác dụng riêng đối với học sinh, nhưng tiếng Anh chính là môn đem đến cho tôi những giá trị thiết thực nhất. Lúc đầu tôi chỉ học nó như một công cụ để giao tiếp, nhưng sau đó dần dần tôi học được nhiều khía cạnh khác nhau của nó như giải trí, nghiên cứu và khám phá. Hầu hết các bài hát và bộ phim yêu thích của tôi đều đến từ các quốc gia có ngôn ngữ chính là tiếng Anh, và những ai không biết về ngôn ngữ này rõ ràng đã bỏ lỡ một phần lớn của giải trí truyền thông. Mặc dù chúng ta vẫn có thể xem dịch nghĩa và phụ đề, nhưng vẫn tốt hơn nếu chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa thật sử của phiên bản gốc. Bên cạnh đó, các nguồn tài liệu về thông tin học thuật trong tiếng Việt còn rất hạn chế; vì vậy sự lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm về chúng từ những nguồn bằng tiếng Anh. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải có một sự hiểu biết nhất định về tiếng Anh vì hầu hết các công cụ dịch tự động thường xuyên mắc lỗi trong việc thể hiện chính xác ý nghĩa của từ. Hơn nữa, tôi đã được gặp nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau kể từ khi tôi học tiếng Anh, và họ mang đến cho tôi một lượng lớn những điều thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng Anh đã khiến tôi trở nên tự tin hơn, hiểu biết hơn và vui vẻ hơn. Tôi sẽ không bao giờ dừng con đường học tập để nắm vững ngôn ngữ này lại, và tôi nghĩ mỗi người trẻ cũng nên làm điều tương tự.

  BÀI LUẬN MẪU THEO CHỦ ĐỀ:

  Bài viết giới thiệu về ngôi trường bằng tiếng anh.

  tag tìm kiếm:

  Viết đoạn văn về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh

  Viết đoạn văn tại sao bạn học tiếng Anh bằng tiếng Anh

  Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tập

  Lợi ích của việc học tiếng Anh

  Lợi ích của việc học tiếng Anh đối với học sinh

  Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về cách học tiếng Anh lớp 9

  Bài văn tiếng Anh về cải thiện tiếng Anh

  Tầm quan trọng của việc học tiếng Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cơ Hội Quý Giá Đối Với Ngành Thiên Văn Việt Nam
 • Giới Thiên Văn Học Lo Lắng: Dàn Vệ Tinh Của Spacex Có Thể Làm Hỏng Cả Bầu Trời Đêm
 • Vì Sao Phải Nghiên Cứu Thiên Văn Học?
 • Thiên Văn Học Ở Việt Nam: Xa Xỉ Và… Cần Thiết
 • 5 Phần Mềm Thiên Văn Không Thể Thiếu Cho Máy Tính Của Bạn
 • Bài Luận Về Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Anh Tại Nước Ngoài Có Những Ích Lợi Gì Với Du Học Sinh?
 • Học Tiếng Anh Ở Nước Ngoài Mang Lại Những Lợi Ích Gì?
 • Lợi Ích Của Việc Học Tập Ở Nước Ngoài
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Có Thực Sự Cần Thiết?
 • Tầm Quan Trọng Của Việc Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh
 • Bài Luận Lợi ích Của Việc Học Tiếng Anh, Bài Luận Về Lợi ích Của Việc Học Tiếng Anh, Mẫu Bài Luận Tiếng Anh Về Công Việc, Bài Luận Những Khó Khăn Trong Việc Học Tiếng Anh, Lợi Thế Trong Việc Học Tiếng Việt Của Người Biết Tiếng Hoa, Bài Tham Luận Phụ Nữ Với Việc Cân Bằng Giữa Công Việc Và Cuộc Sống, Tiểu Luận Về Việc Bệnh Nhân Vào Việc Cấp Cứu Không Có Người Nhà, Tham Luận Nữ Công Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Bài Tham Luận Nữ Công Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Báo Cáo Tham Luận Giỏi Việc Trường Đảm Việc Nhà, Bài Tham Luận Giỏi Việc Trường Đảm Việc Nhà, Báo Cáo Tham Luận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Tham Luận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Luận Văn Về Việc Làm Chính Sách Hỗ Trợ Việc ở Nc Ta Hiện Na, Tham Luận Giỏi Việc Trường Đảm Việc Nhà, Bài Tham Luận Phụ Nữ Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Bài Tham Luận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Nguyễn Huy Kỷ 2004 Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng Anh Luan An Tien Si Ngon Ngu, Họ Và Tên Ncs: Nguyễn Huy Kỷ Tên Đề Tài Luận án: Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng An, Họ Và Tên Ncs: Nguyễn Huy Kỷ Tên Đề Tài Luận án: Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng An, Họ Và Tên Ncs: Nguyễn Huy Kỷ Tên Đề Tài Luận án: Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng An, Đơn Xin Việc Tiếng Anh Là Gì, Tải Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh, Từ Đơn Xin Việc Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Hàn, Đơn Xin Việc Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Hàn, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Việc Tiếng Anh Mẫu, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Quy Định Về Việc Học Và Thi Môn Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Mẫu Tiếng Anh, Từ Đơn Xin Việc Trong Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Tải Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Mẫu, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nga, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Làm Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc It Tiếng Việt, Hồ Sơ Xin Việc Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Hàn, 3 Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Nào Để Xin Việc, Mẫu Đơn Xin Việc It Tiếng Việt, Mẫu Giấy Ra Việc Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Xin Thôi Việc Mẫu Tiếng Anh, Bản Mô Tả Công Việc Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Tiếng Nhật, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Tiếng Hàn Quốc, Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Trung, Mẫu Thư Mời Nhận Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Việc Tiếng Hàn Quốc , Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Tiếng Trung, Kế Hoạch Làm Việc Tiếng Anh, Mãu Đơn Khiếu Nại Về Việc Gây Tiêng ồn, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Việt, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Trung, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Anh Ngành Cơ Khí, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Anh Chuẩn, Mẫu Đơn Xin Việc Và Cv Tiếng Việt, Kế Hoạch Làm Việc Tiếng Anh Là Gì, 1 Số Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh English, Tại Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Trung, Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Làm Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc ở Trung Tâm Tiếng Anh, 12 Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh Hay Nhất, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh Chuẩn, Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Tiếng Anh, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh Ngành Cơ Khí, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Làm Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Nhật, Mẫu Viết Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn Quốc, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung,

  Bài Luận Lợi ích Của Việc Học Tiếng Anh, Bài Luận Về Lợi ích Của Việc Học Tiếng Anh, Mẫu Bài Luận Tiếng Anh Về Công Việc, Bài Luận Những Khó Khăn Trong Việc Học Tiếng Anh, Lợi Thế Trong Việc Học Tiếng Việt Của Người Biết Tiếng Hoa, Bài Tham Luận Phụ Nữ Với Việc Cân Bằng Giữa Công Việc Và Cuộc Sống, Tiểu Luận Về Việc Bệnh Nhân Vào Việc Cấp Cứu Không Có Người Nhà, Tham Luận Nữ Công Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Bài Tham Luận Nữ Công Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Báo Cáo Tham Luận Giỏi Việc Trường Đảm Việc Nhà, Bài Tham Luận Giỏi Việc Trường Đảm Việc Nhà, Báo Cáo Tham Luận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Tham Luận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Luận Văn Về Việc Làm Chính Sách Hỗ Trợ Việc ở Nc Ta Hiện Na, Tham Luận Giỏi Việc Trường Đảm Việc Nhà, Bài Tham Luận Phụ Nữ Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Bài Tham Luận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Nguyễn Huy Kỷ 2004 Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng Anh Luan An Tien Si Ngon Ngu, Họ Và Tên Ncs: Nguyễn Huy Kỷ Tên Đề Tài Luận án: Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng An, Họ Và Tên Ncs: Nguyễn Huy Kỷ Tên Đề Tài Luận án: Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng An, Họ Và Tên Ncs: Nguyễn Huy Kỷ Tên Đề Tài Luận án: Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng An, Đơn Xin Việc Tiếng Anh Là Gì, Tải Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh, Từ Đơn Xin Việc Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Hàn, Đơn Xin Việc Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Hàn, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Việc Tiếng Anh Mẫu, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Quy Định Về Việc Học Và Thi Môn Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Mẫu Tiếng Anh, Từ Đơn Xin Việc Trong Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Tải Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Mẫu, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nga, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Làm Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc It Tiếng Việt, Hồ Sơ Xin Việc Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Luận Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • Cần Tìm Gia Sư Tiếng Anh Lớp 9 Dạy Toán Lý Tại Tphcm
 • Những Lợi Ích Không Ngờ Của Việc Học Kèm Tiếng Anh Tại Nhà
 • Những Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Tại Nhà Bạn Nên Biết
 • Lợi Ích Của Việc Cho Con Học Gia Sư Tại Nhà
 • Viết Về Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh Có Dịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Với Giáo Viên Nước Ngoài
 • 5 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Với Người Bản Ngữ Tại Ices
 • Lợi Ích Khi Cho Trẻ Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • Tại Sao Học Tiếng Anh Qua Âm Nhạc Là Phương Pháp Hiệu Quả Nhất?
 • Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Ai Cũng Nên Biết
 • Bài viết 1. Viết về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh:

  Vocabulary:

  • Convincing (adj): Thuyết phục.
  • Demonstrating (adj) – demonstration : Minh họa
  • Scan (v): Quét (một kĩ năng chọn lọc thông tin cụ thể trong đọc).
  • Skim (v): Lướt (một kĩ năng lướt nhanh để lấy ý chính trong đọc).

  I have been studying English since I was in secondary, and I realized that I had gain a lot of benefits from learning that language. First, English makes me become much more confident in communicating and expssing my opinion. Through practicing in speaking class, I can develop both my communicating and pronouncing skills. Second, English is a good supporting subject for my writing skill. By following the available grammars, I can gradually know how to make more convincing arguments as well as give demonstrating examples. Third, listening skill helps me to have more focus to the details in every conversation. In that way I can collect more valuable information in just a short time. Besides, I can also develop me note-taking skills since it is necessary to have a good note while I am listening to lectures. Last, what I had learnt in reading skill can be applied perfectly in reading any kind of material. By scanning and skimming, I can understand thoroughly the main ideas of each page. In sum up, all of the four skills of English can particularly help me in a lot of aspects. I am happy that I started learning English at a very young age, and I will continue to practice it.

  Dịch:

  Tôi bắt đầu học tiếng Anh từ khi tôi học cấp hai, và tôi nhận ra mình đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc học ngôn ngữ đó. Đầu tiên, tiếng Anh khiến tôi trở nên tự tin hơn rất nhiều trong việc giao tiếp và phát biểu ý kiến của mình. Thông qua việc rèn luyện ở những buổi học nói, tôi có thể phát triển cả hai kĩ năng giao tiếp và phát âm. Thứ hai, tiếng Anh là một môn hỗ trợ rất tốt cho kĩ năng viết của tôi. Bằng cách theo sát các ngữ pháp có sẵn, tôi dần biết được cách làm thế nào để có lập luận thuyết phục hơn cũng như cho được các ví dụ minh họa. Thứ ba, kĩ năng nghe giúp tôi chú ý hơn vào các chi tiết trong mỗi cuộc hội thoại. Điều đó giúp tôi thu thập được nhiều thông tin chính trong một khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, tôi còn có thể phát triển kĩ năng ghi chú của mình vì việc có một ghi chú tốt trong quá trình nghe giảng là một việc cần thiết. Cuối cùng, những gì tôi học được từ kĩ năng đọc có thể được áp dụng hoàn hảo cho việc đọc bất kì một nguồn tài liệu nào. Bằng cách lướt và quét thông tin, tôi có thể hiểu được toàn bộ những ý chính của mỗi trang. Kết lại rằng tất cả bốn kĩ năng trong tiếng Anh đều có thể giúp tôi một cách cụ thể trong nhiều khía cạnh. Tôi vui vì mình đã học tiếng Anh kể từ khi còn nhỏ, và tôi sẽ tiếp tục rèn luyện nó nhiều hơn nữa.

  Bài viết 2: Viết về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh:

  Vocabulary:

  • Reflex : Phản xạ.
  • Approach (v): Tiếp cận.
  • Concept : Khái niệm.
  • Perspective : Góc nhìn.

  English is my favorite subject, and the benefits I get from it is beyond what I thought I could have. First of all, each skill in English gives me a good reflex that I can apply in other subjects as well as my daily life. For example, listening skill makes me become a better listener, and speaking skill helps me to become a better communicator. Second; while I am learning English, I have to search for a lot of materials to support my knowledge as well as my skills. In particular, I listen to more English songs, watch more movies and English channels, and read more books and articles. All of them help me to approach to more sources of information; therefore, I can earn more than just my skills. Third, English is not simply a language, but there are a whole culture and concept behind it. When I first started to learn English, I spent a lot of time doing research about the Western culture and lifestyle. After a certain time, I discovered that there are a lot of useful things to learn from that. It helps me have a more open mind, and I can see the world from other perspective. In conclusion, every language has a bigger meaning than just a communicating tool. By learning English, I do not only know an international language, but I also learn a lot of things beside it.

  Dịch:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Môn Tin Học 10
 • Tại Sao Nhiều Người Thích Đọc Truyện Trinh Thám – Thám Tử?
 • Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Việc Đọc Sách
 • Trường Nội Trú Giới Thiệu Lợi Ích Đọc Sách Thư Viện
 • 15 Lợi Ích Của Việc Đọc Sách: Tại Sao Bạn Nên Đọc Sách Hàng Ngày
 • Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • 9 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Công Việc Học Tập Tích Hợp Học Tập Và Công Việc
 • Suy Nghĩ Về Lợi Ích Của Việc Tự Học
 • Các Ích Lợi Của Việc Học Ngoại Ngữ
 • Lợi Ích Của Việc Học Tới Sự Phát Triển Toàn Diện Của Trẻ Em
 • 10 Lợi Ích Của Việc Học Online Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Most of the books for learning English are about science, nature, news from around the world or much more interesting content so they can attract readers. Therefore, I can gain a lot of useful knowledge as well as having fun time reading them besides the skills in English. I also make a lot of new friends from many countries. And they let me know about many different cultures, the persity of custom and tradition. I speak to people from Europe, America and Africa. Each of my friends has a lot of interesting things for me to explore. And we are all connected with each other by English.

  I have a dream that one day I can travel to many parts of the world. And there is no tool which is simple to get and useful to help me achieve that dream like English.

  I am totally confident that I can access to international friends as long as they also speak English, and the world is waiting for me to explore. English brings me a lot more benefits that I cannot name, and I am sure that I will regret if I do not study it properly.

  Đoạn văn #2

  There are many subjects that I have to learn at school, but my favorite one is English. It is the one that brings me the most practical usages as well as benefits, and I think my life will be better if I master this language. I used to be a very shy girl who did not like to talk to anyone, but I gradually changed myself as I learnt English. After a lot of speaking classes with foreign and Vietnamese teachers, I could finally gain confidence to communicate more. I feel that my tiny world has been opened since I had more friends thanks to my English classes. Besides, I am able find more sources to learn and research for my other subjects as well as general knowledge.

  Most of the accurate information is in English, and the translation can sometimes have wrong meanings. Some of my friends and teachers are surprised about my transformation. But it is hard for them to believe that English is the cause. It is interesting that I can both study and play at the same time. Because I can learn new vocabulary while listening to music or watching movies.

  There is no subject that like English, I have to put a lot of effort and focus in other ones. English for me is very different since I can find joy and comfort while studying it. My life had a big change when I decided to learn English. I hope I will continue to find more benefits from it.

  I have been studying English since I was in secondary, and I realized that I had gain a lot of benefits from learning that language.

  • First, English makes me become much more confident in communicating and expssing my opinion. Through practicing in speaking class, I can develop both my communicating and pronouncing skills.
  • Second, English is a good supporting subject for my writing skill. By following the available grammars, I can gradually know how to make more convincing arguments as well as give demonstrating examples.
  • Third, listening skill helps me to have more focus to the details in every conversation. In that way, I can collect more valuable information in just a short time. Besides, I can also develop me note-taking skills since it is necessary to have a good note while I am listening to lectures. Last, what I had learnt in reading skill can be applied perfectly in reading any kind of material.

  By scanning and skimming, I can understand thoroughly the main ideas of each page. In sum up, all of the four skills of English can particularly help me in a lot of aspects.

  English has been an international language for a long time. I am also one of the million people who try to master it. It is cannot be denied that English is a very useful tool for communication. However, I think I get more benefits than that.

  • First, English helps me to be more confident. Therefore, I have to talk a lot if I want to be good at speaking skill. By learning English, it is not just my confidence is improved. But I can also develop my psenting as well as communicating skills.
  • Second, English offers me a bright way to access to the world. My mind has been opened widely since I learned it. I read more books, watch more TV programs and know more news, and all of them are in English.
  • Third, my mentality has been brought to another level thanks to English. I am now able to think of many different aspects of one thing. I see the world and everybody around me from different points of view. It helps me to become a more profound person. I am still a student at the moment, but I have already thought of my future career.

  In my opinion, English is not just simply a language. But it also helps change a person in a more positive way. There are so many benefits that English can bring me, and I will always value them.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Việc Du Học.
 • Lợi Ích Của Việc Đi Du Học Mà Người Ở Nhà Không Bao Giờ Biết
 • 5 Lợi Ích Của Việc Đi Du Học
 • Lợi Ích Của Việc Du Học Hàn Quốc Bằng Tiếng Anh
 • 10 Lợi Ích Của Việc Cho Trẻ Học Tiếng Anh Từ Nhỏ
 • Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Việc Du Học.

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • 9 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Công Việc Học Tập Tích Hợp Học Tập Và Công Việc
 • Suy Nghĩ Về Lợi Ích Của Việc Tự Học
 • Các Ích Lợi Của Việc Học Ngoại Ngữ
 • Lợi Ích Của Việc Học Tới Sự Phát Triển Toàn Diện Của Trẻ Em
 • Bài luận tiếng anh chiếm 15% trong các đề thi thông dụng, cũng là phần được đánh giá là khó nhất trong các phần thi. Bài luận tiếng Anh thường ít được quan tâm đến số với các phần thi khác. Nhưng nếu hiểu được quy tắc, kết hợp từ vựng, bạn sẽ có thể viết một bài luận tiếng anh tuyệt vời và đạt kết quả cao nhất.

  Viết bài luận tiếng Anh về lợi ích của việc du học

  Thuận lợi và khó khăn khi đi du học bằng tiếng Anh

  Đoạn văn về du học

  Lợi ích của việc đi du học

  Lợi ích của việc học ở nước ngoài bằng tiếng Anh

  Lợi ích của việc đi du lịch bằng tiếng Anh

  Thuận lợi và bất lợi của du học nước ngoài

  Lợi ích của việc học tiếng Anh

  VIẾT BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TÁC HẠI CỦA TIVI TELEVI…

  MỘT SỐ BÍ KÍP ĐỂ VIẾT BÀI LUẬN TIẾNG ANH

  – Sử dụng đúng ngữ pháp :

  Đây là yếu tố đầu tiên trước khi kết hợp với các yếu tố còn lại mang đến sự thành công của bài luận. Chỉ cần sai ngữ pháp một vài chỗ thì bạn sẽ thấy ngay tầm ảnh hưởng đến bài thi như thế nào.

  – Lựa chọn từ vựng phù hợp với văn cảnh:

  Bạn có thể có nhiều vốn từ nhưng nếu sử dụng không phù hợp sẽ gây nên tình trạng loãng từ, câu văn không xúc tích. Vì thế, khi viết bài luận tiếng anh, bạn cần chú ý đến từ ngữ bạn sử dụng. Chỉ cần câu văn hấp dẫn, đúng với bối cảnh dựng ra là đạt yêu cầu rồi.

  – Trình bày rõ ràng, mạch lạc :

  Điều này là chắc chắn rồi, trình bày đoạn văn nhất thiết phải tuân theo yêu cầu mạch lạc, rõ ràng. Các dấu câu cần theo đúng quy tắc, thể hiện được ý đồ người viết.

  Văn phong viết tiếng Anh :

  Mỗi người sử dụng một văn phong khác nhau. Vì thế bạn nên viết thế nào để giọng văn của mình nghe hấp dẫn, cuốn hút người đọc. Điều này có thể là vấn đề khá phức tạp với nhiều người nhưng bạn chỉ cần luyện tập nhiều thì sẽ quen và cách viết cũng được nâng cao hơn nhiều.

  – Sắp xếp câu, từ, mệnh đề theo quy tắc :

  Thứ tự của tính từ, trạng từ hay các mệnh đề trong câu cần đúng quy tắc chuẩn mực. Người chấm thi rất coi trọng việc sắp xếp này trong bài luận tiếng anh của bạn.

  – Dựa theo yêu cầu về số lượng từ của bài viết mà đưa ra ý văn hợp lý

  BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ LỢI ÍCH CỦA DU HỌC.

  Why do young people pfer to study abroad?

  Nowadays, there have been more and more young people going abroad to study at famous colleges and universities, especially in Australia and the United States.

  I think that our country is in great need of qualified university graduates, no matter where they come from.

  Tại sao các thanh niên thích học ở nước ngoài.

  Ngày nay, càng ngày càng có nhiều thanh niên đi ra nước ngoài học tại các trường cao đẳng và đại học danh tiếng, nhất là ở Úc và Mỹ.

  Hầu hết các thanh niên đó thuộc gia đình giàu có, cha mẹ mong muốn cho con mình được giáo dục tốt. Lẽ dĩ nhiên, các sinh viên đại học ở các nước tiên tiến phải trả học phí rất cao và nơi ăn ở tốn kém. Nhưng họ được giáo dục chu đáo trong những ngôi trường hiện đại có thư viện tiện nghi, phòng thí nghiệm trang bị tốt và giáo sư giỏi. Ngoài chương trình giảng dạy tiến bộ, phương pháp dạy và học tiên tiến có thể đảm bảo chất lượng cho sự học tập của họ. Khi tốt nghiệp, văn bằng của họ được quốc tế công nhận và vì thế, họ dễ tìm được việc làm tốt một khi họ trở về quê hương. Các công ty thương mại của chúng ta cũng rất chuộng khả năng tiếng Anh xuất sắc của họ.

  Tôi nghĩ rằng đất nước ta rất cần các sinh viên tốt nghiệp đại học có năng lực, dù họ từ đâu đến.

  Những Bài Luận Tiếng Anh Mẫu:

  tag tìm kiếm:

  Viết bài luận tiếng Anh về lợi ích của việc du học

  Thuận lợi và khó khăn khi đi du học bằng tiếng Anh

  Đoạn văn về du học

  Lợi ích của việc đi du học

  Lợi ích của việc học ở nước ngoài bằng tiếng Anh

  Lợi ích của việc đi du lịch bằng tiếng Anh

  Thuận lợi và bất lợi của du học nước ngoài

  Lợi ích của việc học tiếng Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lợi Ích Của Việc Đi Du Học Mà Người Ở Nhà Không Bao Giờ Biết
 • 5 Lợi Ích Của Việc Đi Du Học
 • Lợi Ích Của Việc Du Học Hàn Quốc Bằng Tiếng Anh
 • 10 Lợi Ích Của Việc Cho Trẻ Học Tiếng Anh Từ Nhỏ
 • Các Lợi Ích Của Việc Luyện Nghe Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 01 Qua Bài Hát
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Lợi Ích Và Tác Hại Của Việc Đi Du Học
 • Sự Thật Về “tác Hại” Của Việc Cho Trẻ Học Tiếng Anh Từ Sớm
 • 3 Lợi Ích Không Tưởng Từ Việc Học Tiếng Anh Bằng Điện Thoại
 • Viết Bài Luận Về Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Có Dịch
 • Lợi Ích Việc Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • English has been an international language for a long time, and I am also one of the million people who try to master it. It is cannot be denied that English is a very useful tool for communication, but I think I get more benefits than that. First, English helps me to be more confident as I have to talk a lot if I want to be good at speaking skill. By learning English, it is not just my confidence is improved, but I can also develop my psenting as well as communicating skills. Second, English offers me a bright way to access to the world, and my mind has been opened widely since I learned it. I read more books, watch more TV programs and know more news, and all of them are in English. I developed a habit of reading so that I can both learn new words and gain more knowledge at the same time. Third, my mentality has been brought to another level thanks to English. After many classes of debating, psenting and solving problem in English, I am now able to think of many different aspects of one thing. I see the world and everybody around me from different points of view, and it helps me to become a more profound person. I am still a student at the moment, but I have already thought of my future career. As we need to access more to the world, I think it is better for me to have certain skills in English so that I can get a good job. In my opinion, English is not just simply a language, but it also helps change a person in a more positive way. There are so many benefits that English can bring me, and I will always value them.

  Dịch:

  Tiếng Anh đã và đang là một ngôn ngữ quốc tế trong một thời gian dài, và tôi cũng là một trong hàng triệu người đang cố gắng để thành thạo nó. Chúng ta không thể phủ nhận rằng tiếng Anh chính là một công cụ hữu ích cho việc giao tiếp, nhưng tôi nghĩ rằng tôi còn có nhiều lợi ích từ nó hơn là như thế. Đầu tiên, tiếng Anh giúp tôi trở nên tự tin hơn khi tôi buộc phải nói chuyện rất nhiều nếu như tôi muốn giỏi kỹ năng nói. Bằng cách học tiếng Anh, không chỉ sự tự tin của tôi được cải thiện mà tôi còn có thể phát triển kỹ năng thuyết trình cũng như giao tiếp. Thứ hai, tiếng Anh cho tôi một con đường tươi sáng để kết nối với thế giới, và tâm trí tôi đã được mở rộng kể từ khi tôi học nó. Tôi đọc nhiều sách hơn, xem nhiều chương trình trên tivi hơn và biết nhiều tin tức hơn, và tôi đọc tất cả chúng trong tiếng Anh. Tôi phát triển thói quen đọc để tôi vừa có thể học được từ mới vừa có thể có thêm kiến thức cùng một lúc. Thứ ba, tư duy của tôi đã được nâng lên một tầm cao mới nhờ tiếng Anh. Sau rất nhiều lớp học tranh luận, thuyết trình và giải quyết vấn đề bằng tiếng Anh, tôi có thể suy nghĩ về nhiều khía cạnh khác nhau của một chuyện. Tôi nhìn thế giới và những người xung quanh mình từ những góc nhìn khác nhau, và nó giúp tôi trở thành một người sâu sắc hơn. Hiện tại tôi vẫn là học sinh, nhưng tôi đã nghĩ đến nghề nghiệp trong tương lai của mình. Chúng ta đang ngày càng tiếp cận hơn với thế giới, vì thế tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi có những kỹ năng nhất định trong tiếng Anh để có thể có được một công việc tốt. Theo ý kiến của tôi, tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn giúp thay đổi một người theo cách tích cực hơn. Có rất nhiều lợi ích mà tiếng Anh đã mang đến cho tôi, và tôi sẽ luôn quý trọng chúng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Nên Học Tiếng Anh Với Người Nước Ngoài?
 • 4 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Với Giáo Viên Bản Ngữ
 • Lợi Ích Không Ngờ Khi Học Tiếng Anh Với Người Nước Ngoài
 • 5 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Cùng Người Bản Xứ
 • Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Với Giáo Viên Nước Ngoài?
 • Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Sớm.

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Lợi Ích Khi Cho Trẻ Học Tiếng Anh Sớm Bố Mẹ Phải Biết
 • 4 Lợi Ích To Lớn Của Việc Cho Trẻ Học Tiếng Anh Sớm
 • 3 Lợi Ích Chính Của Việc Học Tiếng Anh Giao Tiếp Online
 • 3 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Online
 • 5 Lợi Ích Của Việc Thành Thạo Tiếng Anh Giao Tiếp
 • 1.Trẻ thẩm thấu ngôn ngữ tự nhiên

  Não bộ của trẻ được ví như miếng bọt biển, có tác dụng hút các thông tin xung quanh cuộc sống, kể cả ngoại ngữ nên sẽ phát huy tốt khả năng ngôn ngữ và tư duy logic khi trưởng thành”.

  2. Trẻ phát âm chuẩn xác hơn

  Ở độ tuổi nhỏ, cấu tạo của các cơ quan nghe và phát âm giúp trẻ dễ dàng thẩm thấu và bắt chước nhiều cách phát âm khác nhau. Đó là lý do chúng ta thường thấy các em nhỏ khi xem những bộ phim hoạt hình nước ngoài có khả năng ghi nhớ và nhại lại cách phát âm của các nhân vật trên phim rất chuẩn xác.

  3. Giáo viên nước ngoài là nhân tố đồng hành và khơi gợi cảm hứng học tiếng Anh của trẻ mẫu giáo. Do thường xuyên được khuyến khích phát biểu, tham gia hoạt động tập thể trong môi trường dạy tiếng Anh quốc tế, trẻ có cơ hội làm quen với nhịp điệu năng động và lâu dài sẽ trở thành thói quen giúp trẻ mạnh dạn và tự tin trong cuộc sống.

  4.Trẻ ham thích khám phá và dễ đồng cảm

  Khi học tiếng Anh, trẻ sẽ dễ dàng thấu hiểu và kết nối với những sự khác biệt văn hóa.

  Tương tự việc gieo trồng một mầm cây, thổ nhưỡng, điều kiện tốt thì cây mới sinh trưởng thuận lợi để vươn tán cao xanh mát. Các bậc phụ huynh nên tìm hiểu và lựa chọn cho trẻ môi trường học tiếng Anh quốc tế với chất lượng đảm bảo lâu dài.

  5. Tốt cho sự phát triển não bộ

  Không chỉ là miếng bọt biển, não bộ của trẻ cũng giống như những múi cơ, chúng sẽ khỏe mạnh khi được rèn luyện thường xuyên. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Havard đã chứng minh rằng, những trẻ sớm tiếp xúc với ngoại ngữ mới sẽ rèn luyện được tư duy phản biện, nhạy bén và sáng tạo.

  ======================

  TÌM LỚP HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ TỪ 3~4 TUỔI

  ” “

  : ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN MỸ

  : PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC SỚM

  (chỉ duy nhất có tại Olympia)

  Bài học tiếng Anh cho bé sinh động thông qua vận động tăng cường tối đa 5 giác quan cùng 100% giáo viên bản xứ (trò chơi, hát, nhảy, thủ công, làm bánh, kỹ năng sống, khoa học, toán…).

  Bé thường xuyên được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Đi siêu thị, đi trải nghiệm sở thú, tham gia các hoạt động lễ hội, lễ Tết…

  Hỗ trợ giảng dạy thông qua Bảng tương tác thông minh.

  Bổ trợ lớp học đánh vần và phát âm tiếng Anh nền tảng dành riêng cho bé thông qua các buổi học.

  Cơ sở vật chất an toàn, thiết kế phù hợp với độ tuổi mẫu giáo.

  =====================================

  Con bạn đang trong độ tuổi vàng từ 0-6 tuổi?

  Bạn đã tìm hiểu các phương pháp giáo dục sớm Montessori, Glenn Domain?

  Bạn băn khoăn vì trường MG bé đang học chưa áp dụng các phương pháp này để giúp bé nhà mình phát triển tốt hơn?

  Bạn muốn bé làm quen ngôn ngữ thứ 2 ngay từ giai đoạn vàng này mà chưa có đơn vị nào đáp ứng được mong muốn của bạn?

  OLYMPIA ENGLISH SCHOOL – – ĐÃ CÓ GIẢI PHÁP CHO BẠN

  #BÉ 3-4

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022

  Nhiều quà tặng cho mẹ và bé trong tháng 2 này

  Tặng ngay 1 bộ đồ chơi bất kỳ tại “Vương Quốc Đồ Chơi” của Olympia

  Lịch khai giảng: Thứ 3- Thứ 6: từ 17:30 đến 19:00

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trẻ Mẫu Giáo: Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Sớm
 • Những Lợi Ích Của Việc Cho Trẻ Học Tiếng Anh Sớm
 • #7 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Ở Trung Tâm Mà Ít Người Biết
 • Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Từ Nhỏ
 • Trẻ Em Học Tiếng Anh Như Thế Nào?
 • 14 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • Lợi Ích Của Việc Hoc Tieng Anh
 • Những Lợi Ích Của Mạng Xã Hội Không Phải Ai Cũng Biết
 • 10 Lợi Ích Khi Sử Dụng Mạng Xã Hội
 • Tổng Hợp Tất Tần Tật Những Lợi Ích Của Mạng Xã Hội Hiện Nay
 • Nếu bạn đơn thuần nghĩ rằng học tiếng Anh giúp mình thêm các cơ hội trong học tập, nghề nghiệp, là chuyện bắt buộc trong xã hội ngày nay thì bạn đã nhầm. Không chỉ tăng khả năng ngôn ngữ, lợi ích của việc học Tiếng Anh còn nhiều hơn thế. Tiếng Anh đem lại sự phát triển toàn diện cho chúng ta trong rất nhiều khía cạnh.

  Suốt quá trình học, những kiến thức, những thông tin vốn đã quen thuộc giờ đây não phải tiếp nhận và xử lý theo một cách hoàn toàn mới, bằng một ngôn ngữ mới. Từ đó chúng mở ra cả độ “rộng” và “sâu” cho não bộ. Đặc biệt, nếu biết áp dụng các cách học tiếng Anh khi đang ngủ siêu thú vị cho người đi làm thì não bộ vừa được thư giãn lại vừa nâng cấp một cách tự nhiên.

  Cũng như mọi môn học khác, đây là hành trình dài cần rất nhiều kiên trì và chịu khó. Nếu chúng ta không có tính kỷ luật và nghiêm khắc với bản thân, chúng ta không thể thành công. Để vươn tới mục tiêu của bản thân, tác dụng của việc tự học sẽ gắn liền với tinh thần dám biết, dám làm và dám học hỏi. Mỗi ngày, bản thân người học sẽ phải tập cách sẵn sàng học, không chần chừ để ngày hôm sau, lập kế hoạch cho bản thân theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng để đánh giá quá trình rèn luyện, học tập của mình. Đồng thời, việc quản lý quỹ thời gian cũng là việc làm khá vất vả nhưng muốn giỏi tiếng Anh thì phải biết cân đối, điều chỉnh các công việc trong ngày để làm chủ cuộc sống.

  3. Củng cố lòng biết ơn và thấu hiểu với tiếng mẹ đẻ

  Một lợi ích của việc học Tiếng Anh khá sâu xa mà ít người nghĩ đến chính là cách để bạn thêm yêu ngôn ngữ gốc của mình. Bạn sẽ khám phá ra rất nhiều những điểm thú vị mà tiếng Việt khác với tiếng Anh, hay hiểu sâu thêm các từ, các nghĩa. Ví dụ như có những từ đầy ý nghĩa trong tiếng Việt mà tiếng Anh hay các tiếng khác không thể dịch được như “đa đoan”, “đìu hiu”, “duyên phận”,… Từ đó, chúng ta thêm yêu quý những điều tưởng chừng là rất hiển nhiên, quen thuộc quanh mình.

  Bạn có bao giờ nghĩ đến lợi ích khi học tiếng Anh giao tiếp này chưa? Luyện nói, phát âm theo một ngôn ngữ khác sẽ tạo ra những vận động khác lạ cho cơ lưỡi, hàm và tai của bạn. Ngoài ra, việc này cũng rèn phong thái, cách giao tiếp tốt hơn nói chung. Thật vậy, người Việt mắc phải những lỗi tiếng Anh cơ bản bởi sự khác biệt về đặc trưng ngôn ngữ tạo ra thói quen mặc định nói tiếng Anh theo chuẩn tiếng Việt. Điều này cũng là lý do bạn nên chọn khóa học tiếng Anh tại TÂM ANH NGỮ SYC. Tại đây, bạn sẽ được các giáo viên hướng dẫn thực hiện các buổi uốn lưỡi phát âm tiếng Anh chuẩn người bản xứ, để người Tây hiểu điều bản thân mình muốn gửi gắm trong cuộc nói chuyện.

  Một trong những lý do bạn cần học tiếng Anh chính là để mở rộng phạm vi kiến thức của mình. Học ngoại ngữ chính là học về cả văn hóa, con người, xã hội và muôn vàn lĩnh vực khác nữa mà chúng ta sẽ bắt gặp trong từng bài học.

  Bạn giỏi môn tự nhiên Toán Lý Hóa nên nghĩ mình không có “khiếu” học tiếng Anh – một môn xã hội? Vậy hãy suy nghĩ lại vì những con số và khái niệm toán học sẽ giúp tăng khả năng logic và khả năng nhận thức của bạn. Khi kết hợp cùng tiếng Anh, chúng sẽ giúp “nâng tầm” nhau lên, bổ sung cho nhau cực hiệu quả.

  Lợi ích của việc học Tiếng Anh đối với sự tự tin khá đa dạng. Mỗi lần trình độ tăng lên, đạt chứng chỉ như mong muốn,… bạn sẽ cảm thấy tự hào với thành quả của mình. Hay là việc “bắn” tiếng Anh như người bản xứ cũng giúp bạn nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh.

  Lợi ích của việc học Tiếng Anh này cũng đúng với việc học nói chung. Đôi mắt của bạn trong quá trình học từ, học đọc, học qua video, xem phim,… sẽ được rèn luyện thường xuyên.

  Một số ngành nghề bắt buộc nhân viên phải thành thạo ngoại ngữ như hàng không, kỹ sư máy tính, Marketing, du lịch, phim ảnh nếu không muốn vuột hết cơ hội phát triển sự nghiệp.

  Khi hỏi lý do bạn cần học tiếng Anh, rất nhiều người trả lời rằng là do họ muốn đi du lịch, công tác hay thậm chí là du học, định cư tại nước ngoài. Tiếng Anh rõ ràng là một hành trang không thể thiếu rồi!

  Khó ai có thể thành thạo tiếng Anh trong ngày một ngày hai. Sự kiên trì, học dần dần, nhìn thấy hiệu quả từng ngày một, nhẫn nại, không được phép “sốt ruột” là điều tiếng Anh dạy cho chúng ta.

  Ví dụ như tại NGOẠI NGỮ SYC, bạn được học qua việc tham gia thường xuyên các hoạt động ngoại khóa, giao lưu cùng người nước ngoài… Những hoạt động thú vị đó phần nào xây dựng được các kỹ năng nhỏ trong cuộc sống.

  Đây chính là một điều tuyệt vời vì con đường không bằng phẳng, bạn mới tìm nhiều cách để vượt qua. Từ đó, ta được rèn tính kiên nhẫn, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng linh hoạt, chịu đựng,…

  Nhanh tay đăng ký để trở thành những người SÀNH KỸ NĂNG – RÀNH NGÔN NGỮ nào các em ơi!

  --- Bài cũ hơn ---

 • 14 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Khiến Kẻ Lười Biếng Cũng Muốn Đi Học
 • 5 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • 6 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Việc Học Tiếng Anh Tốt
 • Những Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • 5 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Nhất Định Khiến Bạn Bắt Đầu Ngay Và Luôn
 • 5 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • 14 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Khiến Kẻ Lười Biếng Cũng Muốn Đi Học
 • 14 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • Các Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • Lợi Ích Của Việc Hoc Tieng Anh
 • Những Lợi Ích Của Mạng Xã Hội Không Phải Ai Cũng Biết
 • Chương trình “VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH”. Edu2Review tặng bạn Voucher khuyến học trị giá lên tới 500.000đ, Nhận ngay Voucher

  1. Bạn có muốn trở thành “Công dân toàn cầu”?

  Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Ngoài nước Anh, có đến 60 trên tổng số 196 nước xem tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Bên cạnh đó, trong những vấn đề ngoại giao, mọi người trên thế giới đều sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung, thứ ngôn ngữ này còn được sử dụng trong các tổ chức thế giới như: Liên Hợp Quốc, ASEAN…

  Học tiếng Anh – vươn xa ra thế giới

  Có một thống kê rằng hiện nay trên thế giới, có 1,5 người đang nói tiếng Anh và 1 tỉ người đang trong quá trình học nó. Bạn có thuộc 1 tỉ người đó không? Nếu muốn trở thành một công dân toàn cầu, muốn vươn mình ra thế giới, điều bạn cần làm chính là giỏi tiếng Anh- ngôn ngữ của thế giới.

  2. Tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội

  Hiện nay, các công ty quốc tế tại Việt Nam ngày càng nhiều, với những cơ hội tuyển dụng với đãi ngộ hấp dẫn. Một điều quan trọng là, ngoài những kiến thức chuyên môn thì tiếng anh chính là yêu cầu thiết yếu đối với những người tham gia ứng tuyển. Trong mắt nhà tuyển dụng, bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu nói tiếng Anh lưu loát, cùng với một bản CV với trình độ tiếng Anh “tuyệt đẹp”.

  Học tiếng Anh để trở thành người thành công

  Ngoài ra, giỏi tiếng Anh còn giúp bạn tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, bởi phần lớn các trường Đại học nổi tiếng trên thế giới đều sử dụng và giảng dạy bằng tiếng Anh. Nếu mang bên mình tấm bằng IELTS 7.5+, bạn còn ngại gì mà không tìm cho mình một học bổng du học để có thể bay cao bay xa hơn.

  4. Tiếng Anh có bộ chữ cái đơn giản và thông dụng nhất

  Bạn cho là tiếng Anh rất khó học, nhưng thử so sánh với các loại ngôn ngữ khác xem sao. Vì tiếng Anh được viết với bộ chữ cái Latinh thông dụng, nên các viết và đọc không quá “hại não” như các tiếng khác như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Ả Rập, Thái Lan…

  Không những thế, tiếng Anh cũng có những yếu tố đơn giản nhất định, ví dụ đại từ nhân xưng chỉ cần một từ duy nhất “I” cho ngôi thứ nhất và “You” cho ngôi thứ hai, bất luận là trong trường hợp nào, nói chuyện với ai, trong tình huống nghiêm trang hay thân thiện. Về điểm này, tiếng Anh khác là dễ học và dễ sử dụng so với tiếng Việt hay tiếng Pháp.

  Các tính từ thường gặp trong tiếng Anh

  5. Tiếng Anh giúp cuộc sống tươi đẹp hơn

  Khi bạn có thể trang bị đầy đủ các kiến thức và kĩ năng về tiếng Anh chính là lúc cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ và tươi đẹp hơn. Bạn có thể nghe một bài hát tiếng Anh bất hủ và chỉ cảm thấy nó hay khi có thể nghe hiểu hết ý nghĩa, cũng như đọc một quyển tiểu thuyết bằng tiếng Anh.

  Đa số các bộ phim xuất sắc, nổi tiếng nhất được làm ở Mỹ hoặc các nước nói tiếng Anh. Bạn đã bao giờ xem một bộ phim và phải đọc hết phụ đề dịch trong khi vẫn cố gắng không bỏ lỡ mọi cảnh quay. Nếu có vốn tiếng Anh tốt, bạn sẽ không cần phải vất vả đến thế.

  Xem phim bằng tiếng Anh khá thú vị

  Bấy nhiêu lí do trên có thể tiếp thêm sức mạnh và động lực học tiếng Anh của bạn chưa nào? Dù là ai, thì việc biết thêm một ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Anh đều mang lại nhiều lợi ích bất ngờ. Hãy ngừng nghĩ rằng tiếng Anh là một môn khó học hay công việc sắp tới của bạn không cần đến thứ ngôn ngữ này, đó chính là sai lầm và là lí do khiến bạn mãi đứng yên một chỗ.

  Chương trình “VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH”. Edu2Review tặng bạn Voucher khuyến học trị giá lên tới 500.000đ, Nhận ngay Voucher

  [Edu2Review] – Tự Chọn Nơi Học Tốt Nhất Cho Bạn

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Việc Học Tiếng Anh Tốt
 • Những Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • 5 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Nhất Định Khiến Bạn Bắt Đầu Ngay Và Luôn
 • Mạng Máy Tính Là Gì? Mang Lại Những Lợi Ích Gì Cho Cuộc Sống?
 • Mạng Máy Tính Là Gì? Lợi Ích? Vì Sao Cần Mạng Máy Tính
 • Các Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Lợi Ích Của Việc Hoc Tieng Anh
 • Những Lợi Ích Của Mạng Xã Hội Không Phải Ai Cũng Biết
 • 10 Lợi Ích Khi Sử Dụng Mạng Xã Hội
 • Tổng Hợp Tất Tần Tật Những Lợi Ích Của Mạng Xã Hội Hiện Nay
 • Lợi Ích Và Tác Hại Đối Với Giới Trẻ Của Mạng Xã Hội Là Gì?
 • Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (sau tiếng mẹ đẻ) được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức trong các tổ chức và hiệp hội toàn cầu. Hơn nữa tiếng Anh còn là ngôn ngữ của các doanh nghiệp quốc tế, các chuyên gia và giới nghiên cứu khoa học…

  Chỉ cần các kỹ năng tiếng Anh đủ tốt, nghe nói thành thạo, có khả năng giao tiếp rõ ràng, hiểu được người khác nói bằng tiếng Anh, thuyết phục được đối tác bằng tiếng Anh. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm nên sự khác biệt về thành công hay thất bại cho tổ chức mà họ đang làm việc. Do đó, yêu cầu có kiến thức và kỹ năng nền tảng vững chắc về Anh ngữ đã trở thành tiêu chuẩn tuyển dụng của các doanh nghiệp và tổ chức có quy mô hoạt động toàn cầu.

  Trước khi nói về những lợi ích của việc học tiếng Anh, chúng ta nói về nhu cầu và mục đích của việc học ngoại ngữ. Nhu cầu học tiếng Anh có thể là nhu cầu cá nhân hoặc nhu cầu công việc, thậm chí có học viên học tiếng Anh không vì một nhu cầu nào cả.

  Các nghiên cứu cho thấy, việc xác định nhu cầu học ngoại ngữ rõ ràng và xác đáng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng làm nên sự thành bại của mục tiêu thành thạo ngữ trong tương lai của học viên. Cũng như sự xác định nhu cầu sẽ giúp học viên lựa chọn một chương trình dạy tiếng Anh phù hợp, giúp giáo viên giáo dục tập trung vào một mục tiêu cụ thể để đạt được hiệu quả cao hơn.

  Về nhu cầu của doanh nghiệp, các nghiên cứu tại Thái Lan cho thấy nhu cầu về giao tiếp và cải thiện giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường doanh nghiệp là rất cấp bách. Một thăm dò khác cũng được tiến hành với các nhân viên của các hãng hàng không tại Thái Lan, hầu hết những người được phỏng vấn đều cho rằng kỹ năng nói của họ vẫn cần được cải thiện và khóa học mà họ quan tâm là chương trình luyện tiếng Anh giao tiếp.

  Lợi ích của việc học tiếng Anh trong môi trường doanh nghiệp

  Theo cách thông thường, giao tiếp là quá trình một nhóm người cùng sẽ chia suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc với nhau. Còn trong kinh doanh, giao tiếp tốt là điều cần thiết để thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đối tác và khách hàng.

  Trong môi trường kinh doanh quốc tế, cho dù doanh nghiệp có đặt trụ sở ở đâu thì việc giao tiếp với khách hàng, với nhà cung cấp, với tác kinh doanh hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hơn nữa, tiếng Anh thương mại là ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp với cấp trên, với cấp dưới và đồng nghiệp khác trong và ngoài công ty.

  Hơn nữa, trong môi trường kinh doanh và ngoại giao quốc tế, việc giao tiếp càng quan trọng hơn khi ngôn ngữ giao tiếp lại là một tiếng nói không phải là tiếng mẹ đẻ của các tổ chức và doanh nghiệp. Nếu việc truyền thông không hiệu quả, một thông điệp được truyền tải không rõ ràng hoặc gây hiểu lầm thì sự thiệt hại sẽ vô cùng lớn.

  Ở thời đại toàn cầu hóa hiện nay, các doanh nghiệp có lượng nhu cầu tuyển dụng các nhân viên thông thạo tiếng Anh rất cao. Do đó, hầu hết tất cả mọi người từ sinh viên cho đến những người đang đi làm đều hiểu rằng việc thành thạo tiếng Anh sẽ giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng nghỉ. Và hai lợi ích của việc học tiếng Anh lớn nhất và gắn liền nhau chính là học viên có được mức thu nhập cao, đồng thời cố định được vị trí quan trọng của mình trong những doanh nghiệp và các tập đoàn lớn.

  Lợi ích của việc học tiếng Anh trong việc thiết lập mối quan hệ hữu hảo và đi du lịch

  Từ khi công nghệ thông tin phát triển tiến bố, tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ của internet. Theo thống kê, hiện nay có hơn 1 tỷ người có thể đọc và trò chuyện bằng tiếng Anh thông qua mạng internet. Nếu học viên là một người thành thạo tiếng Anh thì các bạn sẽ nhiều cơ hội tiếp cận với nguồn tài nguyên tri thức vô hạn trên internet.

  Hơn nữa, thông qua mạng xã hội bạn còn có thể dễ dàng thiết lập mối quan hệ với cộng đồng người nói tiếng Anh trên toàn thế giới. Thông qua các mối quan hệ hão hữu trên mạng hoặc bên ngoài đời thực, lợi ích của việc học tiếng Anh sẽ giúp bạn có thể tiếp thị bản thân, tìm kiếm việc làm hoặc tự làm kinh doanh trực tuyến.

  Với sự giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, học viên có thể đi du lịch trên khắp thế giới và dễ dàng nói chuyện với người nước ngoài.

  Lợi ích của việc học tiếng Anh trong học tập và du học

  Nếu trình độ tiếng Anh của học viên thành thạo, các bạn có thể dễ dàng vượt qua các kỳ thi kiểm tra trình độ Anh ngữ quốc tế như TOEFL, IELTS để tìm kiếm cơ hội du học tại các trường đại học có giảng dạy bằng tiếng Anh ở khắp nơi trên thế giới.

  Tiếng Anh thành thạo cũng dễ dàng giúp học viên thích ứng với cuộc sống mới tại nơi mà các bạn lựa chọn để du học. Cũng như giao tiếp với bạn học, giáo viên và người dân bản xứ, nếu nơi bạn đến có sử dụng Anh ngữ như tiếng mẹ đẻ.

  Nếu như học viên không có mục tiêu du học nào, việc thành thạo tiếng Anh sẽ giúp các bạn tiếp cận với nguồn tri thức rộng lớn thông qua sách báo, hoặc internet. Và nhờ đó, lợi ích của việc học tiếng Anh sẽ giúp các bạn có thể nâng cao kiến thức, cải thiện tư duy, nâng cao tay nghề…

  Các lợi ích của việc học tiếng Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • 14 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • 14 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Khiến Kẻ Lười Biếng Cũng Muốn Đi Học
 • 5 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • 6 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Việc Học Tiếng Anh Tốt
 • Những Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100