Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Tiếng Anh Là Gì?

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Xây Dựng Sơ Đồ Tư Duy Từ Vựng Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Vừa Là Cái Này Vừa Là Cái Kia Trong Tiếng Anh
 • Tổng Hợp 101 Những Câu Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Bạn Cần Biết
 • Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6
 • Sơ đồ tổ chức công ty tiếng Anh là gì? Định nghĩa của sơ đồ tổ chức công ty hoặc “biểu đồ tổ chức” công ty là một sơ đồ hiển thị hệ thống phân cấp mối quan hệ hoặc báo cáo. Ứng dụng thường xuyên nhất của sơ đồ tổ chức là để hiển thị cấu trúc của một công ty.

  Sơ đồ tổ chức công ty là gì?

  Trước khi tìm hiểu sơ đồ tổ chức công ty tiếng Anh là gì, chúng ta cùng phân tích khái niệm sơ đồ tổ chức: Sơ đồ tổ chức có nhiều cách sử dụng và có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau. Chúng có thể được sử dụng như một công cụ quản lý, cho mục đích lập kế hoạch, hoặc như một danh bạ nhân sự, chẳng hạn. Có lẽ tổ công ty của bạn không hoạt động theo kiểu “chỉ huy và kiểm soát” mà thay vào đó là dựa vào các đội.

  Không có hình thức nào được chấp nhận để lập sơ đồ tổ chức ngoài việc đặt viên chức chính, phòng ban hoặc chức năng lên trước hoặc đứng đầu bảng và những người khác bên dưới, theo thứ tự cấp bậc của họ. Chức danh của các quan chức và đôi khi tên của họ được đặt trong hộp hoặc vòng tròn. Các đường thường được vẽ từ hộp hoặc vòng tròn này sang hộp khác để thể hiện mối quan hệ của một quan chức hoặc bộ phận với những người khác. Vậy sơ đồ tổ chức công ty tiếng Anh là như thế nào?

  Sơ đồ tổ chức công ty tiếng Anh là gì?

  Từ vựng tiếng Anh về các sơ đồ khác

  • circuit diagram:sơ đồ mạch điện

  • column chart: sơ đồ cột

  • concept map: sơ đồ khái niệm

  • ground plan: sơ đồ mặt bằng

  • arithmograph: sơ đồ số học

  • ichnography: sơ đồ tầng nhà

  • draft: sơ đồ thiết kế

  • computational schema:sơ đồ tính toán

  • lay-out: sơ đồ trình bày

  • bar chart: sơ đồ thanh

  • Tonotopic mapping: sơ đồ phân bố vùng

  • genealogy: sơ đồ phả hệ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Sơ Đồ Hoá Câu Trong Việc Học Ngữ Pháp (Diagramming Sentence)
 • Hướng Dẫn Dịch Câu Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp
 • Cấu Trúc Câu Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sở Hữu Từ: Noun + ‘s Cách Dùng
 • Tái Cấu Trúc Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sơ Đồ Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cơ Cấu Tổ Chức Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chức Năng Tổ Chức Những Điều Bạn Cần Biết
 • Hỏi: Yêu Cầu Phi Chức Năng Chung Cho Các Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Công Trực Tuyến Gồm Những Chức Năng Gì?
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Sử Dụng Đồng Hồ Vạn Năng Dạng Số
 • Xét Nghiệm Đánh Giá Chức Năng Thận
 • Một ví dụ của sơ đồ khối là sơ đồ khối chức năng (Function block diagram), một trong năm ngôn ngữ lập trình được định nghĩa trong phần 3 của IEC 61131 (xem IEC 61131-3) tiêu chuẩn được đánh giá cao chính thức (xem hệ thống chính thức), với các quy định nghiêm ngặt về cách các sơ đồ được xây dựng.

  An example of this is the function block diagram, one of five programming languages defined in part 3 of the IEC 61131 (see IEC 61131-3) standard that is highly formalized (see formal system), with strict rules for how diagrams are to be built.

  WikiMatrix

  Nó có thể tạo ra các sơ đồ khối như vậy và thực hiện chức năng của mình với các ngôn ngữ lập trình của bộ điều khiển logic khả lập trình (PLC).

  It is possible to create such block diagrams and implement their functionality with specialized programmable logic controller (PLC) programming languages.

  WikiMatrix

  Vậy nên nếu xét hầu hết các ngành, kể cả ngành kinh tế, và đó chính là những gì bạn nhìn thấy trong sơ đồ này, là bản mô tả các chức năng của một tác tử.

  So, if you look at almost any discipline, whether its economics, and here what you see in this diagram, is you see a description of sort of, this is a, a utility function for an agent.

  QED

  Though mysteries regarding brain function remain—e.g. memory, consciousness—the physiology of brain mapping suggests that all areas of the brain have a function.

  WikiMatrix

  Ước lượng tòa nhà hoặc kiến trúc sư có thể sử dụng Uniformat hệ thống phá vỡ tòa nhà vào các hệ thống chức năng hoặc lắp ráp trong việc thiết kế sơ đồ (SD) giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế.

  Building estimators or architects may use the Uniformat system of breaking down the building into functional systems or assemblies during the schematic design (SD) phase of planning and design.

  WikiMatrix

  Then we would model this with a function — I’m going to draw into this diagram over here where the vertical axis is the probability for any location in this world, and the horizontal axis corresponds to all the places in this 1- dimensional world.

  QED

  The cladogram below depicts the findings of Arden and colleagues (2018): The function of the dinosaur’s sail or hump is uncertain; scientists have proposed several hypotheses including heat regulation and display.

  WikiMatrix

  Trong thiết kế hệ thống, các chức năng và hoạt động được mô tả chi tiết, bao gồm bố cục màn hình, quy tắc kinh doanh (business rule), sơ đồ tiến trình và tài liệu khác.

  In systems design, the design functions and operations are described in detail, including screen layouts, business rules, process diagrams, and other documentation.

  WikiMatrix

  Trong khi đó, tôi sử dụng những bản này như những sơ đồ để chuyển hóa thành các hình thức điêu khắc giống như thế này, mà chức năng đó vẫn có nghĩa là một bản đồ thời tiết ba chiều, nhưng ngày nay chúng đang thể hiện ma trận trực quan bằng điểm nhạc, do đó nó có thể được hiểu như một bản nhạc.

  Meanwhile, I use these scores as blueprints to translate into sculptural forms like this, that function still in the sense of being a three-dimensional weather visualization, but now they’re embedding the visual matrix of the musical score, so it can actually be read as a musical score.

  ted2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Rối Loạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Rối Loạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đến Các Cá Nhân Có Nguyện Vọng Nhập Cảnh Vào Việt Nam
 • Nhiệm Vụ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Về Mặt Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sơ Đồ Chức Năng Kinh Doanh (Business Function Diagram

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Đồ Các Bộ Phận Trong Khách Sạn: Buồng Phòng, Lễ Tân, F&b
 • Tên Gọi Vị Trí, Chức Danh Trong Khách Sạn Bằng Tiếng Anh
 • Tìm Hiểu Các Bộ Phận Trong Khách Sạn Bằng Tiếng Anh
 • Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu (Data Flow Diagram
 • Sơ Đồ Tổ Chức Nhà Hàng Và Nhiệm Vụ Từng Bộ Phận
 • Khái niệm

  Sơ đồ chức năng kinh doanh hay mô hình phân rã chức năng trong tiếng Anh là business function diagram, viết tắt là BFD.

  Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) được sử dụng để thực hiện phân tích chức năng, mô tả sự phân chia các chức năng thành các chức năng nhỏ hơn trong hệ thống. Ví dụ sơ đồ chức năng của một hệ thống quản trị tín dụng.

  Phân tích chức năng

  Mục đích của phân tích chức năng là xác định một cách chính xác và cụ thể các chức năng chính của hệ thống thông tin. Trong giai đoạn phân tích chức năng, người ra phải xác định một cách rõ ràng những gì mà hệ thống sẽ phải thực hiện mà chưa quan tâm tới phương pháp thực hiện các chức năng ấy.

  Như vậy, việc phân tích phải đề cập đến những mô tả cơ sở ban đầu. Các mô tả này sẽ được trình bày rõ ràng trong một tài liệu gửi cho người sử dụng phê chuẩn trước khi tiến hành những công việc tiếp theo.

  Ý nghĩa của sơ đồ chức năng kinh doanh BFD

  – Sơ đồ BFD cho phép xác định các chức năng cần nghiên cứu trong một tổ chức

  – Qua sơ đồ ta biết được vị trí của mỗi công việc trong toàn bộ hệ thống, tránh dư thừa và trùng lặp trong nghiên cứu hệ thống

  – Sơ đồ BFD là cơ sở để xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu

  – Sơ đồ là cơ sở để nghiên cứu cấu trúc các chương trình quản trị hệ thống

  Các nguyên tắc phân rã chức năng

  Nguyên tắc thực chất: Mỗi chức năng được phân rã là một bộ phận thực sự tham gia thực hiện chức năng đã phân rã ra nó.

  Nguyên tắc đầy đủ: Việc thực hiện tất cả các chức năng ở mức dưới trực tiếp phải đảm bảo thực hiện được chức năng ở mức trên đã phân rã ra chúng.

  Qui trình xây dựng BFD

  Bước 1, khảo sát, tìm hiểu tổ chức, các chức năng cụ thể của tổ chức

  Bước 2, mô tả hoạt động của các chức năng dưới dạng văn bản text

  Bước 3, dựa vào văn bản text mô tả các chức năng và vẽ sơ đồ BFD.

  (Theo Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

  Lam Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Từ Vựng Về Các Bộ Phận Trong Khách Sạn Bằng Tiếng Anh
 • Rối Loạn Tiền Đình Là Bệnh Gì?
 • Hội Chứng Rối Loạn Tiền Đình Là Bệnh Gì? Các Dạng Thường Gặp
 • Bệnh Rối Loạn Tiền Đình Là Gì? Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Phòng Ngừa
 • Rối Loạn Tiền Đình: Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị
 • Sơ Đồ Tư Duy Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mối Quan Hệ Cơ Cấu Sở Hữu Vốn Đến Hiệu Quả Hoạt Động Và Cấu Trúc Vốn Của Công Ty: Nghiên Cứu Thực Nghiệm Tai Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
 • Sự Giống Và Khác Nhau Của Vòng Lặp For, Whilevà Do …while Trong Lập Trình C
 • Kinh Nghiệm Xin Tài Trợ Cho Sự Kiện Của Bạn
 • Động Từ + Tân Ngữ + Nguyên Thể Có To (Verb + Object + To
 • Làm Thế Nào Để Phân Biệt Giữa Welcome Và Welcomed?
 • Sơ đồ tư duy là “con đẻ” của ngài Tony Buzan (sinh năm 1942, tại Luân Đôn), Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách, được dịch ra trên 30 thứ tiếng, xuất bản trên 125 quốc gia. Phương pháp tư duy bản đồ của ông đã được áp dụng vào việc học tập, cũng như cuộc sống và đã giúp ích cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới.

  Sơ đồ tư duy là “con đẻ” của ngài Tony Buzan (sinh năm 1942, tại Luân Đôn), Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách, được dịch ra trên 30 thứ tiếng, xuất bản trên 125 quốc gia. Phương pháp tư duy bản đồ của ông đã được áp dụng vào việc học tập, cũng như cuộc sống và đã giúp ích cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới.

  Sơ đồ tư duy là gì?

  Sơ đồ tư duy là một phương pháp, lưu trữ, sắp xếp thông tin và xác định thông tin theo thứ tự ưu tiên bằng cách sử dụng Từ khoá, Hình Ảnh chủ đạo. Mỗi từ khoá hoặc hình ảnh chủ đạo trong sơ đồ tư duy sẽ kích hoạt những ký ức cụ thể và làm nảy sinh những suy nghỉ, ý tưởng mới.

  Cho bạn có cái nhìn tổng quan về thông tin, để giải mã những sự kiện, ý tưởng và thông tin đồng thời cũng để giải phóng tiềm năng thật sự trong bộ não đáng kinh ngạc của bạn để bạn có thể đạt được bất kì điều gì mình muốn. Bạn thử tưởng tượng một người ở dưới mặt đất và một người ở trên cao ai sẽ có cái nhìn tổng quát hơn. Sơ đồ tư duy sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan như vậy.

  Khi học theo cách truyền thống bạn thường có tư tưởng lo ra, buồn ngủ, bởi vì bạn đang học chỉ bằng não trái (lo về tư duy logic), còn não phải lo về sự tưởng tượng, hình ảnh. Vì vậy khi bạn sử dụng sơ đồ tư duy bạn đang bắt toàn bộ não bộ hoạt động 100% công sức.

  Cấu tạo của sơ đồ tư duy gồm có:

  • Chủ đề chính

  • Nhánh con

  • Từ khoá

  • Hình ảnh gợi nhớ

  • Liên kết

  • Màu sắc, kích cỡ

   

  Kết luận: Sơ đồ tư duy là bản đồ thông tin cho bộ não của bạn, giúp nó hoặc động nhẹ nhàng, lưu trữ nhiều và nhớ thông tin được lâu hơn.

  Trần Dũng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Stop Siêu Chi Tiết
 • Basic English Vocabulary – Seem
 • Cách Sử Dụng Still/ Yet/ Already Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng よく Trong Cấu Trúc Ngữ Pháp N4 Tiếng Nhật
 • Các Cách Dùng Với Động Từ Feel
 • Sơ Đồ Tư Duy Là Gì? Ứng Dụng Của Sơ Đồ Tư Duy

  --- Bài mới hơn ---

 • 21 Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Để Giúp Bạn Trực Quan Hoá Ý Tưởng
 • Cấu Trúc Và Tác Dụng Của Đá Mã Não
 • Đá Mã Não Là Gì? Nguồn Gốc Và Thành Tạo Đá Mã Não
 • Tổng Quan Về Đá Mã Não, Cách Phân Biệt Thật Giả Chính Xác Nhất
 • Tìm Hiểu Đá Mã Não (Agate)
 • Sơ đồ tư duy là gì?

  Sơ đồ tư duy giúp con người tăng khả năng ghi nhớ và tư duy (Ảnh: Internet)

  Sơ đồ tư duy (Mind Map) được ông Tony Buzan (sinh năm 1942 tại Luân Đôn) phát triển vào cuối những năm 60 của thế kỷ 20. Đây là một phương pháp để sắp xếp, lưu trữ và xác định thông tin theo thứ tự ưu tiên bằng cách sử dụng hình ảnh và từ khóa chủ đạo. Mỗi từ khóa hoặc hình ảnh trong sơ đồ tư duy sẽ có vai trò kích hoạt những ký ức cụ thể của con người để làm nảy sinh các suy nghĩ và ý tưởng mới. Dựa vào sơ đồ tư duy, con người sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về một thông tin nào đó.

  Cấu tạo của sơ đồ tư duy gồm:

  • Chủ đề chính
  • Các nhánh con
  • Từ khoá quan trọng
  • Hình ảnh gợi nhớ
  • Liên kết
  • Màu sắc, kích cỡ

  Các bước vẽ bản đồ tư duy

  Nguyên tắc vẽ sơ đồ tư duy

  Xác định rõ ý chính

  Thêm các nhánh chính

  • Nên sử dụng các đường cong đậm và dày cho nhánh chính để làm nổi bật.
  • Mỗi nhánh trong sơ đồ tư duy có thể dùng hình khối, biểu tượng hay màu sắc khác nhau được chia theo các cấp độ. Điều này sẽ giúp phân biệt các nhánh dễ hơn và kích thích khả năng ghi nhớ.

  Sử dụng từ khóa

  Nguyên tắc không thể thiếu khi xây dựng sơ đồ tư duy là thêm từ khóa chính vào các nhánh. Từ khóa sẽ giúp người xem nắm được ý quan trọng và ghi nhớ lâu hơn.

  Mỗi nhánh sử dụng một màu khác nhau

  Màu sắc giúp đánh đấu, phân loại dữ liệu, phân tích và tổng hợp thông tin tốt hơn. Có thể hiểu tư duy não bộ chính là sự mã hóa của màu sắc nên sử dụng màu ở mỗi nhánh trong sơ đồ tư duy là điều cần thiết.

  Hình ảnh là yếu tố không thể thiếu khi vẽ sơ đồ tư duy và nó đã trở thành một nguyên tắc. So với những công cụ khác thì hình ảnh truyền tải thông tin nhanh và hiệu quả nhất nên sẽ giúp não bộ xử lý và phân tích thông tin tốt hơn.

  Cách vẽ sơ đồ tư duy đẹp và sáng tạo

  Bước 2: Vẽ nhánh chính (tiêu đề phụ)

  • Hệ thống từ khóa trên nhánh chính cần ngắn gọn, bao quát nội dung đề tài.

  Bước 3: Vẽ nhánh thứ cấp

  • Nhánh thứ cấp bắt nguồn từ nhánh chính, có vai trò giải thích và bổ sung nội dung cho nhánh chính.
  • Số lượng nhánh thứ cấp không bị giới hạn, chỉ cần cân đối với khổ giấy là được. Các nhánh sẽ xuất phát từ một điểm, mỗi nhánh từ một ý chính chia ra nên sử dụng cùng 01 màu.
  • Nhánh thứ cấp cũng cần có những từ khóa ngắn gọn. Vẽ hình ảnh và từ khóa trên từng đoạn gấp khúc riêng của nhánh và mỗi gấp khúc chỉ nên vẽ tối đa 01 từ khóa.

  Các loại sơ đồ tư duy thông dụng

  • Sơ đồ vòng tròn (Circle Map)
  • Sơ đồ bong bóng (Bubble Map)
  • Sơ đồ bong bóng kép (Double Bubble Map)
  • Sơ đồ cây (Tree Map)
  • Sơ đồ luồng (Flow Map)
  • Sơ đồ đa luồng (Multi Flow)
  • Sơ đồ dấu ngoặc “{“ (Brace Map)
  • Sơ đồ cầu (Bridge Map)

  Ứng dụng sơ đồ tư duy hiện nay

  Sơ đồ tư duy có nhiều loại khác nhau, rất đa dạng (Ảnh: Internet)

  Được mệnh danh là công cụ vạn năng cho bộ não, trên thế giới đã có hơn 250 triệu người sử dụng sơ đồ tư duy. Loại sơ đồ này đã và đang đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho ngành giáo dục và kinh tế.

  Nếu biết cách ứng dụng tốt sơ đồ tư duy vào trong cuộc sống bạn sẽ ghi nhớ, liên kết các ý tưởng và tạo ra kết nối với các ý khác dễ dàng hơn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn có thêm một cách hay để học tập và làm việc hiệu quả hơn.

  Sở Trường Là Gì? Sở Đoản Là Gì? Cách Tìm Điểm Mạnh Điểm Yếu Của Bản Thân

  Portfolio Là Gì? Phân Biệt Portfolio Và CV Cho Ứng Viên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vệ Sinh Tai Cho Bé Nhớ Không Được Bỏ Qua Những Nguyên Tắc Này
 • Ráy Tai: Cách Vệ Sinh Và Lưu Ý Khi Vệ Sinh Tai
 • Tất Tần Tật Về Jack Tai Nghe Mà Bạn Cần Biết
 • Công Nghệ Sấy Băng Tải Sử Dụng Trong Sấy Thực Phẩm – Điện Máy Quốc Doanh
 • Mức Độ Liên Quan Giữa Tai – Mũi – Họng Thanh Vũ Medic Bạc Liêu
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Đồ Trang Web Là Gì? Làm Cách Nào Để Thiết Lập Sơ Đồ Trang Web?
 • Tachymeter Là Gì? Cách Sử Dụng Chức Năng Tachymeter Của Đồng Hồ?
 • Những Chức Năng Thú Vị Của Vành Bezel Đồng Hồ
 • Tìm Hiểu Chức Năng Tachymeter Trên Đồng Hồ Tissot
 • Lý Thuyết Chức Năng Của John Dewey / Tâm Lý Học
 • 1. Sơ đồ tổ chức phòng hành chính nhân sự và mô tả công việc

  Hành chính nhân sự là bộ quan trọng của doanh nghiệp, quyết định trực tiếp đến số lượng và chất lượng nhân sự trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn là bộ phận giải quyết rất nhiều tâm tư nguyện vọng, khó khăn của nhân viên trong công ty. Vậy đứng đầu bộ phận này là ai? Công việc cụ thể của từng vị trí phòng hành chính nhân sự như thế nào?

  Sơ đồ tổ chức phòng hành chính nhân sự

  Phòng hành chính nhân sự nhìn chung gồm hai cấp là cấp quản lý và nhân viên. Chính vì vậy, về cơ bản sơ đồ tổ chức phòng hành chính nhân sự sẽ như sau:

  Mỗi vị trí này lại chịu trách nhiệm thực hiện công việc, nhiệm vụ khác nhau, nhưng nhìn chung bộ phận hành hành chính nhân sự có các chức năng chính trong công tác tuyển dụng và đảm bảo quyền lợi của nhân viên trong công ty.

  tìm việc hành chính nhân sự tại Hà Nội hay bất cứ đâu thì đây cũng là những vị trí mà bạn có thể tham khảo để lựa chọn công việc thích hợp nhất với khả năng, nhu cầu và ứng tuyển ngay.

  Việc làm Hành chính – Văn phòng

  2. Chức năng của bộ máy hành chính nhân sự

  Mỗi doanh nghiệp khác nhau, tổ chức phòng hành chính nhân sự chi tiết sẽ khác nhau. Nhìn chung, phòng hành chính nhân sự sẽ thực hiện 6 chức năng chính, quan trọng sau:

  2.1. Tuyển dụng đúng người đúng vị trí, đúng công việc

  Quá trình tuyển dụng là quá trình tuyển chọn khắt khe với những kế hoạch chi tiết trong việc tuyển chọn lao động, nhân sự cho doanh nghiệp đó. Đồng thời, họ cũng là những người quản lý và giám sát trực tuyến để có thể chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tạo và đảm bảo các kế hoạch nhân sự. Hiểu một cách đơn giản nhất, phòng hành chính nhân sự chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân tài cho doanh nghiệp.

  Tuyển dụng bao gồm đăng tin tuyển dụng, sàng lọc ứng viên thông qua các buổi phỏng vấn sơ bộ đến phỏng vấn chi tiết, trực tiếp để cuối cùng hỗ trợ nhà quản lý trong việc đưa ra quyết định tuyển dụng. Cuối cùng là thực hiện các bài kiểm tra nhân viên mới. Nhiều khi, bộ phận nhân sự cũng xử lý các đơn xin việc, đơn xin chuyển công tác, tiến hành kiểm tra lý lịch, gọi điện phỏng vấn từ xa, …

  2.2. Đảm bảo môi trường làm việc cho nhân viên

  An toàn nơi làm việc làm yếu tố quan trọng, theo luật lao động quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Một trong những nhiệm vụ chính của bộ phận hành chính nhân sự đó là đảm bảo an toàn nơi làm việc và duy trì các quyền lợi cơ bản của người lao động.

  2.3. Đảm bảo lợi ích cho nhân viên trong công ty

  Một chức năng thiết yếu của phòng nhân sự là điều hành chiến lược bồi thường và lợi ích của công ty. Chiến lược lương thưởng định vị công ty như một đối thủ cạnh tranh trong thị trường lao động, cho phép một tổ chức thu hút một số ứng viên có trình độ tốt nhất để mở công việc.

  Giống như quan hệ nhân viên và lao động, các chức năng bồi thường và lợi ích của HR thường có thể được xử lý bởi một chuyên gia nhân sự có chuyên môn kép. Về mặt bồi thường, các chức năng nhân sự bao gồm thiết lập các cấu trúc bồi thường và đánh giá các hoạt động trả lương cạnh tranh. Một chuyên gia comp và lợi ích cũng có thể thương lượng tỷ lệ bảo hiểm y tế nhóm với các công ty bảo hiểm và phối hợp các hoạt động với quản trị viên quỹ tiết kiệm hưu trí. Biên chế có thể là một thành phần của phần bồi thường và lợi ích của HR; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người sử dụng lao động thuê ngoài các chức năng hành chính như bảng lương.

  2.4. Đảm bảo các nguyên tắc và quyền lợi giữa nhân viên và “ông chủ”

  Đảm bảo các nguyên tắc và quyền lợi giữ nhân viên và ông chủ của họ bao gồm các hoạt động như khen thưởng, xác định các vấn đề bất cập nơi làm việc, điều tra các khiếu nại của nhân viên, đảm bảo tuân thủ luật pháp và những quy định chung.

  2.5. Tuân thủ luật lao động

  Tuân thủ luật lao động và việc làm là một chức năng nhân sự quan trọng. Sự không tuân thủ có thể dẫn đến khiếu nại tại nơi làm việc dựa trên thực tiễn việc làm không công bằng, điều kiện làm việc không an toàn và sự không hài lòng chung với điều kiện làm việc có thể ảnh hưởng đến năng suất và cuối cùng là lợi nhuận.

  2.6. Đào tạo và phát triển nhân lực

  Bộ phận hành chính nhân sự sẽ hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp các công cụ hỗ trợ quá trình làm việc để đem lại hiệu quả công việc và sự thành công cho họ. Trong nhiều trường hợp nhân viên mới được đào tạo và định hướng sâu rộng công việc cụ thể để phù hợp với văn hóa, yêu cầu công việc mới.

  Đào tạo nhân sự và trách nhiệm định hướng nhân viên mới là một công việc quan trọng của bộ phận hành chính nhân sự. Chuẩn bị các hoạt động cho người lao động mới được tuyển dụng là một bước thiết yếu để HR thiết lập mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và nhân viên, cũng như giúp hình thành mối quan hệ đồng nghiệp giữa các đồng nghiệp. Trong nhiệm kỳ của nhân viên, bộ phận đào tạo và phát triển của HR phối hợp đào tạo kỹ năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp để chuẩn bị cho nhân viên trách nhiệm bổ sung với công ty cũng như các chương trình khuyến mãi trong tương lai.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Bật Chức Năng Ca Đêm. Cách Thiết Lập Night Shift Trên Iphone Hoặc Ipad Của Bạn
 • Chế Độ Night Shift Là Gì? Cách Sử Dụng Night Shift Trên Iphone
 • Night Shift Là Gì? Cách Sử Dụng Chế Độ Night Shift Trong Ios Như Thế Nào?
 • Chức Năng Night Shift Trên Ios Có Thực Sự Phát Huy Công Dụng Vào Ban Đêm Hay Không ?
 • Switch Layer 3 Là Gì Và Chức Năng Của Loại Chuyển Đổi Mạng Này
 • Sơ Đồ Trang Web Là Gì? Làm Cách Nào Để Thiết Lập Sơ Đồ Trang Web?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tachymeter Là Gì? Cách Sử Dụng Chức Năng Tachymeter Của Đồng Hồ?
 • Những Chức Năng Thú Vị Của Vành Bezel Đồng Hồ
 • Tìm Hiểu Chức Năng Tachymeter Trên Đồng Hồ Tissot
 • Lý Thuyết Chức Năng Của John Dewey / Tâm Lý Học
 • 2.2 Sử Dụng Talkback Cơ Bản
 • Nói một cách đơn giản, sơ đồ trang web của website, hoặc như thường được biết đến – sơ đồ trang web, biểu thị một mô hình nội dung mà trang web có và được thiết kế để cho phép người dùng cũng như các công cụ tìm kiếm điều hướng trang web hiệu quả.

  Một sơ đồ trang web cũng chứa các tài liệu ở định dạng XML, cung cấp các hướng dẫn cho trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm. Sơ đồ trang web cũng có thể cung cấp cho người dùng siêu dữ liệu có giá trị cao – chẳng hạn như lần cuối trang được cập nhật, tần suất thay đổi trang, tầm quan trọng của URL, v.v.

  Một sơ đồ trang web có thể có các lần lặp khác nhau tùy thuộc vào việc nó được thiết kế cho ai.

  Ví dụ: sơ đồ trang web có thể ở định dạng HTML đơn giản liệt kê tất cả các trang hoặc trang chính hiện diện và hoạt động trên trang web nếu nó được thiết kế cho người dùng giáo dân. Tuy nhiên, một sơ đồ trang web sẽ được thiết kế theo cách hoàn toàn khác khi nói đến các công cụ tìm kiếm.

  Trong trường hợp đó, như đã được đề cập trước đây, sơ đồ trang web sẽ bao gồm các tài liệu XML nhằm cung cấp hướng dẫn cho các bot thu thập thông tin thuộc các công cụ tìm kiếm khác nhau. Điều này giúp lập chỉ mục hiệu quả và liền mạch của trang web trên các công cụ tìm kiếm khác nhau như Google , Bing và Yahoo Search.

  Ví dụ: một trang web lớn có một câu chuyện dài để kể dưới dạng nội dung của nó. Điều này có nghĩa là, trong khi trang web không thiếu nội dung tốt, thì trình thu thập thông tin khởi động công cụ tìm kiếm sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm từ khóa và hình ảnh từ các trang web. Trong các trường hợp như vậy của các trang web lớn, sơ đồ trang web – nếu được bao gồm – tạo thành một phần rất lớn của quá trình lập chỉ mục và làm cho nó trơn tru.

  Ngoài kích thước tuyệt đối, khối lượng nội dung cũng như tổ chức xấu của nội dung được bao gồm của trang web cũng sẽ phản ánh kém trên trang web.

  Một sơ đồ trang web phần lớn không giải quyết được vấn đề thiếu tổ chức phù hợp này bằng cách cung cấp cho các bot một bản thiết kế của trang web. Trong trường hợp như vậy, các bot có hướng dẫn rõ ràng và chính xác về các trang để lập chỉ mục và nội dung để lập chỉ mục từ các trang. Họ không phải chịu rủi ro thiếu trang hoàn toàn và cũng không xem xét việc lập chỉ mục từ khóa.

  Ví dụ: nếu trang web của tôi bao gồm liên kết đến một trong các trang của trang web, thì đây là liên kết ngược hoặc liên kết ngoài từ quan điểm của bạn. Điều này không chỉ phản ánh sự tin tưởng mà tôi đặt vào nội dung bạn tạo ra mà còn cung cấp một con đường cho khán giả của tôi để khám phá công việc của bạn.

  Backlink là các liên kết bên ngoài mà Google và các công cụ tìm kiếm khác như Bing và Yahoo sử dụng để tìm một trang web và nội dung mà nó hiển thị. Một nhược điểm của quá trình này là nó rất tốn thời gian, đó là nơi các sơ đồ trang web xuất hiện.

  Lợi ích của Sơ đồ trang web là rất lớn và chúng có thể được tóm tắt như sau:

  Nếu có một sơ đồ trang web trên trang web, chủ sở hữu hoặc quản trị viên của trang web có thể gửi sơ đồ trang web cho google hoặc các công cụ tìm kiếm khác thông qua các công cụ cụ thể được phát hành cho mục đích này – chẳng hạn như Công cụ quản trị trang web của Google. Điều này làm tăng đáng kể tốc độ thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web của Google và các công cụ tìm kiếm khác.

  Ưu điểm là vì sơ đồ trang web ban đầu đã được chia sẻ với các công cụ tìm kiếm, nên các trình thu thập thông tin sẽ quét các thay đổi trong sơ đồ trang web và cập nhật chỉ mục theo yêu cầu. Vì các trình thu thập dữ liệu web của các công cụ tìm kiếm khác nhau không cần lập chỉ mục lại toàn bộ sơ đồ trang web mà chỉ có các phần đã được cập nhật và thay đổi, toàn bộ quá trình lập chỉ mục và thu thập thông tin diễn ra nhanh hơn nhiều.

  Nếu không có sơ đồ trang web được chia sẻ với công cụ tìm kiếm, quá trình lập chỉ mục sẽ trở thành không thể thực hiện được vì các trình thu thập thông tin sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của trang web và ngay cả khi họ sẽ làm điều đó với rất ít sự vô tư.

  Tuy nhiên, có một vài nhược điểm của phương pháp này. Trước hết, các công cụ này không được tối ưu hóa đúng theo yêu cầu của Google và gã khổng lồ tìm kiếm đã liên tục nhấn mạnh và nhấn mạnh rằng nó đã không thử nghiệm các công cụ đó và chắc chắn không xác minh chúng. Điều này có thể dẫn đến kết quả thấp hơn lý tưởng theo tiêu chuẩn của Google. Thứ hai, người dùng có ít hoặc không kiểm soát được kết quả hoặc kết quả sẽ được tạo ra, do đó càng làm tăng thêm vấn đề về độ tin cậy đối với các giải pháp được cung cấp bởi các trình tạo sơ đồ trang web trực tuyến này.

  Khi sơ đồ trang web đã được tạo bởi một trong hai phương pháp trên, sơ đồ trang web cần phải được tải lên trang web. Bước tiếp theo ngay lập tức sẽ là thông báo cho Google về sơ đồ trang web mới và chờ cho sơ đồ trang web được lập chỉ mục. Thông báo cho Google phải ở dạng bổ sung trang web vào tài khoản sơ đồ trang web google của chủ sở hữu. Ngoài ra, bằng chứng về quyền sở hữu trang web là bắt buộc để thêm trang web vào tài khoản sơ đồ trang web của chủ sở hữu được cho là.

  Tâm Trần – Tổng hợp và edit

  Liên hệ ATP Software

  Website: https://atpsoftware.vn/

  Group kiến thức kinh doanh Online: https://www.facebook.com/groups/ATPSupport

  Page: https://www.facebook.com/atpsoftware.tools

  Hotline: 0931 9999 11 – 0967 9999 11 – 1800 0096

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Cách Bật Chức Năng Ca Đêm. Cách Thiết Lập Night Shift Trên Iphone Hoặc Ipad Của Bạn
 • Chế Độ Night Shift Là Gì? Cách Sử Dụng Night Shift Trên Iphone
 • Night Shift Là Gì? Cách Sử Dụng Chế Độ Night Shift Trong Ios Như Thế Nào?
 • Chức Năng Night Shift Trên Ios Có Thực Sự Phát Huy Công Dụng Vào Ban Đêm Hay Không ?
 • Thóp Của Trẻ Sơ Sinh Là Gì, Chức Năng Và Cách Nhận Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Phẫu Chức Năng Cổ Chân Và Bàn Chân
 • Một Vài Mẹo Nhỏ Giúp Bạn Giảm Đau Lòng Bàn Chân
 • Đau Nhức Khớp Má Ngoài Bàn Chân Phải Và Trái, Đau Mua Bàn Chân
 • Đau Bàn Chân: Nguyên Nhân Và Cách Chữa Trị Tận Gốc
 • Bị Đau Gan Bàn Chân Là Bệnh Gì ?
 • Hiểu một cách đơn giản nhất thì thóp của trẻ sơ sinh chính là phẩn cửa đỉnh đầu của trẻ, tức là ở trên phần đỉnh đầu của bé sẽ có 1 phần xương vẫn chưa khép lại, rất mềm nên được gọi là thóp đầu hoặc là cửa đỉnh đầu. Thóp của bé gồm 2 phần đó là thóp trước và thóp sau, mỗi phần sẽ có đặc điểm cũng như kích thước khác nhau. Cụ thể:

  Vị trí thóp ở trẻ sơ sinh

  Cấu trúc xương sọ và vị trí thóp trước, thóp sau

  + Phần thóp trước: có kích thước trung bình khoảng 1,5 × 2cm, có hình thoi, nằm ở giữa khe hở giữa xương đỉnh đầu và xương trán.

  + Phần thóp sau: có hình tam giác, đây là phần khe hở giữa xương đỉnh đầu và vùng xương chẩm. Phần thóp này gần như bị khép lại sau khi bé chào đời hoặc nếu còn lại cũng chỉ 1 phần rất nhỏ và chỉ sau 4 tháng là khép hoàn toàn.

  Chi tiết: Thóp sau của trẻ sơ sinh lõm

  Thóp của trẻ có chức năng gì?

  Thóp của bé khá mềm, đây được xem là vị trí khá nguy hiểm nên được các bác sỹ khuyến cáo không được tác động mạnh vào thóp. Nhiệm vụ chính của cả thóp sau và thóp trước đó là giúp bảo vệ não bộ của trẻ tránh khỏi các tác động từ bên ngoài.

  Đặc biệt trong quá trình trẻ chào đời, đi qua âm đạo của mẹ thì thóp có vai trò giống như một chiếc đệm để bảo vệ não của trẻ tránh khỏi các va chạm không đáng có. Bởi vì khi qua âm đạo đầu của bé sẽ bị ép chặt lại, nhờ có thóp này mà tạo ra được một khoảng hở giúp não đàn hồi tốt, thoát ra một một cách dễ dàng mà không bị đau, không gây chảy máu trong não, không làm ảnh hưởng tới mắt cũng như các màng xương.

  Thêm vào đó thóp còn giúp bảo vệ não khỏi chấn thương, tác động từ bên ngoài nếu không may bị ngã, bảo vệ con tốt hơn.

  Cách nhận biết dấu hiệu thóp của trẻ sơ sinh

  Thông qua những biểu hiện của thóp mẹ có thể nhận biết được sức khoẻ của trẻ:

  + Thóp lõm: nếu mẹ thấy thóp của bé bị lõm, thấp hơn so với bề mặt đỉnh đầu điều đó chứng tỏ con bạn đang có nguy cơ bị mất nước, thiếu nước. Thường gặp khi trẻ bị tiêu chảy kéo dài, bị sốt cao và ra mồ hôi nhiều… Đặc biệt thóp lõm cũng cho thấy trẻ đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bị tụt cân do thiếu canxi và các vitamin cần thiết.

  + Thóp quá lớn: kích thước trung bình của thóp bé dao động từ 0,5 x 0,5cm cho tới 3 x 3cm. Nhưng nếu kích thước đạt 3-5cm tức là thóp bé quá lớn, điều này sẽ làm gia tăng khả năng bị còi xương ở trẻ, gây ảnh hưởng tới não bộ, dễ dẫn tới tràn dịch não hoặc não úng thủy do quá trình siết quá chặt bởi ống sinh sản, cực kỳ nguy hiểm.

  Bé bị Thóp lõm

  nếu thóp của bé bị phồng lên một cách bất thường, kèm theo các dấu hiệu sốt cao, quấy khóc liên tục, bé co giật và nôn mửa thì rất có thể là dấu hiệu của bệnh viêm màng não hoặc là viêm não do tăng áp lực nội sọ. Chính vì vậy mẹ cần phải đưa con tới ngay bệnh viện kiểm tra và có hướng điều trị sớm. Ngoài ra thì hiện tượng thóp phồng cũng là dấu hiệu của viêm mủ màng phổi, bị tràn dịch, xuất huyết nội sọ hoặc u não…

  + Thóp của trẻ quá nhỏ: thóp quá nhỏ là chỏm đầu bé bị thu hẹp khiến đầu bé mang dị tật, từ đó gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của não bộ. Do vậy cần phải đi khám và chữa sớm để tránh những rủi ro sau khi bé thưởng thành.

  Thóp quá lớn

  + Thóp đóng sớm: bình thường bé cần tới 5-6 tháng sẽ đóng thóp hoàn toàn nhưng nếu trẻ đóng thóp quá sớm sẽ không tốt. Bởi điều đó sẽ làm cản trở não phát triển cũng như làm giảm trí tuệ của trẻ. Thóp đóng sớm có thể do bị bẩm sinh, do não hay xương đầu của bé cốt hóa quá sớm hoặc do mẹ bị phơi nhiễm tia X-quang thời gian dài.

  + Thóp của trẻ sơ sinh đóng muộn: dù đóng sớm hay muộn đều không tốt với bé, nếu như bé đã được 18 tháng mà thóp vẫn mở thì chứng tỏ bé đang bị xương chậm cốt hóa do chức năng tuyến giáp kém hoặc bị còi xương.

  Đăng bởi: Bottamnhanhung.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Điểm Hệ Thần Kinh Trẻ Em
 • Đặc Điểm Não Bộ Của Trẻ 0 Đến 6 Tuổi
 • Bài 46. Trụ Não, Tiểu Não, Não Trung Gian
 • Tiết 49. Cấu Tạo Trong Của Thỏ
 • Cấu Tạo Trong Của Thỏ Bai 47 Cau Tao Trong Cua Tho Ppt
 • Sơ Đồ Mạch Điện Và Cấu Tạo , Chức Năng Các Linh Kiện Trong Tủ Lạnh .

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 8
 • Sơ Đồ Quạt Điện 3 Số Và Cách Nối Dây Tụ Điện
 • Cách Đấu Chiết Áp, Hộp Số Cho Quạt Trần Chi Tiết Tự Làm Tại Nhà!
 • Chuyên Cung Cấp Quạt Trần Hộp Chất Lượng Hà Nội & Tp Hcm
 • Nguyên Lý Hoạt Động Của Quạt Điều Hòa Hơi Nước
 • Bài viết sau đây kỹ thuật điện lạnh Bách Khoa giới thiệu cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về tủ lạnh . Để chở thành thợ sửa tủ lạnh giỏi trước tiên các anh chị phải biết được sơ đồ mạch điện tủ lạnh và hiểu rõ chức năng , nhiệm vụ của mỗi linh kiện có trong tủ lạnh .

  Sơ đồ mạch điện tủ lạnh cơ bản .

  Nguyên lý hoạt động của tủ lạnh .

  Block tủ lạnh nén khí gas có trong hệ thống làm chênh lệch áp suất và nhiệt độ của chất làm lạnh giữa hai dàn . Dàn ngưng bên ngoài tủ lạnh cho phép chất làm lạnh có thể giảm bớt nhiệt do áp suất gây ra. Các chất lạnh nguội đi, sẽ ngưng tụ thành chất lỏng tinh khiết và chảy qua các van tiết lưu.

  Khi chảy qua các van tiết lưu, các chất lỏng làm lạnh chuyển từ khu vực có áp suất cao sang khu vực có áp suất thấp. Sau đó, nó nở ra và bay hơi. Trong khi bay hơi, nó hấp thụ nhiệt và bắt đầu làm lạnh. Dàn bay hơi cho phép các chất làm lạnh hấp thụ nhiệt, làm lạnh bênh trong tủ lạnh. Các chu kỳ được lặp đi lặp lại như vậy. Đó cũng là nguyên nhân khoảng 15 phút bạn lại nghe máy kêu ro ro một lần. Và bạn có thể yên tâm là không có vấn đề trục trặc gì xảy ra với tủ lạnh nhà mình.

  Cấu tạo và nhiệm vụ các linh kiện trong tủ lạnh .

  Block hút môi chất lạnh (gas lạnh) tạo ra ở dàn bay hơi đồng thời duy trì áp suất cần thiết cho sự bay hơi ở nhiệt độ thấp.

  Nén hơi từ áp suất bay hơi lên áp suất ngưng tụ và đẩy vào dàn ngưng.

  Phải có năng suất khối lượng (lưu lượng môi chất qua máy nén) phù hợp với tải nhiệt của dàn bay hơi và dàn ngưng tụ.

  Đồng hồ thời gian có chức năng ngắt điện vào máy nén và cấp điện cho hệ thống điện trở xả đá để xả tuyết bám kín dàn lạnh giúp dàn trao đổi nhiệt tốt . Tùy theo cấu tạo của timer, thời gian làm đá có thể 7 tới 8 tiếng . Thời gian xả đá khoảng 15 tới 20 phút .

  Rơ le nhiệt độ dùng để đặt nhiệt độ trong tủ lạnh theo nhu cầu sử dụng. Nó tự động đóng điện cho tủ lạnh khi nhiệt độ trong tủ lạnh cao hơn nhiệt độ đặt và tự động cắt điện khi nhiệt độ trong tủ thấp hơn nhiệt độ cài đặt, bằng cách này nó duy nhiệt độ trung bình trong tủ không thay đổi.

  Khi mạch điện cấp điện cho Block rơle khởi động đóng mạch cho động cơ làm việc có 2 chân được gắn vào Block .

  Rơ le bảo vệ áp sát vào tủ lạnh có nhiệm vụ ngắt dòng điện khi Block làm việc quá tải dẫn đến máy nén quá nóng hoặc dòng điện tăng cao . Thông thường đo 2 chân rơ le bảo vệ luôn thông mạch .

  Cảm biến âm được gắn sát vào dàn lạnh có nhiệm vụ đóng tiếp điểm cho sấy hoạt động khi tủ lạnh đã đạt tới ngưỡng cài đặt trong cảm biến âm . thông thường từ -5 tới -7độ C . đo ở nhiệt độ thông thường sò lạnh sẽ không thông mạch .

  có nhiệm vụ bảo vệ tủ lạnh khi nhiệt độ trong tủ lạnh lên quá cao khi sấy trong tủ lạnh hoạt động quá tải mà không ngắt . chống cháy tủ lạnh và được lắp nối tiếp với thanh sấy .

  Nguyên lý làm việc điện trở xả tuyết sẽ được cấp điện 20 phút sau 8h hoạt động để dàn được trao đổi nhiệt tốt .

  Hiện nay trên thị trường có 2 loại điện trở xả tuyết. Loại truyền thống thanh điện trở xả tuyết là một ống thủy tinh bên trong chưa dây điện trở. Loại này thường đặt nằm phía dưới dàn lạnh trong ngăn đá. Loại thứ hai là ống nhôm bên trong chứa dây điện trở. Loại này không đặt phía dưới dàn lạnh và chạy khắp dàn lạnh giúp việc xả tuyết nhanh hơn hay lắp ở tủ lạnh LG .

  Có nhiệm vụ lưu thông gió trong buồng lạnh giúp đồ dùng trong tủ được làm lạnh nhanh hơn .

  Có tác dụng mở cánh tủ đèn sáng . Đóng cánh tủ đèn tắt .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quạt Tủ Lạnh Giá Rẻ Tại Tphcm
 • Cách Xử Lý Quạt Gió Tủ Lạnh Không Hoạt Động
 • Công Nghệ 8 Bài 44: Đồ Dùng Loại Điện Cơ Quạt Điện, Máy Bơm Nước
 • Bài 44: Đồ Dùng Điện Loại Điện
 • Quạt Chắn Gió Là Gì? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Quạt Chắn Gió
 • Phòng Chức Năng Là Gì? Khái Niệm, Chức Năng Phòng Chức Năng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiểu Đúng Về “suy Giảm Chức Năng Gan”
 • Xét Nghiệm Chức Năng Gan Gồm Những Gì? Hướng Dẫn Xem Các Chỉ Số Xét Nghiệm Gan
 • Bảo Vệ Chức Năng Gan Bằng Xét Nghiệm Got
 • Vai Trò Của Gan Là Gì? Chức Năng Chính Của Gan Trong Cơ Thể?
 • Chức Năng, Vị Trí Của Danh Từ
 • Việc làm Hành chính – Văn phòng

  1. Khái niệm Phòng chức năng là gì?

  Trong tiếng anh phòng chức năng được dịch là Line Department, đây là chỉ những tổ chức bao gồm nhiều cán bộ, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật,…được phân công riêng biệt vào các phòng ban theo chuyên môn, phân công theo chuyên môn hóa hoặc sẽ phân công theo các chức năng quản trị.

  Phòng chức năng xuất hiện ở nhiều công ty, doanh nghiệp, bệnh viện,…mang các chức năng chuyên biệt ở từng bộ phận, công ty riêng. Ví dụ: phòng chức năng trong bệnh viện có các phòng như phòng cấp cứu, phòng hồi sức, phòng khám bệnh,…

  Phòng chức năng có nhiệm vụ chung là giúp cấp trên để chuẩn bị các quyết định, theo dõi các phòng ban, cập nhập tình hình các xưởng sản xuất, đốc thúc nhân viên cấp dưới thực hiện công việc kịp thời,… Trách nhiệm của phòng chức năng nói chung là khá nhiều yêu cầu, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa phải liên kết hỗ trợ với các phòng khác để công việc diễn ra suôn sẻ.

  Ngoài ra thì phòng chức năng không có quyền hạn để chỉ huy hay điều động các phòng ban khác trong công ty, doanh nghiệp khi chưa có sự phê duyệt của các cấp lãnh đạo. Một doanh nghiệp có thể có nhiều phòng ban, nhất là với các doanh nghiệp tư nhân tự chủ sản xuất kinh doanh. Việc tự chủ kinh doanh, tự chủ cơ chế quản lý, cơ chế kinh tế, cơ chế quản trị doanh nghiệp giúp các công ty, doanh nghiệp tự do và chủ động hơn trong việc tự tổ chức cơ cấu phòng ban chức năng phù hợp với doanh nghiệp hay công ty của mình.

  2. Các loại phòng chức năng trong doanh nghiệp

  Thông thường trong doanh nghiệp có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban lại có một loại chức năng cùng nhiệm vụ khác nhau, tùy vào văn hóa doanh nghiệp cũng như hình thức kinh doanh thì sẽ có những chức năng và tên gọi khác nhau. Tuy nhiên sẽ có những tên gọi chức danh cho một số phòng ban chức năng cơ bản của mô hình doanh nghiệp. Một số phòng chức năng cơ bản trong doanh nghiệp gồm:

  Phòng hành chính sẽ tham dự vào các hoạt động hành chính của công ty, doanh nghiệp như:

  – Tổ chức tham mưu về phòng ban, nhân sự theo mô hình để phù hợp với văn hóa và hình thức kinh doanh cũng như mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

  – Tuyển dụng và phát triển nhân lực, lên kế hoạch phỏng vấn nhân sự.

  – Lưu trữ, bàn giao, các hợp đồng, giấy tờ quan trọng.

  – Phòng hành chính sẽ kiêm chức năng đón tiếp, nhiều doanh nghiệp thì lễ tân sẽ làm việc trong phòng hành chính luôn để đón tiếp khách hàng, đối tác của công ty, doanh nghiệp.

  – Các tài sản của công ty sẽ do phòng hành chính kiểm soát, mua bán, sửa chữa cũng như bảo dưỡng các tài sản cố định.

  2.2. Phòn g kinh doanh

  Đây là bộ phận, phòng chức năng mà hầu hết các doanh nghiệp đều có, phòng kinh doanh là phòng mang lại kinh tế chủ lực cho doanh nghiệp. Vì vậy phòng kinh doanh sẽ có những chức năng như:

  – Tổ chức chiến lược. tham mưu với lãnh đạo về đường hướng phát triển của doanh nghiệp để đẩy mạnh nền tảng kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  – Kế hoạch phát triển của công ty sẽ do phòng kinh doanh xây dựng và sẽ có mục tiêu, chiến lược để phát triển rõ ràng, theo thời gian, có kế hoạch nhất định.

  – Đảm bảo sự vận hành giữa các bộ phận có sự thống nhất bằng việc giám sát cũng như kiểm tra chất lượng công việc của bộ phận khác.

  – Quyền hạn và trách nghiệm nghiên cứu cũng như đề xuất các chiến lược kinh doanh với cấp trên.

  – Chọn lựa, tham mưu với cấp trên về đối tác để chọn lựa đối tác phù hợp nhất, nhằm lựa chọn đối tác để liên kết phù hợp.

  – Dựa vào tình hình kinh doanh để lên kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc thuận lợi hơn.

  – Báo cáo về tình hình kinh doanh, tiến độ thực hiện chiến lược, kế hoạch của bộ phận để có những phương án thay thế và hoàn thiện hơn.

  – Nghiên cứu về đối thủ, về thị trường phát triển của doanh nghiệp, nghiên cứu đường hướng phát triển phù hợp.

  Phòng kinh doanh cũng là một trong những phòng chức năng trong doanh nghiệp, đây là phòng gần như quan trọng nhất trong doanh nghiệp.

  Đây là phòng có thể được coi là cầm tài sản của công ty, doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của phòng kế toán có chức năng riêng biệt với các phòng ban khác. Chức năng của phòng kế toán gồm:

  – Nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó xây dựng hệ thống kế toán phù hợp, cách làm việc sao cho phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.

  – Đóng thuế, theo dõi, cập nhập nội dung liên tục đến các loại chính sách nhằm đáp ứng đúng theo quy định pháp luật.

  – Kiểm soát sát sao các dòng tiền, đầu vào cũng như đầu ra tiền của công ty.

  – Báo cáo tài chính doanh nghiệp cho cấp trên, thông báo về nguồn tiền, các khoản chi tiêu cũng như tình hình lỗ, lại của doanh nghiệp.

  – Tham mưu với cấp trên để thay đổi tích cực tình hình tài chính của công ty.

  – Giải quyết lương, chế độ cho nhân viên. Các chế độ như thai sản, ốm đau, các loại thưởng,…

  – Quản lý công nợ, doanh thu, tài sản lưu động cũng như tài sản cố định, hàng tồn,…

  Vì tính chất đặc trưng của phòng kế toán, mà nhân viên trong phòng kế toán thường sẽ phải chịu áp lực cao từ công việc. Công việc trong phòng kế toán cần rõ ràng, chính sách và có sổ sách kèm theo.

  Ở một số công ty hoặc doanh nghiệp nhỏ không có văn phòng to hoặc sẽ mở chi nhánh nhưng không đủ nhân lực nên lựa chọn hình thức văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện thông thường sẽ có nhân viên trực và đón tiếp khi có khách đến.

  Chức năng của văn phòng đại diện là:

  – Đón tiếp khách hàng đến văn phòng.

  – Nghiên cứu thị trường cũng như sự phát triển cho doanh nghiệp tại nơi đặt văn phòng đại diện.

  – Thực hiên, hỗ trợ, giải quyết các hợp đồng đã ký và giải quyết vấn đề còn tồn đọng.

  – Xây dựng, phát triển, quảng bá, truyền tải phủ rộng thương hiệu của doanh nghiệp.

  – Tuyển dụng nhân sự cho văn phòng đại diện sao cho hợp lý với công việc của doanh nghiệp.

  Văn phòng đại diện thường có cơ cấu tổ chức đơn giản nhất trong những văn phòng trong doanh nghiệp.

  Việc làm Kế toán – Kiểm toán

  3. Các bước tổ chức hình thành phòng chức năng

  Công tác tổ chức để hình thành lên các phòng chức năng cho doanh nghiệp cần sự chuyên nghiệp, chuyên môn cao và phải được tiến hành theo quy trình các bước nhất định. Các bước để tổ chức hình thành phòng chức năng gồm:

  Việc phân tích sự phù hợp, chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận hết sức quan trọng. Dựa vào bước đầu sẽ giúp cho doanh nghiệp hình thành được các công việc cụ thể, phân công công việc cho từng bộ phận, đúng chức năng.

  Việc lập sơ đồ tổ chức doanh nghiệp sẽ nhằm mục đích mô hình hóa mối quan hệ giữa các phòng chức năng trong doanh nghiệp với nhau, giữa các phòng chức năng với giám đốc, phó giám đốc.

  Việc lập sơ đồ tổ chức còn có nhiệm vụ là ghi rõ chức năng mà mỗi phòng ban cần phụ trách thực hiện để tránh trường hợp sai nhiệm vụ, chồng chéo dẫm đạp lên hoặc không có bộ phận nào nhận nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm.

  Căn cứ vào số lượng cán bộ, công nhân viên của mỗi phòng ban để thiết chặt quản lý, giảm thiểu chi phí không hữu ích. Công việc sẽ bao gồm tính toán, xác định chính xác cán bộ số lượng mỗi phòng ban, hoạch định kế hoạch tuyển dụng để cân bằng nhân sự giữa các phòng ban.

  Việc tính toán chính xác số lượng công nhân viên mỗi phòng chức năng giúp cho mỗi bộ phận sẽ vừa đủ nhân lực để hoàn thành công việc một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo mỗi phòng ban hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi phòng ban, giảm bớt tỉ lệ nhân viên quản trị, chi phí quản lý cũng sẽ được giảm tới tối đa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Tổng Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì Và Những Bạn Cần Biết!
 • Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì? Ví Dụ Sử Dụng?
 • Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì?
 • Chức Năng Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh Là Gì?
 • Top Phần Mềm Dịch Ngôn Ngữ Trên Máy Tính
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100