Top 10 # Xem Nhiều Nhất Sinh 6 Bài 7 Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật Bài Sinh Học 6 Bài 7

Cấu tạo tế bào thực vật bài sinh học 6 bài 7 được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn sinh học đảm bảo tính chính xác và ngắn gọn, giúp các em học tốt môn sinh học lớp 6. Được cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất tại Soanbaitap.com.

Cấu tạo tế bào thực vật bài sinh học 6 bài 7 thuộc phần: CHƯƠNG I. TẾ BÀO THỰC VẬT

Hướng dẫn giải bài tập bài 7 cấu tạo tế bào thực vật

Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá.

Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Lời giải chi tiết

– Rễ, thân, lá của thực vật đều được cấu tạo bởi các tế bào.

– Tế bào thực vật có thể có hình thoi, hộp, nhiều cạnh, sao…

Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?

Lời giải chi tiết

Kích thước của tế bào thực vật rất da dạng, chủ yếu tế bào có kích thước nhỏ trừ một số tế bào của bưởi, chanh…

Quan sát H.7.5 hãy nhận xét:

– Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau?

– Từ đó rút ra kết luận : Mô là gì?

– Các tế bào của cùng một mô có hình dạng và kích thước giống nhau, các loại mô khác nhau thì hình dạng tế bào cũng khác nhau.

– Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Giải bài 1 trang 25 SGK Sinh học 6. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Đề bài

Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Dựa vào kích thước và hình dạng tế bào chúng ta nhận thấy: tế bào thực vật có kích thước và hình dạng rất đa dạng. Tùy loại tế bào, vị trí của chúng trong cơ quan và cơ thể thực vật,… mà chúng có kích thước và hình dạng khác nhau.

Giải bài 2 trang 25 SGK Sinh học 6. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Đề bài

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Lời giải chi tiết

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật:

– Vách tế bào (chỉ có ở tế bào thực vật): quy định và duy trì hình dạng tế bào.

– Màng sinh chất: bao bọc bên ngoài chất tế bào.

– Chất tế bào: dạng keo lỏng, bên trong chứa các bào quan (lục lạp, không bào, ribôxôm…).

– Nhân: điều khiển hoạt động sống của tế bào.

Giải bài 3 trang 25 SGK Sinh học 6. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Đề bài

Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Lời giải chi tiết

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô :

– Mô nâng đỡ.

– Mô phân sinh ngọn.

– Mô mềm.

Xem Video bài học trên YouTube

Là một giáo viên Dạy cấp 2 và 3 thích viết lạch và chia sẻ những cách giải bài tập hay và ngắn gọn nhất giúp các học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất

Giải Sbt Sinh 6 Bài 7: Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật

Tế bào thực vật gồm những thành phần nào? Chức năng của các thành phần đó là gì?

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật

Xem lại lý thuyết về cấu tạo và chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào thực vật

Hướng dẫn giải

– Tế bào thực vật gồm những bộ phận : vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân. Ngoài ra tế bào còn có không bào, lục lạp (ở tế bào thịt lá)…

– Chức năng của các thành phần trên là:

Ở tế bào thực vật, bộ phận nào sau đây có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

A. Chất tế bào.

B. Màng sinh chất.

C. Nhân.

D. Lục lạp.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật

Xem lại lý thuyết về cấu tạo và chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào thực vật

Hướng dẫn giải

Ở tế bào thực vật, Nhân có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

Chọn C

Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là

A. hệ cơ quan.

B. cơ quan.

C. mô.

D. tế bào.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật.

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.

Hướng dẫn giải

Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là tế bào.

Chọn D

Những bộ phận nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?

A. Lục lạp và vách tế bào.

B. Lục lạp và màng sinh chất.

C. Nhân và màng sinh chất.

D. Chất tế bào và không bào.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật

Tế bào thực vật và động vật đều được cấu tạo từ 3 thành phần: màng sinh chất, tế bào chất với các bào quan, nhân rõ ràng (có màng nhân)

Hướng dẫn giải

Lục lạp và vách tế bào chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật

Chọn A

Tế bào nào sau đây có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được ?

A. Tế bào ở mô phân sinh ngọn.

B. Tế bào biểu bì vảy hành.

C. Tế bào sợi gai.

D. Tế bào biểu bì lá thài lài tía.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật

Hướng dẫn giải

Tế bào sợi gai có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được.

Chọn C

Tế bào nào sau đây có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được?

A. Tế bào tép bưởi.

B. Tế bào sợi quả bông.

C. Tế bào sợi gai.

D. Tế bào mô phân sinh ngọn.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật

Hướng dẫn giải

Tế bào mô phân sinh ngọn có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được

Chọn D

Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh 6 Bài 7: Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

A. Tế bào mô phân sinh ngọn

B. Tế bào sợi gai

C. Tế bào thịt quả cà chua

D. Tế bào tép bưởi

Câu 2. Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu ?

A. Nhân B. Không bào

C. Ti thể D. Lục lạp

Câu 3. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Câu 4. Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Câu 5. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Chất tế bào

B. Vách tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Câu 6. Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?

1. Chất tế bào

2. Màng sinh chất

3. Vách tế bào

4. Nhân

A. 3 B. 2

C. 1 D. 4

Câu 7. Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Chất tế bào

B. Vách tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Câu 8. Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Vách tế bào

D. Màng sinh chất

Câu 9. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : … là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

A. Bào quan

B. Mô

C. Hệ cơ quan

D. Cơ thể

Câu 10. Ai là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tế bào ?

A. Antonie Leeuwenhoek

B. Gregor Mendel

C. Charles Darwin

D. Robert Hook

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bài 7. Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật S6B7Cautaotebaothucvat Ppt

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁONgười thực hiện: Trần Thị NgọcCHÀO CÁC EM HỌC SINHPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VŨ THƯ�TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG– Mô tả cấu tạo của tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua?KIỂM TRA BÀI CŨ Trả lời: – Tế bào biểu bì vảy hành có hình đa giác – xếp sát nhau. – Tế bào thịt quả cà chua có hình tròn – số lượng nhiều.Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT I. Hình dạng và kích thước của tế bào: – Quan sát 3 hình trên  Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá?– Hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật?Tiết 6-Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT I. Hình dạng và kích thước của tế bào: – Mọi cơ quan của thực vật đều cấu tạo bằng những tế bào.1. Hình dạng: – Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau:– Hình nhiều cạnh, hình sợi, hình sao . . .2. Kích thước: – Hãy cho biết tế bào có kích thước như thế nào?– Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT I. Hình dạng và kích thước của tế bào: 1. Hình dạng: 2. Kích thước: Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT I. Hình dạng và kích thước của tế bào: 1. Hình dạng: 2. Kích thước: – Đa số tế bào rất bé, phải quan sát bằng kính hiển vi (trừ: tép bưởi, tép chanh. . .)II. Cấu tạo tế bào: Hình 7.4: Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật73Vách tế bào bên cạnhLục lạpKhông bàoNhânChất tế bàoMàng sinh chấtVách tế bào7364152 Hình 7.4: So đồ cấu tạo tế bào th?c v?tChú thíchThành phầnChức năngVách tế bàoMàng sinh chấtChất tế bàoNhân Không bàoLục lạpTạo hình dạng tế bào.Bao bọc ngoài chất tế bào.Nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bàoĐiều khiển mọi hoạt động sống của tế bàoChứa dịch tế bàoChứa chất diệp lụcROBERT HOOK ( 1635 – 1730 )Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT I. Hình dạng và kích thước của tế bào: II. Cấu tạo tế bào: – Mỗi tế bào có 4 thành phần chính: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân và không bào. III. Mô: MÔ Quan sát Hình 7.5  Hãy nhận xét:– Cấu tạo, hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau?* Các tế bào của cùng một loại mô thì giống nhau.* Các tế bào của các loại mô khác nhau thì khác nhau.Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT I. Hình dạng và kích thước của tế bào: II. Cấu tạo tế bào: III. Mô: Các tế bào giống nhau, cùng làm một nhiệm vụ hợp thành mô (mô che chở, mô nâng đỡ, mô dự trữ. . .)HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :* Học bài (chú ý 3 câu hỏi ở cuối bài/trang 25)* Chú ý thêm hình 7.4 + học chú thích.* Đọc mục “Em có biết”.Chào tạm biệt Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻChúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi