Review Và Chia Sẻ Sách Về Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Cho Mọi Ngôn Ngữ Cực Hay Cho Ace ” Cafedev.vn

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Lớn Môn Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu
 • Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Sql
 • Tìm Hiểu Cấu Trúc Dữ Liệu #1: “chết Vì Thiếu Hiểu Biết”
 • Cấu Trúc Ngữ Pháp だけに Dakeni
 • Cấu Trúc Bộ Dàn Karaoke Gia Đình Hay Và Chuyên Nghiệp Nhất
 • Ấn bản thứ hai này của Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán trong C ++ được thiết kế để cung cấp giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, bao gồm thiết kế, phân tích và triển khai của chúng. Các tác giả đưa ra phần giới thiệu về thiết kế hướng đối tượng với C ++ và các mẫu thiết kế, bao gồm việc sử dụng kế thừa lớp và lập trình chung thông qua các mẫu lớp và hàm, đồng thời giữ lại quan điểm hướng đối tượng nhất quán trong suốt cuốn sách.

  Đây là cuốn sách “chị em” với Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán của Goodrich & Tamassia trong Java, nhưng sử dụng C ++ làm ngôn ngữ cơ bản thay vì Java. Phiên bản C ++ này vẫn giữ nguyên cách tiếp cận và cấu trúc chung như phiên bản Java để các trường dạy cấu trúc dữ liệu trong cả C ++ và Java có thể dùng chung giáo trình cốt lõi.

  1.2. Data Structures and Algorithms in C++ 4th Edition by Adam Drozdek

  1.3. Data Structures and Algorithms Made Easy: Data Structure and Algorithmic Puzzles, 5th Edition

  Cuốn sách cũng có các câu hỏi để thực hành và câu trả lời của họ được cung cấp. Nó cũng bổ sung các mẹo chuẩn bị phỏng vấn và các câu hỏi có thể hữu ích.

  Những gì bạn sẽ học được?

  • Tuyệt vời để tìm hiểu về độ phức tạp và thuật toán.
  • Độ phức tạp về thời gian và không gian được mô tả và giải thích cho mỗi câu hỏi mã hóa.
  • Mọi câu hỏi đều được cung cấp cách tiếp cận ngày càng tốt hơn khi bạn tiến lên phía trước.
  • Cuốn sách hoàn hảo để sửa đổi và làm rõ khái niệm.

  Đối với những người có kiến ​​thức về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, cuốn sách này có thể chứng minh là cuốn cẩm nang tốt nhất để mọi người tham khảo trong trường hợp nghi ngờ hoặc trong trường hợp làm rõ các khái niệm.

  2.1. Data Structures and Algorithms in Java, 6th Edition 6th Edition

  2.2. Data Structures and Algorithms in Java (2nd Edition) by Robert Lafore

  3.1. Grokking Algorithms: An illustrated guide for programmers and other curious people 1st Edition

  Những gì bạn sẽ học được?

  • Bao gồm các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp và đồ thị
  • Hơn 400 hình ảnh với hướng dẫn chi tiết
  • Hiệu suất đánh đổi giữa các thuật toán
  • Các mẫu mã dựa trên Python

  3.2. Data Structures and Algorithms in Python by Michael T. Goodrich Roberto Tamassia Michael H. Goldwasser(2013-03-18)

  Dựa trên các sách về cấu trúc dữ liệu hàng đầu trên thị trường của các tác giả trong Java và C ++, sách giáo khoa này cung cấp phần giới thiệu toàn diện, dứt khoát về cấu trúc dữ liệu trong Python của các tác giả đáng kính. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán trong Python là cuốn sách hướng đối tượng chính thống đầu tiên có sẵn cho khóa học cấu trúc dữ liệu Python. Được thiết kế để cung cấp giới thiệu toàn diện về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, bao gồm thiết kế, phân tích và triển khai của chúng, văn bản sẽ duy trì cấu trúc chung .

  4. Javascript

  4.1 Data Structures and Algorithms with JavaScript: Bringing classic computing approaches to the Web by Michael McMillan

  Là một nhà phát triển JavaScript có kinh nghiệm chuyển sang lập trình phía máy chủ, bạn cần triển khai các cấu trúc dữ liệu và thuật toán cổ điển được liên kết với các ngôn ngữ hướng đối tượng thông thường như C # và Java. Hướng dẫn thực tế này chỉ cho bạn cách làm việc thực hành với nhiều cơ chế lưu trữ – bao gồm danh sách được liên kết, ngăn xếp, hàng đợi và đồ thị – trong các ràng buộc của môi trường JavaScript.

  Những gì bạn sẽ học được?

  • Mảng và danh sách: cấu trúc dữ liệu phổ biến nhất
  • Ngăn xếp và hàng đợi: cấu trúc dữ liệu giống danh sách phức tạp hơn
  • Danh sách được liên kết: cách chúng khắc phục những thiếu sót của mảng
  • Từ điển(Dictionaries): lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị
  • Hashing: tốt để chèn và truy xuất nhanh chóng
  • Set: hữu ích để lưu trữ các phần tử duy nhất chỉ xuất hiện một lần
  • Cây nhị phân: lưu trữ dữ liệu theo cách phân cấp
  • Đồ thị và thuật toán đồ thị: lý tưởng để lập mô hình mạng
  • Thuật toán: bao gồm những thuật toán giúp bạn sắp xếp hoặc tìm kiếm dữ liệu
  • Thuật toán nâng cao: lập trình động và thuật toán tham lam

  Chào thân ái và quyết thắng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Cuốn Sách Hay Về Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
 • Disjoint Set Cấu Trúc Dữ Liệu Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Tìm Hiểu Map Và Set Trong Javascript
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Disjoint Sets
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật: Ngăn Xếp (Stack)
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Danh Sách Liên Kết (Linked List)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Dữ Liệu Của Danh Sách Liên Kết Đơn
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Kiểu Danh Sách Liên Kết
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Đồ Thị (Graph)
 • Hướng Dẫn Tự Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Với C#
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Kiểu Tập Hợp Và Ứng Dụng
 • Danh sách liên kết (Linked List) là gì ?

  Một Danh sách liên kết (Linked List) là một dãy các cấu trúc dữ liệu được kết nối với nhau thông qua các liên kết (link). Hiểu một cách đơn giản thì Danh sách liên kết là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một nhóm các nút (node) tạo thành một chuỗi. Mỗi nút gồm dữ liệu ở nút đó và tham chiếu đến nút kế tiếp trong chuỗi.

  • Link (liên kết): mỗi link của một Danh sách liên kết có thể lưu giữ một dữ liệu được gọi là một phần tử.

  • Next: Mỗi liên kết của một Danh sách liên kết chứa một link tới next link được gọi là Next.

  • First: một Danh sách liên kết bao gồm các link kết nối tới first link được gọi là First.

  Biểu diễn Danh sách liên kết (Linked List)

  Danh sách liên kết có thể được biểu diễn như là một chuỗi các nút (node). Mỗi nút sẽ trỏ tới nút kế tiếp.

  • Danh sách liên kết chứa một phần tử link thì được gọi là First.
  • Mỗi link mang một trường dữ liệu và một trường link được gọi là Next.
  • Mỗi link được liên kết với link kế tiếp bởi sử dụng link kế tiếp của nó.
  • Link cuối cùng mang một link là null để đánh dấu điểm cuối của danh sách.

  Các loại Danh sách liên kết (Linked List)

  • Danh sách liên kết đơn (Simple Linked List): chỉ duyệt các phần tử theo chiều về trước.

  • Danh sách liên kết đôi (Doubly Linked List): các phần tử có thể được duyệt theo chiều về trước hoặc về sau.

  • Danh sách liên kết vòng (Circular Linked List): phần tử cuối cùng chứa link của phần tử đầu tiên như là next và phần tử đầu tiên có link tới phần tử cuối cùng như là pv.

  Các hoạt động cơ bản trên Danh sách liên kết

  • Hoạt động chèn: thêm một phần tử vào đầu danh sách liên kết.

  • Hoạt động xóa (phần tử đầu): xóa một phần tử tại đầu danh sách liên kết.

  • Hiển thị: hiển thị toàn bộ danh sách.

  • Hoạt động tìm kiếm: tìm kiếm phần tử bởi sử dụng khóa (key) đã cung cấp.

  • Hoạt động xóa (bởi sử dụng khóa): xóa một phần tử bởi sử dụng khóa (key) đã cung cấp.

  Hoạt động chèn trong Danh sách liên kết

  Giả sử chúng ta cần chèn một nút B vào giữa nút A (nút trái) và C (nút phải). Do đó: chúng tôi trỏ tới C.

  Bây giờ, next của nút bên trái sẽ trở tới nút mới.

  Quá trình trên sẽ đặt nút mới vào giữa hai nút. Khi đó danh sách mới sẽ trông như sau:

  Các bước tương tự sẽ được thực hiện nếu chèn nút vào đầu danh sách liên kết. Trong khi đặt một nút vào vị trí cuối của danh sách, thìnút thứ hai tính từ nút cuối cùng của danh sách sẽ trỏ tới nút mới và nút mới sẽ trỏ tới NULL.

  Hoạt động xóa trong Danh sách liên kết

  Hoạt động xóa trong Danh sách liên kết cũng phức tạp hơn trong cấu trúc dữ liệu khác. Đầu tiên chúng ta cần định vị nút cần xóa bởi sử dụng các giải thuật tìm kiếm.

  Bây giờ, nút bên trái (pv) của nút cần xóa nên trỏ tới nút kế tiếp (next) của nút cần xóa.

  Quá trình này sẽ xóa link trỏ tới nút cần xóa. Bây giờ chúng ta sẽ xóa những gì mà nút cần xóa đang trỏ tới.

  Nếu bạn cần sử dụng nút đã bị xóa này thì bạn có thể giữ chúng trong bộ nhớ, nếu không bạn có thể xóa hoàn toàn hẳn nó khỏi bộ nhớ.

  Hoạt động đảo ngược Danh sách liên kết

  Với hoạt động này, bạn cần phải cẩn thận. Chúng ta cần làm cho nút đầu (head) trỏ tới nút cuối cùng và đảo ngược toàn bộ danh sách liên kết.

  Đầu tiên, chúng ta duyệt tới phần cuối của danh sách. Nút này sẽ trỏ tới NULL. Bây giờ điều cần làm là làm cho nút cuối này trỏ tới nút phía trước của nó.

  Chúng ta phải đảm bảo rằng nút cuối cùng này sẽ không bị thất lạc, do đó chúng ta sẽ sử dụng một số nút tạm (temp node – giống như các biến tạm trung gian để lưu giữ giá trị). Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cho từng nút bên trái sẽ trỏ tới nút trái của chúng.

  Sau đó, nút đầu tiên sau nút head sẽ trỏ tới NULL.

  Chúng ta sẽ làm cho nút head trỏ tới nút đầu tiên mới bởi sử dụng các nút tạm.

  Bây giờ Danh sách liên kết đã bị đảo ngược.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

  Bài học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật phổ biến tại vietjack.com:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Liên Kết Đơn
 • Bài 1: Tổng Quan Về Cơ Sở Dữ Liệu
 • Các Cấu Trúc Dữ Liệu Trong C++
 • Lập Trình C++: Cấu Trúc Dữ Liệu Trong C++
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Trong C++
 • Đánh Giá Sách: Học Thuật Toán Và Cấu Trúc Dữ Liệu Javascript

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiểu Dữ Liệu Và Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Javascript
 • Cấu Trúc Của Một Java Class
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Java
 • Bài 3: Cấu Trúc Chương Trình Và Sử Dụng Biến Trong Lập Trình Java 9
 • Cú Pháp Và Quy Tắc Java Cơ Bản
 • Các Packt Publishing cuốn sách Học JavaScript Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bởi Loiane Groner có phụ đề “Hiểu và thực hiện các cấu trúc dữ liệu cổ điển và các thuật toán sử dụng JavaScript.” Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript chỉ có dưới 200 trang thực chất trải dài mười chương trong cuốn sách chính. Ngoài ra còn có Chương 11 bổ sung và Phụ lục được tham chiếu trong Lời nói đầu có thể được tải xuống dưới dạng các tệp PDF riêng biệt.

  Lời nói đầu

  Lời nói đầu của việc học các cấu trúc và thuật toán dữ liệu JavaScript mô tả ngắn gọn tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và thuật toán trong phát triển phần mềm và cung cấp các mô tả ngắn gọn về mỗi chương của mười một chương và của phụ lục. Trong phần “Những gì bạn cần cho cuốn sách này”, Lời nói đầu mô tả ba môi trường phát triển mà người đọc có thể chọn để sử dụng cho các ví dụ trong sách.

  Phần “Cuốn sách này dành cho ai” có thể là phần quan trọng nhất của Lời nói đầu, tôi đưa nó vào đây để cung cấp ý tưởng hay về việc Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript phù hợp nhất với ai.

  Cuốn sách này dành cho sinh viên Khoa học Máy tính, những người mới bắt đầu sự nghiệp công nghệ và những người muốn tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán với JavaScript. Một số kiến ​​thức về logic lập trình là điều duy nhất bạn cần biết để bắt đầu vui chơi với các thuật toán và JavaScript!

  Cuốn sách này được viết cho những người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán và cả cho những người đã quen thuộc với cấu trúc dữ liệu và thuật toán nhưng muốn tìm hiểu cách sử dụng chúng với JavaScript.

  Chương 1: JavaScript – Tổng quan nhanh

  Chương đầu tiên của Tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và thuật toán JavaScript, “JavaScript là thứ bắt buộc phải có trong lý lịch của bạn nếu bạn đang hoặc sẽ trở thành nhà phát triển web.” Chương này giải thích lý do tại sao tác giả chọn JavaScript làm ngôn ngữ “để tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán”.

  Chương 1 của Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript có phần “Thiết lập môi trường” mô tả bằng trình duyệt như Chrome hoặc Firefox (với FireBug ) là môi trường đơn giản nhất và thể hiện qua ảnh chụp màn hình sử dụng trình duyệt và các công cụ phát triển được liên kết của nó . Phần này cũng mô tả cài đặt XAMPP và chúng tôi .

  Phần “Gỡ lỗi và công cụ” tham khảo ngắn gọn về gỡ lỗi JavaScript và đề xuất trang JavaScript gỡ lỗi Google Chrome . Phần này cũng đề nghị chọn một trình soạn thảo từ ba nó sẽ liệt kê và mô tả ngắn gọn: Aptana , JetBrains ‘s WebStorm , và Sublime .

  Chương 2: Mảng

  Chương 3: Ngăn xếp

  Chương 4: Hàng đợi

  Chương 5: Danh sách liên kết

  Chương 5 của Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript giới thiệu các danh sách được liên kết và so sánh và đối chiếu các danh sách được liên kết với các mảng. Như đã được thực hiện trong hai chương trước, chương thứ năm mô tả và minh họa cách thực hiện cấu trúc dữ liệu của nó ( LinkedList) và sau đó trình diễn bằng cách sử dụng nó.

  Chương thứ năm cũng giới thiệu các khái niệm về một danh sách liên kết tròn và một danh sách liên kết đôi . Mặc dù chương này không thực sự bao gồm việc triển khai các cấu trúc dữ liệu này, nhưng nó tham chiếu mã nguồn có sẵn để tải xuống cho các triển khai đó.

  Chương 6: Bộ

  Các cấu trúc dữ liệu được trình bày trong Chương 2 đến 5 của Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript là các cấu trúc tuần tự, nhưng chương thứ sáu giới thiệu Bộ và mô tả “Tập hợp” là “tập hợp các mục không có thứ tự và bao gồm các phần tử duy nhất”. Tác giả chỉ ra rằng ECMAScript 6 dự kiến ​​sẽ cung cấp một tích hợp Set và sau đó chứng minh việc thực hiện Set “dựa trên việc Set thực hiện ECMAScript 6.” Tôi thấy thú vị khi một Đối tượng JavaScript được chọn để sao lưu tùy chỉnh Set, nhưng tác giả giải thích một lợi thế của phương pháp này: “các đối tượng trong JavaScript không cho phép bạn có hai thuộc tính khác nhau trên cùng một khóa, đảm bảo các yếu tố duy nhất trong bộ của chúng tôi .

  Chương 6 giải thích và minh họa bằng các mẫu mã việc triển khai một Set phương thức khớp hoặc tương tự với các phương pháp được dự đoán cho ECMAScript 6 Set. Chương này cho thấy việc sử dụng các Set lớp tùy chỉnh . Phạm vi bao gồm giới thiệu với đồ họa của các hoạt động tập hợp khác nhau và cách triển khai chúng bằng cách sử dụng Set lớp.

  Chương 7: Từ điển và băm

  Chương 8: Cây xanh

  Chương 9: Đồ thị

  Chương thứ chín của Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript giới thiệu cấu trúc dữ liệu chính cuối cùng được đề cập trong cuốn sách này: biểu đồ . Chương này bắt đầu bằng cách giới thiệu các khái niệm và thuật ngữ đồ thị và sau đó mô tả các đồ thị có hướng và không có hướng. Chương này giải thích hai triển khai phổ biến của đồ thị ( ma trận kề và ma trận tỷ lệ ) trước khi minh họa sự phát triển của một Graph lớp. Phạm vi của các biểu đồ đi qua là rất quan trọng và chi tiết.

  Chương 10: Sắp xếp và tìm kiếm thuật toán

  Chương cuối cùng được bao gồm trong phiên bản PDF của Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript , mà tôi đã được cung cấp để xem xét, tập trung vào các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp phổ biến được triển khai trong JavaScript. Các thuật toán sắp xếp được bảo hiểm bao gồm sắp xếp bong bóng , sắp xếp lựa chọn , sắp xếp chèn , sắp xếp hợp nhất và sắp xếp nhanh . Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết được khi đọc cuốn sách này rằng mỗi trình duyệt có thể tự do triển khai chúng tôi với sự lựa chọn của riêng mình về một trong những điều này hoặc cách thực hiện sắp xếp khác.

  Chương 11: Thông tin thêm về thuật toán

  Phạm vi đệ quy của Chương 11 mô tả tình huống trong mã đệ quy có thể dẫn đến lỗi tràn ngăn xếp và mô tả các giới hạn cụ thể của trình duyệt về kích thước ngăn xếp cuộc gọi. Phạm vi đệ quy cũng giới thiệu hỗ trợ của ECMAScript 6 để tối ưu hóa cuộc gọi đuôi và xem lại một ví dụ đệ quy cổ điển với chuỗi Fibonacci .

  “Lập trình động” (DP) được mô tả trong Chương 11 là “một kỹ thuật tối ưu hóa được sử dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách phá vỡ chúng thành các vấn đề nhỏ hơn.” Chương này giới thiệu ba bước chính được sử dụng để giải quyết vấn đề DP và mô tả ngắn gọn một số vấn đề nổi tiếng được giải quyết với DP. Giải thích mã và văn bản bao gồm việc thực hiện một giải pháp cho vấn đề thay đổi tiền tối thiểu.

  Phần “Thuật toán tham lam” của chương thứ mười một nói rằng thuật toán tham lam “đưa ra lựa chọn tối ưu cục bộ (giải pháp tốt nhất tại thời điểm đó) ở mỗi giai đoạn với hy vọng tìm ra một tối ưu toàn cầu (giải pháp tốt nhất toàn cầu).” Sau đó, nó tiếp cận vấn đề thay đổi mã tối thiểu tương tự được giải quyết bằng phương pháp lập trình động với việc triển khai thuật toán tham lam và so sánh và đối chiếu hai cách tiếp cận.

  Chương 11 kết thúc với một danh sách và mô tả ngắn gọn về các trang web trực tuyến cho phép các nhà phát triển “[vui] với các thuật toán”.

  Phụ lục: Bảng cheat Big-O

  Giống như Chương 11, Phụ lục không được bao gồm trong sách chính (ít nhất là trong phiên bản PDF tôi đã đánh giá), nhưng thay vào đó có sẵn dưới dạng bản tải xuống riêng biệt (PDF) gồm hai trang. Phụ lục này bắt đầu bằng một bảng tóm tắt “ký hiệu big-O cho các hoạt động chèn, xóa và tìm kiếm của các cấu trúc dữ liệu” được đề cập trong Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript . Các bảng tương tự tồn tại cho các hoạt động đồ thị, sắp xếp thuật toán và thuật toán tìm kiếm.

  Quan sát chung

  • Học cấu trúc dữ liệu và thuật toán JavaScript cung cấp một giới thiệu tuyệt vời về cấu trúc dữ liệu và để thực hiện và sử dụng các cấu trúc dữ liệu phổ biến trong JavaScript. Như vậy, đây là một cuốn sách nên thu hút và sử dụng cho nhà phát triển có kinh nghiệm tối thiểu hoặc không có JavaScript hoặc thậm chí ai đó không nhất thiết phải quan tâm đến JavaScript, nhưng quan tâm đến việc tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu.

   • JavaScript hóa ra là một ngôn ngữ khá tốt để dạy và học các cấu trúc dữ liệu. Đó là một phần thưởng bổ sung rằng nhiều cấu trúc dữ liệu được tạo có thể được sử dụng trong mã JavaScript mà không bị thừa với cấu trúc dữ liệu ngôn ngữ tích hợp. Chẳng hạn, một trong những nhược điểm của việc dạy cấu trúc dữ liệu với Java là người học khó có thể thấy được lợi ích khi họ biết Java đã có một bộ cấu trúc dữ liệu phong phú.
  • Có một số ảnh chụp màn hình được bao gồm trong Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript có độ phân giải rõ ràng và màu sắc. Một số trong số này được chú thích để làm cho chúng thậm chí dễ hiểu hơn một cách nhanh chóng.
  • Một số đồ họa đơn giản có trong Cấu trúc dữ liệu và thuật toán học JavaScript là các ký hiệu màu đen trên nền trắng. Mặc dù rất đơn giản, họ truyền đạt thông tin và khái niệm tốt. Thật vậy, sự đơn giản của họ có thể làm tăng giá trị giao tiếp của họ ngay cả khi họ không phải là người có thẩm mỹ nhất. Với bản chất đơn giản của chúng, chúng có thể xuất hiện rất rõ ràng ngay cả trong một cuốn sách in có văn bản màu đen và trang trắng.
  • Danh sách mã trong Tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và thuật toán JavaScript là phông chữ màu đen trên nền trắng (không có cú pháp màu) không có số dòng trong phiên bản PDF. Để dễ đọc mã hơn, tôi khuyên bạn nên tải xuống mã nguồn cho cuốn sách này từ trang Packt và mở mã trong trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn (như Sublime ) hoặc IDE.
  • Một số sách Xuất bản Packt mà tôi đã đọc và / hoặc đánh giá có các vấn đề chỉnh sửa quan trọng như nhiều lỗi chính tả và lỗi chính tả. Tuy nhiên, tôi rất ấn tượng với việc đánh bóng các thuật toán và thuật toán dữ liệu JavaScript . Nó không chỉ tránh lỗi chính tả và lỗi chính tả, mà còn có tính năng văn xuôi dễ đọc và đọc rất nhanh.

  Phần kết luận

  Tôi đã xem xét nhiều sách Xuất bản Packt, nhưng cảm thấy thoải mái khi nói rằng Học thuật toán và cấu trúc dữ liệu JavaScript là một trong những tiêu đề xuất bản Packt tốt nhất mà tôi đã đọc (có thể nằm trong top năm). Học các cấu trúc và thuật toán dữ liệu JavaScript vừa là một giới thiệu tuyệt vời về JavaScript, vừa viết và sử dụng các cấu trúc dữ liệu và thuật toán phổ biến trong JavaScript. Có lẽ điều làm tôi ngạc nhiên nhất về cuốn sách này là nó sẽ là một giới thiệu tốt về cấu trúc dữ liệu cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu bất kể ngôn ngữ lập trình ưa thích của họ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tám Cấu Trúc Dữ Liệu Phổ Biến Trong Javascript
 • Bài 5: Cấu Trúc Vòng Lặp Trong Javascript
 • Cấu Trúc Chương Trình Trong Javascript
 • Phân Biệt Cách Dùng Already, Since, Just, Still Và Yet Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
 • Câu Bị Động: Định Nghĩa, Cấu Trúc, Cách Dùng & Bài Tập
 • Doanh Nghiệp Đăng Ký Bản Quyền Logo Bao Nhiêu Tiền?

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Để Đăng Ký Bảo Hộ Tên Thương Mại
 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Thuốc Trừ Sâu Đăng Ký Bản Quyền Logo Ở Đâu?
 • Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý Gì Khi Đăng Ký Thương Hiệu Ở Nước Ngoài?
 • Giá Đăng Ký Bảo Hộ Logo Hiện Nay Là Bao Nhiêu?
 • Giá Đăng Ký Bảo Hộ Logo Được Tính Như Thế Nào?
 • Đăng ký bản quyền logo đóng vai trò khá quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, song việc đăng ký này còn chưa được phổ biến cho lắm. Khá nhiều người vẫn còn mơ hồ về vấn đề này.

  Câu hỏi thường gặp nhất phải kể đến đăng ký bản quyền logo để làm gì? Đăng ký bản quyền logo bao nhiêu tiền? Các bước đăng ký bản quyền logo, v.v. Phan Law sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc này.

  Đăng ký bản quyền logo để làm gì?

  Đăng ký bản quyền tác giả logo giúp doanh nghiệp sở hữu hợp pháp và được sử dụng độc quyền đối với logo do chính mình đầu tư tạo nên. Việc đăng ký bảo hộ cũng giúp ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ khác.

  Đăng ký bản quyền logo bao nhiêu tiền?

  Lệ phí đăng ký bản quyền logo có sự khác biệt so với đăng ký logo. Doanh nghiệp dựa vào phân nhóm hàng hóa để có thể đóng lệ phí đầy đủ, chính xác:

  –         Nhóm tác phẩm có mức phí 100.000 đồng/giấy chứng nhận quyền tác giả, bao gồm:

  Tác phẩm viết (ví dụ sách, văn học, khoa học…)

  Bài giảng, bài phát biểu, bài nói (diễn văn…)

  Tác phẩm báo chí

  Tác phẩm âm nhạc

  Tác phẩm nhiếp ảnh.

  –         Nhóm tác phẩm có mức phí 300.000 đồng/giấy chứng nhận quyền tác giả, bao gồm:

  Tác phẩm kiến trúc

  Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học

  –         Nhóm tác phẩm có mức phí 400.000 đồng/giấy chứng nhận quyền tác giả, bao gồm:

  Tác phẩm tạo hình

  Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

  –         Nhóm tác phẩm có mức phí 500.000 đồng/giấy chứng nhận quyền tác giả, bao gồm:

  Tác phẩm điện ảnh

  Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa

  –         Nhóm tác phẩm có mức phí 600.000 đồng/giấy chứng nhận quyền tác giả, bao gồm:

  Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính

  Ngoài ra lệ phí có thể có sự thay đổi trong suốt quá trình đăng ký.

  Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả logo sản phẩm

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả.
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền.
  • 02 bản sao logo đăng ký quyền tác giả
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ.

  Khi nhận được giấy chứng nhận bản quyền đối với logo, doanh nghiệp được pháp luật công nhận quyền sở hữu đối với logo đã được đăng ký. Ngoài ra nếu quý khách còn thắc mắc về đăng ký bản quyền logo bao nhiêu tiền hoặc thủ tục đăng ký bản quyền logo, xin vui lòng liên hệ với Comforttinhdauthom.com để biết thêm chi tiết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Đăng Ký Thương Hiệu Là Gì?
 • Doanh Nghiệp Thời Trang Đăng Ký Thương Hiệu Quần Áo
 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Mỹ Phẩm Đăng Ký Bản Quyền Logo Như Thế Nào?
 • Dịch Vụ Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Phan Law Vietnam
 • Dịch Vụ Kiểm Tra Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Phan Law Vietnam
 • Tin tức online tv