Hạt Nhân ({}_{27}^{60}Co) Có Cấu Tạo Gồm

--- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề Vật Lý Hạt Nhân
 • Tên Lửa Hành Trình Hoạt Động Như Thế Nào?
 • Phân Loại Các Lò Phản Ứng Hạt Nhân
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Hạt Nhân Nguyên Tử Hay Và Khó Theo Chủ Đề (Có Đáp Án)
 • Cac Đe Vat Li Hat Nhan Đh&cd Vlhn Doc
 • Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a được chiếu ánh sáng đơn sắc có bư�
  • Một lượng chất phóng xạ ({}_{86}^{222}Rn) ban đầu có khối lượng 1 mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%.
  • Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là
  • Bức xạ nào được sử dụng để điều khiển việc đóng, mở cửa một cách tự động?
  • Chọn phát biểu đúng. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
  • Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến
  • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe �
  • Hạt nhân ({}_{27}^{60}Co) có cấu tạo gồm
  • Trong chân không, bức xạ đơn sắc lục có bước sóng là 0,55 (mu )m.
  • Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc.
  • Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là
  • Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh s�
  • Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 0,2 H và tụ điện có điện dung 0,4 μF.
  • Hạt nhân nguyên tử ({}_Z^AX) được cấu tạo gồm
  • Các bức xạ nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần?
  • Catôt của một tế bào quang điện làm bằng Vônfram. Biết công thoát của electron là 7,2.10-19 J.
  • Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn
  • Cho giới hạn quang điện của một số kim loại sau đây: bạc (0,26 mm), kẽm (0,35 mm), xesi (0,66 mm), canxi (0,75 mm).
  • Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được
  • Hạt nhân đơteri ({}_1^2D) có khối lượng 2,0136u.
  • Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = – 0,85 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = – 3,40 eV.
  • Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có khoảng vân giao thoa là i.
  • Quá trình phóng xạ có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân.
  • Vật nung nóng trên 2000o C không thể phát ra
  • Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thủy tinh thì
  • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đ�
  • Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 0,6 μm.
  • Năng lượng phân hạch tỏa ra chủ yếu ở dạng động năng các mảnh.
  • Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
  • Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt
 • Tính Chất Và Cấu Tạo Của Hạt Nhân
 • Giáo Án Vật Lý 12 Cơ Bản Tiết 35: Tính Chất Và Cấu Tạo Của Hạt Nhân
 • Khái Quát Cấu Tạo Lò Phản Ứng Hạt Nhân Vver
 • Cách Tính Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết Hay, Chi Tiết
 • Đồng Vị Phóng Xạ Côban (_{27}^{60}Co) Phát Ra Tia B

  --- Bài mới hơn ---

 • On Tap Vat Li 12 Phan Hat Nhan
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 6S Plus: Không Khó Như Bạn Tưởng
 • Thay Màn Hình Iphone 6S Plus Zin Theo Máy Lấy Liền
 • Thay Pin Iphone 6S Plus Quận Tân Phú
 • Træåìng Âaûi Hoüc Xáy Dæûng Haì Näüi
  • Câu hỏi:

   Đồng vị phóng xạ côban (_{27}^{60}Co) phát ra tia b và tia g. Biết ({m_{Co}} = 55,940u;{m_n} = 1,008665u;) ({m_p} = 1,007276u) . Năng lượng liên kết của hạt nhân côban là bao nhiêu?

  Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hạt nhân nguyên tử A Z X được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôton.
  • Hạt nhân 60 27 C o có cấu tạo :
  • Xác định số hạt proton và notron của hạt nhân ({}_7^{14}N)
  • Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ ({}_{92}^{235}U) có:
  • Nhân Uranium có 92 proton và 143 notron kí hiệu nhân là
  • Tìm phát biểu sai về hạt nhân nguyên tử Al : A. Số prôtôn là 13.
  • Trong vật lý hạt nhân, bất đẳng thức nào là đúng khi so sánh khối lượng prôtôn (mP), nơtrôn (mn) và đơn vị khối lư�
  • Cho hạt nhân ({}_5^{11}X). Hãy tìm phát biểu sai.
  • Phát biểu nào là sai? A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền.
  • So với hạt nhân ({}_{14}^{29}Si) , hạt nhân ({}_{20}^{40}Ca) có nhiều hơn
  • Hạt nhân ({}_{17}^{35}Cl) có:
  • Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 10 4 B e là
  • Hạt nhân ({}_{27}^{60}Co) có khối lượng là 59,919u.
  • Đồng vị phóng xạ côban (_{27}^{60}Co) phát ra tia b- và tia g.
  • Biết khối lượng của hạt nhân U238 là 238,00028u, khối lượng của prôtôn và nơtron là mP=1.
  • Biết khối lượng của prôtôn mp=1,0073u, khối lượng nơtron mn=1,0087u, khối lượng của hạt nhân đơteri mD=2,0136u và 1u=931
  • Khối lượng của hạt nhân (_4^{10}Be) là 10,0113u; khối lượng của prôtôn m = 1,0072u, của nơtron m = 1,0086; 1u = 931
  • Hạt nhân (_{10}^{20}Ne) có khối lượng ({m_{Ne}} = 19,986950u).
  • Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ({}_{17}^{37}Cl).
  • Hạt nhân hêli (({}_2^4)He) có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (({}_3^7)Li) có năng lượng liên kết là 39,2Me
  • Hạt a có khối lượng 4,0015u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2.
  • Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s.
  • Hạt nhân ({}_4^{10}Be) có khối lượng 10,0135u.
  • Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân (_8^{16}O) lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2.
  • Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; ({}_{18}^{40})Ar ; ({}_{3}^{6})Li lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145 u và 1u = 93
  • Biết số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol­-1, khối lượng mol của hạt nhân urani ({}_{92}^{238}U) là 238 gam / mol.
  • Cho số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol­-1. Số hạt nhân nguyên tử có trong 100 g Iốt ({}_{52}^{131})I là :
  • Biết NA = 6,02.1023 mol-1. Trong 59,50g , ({}_{92}^{238}U) có số nơtron xấp xỉ là
  • Số prôtôn (prôton) có trong 0,27 gam Al1327 là
  • Hạt nhân 60 27 C o có cấu tạo gồm 33 prôton và 27 nơtron
  • Cho số Avogadro là NA = 6,02.1023mol-1. Số notron có trong 0,5mol nguyên tử hạt nhân ({}_2^4He) là
  • Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ.
  • Hạt nhân càng bền vững khi có số nuclôn càng nhỏ.
  • Đơn vị đo khối lượng trong vật lý hạt nhân là
  • Chọn câu đúng đối với hạt nhân nguyên tử
  • Bổ sung vào phần thiếu của câu sau: Một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng thì khối lượng của các hạt nhân trước
  • Hạt nhân nào có độ hụt khối càng lớn thì:
  • Chọn câu đúng. Trong phóng xạ γ hạt nhân con:
  • Trong phản ứng hạt nhân, proton:
  • Đơn vị khối lượng nguyên tử là:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 19. Tuần Hoàn Máu (Tiếp Theo) Bai 19 Tuan Hoan Mau Tiep Theo 1 Ppt
 • Tuan Hoan Mau (Tt) Tuan Hoan Mau Tu Soan Ppt
 • Bài 18. Tuần Hoàn Máu Huong Huynh Bai 18 Pptx
 • Chương 52: Máu Cấu Tạo Như Thế Nào? Có Phải Nó Là Chất Liệu Nhuộm Màu Hồng ?
 • Tìm Hiểu Về Hệ Tuần Hoàn
 • Hạt Nhân Nguyên Tử (_Z^ax) Có Cấu Tạo Gồm

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề Hạt Nhân Nguyên Tử 2022
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm 10
 • Những Kiến Thức Cơ Bản Cần Nhớ Để Có Hàm Răng Khỏe Và Đẹp
 • Bài 4 Trang 26 Sách Bài Tập ( Sbt) Sinh 11
 • Tìm Hiểu Cấu Trúc Răng Hàm Và Khám Phá Chức Năng Của Những Chiếc Răng
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Một hạt nhân có số khối A ban đầu đứng yên, phát ra hạt α với vận tốc V.
  • Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp A, B ngược pha, điều kiện để tại điểm M cách các nguồn d1, d2
  • Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%.
  • Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương với phương trình lần lượt là x1 = 2cos(4πt + π/6) cm và x2 = 2sin(4πt –
  • Hạt nhân nguyên tử (_Z^AX) có cấu tạo gồm
  • Dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần biến thiên điều hoà cùng pha với điện áp trong trường hợp nào?
  • Chọn phát biểu sai khi nói về tia hồng ngoại?
  • Một trong các phản ứng xảy ra trong lò phản ứng là: với m là số nơtron, m bằng:
  • Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây có một đầu cố định và một đầu tự do thì c
  • Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng với tần số ƒ.
  • Một con lắc lò xo có m = 200 (g) dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là ℓo = 30 cm.
  • Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ. Biết điện dung của tụ điện bằng 100 µF.
  • Tụ điện có điện dung 2μF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm được tích điện với nguồn điện có hiệu đi�
  • Một ánh sáng đơn sắc màu đỏ có tần số 4,2.
  • Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 100 (g) và lò xo có độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng.
  • Cho biết công thoát electron của hiện tượng quang dẫn đối với chất quang dẫn PbSe là 4.10-20 J.
  • Coi nguyên tử lượng của một nguyên tử tính theo đơn vị u đúng bằng số khối của nó. Biết 1u = 1,66055.10-27 kg.
  • Hiệu điện thế giữa anôt và katôt của một ống rơnghen là 12kV, cường độ qua ống là 20mA .
  • Năng lượng tối thiểu để bứt êlectrôn ra khỏi một kim loại là 3,55 eV. Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s; e = – 1,6.10-19 C .
  • Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung
  • Một thanh thép AB mảnh, thẳng, dài 12 cm, đầu A bị kẹp chặt.Tốc độ truyền âm trên thanh thép bằng
  • Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB = 10cm, BC = 20cm đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ
  • nếu biết các bước sóng dài nhất của các vạch trong dãy Laiman là λ1 và λ2 thì bước sóng của vạch Hα
  • Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30 Ω, L = 0,4 (H), C thay đổi được . Khi C = C0 thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại.
  • Một quả cầu nhỏ mang điện tích q =10-9C đặt trong không khí . Cường độ điện trường tại một điểm cách quả cầu 3cm:
  • Ban đầu có 2 (g) Radon ({}_{86}^{222}Rn) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày.
  • Trong thí nghiệm khe Y-âng về giao thoa ánh sáng với đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,45 μm, λ2 = 0,60 μm, và λ3 = 0,675 μm.
  • Đặt điện áp u = 120√2sinωt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω, r = 20 Ω, tụ C có dung kháng 50 Ω
  • đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80 Ω cuộn dây có điện trở r = 20 Ω, độ tự cảm L = 0,318 (H), cường độ dòng điện chạy qua mạch mạch đạt giá trị cực đại
  • Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 100 W,
  • Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần R = 220 Ω , Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở thuần R là
  • Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 (s). Thời gian ngắn nhất để con lắc dao động từ vị trí biên về vị trí có li độ bằng nửa biên độ
  • Một tia sáng chiếu thẳng góc đến mặt bên thứ nhất của lăng kính có góc chiết quang A = 300. Chiết suất của chất làm lăng kính là
  • Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ.
  • Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì công suất trên đoạn mạch như nhau và bằng 300 W. Biết ω1 – ω2 = 120π rad/s. Giá trị của R bằng:
  • Bắn hạt nhân α có động năng 18 MeV vào hạt nhân 147N đứng yên ta có phản ứng α + 147N → 178O + p .
  • Một đèn nêon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz.
  • Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện.
  • Một dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ tức thời là i = 10cos(100πt + π/3) A .
  • Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, hệ số công suất của động cơ là 0,85

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trong Các Câu Sau Đây, Câu Nào Sai? Hạt Nhân Nguyên Tử Được Cấu Tạo Từ
 • Giải Bài Tập Sgk Lý Nâng Cao Bài 52: Cấu Tạo Của Hạt Nhân Nguyên Tử. Độ Hụt Khối
 • 150 Bài Tập Trắc Nghiệm Lý Thuyết Về Hạt Nhân Nguyên Tử ( Hay )
 • Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng? A. Hạt Nhân Nguyên Tử A Z X Được Cấu Tạo Gồm Z Nơtron Và A Prôton.
 • Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết ( Hay Và Đầy Đủ )
 • Hạt Nhân Nguyên Tử ({}_Z^ax) Được Cấu Tạo Gồm

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết ( Hay Và Đầy Đủ )
 • Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng? A. Hạt Nhân Nguyên Tử A Z X Được Cấu Tạo Gồm Z Nơtron Và A Prôton.
 • 150 Bài Tập Trắc Nghiệm Lý Thuyết Về Hạt Nhân Nguyên Tử ( Hay )
 • Giải Bài Tập Sgk Lý Nâng Cao Bài 52: Cấu Tạo Của Hạt Nhân Nguyên Tử. Độ Hụt Khối
 • Trong Các Câu Sau Đây, Câu Nào Sai? Hạt Nhân Nguyên Tử Được Cấu Tạo Từ
 • Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a được chiếu ánh sáng đơn sắc có bư�
  • Một lượng chất phóng xạ ({}_{86}^{222}Rn) ban đầu có khối lượng 1 mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%.
  • Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là
  • Bức xạ nào được sử dụng để điều khiển việc đóng, mở cửa một cách tự động?
  • Chọn phát biểu đúng. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
  • Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến
  • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe �
  • Hạt nhân ({}_{27}^{60}Co) có cấu tạo gồm
  • Trong chân không, bức xạ đơn sắc lục có bước sóng là 0,55 (mu )m.
  • Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc.
  • Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là
  • Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh s�
  • Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 0,2 H và tụ điện có điện dung 0,4 μF.
  • Hạt nhân nguyên tử ({}_Z^AX) được cấu tạo gồm
  • Các bức xạ nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần?
  • Catôt của một tế bào quang điện làm bằng Vônfram. Biết công thoát của electron là 7,2.10-19 J.
  • Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn
  • Cho giới hạn quang điện của một số kim loại sau đây: bạc (0,26 mm), kẽm (0,35 mm), xesi (0,66 mm), canxi (0,75 mm).
  • Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được
  • Hạt nhân đơteri ({}_1^2D) có khối lượng 2,0136u.
  • Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = – 0,85 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = – 3,40 eV.
  • Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có khoảng vân giao thoa là i.
  • Quá trình phóng xạ có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân.
  • Vật nung nóng trên 2000o C không thể phát ra
  • Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thủy tinh thì
  • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đ�
  • Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 0,6 μm.
  • Năng lượng phân hạch tỏa ra chủ yếu ở dạng động năng các mảnh.
  • Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
  • Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xác Định Thành Phần Cấu Tạo Của Hạt Nhân
 • Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Cn6
 • Tuyển Chọn 17 Mẫu Giường Hộp Có Ngăn Kéo Siêu Đẹp & Siêu Chất
 • Mua Thanh Chắn Giường Loại Nào Tốt?
 • Thanh Chắn Giường Có An Toàn Và Dễ Sử Dụng Không ? Thanh Chắn Giường Giá Bao Nhiêu ?
 • Thành Phần, Cấu Tạo Bình Chữa Cháy Co2 Gồm Những Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bình Chữa Cháy Có Mấy Loại?
 • Cách Bảo Quản, Bảo Dưỡng, Kiểm Tra Bình Chữa Cháy Co2 Xách Tay
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Bình Chữa Cháy Co2
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Và Bảo Quản Bình Chữa Cháy Co2
 • Bảo Quản Bình Chữa Cháy Co2 Như Thế Nào Đúng Cách?
 • Khái niệm: là loại bình chữa cháy chứa khí CO2 nén, chuyên chữa cháy chất lỏng (xăng, dầu, cồn), chữa cháy khí (methan, gas) và thiết bị điện.

  Đặc điểm:

  Bình có dạng hình trụ, được sơn màu đỏ, trên bình thường ghi rõ CO2, hoặc MT2, MT3, MT5 và luôn gắn mác nhà sản xuất và các thông số kỹ thuật, cách sử dụng bình chữa cháy.

  Công dụng:

  Bình chữa cháy loại xách tay dùng để dập tắt các đám cháy nhỏ mới phát sinh: Đám cháy chất rắn, chất lỏng và hiệu quả cao đối với đám cháy thiết bị điện, đám cháy trong phòng kín, buồng hầm.

  Chú ý:

  + Không dùng đioxit cacbon để dập các đám cháy than hay kim loại nóng đỏ, vì:

  CO2 + C = 2CO ¬

  CO2 + M = MO + CO ¬

  CO là khí độc và rất dễ nổ.

  + Đặc điểm của loại bình này là có tác dụng làm loãng đám cháy, do đó không thể chữa ngoài trời mà chỉ chữa trong nhà. Nhưng do đặc tính CO2 gây ngạt, nên cũng không thể bình để chữa cháy trong phòng kín có người ở.

  + Ngoài ra, khi CO2 được phun ra sẽ có nhiệt độ rất lạnh là -73 độ C, đo đó người sử dụng không được phun trực tiếp vào người khác, hoặc cầm vào loa bình, vì sẽ bị bỏng lạnh.

  + Bình CO2 cũng không được sử dụng để chữa các chất cháy mà trong đó có gốc là kim loại kiềm, kiềm thổ (như nhôm, chất nổ đen…), vì sẽ làm đám cháy mạnh hơn.

  Thành phần, cấu tạo bình chữa cháy Co2 gồm những gì?

  – CO2 được nén lỏng trong bình ở áp suất cao. Bình khí CO2 chữa được các đám cháy loại A,B,C và đặc biệt là lý tưởng để chữa đám cháy điện, điện tử.

  – Chữa cháy theo nguyên lý làm ngạt và thu nhiệt: khí CO2 nén lỏng ở nhiệt độ thấp trong bình sẽ làm loãng nồng độ Oxy trong vùng cháy, khiến đám cháy không đủ Oxy để cung cấp sự cháy, đồng thời, khí CO2 ở nhiệt độ cực thấp ( -70 )khi phun ra sẽ thu nhiệt xung quanh làm giảm nhiệt độ vùng cháy.

  Các loại bình chữa cháy CO2 được bán trên thị trường hiện nay:

  Hiện nay công ty Lộc Phát chuyên bán các loại bình chữa cháy khí CO2 đúng theo tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Các loại bình chữa cháy đang có tại cửa hàng cảu công ty Lộc Phát:

  + Bình chữa cháy khí CO2 MT2: bình xách tay loại nhỏ, có chứa 2kg khí CO2 bên trong, tổng khối lượng khoảng 8kg.

  + Bình chữa cháy khí CO2 MT3: bình xách tay loại nhỏ, có chứa 3kg khí CO2 bên trong, tổng khối lượng khoảng 10kg.

  + Bình chữa cháy khí CO2 MT5: bình xách tay loại nhỏ, có chứa 5kg khí CO2 bên trong, tổng khối lượng khoảng 16g.

  + Bình chữa cháy khí CO2 MT24: bình xách tay loại nhỏ, có chứa 24kg khí CO2 bên trong, tổng khối lượng khoảng 90kg.

  Bình chữa cháy Co2 MT3 3kg 300.000

  Bình chữa cháy Co2 MT5 5kg 500.000

  Bình chữa cháy Co2 MT24 24kg 4.300.000

  Công ty PCCC Lộc Phát là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị PCCC và dịch vụ nạp sạc bình chữa cháy CO2 đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn PCCC với giá cả hợp lý.

  Hiện nay công ty cơ điện Lộc Phát có rất nhiều của hàng được phân bố trên cả nước tại các tình thành.

  +Ở miền Nam, công ty có tại tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau, Long An. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu về mua hoặc nạp sạc cho bình chữa cháy theo số điện thoại 0971 727 114 khu vực miền Nam để được tư vấn và giải đáp.

  +Tại miền Trung hệ thống cửa hàng có công ty Lộc Phát có tại Đà Nẵng, Hội An, Huế, Quảng Trị… Nếu có nhu cầu hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 0917 492 407 khu vực miền Trung.

  Công ty cam kết sẽ cung cấp dịch vụ nạp sạc bình chữa cháy CO2 tốt nhất với giả cả hợp lý.

  Ngoài ra, khi đến với cửa hàng của công ty Lộc Phát bạn sẽ được chăm sóc chu đáo, tư vấn miễn phí cách sử dụng và bảo vệ bình chữa cháy của mình tốt nhất và chúng tôi thường xuyên kiểm tra cho khách hàng về chất lượng khí trong bình cho đến khi đến hạn nạp sạc bình chữa cháy lại hoàn toàn miễn phí.

  Bài viết đã cung cấp được những thông tin về Thành phần, cấu tạo bình chữa cháy CO2 gồm những gì? giúp khách hàng tìm hiểu rõ hơn về bình chữa cháy CO2, các loai bình chữa cháy CO2 hiện có trên thị trường. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm hoặc nạp sạc bình chữa cháy. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho quý khách.

  CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN & PCCC LỘC PHÁT

  TRỤ SỞ CHÍNH ĐN: LÔ B2, Phan Văn Đáng, Quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng

  VĂN PHÒNG ĐN: 614 ÔNG ÍCH KHIÊM, Q.HẢI CHÂU, TP.ĐÀ NẴNG

  VĂN PHÒNG HCM : 116 Lương Thế Vinh, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM

  Holine: 0917.492.407 – 0971.727.114

  www.codienlocphat.com

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Loại Bình Chữa Cháy Xe Đẩy
 • Các Loại Bình Chữa Cháy Và Công Dụng Của Nó
 • Bình Chữa Cháy Có Mấy Loại, Công Dụng Dùng Để Làm Gì
 • Các Loại Bình Chữa Cháy: Phân Loại, Cấu Tạo, Công Dụng Và Cách Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Bảo Quản Bình Chữa Cháy Bột Mfz, Bình Co2 Đúng Cách
 • Hạt Nhân, Khối Lượng Hạt Nhân, Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Cách Cấu Tạo Hợp Âm Từ Dễ Tới Khó
 • Cấu Tạo Của Hợp Âm
 • Cấu Tạo Hợp Âm Đẩy Đủ (Hợp Âm 7, 9, 11, 13)
 • Làm Cách Nào Để Biết Được Cấu Tạo Hợp Âm
 • Cấu Tạo Hợp Âm Trưởng, Hợp Âm Thứ Và Cách Luyện Tai Nghe Dò Note
 • – Hạt nhân được cấu tạo bở nuclôn gồm 2 loại hạt là prôtôn và nơtron

  A: nuclôn (số khối)

  Z: prôtôn (nguyên tử số)

  N = A – Z: số nơtron

  – Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z, khác số A (nuclôn) nghĩa là cùng số prôtôn và khác số nơtron.

  – Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị.

  1u = 1,6055.10-27 kg.

  – Năng lượng (tính ra đơn vị eV) tương ứng với khối lượng 1u được xác định:

  1u = 931,5 MeV/c 2.

  – Một vật có khối lượng khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với vận tốc v, khối lượng sẽ tăng lên thành m với:

  Trong đó m 0 được gọi là khối lượng nghỉ và m là khối lượng động.

  III. Bài tập về nội dung hạt nhân

  1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclon A.

  2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton.

  3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon.

  4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số proton.

  5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV.

  1. Sai 2. Đúng 3. Sai

  4. Đúng. Vì hạt nhân có cùng Z prôtôn thì có điện tích dương bằng +Ze.

  1. Khối lượng

  2. Điện tích của hai hạt nhân đồng nhất.

  ◊ Hai hạt nhân này có cùng số khối nên có khối lượng gần bằng nhau nhưng khác số Z nên có số điện tích khác nhau.

  – Hạt nhân S có điện tích bằng +13e

  – Hạt nhân Ar có điện tích bằng +18e.

  m hn = 12u – 6m e = 12u – 6.5,486.10-4.u = 11,99670u.

  A. Nguyên tử số

  B. Số khối

  C. khối lượng nguyên tử.

  D. Số các đồng vị

  ◊ Chọn đáp án: A. Nguyên tử số

  – Vì nguyên tử số Z là số thứ tự của nguyên tố trong bảng phân loại tuần hoàn.

  A. Số prôtôn

  B. Số nơtron

  C. số nuclon

  D. Khối lượng nguyên tử

  ◊ Chọn đáp án: A. Số prôtôn

  – Vì hạt nhân đồng vị là các hạt có cùng số prôtôn và khác nhau số nơtron.

  A. 3 B.14 C.27 D.40

  ◊ Chọn đáp án: C.27

  A.13 B.14 C27 D.40

  ◊ Chọn đáp án: B.14

  ⇒ Số nơtron N = A – Z = 27 – 13 = 14.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết ( Chi Tiết)
 • Bài 35. Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • Thông Số Kỹ Thuật Họng Tiếp Nước Chữa Cháy 4 Cửa
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hệ Hô Hấp
 • Bài 20. Hô Hấp Và Các Cơ Quan Hô Hấp
 • Cấu Tạo Hạt Nhân Nguyên Tử Cautaohn Ppt

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Vật Lí 8
 • Cấu Tạo Của Hạt Nhân Nguyên Tử. Đơn Vị Khối Lượng Nguyên Tử
 • Quang Phổ Hấp Thụ Hoa Phan Tich Pptx
 • Máy Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử Aas Hệ Lò Graphite
 • Bài Giảng Hóa Đại Cương Đh Bách Khoa Hcm
 • Chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ học vật lý tại lớp 12A6

  Trường THPT tiên Du số 1

  Chúc các em có một giờ học bổ ích!

  Lê Đình Hưng-Thuận Thành 1

  Phần 3. Vật lý hạt nhân

  1. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

  a. Cấu tạo nguyên tử

  – Hạt nhân ở gi?a mang điện tích dương và các electron quay xung quanh.

  – Nguyên tử có kích thước rất nhỏ cỡ 10-9m.

  – H¹t nh©n cã ®­êng kÝnh cì 10-14m – 10-15m.

  b. Cấu tạo hạt nhân

  – Gåm c¸c h¹t nhá gäi lµ c¸c h¹t nucl”n.

  + Prôtôn (p)- Mang điện tích dương ( +e).

  + Nơtrôn (n)- Không mang điện.

  Chuong IX

  Tiết 79 – Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Dơn vị khối lượng nguyên tử

  Nh?ng kiến thức sơ bộ về hạt nhân nguyên tử

  Ta biết vật chất được cấu tạo từ các nguyên tử, vậy nguyên tử được cấu tạo như thế nào?

  Phần 3. Vật lý hạt nhân

  1. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

  a. Cấu tạo nguyên tử

  b. Cấu tạo hạt nhân

  – Gåm c¸c h¹t nhá gäi lµ c¸c h¹t nucl”n.

  + Prôtôn (p)- Mang điện tích dương ( +e).

  + Nơtrôn (n)- Không mang điện.

  – Kí hiệu hạt nhân nguyên tử AZX ( Hoặc XzA, XA – 126C, C612, C 12)

  Chuong IX

  Tiết 79 – Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Dơn vị khối lượng nguyên tử

  Hóy cho biết cách kí hiệu của hạt nhân như thế nào?

  – Nguyên tố có số thứ tự Z trong bảng HTTH thì có Z electron ở lớp ngoài và hạt nhân có chứa Z prôtôn.

  Tại sao nguyên tử trung hoà về điện?

  – Tổng số Z + N = A ( Số khối)

  Nh?ng kiến thức sơ bộ về hạt nhân nguyên tử

  -Ví dụ

  Tiết 79 – Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Dơn vị khối lượng nguyên tử

  Phần 3. Vật lý hạt nhân

  Chuong IX

  1. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

  a. Cấu tạo nguyên tử

  b. Cấu tạo hạt nhân

  Tên

  Prụtụn

  Notron

  Kí hiệu

  Hiđrô

  1

  0

  11H

  Cacbon

  6

  6

  126C

  Natri

  11

  12

  2311Na

  Urani

  92

  23592U

  143

  Nh?ng kiến thức sơ bộ về hạt nhân nguyên tử

  Tiết 79 – Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Dơn vị khối lượng nguyên tử

  Phần 3. Vật lý hạt nhân

  Chuong IX

  1. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

  a. Cấu tạo nguyên tử

  b. Cấu tạo hạt nhân

  Các hạt nhân có số p và n khác nhau nên số khối khác nhau vậy kích thước hạt nhân của các phân tử đó có bằng nhau không?

  Kích thước hạt nhân tỷ lệ với số khối theo công thức sau: R = R0.A1/3

  với R0 = 1,2.10-15m = 1,2 fecmi.

  Nh?ng kiến thức sơ bộ về hạt nhân nguyên tử

  1. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

  2. Lưc hạt nhân

  – K/n: Là lực hút gi?a các hạt nuclôn.

  – Dặc điểm:

  + Lực hạt nhân là lực hỳt rất mạnh.

  + Lực hạt nhân có bán kính tác dụng nhỏ 10-15m.

  Các hạt nhân sau là của nguyên tố nào?

  Các nguyên tố đó ở vị trí nào trong bảng hệ thống tuần hoàn?

  ô thứ 6 trong bảng HTTH.

  (116X, 126X, 136X,146X)

  (116C, 126C, 136C,146C)

  Phần 3. Vật lý hạt nhân

  Chuong IX

  Tiết 79 – Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Dơn vị khối lượng nguyên tử

  Tại sao hạt nhân cấu tạo từ các prôtôn mang điện dương và các nuclôn không mang điện mà vẫn bền v?ng?

  Nh?ng kiến thức sơ bộ về hạt nhân nguyên tử

  L?c h?t nhõn khụng ph?i l� cỏc l?c: h?p d?n, di?n tru?ng, ma sỏt, d�n h?i

  3. Dồng vị

  – K/n: Các nguyên tử mà hạt nhân chứa cùng số prôtôn Z nhưng có số nơtrôn N khác nhau ( do đó có số khối khác nhau) gọi là đồng vị ( có cùng vị trí trong bảng HTTH)

  – Ví dụ:

  + Các bon có 4 đồng vị

  + Hiđrrô có 3 đồng vị

  11H – Hi®r” th­êng

  21H – Hiđrô nặng (đơtêri)

  Các hạt nhân rất nhỏ vậy ta dùng đơn vị nào để đo khối lượng đó?

  1. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

  2. Lưc hạt nhân

  31H – Hiđrô siêu nặng (Triti)

  (116C, 126C, 136C,146C)

  Phần 3. Vật lý hạt nhân

  Chuong IX

  Tiết 79 – Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Dơn vị khối lượng nguyên tử

  Cỏc d?ng v? chia l�m 2 lo?i: D?ng v? b?n v� d?ng v? phúng x?. Trong thiờn nhiờn cú kho?ng 300 d?ng v? b?n, ngo�i ra ngu?i ta cũn tỡm th?y kho?ng v�i nghỡn d?ng v? phúng x?.

  Nh?ng kiến thức sơ bộ về hạt nhân nguyên tử

  4. Dơn vị khối lượng nguyên tử

  3. Dồng vị

  1. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

  2. Lưc hạt nhân

  Phần 3. Vật lý hạt nhân

  Chuong IX

  – Kí hiệu u, bằng 1/12 của đồng vị phổ biến của nguyên tử các bon 12 6C ( gọi là đơn vị các bon.)

  + Ví dụ: mp = 1,007276u; mn = 1,008665u; me = 0,00549u.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Hạt Nhân Nguyên Tử Cutohtnhnnguynt Doc
 • Bài 31. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 4 Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hay Nhất
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10 Bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử
 • Giải Hóa Lớp 10 Bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử
 • Cấu Tạo Hạt Nhân Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hạt Nhân Nguyên Tử Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Các Bước Để Có Thể Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Danh Từ Và Cụm Danh Từ Trong Tiếng Anh – Phân Loại Và Cách Sử Dụng
 • Danh Từ & Cụm Danh Từ Trong Tiếng Anh
 • Danh Từ Ghép Trong Tiếng Anh Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Thời hạn lớn cho quá trình này hoành tráng là sự cấu tạo hạt nhân bong bóng

  The big term for this monumental process is bubble nucleation.

  QED

  Millerit thường được hình thành từ đá tịch tụ olivin nghèo lưu huỳnh bởi sự cấu tạo hạt nhân.

  Millerite is also formed from sulfur poor olivine cumulates by nucleation.

  WikiMatrix

  Những khó khăn cơ bản cấu tạo hạt nhân magie carbonat khan vẫn duy trì khi sử dụng dung dịch không phải gốc nước này.

  The fundamental difficulty to nucleate anhydrous magnesium carbonate remains when using this non-aqueous solution.

  WikiMatrix

  Một giọt nhỏ kích thước 5 micromét chứa NaCl dạng dung dịch sẽ tự kết tinh khi ở điều kiện 45% độ ẩm tương đối và 298 K (25 độ C) để tạo ra tinh thể NaCl hình lập phương bằng cơ chế cấu tạo hạt nhân thuần nhất.

  A 5 molar concentration aqueous droplet of NaCl will spontaneously crystallize at 45% relative humidity (298 K) to form an NaCl cube by the mechanism of homogeneous nucleation.

  WikiMatrix

  As a cultured, intellectual, theoretical physicist who became a disciplined military organizer, Oppenheimer repsented the shift away from the idea that scientists had their “head in the clouds” and that knowledge on such pviously esoteric subjects as the composition of the atomic nucleus had no “real-world” applications.

  WikiMatrix

  Nhà vật lý học John Polkinghorne giải thích: “Nếu các lực hạt nhân đó khác đi chút ít về bất kỳ phương diện nào, những vì sao sẽ không thể làm ra các nguyên tố cấu tạo nên bạn và tôi”.

  “If those nuclear forces were in any way slightly different from the way they actually are, the stars would be incapable of making the elements of which you and I are composed,” explains physicist John Polkinghorne.

  jw2019

  Nếu tùy chọn này được bật, mật khẩu (được nhập bên dưới) cần thiết chỉ nếu tham số nào bị thay đổi (tức là người dùng có khả năng khởi động linux, nhưng không phải linux single hay linux init=/bin/sh). Việc này đặt tùy chọn restricted (bị hạn chế) trong tập tin cấu hình « lilo. conf ». Việc này đặt giá trị mặc định cho mọi hạt nhân Linux bạn muốn khởi động. Nếu bạn cần tạo giá trị đặc trưng cho hạt nhân, đi tới thẻ Hệ điều hành rồi chọn Chi tiết

  If this box is checked, a password (entered below) is required only if any parameters are changed (i. e. the user can boot linux, but not linux single or linux init=/bin/sh). This sets the restricted option in lilo. conf. This sets a default for all Linux kernels you want to boot. If you need a per-kernel setting, go to the Operating systems tab and select Details

  KDE40.1

  Ở đây hãy nhập mật khẩu cần thiết để khởi động (nếu có). Nếu tùy chọn bị hạn chế bên trên được chọn, mật khẩu cần thiết chỉ cho tham số thêm nữa. CẢNH BÁO: mật khẩu được cất giữ dạng chữ rõ (nhập thô) trong tập tin cấu hình « lilo. conf ». Khuyên bạn không cho phép người khác không đáng tin đọc tập tin này. Cũng khuyên bạn không sử dụng mật khẩu thường/người chủ ở đây. Việc này đặt giá trị mặc định cho mọi hạt nhân Linux bạn muốn khởi động. Nếu bạn cần tạo giá trị đặc trưng cho hạt nhân, đi tới thẻ Hệ điều hành rồi chọn Chi tiết

  Enter the password required for bootup (if any) here. If restricted above is checked, the password is required for additional parameters only. WARNING: The password is stored in clear text in/etc/lilo. conf. You ‘ll want to make sure nobody untrusted can read this file. Also, you probably do n’t want to use your normal/root password here. This sets a default for all Linux kernels you want to boot. If you need a per-kernel setting, go to the Operating systems tab and select Details

  KDE40.1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pa Lăng Điện Tiếng Anh Là Gì? Cấu Tạo, Thông Số Tiếng Anh Chi Tiết
 • Thành Phần Trong Tiếng Tiếng Anh
 • 12 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Phóng Xạ Vật Lý 12 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Cơ Sở Vật Lý Của Y Học Hạt Nhân
 • Hiện Tượng Phóng Xạ Là Gì? Giải Thích Về Hiện Tượng Phóng Xạ
 • Tính Chất Và Cấu Tạo Của Hạt Nhân

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt
 • Hạt Nhân ({}_{27}^{60}Co) Có Cấu Tạo Gồm
 • Chuyên Đề Vật Lý Hạt Nhân
 • Tên Lửa Hành Trình Hoạt Động Như Thế Nào?
 • Phân Loại Các Lò Phản Ứng Hạt Nhân
 • ĐVĐ : Thế giới hiện đại đang quan tâm đến một dạng nặng lượng , mà dạng nămg lượng này có thể coi như là vô tận . Đó là năng lượng hạt nhân . Vậy năng lượng hạt nhân là gì ? Nó được hình thành ntn ? Trong chương này chúng ta sẽ đi tìm hiểu :

  CHƯƠNG VII

  HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

  Bài 35 :

  TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN

  I. Mục Tiêu :

  Nắm được cấu tạo của HN

  Nêu được các đặc trưng cơ bản của proton và nơtron .

  Giải thích được ký hiệu của HN.

  Nắm được khái niệm đồng vị

  Nắm được ĐN đơn vị KLNT

  Nắm được công thức Anhxtanh giữa NL và KL.

  II. Chuẩn Bị :

  – GV: Giáo án , Bảng HTTH .

  – HS : Ôn lại về cấu tạo NT .

  Hoạt động 1 : Tìm hiểu về cấu tạo hạt nhân , Kí hiệu hạt nhân , đồng vị

  Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

  GV?: Nguyên tử có cấu tạo ntn?

  HS: Gồm hạt nhân và các electron

  GV?: So sánh kích thươc của hạt nhân

  Và kích thước của nguyên tử?Trả lời C1?

  HS: KT NT gấp 104 – 105 lần KT HN

  Nên KTHN cỡ hạt mè

  GV?: Số Prôton Z ( nguyên tử số ) và số

  Nuclon A ( số khối ) nói lên điều gì

  về HN?

  HS: Z: STT và NT trong bảng HTTH

  A: Tổng số proton và nơtron

  Suy ra : số nơtron = A – Z

  GV?: HN X được KH ntn ? Ý nghĩa của

  Các chử trong kH ?

  HS:

  Z: số proton của HN

  A : Tổng số proton và nơtron

  Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

  Hoạt động 2 : Tìm hiểu về khối lượng hạt nhân , Hệ thức Anhxtanh

  Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

  GV?: Đơn vị KLNT ( u ) được định

  nghĩa ntn?

  HS: 1u =

  GV?:Yêu cầu HS làm việc cá nhân để

  Chứng minh mối liên hệ

  1u = 1,66055.10-27kg ?

  HS: – đưa ra cách thức CM

  – Các bạn khác nhận xét .

  GV: Kết luận

  GV?: Dựa vào bảng khối lượng của các

  hạt e , p , n hãy só sánh KLNT với KLHN

  của chính NT đó ?

  HS: mHN gần bằng MNT

  GV: Đưa ra con số KLR của vật chất HN

  (cỡ trăm triệu tấn / cm3).

  Hoạt động 2 : Tìm hiểu về khối lượng hạt nhân , Hệ thức Anhxtanh

  Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

  GV:Đưa ra công thức Anhxtanh

  E = m.c2 .

  Và biểu thức liên hệ giữa đơn vị u

  và đơn vị MeV/c2

  1u 931,5 MeV/c2

  GV: Khẳng định : khi vật đứng yên thì

  có KL m0 và có năng lượng

  E0 = m0c2 : NL nghỉ

  Khi vật CĐ với vận tốc v thì KL tăng và

  có giá trị m = m0/

  Khi này vật có NL

  E = mc2: NL toàn phần là

  Vậy E – E0 = (m – m0)c2 : động năng

  Của vật

  Hoạt động 3: Vận dụng – Củng cố

  Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

  GV: Phát phiếu học tập gồm các câu

  trắc nhiệm thuộc bài học , yêu cầu các

  nhóm làm trong 5 phút sau đó thu lại và

  kiểm tra sau đó nhận xét

  HS: Làm việc theo nhóm

  Hoạt động 4 : Dặn dò – Cho bài tập về nhà

  Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

  GV: – Yêu cầu HS làm các bài tập

  thuộc SGK

  – Chứng minh

  1u 931,5 MeV/c2

  – Làm bài tập C2 thuộc bài học .

  HS: Ghi các yêu cầu của GV và

  ghi bài tập về nhà .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Vật Lý 12 Cơ Bản Tiết 35: Tính Chất Và Cấu Tạo Của Hạt Nhân
 • Khái Quát Cấu Tạo Lò Phản Ứng Hạt Nhân Vver
 • Cách Tính Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết Hay, Chi Tiết
 • 25 Bài Tập Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết Chọn Lọc, Có Đáp Án.
 • Hình Ảnh Viêm Họng Hạt
 • Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng? A. Hạt Nhân Nguyên Tử A Z X Được Cấu Tạo Gồm Z Nơtron Và A Prôton.

  --- Bài mới hơn ---

 • 150 Bài Tập Trắc Nghiệm Lý Thuyết Về Hạt Nhân Nguyên Tử ( Hay )
 • Giải Bài Tập Sgk Lý Nâng Cao Bài 52: Cấu Tạo Của Hạt Nhân Nguyên Tử. Độ Hụt Khối
 • Trong Các Câu Sau Đây, Câu Nào Sai? Hạt Nhân Nguyên Tử Được Cấu Tạo Từ
 • Hạt Nhân Nguyên Tử (_Z^ax) Có Cấu Tạo Gồm
 • Chuyên Đề Hạt Nhân Nguyên Tử 2022
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hạt nhân nguyên tử A Z X được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôton.
  • Hạt nhân 60 27 C o có cấu tạo :
  • Xác định số hạt proton và notron của hạt nhân ({}_7^{14}N)
  • Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ ({}_{92}^{235}U) có:
  • Nhân Uranium có 92 proton và 143 notron kí hiệu nhân là
  • Tìm phát biểu sai về hạt nhân nguyên tử Al : A. Số prôtôn là 13.
  • Trong vật lý hạt nhân, bất đẳng thức nào là đúng khi so sánh khối lượng prôtôn (mP), nơtrôn (mn) và đơn vị khối lư�
  • Cho hạt nhân ({}_5^{11}X). Hãy tìm phát biểu sai.
  • Phát biểu nào là sai? A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền.
  • So với hạt nhân ({}_{14}^{29}Si) , hạt nhân ({}_{20}^{40}Ca) có nhiều hơn
  • Hạt nhân ({}_{17}^{35}Cl) có:
  • Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 10 4 B e là
  • Hạt nhân ({}_{27}^{60}Co) có khối lượng là 59,919u.
  • Đồng vị phóng xạ côban (_{27}^{60}Co) phát ra tia b- và tia g.
  • Biết khối lượng của hạt nhân U238 là 238,00028u, khối lượng của prôtôn và nơtron là mP=1.
  • Biết khối lượng của prôtôn mp=1,0073u, khối lượng nơtron mn=1,0087u, khối lượng của hạt nhân đơteri mD=2,0136u và 1u=931
  • Khối lượng của hạt nhân (_4^{10}Be) là 10,0113u; khối lượng của prôtôn m = 1,0072u, của nơtron m = 1,0086; 1u = 931
  • Hạt nhân (_{10}^{20}Ne) có khối lượng ({m_{Ne}} = 19,986950u).
  • Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ({}_{17}^{37}Cl).
  • Hạt nhân hêli (({}_2^4)He) có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (({}_3^7)Li) có năng lượng liên kết là 39,2Me
  • Hạt a có khối lượng 4,0015u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2.
  • Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s.
  • Hạt nhân ({}_4^{10}Be) có khối lượng 10,0135u.
  • Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân (_8^{16}O) lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2.
  • Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; ({}_{18}^{40})Ar ; ({}_{3}^{6})Li lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145 u và 1u = 93
  • Biết số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol­-1, khối lượng mol của hạt nhân urani ({}_{92}^{238}U) là 238 gam / mol.
  • Cho số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol­-1. Số hạt nhân nguyên tử có trong 100 g Iốt ({}_{52}^{131})I là :
  • Biết NA = 6,02.1023 mol-1. Trong 59,50g , ({}_{92}^{238}U) có số nơtron xấp xỉ là
  • Số prôtôn (prôton) có trong 0,27 gam Al1327 là
  • Hạt nhân 60 27 C o có cấu tạo gồm 33 prôton và 27 nơtron
  • Cho số Avogadro là NA = 6,02.1023mol-1. Số notron có trong 0,5mol nguyên tử hạt nhân ({}_2^4He) là
  • Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ.
  • Hạt nhân càng bền vững khi có số nuclôn càng nhỏ.
  • Đơn vị đo khối lượng trong vật lý hạt nhân là
  • Chọn câu đúng đối với hạt nhân nguyên tử
  • Bổ sung vào phần thiếu của câu sau: Một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng thì khối lượng của các hạt nhân trước
  • Hạt nhân nào có độ hụt khối càng lớn thì:
  • Chọn câu đúng. Trong phóng xạ γ hạt nhân con:
  • Trong phản ứng hạt nhân, proton:
  • Đơn vị khối lượng nguyên tử là:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết ( Hay Và Đầy Đủ )
 • Hạt Nhân Nguyên Tử ({}_Z^ax) Được Cấu Tạo Gồm
 • Xác Định Thành Phần Cấu Tạo Của Hạt Nhân
 • Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Cn6
 • Tuyển Chọn 17 Mẫu Giường Hộp Có Ngăn Kéo Siêu Đẹp & Siêu Chất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100