Hãy Kể Thêm Tên Các Dịch Vụ Của Internet Mà Em Biết. Em Có Sử Dụng Dịch Vụ Không? Nếu Có, Cho Biết Các Lợi Ích Mà Em Có Được Từ Việc

--- Bài mới hơn ---

 • Internet Là Gì? Internet Có Lợi Ích Gì Trong Cuộc Sống?
 • Sức Mạnh Của Internet Đối Với Giới Trẻ
 • 8 Tác Hại Của Internet Đối Với Trẻ Nguy Hiểm Như Thế Nào?
 • Bài 21. Mạng Toàn Cầu Internet
 • Tin Học 10 Bài 21: Mạng Toàn Cầu Internet
 • Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.

  Ngoài những dịch vụ của Internet đã nêu ở trên, ta có thể kể thêm một sô dịch vụ khác, đó là:

  – E-mail là dịch vụ thư điện tử. Đây là dịch vụ tích cực nhất trên Internet. Nó cho phép người dùng gửi, nhận, chuyển tiếp các thư điện tử (kể cả thư có tệp dính kèm) .

  – WWW là hệ thống thông tin dựa trên siêu văn bản. Có thể coi nó là dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết các dịch vụ trên Internet cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức liên kết các trang web.

  – FTP (File Transfer Protocol) là dịch vụ truyền tệp (file) trên mạng. Các file có thể ở dạng văn bản, ảnh tình, ảnh video, các thư viện, đặc biệt là các phần mềm ứng dụng được cung cấp miễn phí hoặc thử nghiệm.

  – Telnet là dịch vụ truy nhập từ xa. Đây là một công cự cơ bản của Internet. Telnet cho phép người sử dụng có thể truy cập vào một máy tính ở; và khai thác các tài nguyên của máy đó hoàn toàn giống như đang ngồi trước máy của mình.

  – Chat là dịch vụ cho phép hội thoại trực tuyến (gồm có: text Chat, Voice Chat, Video Chat). Chat là phương tiện thời gian thực, nghĩa là những từ bạ gõ vào máy tính sẽ xuất hiện gần như tức thời trên màn hình của người nhị và trả lời của họ cũng sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn như vậy.

  – NewsGroup là dịch vụ cho phép một nhóm người sử dụng mạng để trao đổi thông tin xung quanh một đề tài.

  – Usenet là dịch vụ cho phép tập hợp vài ngàn nhóm NewsGroup. những nhóm trao đổi tin tức theo những chủng loại chuyên môn nhất đị (máy tính, khoa học, tin tức, ..). Giống như bản tin một người có thể gửi i để những người khác có thể đọc và trả lời hay tranh luận.

  – VOIP là dịch vụ điện thoại trên Internet.

  – Video Conference là dịch vụ phục vụ các hội nghị từ xa. Nhờ dịch vụ nà những người ở các vị trí địa lí cách xa. nhau có thể tham gia hội thảo: đọc được văn bản, nghe được tiếng nói, nhìn thấy hình ảnh của nhau thông qua một phòng họp ảo.

  – WAP là dịch vụ kết nối điện thoại di động vào Internet.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hãy Kể Thêm Tên Các Dịch Vụ Của Internet Mà Em Biết. Em Có Sử Dụng Dịch Vụ Không? Nếu Có, Cho Biết Các Lợi Ích Mà Em Có Được Từ Việc Sử Dụng Dịch Vụ Đó
 • Bài Luận Tiếng Anh Về Mạng Internet
 • Lợi Ích Của Website Đối Với Doanh Nghiệp
 • Lợi Ích Của Website Đối Với Doanh Nghiệp Như Thế Nào?
 • Lợi Ích Của Internet Đối Với Doanh Nghiệp
 • Hãy Kể Thêm Tên Các Dịch Vụ Của Internet Mà Em Biết. Em Có Sử Dụng Dịch Vụ Không? Nếu Có, Cho Biết Các Lợi Ích Mà Em Có Được Từ Việc Sử Dụng Dịch Vụ Đó.

  --- Bài mới hơn ---

 • Lợi Ích Của Internet Đối Với Cuộc Sống Của Con Người
 • Internet Trong Thập Niên Qua: 7 Lĩnh Vực Quan Trọng Trong Nghiên Cứu Internet Và Xã Hội
 • Mạng Internet Có Lợi Gì Trong Việc Học Tập? (#3) · Issues · Fpt / Ldinh
 • Lợi Ích Của Sử Dụng Internet Đối Với Sức Khỏe
 • Ứng Dụng Của Internet Trong Ngành Giáo Dục Hiện Nay
 • Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.

  Ngoài những dịch vụ của Internet đã nêu ở trên, ta có thể kể thêm một sô dịch vụ khác, đó là:

  – E-mail là dịch vụ thư điện tử. Đây là dịch vụ tích cực nhất trên Internet. Nó cho phép người dùng gửi, nhận, chuyển tiếp các thư điện tử (kể cả thư có tệp dính kèm).

  – WWW là hệ thống thông tin dựa trên siêu văn bản. Có thể coi nó là dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết các dịch vụ trên Internet cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức liên kết các trang web.

  – FTP (File Transfer Protocol) là dịch vụ truyền tệp (file) trên mạng. Các file có thể ở dạng văn bản, ảnh tình, ảnh video, các thư viện, đặc biệt là các phần mềm ứng dụng được cung cấp miễn phí hoặc thử nghiệm.

  – Telnet là dịch vụ truy nhập từ xa. Đây là một công cự cơ bản của Internet. Telnet cho phép người sử dụng có thể truy cập vào một máy tính ở; và khai thác các tài nguyên của máy đó hoàn toàn giống như đang ngồi trước máy của mình.

  – Chat là dịch vụ cho phép hội thoại trực tuyến (gồm có: text Chat, Voice Chat, Video Chat). Chat là phương tiện thời gian thực, nghĩa là những từ bạ gõ vào máy tính sẽ xuất hiện gần như tức thời trên màn hình của người nhị và trả lời của họ cũng sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn như vậy.

  – NewsGroup là dịch vụ cho phép một nhóm người sử dụng mạng để trao đổi thông tin xung quanh một đề tài.

  – Usenet là dịch vụ cho phép tập hợp vài ngàn nhóm NewsGroup. những nhóm trao đổi tin tức theo những chủng loại chuyên môn nhất định (máy tính, khoa học, tin tức,..). Giống như bản tin một người có thể gửi i để những người khác có thể đọc và trả lời hay tranh luận.

  – VOIP là dịch vụ điện thoại trên Internet.

  – Video Conference là dịch vụ phục vụ các hội nghị từ xa. Nhờ dịch vụ nà những người ở các vị trí địa lí cách xa. nhau có thể tham gia hội thảo: đọc được văn bản, nghe được tiếng nói, nhìn thấy hình ảnh của nhau thông qua một phòng họp ảo.

  – WAP là dịch vụ kết nối điện thoại di động vào Internet.

  Từ khóa tìm kiếm nhiều:

   Kể tên các dịch vụ của internet e biết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Internet Và Những Lợi Ích Tích Cực Đối Với Đời Sống
 • Internet Là Gì? Tác Dụng Thực Sự Của Internet Trong Đời Sống Hàng Ngày
 • Internet Là Gì? Lợi Ích Của Internet Giúp Gì Cho Con Người Trong Thời Đại 4.0
 • Mạng Internet Là Gì? Những Lợi Ích Của Mạng Internet Trong Cuộc Sống
 • Internet Là Gì ? Những Lợi Ích Của Mạng Internet ” Cmay.vn
 • Chương Iv § 20 Mạng Máy Tính 1. Mạng Máy Tính Là Gì? Hãy Nêu 3 Lợi Ích Của Mạng Máy Tính Mà Em Biết? 2. Hãy Vẽ Hình Minh Họa Và Mô Tả Các Kiểu Bố Trí Máy Tính

  --- Bài mới hơn ---

 • Hãy Nêu Ví Dụ Cho Thấy Lợi Ích To Lớn Của Máy Tính Điện Tử Đối Với Con Người?
 • Bài 20. Mạng Máy Tính
 • Root Là Gì? Những Lợi Ích Và Bất Lợi Của Root
 • Bài 1: Từ Máy Tính Đến Mạng Máy Tính
 • Bài 1: Từ Mạng Máy Tính Đến Mạng Máy Tính
 • 1. Mạng máy tính là mạng viễn thông kỹ thuật số cho phép các nút mạng chia sẻ tài nguyên. Trong các mạng máy tính, các thiết bị máy tính trao đổi dữ liệu với nhau bằng các kết nối giữa các nút. Các liên kết dữ liệu này được thiết lập qua cáp mạng như dây hoặc cáp quang hoặc phương tiện không dây như Wi-Fi.

  – Vì có thể dùng chung tài nguyên nên mạng máy tính tiết kiệm được tài nguyên phần cứng.

  – Do các máy trạm sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp nên dễ bảo trì hoặc nâng cấp vì chỉ cần thực hiện trên máy chủ.

  – Dễ dàng trao đổi thông tin, dữ liệu,…

  Các kiểu kết nối các máy tính trong mạng có dây: đường thẳng, vòng, hình sao.

  a) Kiểu đường thẳng (Bus): Dùng một trục cáp nối tất cả các máy tính trong mạng theo một hàng

  Kết nối kiểu đường thẳng: Với mô hình kết nối này, mỗi thời điểm chỉ có một máy tính được gửi dữ liệu in cáp mạng, còn các máy khác trong mạng phải chờ. Khi đó dữ liệu theo đường cấp chính lần lượt đến các máy tính khác.

  – Nhược điểm của mô hình kết nối mạng kiểu này là nếu tại một nơi nào đó trên đường cáp này hư hỏng thì toàn bộ mạng ngừng hoạt động. Hiệu suất hoạt động của mạng bị ảnh hưởng một phần bởi số lượng máy tính nối vào đường cáp mạng chính (số máy tính càng nhiều thì tốc độ dữ liệu càng giảm).

  – Ưu điểm của mạng kiểu này tiết kiệm, đơn giản, dễ mở rộng mạng.

  b) Kiểu vòng (Ring): Các máy tính đươc nối trên một vòng cáp khép kín không có đầu nào hở. Dữ liệu được truyền trên cáp theo một chiều là đi qua từng máy tính để tới máy nhận dữ liệu.

  – Ưu điểm của mạng kiểu này là mọi máy tính đều có quyền truy cập như nhau; Tiết kiệm được dây cáp, tốc độ có nhanh hơn kiểu BUS.

  – Nhược điểm :

  + Khi trên đường cáp có sự cố thì toàn bộ mạng sẽ ngưng hoạt động.

  + Khi có sự cố rất khó kiểm tra phát hiện lỗi.

  + Tương tự kiểu BUS mạng kiểu RING cũng ít được sử dụng.

  c) Kiểu hình sao (Star): Các máy tính được nối cáp vào một thiết bị gọi là hub. Dữ liệu được truyền từ một máy tính đến hub sau đó đến tất cả các máy tính khác

  – Nhược điểm của mạng kiểu hình sao: Nếu hub bị hỏng thì toàn bộ mạng ngừng hoạt động.

  – Ưu điểm mạng kiểu hình sao: Nếu một đường cáp nối từ một máy tính nào đó tới hub bị hỏng thì chỉ riêng máy tính đó không hoạt động được, còn các máy tính khác vẫn hoạt động bình thường trong mạng. Mạng hình sao dễ chỉnh sửa bổ sung mậy tính mới, theo dõi và quản lí tập trung.

  4.

  Giao thức giao tiếp hay còn gọi là giao thức truyền thông, giao thức liên mạng, giao thức tương tác, giao thức trao đổi thông tin.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 6. Tin Học Và Xã Hội
 • Cái Hay Và Mặt Trái Của Tính Cộng Đồng Trên Mạng Internet Hiện Nay
 • Top 5 Bài Văn Mẫu Nghị Luận Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Từ Bài Bàn Về Đọc Sách Của Chu Quang Tiềm Lớp 9 Chọn Lọc
 • Bài Văn Nghị Luận Tác Dụng Và Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Tài Liệu Học Tập
 • Top 7 Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Thường Xuyên Mang Lại
 • Hãy Kể Thêm Tên Các Dịch Vụ Của Internet Mà Em Biết. Em Có Sử Dụng Dịch Vụ Không? Nếu Có, Cho Biết Các Lợi Ích Mà Em Có Được Từ Việc Sử Dụng Dịch Vụ Đó

  --- Bài mới hơn ---

 • Hãy Kể Thêm Tên Các Dịch Vụ Của Internet Mà Em Biết. Em Có Sử Dụng Dịch Vụ Không? Nếu Có, Cho Biết Các Lợi Ích Mà Em Có Được Từ Việc
 • Internet Là Gì? Internet Có Lợi Ích Gì Trong Cuộc Sống?
 • Sức Mạnh Của Internet Đối Với Giới Trẻ
 • 8 Tác Hại Của Internet Đối Với Trẻ Nguy Hiểm Như Thế Nào?
 • Bài 21. Mạng Toàn Cầu Internet
 • Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.

  Trả lời:

  Ngoài những dịch vụ của Internet đã nêu ở trên, ta có thể kể thêm một sô dịch vụ khác, đó là:

  – E-mail là dịch vụ thư điện tử. Đây là dịch vụ tích cực nhất trên Internet. Nó cho phép người dùng gửi, nhận, chuyển tiếp các thư điện tử (kể cả thư có tệp dính kèm) .

  – WWW là hệ thống thông tin dựa trên siêu văn bản. Có thể coi nó là dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết các dịch vụ trên Internet cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức liên kết các trang web.

  – FTP (File Transfer Protocol) là dịch vụ truyền tệp (file) trên mạng. Các file có thể ở dạng văn bản, ảnh tình, ảnh video, các thư viện, đặc biệt là các phần mềm ứng dụng được cung cấp miễn phí hoặc thử nghiệm.

  – Telnet là dịch vụ truy nhập từ xa. Đây là một công cự cơ bản của Internet. Telnet cho phép người sử dụng có thể truy cập vào một máy tính ở; và khai thác các tài nguyên của máy đó hoàn toàn giống như đang ngồi trước máy của mình.

  – Chat là dịch vụ cho phép hội thoại trực tuyến (gồm có: text Chat, Voice Chat, Video Chat). Chat là phương tiện thời gian thực, nghĩa là những từ bạ gõ vào máy tính sẽ xuất hiện gần như tức thời trên màn hình của người nhị và trả lời của họ cũng sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn như vậy.

  – NewsGroup là dịch vụ cho phép một nhóm người sử dụng mạng để trao đổi thông tin xung quanh một đề tài.

  – Usenet là dịch vụ cho phép tập hợp vài ngàn nhóm NewsGroup. những nhóm trao đổi tin tức theo những chủng loại chuyên môn nhất đị (máy tính, khoa học, tin tức, ..). Giống như bản tin một người có thể gửi i để những người khác có thể đọc và trả lời hay tranh luận.

  – VOIP là dịch vụ điện thoại trên Internet.

  – Video Conference là dịch vụ phục vụ các hội nghị từ xa. Nhờ dịch vụ nà những người ở các vị trí địa lí cách xa. nhau có thể tham gia hội thảo: đọc được văn bản, nghe được tiếng nói, nhìn thấy hình ảnh của nhau thông qua một phòng họp ảo.

  – WAP là dịch vụ kết nối điện thoại di động vào Internet.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Luận Tiếng Anh Về Mạng Internet
 • Lợi Ích Của Website Đối Với Doanh Nghiệp
 • Lợi Ích Của Website Đối Với Doanh Nghiệp Như Thế Nào?
 • Lợi Ích Của Internet Đối Với Doanh Nghiệp
 • Lợi Ích Của Website Trong Kinh Doanh Là Gì?
 • Hãy Viết Một Đoạn Văn Nói Về Lợi Ích Của Một Loài Cây Mà Em Biết.

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Giỏi Tất Cả Các Môn Dành Cho Teen Cấp Iii
 • Tầm Quan Trọng Của Giáo Lý Dự Tòng & Hôn Nhân
 • Bài 2 : Hôn Nhân Công Giáo
 • Mục Đích Và Tinh Thần Của Việc Học Giáo Lý.
 • Sự Quan Trọng Của Việc Dạy Giáo Lý Và Học Giáo Lý
 • Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết – Ích lợi của cây chuối

  Hẳn mọi người dân Việt Nam đều biết đến ích lợi đa dụng của cây chuối. Không chỉ cho quả ăn thơm, ngon ngọt và giàu dinh dưỡng, cây chuối còn cho con người lá dung để gói bánh, gói xôi. Vào ngày Tết, bánh tét, bánh dày, bánh gai đều gói bằng lá chuối. Lá chuối tươi xanh mát một góc vườn còn làm thơm chõ xôi, làm tươi xanh dĩa bánh ít trong ngày giỗ kị. Lá chuối khô dùng gói bánh gai, bánh mật, giữ ẩm cho bánh đa, bánh tráng không bị vỡ giòn. Lá chuối trong kĩ thuật ẩm thực đã là nét đặc sắc, có vị ngon riêng của món ăn Việt. Màu xanh của lá chuối trên bàn ăn còn là niềm tự hào về một đất nước trong lành, mộc mạc hiếu khách và đậm nét trữ tình. Chặt buồng để ăn qua rồi, người nông dân còn dùng thân chuối để chăn nuôi gia súc. Tiến xa hơn nữa, ngành mĩ nghệ xuất khẩu đã bện dây chuối phơi từ bẹ chuối, sản xuất những mặt hàng đẹp và đắt giá không ngờ: ghế bành, sô-pha, giỏ xách… Trong tất cả bộ phận của cây chuối, không có một phần nào bị vứt bỏ. Chuối là loại cây dễ trồng và có giá trị cao, dễ sử dụng là thế.

  Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết – Ích lợi của cây mía

  Mía là loại cây công nghiệp đem lại lợi nhuận đáng kểcho ngân quỹ quốc gia. Vào mùa mía thu hoạch, các loại xe vận tải nặng chở hàng nghìn tấn mía về nhà máy. Nhà máy hoạt động ngày đêm để cho ra hàng trăm tấn đường các loại: đường kết tinh, đường phôi, đường phèn, đường mật… Bã mía sau khi đã được ép lấy nước, chất cao thành đống, chờ xe chở về nhà máy giấy. Với các kĩ thuật khác nhau, bã mía biến thành giấy bìa, giấy báo, giấy vở học sinh các loại… Một mùa thu hoạch mía đường, người nông dân hể hả thu về một món tiền lớn, nâng cao đời sống kinh tế gia đình và mua sắm nhiều vật dụng mà cả nhà ước ao. Mùa mía đem lại tiếng cười cho người dân quê em, cho bố mẹ em và ca nhà lại bắt tay chăm sóc một vụ mía mới.

  Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết – Ích lợi của cây bàng

  Hầu hết sân trường nào cũng có trồng bàng. Cây bàng đem lại bóng mát cho chúng em vui chơi, tô điểm cho cảnh sắc sân trường một màu xanh dịu dàng, mát mẻ. Lá bàng thon tròn như chiếc quạt, lau sạch đi dùng để gói xôi. Cậu học trò nhỏ ở quê như em dẫu có đi đâu xa, có đến nơi nào nhộn nhịp tân kì hơn, ắt hẳn không bao giờ quên được món quà quê được gói trong lá bàng. Cái vị thơm ngon của xôi nếp, vị bùi ngọt của khoai lang hầm quyện với mùi thơm của lá bàng khi đã hơi héo vàng là một mùi thơm tuyệt diệu lắng đọng vào trái tim cậu học trò nhỏ một tình yêu quê mộc mạc mà da diết, không bao giờ quên. Chim chóc làm tổ, nhảy nhót trên từng tầng lá bàng xòe rộng là một cảnh hữu tình, xoa dịu mọi nồi vất vả của thầy cô, của học trò và đem lại không khí trong lành, môi trường xanh, sạch đẹp cho trường em.

  Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết – Ích lợi của cây hoa hồng

  Muôn hoa đều tô điểm cho đời thêm vui tươi, rực rỡ. Hoa hồng lại đặc biệt chiếm vị trí cao trong ngành trang trí. Nét kiều diễm, lộng lẫy của hoa hồng đem lại cho cảnh trí xung quanh một nét sang trọng, tinh tế, lịch sự. Trong sân nhà, chậu hoa hồng khoe sắc thắm và tỏa hương làm bố em vui thích, khỏe khoắn hơn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hoa hồng còn là một vị thuốc nam dễ uống. Khi em bị ho cảm nhẹ, mẹ cắt một vài nụ hồng và chưng cách thủy với đường cho em uống. Chỉ một vài chén thuốc thơm như thế là em khởi bệnh ngay. Người ta cất tinh dầu hoa hồng để làm nước hoa – một sản phẩm đắt tiền mà không một ai không biết. Thế mới biết, nàng hồng mảnh dẻ ấy chẳng phải chỉ biết khoe bộ áo váy kiêu sa của mình. Nàng hồng còn đem lại cho đời biết bao lợi ích.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Cần Biết Về Nhiên Liệu Sinh Học
 • Lợi Ích Của Việc Dùng Xăng E5
 • Những Lợi Ích Của Nhiên Liệu Sinh Học
 • Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Xăng Sinh Học E5 Ron 92
 • Lợi Ích Từ Việc Sử Dụng Xăng Sinh Học
 • Viết Về Lợi Ích Của Một Loài Cây Mà Em Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Hãy Viết Một Đoạn Văn Nói Về Lợi Ích Của Cây Phượng( Giúp Mình Với, Mình Gấp Lắm Lun) Câu Hỏi 1336337
 • Khái Quát Về Quản Trị Chiến Lược
 • 3 Lợi Ích Của Giải Pháp Quản Trị Sản Xuất Cho Dn
 • Lợi Ích Của Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Ihcm
 • Những Lợi Ích Tuyệt Vời Của Công Cụ Quản Lý Công Việc
 • (Cây đa – cây cho ta bóng mát)

  Dưới gốc đa này, người làng em đưa tiễn nhau đi xa, bịn rịn lưu luyến. Và cũng dưới gốc da này, người làng em thường dừng chân nghỉ lại sau buổi làm đồng. Những con trâu nằm hóng mát lim dim mắt, chậm rãi nhai làm phì ra hai bên mép những bọt bông trắng xốp. Ôi ! Cây đa đầu làng, một hình ảnh gợi nhớ về quê hương, về cội nguồn trong tâm thức của những người con xa quê.

  (Cây tràm – cây cho gỗ và bóng mát)

  Giờ ra chơi, chúng em đến quây quần bên gốc tràm chuyện trò rôm rả. Thỉnh thoảng, vài chiếc bông tràm lẻ bạn rơi lác đác trên mái tóc tơ như làm duyên cho tụi trẻ chúng em. Có bạn nghịch ngợm hơn, ôm lấy gốc xoay vòng tròn, trông có vẻ thích thú lắm. Cũng dưới bóng râm của gốc tràm này bao nhiêu những trò chơi trẻ nhỏ diễn ra. Chỗ thì bắn bi, đá cầu… của lũ con trai, chỗ thì nhảy dây banh đũa… của cánh con gái. Gốc tràm như nơi tụ hội của các trò chơi của lũ trẻ. Chúng em rất thích cây tràm này vì tràm chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn tăng thêm cảnh quan xanh mát cho môi trường cung cấp một thứ gỗ quý để làm bàn ghế, bảng đen… phục vụ, chúng em học tập và sinh hoạt. Những trưa hè êm ả được ngắm hoa tràm rơi thì thích thú biết bao nhiêu!.

  (Cây hoa hồng – cây làm đẹp cho đời)

  Nhìn những chiếc lá hình bầu dục to bằng chiếc muỗng ăn cơm và hàng răng cưa như những nét hoa văn bao bọc lấy bên ngoài của từng chiếc lá, đã thấy một sự kiêu kỳ đáng yêu của loài hoa. Ở gần gốc, màu lá xanh đậm, lên đến ngọn thì màu lá chuyển dần sang sắc tím của trời chiều. Đây đó những nụ hoa to bằng đầu đũa vươn mình lên cao như muốn phô bày dáng vẻ kiêu sa, quyền quý của mình. Và kia, một đoá hồng, đang độ hàm tiếu còn ngậm một giọt sương long lanh. Sắc hồng đang mới được phô vài ba cánh, tuy chưa nhiều nhưng cùng đủ cho nhiều loài hoa ghen tị. Mẹ bảo: ” Hoa hồng là chúa của các loài hoa.” Em nghĩ mẹ nói đúng. Hương thơm của hoa cùng là một quà tặng của tạo hóa dành cho loài hoa này. Vừa dìu dịu, thanh tao, không ngạt ngào mà chỉ thoang thoảng. Em rất yêu bông hồng. Cứ mỗi lúc học bài mệt mỏi là em lại ra ngắm hoa. Em cứ ước làm sao mỗi buổi sáng, cây cho em một bông hồng tươi nở.

  Mùa thứ ba này, nhìn cây vú sữa em cảm thấy như cây thấp xuống, xoè rộng ra hơn mọi năm. Các cành lớn, cành nhỏ lủng lẳng những trái là trái, ước tính đến vài trăm. Trái nào trái nấy căng tròn như những trái cam đường bóng láng. Có những cành chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái mà có đến gần chục trái chín mọng đeo lõng thõng từ trong ra ngoài, làm cho cành cây cong vòng hơn cả gọng vó. Nhiều lúc gặp phải những ngọn gió mạnh thổi tới tưởng như chúng sẽ bị gãy gập cả xuống. Nhưng cây vú sữa vốn dẻo dai, bền vững như tình người mẹ trong truyện cổ tích. Đúng là một giống cây ăn trái quý kiếm, một giống cây mang một biểu tượng đẹp về người mẹ. Mỗi lần cầm trái vú sữa trên tay, dẫu chưa ăn mà em đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào chảy ra từ những bầu sữa kỳ diệu ấy của người mẹ. Ôi ! Tình yêu của người mẹ thật như “Suối trong nguồn” mà suốt cả cuộc đời chúng em không bao giờ đền đáp được.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đàm Phán Trong Kinh Doanh Và 10 Bài Học Giá Trị
 • Ví Dụ Về Đàm Phán Trong Kinh Doanh, Tài Liệu Đàm Phán Trong Kinh Doanh, Đàm Phán Trong Kinh Doanh Là Gì, Nghệ Thuật Đàm Phán Trong Kinh Doanh, Kỹ Năng Đàm Phán Trong Kinh Doanh, Đàm Phán Trong Kinh Doanh Quốc Tế, Cách Đàm Phán Trong Kinh Doanh, Tình Huống Đàm Phán Trong Kinh Doanh
 • Bí Quyết Đàm Phán Hiệu Quả: 5 Giai Đoạn Trong Đàm Phán Tích Hợp
 • Tầm Quan Trọng Của Kỹ Năng Thương Lượng Đàm Phán
 • Một Số Về Tỷ Số Lợi Ích
 • Viết Về Lợi Ích 1 Loài Cây Mà Em Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Lợi Ích Thú Vị Của Quả Xoài
 • 10 Lợi Ích Của Xoài Đối Với Sức Khỏe
 • 5 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Trái Xoài Xanh
 • Những Lợi Ích Của Trái Xoài
 • 5 Lợi Ích Sức Khỏe Của Trái Xoài Xanh
 • Trong vô vàn những loài cây mà em biết thì có một loài cây em rất yêu thích đó chính là cây xoài. Cây xoài cho con người bóng mát, lại cho con người một loại trái cây tuyệt ngon.

  Cây xoài có thân mọc thẳng đứng, thân của nó tuy không to nhưng đủ sức để chống đỡ lại mưa gió do rễ của nó bám rất chắc vào mặt đất. Không những vậy, cây xoài còn phân ra làm nhiều nhánh cây lớn nhỏ. Trên các nhánh cây, lá xanh mọc um tùm. Lá của cây xoài to lắm, nó thuôn dài nhìn hao hao như một cái điều khiển ti vi. Trên lá có những đường gân có thể nhìn thấy rõ. Lá xoài khi già sẽ chuyển sang màu vàng và rụng xuống. Mùa xuân là lúc mà cây xoài bắt đầu ra hoa. Đến mùa hè, chúng bắt đầu đậu quả. Quả xoài khi xanh ương là đã có thể ăn được rồi. Xoài xanh có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món xoài dầm, loài lắc, nạo nhỏ để ăn với nem thính cũng rất ngon. Xoài chín ăn sẽ mềm và ngọt hơn. Nếu không thích ăn thì có thể làm thành sinh tố uống cũng rất ngon. Sinh tố xoài có nhiều vitamin giúp bồi bổ cơ thể lại đẹp da nữa.

  Chính vì những lợi ích như vậy của cây xoài nên em mới đặc biệt thích nó như vậy. Thật tuyệt khi ở Việt Nam cây xoài được trồng nhiều và giá thành lại khá rẻ.

  Việt Nam có rất nhiều loài cây trái đem lại nhiều ích lợi cho con người nhưng em thích nhất vẫn là cây bưởi.

  Bưởi là một loại cây ăn quả nhưng không chỉ có vậy, nó còn rất nhiều những lợi ích khác. Lợi ích đầu tiên phải kể đến đó là cây bưởi cho chúng ta những quả bưởi ngon. Quả bưởi thường to và tròn, cầm trên tay cảm giác chắc nịch. Vỏ ngoài của quả bưởi có màu xanh, khi chín có màu vàng. Quả bưởi không chỉ dùng để ăn mà còn có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, vỏ bưởi chúng ta có thể dùng để đun nước gội đầu. nếu có thể cho thêm lá bưởi vào nữa thì tuyệt vời. Gội đầu bằng vỏ bưởi giúp làm mượt tóc và giúp tóc nhanh dài. Vỏ bưởi có nhiều tinh dầu, người ta còn lấy tinh dầu bưởi để ủ tóc, cũng giúp tóc bóng mượt hơn. Phần cùi bưởi màu trắng ở giữa vỏ bưởi và múi bưởi thì thường được dùng để nấu chè. Ăn chè bưởi sẽ thấy cùi bưởi được chế biến trở nên thơm ngon chứ không hề bị đắng. Múi bưởi với những tép bưởi mọng nước thì có thể dùng thưởng thức trực tiếp hoặc làm sinh tố cũng được. Nhiều người khéo tay còn làm cho tép bưởi trở thành những vật ngộ nghĩnh. Hoa bưởi thì có hương thơm dịu nhẹ và thường được lấy để hãm chè.

  Như vậy là cây bưởi có thật nhiều công dụng. Ăn bưởi không chỉ bổ mà còn tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Đây là loại quả tốt mà bất cứ ai cũng nên dùng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bất Ngờ Với Những Lợi Ích Từ Lá Xoài
 • Lợi Ích Tuyệt Vời Của Xoài: Từ Rễ Đến Ngọn Đều Có Thể Trị Bệnh
 • Những Lợi Ích Đáng Kinh Ngạc Của Lá Xoài Mà Bạn Chưa Biết
 • Bán Hàng Trên Mạng Xã Hội: Lợi Ích Và Hướng Đi
 • Cổ Đông “tố” Lãnh Đạo Coteccons Xung Đột Lợi Ích: Pháp Luật Qui Định Thế Nào Về Ngăn Ngừa Xung Đột Lợi Ích Trong Doanh Nghiệp ?
 • Lợi Ích Của Bơi Lội Đối Với Trẻ Em Mà Các Bậc Phụ Huynh Cần Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Bơi Lội Đối Với Trẻ Em
 • Những Lợi Ích Của Bơi Lội Đối Với Trẻ Em
 • Lợi Ích Của Học Bơi Ếch Đối Với Trẻ Em
 • Lợi Ích Của Bơi Lội Đối Với Sức Khỏe Ra Sao? Tác Hại Khi Bơi Sai Cách?
 • 10 Tác Dụng Của Bơi Lội Đối Với Trẻ Em Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Bơi lội là môn thể thao yêu thích và tác động toàn điện nhất đến sức khỏe của chúng ta. Vậy nên ngay từ nhỏ các bậc phụ huynh nên cho con mình học bơi. Không những tăng cường sức khỏe, mà còn giúp bảo vệ các bé khỏi những tình huống bất ngờ xảy ra khi hoạt động trên sông nước. Bất Kì ai ở cân nặng nào, thể trạng nào hay độ tuổi nào cũng có thể thử sức với bơi lội.

  Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi khác nhau thì bơi lội sẽ có ích lợi khác nhau. Lợi ích của bơi lội với trẻ nhỏ ra sao? là câu hỏi mà ai lấy đều thắc mắc. Qua bài viết sau chúng tôi sẽ cho các bạn biết lợi ích của bơi lội đối với trẻ nhỏ. Nếu bạn đang có con nhỏ, có thể những lợi ích này sẽ khiến bạn bất ngờ và hối tiếc vì không biết sớm hơn.

  Lợi ích của bơi lội với trẻ nhỏ

  Sau khi đọc được những lợi ích của bơi lội đối với trẻ nhỏ có thể các phụ huynh sẽ cho con đi học bơi ngay.

  1. Bơi lội giúp trẻ tự tin hơn

  Lợi ích bơi lội giúp bé tự tin hơn. Rất nhiều trẻ sợ nước, nhát nước do bị các dấu ấn không hay với nước. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lí của trẻ khi trưởng thành. Ngoài ra, rất nhiều trẻ ngại xuất hiện ở nơi đông người. Việc tập cho trẻ bơi lội sẽ là bài thuốc giúp trẻ tự tin thể hiện bản lãnh mỗi khi xuống nước. Trẻ sẽ không còn những nỗi sợ hãi vô hình nữa.

  Khi bơi lội, trẻ phải thực hiện một cách liên tục rất nhiều động tác, nhiều tư thế khác nhau. Dựa trên tần suất hoạt động liên tục đó bơi lội sẽ giúp trẻ trở nên năng động, nhanh nhẹn, linh hoạt hơn.

  Bên cạnh đó, việc được thỏa sức vẫy vùng trong môi trường nước cũng là yếu tố có tác động lớn tới sự hình thành, phát triển tâm lý, khả năng giao tiếp của trẻ.

  2. Biết bơi bé có thể tự cứu được mình

  3. Bơi lội giúp trí thông minh của bé phát triển

  Lợi ích bơi lội giúp bé thông minh vượt trội. Các nhà khoa học đã chứng mình rằng bơi lội có lợi cho sự phát triển trí thông minh của trẻ. Bởi vì sự vận động dưới nước sẽ kích thích các dây thần kinh trong não phát triển. Chính vì thế, trẻ em sẽ trở nên thông minh và linh hoạt hơn nhờ việc học bơi.

  Trên thực tế, những trẻ thường xuyên bơi lội sẽ có khả năng phát triển ngôn ngữ tốt hơn. Kỹ năng vận động tốt hơn, tự tin và phát triển thể chất sớm hơn những đứa trẻ không được tập luyện bơi lội. Bơi lội còn giúp cho trẻ em tính toán nhanh hơn và chính xác hơn. Thêm vào đó, trẻ thích bơi lội sẽ có một hệ thống miễn dịch tốt hơn trẻ không biết bơi hoặc không bơi thường xuyên. Do những trẻ biết bơi thường có tâm lý tự tin, tâm trạng vui vẻ, độc lập và dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh.

  4. Bệnh tự kỉ của bé được cải thiện nhờ bơi lội

  Theo nghiên cứu của những nhà nghiên cứu thuộc Học viện Nhi khoa Hoa Kì (AAP) thì việc bơi lội còn giúp ích rất nhiều trong việc chữa bệnh cho trẻ tự kỉ. Bơi lội giúp trẻ có các phản ứng tích cực khi chúng tiếp xúc với môi trường. Sự kết hợp giữa bơi lội với đồ chơi, âm nhạc và các trò chơi sẽ giúp cho trẻ tự kỉ có phản ứng tương tác với những người xung quanh.

  Như chúng ta đã biết, bơi lội là môn thể thao có khả năng yêu cầu mọi cơ bắp đều phải làm việc. Và các động tác kỹ thuật của các kiểu bơi hầu hết đều khiến trẻ phải rướn người, hoặc vươn về phía trước. Không những thế, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng bơi lội giúp các hormone tăng trưởng được sản sinh nhiều hơn. Nhờ đó, việc bơi lội thường xuyên giúp trẻ có thể đạt được chiều cao tối đa. Đặc biệt nếu trẻ được thường xuyên tập luyện trong độ tuổi dậy thì.

  Lợi ích bơi lội giúp bé có chiều cao lý tưởng. Một số kiểu bơi có tác dụng phát triển chiều cao như bơi ếch, bơi tự do. Bởi để thực hiện được kiểu bơi ếch thì người bơi phải đạp, đá chân nhiều về phía sau và sải cánh tay dài về phía trước. Điều này giúp tăng chiều dài cột sống và kéo dài một số bộ phận khác trên cơ thể.

  Còn với kiểu bơi tự do, đây là tư thế bơi có thể phát triển chiều cao do sự căng giãn tối đa của các bộ phận khi bơi, tuy nhiên, nó đòi hỏi cả một quá trình tập luyện lâu dài và kết hợp chế độ ăn uống hợp lý thì mới có kết quả. Vì vậy, các bậc cha mẹ không nên nôn nóng khi con mình mới tập bơi một, hai ngày.

  6. Bơi lội giúp giảm nguy cơ béo phì

  Bơi đòi hỏi trẻ phải vận động từ đầu đến chân. Không những thế, khi ở trong môi trường nước trẻ còn được massage tự nhiên nhờ tác động của nước.

  Nhờ vậy việc bơi lội thường xuyên làm tiêu hao năng lượng dư thừa, thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp của chân tay, bụng, đùi, lưng…; đồng thời tăng cường công năng cơ quan nội tạng, đề cao sức đề kháng của cơ thể giúp trẻ giảm nguy cơ béo phì.

  7. Bơi lội giúp giảm nguy cơ gặp chấn thương ở các khớp

  Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bơi lội thường xuyên ở mức nước ngang hông sẽ giúp giảm 50% tình trạng căng thẳng ở các khớp. Khi luyện tập ở mực nước ngang ngực có thể giúp giảm 75% tình trạng căng thẳng ở các khớp.

  Do đó, nếu trẻ tập bơi sẽ giảm được nguy cơ bị chấn thương. Đặc biệt đối với các chi, các khớp và cơ bắp nhờ vào sự nâng đỡ của nước.

  Bơi lội làm tăng dung tích sống của phổi khá rõ rệt. Và khi dung tích sống của phổi càng cao thì khả năng lao động càng bền bỉ, vận động càng nhiều… Tạo điều kiện thuận lợi cho hô hấp hoạt động tốt hơn.

  9. Bơi lội tốt cho hệ tim mạch và tuần hoàn

  Khi bơi do chân không ngừng vận động trong nước. Có thể làm tăng trương lực của cơ bắp, khiến tĩnh mạch của huyết được massage, thúc đẩy sự vận động của huyết dịch… Tiêu trừ sự ứ đọng máu dẫn đến tác dụng điều trị và phòng bệnh về tĩnh mạch.

  Theo bác sĩ Jousselin, Giám đốc Viện nghiên cứu Quốc gia về thể nằm thẳng. Dưới nước sẽ làm cho máu từ chân về tim, não tốt hơn. Chính vì thế trẻ đi bơi vào mùa hè sẽ tránh được các bệnh tim mạch.

  Những chú ý cần thiết khi dạy con học bơi an toàn

  Dạy con học bơi từ mấy tuổi?

  Có một sự thật đáng buồn là ở Việt Nam hàng năm có đến khoảng 6000 trẻ bị chết đuối. Con số này không hề có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng càng báo động. Chính bởi địa hình nhiều ao, hồ, sông, suối… mà nhiều trẻ không biết bơi không thể tự bảo vệ mình thoát khỏi những tai nạn đáng tiếc.

  Những chuyên gia luôn đưa ra lời khuyên để chống lại những tai nạn chết đuối ở trẻ nhỏ. Để trẻ có thể cứu sống lấy bản thân khi chẳng may bị rơi xuống môi trường nước. Đó chính là trẻ cần phải học bơi ngay từ khi còn nhỏ. Các chuyên gia cho rằng, trẻ từ 8-9 tuổi trở lên nên học bơi. Để có thể bơi xa được 25m và nổi được trên mặt nước trong vòng 5 phút. Còn đối với những trẻ nhỏ hơn, quá trình tập luyện có thể nhẹ nhàng hơn tùy theo độ tuổi và thể trạng của trẻ… nhưng tốt nhất nên học bơi từ khi còn nhỏ và phát triển dần các kĩ năng cần thiết khi học bơi.

  Người nước ngoài cho trẻ học bơi từ rất sớm

  Ở nước ngoài, phụ huynh dạy con học bơi từ khi còn rất nhỏ. Thậm chí có những trẻ chỉ vài ngày tuổi hoặc vài tháng tuổi cũng được bố mẹ cho làm quen với môi trường bể bơi. Chắc hẳn, khi tìm kiếm trên mạng internet, chúng ta sẽ có thể thấy rất nhiều những hình ảnh, clip… trẻ em nước ngoài có thể bơi một cách tự tin và thuần thục ngay từ khi còn ở giai đoạn sơ sinh. Chắc chắn nhiều người sẽ lo lắng liệu dạy con học bơi từ khi còn nhỏ. Như vậy có an toàn không ?

  Phương pháp dạy bé học bơi từ khi còn sơ sinh chắc chắn còn nhiều lạ lẫm và mới mẻ với các mẹ. Và gần đây nhiều người cũng tìm hiểu nhiều hơn về phương pháp này. Khi thấy những em bé sơ sinh còn rất nhỏ bé đã có thể quẫy đạp, ngụp lặn rất điêu luyện… nhiều người còn tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên về khả năng của những em nhỏ này. Thế nhưng, ở nước ngoài, điều này lại hết sức bình thường.

  Các bé sơ sinh có thể quẫy đạp, ngụp lặn rất điêu luyện

  Lý giải cho sự việc này, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng. Bơi lội và biết nín thở cùng động tác quẫy đạp khi ở dưới nước… dường như đã trở thành một bản năng của trẻ dù chưa từng được dạy bảo hay luyện tập. Ngay từ khi mới sinh ra. Đó là do trong quá trình còn ở trong bụng mẹ, bé đã được “bơi” trong môi trường nước. Khi người mẹ mang thai và đến khi chào đời, bé đã quen với việc “bơi lội” như thế này rồi. Nếu sau khoảng thời gian đầu đời mà không được học bơi và tiếp xúc với môi trường nước. Bé sẽ dần quên và mất đi những kĩ năng này.

  Vì vậy, có thể khẳng định rằng, trẻ từ 6 tháng – 1 tuổi trở lên là có thể được bố mẹ dạy cho học bơi hoàn toàn an toàn. Với những trẻ nhỏ hơn, thì tùy vào sức khỏe và khả năng thích ứng môi trường của trẻ,. Để bố mẹ xem xét việc cho trẻ học bơi từ sơ sinh. Bơi lội hoàn toàn tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ và còn giúp ích rất nhiều cho quá trình phát triển thể chất của trẻ. Đồng thời làm giảm nguy cơ chết đuối cho trẻ. Tuy nhiên, bố mẹ cũng không nên để cho trẻ thoải mái, tự do tập bơi mà cần có người hướng dẫn và luôn quan sát sát sao. Để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả khi cho trẻ tập bơi.

  Nguyên tắc khi dạy trẻ học bơi

  Khi quyết định cho con học bơi từ nhỏ, mới đầu còn nhiều phụ huynh lo sợ và sợ hãi sẽ không an toàn cho bé. Thế nhưng, chết đuối lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ. Đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ từ 1-4 tuổi. Chính vì vậy, nhiều bố mẹ đã quyết định dạy con học bơi từ nhỏ nhưng lo lắng. Không biết cho con học bơi như thế nào mới đúng cách và an toàn.

  Ở nhiều trung tâm dạy bơi cho trẻ em, hầu hết là ở những bể bơi công cộng. Thông thường sẽ không nhận dạy bơi cho trẻ dưới 4 tuổi bởi cho rằng trẻ còn quá nhỏ để học bơi. Nhưng thực chất, bé đã có thể học bơi ngay từ khi mới 1 tuổi. Chính vì vậy, ở Việt Nam, hiện nay có rất hiếm khóa học bơi chính quy đối với trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, các bậc làm cha mẹ cũng không nên nản lòng bởi nếu muốn con mình có thể tập bơi từ nhỏ, bố mẹ vẫn có thể thực hiện theo những phương pháp an toàn sau.

  Bố mẹ cần trang bị sẵn kiến thức và kĩ năng cơ bản

  Trước hết, bố mẹ nên trang bị cho chính mình những kĩ năng cơ bản về việc dạy trẻ tập bơi từ khi còn nhỏ. Và những nguyên tắc cần thiết, để trên hết vẫn là đảm bảo sự an toàn cho con. Khi muốn cho bé yêu học bơi từ khi còn nhỏ. Bố mẹ cũng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực bơi lội, để biết được những kiến thức cần thiết.

  bố mẹ nên học và tham gia những khóa học bơi cơ bản

  Chính mẹ đều nên học bơi và tham gia các khóa học bơi cơ bản để có thể hướng dẫn trẻ là tốt nhất. Khi trên 3 tuổi, bé đã có thể tham gia các lớp học bơi uy tín. Tìm khóa học bơi và huấn luyện viên dạy bơi đảm bảo để giúp bé học bơi một cách an toàn. Tốt nhất bố mẹ nên ở bên cạnh để cùng theo dõi và đảm bảo bé được an toàn. Còn với trẻ dưới 3 tuổi, bố mẹ có thể cho bé tập bơi với những bể bơi nhỏ tại nhà. Với áo phao và bố mẹ giám sát liên tục.

  Đừng quá vội vàng trong cách dậy bé học bơi

  Không vội vàng mà cần thời gian từ từ và kiên nhẫn để bé học bơi một cách tự tin. Nhất là với các bé tiếp xúc với nước lần đầu. Bố mẹ nên giúp bé làm quen dần với môi trường dưới nước… Không nên áp đặt, ép buộc càng làm bé sợ hãi tập bơi. Với trẻ nhỏ, nên dùng phao đỡ phần cổ cho trẻ, đảm bảo không bị nước vào mũi… Tránh dùng phao ngang bụng trẻ sẽ rất nguy hiểm, dễ bị ngụp nước.

  Quan trọng nhất, dù bơi ở bể bơi trẻ em hay bồn tắm nhỏ ở nhà. Bố mẹ cũng luôn quan sát, dõi theo trẻ mọi lúc không được lơ là, chủ quan. Bởi chỉ sơ ý, chủ quan trẻ cũng có thể bị tai nạn ngạt nước rất nguy hiểm. Cuối cùng, bố mẹ cần học cả những phương pháp sơ cứu cơ bản để đề phòng khi trẻ bị ngạt nước, chuột rút…

  Còn chần chờ gì nữa, nếu trẻ đã biết bơi các bậc phụ huynh nên đăng ký ngay cho trẻ tham gia tập luyện tại các bể bơi trẻ em uy tín. Hoặc xây dựng bể bơi trong chính ngôi nhà của mình để cả gia đình có thể cùng nhau bơi lội bất cứ lúc nào.

  Nguồn: beboithangloi.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Lợi Ích Của Bơi Lội Đối Với Trẻ Em Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Top 10 Lợi Ích Của Việc Bơi Lội Đối Với Sức Khỏe 2022
 • Bài Viết Tiếng Anh Về Sở Thích Chơi Thể Thao
 • Khám Phá 8 Lợi Ích Của Bơi Lội Đối Với Cơ Thể
 • Bảo Hiểm Xã Hội Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Bhxh
 • Suy Nghĩ Của Em Về Lợi Ích Của Môn Thể Thao Mà Em Thích

  --- Bài mới hơn ---

 • Trong Các Môn Thể Thao, Em Thích Nhất Môn Nào?
 • Nghị Luận Về Thể Dục Thể Thao Với Đời Sống Con Người
 • Lợi Ích Tác Dụng Của Môn Bóng Đá
 • 5 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Môn Bóng Đá Đối Với Sức Khỏe
 • Những Lợi Ích Của Việc Chơi Bóng Đá Là Gì?
 • Suy nghĩ của em về lợi ích của môn thể thao mà em thích

  Trong cuộc sống ngoài công việc, học tập, lao động, con người còn có nhu cầu giải trí nữa. Một trong những hoạt động giải trí lành mạnh là chơi thể thao. Nhất là đối với học sinh việc luyện tập thân thể, vận động với các môn thể thao lại càng cần thiết hơn. Trong các môn thể thao bổ ích, em thích nhất là môn bóng đá, một môn giữ vị trí là “vua” các môn thể thao.

  Không chỉ có thế, bóng đá còn là môn thể thao trí tuệ. Mỗi một quả bóng được đá đi là kết quả của sự suy tính hết sức linh hoạt đến mức đã thành phản xạ. Mỗi một bàn thắng trong trận đấu bóng đá là thắng lợi tổng hợp của chiến lược, chiến thuật, kĩ thuật, thủ thuật… hết sức khôn khéo tinh vi. Với một cầu thủ, khi quả bóng đến chân là lúc đòi hỏi sự phán đoán thông minh, kịp thời về đồng đội, về đối thủ, về không gian và cả mọi điều kiện của sân bãi, của trận đấu. Bóng đá là môn thể thao đang đi bỗng chạy, đang chạy bỗng đột ngột đứng lại, mắt nhìn bên phải nhưng tung chân bên trái, lách phía trước, luồn phía sau, tung chân vươn đầu… mỗi động tác đều diễn ra chỉ trong một tia chớp. Bóng đá là sự phối hợp của sức khỏe, sự nhanh nhẹn, sức bền bỉ, lồng dũng cảm, trí thông minh, óc linh hoạt.

  Nói đến bóng đá còn nói đến tinh thần đồng đội. Không cầu thủ tài giỏi nào có thể một minh mang quả bóng từ sân nhà đưa đặt vào lưới đối phương. Trong trận đấu bóng, muốn thắng được trước hết là phải biết đoàn kết, không một cầu thủ nào vì muốn được nổi tiếng mà giữ bóng mãi trong chân, không tạo điều kiện cho đồng đội tung bóng. Ai cũng hiểu rằng một đường bóng làm bàn tuyệt đẹp là kết quả cuối’ cùng của bao nhiêu đường bóng phối hợp. Mỗi cầu thủ đều hiểu rằng chỉ có sự phối hợp ăn ý, thông minh giữa đồng đội với mình mới có thể tạo nên hiệu quả.

  Cả triệu triệu trái tim con người trên hành tinh này từng say mê bóng đá, sống chết với bóng đá, vui buồn cùng bóng đá phải chăng bởi những lẽ đó? Trong bóng đá ta còn phát hiện ra tính cách của con người: bình tĩnh hay nóng vội, vững vàng hay mau nản chí, dũng cảm tiến công hay ươn hèn bỏ cuộc… Bóng đá quả là môn thể thao đầy thú vị.

  Bóng đá còn lôi kéo cả số đông quần chúng. Xem những trận đấu bóng quốc tế, những cuộc tranh giải ở các nước với nhau, ta thấy không phải chỉ có cầu thủ trên sân cỏ mới quyết đấu mà cả dân tộc cùng ra sân đấu, lớp lớp cổ động viên hò hét – cùng vui, cùng khóc với chiến thắng hay thất bại của mình.

  Không biết bao lần rồi em đã xem bóng đá trên sân vận động cũng như trên màn ảnh nhỏ tivi. Xem hoài không chán, càng xem càng thú vị và bản thân em cũng rứt ra được nhiều điều bổ ích. Trong lớp em cũng là một cầu thủ của đội bóng; tuy đá không xuất sắc nhưng cũng có những lần ghi bàn được các bạn hoan nghênh. Quả thật không có giấy phút nào sung sướng bằng lúc sút bóng vào khung thành đối phương trong sự cổ vũ hoan nghênh nhiệt liệt của bạn bè.

  Bản thân em không hề có ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng điều đổ không làm em giảm bớt sự yêu thích bóng đá. Mặc dù rất thích chơi, thích xem bóng đá, em vẫn không quên nhiệm vụ của mình là phải chăm lo học hành. Và thật vui sướng làm sao mỗi lần được điểm 10 thì ba mẹ thường cho chơi bóng đá ngày chủ nhật hay thức khuya xem bóng đá trên ti vi. Bóng đá đối với em đúng là nguồn động viên học tập.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 3 Lợi Ích Khi Chơi Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến
 • Những Lợi Ích Khi Chơi Bóng Bàn
 • Vì Sao Nên Cho Trẻ Học Bóng Đá, Bóng Đá Có Lợi Ích Gì?
 • Soi Kèo Bóng Đá Có Lợi Ích Gì Không?
 • Kỹ Thuật Bóng Đá Mini 5 Người Mang Lại Lợi Ích Gì?
 • Mạng Máy Tính Là Gì? Các Thành Phần Của Mạng Máy Tính

  --- Bài mới hơn ---

 • Thiết Bị Mạng Là Gì? Chức Năng Và Thành Phần Của Thiết Bị Mạng
 • Thêu Vi Tính Là Gì Và Những Điều Cần Biết
 • Máy Thêu Vi Tính
 • Thêu Vi Tính Là Gì? Một Số Kiến Thức Về Thêu Vi Tính Và Lịch Sử Hình Thành
 • Tổng Quan Kỹ Thuật Khoan Lỗ Và Gia Công Lỗ Sâu
 • 4.2

  /

  5

  (

  6

  bình chọn

  )

  Mạng máy tính là gì? các thành phần của mạng máy tính

  Mạng máy tính là gì?

  Mạng máy tính được thiết lập bằng cách kết nối hai hoặc nhiều máy tính và các thiết bị phần cứng hỗ trợ khác thông qua các kênh giao tiếp được gọi là mạng máy tính. Nó cho phép các máy tính giao tiếp với nhau và chia sẻ lệnh, dữ liệu, v.v., bao gồm cả tài nguyên phần cứng và phần mềm.

  Tác dụng của mạng máy tính

  • Nó cho phép bạn chia sẻ các tài nguyên như máy in, máy quét, v.v.
  • Bạn có thể chia sẻ phần mềm và cơ sở dữ liệu đắt tiền giữa những người dùng mạng.
  • Nó tạo điều kiện giao tiếp từ máy tính này sang máy tính khác.
  • Nó cho phép trao đổi dữ liệu và thông tin giữa những người dùng thông qua một mạng.

  Các thành phần cơ bản của mạng máy tính

  1. Các thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in,… kết nối với nhau tạo thành mạng;
  2. Môi trường truyền dẫn (các loại dây dẫn,dây cáp mạng, sóng điện từ, sóng wifi, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh,…) cho phép các tín hiệu truyền qua đó;
  3. Các thiết bị kết nối mạng (hay gọi là thiết bị mạng: router, hub, switch,…) cùng môi trường truyền dẫn có nhiệm vụ kết nối các thiết bị đầu cuối trong phạm vi mạng.
  4. Giao thức truyền thông (protocol) là tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng.

  Các kiểu mạng máy tính phổ biến

  • Mạng cục bộ (LAN)
  • Mạng khu vực đô thị (MAN)
  • Mạng diện rộng (WAN)

  Mạng cục bộ (LAN)

  Như tên cho thấy, mạng cục bộ là mạng máy tính hoạt động trong một khu vực nhỏ, tức là nó kết nối các máy tính trong một khu vực địa lý nhỏ như trong văn phòng, công ty, trường học hoặc bất kỳ tổ chức nào khác. Vì vậy, nó tồn tại trong một khu vực cụ thể, ví dụ như mạng gia đình, mạng văn phòng, mạng trường học, v.v.

  Tìm hiểu chi tiết tại: mạng LAN là gì

  Mạng khu vực đô thị (MAN)

  MAN là mạng tốc độ cao trải rộng trên một khu vực địa lý rộng lớn như thành phố hoặc thị trấn tàu điện ngầm. Nó được thiết lập bằng cách kết nối các mạng cục bộ sử dụng bộ định tuyến và đường dây tổng đài điện thoại nội hạt. Nó có thể được điều hành bởi một công ty tư nhân, hoặc nó có thể là một dịch vụ được cung cấp bởi một công ty như công ty điện thoại địa phương.

  MAN là lý tưởng cho những người ở một khu vực tương đối lớn muốn chia sẻ dữ liệu hoặc thông tin. Nó cung cấp thông tin liên lạc nhanh chóng qua các sóng mang tốc độ cao hoặc các phương tiện truyền dẫn như đồng, sợi quang và vi sóng. Các giao thức thường được sử dụng cho MAN là X.25, Frame Relay, Chế độ truyền không đồng bộ (ATM), xDSL (Đường thuê bao kỹ thuật số), ISDN (Mạng kỹ thuật số dịch vụ tích hợp), ADSL (Đường dây thuê bao kỹ thuật số không đối xứng), v.v.

  Khu vực được bao phủ bởi MAN lớn hơn LAN nhưng nhỏ hơn WAN. Mạng lưới của nó trải dài từ 5 đến 50 km. Hơn nữa, nó cũng cung cấp các đường lên để kết nối mạng LAN với WAN và internet. Một tổ chức có thể sử dụng MAN để kết nối tất cả các mạng LAN của mình đặt tại các văn phòng khác nhau trên toàn thành phố.

  Ví dụ về MAN:

  • Mạng truyền hình cáp
  • Dịch vụ điện thoại cung cấp cung cấp đường dây DSL tốc độ cao
  • IEEE 802.16 hoặc WiMAX
  • Các trạm cứu hỏa được kết nối trong một thành phố
  • Các chi nhánh được kết nối của một trường học trong thành phố

  Mạng diện rộng (WAN)

  WAN mở rộng trên một khu vực địa lý rộng lớn. Nó không giới hạn trong một văn phòng, trường học, thành phố hoặc thị trấn và chủ yếu được thiết lập bằng đường dây điện thoại, cáp quang hoặc liên kết vệ tinh. Nó chủ yếu được sử dụng bởi các tổ chức lớn như ngân hàng và các công ty đa quốc gia để giao tiếp với các chi nhánh và khách hàng của họ trên toàn thế giới. Mặc dù có cấu trúc tương tự như MAN nhưng nó khác MAN về phạm vi hoạt động của nó, ví dụ: MAN bao phủ lên đến 50 km, trong khi WAM bao gồm các khoảng cách lớn hơn 50 km, ví dụ: 1000 km hoặc hơn.

  Mạng WAN hoạt động bằng cách sử dụng giao thức TCP / IP kết hợp với các thiết bị mạng như bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, tường lửa và modem. Nó không kết nối các máy tính cá nhân; đúng hơn, chúng được thiết kế để liên kết các mạng nhỏ như LAN và MAN để tạo ra một mạng lớn. Internet được coi là mạng WAN lớn nhất trên thế giới vì nó kết nối nhiều mạng LAN và MAN khác nhau thông qua các ISP.

  Nguồn: Mạng máy tính là gì? các thành phần của mạng máy tính

  Bài viết này có hữu ích với bạn không?

  Không

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vỏ Case Máy Tính Desktop Pc Và Những Lưu Ý Trước Khi Mua
 • Tìm Hiểu Về Case Máy Tính
 • Cách Build Case Máy Tính
 • Khám Phá Nguyên Lý Hoạt Động Của Màn Hình Cảm Ứng Surface
 • Đèn Led Là Gì?. Nguyên Lý Hoạt Động Của Đèn Led
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100