Vcci Là Gì? Chức Năng Và Nhiệm Vụ Vcci Là Gì ?

--- Bài mới hơn ---

 • Trưởng Phòng Tiếng Anh Là Gì? Đọc Ngay Để Có Câu Trả Lời
 • Cách Sử Dụng Các Chức Năng Ngôn Ngữ Để Dạy Và Học Tiếng Anh
 • Xác Định Nội Dung Hoặc Các Từ Chức Năng Để Giúp Phát Âm Tiếng Anh
 • Các Phong Cách Chức Năng Ngôn Ngữ Trong Văn Bản
 • Chủ Ngữ Và Động Từ Trong Tiếng Anh (Tổng Hợp)
 • Nước ta đang từng ngày vặn mình để có những bước tiến mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó các doanh nghiệp đóng tầm quan trọng lớn lao thúc đẩy thành các bước phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế địa cầu trong khoảng thời gian vừa qua. Hầu hết các tỉnh thành phố lớn đều có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên kết nước ngoài.

  VCCI được viết tắt bởi cụm từ tiếng Anh ” Vietnam chamber of commerce and industry”. Ta có khả năng hiểu VCCI là phòng thương mại công nghiệp Việt Nam. Hoặc là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động cùng các hiệu hội doanh nghiệp khác ở nước ta.

  VCCI hoạt động với tư cách là một tổ chức chính trị phi lợi nhuận, độc lập, phi chính phủ, có đầy đủ tư cách pháp nhân và có quyền tự chủ tài chính riêng cho đơn vị mình. VCCI được thành lập nhằm thúc đẩy các mối quan hệ thương mại với các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam phát triển mau chóng và thành công. Đơn vị này, với khá nhiều hoạt động ý nghĩa và chiến lược kinh tế mới đã giúp cho rất đông các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đạt được các thành công nhất định và nổi bật trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

  Thời gian gần đây, Vietnam chamber of commerce and industry đang dần khẳng định cho mình địa vị và sức ảnh hưởng của họ trên trường quốc tế nhìn chung và Việt Nam nói riêng. Với tiêu chí hoạt động thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác, giải đáp và giải đáp các hoạt động thương mại, hợp tác khoa học công nghệ cùng các hoạt động kinh doanh khác đã đem đến nhiều chuyển biến tích cực trong nền kinh tế Việt. Đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều doanh nghiệp vươn lên, tạo điều kiện việc khiến cho hàng vạn lao động trên cả nước mỗi năm.

  VCCI còn cùng theo với các tổ chức khác hoạt động và xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế trên thị trường thế giới. Đưa Việt Nam bước gần hơn với các nền kinh tế hiện đại, hiện đại nhất.

  Vietnam chamber of commerce and industry còn là một tổ chức trung gian chuyên tổ chức các diễn đàn, tổ chức các hoạt động, các cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước hoặc đại diện của người lao động hỏi các tổ chức lao động trong và ngoài nước. Hoạt động đối thoại giúp cho các tổ chức doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề như: môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, chi phí đầu tư,…

  VCCI bảo vệ quyền và ích lợi hợp pháp của các doanh nghiệp khi thực hiện kinh doanh ở nước ta.

  Bên cạnh đó Vietnam chamber of commerce and industry còn không ngừng nghỉ tuyên truyền và vận động doanh nghiệp tuân hành các chuẩn mực của pháp luật và chính sách của nhà nước. Nhằm nâng cao ý thức xã hội tạo điện kinh kinh doanh văn minh, cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

  Tiến hành giải quyết các tranh chấp giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo biện pháp thương lượng, hòa giải hoặc phân chia tổn thất.

  VCCI áp dụng cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và nhiều chứng thực cần thiết trong kinh doanh. Đảm bảo độ tin cậy và minh bạch cho các doanh nghiệp trong các bước kinh doanh.

  Hỗ trợ áp dụng đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Hỗ trợ chuyển giao công nghệ giữa nước ta với các nước bạn.

  Tích cực hoạt động với các nhiệm vụ được nhà nước hoặc đơn vị khác ủy thác, giao phó. Nhằm thúc đẩy triệt để các hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoạch Định Là Gì? Những Kế Hoạch Chiến Lược Hoạch Định Cho Doanh Nghiệp
 • Giáo Trình Quản Trị Học Cơ Bản
 • Hoạch Định Là Gì? Công Tác Hoạch Định Của Một Nhà Quản Trị
 • Hoạch Định Là Gì Và Những Đặc Điểm Của Hoạch Định
 • Hoạch Định Là Gì? Vai Trò Và Các Hình Thức Hoạch Định Bạn Nên Biết!
 • Nhiệm Vụ Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đến Các Cá Nhân Có Nguyện Vọng Nhập Cảnh Vào Việt Nam
 • Rối Loạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sự Rối Loạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sơ Đồ Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cơ Cấu Tổ Chức Trong Tiếng Tiếng Anh
 • U-26 đã thực hiện thêm 3 nhiệm vụ tuần dương thành công, đánh chìm thêm 4 tàu buôn.

  U-26 participated in three other successful patrols, sinking four additional merchant ships.

  WikiMatrix

  Ít nhất thì tôi cũng nghĩ đó có thể là một nhiệm vụ hai người.

  At the very least, I think that might be a twoman op.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ

  We can finish the job.

  OpenSubtitles2018.v3

  Và qua từng nhiệm vụ, số lượng chúng tôi tăng lên.

  And with each mission, our numbers grew.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đây là nhiệm vụ chính trị đầu tiên Cranmer thực thi ngoài những chức trách trong giáo hội.

  This was Cranmer’s first major piece of responsibility outside the Church.

  WikiMatrix

  Nhiệm vụ đó thật thú vị nhưng cũng có những thử thách.

  It was a very pleasant assignment, but it psented new challenges.

  jw2019

  Em được giao nhiệm vụ đầu tiên.

  You’ve been activated for your first op.

  OpenSubtitles2018.v3

  Năm 1578, Catherine nhận nhiệm vụ bình định miền Nam.

  In 1578, she took on the task of pacifying the south.

  WikiMatrix

  Và chúng tôi đã từng cho rằng đó là nhiệm vụ bất khả thi.

  And it’s something that we didn’t think was possible.

  QED

  Công cụ các cậu cần cho nhiệm vụ ở bên này.

  The items you’ll need on your mission are over here.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không, đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi.

  No. This was my last assignment.

  OpenSubtitles2018.v3

  Quý vị có thể quay về ăn sáng và làm nhiệm vụ của mình.

  You may return to your breakfasts or your other duties.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhiệm vụ bị hủy.

  Mission cancelled.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không nhận ra chúng tôi đã được chọn thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.

  not realizing we had been picked for a special mission.

  OpenSubtitles2018.v3

  Được rồi, nhiệm vụ mới.

  All right, new assignment.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không còn nhiệm vụ nào cả.

  There are no missions.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhiệm vụ đã hoàn thành.

  Mission accomplished.

  OpenSubtitles2018.v3

  1. (a) Đức Chúa Trời đã giao cho A-đam nhiệm vụ nào?

  1. (a) What kind of assignment did God give to Adam?

  jw2019

  Thôi nào, người lính! nhiệm vụ ở đây của anh là gì?

  Come on, soldier, what’s your mission here?

  OpenSubtitles2018.v3

  Nó đã lặp lại nhiệm vụ vận chuyển này thêm ba lần từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1941.

  She would repeat this ferry mission three more times from June to September 1941.

  WikiMatrix

  14 Người khuyên bảo không có nhiệm vụ ôn lại bài giảng của học viên.

  14 It is not the counselor’s duty to give a review of the student’s talk.

  jw2019

  Nhiệm vụ duy nhất của tôi là phục vụ anh.

  My only concern is to serve you.

  QED

  Cô ta làm xong nhiệm vụ rồi thì sao?

  What if her mission is complete?

  OpenSubtitles2018.v3

  Chu thực hiện nhiệm vụ này mất khoảng ba năm, và là một công việc toàn thời gian.

  Zhou said the task took about three years, and was a full-time job.

  WikiMatrix

  Thưa Bệ hạ, thần chỉ làm theo nhiệm vụ thôi ạ.

  I acted according to the call of duty, Your Majesty.

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Mặt Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hoạch Định Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức, Hành Chính
 • Quyền Hạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phạm Vi Quyền Hạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cpu Là Gì? Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Cpu Trong Máy Tính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cpu Là Gì? Chức Năng Cpu Trong Máy Tính
 • Apple Watch Gps & Lte Cellular: Sự Khác Biệt Là Gì? Nên Mua Bản Nào?
 • Ipad Cellular Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Ipad Cellular
 • Ipad Cellular Là Gì? Click Để Biết Ngay!
 • Ipad Cellular Là Gì? So Sánh Giá Ipad Pro 12.9 Inch Cellular Và Wifi
 • Nó sẽ thực hiện việc nhận lệnh của phần cứng và phần mềm đang chạy trên máy tính.

  Có thể bạn chưa biết thì Intel và AMD chính là 2 nhà cung cấp CPU tốt hàng đầu trên thế giới.

  Đây chính là khái niệm CPU là gì cơ bản mà chúng tôi muốn nói với các bạn đầu tiên.

  CPU đầu tiên ra đời tại Intel, nó được sự giúp đỡ của Ted Hoff và những người khác vào đầu thập niên những năm 70 của thế kỷ 20 (1970).

  Bộ xử lý đầu tiên của Intel phát hành ra là bộ vi xử lý 4004.

  CPU được làm bằng cách đặt hàng tỷ bóng bán dẫn siêu nhỏ li ti lên 1 con chip máy tính. Nhiệm vụ của các bóng bán dẫn này sẽ cho phép CPU làm những phép tình cần thiết; mà đã được lập trình để chạy ứng dụng đã được lưu trê bộ nhớ hệ thống.

  Bộ xử lý được cắm vào một đế cắm CPU (CPU Socket) trên bo mạch chủ (Motherboard). Bộ xử lý sẽ làm sản sinh nhiệt, nó được phủ lên một lớp tản nhiệt giúp giữ mát và hoạt động trơn tru hơn.

  Hiện nay, sự tiến bộ đã sản sinh ra nhiều loại đế cắm khác nhau trên bo mạch chủ. Các đế cắm này chỉ hỗ trợ riêng cho các bộ xử lý cụ thể; mỗi bộ này đều có phần chân bố trí riêng biệt.

  Có thể nói, trong CPU có các thành phần chính là ALU (Arithmetic Logic Unit – Bộ số học và Logic) giúp thực hiện các hoạt động toán học, logic, thao tác và CU (Bộ điều khiển – Control Unit) dùng để điều khiển các hoạt động của bộ xử lý.

  Nhiều cải tiến qua nhiều năm kể từ lúc CPU đầu tiên ra đời. Nhưng các chức năng của CPU vẫn được giữ như cũ gồm: tìm nạp, giải mã và thực thi.

  Quá trình tìm nạp sẽ nhận lệnh. Lệnh này được biểu diễn dưới dạng là 1 chuỗi các số; nó được RAM truyền tải tới CPU. Các thao tác sẽ có rất nhiều lệnh, chính vì thế CPU cần biết lệnh nào sẽ truyền tới tiếp.

  Program Counter chính là nơi giữ địa chỉ lệnh – Đây là bộ đếm chương trình (PC). Những lệnh này và PC sẽ được đưa đến một Instruction Register – Đây là thanh ghi lệnh (IR). Để tham chiếu đến địa chỉ của lệnh tiếp theo, thì độ dài của PC sẽ được tăng lên theo.

  CPU sẽ truyền tải lệnh tới 1 mạch gọi là bộ giải mã lệnh; sau khi một lệnh được tìm nạp và được đưa vào lưu trữ trong IR. Việc này sẽ giúp chuyển đổi các lệnh thành tín hiệu qua các phần khác của CPU để làm việc.

  Lúc đầu ra đời, CPU chỉ có 1 lõi đơn. Lúc đó việc tính toán thường diễn ra chậm và tốn khá nhiều thời gian do bị giới hạn các tác vụ. Nhưng tại thời điểm đó thì như thế là quá đủ để thới giới thay đổi.

  Việc cải thiện hiệu suất xử lý đã dẫn tới việc xuất hiện các bộ vi xử lý đa lõi sau này như: lõi kép, 4 lõi và cả đa nhân (đa lõi).

  Có thể hiểu như sau: bộ vi xử lý lõi kép chỉ là 2 CPU riêng biệt trên 1 chip đơn mà thôi. Việc tăng lên só lượng lõi, CPU có thể chạy và xử lý nhiều quy trình cùng 1 lúc. Điều này giúp tăng hiệu suất làm việc và giảm thời gian xử lý.

  Việc bạn bổ sung thêm kiến thức máy tính về các hoạt động của một CPU, sẽ giúp bạn rất nhiều điều bổ ích.

  Nếu bạn đang cần mua một CPU phù hợp, hãy tham khảo cấc thông số kỹ thuật CPU để đưa ra một quyết định chính xác nhất.

  Điều này, nói rằng chung ta đang mang theo bên cạnh mình 1 chiếc máy tính nhỏ gọn. Bộ xử lý di động luôn được tối ưu hóa tốt nhất, hiệu quả tốt với tiêu thụ điện năng hợp lý để pin được kéo dài.

  Bạn có thể nhận ra:

  • Bộ vi xử lý di động có chữ “U” sẽ cho công suất sử dụng cực thấp.
  • Bộ vi xử lý di động có chữ “HQ” có đồ họa hiệu suất cao.
  • Bộ vi xử lý di động có chữ “HK” cho đồ họa với hiệu năng rất cao có khả năng ép xung.
  • Những tiền tố của bộ vi xử lý Desktop có chữ “K” cho khả năng ép xung, còn “T” cho công suất được tối ưu cao.

  Bộ vi xử lý nhận dữ liệu trong các khối nhỏ, bạn có thể biết nó qua cách gọi là một “word”. Bộ vi xử lý bị giới hạn khả năng bởi số bit trong một word.

  Định luật Moore được duy trì khiến bộ vi xử lý 32 bit ban đầu có thể có một kích thước word cực lớn; Sẽ xử lý tốt hơn ở 4GB RAM – đây là điều mở ra cho bộ xử lý 64 bit mới hơn.

  Thiết kế nhiệt điện có thước đo công suất cực đại là đơn vị Watts trên CPU sẽ tiêu thụ. Ngoài mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, nó cũng có khả năng tạo ra ít nhiệt hơn.

  CPU cần được gắn các thành phần khác qua bo mạch chủ để có đầy đủ các chức năng. Chọn CPU, bạn cần chắc chắn rằng những loại CPU Socket và bo mạch chủ của máy phải phù hợp với nhau.

  Bộ nhớ đệm Cache L2 và L3 là kiểu bộ nhớ nhanh chóng, nó có trong CPU để xử lý. Việc có nhiều bộ nhớ Cache sẽ giúp CPU của bạn chạy và hoạt động nhanh, tốt hơn nhiều.

  Tần số sẽ là yếu tố nói đến tốc độ hoạt động của một bộ vi xử lý. Tần số là số hiệu suất quan trọng dùng để so sánh giữa các CPU khác nhau; kế đến là nói về bộ vi xử lý đa lõi.

  Ví dụ dễ hiểu: Tần số chính là thước đo để so sánh một CPU lõi kép nhanh và vượt trội hơn một CPU 4 lõi chậm.

  Bộ vi xử lý máy tính sẽ sử dụng số để xác định rằng đâu là bộ vi xử lý nhanh hơn.

  Ví dụ cụ thể: Bộ vi xử lý Intel 80486 (486) sẽ xử lý nhanh hơn Bộ vi xử lý 80386 (386). Sau này, bộ vi xử lý Intel Pentium (80586) được giới thiệu; thì tất cả bộ xử lý máy tính đều sử dụng các tên khác như Athlon, Duron, Pentium, Celeron.

  Chú ý: Một số loại CPU có nhiều phiên bản khác nhau

  • K6-2, K6-III, Athlon, Duron, Athlon XP
  • Sempron, Athlon 64, Mobile Athlon 64, Athlon XP-M, Athlon 64 FX
  • Turion 64, Athlon 64 X2, Turion 64 X2, Phenom FX, Phenom X4
  • Phenom X3, Athlon 6-series, Athlon 4-series, Athlon X2, Phenom II
  • Athlon II, E2 series, A4 series, A6 series, A8 series, A10 series
  • 4004, 8080, 8086, 8087, 8088, 80286 (286), 80386 (386), 80486 (486)
  • Pentium, Pentium w/ MMX, Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Pentium III, Pentium M, Celeron M
  • Pentium Extreme, Edition, Core Duo, Core 2 Duo
  • Core i3, Core i5, Core i7

  Các dòng sản phẩm vi xử lý AMD Opteron, Intel Itanium và cả Xeon là các CPU dùng trong các máy chủ, máy tính trạm cao cấp.

  Còn các điện thoại thông minh Smartphone dùng CPU ARM. Các loại CPU này có hình dáng và kích thước nhỏ, dùng ít điện năng và tạo ít nhiệt.

  Tốc độ chuyển dữ liệu gần như tốc độ ánh sáng là 299.792.458 m/s. Để đạt được tốc độ này, còn phải dựa vào điều kiện môi trường (kim loại ở trong dây). Vì vậy, tốc độ di chuyển thường chỉ đạt khoảng 75 – 90% tốc độ ánh sáng mà thôi.

  Việc này cũng hoàn toàn là không thể. Vì tất cả các máy tính đều yêu cầu có 1 số loại CPU.

  CPU chính là bộ não của máy tính, giống như não chính là nơi điều khiển các hoạt động nhận thức của cơ thể con người.

  Các thành phần của máy tính luốn hỗ trợ việc hoạt động của CPU. Hiện các cuộc cách mạng kỹ thuật luôn được cải tiến mới hơn.

  Nếu bạn đã đọc thông tin và có thể phân biệt được giữa lõi kép Intel i7 và 4 lõi AMD X4 860K sẽ cho bạn việc lựa chọn dễ dàng rồi đấy.

  Với những chia sẻ về thuật ngữ CPU là gì? và các thông tin, thông số kỹ thuật CPU sẽ giúp ích bạn độc có thêm kiến thức cơ bản chọn lọc tại Kinh nghiệm số.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đồng Hồ Chronograph Là Gì? Chức Năng Và Cách Sử Dụng Đồng Hồ Chronograph
 • Giải Mã: Chức Năng Chronograph Của Đồng Hồ Cơ
 • Giới Thiệu Về Phòng Ban Trong Công Ty
 • Có Các Phòng Ban Trong Công Ty Nào? Nhiệm Vụ Của Mỗi Phòng Ban?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Phạm Vi Quyền Hạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Quyền Hạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức, Hành Chính
 • Hoạch Định Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Về Mặt Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 •  

  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  Vị trí và chức năng

  Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

   

  Nhiệm vụ và quyền hạn

  Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số

  Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể sau đây:

  1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ và các dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng quốc gia, chương trình, đề án về cung cấp dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực; các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

  3. Ban hành các thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

  4. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thông tin, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

  5. Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

  a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trong cả nước, văn phòng đại diện cơ quan thường trú ở nước ngoài của các cơ quan báo chí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  c) Hướng dẫn kỹ thuật về biện pháp, quy trình bảo quản thông tin và hệ thống quản lý thông tin trong thực hiện quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;

  d) Ban hành quy chế tổ chức hội thi, hội thảo, liên hoan báo chí;

  đ) Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí in quốc gia; thực hiện lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; chấp thuận việc họp báo theo quy định của pháp luật về báo chí;

  h) Có ý kiến về việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí;

  i) Quản lý nội dung, chất lượng và giá dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

   

  6. Về xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành):

  a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành theo quy định của pháp luật;

  c) Xác nhận và quản lý đăng ký xuất bản của nhà xuất bản, đăng ký hoạt động cơ sở in, đăng ký hoạt động in đối với sản phẩm không phải cấp phép, đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, đăng ký hoạt động xuất bản điện tử, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật;

  d) Tổ chức thẩm định xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm; tổ chức việc đặt hàng và đưa xuất bản phấm tới vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo; tổ chức hội chợ xuất bản phẩm cấp quốc gia và quản lý việc phát hành xuất bản phẩm ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;

  đ) Quyết định đình chỉ, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành và tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật;

  e) Cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập theo quy định của pháp luật;

  g) Quản lý các hoạt động hỗ trợ xuất bản theo quy định của pháp luật;

  h) Có ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản.

   

  7. Về thông tin đối ngoại:

  b) Hướng dẫn nội dung và việc cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam;

  c) Chủ trì, phối hợp kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan báo chí, xuất bản trong và ngoài nước;

  d) Xây dựng cơ ché trao đổi, phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan báo chí;

  đ) Theo dõi, tổng họp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam trên các lĩnh vực.

   

   

  9. Về thông tin điện tử:

  a) Quản lý về dịch vụ trò chơi điện tử và dịch vụ nội dung thông tin, ứng dụng cung cấp thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet theo quy định của pháp luật;

  b) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về trò chơi điện tử trên mạng và thông tin điện tử trên mạng theo quy định của pháp luật.

   

  10. Về thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện:

  a) Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về hoạt động thông tin cơ sở;

  b) Xây dựng các nội dung thông tin tuyên truyền thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện;

  c) Hướng dẫn việc xây dựng và hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở: Đài truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở; bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện;

  d) Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thổng thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện trên phạm vi cả nước.

   

  11. Về bưu chính:

  b) Quy định về giá cước và chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính dành riêng, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và các dịch vụ bưu chính khác theo quy định của pháp luật;

  c) Quản lý tem bưu chính, an toàn trong hoạt động bưu chính theo thẩm quyền;

  d) Quản lý bộ mã bưu chính quốc gia, bộ mã số tem bưu chính Việt Nam;

  đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính; cấp, sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;

  e) Quy định theo thẩm quyền và hướng dẫn hoạt động của mạng bưu chính công cộng và mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước;

  g) Phối hợp quản lý về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bưu chính, bảo vệ quyền lợi họp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.

   

  12. Về viễn thông:

  b) Chủ trì, phối họp hướng dẫn và quản lý về cạnh tranh và giải quyết kiến nghị trong lĩnh vực viễn thông, ứng dụng viễn thông và Internet; bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông, ứng dụng viễn thông và Internet theo quy định của pháp luật;

  c) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật;

  đ) Ban hành cơ chế, chính sách, quy định và tổ chức thực hiện quản lý giá cước và khuyến mại trong lĩnh vực viễn thông và Internet theo quy định của pháp luật; kiểm soát, đình chỉ áp dụng giá cước viễn thông khi doanh nghiệp viễn thông áp đặt, phá giá giá cước viễn thông gây mất ổn định thị trường viễn thông, làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông khác và Nhà nước. Chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán phục vụ hoạt động quản lý giá cước viễn thông và Internet;

  e) Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý kết nối các mạng viễn thông;

  g) Quy định theo thẩm quyền và hướng dẫn hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước;

  h) Hướng dẫn việc xây dựng, triển khai quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chia sẻ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông;

  i) Hướng dẫn, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông theo quy định của pháp luật;

  k) Quản lý chất lượng viễn thông và Internet; xây dựng, quản lý, vận hành phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn chuyên ngành viễn thông và Internet;

  l) Thiết lập, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông và hệ thống chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao;

  m) Thiết lập, quản lý, vận hành, khai thác đảm bảo an toàn hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, trạm trung chuyển Internet quốc gia.

   

  13. Về tần số vô tuyến điện:

  a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch truyền dẫn, phát sóng; quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phân chia băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  c) Ban hành quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số, quy định về điều kiện phân bổ, ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện, băng tần số vô tuyến điện;

  d) Quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và an toàn bức xạ vô tuyến điện theo quy định của pháp luật;

  đ) Quy định về điều kiện kỹ thuật, điều kiện khai thác các loại thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép, quy định điều kiện kỹ thuật (tần số, công suất phát) cho các thiết bị vô tuyến điện trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam;

  e) Quy định về đào tạo vô tuyến điện viên; chứng chỉ vô tuyến điện viên; đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên; công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam;

  g) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép tần số vô tuyến điện;

  h) Kiểm tra, kiểm soát tần số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại;

  i) Đăng ký tần số quốc tế, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh;

  k) Trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

   

  14. Về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử:

  a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử;

  c) Thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, các nội dung xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, các dự án phát triển sản phẩm công nghệ thông tin dùng nguồn vốn khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương;

  d) Ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành tiêu chí đánh giá, chứng nhận về chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phấm công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ thông tin tập trung;

  đ) Cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, nhân lực công nghệ thông tin; ban hành, công nhận các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin;

  e) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đàu tư, xúc tiến thương mại về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử;

  g) Thực hiện quản lý chất lượng đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử.

   

  15. Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử:

  a) Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin; quy chế quản lý đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin;

  b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Chính phủ điện tử; xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; hướng dẫn xây dựng, thẩm định đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, dự án, đề án xây dựng Chính phủ điện tử theo thẩm quyền, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh; hướng dẫn xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin các cấp;

  đ) Quản lý chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; chủ trì triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Chương trình tổng thế, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước;

  e) Quản lý chất lượng các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin; xây dựng, quản lý vận hành phòng thử nghiệm hệ thong thông tin;

  g) Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các hệ thống thông tin, dữ liệu dùng chung do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

  h) Hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển, cung cấp các dịch vụ thành phố thông minh.

   

  16. Về an toàn thông tin:

  a) Quản lý về an toàn thông tin; bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; phòng, chống thư rác; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; tổ chức thực hiện chức năng quản lý, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; chủ trì điều phối ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, theo quy định của pháp luật;

  b) Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin; tổ chức kiểm định, đánh giá, cấp chứng nhận về an toàn thông tin; cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng trừ sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

  c) Xây dựng và tổ chức vận hành các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin; thẩm định về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, cấp độ an toàn hệ thống thông tin; quản lý công tác giám sát an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;

   

  17. Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác mạng bưu chính, viễn thông dùng riêng, các hệ thống thông tin dùng riêng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

  18. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; đối với các phát minh, sáng chế thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của bộ.

   

  19. Tổ chức các giải thưởng và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

   

  20. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động thông tin và truyền thông vi phạm pháp luật.

   

  21. Ban hành và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ; tham gia thỏa thuận công nhận lẫn nhau về đánh giá sự phù hợp với các nước; quy định về quản lý hoạt động đánh giá sự phù họp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

   

  22. Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc các lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

   

  23. Quyết định các biện pháp huy động các mạng và dịch vụ, các phương tiện, thiêt bị thông tin và truyên thông phục vụ các trường hợp khân câp vê an ninh quốc gia, thiên tai, địch họa theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   

  24. Quản lý và triển khai các chương trình, đề án, dự án đầu tư trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật; xây dựng và ban hành các định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí và các định mức chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của bộ; tổ chức thực hiện việc thu thập, khai thác thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý công tác thống kê chuyên ngành theo quy định củã pháp luật.

   

  25. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của bộ, phối họp với Bộ Tài chính lập, tổng họp dự toán chi sự nghiệp thông tin (báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để Chính phủ trình Quốc hội; quản lý tài sản được giao; quản lý, tổ chức thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước, các nguồn vốn, quỹ theo quy định của pháp luật.

   

  26. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

   

  27. Tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghệ cao, đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

  28. Về dịch vụ sự nghiệp công:

  a) Quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật;

  b) Xây dựng, ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế-kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật;

  c) Hướng dẫn các tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

   

  29. Về doanh nghiệp:

  b) Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu, đề án sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo phân công, phân cấp;

  c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền;

  d) Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

   

  30. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với hội, các tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

   

  31. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng quản lý nhà nước của bộ.

   

  32. Quyết định và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

  33. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực quản lý của bộ; thực hiện dự báo nhu cầu và quy hoạch phát triển nhân lực thông tin và truyền thông.

   

  34. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

   

  35. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh
 • Khoa Thăm Dò Chức Năng
 • Hệ Thống Trang Thiết Bị Thăm Dò Chức Năng
 • Điểm Mặt Các Loại Từ Trong Tiếng Anh
 • 32 Thuật Ngữ Thường Dùng Trong Bản Vẽ Điện
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trạm Y Tế Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Y Tế Cộng Đồng Là Gì? Chức Năng Của Y Tế Cộng Đồng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện
 • Vị Trí Và Chức Năng Của Bộ Y Tế
 • Cảm Biến Dòng Điện. Thiết Bị Cảm Biến Dòng Điện. Ct Dòng Là Gì ?
 • Giới Thiệu Về Cảm Biến Hall Và Chức Năng Của Nó.
 • Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật thì y tế cũng đã không ngừng phát triển và vươn lên đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Nhờ đó mà sức khỏe con người đã tốt hơn, đẩy lùi được dịch bệnh, tuổi thọ trung bình cũng tăng cao đáng kể. Hệ thống y tế được chia ra nhiều phân tuyến khác nhau trong đó có trạm y tế xã. Và bài viết sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã.

  1. Vị trí, vai trò của trạm y tế xã

  2. Chức năng nhiệm vụ của trạm y tế

  Căn cứ vào Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Tại điều 4 ghi rõ trạm y tế sẽ có cơ cấu tổ chức gồm các thành phần, vị trí, chức vụ như sau: 1 trưởng trạm, 1 phó trưởng trạm và nhân viên y tế. Về cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng của từng chức danh nghề nghiệp làm việc tại Trạm y tế xã được xác định trên cơ sở đó là nhu cầu thực tế . Khối lượng công việc và đặc điểm điều kiện kinh tế của đơn vị hành chính cấp xã nơi có trạm y tế đó.

  Cũng theo Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn như sau:

  2.1. Chức năng của trạm y tế

  Trạm y tế có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Đồng thời trạm y tế cũng đã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

  Thứ nhất, Trạm y tế thực hiện các hoạt động về chuyên môn, kỹ thuật như sau:

  – Về y tế dự phòng trạm y tế thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và tiêm chủng vắc xin phòng bệnh. Đồng thời giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; nhanh chóng phát hiện và kịp thời báo cáo về các bệnh, dịch.

  Bên cạnh đó, các nhân viên trạm y tế xã phải thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng: xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; y tế học đường và chế độ dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật.

  – Về cung ứng thuốc thiết yếu: Tổ chức cấp phát, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. Bên cạnh đó cần phải quản lý nguồn thuốc đúng quy định của Bộ y tế.

  – Về khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu ban đầu: Trạm y tế xã tổ chức khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Tổ chức kết hợp với y học hiện đại với y học cổ truyền để đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình điều trị.

  Thứ hai, hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản: có các đề xuất với Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản. Bên cạnh đó cần phải thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản theo phân cấp.

  Thứ năm, có nhiệm vụ lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe, xác định các vấn đề về sức khỏe. Trình chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt và tiến hành thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

  Cuối cùng, trạm y tế xã phải thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, kết hợp quân- dân y theo tình hình cụ thể ở các địa phương khác nhau.

  Ngoài ra, trạm y tế xã còn có các nhiệm vụ khác như là phải chịu trách nhiệm về quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Trung tâm Y tế huyện và chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao cho.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Y Tế Cộng Đồng Là Gì? Mục Đích, Chức Năng Và Nhiệm Vụ
 • Phân Biệt Điều Dưỡng Và Y Tá Giống Và Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Y Tá Trưởng Khoa Phẫu Thuật
 • Điều Dưỡng Và Y Tá
 • Ring: Phục Hồi Chức Năng Bảo Hiểm Y Tá Nhóm
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Thuế Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Toán Quản Trị Là Gì? Chức Năng Và Đặc Điểm Của Kế Toán Quản Trị Misa Startbooks
 • Rối Loạn Thần Kinh Thực Vật Là Bệnh Gì? Có Chữa Được Không?
 • Dấu Hiệu Và Nguyên Nhân Gây Bệnh Rối Loạn Thần Kinh Chức Năng
 • Cần Biết Về Rối Loạn Thần Kinh Thực Vật
 • Rối Loạn Thần Kinh Thực Vật
 • 1.1. Một là xác định cơ sở tính thuế

  1.2. Hai là thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước

  Hàng tháng, hàng quý và hàng năm kế toán thuế cần thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.

  Nội dung của công việc này là: Lập và nộp báo cáo thuế: bao gồm lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính theo các kỳ kế toán được quy định của pháp luật.

  Nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước: căn cứ vào các nghĩa vụ thuế phát sinh tại doanh nghiệp, kế toán thuế lập kế hoạch và hồ sơ nộp ngân sách, hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh, trình lên ban giám đốc và cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Thực hiện việc nộp thuế, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm.

  Trên các công việc được kể trên thì kế toán thuế còn có thể thực hiện thêm các công việc như:

  + Thường xuyên cập nhật các thông tin, chính sách pháp luật về thuế để nắm được các cơ sở thực hiện sau đó đối chiếu số liệu báo cáo thuế.

  + Đưa ra các đánh giá khi có sự chênh lệch giữa báo cáo thuế của doanh nghiệp và số thuế phải quyết toán đối với cơ quan Nhà nước,

  2. Chức năng của kế toán thuế

  Bàn về chức năng nhiệm vụ của kế toán thuế, Kế toán thuế có rất nhiều chức năng trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp như là:

  + Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm.

  + Trực tiếp làm việc với các cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Hàng tháng kế toán thuế phải lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo chế suất và đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bố đầu ra được khấu trừ.

  + Thường xuyên theo dõi, bám sát, nắm bắt tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.

  + Chủ động kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế cũng như kiểm tra đơn đầu vào.

  + Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất và lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

  + Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn. Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách và chấp hành nghiêm các nguyên tắc bảo mật.

  3. Quyền hạn của kế toán thuế trong doanh nghiệp

  Kế toán thuế có các quyền hạn như sau:

  + Phân công thực hiện các chức năng nhiệm vụ của kế toán thuế.

  + Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán.

  + Ngoài ra kế toán thuế phải đề xuất được hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo quy định của Luật hiện hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Kế Toán Trưởng Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán
 • Khái Quát Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán Doanh Nghiệp
 • Kiểm Thử Phi Chức Năng Và Abnormal
 • Review Máy Khoan Búa Ba Chức Năng Bosch Gbh 2
 • Nhiệm Vụ Và Chức Năng Các Phòng Ban Trong Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Quy Chế Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Các Phòng Ban
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban Công Ty
 • Có Các Phòng Ban Trong Công Ty Nào? Nhiệm Vụ Của Mỗi Phòng Ban?
 • Với mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào mô hình khác nhau sẽ có những phòng ban khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản các doanh nghiệp đều có những phong ban cố định với chức năng không thể thay thế được.

  • Tham mưu về cách tổ chức các phòng ban, nhân sự theo mô hình công ty
  • Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển nhân lực
  • Lưu trữ các hồ sơ, văn bản, giấy tờ quan trọng
  • Soạn thảo các văn bản, các tài liệu hành chính lưu hành nội bộ và gửi cho khách hàng
  • Đón tiếp khách, đối tác
  • Quản lý tài sản cố định và bảo dưỡng tài sản của công ty
  • Tham mưu cho lãnh đạo về các chiến lược kinh doanh
  • Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo tháng, quý, năm
  • Giám sát và kiểm tra chất lượng công việc, sản phẩm của các bộ phận khác nhằm mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ cao.
  • Có quyền nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo các chiến lược kinh doanh
  • Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh, liên kết
  • Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động SXKD
  • Báo cáo thường xuyên về tình hình chiến lược, những phương án thay thế và cách hợp tác với các khách hàng.
  • Nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh
  • Xây dựng cách chiến lược PR, marketng cho các sản phẩm theo từng giai đoạn và đối tượng khách hàng.
  • Xây dựng chiến lược phát triển về thương hiệu
  • Xây dựng hệ thống kế toán của DN
  • Cập nhật và nắm bắt các luật thuế, chính sách thuế mới ban hành nhằm đáp ứng đúng theo quy định của pháp luật
  • Quản lý các chi phí đầu vào, đầu ra của công ty
  • Có trách nhiệm báo cáo về tình hình tài chính của công ty cho lãnh đạo khi có yêu cầu
  • Nắm bắt tình hình tài chính và có tham mưu kịp thời cho ban lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định.
  • Giải quyết các chế độ tiền lương, thưởng, thai sản…
  • Quản lý doanh thu, lượng hàng, công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định…
  • Thanh toán hợp đồng, tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế.
  • Nghiên cứu thị trường tại nơi đặt văn phòng đại diện để có những chiến lược kinh doanh phù hợp
  • Xem xét và thực hiện các hợp đồng đã ký kết
  • Có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại điện với công ty tổng
  • Xây dựng thương hiệu
  • Kết hợp chặt chẽ với công ty tổng để có những phương án kịp thời
  • Tự lên kế hoạch và có phương án tuyển dụng nhân sự cho chi nhánh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trị Táo Bón Chức Năng Cho Trẻ, Cẩn Thận Tiền Mất Tật Mang
 • Thế Nào Là Táo Bón Thực Thể?
 • Đa Phần Táo Bón Ở Trẻ Là Táo Bón Chức Năng, Mẹ Có Biết
 • Điều Trị Táo Bón Mạn Chức Năng Ở Trẻ Em
 • Táo Bón Chức Năng Ở Trẻ Là Gì Và Có Nguy Hiểm Không?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Chi Tiết
 • Môi Trường Kinh Doanh Là Gì?
 • Cấu Trúc Tổ Chức (Organizational Structures) Của Doanh Nghiệp Kinh Doanh Quốc Tế Là Gì?
 • Tái Cấu Trúc Nguồn Vốn Của Doanh Nghiệp Hiện Nay?
 • Tái Cấu Trúc Nền Kinh Tế: Góc Nhìn Của Chuyên Gia
 • Việc làm Nhân viên kinh doanh

  1. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh là gì?

  Phòng Kinh doanh hay còn được gọi là bộ phận tham mưu của doanh nghiệp. Cùng với các bộ phận phong ban khác như: tổ chức hành chính, kế toán doanh nghiệp, phòng kỹ thuật phần mềm, phòng thiết kế,… phòng Kinh doanh cũng một trong những bộ phận chính yếu không thể thiếu trong bất kỳ các công ty, doanh nghiệp tổ chức nào, hay từ đơn vị nhà nước cho đến tư nhân. Góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản phẩm, phân phối hàng hóa và dịch vụ thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó nó sẽ bao gồm các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

  1.1. Chức năng đối với doanh nghiệp

  Thực hiệc việc tham mưu cho ban Giám đốc trong các công tác phân phối thị trường cho sản phẩm hàng hóa và dịch cho doanh nghiệp, phụ trách chính trong các công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường cho sản phẩm với đội ngũ nhân viên, chuyên viên phát triển thị trường, công tác xây dựng & phát triển mang lưới khách hàng tiềm năng. Báo cáo kế hoạch thường niên về các hoạt động của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả những nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

  – Thực hiện việc tiếp cận và nghiên cứu thị trường khách hàng

  – Thực hiện các chiến lươc giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới.

  – Thực hiện lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động kinh doanh, tính toán giá thành và lập hợp đồng với khách hàng.

  – Cung cấp các nguồn thông tin, có thể thực hiện các hoạt động phiên dịch và dịch thuật tài liệu cho ban lãnh đạo

  – Thực hiện theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của các phòng ban, phân xưởng nhằm đảm bảo được đung tiến độ sản xuất sản phẩm cũng như đúng thời hạn hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

  – Thực hiện lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng niên cho các phân xưởng sản xuất và cho doanh nghiệp

  – Thực hiện lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng, duy trì và đảm bảo nâng cao nguồn hàng đáp ứng thị trường cho doanh nghiệp.

  – Đề xuất các chiến lược Marketing cùng các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong từng thời điểm.

  – Thực hiện các công tác phát triển thị trường, các công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xây dựng & phát triển các mối quan hệ khách hàng. Và chịu trách nhiệm trước bộ phận ban Giám đốc về các hoạt động phát triển của doanh nghiệp, trong đó có bao gồm cả nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

  2. Mô hình tổ chức phòng kinh doanh

  2.1. Mô hình hòn đảo – The island

  The island hay còn được gọi là mô hình hòn đảo của phòng kinh doanh, The island được hiểu là môi trường làm việc truyền thống, mà mục tiêu của những người làm việc trong môi trường này là bán được càng nhiều sản phẩm, hay mô giới càng nhiều dịch vụ càng tốt. Với mô hình The island bạn chỉ cần cung cấp cho nhân viên của mình những nội dung cơ bản về các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đang kinh doanh, cũng như các mức thưởng và phần trăm hoa hồng mà họ có thể được nhận nếu giao dịch đó thành công.

  Với The island, quản lý chính là người có quyền điều hành cao nhất và mỗi thành viên trong đó đều phải tự làm việc độc lập và có quyền tự quyết định cho cách làm việc của mình, nói một cách dễ hiểu hơn thì nó tức nghĩa là mỗi nhân viên trong phòng kinh doanh đó, sẽ phải có trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các bước bán hàng của mình, từ khâu tự tìm kiếm nguồn dât tiềm năng đến giới thiệu sản phẩm, chốt đơn sản phẩm.

  Bởi thể mà với The island, nhân viên trong mô hình này thường sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực cao. Không chỉ cạnh tranh ngay cả với những đối thủ khác trên thị trường mà còn ngay cả với các đồng nghiệp trong nhóm thì sự cạnh tranh cũng luôn ở mức cao độ.

  The island thường được áp dụng cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như bất động sản hoặc các mô hình dịch vụ tài chính. Tuy nhiên thì trên thực tế có khá ít các tổ chức sử dụng mô hình này.

  Tuy quy trình làm việc đơn giản chỉ cần từ 1 hoặc 2 bước bán hàng, nhưng môi trường cạnh tranh mà nó tạo ra là vô cùng khốc liệt, ngoài ra việc phải tự kiếm nguồn data khách hàng cũng khiến các nhân viên gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập và tổng hợp các dữ liệu kinh doanh quan trọng từ các cá nhân đơn lẻ. Đây cũng chính là lý do mà có khá ít các tổ chức sử dụng mô hình này.

  2.2. The assembly line – Mô hình dây chuyền

  The assembly line hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là mô hình dây chuyền và là một trong những mô hình góp phần thúc đẩy quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay The assembly line đang là một trong những mô hình của phòng kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất dựa trên các tuần tự sắp xếp theo quy trình sản xuất và các chuyên môn hoá của lực lượng lao động.

  Mô hình của The assembly line tổ chức phòng kinh doanh sẽ được chia thành 4 nhóm theo các chức năng như sau:

  – Lead generation team (Đội ngũ dẫn đầu): Nhóm này sẽ có trách nhiệm thu thập thông tin như: tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ email và một số những thông tin cần thiết khác nhóm người được cho là quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ.

  – Sales Development Repsentatives (Đại diện phát triển bán hàng): Có trách nhiệm thực hiện việc tiếp cận và xác định các nhóm người được coi là “khách hàng tiềm năng”, thông qua những câu hỏi về định hướng phong cách, nhu cầu sử dụng, từ đó sẽ xác định quy trình và đưa ra quyết định.

  – Account Executives (Giám đốc điều hành tài khoản): Có trách nhiệm chốt các đơn hàng, các Account Executives sẽ gọi điện cho các SQLs (nhóm khách hàng tiềm năng) để demo sản phẩm nhằm xoá bỏ các mối lo ngại của khách hàng về sản phẩm, từ đó thúc đẩy các thỏa thuận tối đa và cố gắng để chốt các đơn hàng.

  – Customer Success team (Nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng): Khi một hóa đơn giao dịch được chốt thành công, thì các khách hàng mới sẽ được chuyển qua cho nhóm này. Các Customer Success team sẽ tập trung chăm sóc những nhóm khách hàng này, khiến họ hài lòng, từ đó có thể nhằm gia tăng các giá trị vòng đời khách hàng.

  The pod hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là mô hình nhóm, tương tự như mô hình dây chuyền The pod cũng hoạt động dựa trên vòng đời khách hàng, nhưng điều khác biệt nằm ở khi tổ chức chỗ phòng kinh doanh theo mô hình The pod thì các thành viên sẽ được phân vào thành nhiều các nhóm đa chức năng, trong đó mỗi nhóm sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng luôn lấy khách hàng là trung tâm.

  Ví dụ: Một phòng kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 6 thành viên theo mô hình The pod sẽ bao gồm 3 nhân viên SDRs (Đại diện phát triển bán hàng), 2 nhân viên Aes (Giám đốc điều hành tài khoản), và 1 nhân viên chăm sóc khách hàng tại tphcm. Thì thay vì là 1 nhóm lớn, thì mỗi nhóm sẽ đóng 1 vai trò riêng biệt và phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành trình mua hàng của những khách hàng cụ thể. Tức nghĩa họ sẽ phải chịu trách nhiệm từ việc tự tìm kiếm nguồn data tiềm năng đến giới thiệu sản phẩm, chốt đơn sản phẩm đến việc hướng dẫn khác hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình, và sẵn sàng hỗ trợ và chăm sóc họ trong quá trình sử dụng sau đó.

  Với The pod – mô hình nhóm, các thành viên đều có thể vừa đóng vài trò là SDRs, AEs và chăm sóc khách hàng. Nhưng thay vì cạnh tranh thì các nhân viên trong mô hình này sẽ làm việc theo nhóm hay còn gọi là teamwork để giành về các đơn hàng về phía mình và đảm bảo giữ được sự hài lòng của khách hàng sau đó.

  Với việc tổ chức cấu trúc phòng kinh doanh theo mô hình nhóm, thì các hoạt động cũng trở lên linh hoạt và hiệu quả hơn so với những mô hình tổ chức truyền thống.

  Khi mỗi thành viên đề có một cái nhìn cụ thể và toàn diện thì chắc chắn các mục tiêu của nhóm cũng nhanh chóng đi đến thành công, từ đó các mối liên kết cũng sẽ vì thế mà trở lên hiệu quả và có ý nghĩa nhanh hơn so với liên kết giữa các cá nhân đơn lẻ.

  3. Mối quan hệ giữa phòng kinh doanh với các phòng ban khác

  Là một phòng ban quan trọng và có những đóng góp lớn với sự phát triển của công ty, doanh nghiệp. Vì thế, phòng kinh doanh khá được coi trọng trong hệ thống tổ chức các phòng ban tại các công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu một mình thì không thể nào phòng kinh doanh có khả năng phát triển mạnh được. Vì vậy, mối quan hệ giữa các phòng ban với phòng kinh doanh đều có sự ảnh hưởng và hỗ trợ lẫn nhau.

  3.1. Mối quan hệ với Hành chính nhân sự

  Đây là mối quan hệ khá quan trọng và cần thiết với phòng kinh doanh. Hành chính nhân sự sẽ cung cấp những nhân tó, con người tài giỏi cho phòng kinh doanh. Thông qua đó, phòng kinh doanh có thể phát huy vai trò của mình hơn nữa trong việc mang lại lợi nhuận cho công ty.

  Thực hiện phối hợp giữa hai bên để phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của phòng và mục tiêu chung của công ty. Thêm vào đó là sự hỗ trợ các hoạt dộng hành chính khác từ phòng nhân sự trong việc triển khai hoạt động của phòng kinh doanh.

  3.2. Mối quan hệ với phòng Nguồn vốn

  Bên cạnh đó là phòng Nguồn vốn cũng sẽ cung cấp các thông tin về thị trường, tiền tệ, tỷ giá cho phòng kinh doanh để hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện mục tiêu đề ra.

  3.3. Mối quan hệ với phòng Kế toán

  Phòng kinh doanh cần phối hợp với phòng kế toán để đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định về việc chi tiêu, hoạch định kế toán của phòng. Làm sao để không vượt quá mức mà kế toán đã tính toán, hoạch định trước đó.

  3.4. Mối quan hệ với phòng thẩm định

  Phòng Thẩm định – Giám sát là một phòng khá quan trọng với các công ty, doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa phòng kinh doanh với phòng thẩm định nhằm giúp hoạt động kinh doanh được hiệu quả và đẩy mạnh hơn.

  Phòng thẩm định và giám sát sẽ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ khách hàng tiềm năng theo quy trình và quy chế đã được đặt ra. Điều này nhằm đảm bảo số khách hàng mà phòng kinh doanh tìm kiếm được đang giúp cho công ty đem lại lợi nhuận một cách ổn định.

  Thêm vào đó, phòng kinh doah cũng cần phải cung cấp thông tin cho phòng thảm định để phòng thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Của Một Bản Kế Hoạch Kinh Doanh
 • Thiết Kế Mồi Cho Phản Ứng Pcr
 • Giáo Trình Sinh Học Phân Tử
 • Chương 1 Các Yếu Tố Cơ Bản Của Kiểm Thử
 • Các Khái Niệm Cơ Bản Về Kiểm Thử Phần Mềm
 • Phòng Kinh Doanh Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tất Tần Tật Những Kiến Thức Bạn Cần Biết Về Kinh Doanh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Kinh Doanh
 • Câu 2: Phân Tích Các Chức Năng Và Tính Chất Của Giáo Dục?
 • Trình Bày Các Chức Năng Của Quản Lý Giáo Dục
 • Phòng kinh doanh là một trong những bộ phận phòng ban có nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong một công ty, hay tổ chức doanh nghiệp lớn nhỏ. Bởi nó góp vai trò thúc đẩy, quảng bá và phân phối sản phẩm và dịch vụ qua các hình thức khác nhau để phát triển công ty. Phòng kinh doanh hay còn được biết đến là bộ phận tham mưu cùng với các phòng ban khác trong công ty, doanh nghiệp như phòng hành chính, kế toán để đưa ra những chiến lược cho công ty.

  • Phòng kinh doanh có chức năng tham mưu, đưa ra ý kiến lên ban Giám đốc công ty về công tác phân phối sản phẩm cho các thị trường về hàng hóa và dịch vụ đến các doanh nghiệp
  • Ngoài ra, phòng kinh doanh còn có chức năng phụ trách chỉ đạo chính trong công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hàng hóa, phát triển thị trường tiêu dùng sản phẩm.
  • Triển khai công tác xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, cũng như lên báo cáo theo quy định của công ty về các hoạt động của công ty, doanh nghiệp bao gồm cả những nhiệm vụ và quyền đã được giao.
  • Hỗ trợ cho tổng giám đốc về công tác tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của công ty như huy động vốn trên thị trường,thanh toán quốc tế,…

  1. Chức năng của phòng kinh doanh

  Phòng kinh doanh sẽ bao gồm những chức năng cụ thể như sau:

  • Nghiên cứu và thực hiện các công việc tiếp cận thị trường về khách hàng
  • Đưa ra các chiến lược về công tác giới thiệu sản phẩm và việc mở rộng phát triển thị trường để thu hút được khách hàng
  • Lên kế hoạch tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như việc tính toán báo cáo về giá thành để tạo hợp đồng với khách hàng.
  • Cung cấp thông tin và thực hiện các hoạt động phiên dịch và dịch thuật tài liệu giúp ban lãnh đạo công ty, doanh nghiệp.
  • Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các chiến lược kinh doanh của các phòng ban trong công ty, phân xưởng, doanh nghiệp để có thể đảm bảo được việc thực hiện được đúng quy trình và tiến độ sản xuất sản phẩm cũng như hoàn thành đúng so với các hợp đồng với khách hàng.
  • Tạo kế hoạch thực hiện và phân bổ thời gian sản xuất và kinh doanh thường niên cho các phân xưởng sản xuất, cho doanh nghiệp công ty.
  • Thực hiện các lệnh về sản xuất để đảm bảo và duy trì sản phẩm cho các phân xưởng, doanh nghiệp nhỏ để nâng cao nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường doanh nghiệp
  • Đưa ra các chiến lược về marketing, đồng thời đưa ra các biện pháp nâng cao tính hiệu quả kinh doanh trong các thời điểm cụ thể.
  • Lên kế hoạch thực hiện công tác phát triển thị trường và các công tác về nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng.
  • Chịu trách nhiệm trước các bộ phận giám đốc về các hoạt động phát triển của doanh nghiệp theo thẩm quyền và nhiệm vụ đã được giao.

  2. Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  • Tham mưu xây dựng các chính sách bán hàng, bao gồm các chính sách về giá thành, khuyến mãi, chiết khấu cùng các chương trình quảng bá, tiếp thị nhằm tiếp cận đến khách hàng tốt nhất để trình bày với Tổng giám đốc phê duyệt.
  • Thực hiện việc đề xuất các chính sách cho khách hàng và nhóm khách hàng, trình Tổng giám đốc và nghiêm chỉnh thực hiện theo các chính sách được phê duyệt.
  • Lên kế hoạch và mục tiêu cho việc bán hàng để trình lên Tổng giám đốc phê duyệt định kỳ. Ngoài ra thực hiện tổ chức và triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt. Tuân thủ các quy định của Công ty trong công tác đề xuất các chính sách cho khách hàng khi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của mình.
  • Định hướng tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty.
  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho việc thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.
  • Tạo mục tiêu tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ và chăm sóc khách hàng theo các quy định, chính sách của công ty.
  • Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định cho các hồ sơ khách hàng.

  Cũng giống như những phòng ban khác trong một công ty, phòng kinh doanh cũng có những nhiệm vụ được giao cụ thể như:

  2.1. Về nhiệm vụ chung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Chức Năng Quản Lý Kinh Doanh
 • Thăm Dò Chức Năng Tuyến Giáp
 • Thăm Dò Chức Năng Tại Bệnh Viện Đa Khoa An Việt Có Tốt Không?
 • Lao Động Đặc Thù Là Gì Theo Quy Định?
 • Quy Hoạch Xây Dựng Khu Chức Năng Đặc Thù Được Lập Cho Các Đối Tượng Nào?
 • Y Tế Cộng Đồng Là Gì? Mục Đích, Chức Năng Và Nhiệm Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trạm Y Tế Là Gì?
 • Y Tế Cộng Đồng Là Gì? Chức Năng Của Y Tế Cộng Đồng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện
 • Vị Trí Và Chức Năng Của Bộ Y Tế
 • Cảm Biến Dòng Điện. Thiết Bị Cảm Biến Dòng Điện. Ct Dòng Là Gì ?
 • 1. Y tế cộng đồng là gì?

  Khái niệm: y tế cộng đồng hay còn gọi dưới một tên khác tương tự là y tế công cộng. Đây là ngành khoa học và phòng bệnh thông qua các tổ chức của xã hội để phòng bệnh, chăm cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của cộng đồng.

  Y tế cộng đồng với phương châm phòng bệnh trước khi bị bệnh. Mục tiêu của ngành y tế công đồng là phòng bệnh cho cộng đồng trước khi người dân bị bệnh mà phải chữa bệnh vì dù sao chữa bệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trực tiếp của người dân, phòng bệnh giúp tránh trường hợp bùng phát và lây nhiễm bệnh tật.

  Tuy là cùng về ngành bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân nhưng ngành y tế công đồng có những phương pháp riêng để chăm sóc sức khỏe người dân. Nếu kỹ thuật y tế ứng dụng sẽ làm các kỹ thuật lâm sàng, làm các xét nghiệm, hình thức khám bệnh thông thường: nghe, nhìn, khám, siêu âm, xét nghiệm,… thì y tế cộng đồng lại áp dụng phương pháp riêng của ngành. Để theo dõi sức khỏe của cả một cộng đồng thì những nhân viên y tế công đồng phải dùng các biện pháp có thể áp dụng cho cả một cộng chứ không phải phương pháp áp dụng cho cá nhân. Để theo dõi những biến động về sức khỏe trong cộng đồng những phương pháp được áp dụng có thể là: biện pháp dịch tễ học, quản lý tổ chức nghiên cứu cộng đồng, thống kê sinh học, kinh tế y tế. Qua biện pháp so sánh những số liệu thu thập được tại nhiều thời điểm khác khác nhau để xác định tỷ lệ bùng phát bệnh dịch nào, kiểm soát bệnh dịch, tăng hoặc giảm chi phí cho hoạt động kiểm soát hay xác định bệnh dịch nào đó. Ngoài ra, từ những thông số thu thập được sẽ lý giải nguyên nhân bùng phát hoặc giảm đi của bệnh dịch hay hiện tượng nào đó, đưa ra những dịch vụ mới để phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ với giá cả hợp lý cho cộng đồng.

  Việc làm Công chức – Viên chức

  2. Mục đích của y tế cộng đồng

  Y tế cộng đồng với phương châm phòng bệnh trước khi bị bệnh. Mục tiêu của ngành y tế công đồng là phòng bệnh cho cộng đồng trước khi người dân bị bệnh mà phải chữa bệnh vì dù sao chữa bệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trực tiếp của người dân, phòng bệnh giúp tránh trường hợp bùng phát và lây nhiễm bệnh tật.

  Việc làm Giáo dục – Đào tạo

  3. Công việc cụ thể của bác sĩ Y tế cộng đồng

  Những chức năng và nhiệm cụ thể của ngành y tế cộng đồng cho phép người dân đánh giá được toàn diện công việc của ngành y tế cộng đồng cũng như biết được công việc cụ thể và nhiệm vụ của một bác sĩ cộng đồng, chúng ta có hiểu những gì đang diễn ra phục vụ cho mục đích gì, tìm hiểu xem ngành y tế cộng đồng đã đạt được những gì, cần cố gắng ở mặt nào và lập kế hoạch phát triển cho tương lai. Những chức năng cũng như nhiệm vụ của ngành y tế cộng đồng giúp cho các cơ sở đào tạo định hướng được chương trình đào tạo để sinh nắm rõ được công việc sau này ra trường, giúp việc đào tạo gắn liền với thực tế, để việc đào tạo không chỉ là lý thuyết suông. Nội dung chức năng và nhiệm vụ của ngành y tế cộng đồng là:

  Nhiệm vụ cụ thể của bác sĩ trong chức năng này là đánh giá tình trạng sức khỏe của quần thể liên tục, phân tích các chiều hướng nguy cơ phát triển dịch bệnh và rào cản của việc dịch vụ tiếp cận cộng đồng, xác định mối nguy hại sức khỏe cho cộng đồng, đánh giá định kỳ nhu cầu sức khỏe,…

  Bác sĩ sẽ điều tra sự bùng phát của dịch bệnh, giám sát dịch bệnh bệnh bùng nổ, tìm và điều trị các bệnh cộng đồng, quản lý đánh giá thông tin về các vấn đề sức khỏe quan tâm, thực thi cơ chế để cải thiện hệ thống phòng ngừa, giám sát kiểm soát bệnh tật,…

  Tăng cường và đánh giá sự tiếp cận hiệu quả của người dân đối với các dịch vụ sức khoẻ mà họ cần, giải quyết và làm giảm sự bất bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ sức khỏe thông qua sự phối hợp liên ngành, tạo điều kiện làm việc dễ dàng với các cơ quan và tổ chức khác, đáp ứng với các vấn đề khẩn cấp, thúc đẩy đề xuất, thực hiện và đánh giá các sáng kiến giúp cho việc giải quyết các vấn đề y tế công cộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chịu thiệt thòi về các dịch vụ y tế.

  Thiết lập các quy chế trong lĩnh vực Y tế công cộng, thực thi các quy chế, khuyến khích sự tuân thủ pháp luật, rà soát lại, phát triển và cập nhập các quy chế trong lĩnh vực y tế công cộng.

  Xác định các chuẩn chất lượng phù hợp cho các dịch vụ sức khoẻ, cho cá nhân và cho cộng đồng, xây dựng mô hình đánh giá chất lượng, xác định các công cụ đo lường chuẩn xác, theo dõi và đảm bảo tính an toàn và sự cải thiện chất lượng liên tục.

  4. Nhu cầu nhân lực của ngành y tế công cộng

  Sau khi ra trường, các cử nhân của ngành y tế công cộng làm nghề gì, đây là một trong những câu hỏi của khá nhiều sinh viên và phụ huynh.

  Cuối cùng, hoạt động của ngành y tế công cộng là mang lại sức khỏe cho cộng đồng. Nếu nghề y chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân từ cộng đồng thì số người bệnh sẽ được giảm đáng kể. Qua bài viết này, chắc bạn đã hiểu được Y tế cộng đồng là gì, giúp bạn hiểu hơn về mục đích, chức năng và nhiệm vụ của y tế công cộng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Điều Dưỡng Và Y Tá Giống Và Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Y Tá Trưởng Khoa Phẫu Thuật
 • Điều Dưỡng Và Y Tá
 • Ring: Phục Hồi Chức Năng Bảo Hiểm Y Tá Nhóm
 • Sự Khác Nhau Giữa Y Tá Và Điều Dưỡng? Cao Đẳng Y Tế Tphcm
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100