Use Parental Controls On Your Child’s Iphone, Ipad, And Ipod Touch

--- Bài mới hơn ---

 • Recover Your Iphone Screen Time Or Restrictions Passcode (Supports Ios 14)
 • Cách Lấy Lại Mật Khẩu Giới Hạn Của Iphone, Khôi Phục Password Khi Quên
 • Điện Thoại Di Động Samsung Galaxy A71
 • Buy Galaxy A71 (Prism Crush Blue, 128Gb)
 • Widget Của Ios 14 Có Thể Sẽ Như Thế Nào Cùng Các Chức Năng Tùy Chỉnh
 • Set Content & Privacy Restrictions

  1. Go to Settings and tap Screen Time.
  2. Tap Continue, then choose “This is My .”
   • If you’re the parent or guardian of your device and want to pvent another family member from changing your settings, tap Use Screen Time Passcode to create a passcode, then re-enter the passcode to confirm. In iOS 13.4 and later, after you confirm your passcode you’ll be asked to enter your Apple ID and password. This can be used to reset your Screen Time passcode if you forget it.
   • If you’re setting up Screen Time on your child’s device, follow the prompts until you get to Parent Passcode and enter a passcode. Re-enter the passcode to confirm. In iOS 13.4 and later, after you confirm your passcode you’ll be asked to enter your Apple ID and password. This can be used to reset your Screen Time passcode if you forget it.
  3. Tap Content & Privacy Restrictions. If asked, enter your passcode, then turn on Content & Privacy.

  If you forgot your Screen Time passcode, update your device to the latest iOS or iPadOS then reset your passcode. If you can’t update your device, erase it and set it up as new to remove the passcode and choose a new one. Restoring your device from a backup won’t remove your passcode.

  Learn more about using Family Sharing with Screen Time.

  Prevent iTunes & App Store purchases

  1. Go to Settings and tap Screen Time.
  2. Tap Content & Privacy Restrictions. If asked, enter your passcode.
  3. Tap iTunes & App Store Purchases.
  4. Choose a setting and set to Don’t Allow.

  You can also change your password settings for additional purchases from the iTunes & App Store or Book Store. Follow steps 1-3, then choose Always Require or Don’t Require.

  Allow built-in apps and features

  You can restrict the use of built-in apps or features. If you turn off an app or feature, it won’t delete it, it’s just temporarily hidden from your Home screen. For example, if you turn off Mail, the Mail app won’t appear on your Home Screen until you turn it back on.

  To change your Allowed Apps:

  1. Tap Content & Privacy Restrictions.
  2. Enter your Screen Time passcode.
  3. Tap Allowed Apps.
  4. Select the apps that you want to allow.

  Prevent explicit content and content ratings

  You can also pvent the playback of music with explicit content and movies or TV shows with specific ratings. Apps also have ratings that can be conpd using content restrictions.

  To restrict explicit content and content ratings:

  1. Go to Settings and tap Screen Time.
  2. Tap Content & Privacy Restrictions, then tap Content Restrictions.
  3. Choose the settings you want for each feature or setting under Allowed Store Content.

  Here are the types of content that you can restrict:

  • Ratings For: Select the country or region in the ratings section to automatically apply the appropriate content ratings for that region
  • Music, Podcasts & News: Prevent the playback of music, music videos, podcasts, and news containing explicit content
  • Music Videos: Prevent finding and viewing music videos
  • Music Profiles: Prevent sharing what you’re listening to with friends and seeing what they’re listening to
  • Movies: Prevent movies with specific ratings
  • TV shows: Prevent TV shows with specific ratings
  • Books: Prevent content with specific ratings
  • Apps: Prevent apps with specific ratings

  Prevent web content

  iOS can automatically filter website content to limit access to adult content in Safari and apps on your device. You can also add specific websites to an approved or blocked list, or you can limit access to only approved websites. Follow these steps:

  1. Tap Content & Privacy Restrictions and enter your Screen Time passcode.
  2. Tap Content Restrictions, then tap Web Content.
  3. Choose Unrestricted Access, Limit Adult Websites, or Allowed Websites Only.

  Depending on the access you allow, you might need to add information, like the website that you want to restrict.

  Restrict Siri web search

  To restrict Siri features:

  1. Go to Settings and tap Screen Time.
  2. Tap Content & Privacy Restrictions, then tap Content Restrictions.
  3. Scroll down to Siri, then choose your settings.

  You can restrict these Siri features:

  • Web Search Content: Prevent Siri from searching the web when you ask a question
  • Explicit Language: Prevent Siri from displaying explicit language

  Restrict Game Center

  To restrict Game Center features:

  1. Go to Settings and tap Screen Time.
  2. Tap Content & Privacy Restrictions, then tap Content Restrictions.
  3. Scroll down to Game Center, then choose your settings.

  You can restrict these Game Center features:

  • Multiplayer Games: Prevent the ability to play multiplayer games
  • Adding Friends: Prevent the ability to add friends to Game Center
  • Screen Recording: Prevent the ability to capture the screen and sound

  Allow changes to privacy settings

  The privacy settings on your device give you control over which apps have access to information stored on your device or the hardware features. For example, you can allow a social-networking app to request access to use the camera, which allows you to take and upload pictures.

  To allow changes to privacy settings:

  1. Go to Settings and tap Screen Time.
  2. Tap Content & Privacy Restrictions. If asked, enter your passcode.
  3. Tap Privacy, then choose the settings you want to restrict.

  Here are the things you can restrict:

  • Location Services: Lock the settings to allow apps and websites to use location
  • Contacts: Prevent apps from accessing your Contacts
  • Calendars: Prevent apps from accessing your Calendar
  • Reminders: Prevent apps from accessing your Reminders
  • Photos: Prevent apps from requesting access to your photos
  • Share My Location: Lock the settings for location sharing in Messages and Find My Friends
  • Bluetooth sharing: Prevent devices and apps from sharing data through Bluetooth
  • Microphone: Prevent apps from requesting access to your microphone
  • Speech Recognition: Prevent apps from accessing Speech Recognition or Dictation
  • Media & Apple Music: Prevent apps from accessing your photos, videos, or music library

  Allow changes to other settings and features

  You can allow changes to other settings and features, the same way you can allow changes to privacy settings.

  1. Go to Settings and tap Screen Time.
  2. Tap Content & Privacy Restrictions. If asked, enter your passcode.
  3. Under Allow Changes, select the features or settings you want to allow changes to and choose Allow or Don’t Allow.

  Here are some features and settings you can allow changes for:

  • Passcode Changes: Prevent changes to your passcode
  • Account Changes: Prevent changes to settings for Accounts & Passwords
  • Cellular Data Changes: Prevent changes to cellular data settings
  • Volume Limit: Prevent changes to volume settings for safe listening
  • Do Not Disturb While Driving: Prevent changes to Do Not Disturb While Driving
  • TV Provider: Prevent changes to TV provider settings
  • Background App Activities: Prevent changes to whether or not apps run in the background

  Learn more

  Information about products not manufactured by Apple, or independent websites not controlled or tested by Apple, is provided without recommendation or endorsement. Apple assumes no responsibility with regard to the selection, performance, or use of third-party websites or products. Apple makes no repsentations regarding third-party website accuracy or reliability. Contact the vendor for additional information.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Chức Năng “tránh Quấy Rầy Trong Lúc Lái Xe” Trên Iphone (Do Not Disturb While Driving On Iphone)
 • Quạt Điều Hòa Chính Hãng 100% Giá Tốt
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Quạt Điều Hòa Đúng Cách, Tiết Kiệm Và Hiệu Quả Nhất
 • Các Chức Năng Đặc Biệt Của Quạt Điều Hòa
 • Quạt Điều Hòa Là Gì? Có Những Tiện Ích Nào Đáng Chú Ý?
 • Cấu Trúc When. Hướng Dẫn Phân Biệt When Và While

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Thức Too To: Cách Dùng Và Các Cấu Trúc Tương Đồng Khác
 • X86 — Kiến Trúc Arm Khác Với X86 Như Thế Nào?
 • Bộ Xử Lí Arm & Intel: Đâu Là Sự Khác Biệt
 • Biến Đổi Cơ Cấu Xã Hội Ở Việt Nam Trong Tiến Trình Đổi Mới
 • Về Hệ Thống Khái Niệm Cơ Bản Trong Nghiên Cứu Biến Đổi Cơ Cấu Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay
 • When là một từ rất cơ bản và được sử dụng liên tục trong giao tiếp tiếng Anh. Có thể nhiều bạn học sinh vẫn còn nghĩ rằng When chỉ được dùng để đặt câu hỏi về thời gian. Chính vì vậy, bài viết này sẽ đề cập đến cách sử dụng cấu trúc When một cách chi tiết nhất. Bài viết gồm các ví dụ minh hoạ cụ thể để giúp các bạn có thể dễ dàng hiểu hơn về cấu trúc ngữ pháp When. 

  1. Sơ lược về cấu trúc When

   

  When: trong khi, khi, lúc.

   

  – Tuỳ thuộc vào nghĩa nhấn mạnh, dụng ý của người dùng mà mệnh đề chứa cấu trúc When được đặt linh hoạt trong câu.

  – Sử dụng mệnh đề có chứa cấu trúc when nhằm bổ sung ngữ nghĩa cho mệnh đề chính. 

  – Khi When được đặt ở đầu câu, mệnh đề phụ ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy. 

   

  Ex: When you study hard, you will pass the final exam. 

  (Khi bạn học hành chăm chỉ, bạn sẽ làm được bài kiểm tra cuối kì.)

  2. Cấu trúc When

   

  * Dùng với thì ở hiện tại và tương lai

  When + S + psent simple, S+ simple psent / simple future

  – Khi một hành động xảy ra ở hiện tại, thì điều gì đó sẽ xảy ra ở tương lai.

  – Cấu trúc được dùng để diễn tả mối quan hệ giữa hành động và kết quả, hoặc sự việc trong tương lai. 

   

  Ex: When he receives our messages, he will come back.

  (Khi anh ấy nhận được thông điệp của chúng ta, anh ấy sẽ quay trở lại.)

   

  * Dùng với thì quá khứ

  When + simple past, + past perfect

   

  Diễn tả một hành động xảy ra và được hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.

   

  Ex: When Jack came home, his girlfriend had left.

  (Khi Jack về nhà, bạn gái của anh ấy đã rời đi.)

   

  * Thì quá khứ đơn

  When + simple past, simple past

   

  – Diễn tả 2 hành động xảy ra gần nhau hay cũng có thể là 1 hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.

   

  Ex: When the clock was 5:30 p.m, the employees got off work.

  (Khi đồng hồ chỉ 5:30 chiều, nhân viên tan ca.)

   

  * Dùng với thì quá khứ tiếp diễn

  When + past continuous (chỉ  thời gian cụ thể), + simple past 

   

  – Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến.

   

  Ex: When Lucy was learning, the phone rang.

  (Khi Lucy đang học bài, chuông điện thoại reo.)

   

  * Dùng với thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành

  When + past perfect, + simple past

   

  – Diễn tả hành động ở mệnh đề When mà đã xảy ra trước.

   

  Ex: When the opportunity had passed, Smith felt regret.

  (Khi cơ hội qua đi, Smith cảm thấy hối tiếc.)

   

  * Dùng với thì quá khứ đơn, hiện tại đơn

  When + simple past, + simple psent

   

  Ex: When the opportunity passed, I know there’s nothing can be done. 

  (Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa.)

  3. Một số lưu ý khi sử dụng when

  Cấu trúc when trong tiếng Anh được sử dụng nhằm:

  – Diễn tả hai hành động đồng thời đang diễn ra trong một thời gian ngắn.

  – Diễn tả các hành động xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn hoặc rất ngắn.

  – Đề cập tới các giai đoạn, chu kỳ của cuộc sống.

  4. Phân biệt When và While

  While

  When

  Trong lúc, trong khi, trong khoảng thời gian, đang lúc…

   

  Khi, vào lúc, hồi, trong khi…

   

  While thường được sử dụng để nói về hai hành động đang diễn ra và kéo dài tại cùng 1 thời điểm.

  When thường được sử dụng để nói về hai hành động đồng thời đang diễn ra trong một thời gian ngắn.

  While thường được sử dụng với các hành động xảy ra trong một thời gian dài.

  When thường được sử dụng với các hành động xảy ra trong thời gian ngắn hoặc rất ngắn.

   

  Ex: He went out when I arrived.

  (Anh ta đã đi ra ngoài ngay sau khi tôi đến nơi.) 

  Ex: He went out while I arrived. 

  (Anh ta đã đi ra ngoài ngay khi tôi đang đến.) 

  XEM THÊM:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng “Whoever”, “Whichever”, “Whenever”, “Whatever”, “Wherever” Và “However”
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Whenever Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng If Để Nói Về Những Sự Việc Không Có Thật Trong Quá Khứ
 • Should Là Gì? Cách Sử Dụng Should Như Thế Nào?
 • ​những Cụm Từ Tiếng Anh Thường Gặp Với Giới Từ In, On Và At
 • Cấu Trúc When, While Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc When Và While Trong Tiếng Anh, Chi Tiết Cách Dùng Và Cấu Trúc
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng When , While Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc When, While Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cách Dùng When, While, Before Và After Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Wish: Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Học Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

  When và While là hai cấu trúc thường xuyên gây nhầm lẫn trong quá trình học Ngữ pháp tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc vị trí, cấu trúc và cách dùng cũng như cách chia sau When, While trong tiếng Anh hiệu quả.

  Cấu trúc, Cách dùng When và While tiếng Anh

  1. Cấu trúc và cách sử dụng when trong tiếng Anh

  Ý nghĩa: Cấu trúc When trong tiếng Anh mang nghĩa khi, vào lúc, hồi, trong khi….

  Vị trí: Cấu trúc When có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

  When + psent simple, + simple future/ simple psent: Khi làm thế nào thì (sẽ)… (ở HT/ TL)

  – When you see it yourself, you’ll surely believe it. (Khi em thấy tận mắt, em sẽ tin nó thôi)

  When + simple past, + past perfect: Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.

  – When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes. (Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi)

  When + simple past, + simple past: Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.

  – When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home (Khi buổi nhạc rock của Erick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về)

  When + past continuous (clear point of time – thời gian cụ thể), + simple past: Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến

  When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion (Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn)

  When + simple past, + past continuous: Tương tự như phần 4, nhưng nghĩ chỉ khác một chút

  When we came, he was taking a bath (Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm)

  When + past perfect, + simple past: Hành động ở mệnh đề when xảy ra trước (kết quả ở QK)

  When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing could be done (Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)

  When simple past, + simple psent: Tương tự như mục 6 nhưng hành động sau ở hiện tại

  When the opportunity passed, i know there’s nothing can be done. (Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa)

  Cách sử dụng cấu trúc when trong tiếng anh

  When thường được sử dụng để nói về hai hành động đồng thời đang diễn ra trong một thời gian ngắn.

  Ví dụ:

  – He was shocked when I told him. (Anh ấy đã choáng váng khi tôi kể cho anh nghe).

  When thường được sử dụng với các hành động xảy ra trong thời gian ngắn hoặc rất ngắn.

  Ví dụ:

  – You should cover your mouth when yawning. (Bạn nên che miệng khi ngáp).

  When còn được dùng để đề cập tới các giai đoạn, thời kì của cuộc sống.

  Ví dụ:

  – I went there when I was a child. (Tôi đã tới đây khi tôi còn là một cậu bé).

  Chú ý: Việc sử dụng when và while có thể ảnh hưởng tới cách hiểu của người đọc, người nghe về ý nghĩa câu nói.

  Ví dụ:

  – He opened the door when I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay sau khi tôi gõ cửa.) (1)

  – He opened the door while I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay khi tôi đang gõ cửa.) (2)

  2. Cấu trúc và cách dùng while trong tiếng Anh

  Ý nghĩa: Cấu trúc While mang nghĩa trong lúc, trong khi, trong khoảng thời gian, đang lúc…

  Vị trí: Cũng giống như cấu trúc When, mệnh đề While cũng có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

  I was having breakfast when the telephone rang.

  While they were cooking, somebody broke into their house.

  Cấu trúc while While + subject + verb

  Cách dùng cấu trúc While trong tiếng Anh

  While thường được sử dụng để nói về hai hành động đang diễn ra và kéo dài tại cùng 1 thời điểm.

  Ví dụ:

  – He was watching TV when I was studying. (Anh ta (đã đang) xem TV khi tôi (đã đang) học).

  While thường được sử dụng với các hành động xảy ra trong một thời gian dài.

  Ví dụ:

  – I didn’t drink at all while I was pgnant. (Tôi gần như đã không uống một giọt rượu nào trong thời gian có bầu).

  Lưu ý cách phân biệt cấu trúc when và cấu trúc while trong tiếng Anh.

  (1) Sử dụng cấu trúc when khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như ngay sau hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.

  (2) Sử dụng cấu trúc while khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy đồng thời với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

  Đáp án

  1. when

  2. While

  3. while

  4. When

  5. when

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Luyện Thi Ioe Lớp 4 Tổng Hợp Các Cấu Trúc Câu Từ Vựng
 • Tổng Hợp Cấu Trúc Và Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3
 • Tổng Hợp Từ Vựng Và Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 2
 • Cấu Trúc Phủ Định Với Think, Hope, Seem…
 • Phân Biệt Cấu Trúc Cách Dùng Seem, Look, Appear Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc When Và While Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ielts Writing: Phân Biệt While, Meanwhile, Whereas, Whilst, As, When
 • Sử Dụng Và Viết Sao Cho Đúng
 • Các Loại Câu Cầu Khiến Trong Tiếng Anh
 • Câu Để Xin Phép Và Yêu Cầu (Permission And Requests)
 • Các Cụm Từ Rút Gọn Trong Tiếng Anh: Wanna, Gotta, Gonna
 • Hướng dẫn cách dùng cấu trúc WHILE và WHEN trong tiếng Anh. Bài viết bao gồm cấu trúc, phân biệt cách sử dụng cụ thể When và Whilie, [KÈM BÀI TẬP & ĐÁP ÁN] giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng.

  1. Giới thiệu cấu trúc When While

  When và While là hai liên từ có thể đứng ở đầu câu, cũng có thể đứng ở giữa câu nhằm diễn đạt thứ tự sự vật, hiện tượng xảy ra ở cùng thời điểm hay hai thời điểm. Nhìn chung cả When và While đều có nghĩa khi, vào lúc, trong khi…

  Ex: I was having breakfast when the telephone rang.

  While they were cooking, somebody broke into their house

  2. Cấu trúc và cách dùng While trong tiếng Anh

  • Ý nghĩa: Cấu trúc While mang nghĩa trong lúc, trong khi, trong khoảng thời gian, đang lúc…
  • Vị trí: Cũng giống như cấu trúc When, mệnh đề While cũng có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

  I was having breakfast when the telephone rang.

  While they were cooking, somebody broke into their house.

  • Cấu trúc While trong tiếng Anh

  While+ subject + verb

  While thường được sử dụng để nói về hai hành động đang diễn ra và kéo dài tại cùng 1 thời điểm.

  Ví dụ:

  – He was watching TV when I was studying. (Anh ta ( đã đang) xem TV khi tôi (đã đang) học).

  While thường được sử dụng với các hành động xảy ra trong một thời gian dài.

  Ví dụ:

  – I didn’t drink at all while I was pgnant. (Tôi gần như đã không uống một giọt rượu nào trong thời gian có bầu).

  3. Cấu trúc và cách dùng When trong tiếng Anh

  • Ý nghĩa: Khác với cấu trúc while, Cấu trúc When trong tiếng Anh mang nghĩa khi, vào lúc, hồi, trong khi….
  • Cấu trúc when trong tiếng Anh

  Vị trí: Cấu trúc When có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

  When + psent simple, + simple future / simple psent : Khi làm thế nào thì (sẽ )… ( ở HT / TL )

  When you see it yourself, you’ll surely believe it. ( Khi em thấy tận mắt, em sẽ tin nó thôi )

  When + simple past, + past perfect : Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.

  When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes. ( Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi )

  When + simple past, + simple past : Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.

  – When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home ( Khi buổi nhạc rock của Ẻick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về )

  When + past continuous ( clear point of time – thời gian cụ thể ), + simple past : Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến

  When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion ( Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn )

  When + simple past, + past continuous : Tương tự như phần 4, nhưng nghĩ chỉ khác một chút

  When we came, he was taking a bath (Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm)

  When + past perfect, + simple past : Hành động ở mệnh đề when xảy ra trước (kết quả ở QK)

  When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing could be done (Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)

  When simple past, + simple psent : Tương tự như mục 6 nhưng hành động sau ở hiện tại

  When the opportunity passed, I know there’s nothing can be done. (Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa)

  • Cách sử dụng cấu trúc When trong tiếng Anh

  When thường được sử dụng để nói về hai hành động đồng thời đang diễn ra trong một thời gian ngắn.

  Ví dụ:

  – He was shocked when I told him. (Anh ấy đã choáng váng khi tôi kể cho anh nghe).

  When thường được sử dụng với các hành động xảy ra trong thời gian ngắn hoặc rất ngắn.

  Ví dụ:

  – You should cover your mouth when yawning. (Bạn nên che miệng khi ngáp).

  When còn được dùng để đề cập tới các giai đoạn, thời kì của cuộc sống.

  Ví dụ:

  – I went there when I was a child. (Tôi đã tới đây khi tôi còn là một cậu bé).

  • Chú ý: Việc sử dụng cấu trúc when và cấu trúc while có thể ảnh hưởng tới cách hiểu của người đọc, người nghe về ý nghĩa câu nói.

  Ví dụ:

  – He opened the door when I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay sau khi tôi gõ cửa.) (1)

  – He opened the door while I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay khi tôi đang gõ cửa.) (2)

  4. Thì Quá khứ Tiếp diễn với WHILE và WHEN

  a/ Cấu trúc While

  Cấu trúc

  WHILE + clause (mệnh đề)

  Vị trí

  Mệnh đề WHILE có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu (sau một mệnh đề khác). Lưu ý, khi mệnh đề WHILE đứng đầu câu thì cần có dấu phẩy sau mệnh đề.

  Cách dùng:

  • Trong thì Quá khứ Tiếp diễn, WHILE dùng để diễn tả hai hành động xảy ra song song đồng thời tại cùng một thời điểm. E.g.

  b/ Cấu trúc When

  Cấu trúc

  WHEN + clause

  Vị trí

  Mệnh đề WHEN có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu (sau một mệnh đề khác). Lưu ý, khi mệnh đề WHEN đứng đầu câu thì cần có dấu phẩy sau mệnh đề.

  Cách dùng: Trong thì quá khứ tiếp diễn, WHEN được dùng khi diễn tả một hành động khác xảy ra trong một thời gian ngắn thì hành động khác chen ngang ngay lập tức. E.g.

  5. Lưu ý cách phân biệt cấu trúc When và cấu trúc While trong tiếng Anh

  (1) Sử dụng cấu trúc when khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như ngay sau hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.

  (2) Sử dụng cấu trúc while khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy đồng thời với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

  6. Bài tập về cấu trúc When và While trong tiếng Anh

  Đáp án:

  when

  While

  while

  When

  when

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 7. Câu Lệnh Vòng Lặp While Trong Python
 • Chi Tiết Bài Học 12.vòng Lặp For Và While Trong Python
 • Bài 7. Cấu Trúc Lặp While
 • Bài 8. Cấu Trúc Lặp Do
 • Bài 9: Cấu Trúc Lặp While, Do
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng When , While Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc When, While Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cách Dùng When, While, Before Và After Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Wish: Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Cách Dùng Câu Điều Ước Wish Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Wish Và Những Cách Dùng Thông Dụng Nhất.
 • When và While đều dùng để nói về sự việc, hành động, tình huống đang diễn ra cùng một thời điểm.

  II. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG WHEN TRONG TIẾNG ANH

  Cấu trúc và cách dùng When trong tiếng Anh. Nguồn Ảnh: Học tiếng Anh VOCA

  1. Cấu trúc và cách chia when với các thì trong tiếng anh

  – Vị trí: Mệnh đề When có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

  – When: Mệnh đề có chứa WHEN, chúng ta thường chia động từ không phải dạng tiếp diễn.

  + Khi nói về chuỗi các hành động xảy ra liên tiếp nhau:

  Eg:

  + Khi một hành động đang diễn ta thì bị một hành động khác (diễn ra chỉ trong 1 khoảng thới gian ngắn) xen vào.

  III. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG “WHILE” TRON TIẾNG ANH

  Mệnh đề When và While có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

  While: Mệnh đề có chứa WHILE, chúng ta thường chia động từ ở dạng tiếp diễn.

  – Khi nói về 2 hành động xảy ra gần như cùng 1 lúc với nhau. (kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó)

   He was playing soccer while she was reading the newspaper. (Anh ấy đang chơi bóng đá trong khi cô ấy đang đọc báo)

  – Mệnh đề chính (không chứa WHILE) có thể chia ở dạng không tiếp diễn trong một số trường hợp.

  Tổng kết:

  ể học Ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả. Các bạn hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của VOCA Grammar.

  VOCA Grammar áp dụng quy trình 3 bước học bài bản, bao gồm: Học lý thuyết, thực hành và kiểm tra cung cấp cho người học đầy đủ về kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Phương pháp học thú vị, kết hợp hình ảnh, âm thanh, vận động kích thích tư duy não bộ giúp người học chủ động ghi nhớ, hiểu và nắm vững kiến thức của chủ điểm ngữ pháp.

  Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ có khả năng kỳ diệu, tuy nhiên muốn chinh phục bạn ấy thì không phải chỉ ngày 1 ngày 2 mà phải là 1 lộ trình, kế hoạch rõ ràng, chi tiết, và đương nhiên bạn cần có những phương pháp học đúng để hỗ trợ bạn có được hiệu quả học tiếng Anh tốt nhất. VOCA gửi tặng bạn ebook ‘The Mastery Of English Skills‘ – cuốn sách sẽ giúp bạn:

  – Hiểu rõ cách học 1 ngôn ngữ bất kỳ

  – hướng dẫn cho bạn cách lên mục tiêu, lộ trình và kế hoạch học tập

  – các phương pháp, website uy tín giúp bạn có thể cải thiện khả năng tiếng Anh nhanh chóng, hiệu quả.

  The Mastery of English Skills (Ebook hướng dẫn lộ trình học tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng). Nguồn: VOCA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc When Và While Trong Tiếng Anh, Chi Tiết Cách Dùng Và Cấu Trúc
 • Cấu Trúc When, While Trong Tiếng Anh
 • Tài Liệu Luyện Thi Ioe Lớp 4 Tổng Hợp Các Cấu Trúc Câu Từ Vựng
 • Tổng Hợp Cấu Trúc Và Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3
 • Tổng Hợp Từ Vựng Và Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 2
 • Cấu Trúc When, While Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng When, While, Before Và After Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Wish: Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Cách Dùng Câu Điều Ước Wish Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Wish Và Những Cách Dùng Thông Dụng Nhất.
 • Tất Tần Tật Kiến Thức Về Cấu Trúc Wish Trong Vài Dòng
 • When là một từ cơ bản nhất khi đặt câu hỏi về thời gian trong tiếng anh. Tuy nhiên nó không chỉ có tác dụng đơn giản như thế mà còn có rất nhiều cách sử dụng đi cùng cấu trúc khác nhau. Bài viết này, Verbalearn sẽ cho bạn biết rõ nhất về chi tiết cũng như ví dụ cụ thể áp dụng cho từng trường hợp cũng như những kiến thức mở rộng khác nữa xoay quanh cấu trúc When và While.

  Cấu trúc When trong các thì tiếng anh

  1. Dùng với thì ở hiện tại và tương lai

  Cấu trúc: When + psent simple, + simple psent / simple future

  → Khi làm gì ở hiện tại, thì điều gì đó sẽ xảy ra ở tương lai (vế trước thì hiện tại, vế sau thì tương lai)

  Ex: When you study hard, you will pass the final exam.

  (Khi bạn học hành chăm chỉ, bạn sẽ đạt bài kiểm tra cuối kì.)

  Ex: When he receive our letter, he will know the reason why.

  (Khi anh ấy nhận được lá thư của chúng ta, anh ấy sẽ biết được lý do tại sao.)

  Được dùng để diễn tả mối quan hệ giữa kết quả hay sự việc trong tương lai và hành động trước đó.

  2. Dùng với thì quá khứ

  Cấu trúc: When + simple past, + past perfect

  → Vế sau diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động mà được miêu tả ở mệnh đề when.

  Ex: When Tom just got out of the classroom, Tom knew that he had made some mistakes.

  (Khi Tom bước ra khỏi lớp học, Tom biết rằng anh ấy đã phạm phải sai lầm.)

  Ex: When I came to his garage, he had gone to work.

  (Khi tôi tới gara của anh ấy, anh ấy đã đi làm rồi.)

  → Cấu trúc này được dùng để diễn tả hành động xảy ra trước hành động mà đã xảy ra trong quá khứ (tại mệnh đề When).

  3. Thì quá khứ đơn

  Cấu trúc: When + simple past, simple past

  → Miêu tả một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra hoặc hai hành động xảy ra gần nhau.

  Ex: When the music concert given by Lyly ended, I went home.

  (Khi buổi hòa nhạc của Lyly kết thúc, tôi đã ra về.)

  Ex: When the clock was 5pm, the children was out of school.

  (Khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, bọn trẻ được nghỉ học)

  4. Dùng với thì quá khứ tiếp diễn

  Cấu trúc: When + past continuous (chỉ thời gian cụ thể), + simple past

  → Diễn tả một hành động đang diễn ra thì có một hành động khác xảy đến.

  Ex: When we were playing volleyball at 4.30p.m yesterday, there was a terrible accident.

  (Vào lúc 4h30 chiều qua, trong lúc đang chơi bóng chuyền thì chúng tôi thấy một vụ tai nạn khủng khiếp.)

  Ex: When they were playing basketball, the bell rang.

  (Khi họ đang chơi bóng rổ thì tiếng chuông reo.)

  5. Dùng với thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành

  Cấu trúc: When + past perfect, + simple past

  → Diễn tả hành động ở mệnh đề When mà đã xảy ra trước.

  Ex: When the opportunity had gone, he only knew that there was nothing could be done.

  (Khi cơ hội vụt mất anh ấy mới biết anh ấy không còn làm được gì nữa rồi.)

  6. Dùng với thì quá khứ đơn, hiện tại đơn

  Cấu trúc: When + simple past, + simple psent

  Ex: When the opportunity went, he only knew that there is nothing could be done.

  (Khi cơ hội vụt mất, anh ấy biết rằng chẳng còn có thể làm được gì nữa.)

  Cách sử dụng When trong câu

  Đối với từWhen, chúng ta có thể đặt nó ở đầu câu hoặc giữa câu tùy thuộc vào mục đích nghĩa cần sử dụng của câu. Thông thường thì đối với mệnh đề có chứa When sẽ không chia dạng tiếp diễn, thay vào đó thường là dạng đơn. Có hai cách sử dụng When trong câu, đó là:

  1. Để nói về chuỗi các hành động xảy ra liên tiếp nhau

  Ex: When society requires to be rebuilt, there is no use attempting to rebuild it on the old plan.

  (Khi xã hội yêu cầu được xây dựng lại, không có ích gì khi cố gắng xây dựng lại nó theo kế hoạch cũ.)

  Ex: When two friends have a common purse, one sings and the other weeps.

  (Khi hai người bạn có một ví chung, một người hát và người kia sẽ khóc.)

  Ex: When I lent I had a friend; when I asked he was unkind.

  (Khi tôi cho mượn thì tôi có một người bạn, khi tôi hỏi thì anh không tử tế.)

  2. Để nói về việc một hành động đang diễn ra thì bị một hành động khác xen vào

  → Thường thì cách dùng này ứng dụng vào các hành động chỉ diễn ra trong 1 khoảng thời gian ngắn.

  Ex: She was watching TV when the bell ring.

  (Khi chuông reo thì cô ấy đang xem Tivi.)

  Ex: My mom was cooking in the kitchen when I came back.

  (Mẹ tôi thì đang nấu ăn ở nhà bếp khi tôi trở về.)

  Ex: It is too late to lock the stable door when the steed is stolen.

  (Đã quá muộn để khóa cửa ổn định khi chiến mã bị đánh cắp.)

  Cấu trúc “While” trong câu

  Giống như When, While cũng đứng đầu một mệnh đề và có thể đứng đầu hoặc giữa câu tùy vào nghĩa của câu. While có 2 cách sử dụng với 2 nghĩa như sau:

  1. Để nói về hai hành động xảy ra gần như cùng một lúc với nhau.

  Các hành động kéo dài trong một khoảng thời gian.

  Ex: The tree must be bent while it is young.

  (Cây phải được uốn cong khi nó còn non.)

  Ex: One man may steal a horse, while another may not look over the hedge.

  (Một người đàn ông có thể đánh cắp một con ngựa, trong khi một người khác có thể không nhìn qua hàng rào.)

  Ex: Don’t make any noise while you work

  (Đừng làm ồn khi bạn làm việc)

  2. Để nói về một hành động này đang diễn ra thì hành động khác cắt ngang.

  Ex: While we breathe, there is hope.

  (Trong khi chúng ta thở, vẫn còn có hy vọng.)

  Ex: While you trust to the dog, the wolf slips into the sheepfold.

  (Trong khi bạn tin tưởng vào con chó, con sói trượt vào con cừu.)

  Ex: While she was singing, her baby slept.

  (Khi cô ấy hát, đứa con của cô ấy đang ngủ.)

  Bài tập về cấu trúc When

  Bài tập về cấu trúc While

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Và Cách Dùng When , While Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc When Và While Trong Tiếng Anh, Chi Tiết Cách Dùng Và Cấu Trúc
 • Cấu Trúc When, While Trong Tiếng Anh
 • Tài Liệu Luyện Thi Ioe Lớp 4 Tổng Hợp Các Cấu Trúc Câu Từ Vựng
 • Tổng Hợp Cấu Trúc Và Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3
 • Cấu Trúc Not Until, Only When: Ý Nghĩa Và Cách Dùng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Only When, Not Until: Cách Dùng, Bài Tập Có Đáp Án
 • Hiểu Ngay Cấu Trúc Offer
 • Provide, Offer, Supply, Give Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Prefer, Would Prefer: Đầy Đủ & Chính Xác Nhất
 • Cẩm Nang Sử Dụng 3 Cấu Trúc Provide Phổ Biến
 • Đảo ngữ luôn là một kiến thức ngữ khá khó trong chương trình Tiếng Anh. Chúng thường được bắt gặp trong các câu hỏi trong bài thi cuối kỳ và thi tuyển sinh. Mẫu câu Not until và Only when là một trong những mẫu câu đảo ngữ đặc biệt được thường xuyên sử dụng. Bài viết hôm nay sẽ đề cập đến cấu trúc Not until và Only when trong tiếng Anh.

  Tổng quan về cấu trúc Not Until

  Cấu trúc Not until mang nghĩa là ” mãi cho đến khi “.

  Cụm từ này có nghĩa là “mãi cho đến khi”, thường đi kèm với từ, cụm từ, thậm chí là mệnh đề chỉ thời gian, nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

  Cấu trúc: It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia cùng thì với động từ tobe ở đầu câu)

  Cấu trúc Not until đảo ngữ

  Khi sử dụng mẫu câu này, chúng ta đặt Not until lên đầu câu, giữ nguyên mệnh đề sau until, mệnh đề chính chuyển thành câu khẳng định và đảo ngữ mệnh đề này bằng cách mượn trợ động từ hoặc đảo động từ to be lên trước.

  Cách viết lại câu với Not until

  Ví dụ:

  Câu gốc: S + V (dạng phủ định) + O + until + time word/phrase/clause

   I didn’t talk to my friend until last month. (Tôi đã không nói chuyện với bạn tôi cho đến tháng trước.
   She didn’t sell her house until her company went bankrupt. (Cô ấy không bán nhà cho đến khi công ty của cô ấy phá sản.)

  Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

  Only when có nghĩa là “chỉ đến khi”, dùng để nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

  3. Cấu trúc Not Until có thể thay thế bằng Only when

  Cấu trúc Only when mang ý nghĩa về thời gian tương tự như Not until. Chúng có thể dùng thay thế cho nhau trong một số trường hợp, bổ nghĩa cho cụm từ, mệnh đề về mốc thời gian xác định của câu.

  1. No one could leave the concert until 2.30.

  2. He hadn’t been a famous singer before he went to HCM city.

  3. I couldn’ t finish my homework until Anna helped me.

  5. She didn’t call him until she noticed the call she missed

  2. It was not until he went to HCM city that he was a famous singer.

  3. Only when Anna helped me could I finish my homework.

  5. Not until she noticed the call she missed did she call him.

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Either Và Neither Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Cấu Trúc Themore… Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Much Và Many Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Câu: Nhấn Mạnh Ở Đầu Câu (Fronting)
 • Giải Tin Học 11 Bài 10: Cấu Trúc Lặp
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng When, While Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tất Tần Tật Cấu Trúc When Và While Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
 • Cấu Trúc Song Song Trong Tiếng Anh
 • Hiểu Về Cấu Trúc Da Một Cách Khoa Học
 • Kim Cương Và Than Chì: Cấu Trúc Và Ứng Dụng
 • Doanh Nghiệp Than Đá Và Doanh Nghiệp Kim Cương
 • Cấu trúc When và While đều sử dụng để nói về sự việc, hành động hay tình huống đang diễn ra cùng một thời điểm. Có rất nhiều nhầm lẫn dưới việc vận dụng when và while. Trong bài viết này sẽ giúp một số bạn hiểu rõ và vận dụng when, while đúng cách.

  Để học về cấu trúc và cách sử dụng when dưới tiếng Anh, bạn cũng nên hiểu về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh và 12 thì trong tiếng Anh . Từ một số kiến thức nền móng này một số bạn mới mở rộng và vận dụng when, while đúng cách và hợp lý.

  Cấu trúc và cách dùng when trong tiếng Anh

  Ý nghĩa: Cấu trúc When trong tiếng Anh mang nghĩa khi, vào lúc, hồi, trong khi….

  Cấu trúc when trong tiếng Anh

  Vị trí: Cấu trúc When có thể đứng tại đầu hoặc cuối câu

   When + psent simple, + simple future / simple psent : Khi làm thế nào thì (sẽ)… (ở HT/ TL)

  When you see it yourself, you’ll surely believe it. (Khi em thấy tận mắt, em sẽ tin nó thôi)

  When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes. (Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy là mình đã mắc các lỗi)

  When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home (Khi buổi nhạc rock của Erick Clapton chấm dứt, chúng tôi ra về)

  When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion (Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn)

  When we came, he was taking a bath (Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm)

  When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing could be done (Khi thời cơ không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)

  When the opportunity passed, i know there’s nothing can be done. (Khi thời cơ tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa)

  Cách dùng cấu trúc when trong tiếng Anh

  Ví dụ:

   He was shocked when I told him. (Anh ấy đã choáng váng khi tôi kể cho anh nghe).

  When thường được dùng với những hành động xảy ra dưới thời gian ngắn hoặc rất ngắn.

  Ví dụ:

   You should cover your mouth when yawning. (Bạn cần phải che miệng khi ngáp).

  When còn được sử dụng để đề cập đến những thời kì, giai đoạn của cuộc sống.

  Ví dụ:

   I went there when I was a child. (Tôi đã tới đây khi tôi còn là một cậu bé).

  Chú ý: Việc dùng when và while có thể tác động tới cách hiểu của người đọc, người nghe về ý nghĩa câu nói.

  Ví dụ:

  • He opened the door when I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay sau khi tôi gõ cửa.) (1)
  • He opened the door while I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay khi tôi đang gõ cửa.) (2)

  Ý nghĩa: Cấu trúc While mang nghĩa trong lúc, khi mà, trong khoảng thời gian, đang lúc…

  Vị trí: Cũng giống như cấu trúc When, mệnh đề While cũng có thể đứng tại đầu hoặc cuối câu

  I was having breakfast when the telephone rang.

  While they were cooking, somebody broke into their house.

  Cấu trúc while

  While + subject + verb

  Cách sử dụng cấu trúc While dưới tiếng Anh

  While thường được dùng để nói về hai hành động đang diễn ra và kéo dài ở cùng 1 thời điểm.

  Ví dụ:

   He was watching TV when I was studying. (Anh ta (đã đang) tham quan TV khi tôi (đã đang) học).

  While thường được dùng với một số hành động xảy ra dưới một thời gian dài.

  Ví dụ:

   I didn’t drink at all while I was pgnant. (Tôi gần như đã không uống một giọt rượu nào dưới thời gian có bầu).

  Lưu ý cách phân biệt cấu trúc when và cấu trúc while dưới tiếng Anh.

  Hai cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này rất hay bị nhầm lẫn. Vậy cần phải một số bạn hãy đọc ví như trong đây để biết cách phân biệt chúng.

  (1) Sử dụng cấu trúc when khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như ngay sau hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa chỉ xảy ra dưới khoảng thời gian ngắn.

  (2) Sử dụng cấu trúc while khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy song song với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra dưới một khoảng thời gian nhất định.

  Cách sử dụng cấu trúc While trong tiếng Anh

  While thường được dùng để nói về hai hành động đang diễn ra và kéo dài ở cùng 1 thời điểm.

  Ví dụ: – He was watching TV when I was studying. (Anh ta ( đã đang) tham quan TV khi tôi (đã đang) học).

  While thường được dùng với những hành động xảy ra dưới một thời gian dài.

  Ví dụ:- I didn’t drink at all while I was pgnant. (Tôi gần như đã không uống một giọt rượu nào dưới thời gian có bầu).

  Giải nghĩa when, while trong tiếng anh

  When và while rất dễ nhầm lẫn trong quá trình sử dụng. Và để tránh nhầm lẫn bạn có thể khám phá cách dùng thông qua giảng giải trong đây:

  (1) Sử dụng cấu trúc when khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như ngay sau hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa chỉ xảy ra dưới khoảng thời gian ngắn. (2) Sử dụng cấu trúc while khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy song song với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra dưới một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra:

  When được dùng nhiều dưới một số mệnh đề với vị trí là liên từ chỉ thời gian. When có thể đứng giữa hai mệnh đề để phối hợp, hoặc có thể đứng tại đầu mệnh đề chính, nhưng hai mệnh đề được ngăn cách nhau bởi đấu (,).

  Thêm một trường hợp đặc biệt khác, When có thể xuất hiện dưới câu đảo ngữ với cấu trúc trong đây:

  Hardly/ Scarely + had + S + PII (Past Participle)… when + S + chúng tôi Vừa mới…. thì….

  Danh từ và cụm danh từ trong tiếng anh – Phân loại cách dùng chi tiết

  Bài tập

  Đáp án

  1. when

  2. While

  3. while

  4. When

  5. when

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Quát 12 Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Cấu Trúc: Used To, Get Used To Và Be Used To
 • 60 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Nhật N5 (Phần Cuối)
 • Cấu Trúc Vì… Nên Trong Ngữ Pháp Tiếng Hàn
 • Cấu Trúc Before, After, Until, When, While: Theo Sau Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng When While Before After Trong Tiếng Anh
 • Câu Bị Động (Passive Voice) Tổng Hợp Toàn Bộ Kiến Thức Và Bài Tập
 • Câu Bị Động (Passive Voice)
 • Passive Voice (Câu Bị Động)
 • Câu Bị Động Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Cấu Trúc, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Trước khi đi sâu vào cách dùng của những trạng từ này, mình sẽ nói qua một chút về vị trí của chúng trong câu. Các trạng từ này thường đi kèm với một cụm chủ vị tạo thành một mệnh đề trong câu. Bản thân các trạng từ này có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu, tùy theo hàm ý nhấn mạnh hay cách diễn đạt của người sử dụng.

  Nam waited her until she came.

  (Nam đã đợi cô ấy cho đến khi cô ấy đến)

  He watched this film until no one had been there.

  (Anh ấy đã xem bộ phim này cho đến khi không còn ai ở đó)

  We will stay here until the rain stops.

  (Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi tạnh mưa)

  I will wait her until she has finished her homework.

  (Tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy làm xong bài)

  After Linda had received the new bag, she used immediately.

  (Sau khi Linda nhận chiếc cặp mới, cô ấy đã dùng ngay lập tức)

  After everything occurred, we complete this project.

  (Sau tất cả mọi thứ xảy ra, chúng tôi đã hoàn thành dự án này)

  After I completed all my homework, I went to bed late.

  (Sau khi tôi hoàn thành tất cả bài tập, tôi đã đi ngủ muộn)

  After I go to France, I’ll call my parents.

  (Sau khi tôi đi Pháp, tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ mình)

  After she has booked the airline ticket, she will travel to Thailand.

  (Sau khi đã đặt vé máy bay, cô ấy sẽ đi Thái Lan)

  1. Diễn tả hành động đã được hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ

  Ví dụ:

  Before Khanh went to bed, he had written a letter for his friend.

  (Trước khi Khánh đi ngủ, anh ấy đã viết một lá thư cho bạn mình)

  2. Trước khi thực hiện hành động này sẽ thực hiện hành động khác

  Ví dụ:

  Before she leaves, she’ll give me a song.

  (Trước khi cô ấy rời đi, cô ấy sẽ tặng tôi một bài hát)

  When you receive our letter, you will know our address.

  (Khi bạn nhận được thư, bạn sẽ biết địa chỉ của chúng tôi)

  2. Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

  Ví dụ:

  When I just left the classroom, I had recognized my mistakes.

  (Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng học, tôi nhận ra lỗi sai của mình)

  3. Diễn tả hai hành động xảy ra song song hoặc liên tiếp trong quá khứ

  Ví dụ:

  When this concer just finished, we went home.

  (Khi buổi biểu diễn vừa kết thúc, chúng tôi đã về nhà)

  4. Diễn tả một hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào

  Ví dụ:

  When he was playing tennis at 5 p.m yesterday, there was a terrible fire.

  (Khi anh ấy đang chơi tennis lúc 5 giờ chiều hôm qua thì xảy ra 1 vụ cháy lớn)

  5. Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và kết quả ở quá khứ

  Ví dụ:

  When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing could be done.

  (Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)

  6. Diễn tả hành động xảy ra cắt ngang một hành động khác trong quá khứ When S + VQKĐ, S + VQKTD

  Ví dụ:

  When we came, he was taking a bath.

  (Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm)

  7. Diễn tả hành động đang diễn ra trong tương lai song song với một hành động khác

  Ví dụ:

  When you receive my postcard, I will be welcoming the dawn at Japan.

  (Khi cậu nhận được tấm bưu thiếp thì mình đang đón bình minh ở Nhật)

  Diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời, song song trong hiện tại hoặc quá khứ

  Ví dụ:

  While my mother is cooking, my father is reading newspaper.

  (Trong khi mẹ tôi nấu cơm thì bố tôi đọc báo)

  While they were learning English at home, their parents were going to Paris at 8 a.m yesterday.

  (Trong khi họ đang học Tiếng Anh ở nhà, bố mẹ họ đang đi Paris lúc 8 giờ sáng hôm qua)

  1. After, Before và When trong nhiều trường hợp có thể không đi kèm với mệnh đề mà sẽ là Danh từ, Danh động từ (Ving) hoặc Quá khứ phân từ (Ved/ PII).

  Ví dụ:

  After graduating from high school, many students go on to study at a college or university. Before going out with him, I had finished my homework.

  (Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhiều học sinh tiếp tục học cao đẳng hoặc đại học)

  Visitors are asked to turn off their electronic devices when entering the laboratory.

  (Trước khi đi ra ngoài với anh ấy, tôi đã làm xong bài tập về nhà)

  The orders should be processed when entered into the database.

  (Khách đến thăm được yêu cầu tắt hết các thiết bị điện khi vào phòng thí nghiệm)

  Ví dụ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tất Tần Tật Cấu Trúc After Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng After Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc After Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Despite, Inspite Of, Although, Though, Even Though
 • Phân Biệt Cấu Trúc Despite , In Spite Of, Although, Though, Even Though
 • Cấu Trúc Not Until = Only When Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • 15 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao Hay Mà Lạ
 • Calling Jim Is Pointless. His Phone Is Out Of Order
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Recommend Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Recommend Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh
 • Recommend Là Gì? Cách Sử Dụng, Cấu Trúc Và Những Điều Cần Biết
 • Đảo ngữ luôn là một dạng khá khó trong chương trình Tiếng Anh Phổ thông. Kiến thức này thường chiếm một lượng khá lớn các câu hỏi trong bài thi cuối kì và thi tuyển sinh. Đặc biệt là mẫu câu Only When và Not Until. Bài viết hôm nay chúng ta đề cập đến cấu trúc not until và only when trong tiếng Anh.

  Đảo ngữ là gì? Tại sao lại sinh ra đảo ngữ phức tạp? Tại sao lại dùng đảo ngữ thay cho các câu đơn giản. Đó là nỗi băn khoăn của các bạn học sinh, đảo ngữ lại có rất nhiều điểm đặc biệt.

  Đảo ngữ trong tiếng anh là một hình thức thay đổi cấu trúc ngữ pháp của các cụm từ trong câu nhưng vẫn giữ nguyên được ngữ nghĩa gốc ban đầu.

  So với câu thông thường đảo ngữ có tác dụng chính:

  + Nhấn mạnh ý nghĩa của thành phần trong câu

  + Giản lược câu ngắn gọn.

  + Tạo ngữ điệu và dấu ấn cho người viết, người nói.

  Xét về mặt ngữ nghĩa, cả only whennot until đều có nét tương đồng và có thể thay thế cho nhau.

  Only when= khi, chỉ khi Not until: Mãi cho đến khi

  Only when và not until đều để bổ nghĩa cho một mốc thời gian xác định trong câu.

  Cách sử dụng đảo ngữ với Only when và Not until

  Thông thường trong câu sử dụng đảo ngữ với only when và not until sẽ có 2 vế câu. Mỗi vế đều có cấu tạo đầy đủ của một mệnh đề:

  + Vế thứ nhất chứa hoạt động chính được thể hiện trong câu, thường gọi là mệnh đề chính.

  + Vế thứ hai chỉ thời gian diễn ra hoạt động chính gọi là mệnh đề phụ thời gian (sau until và when)

  Từ phân tích trên ta có form mẫu như sau:

  S1 + V1 + O1 + Until / when+ Mốc thời gian / S2 + V2 + O2

  Như vậy ta có thể thấy mệnh đề cần nhấn mạnh trong câu này chính là mệnh đề thời gian, do đó ta sẽ phải đảo mệnh đề chỉ thời gian lên đầu câu. Việc đảo mệnh đề thời gian lên đầu câu với sự hỗ trợ của NOT UNTIL VÀ ONLY WHEN được tiến hành như sau:

  + Đăt not until và only when lên đầu câu.

  + Giữ nguyên mệnh đề sau until/ when đặt sau sau not until và only when.

  + Dùng dấu “,” để ngăn cách với mệnh đề chính.

  + Mệnh đề chính chuyển thành khẳng định và đảo trợ động từ / động từ to be mệnh đề chính và viết lại câu với động từ nguyên thể là ta đã có một câu hoàn chính (mẹo biến mệnh đè chính về dạng nghi vấn nhưng không có dấu ?).

  Cụ thể:

  S1 + V1 + O1 + Until / when+ Mốc thời gian / S2 + V2 + O2 Đảo ngữ: NOT UNTIL/ ONLY WHEN + Mốc thời gian / S2 + V2 + O2, Trợ động từ + S1 + V1 (nguyên thể) + O1

  Ví dụ: I didn’t remember her name until my mom introduced her with my family.

  Bước 1: Not until/ only when

  Bước 2: Not until/ only when my mom introduced her with my family

  Bước 3: Not until/ only when my mom introduced her with my family,

  Not until/ only when my mom introduced her with my family, did I remember her name.

  Các bạn có thể xem qua một vài ví dụ sau:

  1.I didn’t stop crying about my daughter until she call me.

  Dịch: Mãi đến khi em gái gọi điện cho tôi, tôi mới ngừng khóc.

  2. He didn’t call me until he needed to help.

  Dịch: Chỉ đến khi anh ta cần giúp đỡ, anh ta mới gọi cho tôi.

  Cách sử dụng mẫu câu It was not until

  Cũng giống như 2 cấu trúc trên, cấu trúc It was not until that được sử dụng để nhấn mạnh thời gian xảy ra sự việc. Thời gian này có thể được diễn tả bằng một mốc thời gian, một cụm từ hay một mệnh đề. Ta có cấu trúc như sau:

  → It was not until yesterday that she played the piano. (Mãi đến ngày hôm qua thì cô ấy mới chơi lại piano.)

  – He didn’t visted until the last weekend.

  → It was not until last weekend that he visited me. (Mãi cho đến cuối tuần trước anh ấy mới sang thăm tôi)

  Các dạng đảo ngữ khác:

  --- Bài cũ hơn ---

 • It Is Said That … / He Is Said To…, V.v.. Và Supposed To
 • Cách Dùng Cấu Trúc It Is Said That…; He Is Said To…. Và Be Supposed To…
 • Trọn Bộ 20 Công Thức Viết Lại Câu Tiếng Anh Hay Gặp Nhất
 • Các Cấu Trúc Với Dạng
 • Cách Dùng Modal Perfect Và Bài Tập Thực Hành
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100