Các Cách Kết Hợp Từ Với “Advice” (Collocations Of “Advice”)

--- Bài mới hơn ---

 • Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian (Clauses Of Time)
 • Mệnh Đề Thời Gian
 • Cách Sử Dụng Cấu Trúc Spend Time Và Cấu Trúc It Take
 • Những Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Thời Gian Rảnh Bạn Nên Biết
 • Cấu Trúc Spend Time Và It Take – Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Trong Tiếng Việt, để miêu tả màu đen của một sự vật nào đó, chúng ta thường nói/viết: “bảng đen”, “da đen”, “mắt đen”… Tuy nhiên, cũng để chỉ màu đen, nhưng với những chú ngựa, chúng ta thường sử dụng từ “ngựa ô” thay vì “ngựa đen”.

  Trong Tiếng Anh cũng vậy, mỗi từ Tiếng Anh thường có những cách kết hợp nhất định với những từ xung quanh, tạo ra những tổ hợp từ thông dụng (Collocations). Những tổ hợp này có thể được tạo bởi động từ + danh từ, tính từ + danh từ, danh từ + danh từ, hay danh từ+ giới từ. Việc học và áp dụng những tổ hợp từ này khi thực hành Tiếng Anh sẽ giúp ta diễn đạt tự nhiên hơn, giống người bản ngữ hơn. Và đặc biệt, trong các bài thi nói/viết, việc sử dụng những cách kết hợp từ thông dụng (collocations) giúp chúng ta nâng cao điểm số.

  Bài tập vận dụng:

  Bài 1: Điền “Đúng” nếu các cặp câu sau đây mang nghĩa giống nhau. Điền “Sai” nếu các cặp câu mang nghĩa khác nhau.

  1. Advice on/about something: Lời khuyên về vấn đề gì
  2. Advice from someone: Lời khuyên từ ai
  3. Advice to someone: Lời khuyên dành cho ai

  Bài tập vận dụng:

  Bài 2: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống:

  Bài tập vận dụng

  Bài 3: Chọn các từ sau để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp nhất

  1. Before sign this contract, you should seek ………………………………………………. from your lawyer.
  2. After the psentation, the students received a lot of ……………………………………….. from their teacher and friends.
  3. I would not say anything to her because she does not like …………………………………………

  Đáp án:

  Bài 1: a) Đúng b) Sai  c) Đúng  d) Sai

  Bài 2: 1. On; of     2. To        3. On/about      4. From

  Người viết: Trâm Anh.

  Share this:

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng When, While, Before Và After Trong Tiếng Anh Chi Tiết Và Dễ Hiểu Nhất
 • Rút Gọn Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian & Sự Đối Lập
 • Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Phổ Biến Nhất
 • Cấu Trúc Nevertheless Trong Tiếng Anh, Phân Biệt Nevertheless Với However
 • Cấu Trúc Not Only But Also – Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Ví Dụ
 • Các Cấu Trúc Với Dạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Trọn Bộ 20 Công Thức Viết Lại Câu Tiếng Anh Hay Gặp Nhất
 • Cách Dùng Cấu Trúc It Is Said That…; He Is Said To…. Và Be Supposed To…
 • It Is Said That … / He Is Said To…, V.v.. Và Supposed To
 • Cấu Trúc Not Until = Only When Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh
 • 15 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao Hay Mà Lạ
 • Ta có thể dùng dạng -ing của một động từ với vai trò:

  1. Danh từ

  Ví dụ:

  • I love swimming.
  • Swimming is very good for your health.
  • You can get fit by swimming regularly.

  2. Tính từ

  Ví dụ:

  • The main problem today is rising prices.
  • That programme was really boring.
  • He saw a woman lying on the floor.

  1. Dạng -ing với vai trò là Danh từ

  Danh từ đuôi -ing gần như luôn là danh từ không đếm được. Chúng có thể được dùng làm:

  1.1. Chủ ngữ của một động từ

  Ví dụ:

  1.2. Tân ngữ của động từ

  Ví dụ:

  Các động từ thường đi với tân ngữ đuôi -ing:

  1.3. Tân ngữ của giới từ

  Ví dụ:

   Some people are not interested in learning English.

  2. Dạng -ing với vai trò là Tính từ

  Tính từ đuôi -ing có thể đứng:

  2.1.trước một danh từ

  Ví dụ:

  • I read an interesting article in the newspaper today.
  • We saw a really exciting match on Sunday.

  2.2. Sau động từ nối (liên động từ – linking verb) như be, look, sound…

  Ví dụ:

  2.3. Sau một danh từ

  Ví dụ:

  2.4. Đặc biệt là sau các động từ giác quan như: see, watch, hear, smell…

  Ví dụ:

  Những tính từ đuôi -ing thường gặp nhất:

  3. Lưu ý

  Theo sau dạng -ing có thể là tân ngữ hoặc mệnh đề.

  Do một danh từ hay tính từ đuôi -ing được tạo nên từ một động từ nên dạng -ing có thể có bất cứ mô hình nào vốn theo sau động từ.

  3.1. -ing + tân ngữ

  Ví dụ:

  3.2. -ing + mệnh đề

  Ví dụ:

  Ảnh: SlideShare

  4. Một số mẫu câu, cấu trúc đi với -ing

  4.1. Chủ ngữ + động từ + V-ing: diễn tả 2 hành động xảy ra đồng thời (vừa… vừa…).

  Ví dụ:

  • She sat looking at the sea.
  • He walks reading his newspaper.
  • I cook listening to the radio.
  • Sally lay listening to the bugs in the grass.

  4.2. Cấu trúc thể hiện thời gian hoặc nguyên nhân.

  Ví dụ:

  Nếu muốn diễn tả một hành động đã xảy ra trước động từ chính ta dùng “having + phân từ 2”.

  Ví dụ:

  Lưu ý: chủ ngữ của V-ing phải giống với chủ ngữ của động từ chính.

  Ví dụ:

  • Trying to fix my car, a man came towards me and offered help.
  • When I was trying to fix my car, a man came towards me and offered help. (Khi tôi đang cố sửa xe thì một người đàn ông tiến lại phía tôi và đề nghị giúp đỡ.)

  4.3. Would you mind + V-ing?: đề nghị lịch sự

  Ví dụ:

  • Would you mind turning off your cell phone? (Bạn có phiền tắt điện thoại đi được không?/ Phiền bạn tắt điện thoại đi được không?)
  • Do you mind getting me a sandwich? (Bạn có phiền lấy cho tôi một chiếc bánh mì kẹp được không?/ Phiền bạn lấy cho tôi một chiếc bánh mì kẹp được không?)

  4.4. Can’t help/Can’t bear/Can’t stand + V-ing: không thể chịu đựng nổi

  Ví dụ:

  • I can’t help thinking that the keys will turn up eventually (Tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng chìa khóa sẽ xuất hiện trở lại lúc nào đó)
  • I can’t stand working with him. (Tôi không thể chịu được việc phải làm việc chung với anh ta)
  • I can’t bear being cold. (Tôi không chịu được lạnh)

  4.5. It’s no use/It’s no good/There’s no use/It’s useless/There’s no point (in) + V-ing: không ích gì, vô dụng

  Ví dụ:

  • There’s no use asking me about it, because I don’t know anything. (Thật vô ích khi hỏi tôi điều đó, bởi tôi không biết gì)
  • It’s no good trying to change his beliefs. (Nó là vô ích khi cố gắng thay đổi niềm tin của anh ấy)
  • It’s useless trying to convince her that she doesn’t need to lose any weight. (Thật vô ích khi cố gắng thuyết phục cô ấy rằng không cần phải giảm cân)
  • There’s no point (in) having a car if you don’t know how to drive. (Chẳng có ích gì khi mua một chiếc xe hơi nếu bạn không biết lái)

  4.6. It’s (not) worth: (không) đáng làm gì

  Ví dụ:

  • If you are a young, inexperienced driver, it is worth having comphensive insurance. (Nếu bạn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm lái xe, thì việc có bảo hiểm toàn diện là rất giá trị)
  • I’m sure he’ll never come. It’s not worth waiting for him. (Tối cá là anh ấy chẳng tới đâu, đợi cũng không đáng)

  4.7. Spend time/ Waste time + V-ing: dành thời gian làm gì, tốn thời gian làm gì

  Ví dụ:

  • I spend time reading new novels. (Tôi dành thời gian đọc những cuốn tiểu thuyết mới)
  • Don’t waste time day-dreaming! (Đừng tốn thời gian mơ mộng nữa!)

  Ví dụ:

  • It was a waste of time watching that boring movie. (Thật là tốn thời gian đi xem bộ phim nhàm chán đó)
  • It’s a waste of money buying clothes you never use. (Thật là tốn tiền của khi mua những bộ quần áo mà bạn chẳng bao giờ mặc tới)

  4.9. Have difficulty/trouble + V-ing: gặp khó khăn làm điều gì đó.

  Ví dụ:

  • I had difficulty getting a visa. (Tôi gặp khó khăn khi xin visa)
  • She had trouble finding a job. (Cô ấy khó khăn khi đi tìm việc)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Modal Perfect Và Bài Tập Thực Hành
 • Cách Sử Dụng May Và Might Trong Tiếng Anh (I)
 • Cách Dùng May Và Might Để Nói Về Khả Năng
 • Cách Sử Dụng May Và Might Trong Tiếng Anh (Phần 1)
 • Mean Là Gì? Cách Dùng Mean Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Câu Với “used To”

  --- Bài mới hơn ---

 • Liên Từ Nối Câu Trong Tiếng Hàn
 • 60 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Nhật N5 (Phần 2)
 • Mệnh Đề Phụ Với Dass: Đọc Ngay Để Biết Cách Sử Dụng
 • Modale Satzverbindung (I): (An)Statt Dass/zu, Als Dass, Stattdessen, (An)Statt
 • Câu Phụ Và Cách Sử Dụng Câu Phụ Trong Tiếng Đức
 • Ngày đăng: 02:57 PM 16/08/2017 – Lượt xem: 2,022

  Cấu trúc: Be used to + cụm danh từ/Verb-ing

  You are used to doing something, nghĩa là bạn đã từng làm việc gì đó rất nhiều lần hoặc đã có kinh nghiệm với việc đó rồi, vì vậy nó không còn lạ lẫm, mới lạ hay khó khăn gì với bạn nữa.

  Example: I am used to getting up early in the morning (Tôi đã quen với việc thức dậy sớm buổi sớm)

  I am used to hot weather (Tôi đã quen với thời tiết nóng)

  Cấu trúc: Get used to + cụm danh từ/Verb-ing

  You get used to doing something, nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc đó. Đây là một quá trình của việc dần trở nên quen với việc gì đó.

  Example: I got used to getting up early in the morning (Tôi đã dần quen với việc thức dậy sớm buổi sáng)

  I am getting used to hot weather (Tôi đang dần quen với thời tiết nóng)

  Chú ý: trong cả hai cấu trúc trên, “used” là tính từ và “to” là giới từ.

  Dùng để chỉ một thói quen hay tình trạng xảy ra trong quá khứ, không còn xảy ra ở hiện tại. Nó thường chỉ được sử dụng ở quá khứ đơn.

  Example: I used to live in London. (Tôi đã từng sống ở London)

  I didn’t used to stay up late when I was a child (Tôi không từng thức khuya khi tôi còn nhỏ)

  Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + subject + use to?

  Did he use to work in the office very late at night?

  (Anh ta có thường hay làm việc trong văn phòng rất trễ vào buổi tối không?)

  Dẫn Đầu Xu Thế Dòng Sách Tiếng Anh

  CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO

  Bí quyết Tiếng Anh cho người mất gốc

  Mẹo hay để giao tiếp Tiếng Anh như người bản ngữ

  Học từ vựng Tiếng Anh nhanh và hiệu quả

  Trẻ nhỏ nên học Tiếng Anh như thế nào

  Chìa khóa giúp nghe hiểu Tiếng Anh hiệu quả

  Mẹo hay để làm bài thi Tiếng Anh nhanh chính xác

  Bật mí những bí quyết truyền tải kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh dành cho giáo viên,

  Những đầu sách Tiếng Anh bổ ích

  Nơi giải đáp tất cả những thắc mắc về Tiếng Anh của bạn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Với Nội Dung Used To
 • 👩⚕️💉👨⚕️ Tuyến Tụy: Mô Học, Cấu Trúc Của Phần Ngoại Tiết Và Tế Bào Hội Chứng
 • Các Công Dụng Của Loại Hạt Thần Kì Làm Đẹp Da Không Phải Ai Cũng Biết
 • 5 Cách Phân Biệt Da Cá Sấu Thật Giả 100% Chính Xác Bằng Mắt Thường!
 • Giải Pháp Siêu Trẻ Hoá Chuyên Sâu Từ Bề Mặt Đến Cấu Trúc Da Bên Trong
 • Các Cấu Trúc Với “find”

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Ghép Trong Tiếng Anh
 • Danh Từ Ghép Trong Tiếng Anh (Phần 1): Danh Từ Là Gì, Phân Loại Danh Từ, Cách Sử Dụng Danh Từ Trong Tiếng Anh
 • Giới Từ Trong Các Cấu Trúc Đặc Biệt
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh: Giới Từ
 • Giới Từ Trong Tiếng Anh, Toàn Bộ Cách Dùng, Ví Dụ Và Bài Tập
 • Từ trước đến nay, các bạn chỉ quen dùng động từ “find” với nghĩa là “tìm thấy”, Tuy nhiên hôm nay mình gợi ý với các bạn một số cấu trúc câu rất đơn giản, dễ sử dụng của động từ này nhằm giúp các bạn đa dạng ngữ pháp trong bài nói/ viết của mình.

  Đồng thời, mình sử dụng thời hiện tại đơn vì đây là thời quen thuộc nhất sử dụng để diễn đạt ý kiến, trong cuộc sống cũng như trong Ielts; chứ thực ra các bạn có thể sử dụng đa dạng các thời khác nhau với động từ này, trong đó hiện tại đơn/ quá khứ đơn/ hiện tại hoàn thành và hiện tại tiếp diễn là 4 thời thông dụng nhất với “find” trong các trường hợp bên dưới.

  1. FIND + DANH TỪ + TÍNH TỪ: Nhận thấy ai (cái gì) làm sao.

  – I find the idea interesting. – Tôi nhận thấy cái ý tưởng đó thú vị.

  – I find her teaching method fascinating. – Tôi nhận thấy phương pháp dạy của cô ta hấp dẫn.

  2. FIND + DANH TỪ + DANH TỪ: Nhận thấy ai (cái gì) là một người (một thứ) như thế nào.

  – I find him an adorable young man. – Tôi nhận thấy anh ta là một người đàn ông trẻ dễ mến.

  – I find the idea a crazy one. – Tôi nhận thấy cái ý kiến đó là một ý kiến điên rồ.

  3. FIND + IT + TÍNH TỪ + TO DO SOMETHING: Nhận thấy nó làm sao để làm một điều gì đó.

  – I find it difficult to believe what she told me. – Tôi nhận thấy nó khó để tin điều mà cô ta nói với tôi.

  – I found it challenging to adapt to a new culture. – Tôi nhận thấy nó đầy thách thức để thích nghi với một nền văn hóa mới.

  Các bạn nhận thấy bài học này thế nào? – Trang ơi, I’m finding it difficult to understand the lesson, although I’ve found Trang a good teacher. Anyway, I find this lesson useful, thanks!!!!

  Hehe, không phải tui thích tự sướng đâu là lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu bài học hơn thôi. Các bạn tự thực hành lấy ví dụ để ngấm bài học sâu hơn nha. Chúc mọi người một ngày học tập và chia sẻ vui vẻ!!!

  Trang Bui

  www.ieltstrangbui.wordpss.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Với Find: Công Thức, Cách Dùng, Bài Tập Có Đáp Án Chi Tiết
 • Tất Tần Tật Về Cấu Trúc Câu Cầu Khiến Trong Tiếng Anh
 • Bài 9: Các Dạng Thức Của Động Từ: V
 • Các Dạng Thức Của Động Từ: “v
 • Cấu Trúc Find Và Cách Dùng Giúp Đa Dạng Ngữ Pháp Của Bạn
 • Nâng Mũi Cấu Trúc Khác Gì Với Bán Cấu Trúc?

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Khác Biệt Giữa Nâng Mũi Cấu Trúc Và Bán Cấu Trúc Là Gì?
 • Tin Học 12 Bài 4: Cấu Trúc Bảng
 • Giáo Án Tin Học 12
 • Bài 4. Cấu Trúc Bảng
 • Bài 22. Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể
 • Hai loại sụn: sụn tự thân và sụn nhân tạo thường được sử dụng kết hợp và bổ trợ cho nhau trong phương pháp này. Sụn nhân tạo (sụn sinh học, sụn silicon,…) sẽ được dùng để nâng cao phần sống mũi trong khi sụn tự thân (sụn tai, sụn sườn, sụn vách ngăn,…) có tác dụng dựng trụ tái tạo và bọc đầu mũi.

  Khi thực hiện nâng mũi cấu trúc, bên cạnh phẫu thuật nâng mũi, và phẫu thuật lấy sụn tự thân, thông thường các bác sĩ còn thực hiện một số tiểu phẫu đi kèm như: thu gọn đầu mũi, cắt cánh mũi, mài sóng mũi,… để loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm trên mũi của khách hàng, giúp mang lại vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.

  Chính vì vậy, phương pháp nâng mũi cấu trúc thực sự mang lại hiệu quả thẩm mỹ vượt trội so với các phương pháp nâng mũi khác.

  2. Nâng mũi bán cấu trúc là gì?

  Nâng mũi bán cấu trúc có thể nói là một dạng tên gọi khác của kỹ thuật thực hiện nâng mũi cấu trúc ở mức độ ít phức tạp hơn.

  Trong phương pháp nâng mũi cấu trúc, các bác sĩ cũng sẽ có sự can thiệp vào cấu trúc mũi nhưng sẽ chỉ tái cấu trúc lại một phần nào đó của chiếc mũi, nơi chứa khuyết điểm cần chỉnh sửa.

  Ví dụ: trường hợp khách hàng có dáng mũi đã thon gọn sẵn, chỉ mắc khuyết điểm mũi thấp, bác sĩ áp dụng phương pháp nâng mũi bán cấu trúc để đưa chất liệu độn vào dựng trụ vách ngăn, nâng cao sống mũi.

  {“source_sid”:”8C515411-65EC-4E8C-851A-690E55B22B89_1591420167270″,”subsource”:”done_button”,”uid”:”8C515411-65EC-4E8C-851A-690E55B22B89_1591420167252″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}

  3. Sự khác nhau giữa nâng mũi cấu trúc và nâng mũi bán cấu trúc

  Nâng mũi cấu trúc và nâng mũi bán cấu trúc có điểm chung là đều có khả năng khắc phục khuyết điểm, mang lại dáng mũi đẹp tự nhiên, ưng ý người sử dụng. Tuy nhiên, giữa hai phương pháp này về cơ bản có những sự khác nhau trên các tiêu chí như sau:

  Nâng mũi cấu trúc

  Nâng mũi bán cấu trúc

  Đối tượng áp dụng

  Người có mũi mang nhiều khuyết điểm như: mũi gồ, khoằm, thấp, mũi tẹt, ngắn, hếch, lỗ mũi to,…Người trước đó phẫu thuật nâng mũi hỏng hoặc tai nạn làm mũi biến dạng.

  Người có dáng mũi có ít khuyết điểm, không cần thiết tác động can thiệp đến toàn bộ vùng mũi mà chỉ cần chỉnh sửa những khuyết điểm nhỏ.

  Ưu điểm

  Mũi sau nâng khắc phục toàn bộ khuyết điểm lớn nhỏ, thay đổi hoàn toàn diện mạo mũi.Có thể áp dụng cho mọi cơ địa.Mang mại dáng mũi đẹp hài hòa, tự nhiên, bền vững.Hạn chế tối đa biến chứng.

  Mũi sau nâng khắc phục được những khuyết điểm của dáng mũi cũ (với điều kiện không trước đó không tồn tại quá nhiều khuyết điểm).Mang lại dáng mũi mới lâu bền, đẹp ưng ý khách hàng.Hạn chế biến chứng.

  Nhược điểm

  Đòi hỏi tính chuyên môn và độ chính xác cực kỳ chúng tôi phí và thời gian thực hiện lâu hơn.

  Không cải thiện được những khuyết điểm lớn của mũi.

  Như vậy, phương pháp nâng mũi cấu trúc và nâng mũi bán cấu trúc có sự khác nhau nhất định, chúng ta cần phân biệt giữa hai phương pháp này để tránh gây nhầm lẫn.

  4. Nên nâng mũi cấu trúc hay bán cấu trúc?

  Nâng mũi cấu trúc và nâng mũi bán cấu trúc có những đặc thù riêng và phù hợp với đối tượng nhất định. Việc xác định xem nên nâng mũi cấu trúc hay nâng mũi bán cấu trúc phụ thuộc phần lớn vào dáng mũi hiện tại của bạn. Cụ thể như sau:

  Nâng mũi cấu trúc phù hợp với: người có mũi bị dị tật bẩm sinh, mũi bị biến dạng, quá xấu, tồn tại đồng thời nhiều khuyết điểm như: thấp tẹt, vẹo lệch vách ngăn, mũi hếch, mũi khoằm, mũi gồ, đầu và cánh mũi to,… cần chỉnh hình lại toàn bộ cấu trúc mũi.

  Nâng mũi bán cấu trúc phù hợp với: người có mũi không tồn tại đồng thời nhiều khuyết điểm, ví dụ như người có sống mũi đã cao, đẹp sẵn nhưng phần đầu mũi to bè hoặc người có đầu và cánh mũi thon gọn nhưng sống mũi gồ ghề,… thì nâng mũi bán cấu trúc tuy sẽ chỉ can thiệp đến một phần cấu trúc mũi, nhưng vẫn khắc phục được tối đa các khuyết điểm cho khách hàng.

  Bên cạnh nâng mũi cấu trúc và nâng mũi bán cấu trúc thì còn có một số phương pháp nâng mũi khác mà bạn có thể tham khảo như: nâng mũi bọc sụn, nâng mũi surgiform,…

  5. Những lưu ý khi nâng mũi cần biết

  Lựa chọn địa chỉ nâng mũi an toàn và uy tín để thực hiện:

  Một cơ sở thẩm mỹ với chất lượng được Bộ Y tế kiểm chứng, sở hữu đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm; cơ sở vật chất hiện đại, được trang bị máy móc, công nghệ thẩm mỹ tiên tiến; dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo; được đông đảo khách hàng tin tưởng sẽ quyết định tới hơn 70% sự thành công của ca phẫu thuật nâng mũi. Chính vì vậy, điều đầu tiên là phải “chọn mặt gửi vàng”.

  Tiến hành thăm khám, kiểm tra sức khỏe:

  Để có thể đạt được hiệu thẩm mỹ như mong đợi và hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình nâng mũi thì tốt nhất bạn cần phải kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi để đảm bảo mình có đủ sức khỏe để tiến hành trong an toàn.

  Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi bước vào phẫu thuật nâng mũi:

  Sau khi gặp bác sĩ, tiến hành thăm khám và nhận tư vấn để tìm ra phương pháp nâng mũi phù hợp nhất thì điều tiếp theo chúng ta cần làm trước khi chính thức bước vào ca phẫu thuật nâng mũi đó chính là chuẩn bị tâm lý cho bản thân.

  Bạn cần phải chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng trước cho những thay đổi trên khuôn mặt của mình, để hạn chế tối đa sự bỡ ngỡ, lạ lẫm trước dáng mũi mới. Đồng thời, việc duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ sức khỏe trước phẫu thuật cũng là điều cần thiết.

  Kiêng khem, chăm sóc đúng cách sau khi thực hiện:

  Sau ca nâng mũi thành công thì giai đoạn còn lại trước khi chính thức đón nhận dáng mũi mới, đẹp tự nhiên và hoàn mỹ nhất đó chính là khâu hồi phục. Trong quá trình hồi phục và lên form, mũi và cả cơ thể của chúng ta cần được chăm sóc, kiêng khem đúng chuẩn khoa học để có sức đề kháng tốt nhất, phục hồi nhanh nhất, mang lại dáng mũi đẹp và bền lâu với thời gian.

  --- Bài cũ hơn ---

 • ✅【 Nâng Mũi Bán Cấu Trúc 】Chi Phí Nâng Mũi Bán Cấu Trúc
 • ✅ Nâng Mũi Bán Cấu Trúc Giá Bao Nhiêu Là “vừa”?
 • Nâng Mũi Bán Cấu Trúc Là Gì?
 • Nâng Mũi Bán Cấu Trúc 4D Là Gì? Có Vĩnh Viễn Không? Giá Thế Nào?
 • Nâng Mũi Bán Cấu Trúc Là Gì? Sự Khác Biệt Với Nâng Mũi Cấu Trúc Và Chi Phí
 • Cấu Trúc Với Động Từ “be”

  --- Bài mới hơn ---

 • Cac Mau Cau Su Dung Verb ( Tobe)
 • Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án
 • Cấu Trúc Hỏi Và Trả Lời Về Thời Tiết
 • Unit 13. Activities And The Seasons
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Unit 13 Activities And The Seasons
 • Các cấu trúc dùng với động từ ” be”

  Người thực hiện: Đỗ Thùy Dung

  1, Giới thiệu mình hoặc người khác

  VD:

  -I’m Duc

  -This is Quan

  -These are Ba and Lan

  -This is my friend, Mary

  2, Hỏi thăm sức khỏe

  Cấu trúc:

  VD:

  How is Tom? He is fine

  How are you? I’m tired

  How are your parents? They are soso

  3, hỏi tên

  Cấu trúc:

  VD:

  What is your name? My name is Dung

  What are their name? their name are Ba and Ha

  4, Hỏi tên vật

  Cấu trúc:

  VD:

  What is this? This is a pen= It’s a pen

  What is that? That’s an eraser= It’s an eraser

  What are these? They are pens

  What are those? They are books

  5, hỏi xem người đó là ai

  Cấu trúc:

  VD:

  Who’s this? This/ It is my friend.

  Who are they? They are Ba and Nam.

  6, hỏi tuổi

  Cấu trúc:

  VD:

  How old is she?

  She is eight years old.

  7, hỏi nghề nghiệp

  Cấu trúc

  C1:

  *VD:

  What are you? I am a student.

  What is Nam’s mother? She is an engineer.

  C2:

  *VD:

  What is your job? I’m a student.

  What’s Nam’s mother’s job? She is an engineer.

  7, hỏi nghề nghiệp

  C3:

  *VD:

  What do you do? I’m a student.

  What does Nam’s mother do? She is an engineer

  7, hỏi nghề nghiệp

  8, hỏi vị trí người hoặc vật

  Cấu trúc:

  VD:

  – Where are your parents?

  They are at work.

  Where is your pen?

  Here it is

  Where are Tom’ shoes?

  There, they are

  9, hỏi màu sắc

  Cấu trúc:

  VD

  – What color is this?

  It’s green

  What color is your hat?

  It’s blue

  10, hỏi quyền sở hữu

  Cấu trúc:

  VD

  – How many desks are there in the class?

  – There are twenty.

  12, miêu tả người và vật

  Cấu trúc:

  VD: My pen is new

  VD: It’s a new pen

  13, hỏi khối lớp

  Cấu trúc:

  VD:

  Which grade is Hoa in?

  She’s in grade 8.

  Which class are they in?

  They are in class 8A.

  Giờ chẵn:

  Giờ hơn:

  15, hỏi thời tiết

  Cấu trúc:

  VD:

  What’s the weather like today?

  in London?

  in summer?

  It’s nice

  16, hỏi thứ/ngày/tháng/năm

  Cấu trúc:

  Hỏi thứ:

  VD: What’s today?

  It’s Monday/ Tuesday/ Wednesday/

  Thursday/ Friday/ Saturday/ Sunday

  Hỏi ngày, tháng

  Hỏi ngày sinh nhật

  17, hỏi giá tiền

  Cấu trúc:

  VD: How much is Lan’s hat?

  It’s 50,000d

  VD: What’s the price of Lan’s hat?

  Chú ý: ta còn có thể hỏi với ĐT thường

  18, hỏi tình trạng sức khỏe

  Cấu trúc:

  19, hỏi quốc tịch

  Cấu trúc:

  VD:

  What’s Lan’s nationality?

  She’s Vietnamese/English/ French/ American/ Japanese/ Chinese/ Russian/ Cuban

  20, hỏi quãng đường

  Cấu trúc:

  VD:

  How far is it from here to the market?

  It’s about 100m

  21,hỏi trọng lượng kích cỡ

  heavy (a)- weigh(v)- weight(n) :nặng

  Tall= high (a)- height(n) :cao

  Wide(a)- width(n) : rộng

  Deep(a)- depth(n) : sâu

  Thick(a)- thickness(n) : dày

  Long(a)- length(n) : dài

  21,hỏi trọng lượng kích cỡ

  Cấu trúc:

  VD:

  How tall are you? I’m 1.60m tall

  What’s your height? I’m 1.60m

  What’s the height of that tree? It’s 3m

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3 At Home
 • Cấu Trúc Câu Dùng Với Tobe Cac Mau Cau Su Dung Verb Tobe Ppt
 • Phân Biệt Expect, Hope, Wait, Và Look Forward
 • Cách Sử Dụng Cấu Trúc Dự Đoán Với “will”
 • Giải Ngữ Pháp (Will Và Might) Unit 10 Sgk Tiếng Anh 6 Mới
 • 13 Cấu Trúc Đặc Biệt Với To

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Apologize. Cách Dùng Apologize Cần Nhớ
 • Tất Tần Tật Về Cấu Trúc Insist
 • Cấu Trúc Insist Trong Tiếng Anh: Công Thức, Cách Dùng, Bài Tập Có Đáp Án
 • Tủ So Màu Là Gì ?
 • Điềm Tương Đồng Về Cấu Trúc Nguồn Luật Trong Dòng Họ Civil Law Và Common Law
 • – notice /ˈnəʊtɪs/

  feel/ notice/ see/ smell/ hear/ watch + O+ v-ing: Cấu trúc này nhấn mạnh tới hành động đang tiếp diễn.

  feel/ notice/ see/ smell/ hear/ watch + O+ infinitive: Cấu trúc này nhấn mạnh toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối.

  – Tôi nghe bạn tôi đang hát trong phòng tắm. (nhấn mạnh rằng bạn tôi vẫn còn hát

  – Tôi nghe ngài tổng thống đọc diễn văn (nhấn mạnh rằng ngài tổng thống đã kết thúc diễn văn).

  2. Có một số động từ theo sau bởi động từ đuôi -ing:

  – pfer /priˈfɜː/

  Gần như không có sự khác biệt trong ý nghĩa.

  – I like to watch movies.

  – I like watching movies.

  3. Một số động từ được theo sau bởi cả động từ nguyên mẫu có to và động từ đuôi -ing, nhưng lại có sự thay đổi về nghĩa:

  – remember + v-ing: Nhớ đã làm gì. Cấu trúc này được dùng để chỉ hành động đã hoàn thành.

  Tôi nhớ đã tắt đèn.

  -remember + to-infinitive: Nhớ phải làm gì. Cấu trúc này được dùng để chỉ hành động bạn cần phải làm và nó chưa sảy ra.

  Tôi nhớ phải tắt đèn.

  -regret+ v-ing: Hối tiếc vì đã làm gì. Cấu trúc này thể thện hành động bạn làm trong quá khứ khiến bạn cảm thấy hối tiếc. Hành động đã sảy ra.

  Tôi hối tiếc vì đã nói cho cô ấy sự thật.

  -regret + to- infinitve: Hối tiếc vì phải làm gì. Cấu trúc này để chỉ hành động bạn cảm thấy hối tiếc khi phải thực hiện. Hành động chưa sảy ra.

  Tôi tiếc vì phải nói cho cô ấy sự thật.

  -forget + v-ing. Quên đã làm gì: Cậu trúc này được dùng để chỉ hành động đã hoàn thành.

  Tôi quên mình đã trả hóa đơn điện thoại

  -forget + to-infinitive. Quên phải làm gì. Cấu trúc này để chỉ hành động chưa sảy ra.

  Tôi quên phải trả hóa đơn điện thoại

  – try+ v-ing. Thử làm điều gì đó. Cấu trúc này dùng khi bạn thử làm điều gì.

  Tôi thử kiếm tiền.

  -try+ to-infinitve. Cố gắng làm điều gì. Cấu trúc này có nghĩa là bạn phải nỗ lực khi làm điều gì đó.

  Tôi cố gắng kiếm tiền.

  – stop + v-ing. Dừng làm điều gì. Cấu trúc này chỉ hành động bạn đã từng làm nhưng bây giờ bạn không còn làm nữa.

  Họ dừng ăn mỳ ăn liền.

  -stop + to-infinitive. Dừng lại để làm việc khác. Cấu trúc này có nghĩa là bạn dừng làm một hành động để làm điều khác.

  Họ dừng lại để ăn mỳ ăn liền.

  – need + v-ing. Cần được làm điều gì đó. Cấu trúc này mang nghĩa nghĩa bị động.

  Căn phòng cần được sơn.

  -need + to-infinitve. Cần làm điều gì đó.Cấu trúc này mang nghĩa chủ động.

  Tôi cần sơn phòng.

  Nguồn Langmaster

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Whoever, Whichever, Whatever, Whenever, Wherever Và However
 • My Teacher Made Me Stand Outside The Classroom For Half An Hour. ” Học Ngữ Pháp Qua Phân Tích Câu
 • Đề Thi Cuối Kỳ Môn Cấu Trúc Sợi
 • As Far As Là Gì? Ví Dụ Và Cách Sử Dụng Cụm Từ As Far As
 • Even If Nghĩa Là Gì ? An Ủi Người Thân, Bạn Bè Đồng Nghiệp Của Mình Kh
 • Đặc Tả Cấu Trúc Với Dtd

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Not Only But Also Trong Tiếng Anh Và Bài Tập
 • Hiểu Đúng Cách Dùng Cấu Trúc Not Only, But Also Trong Ielts
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Cấu Trúc Not Only But Also
 • Cách Dùng Not Only But Also
 • Cấu Trúc Not Only But Also Trong Tiếng Anh
 • Dạng 1 : Khai báo cấu trúc tài liệu XML đuợc lưu trữ ngay bên trong chính tài liệu XML đó

  Dạng 2 : Khai báo cấu trúc tài liệu XML đuợc lưu trữ bên ngoài dưới dạng một tập tin chứa Đặc tả cấu trúc nội dungcác thẻ , Đặc tả thuộc tính các thẻ

  Dạng 3 : Khai báo cấu trúc tài liệu XML đã được chuẩn hóa , có phạm vi sử dụng rộng rải. dạng này thường đuợc dùng với các ngôn ngữ XML chung có phạm vi áp dụng toàn cầu như MathML, VML, XHTML, v.v…

  Cú pháp chung đặc tả cấu trúc nội dung của một thẻ như sau

  Bieu_thuc_cau_truc_dac_ta_noi_dung cũng có thể bao gồm nhiều từ khóa khác mô tả cách bố trí, sắp xép các thành phần con bên trong thẻ

  Với A, B là 2 thẻ con của thẻ X

  A, B A, B sắp xếp theo thứ tự tuần tự A đến B A* A có thể lặp lại ít nhất 0 lần

  B+ B có thể lặp lại ít nhất 1 lần

  A? A có thể có hay không có

  * Dạng 1

  Từ khóa ANY : Thẻ có nội dung bất ký theo định chuẩn XML

  Từ khóa EMPTY : Thẻ không có nội dung

  Từ khóa #PCDATA : Thẻ với nội dung là chuỗi văn bản

  Với DTD muốn mô tả chi tiết hơn có thể dùng thẻ ghi chú

  * Dạng 2

  Bieu_thuc_dac_ta_cau_truc_noi_dung cũng có thể bao gồm nhiều từ khóa khác mô tả cách bố trí, sắp xép các thành phần con bên trong thẻ

  Với A, B là 2 thẻ con của thẻ X

  A, B A, B sắp xếp theo thứ tự tuần tự A đến B A* A có thể lặp lại ít nhất 0 lần

  B+ B có thể lặp lại ít nhất 1 lần

  A? A có thể có hay không có

  – Tuần tự

  Dạng tuần tự : Các thẻ con chỉ có thể xuất hiện 1 lần duy nhất và phải theo đúng thứ tự xuất hiện trong biểu thức

  Cú pháp :

  Ý nghĩa :

  The_1, The_2, …, The_k phải xuất hiện một lần duy nhất theo đúng thứ tự trên

  Ý nghĩa :

  The_1, The_2, …, The_k phải xuất hiện một lần duy nhất theo đúng thứ tự trên

  Các thẻ bên trong có thể có tên trùng nhau

  – Có thẻ sử dụng từ khóa #PCDATA trong biểu thức tuần tự ( và các loại biểu thức khác )

  Thẻ X phải bao gồm 3 thành phần :

  Thành phần thứ 1 là chuỗi văn bản Thành phần thức 2 là thẻ có tên A Thành phần thứ 3 là chuỗi văn bản.

  – Tùy chọn

  Dạng tùy chọn : Thẻ con có thể được sử dụng hay không sử dụng

  Cú pháp ( dạng đơn giản) :

  Thẻ đang xét có thẻ chứa 1 hay 0 lần xuất hiện của thẻ có tên là Ten_the_con

  Có thể kết hợp với biểu thức tuần tự

  Thành phần đầu tiên của thẻ X là thẻ A, kế đến có thẻ có hay không có thẻ B và thành phần cuối cùng phải là C

  – Có thể cho phép tùy chọn một tập họp các thẻ

  X có thể bao hàm bên trong các thẻ A,B,C ( theo thứ tự trên ) hay cũng có thẻ không chứa bất kỳ thẻ nào

  Dạng chọn : Bắt buộc chọn một thẻ con để sử dụng trong tập họp thẻ cho trước

  Cú pháp ( dạng đơn giản) :

  Thẻ đang xét bắt buộc phải chứa duy nhất một trong các thẻ có tên Ten_the_1 hay ten_the_2, hay … Ten_the_k

  Có thể kết hợp với biểu thức tuần tự

  Thành phần đầu tiên của thẻ X là thẻ A, kế đến là thẻ B hay thẻ C và thành phần cuối cùng phải là D

  – Có thể cho phép chọn một tập họp các thẻ

  X có thể bao hàm bên trong cặp thẻ A,B ( theo thứ tự trên ) hay cặp thẻ C,D ( theo thứ tự trên )

  – Lặp

  Dạng lặp ít nhất 0 lần : Các thẻ con có thể lặp lại nhiều lần hay có thẻ không có lần nào

  Cú pháp :

  Ý nghĩa :

  Thẻ đang xét có thẻ bao hàm bên trong nhiều thẻ có tên là Ten_the_con hay cũng có thể là thẻ rổng ( không có nội dung )

  Ghi chú :

  -Có thể mô tả lặp đồng thời nhiều thẻ con

  Các thẻ A,B,C theo thứ tự trên có thẻ lặp lại ít nhất 0 lần trong thẻ X

  – Có thể kết hợp với biểu thức tuần tự

  – Có thể kết hợp với biểu thức tùy chọn

  – Có thể kết hợp với biểu thức chọn

  Dạng lặp ít nhất 1 lần : Các thẻ con có thể lặp lại nhiều lần và ít nhất là một lần

  Cú pháp :

  Ý nghĩa :

  Thẻ đang xét có thẻ bao hàm bên trong ít nhất một thẻ có tên là Ten_the_con

  Có thể mô tả lặp đồng thời nhiều thẻ con

  Các thẻ CT_HOA_DON phải bao hàm ít nhất 3 thẻ Mat_hang,So_luong,Don_gia

  – Có thể kết hợp với biểu thức tuần tự

  – Có thể kết hợp với biểu thức tùy chọn

  – Có thể kết hợp với biểu thức chọn

  Cú pháp khai báochung :

  Cú pháp khai báo các thuộc tính của thẻ tương tự như cú pháp khai báo kiểu cấu trúc trong ngôn ngữ lập rình

  <!ATTLIST Ten_the

  Ten_thuoc_tinh_1 Kieu_1 Tham_so_1

  Ten_thuoc_tinh_2 Kieu_2 Tham_so_2

  ...

  Ten_thuoc_tinh_k Kieu_k Tham_so_k

  Ý nghĩa :

  Ten_the : tên thẻ cần khai báo các thuộc tính

  Ten_thuoc_tinh_1,Ten_thuoc_tinh_2, …Ten_thuoc_tinh_k : Tên các thuộc tính của thẻ đang khai báo

  Kieu_1,Kieu_2, …, Kieu_k : Mô tả tập họp các giá trị mà thuộc tính có thể nhận

  Tham_so_1,Tham_so_2,.., Tham_so_k : Mô tả một số tính chất trên thuộc tính tương ứng

  * Kiểu

  Kiểu : Mô tả tập họp các giá trị của thuộc tính

  Có nhiều cách khác nhau cho phép mô tả tập họp các giá trị có thể có của một thuộc tính. Phần sau chỉgiới thiệu 2 cách mô tả chính và thông dụng. Đề biết thêm chi tiết về cáccách mô tả khác xin tham khảocác tài liệu chuyên biệt về DTD Cách 1 : Dùng từ khoáCDATA Cú pháp :

  <!ATTLIST Ten_the

  ...

  Ten_thuoc_tinh CDATA

  ...

  Ý nghĩa :

  Tập họp các giá trị của huộc tính với khai báo CDATA chính là tập họp các chuỗi. Đây là trường hợp sử dụng thông dụng nhất, và đây cũng là một trong các giới hạn của DTD vì không cho phép mô tả hi tiết hơn về kiểu của thuộc tính. Tương tự như nội dung văn bản của thẻ, để mô tả thêm thông tin cần ử dụng các ghi chú

  Cách 2 : Dùng biểu thức liệt kê

  Cú pháp :

  <!ATTLIST Ten_the

  ...

  Ten_thuoc_tinh ( Gia_tri_1,Gia_tri_2,...._gia_tri_k)

  ...

  Ý nghĩa :

  Tập họp các giá trị có thể có của thuộc tính đang xét chính là tập họp các giá trị được liệt kê

  Gia_tri_1,Gia_tri_2, ….,Gia_tri_k. Các giá trị này là các chuỗi ký tự

  * Tham số

  Tham_so : Mô tả tính chất của thuộc tính

  Có nhiều cách khác nhau cho phép mô tả tập họp các giá trị có thể có của một thuộc tính. Phần sau chỉ iới thiệu 3 cách mô tả chính và thông dụng. Đề biết thêm chi tiết về các cách mô tả khác xin tham khảo ác tài liệu chuyên biệt về DTD

  Cách 1 : Dùng từ khóa #REQUIRED

  Cú pháp :

  <!ATTLIST Ten_the

  ...

  Ten_thuoc_tinh Kieu #REQUIRED

  ...

  Ý nghĩa :

  Thuộc tính đang xét là thuộc tính bắt buộc phải có. Đây là cách sử dụng phổ biến nhất

  Cách 2 : Dùng từ khóa #IMPLIED

  Cú pháp :

  <!ATTLIST Ten_the

  ...

  Ten_thuoc_tinh Kieu #IMPLIED

  ...

  Ý nghĩa :

  Thuộc tính đang xét là tùy chọn và không bắt buộc phải có

  Cách 3 : Dùng từ khóa #FIXED

  Cú pháp :

  <!ATTLIST Ten_the

  ...

  Ten_thuoc_tinh Kieu #FIXED Gia_tri

  ...

  Ý nghĩa :

  Thuộc tính đang xét phải có giá trị cố định là Gia_tri. Trường hợp này ít được sử dụng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc It Was Not Until Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Used To, Be Used To, Get Used To Cách Dùng
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Cách Dùng Already, Still, Just, Since Và Yet Chi Tiết Nhất
 • Cách Dùng Never, Ever, Already, Yet, Still Not, Sine, Just Trong Tiếng Anh
 • Tổng Hợp Cách Dùng Never
 • If I Were You I Wouldn’t Ask Him For Advice

  --- Bài mới hơn ---

 • Nói Về “giả Định Không Có Thật” Sử Dụng Câu Điều Kiện Loại 2
 • Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Kết Quả — Tiếng Anh Lớp 9
 • Thì Quá Khứ Đơn(Simple Past): Cách Dùng, Công Thức Và Dấu Hiệu Nhận Biết
 • Cấu Trúc Rẽ Nhánh If, If
 • Phân Biệt Each Và Every
 • Hình thức ngữ pháp: cấu trúc câu “If + (Simple Past), S + would/could/should +

  V(inf)” – câu điều kiện loại 2 – câu điều kiện không có thật ở hiện tại.

  1. Chúng ta hãy quan sát câu sau. Các bạn hãy di chuột vào từng từ một để biết

  thể loại từ của từ đó trong câu: (Các bạn cũng có thể kích chuột 2 lần vào 1 từ để

  biết thêm chi tiết về từ đó)

  2. Các bạn hãy di chuột vào từng cụm từ một để biết chức năng của cụm trong

  câu:

  3. Tại sao câu trên lại dịch như vậy?

  – “If” – nếu, nếu như, là một liên từ (Conjunction). Trong câu này ta dùng cấu trúc

  “If + S + V- quá khứ đơn, S + would/could/should (not) + V – nguyên thể”–

  câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong

  hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện

  không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng.Ta còn có thể gọi câu điều kiện

  loại 2 là câu điều kiện hiện không có thật ở hiện tại. Bên cạnh đó, câu điều kiện

  loại 2 còn dùng để chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại.

  – Mệnh đề chứa “If” – mệnh đề phụ, có động từ chia ở thì quá khứ đơn “If + S +

  V- quá khứ đơn”. Cần chú ý là động từ “to be” thường được chia là “were” –

  dùng với tất cả các chủ ngữ. Trong thì quá khứ đơn các động từ có quy tắc được

  chia bằng cách thêm “ed”. Các động từ bất quy tắc được chia ở cột thứ 2 trong

  bảng động từ bất quy tắc.

  – Mệnh đề không chứa “If”- mệnh đề chính, có động từ chia ở dạng “S +

  would/could/should (not) + V – nguyên thể”. Mệnh đề chính cũng có thể được

  đặt ở phía trước mệnh đề “IF”, khi đó, không sử dụng dấu phẩy, có dạng “S +

  would/could/should + V + IF + S + V- Past Subjunctive (Simple Past)”. Ví dụ:

  “He would turn on the lights if he were at home”. (Anh ấy sẽ bật điện nếu anh ấy

  có ở nhà).

  – “ If I were you” – Nếu tôi là bạn. “I” là đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subject

  Pronoun), thường đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu có nghĩa là tôi, tao, tớ, mình.

  Trong thì quá khứ đơn “I” thường đi với động từ “to be” là “was”. Tuy nhiên đây

  là mệnh đề phụ của câu điều kiện loại 2 nên mọi chủ ngữ đều đi với “were”.

  “you”- trong trường hợp này là tân ngữ của câu, nghĩa là bạn, các bạn.

  would not”. “ask somebody for something” – nhờ, xin ai việc gì, cái gì. Ví dụ:

  “ask for help” – xin, nhờ sự giúp đỡ.

  – “him”- là đại từ tân ngữ (Objective Pronoun) có nghĩa nó, hắn, ông ấy, anh ấy.

  Các đại từ (me, him, her, you, them, us, it) được dùng làm tân ngữ của câu /mệnh

  đề.

  Danh từ (noun), Động từ (verb),Liên từ (Conjunction) ,Đại từ (Pronoun) ,Tính từ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Điều Kiện If Và Toán Tử Điều Kiện (If Statements And Conditional Operator)
 • Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì & Kiến Trúc Thượng Tầng Là Gì
 • Câu 5: Khái Niệm Và Kết Cấu Hình Thái Kinh Tế
 • Hocthue.net: Những Nội Dung Cơ Bản Của Học Thuyết Hình Thái Kinh Tế
 • Thi Thpt Quốc Gia: Cấu Trúc Đề Thi Được Phân Bổ Như Thế Nào? – Phòng Công Tác Sinh Viên
 • Commands, Requests And Advice In Reported Speech — Tiếng Anh Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Kiến Thức Ngữ Pháp Câu Tường Thuật
 • ~ ば ~ ほど:càng…càng…
 • Ngữ Pháp Về Các Cách So Sánh Trong Tiếng Trung
 • Cách Sử Dụng Cấu Trúc Tăng Tiến Trong Tiếng Anh
 • Một Số Cách Dùng Của Câu Gián Tiếp Với Động Từ Nguyên Thể
 • (CÂU MỆNH LỆNH, YÊU CẦU VÀ LỜI KHUYÊN TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP)

  1. Commands, requests in reported speech (Câu mệnh lệnh, yêu cầu trong lời nói gián tiếp)

  + Câu mệnh lệnh, yêu cầu trong lời nói gián tiếp thường được diễn đạt bằng Động từ nguyên thể có to (to-infinitive) hoặc tân ngữ + Động từ nguyên thể có to (object + to—infinitive).

  + Để đổi một câu mệnh lệnh, yêu cầu từ trực tiếp sang gián tiếp, ta làm theo công thức:

  Công thức:

  ex:

  “You should stop smoking” he said.

  → He said/ told (that) I should stop smoking. (Anh ta bảo tôi nên bỏ thuốc lá).

  “You shouldn’t drive so tst, John “he said.

  → He said! told (that) John shouldn’t drive so fast. (Ông ta bảo John không nên lái xe nhanh như thế.)

  Lưu ý về cách dùng say (said) và tell (told):

  + Nếu bạn đề cập đến người mà bạn đang nói chuyện, hãy dung tell.

  Ex:

  Sonia told me that you were ill. (Sonia đã nói với tôi là anh bị bệnh.)

  + Những trường hợp khác dùng say.

  Ex:

  Sonia said that you were ill. (Sonia đã nói là anh bị bệnh.)

  [NOT ‘Sonia told me’]

  What did you say? (Bạn đã nói gì vậy?)

  + Nhưng bạn có thể nói ‘say something to somebody’ (nói điều gì đó với ai đó dùng say).

  ex:

  Ann said good bye to me and left. (Ann đã chào tạm biết với tôi và ra đi.)

  (NOT ‘Ann said me good bye’)

  What did you say to the police? (Bạn đã nói gì với cảnh sát?)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Indirect Speech Lối Nói Trực Tiếp
 • Thuật Lại Mệnh Lệnh, Yêu Cầu, Đề Nghị, Vv (Reporting Orders, Requests, Offers Etc)
 • Cách Chuyển Câu Điều Kiện Sang Câu Tường Thuật
 • Cách Sử Dụng Câu Tường Thuật Với ” V
 • Tổng Hợp Động Từ Tường Thuật (Reporting Verbs) Trong Câu Gián Tiếp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100