Top 3 # Xem Nhiều Nhất Cấu Trúc Until Now Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Cấu Trúc It Was Not Until Và Not Until

I. Định nghĩa về cấu trúc it was not until và not until

“Not until” trong tiếng Anh mang nghĩa là “cho tới khi”. Khi đứng trong một câu, not until cần sử dụng với cấu trúc chủ ngữ giả It. 

Cấu trúc It was not until/It is not until mang nghĩa: Cho tới lúc nào thì mới làm gì

Ví dụ

It is not until this weekend that we know we study online or offline. I miss you guys so much. Mãi đến cuối tuần này chúng mình mới biết là học onl hay đến trường. Tớ nhớ các cậu lắm rồi. 

Duc is 25 years old. It was not until last year that he fell in love for the first time. Đức đã 25 tuổi rồi. Vậy mà tới năm ngoài thì anh ấy mới biết yêu lần đầu. 

It was not until Minh took his girlfriend out to eat that she became happy. Cho tới lúc Minh đưa bạn gái ra ngoài ăn thì cô ấy mới vui vẻ lên đó. 

Ngoài ra, cấu trúc it was not until còn có ở dạng đảo ngữ. Khi đó, ta đảo not until lên đầu câu. 

Ví dụ 

Not until Hong needs some food does she come to me. Chỉ lúc nào cần đồ ăn thì Hồng mới đến chơi với tớ. 

Not until last night did I know Thang won the lottery. Mãi đến tối qua thì Thắng mới biết cậu ý thắng xổ số. 

Not until Phuong confessed did Hung know she liked him. Tới lúc Phương thổ lộ thì Hùng mới biết bạn ấy thích mình. 

II. Cách dùng cấu trúc it was not until và not until

1. Cách dùng cấu trúc it was not until 

It is not until + từ chỉ mốc thời gian/mệnh đề + that + S + V-s/es (hiện tại đơn) 

Ý nghĩa: Cho tới khi… thì… 

Ví dụ 

It is not until Xmas Eve that Santa Claus brings gifts to children. Cho tới Noel thì ông già Noel mới đem quà đi phát cho trẻ em. 

We should eat now. It is not until chúng tôi that dad comes back home. Chúng ta nên ăn trước thôi. Tới 9 giờ tối thì bố mới về nhà cơ. 

It is not until next month that we receive our bonus. Tới tận tháng sau chúng ta mới được nhận thưởng cơ. 

It was not until + từ chỉ mốc thời gian/mệnh đề + that + S + V-ed (quá khứ đơn)

Ý nghĩa: Cho tới khi… thì… 

Cấu trúc it was not until ở thì quá khứ để kể về hành động đã diễn ra được sử dụng phổ biến hơn và cũng xuất hiện nhiều hơn trong các bài tập kiểm tra. 

Ví dụ 

It was not until 1687 that Newton invented the laws of gravitation. Cho đến năm 1687 thì Newton mới phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. 

It was not until I told Hai that he realized his zipper was open. Tới lúc tôi nói cho Hải thì anh ấy mới nhận ra là chưa… kéo khóa quần. 

It was not until Lan removed her make-up that her cat realized her. Tới lúc Lan tẩy trang thì em mèo của cô ấy mới nhận ra cổ. 

Cấu trúc this is the first time và cách dùng chi tiết

2. Cách dùng cấu trúc not until (đảo ngữ)

Not until + từ chỉ mốc thời gian/mệnh đề + trợ động từ + S + V nguyên thể

Ý nghĩa: Cho tới khi… thì…

Ví dụ 

Not until my mom came back home with the ingredients did we start cooking hot pot. Cho tới khi mẹ về nhà với rất nhiều nguyên liệu thì bọn tớ mới bắt đầu nổi lửa nấu lẩu. 

Not until Quan was 20 years old did he know her parents were actually billionaires. Đến tận năm Quân 20 tuổi thì cậu ấy mới biết bố mẹ mình là tỷ phú. 

Not until the first century was the door invented. – So before that, we… couldn’t enter the house??? Cho tới thế kỉ thứ nhất thì cửa ra vào mới được phát minh đó. – Vậy trước đó, chúng ta… không vào được nhà hả??? 

III. Phân biệt cấu trúc not until và only when

Only when mang nghĩa là: chỉ tới khi, dùng để nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc.

Xét về nghĩa thì only when được sử dụng giống với cấu trúc not until đảo ngữ. 

Ví dụ

Only when I met you, did I realize what love is. Chỉ tới khi anh gặp em, anh mới biết tình iu là gì.

Bro, only when you get a wife do you understand our feelings. Người anh em, chỉ tới khi lấy vợ cậu mới hiểu tâm trạng của chúng tôi. 

Baby, only when you become a mom, will you know how much I love you. Con yêu à, chỉ tới khi con làm mẹ thì con mới biết mẹ yêu con như thế nào. 

Tuy nhiên:

– Only when bắt buộc phải đi với MỆNH ĐỀ sau nó.– Not until có thể đi với từ chỉ thời gian và mệnh đề

Ví dụ

Not until our first meeting did I know you are a girl.

= Only when I met you the first time did I know you are a girl

Tận lúc gặp cậu tớ mới biết cậu là con gái á.

Only when our first meeting did I know you are a girl. 

Hiểu cách dùng several cùng ví dụ chi tiết

IV. Cách viết lại câu với cấu trúc it was not until và not until 

Chỉ cần hiểu đúng nghĩa và cách dùng của cấu trúc it was not until và not until là ta có thể làm ngon ơ bài tập viết lại câu rồi. 

Hãy nhớ là: 

It was not until + thời điểm + that + (hành động) Not until + thời điểm + (hành động – đảo ngữ)

Sau đó, ta xác định đâu là mệnh đề/từ chỉ thời điểm, đâu là thành động để viết thành câu.

Ví dụ

Hoang played Lien Quan until 11 p.m. Hoàng chơi Liên Quân đến 11 giờ đêm lận→ It was not until 11 p.m that Hoang stopped playing Lien Quan. = Not until 11 p.m did Hoang stopped playing Lien QuanTới tận 11 giờ đêm Hoàng mới dừng chơi Liên Quân.  

After Ha got a 6 in English, she started trying hard to learn this subject. Sau khi Hà bị 6 điểm môn tiếng Anh, cậu ý bắt đầu “cày cuốc” lại môn học này. → It was not until Ha got a 6 in English that she started trying hard to learn this subject. = Not until Ha got a 6 in English did she start trying hard to learn this subject. Cho tới khi Hà bị 6 điểm môn tiếng Anh, cậu ý mới bắt đầu “cày cuốc” lại môn học này. 

V. Bài tập về cấu trúc it was not until

Chọn đáp án đúng nhất vào chỗ trống trong các câu sau:

A. my cat came B. did my cat come C. does my cat come

A. is B. was C. will

A. is B. was C. will

A. she can go out B. she goes out C. can she go out

A. I had realized that B. had I realized that C. did I realize that

A. Only when B. It was not until C. Not until

A. It was not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies. B. It was not until 3 a.m did Nhung stop watching Korean movies. C. It is not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies.

A. Not until your sister sleeps, you can go out. B. Not until your sister sleeps, can you go out. C. Not until your sister slept, can you go out.

Score =

Đáp án

Hoàn thành hết rồi hãy xem đáp án nha!

Đã làm xong thật chưa thế?

A

A

B

C

C

C

A

B

VI. Kết bài

Trong bài viết này, Hack Não đã giới thiệu đến bạn đọc cấu trúc it was not until, mang nghĩa “cho tới khi, cho tới lúc nào”. Ngoài ra, với cấu trúc ngữ pháp đảo ngữ, ta phải đảo Not until lên đầu câu nha.

Cấu Trúc It Was Not Until Và It Is Not Until Trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, bên cạnh từ vựng thì những cấu trúc về ngữ pháp luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Trong bài viết hôm nay, NEU sẽ chia sẻ đến bạn cấu trúc it was not until – một cấu trúc mà người học tiếng Anh không thể bỏ qua. Cùng khám phá cấu trúc ngữ pháp này ngay thôi nào.

Cấu trúc it was not until trong tiếng Anh là gì?

Until trong tiếng Anh mang nghĩa là trước khi, cho đến khi, đây là một giới từ. khi kết hợp với it was not thì nó tạo thành câu có nghĩa là mãi cho đến tận lúc mà; mãi cho đến tận khi mà; không cho đến tận khi.

Mặc dù it was not until đã cấu thành một câu, tuy nhiên chúng lại không thể đứng độc lập mà phải sử dụng trước một mệnh đề hoặc một cụm từ chỉ thời gian. Khi  người nói muốn nhấn mạnh vào hành động xảy ra ở vế sau sẽ sử dụng cấu trúc it was not until.

Với chức năng đó thì chúng ta có thể dịch it was not until là Không cho đến tận khi…thì

Ví dụ: Ví dụ: It was not until she was 18 that she knew the truth. (Tạm dịch: Mãi cho đến năm anh ta 18 tuổi thì anh ta mới biết sự thật)

Trong vế câu này có thể thấy rằng, sự thành mới là sự việc chính, 18 tuổi là mốc thời gian mà sự việc xảy ra. It was not until được sử dụng với mục đích gia tăng sắc thái biểu đạt và nhấn mạnh nội dung câu nói.

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc It was not until

It was not until được sử dụng khá phổ biến, chúng sẽ đứng trước  mệnh đề về thời gian. Cách sử dụng It was not until trong thì quá khứ đơn sẽ theo công thức: It was not until + time word/ phrase/ clause + that S + V(ed/ pII)

Ví dụ:

It was not until late in the evening that he came home (Tạm dịch: Mãi cho đến tối muộn anh ta mới về nhà)

It was not until 2015 that she became an artist (Tạm dịch: Mãi cho đến năm 2015 anh ấy mới trở thành họa sĩ)

It was not until midnight that I finished the homework (Tạm dịch: Mãi cho đến nửa đêm tôi mới làm xong bài tập về nhà)

Cấu trúc it is not until với thì hiện tại

Ngoài cấu trúc It was not until được dùng trong thì quá khứ thì It is not until sẽ được dùng trong thì hiện tại với công thức: It is not until + time word/ phrase/ clause + that S + V(s/es)

Với cách sử dụng It is not until người dùng sẽ nhấn mạnh về một hành động xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

It is not until 5pm that he comes back (Tạm dịch: Mãi cho đến 5 giờ chiều nay thì anh ấy mới quay trở lại)

It is not until tonight that it rains (Tạm dịch: Mãi cho đến tối nay trời mới mưa)

It is not until 8am that my son goes school (Tạm dịch: Mãi cho đến 8 giờ sáng nay con trai tôi mới đi học).

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc It was not until/It is not until

It was not until/It is not until phải được nối với mệnh đề phía sau bằng “that” tuyệt đối không được sử dụng “when” để nối câu.

Ví dụ:

Câu đúng: Until her birthday that she was allowed to open her presents (Tạm dịch: Mãi đến sinh nhật của cô ấy thì cô ấy mới được mở quà)

Không được viết: Until her birthday when she was allowed to open her presents.

Cấu trúc Not until/ till đảo ngữ

Bên cạnh 2 cấu trúc It was not until/It is not until thì Not until/ till đảo ngữ cũng là một trong những bài tập ngữ pháp mà chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải.

Công thức:

Not until S + auxiliary verb……auxiliary verb + S

                Vế 1                                Vế 2 (đảo trợ động từ hoặc tobe lên trước)

Theo như công thức trên thì vế 1 sẽ viết như thông thường, vế 2 sẽ đảo ngữ để tạo thành một câu đúng theo ngữ pháp.

Ví dụ

We danced until midnight (Tạm dịch: Chúng tôi đã khiêu vũ đến nửa đêm.)

I wouldn’t come home till 10 o’clock (Tạm dịch: Tôi sẽ không về nhà cho tới 10 giờ)

I didn’t know that I had lost my money till I got home (Tạm dịch: Tôi đã không biết mình mất tiền cho tới khi về nhà)

Kết luận

XEM THÊM:

Cách Dùng Cấu Trúc It Was Not Until Trong Tiếng Anh

Cấu trúc it was not until

It was not until nghĩa là “Mãi cho đến khi…”

Công thức it was not until

It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that… + S + V

Cấu trúc It was not until được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sự việc. Khoảng thời gian/ thời điểm nằm trong cấu trúc It was not until có thể diễn tả bằng một từ, một cụm từ hoặc một mệnh đề hoàn chỉnh.

It was not until after midnight when the noise next door stopped.

It was not until the petrol engine was invented that this difficulty could be overcome.

It was not until Firefox 2, which arrived in October 2006. ….

Cách chia thì trong cấu trúc It was not until

Cách chia thì Thì hiện tại đơn: Thì quá khứ đơn: It is not chúng tôi S + V(s/es) It was not chúng tôi S + V2/ed

Ngoài ra, trong cấu trúc it was not until, hai vế phải nối với nhau bằng “that”. Không dùng “when” như trong trường hợp sau:

Câu đúng: It was not until this Sunday morning that I heard the notification.

Câu sai: It was not until this Sunday morning when I heard the notification.

cấu trúc it was not until violet

Cấu trúc Not until/ till đảo ngữ

Not until S + auxiliary verb……auxiliary verb + S

Vế 1 Vế 2 (đảo trợ động từ hoặc t0be lên trước)

Như vậy vế 1 viết như thông thường, vế 2 đảo ngữ là chúng ta đã có một câu đúng ngữ pháp.

I didn’t know that I had lost my money till I got home.

I would’t come home till 10 o’clock.

The protests didn’t stop until the president resigned.

They danced until midnight. (Họ đã khiêu vũ đến nửa đêm.)

Bài tập trắc nghiệm với “it was not until”

It was not until September that I ………….. this school.

A. leave B. leaves C. leaving D. left

2. It was not until ……………. that I met her

A. next week B. last week C. week D. the week

3. It was not until 1994 that this school………………….

A. builds B. built C. had built D. was built

4. It was not until I ………………. to new school that my mother bought me a new bike.

A. go B. went C. am going D. will go

5. It was not until 2000 that I………………… him

A. teach B. teaching C. to teach D. taught

6. It ……………….. until his father came that he ate something.

A. was B. were C. was not D. were not It was not ………………. 2000 that I met him

7. It was not ………………2000 that I met him

A. in B. at C. until D. by

8. It was not until chúng tôi home.

A. did John come B. had John come C. that John had come D. that John came

2. B. last week

3. D. was built

8. D. that John came

Bài tập viết lại câu sử dụng it was not until

She weren’t allowed to open her presents until her birthday.

No one could leave the stadium until 2.30

I didn’t sleep until midnight.

We didn’t have any holiday until last summer

I couldn’ t finish my project until Mark helped me

She didn’t stop learning German until the age of 24

They didn’t pay the bill until the electricity was cut off

She didn’t become a teacher until yesterday.

He didn’t know how to swim until he was 30 years old.

It was not until her birthday that she was allowed to open her present.

It was not until 2:30 that someone could leave the stadium

It was not until midnight that I slept.

It was not until last summer that we had some holiday

It was not until Mark helped me that i could finish my project.

It was not until the age of 24 that she stopped learning German.

It was not until the electricity was cut off that they paid the bill.

It was not until yesterday that he became a teacher.

It was not until he was 30 years old that he knew how to swim.

Cấu Trúc It Is/ Was Not Until…That…Bài Tập Có Đáp Án

Cấu trúc It is/was not until…THAT… mãi cho đến (khi)…(thì)….mới… dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hoặc thời điểm mà một sự việc xảy ra. Là dạng bài tập thường gặp trong đề thi tiếng Anh. Với bài thi tự luận hay gặp ở dạng đề viết lại câu. Còn trong thi trắc nghiệm sẽ thuộc phần chọn câu đồng nghĩa hoặc tìm lỗi sai.

* Cấu trúc It is/ was not until…that… 2 dạng thường gặp

Dạng 1

IT + IS/ WAS + NOT UNTIL + CỤM TỪ (thời gian) + THAT + S + V + O

Ex: – It was not until LAST WEEK that they came back home (mãi cho đến tuần trước (thì) họ mới về nhà)

Dạng 2:

IT + IS/ WAS + NOT UNTIL + S V O + THAT + S + V + O

Ex: – It was not until HE WAS 20 that he started writing (Mãi cho đến khi hắn 20 tuổi (thì) hắn mới bắt đầu viết lách)

Thường thì sách hay bài tập chỉ xét QUÁ KHỨ nên cho tất cả là IT WAS cho gần gũi.

Cấu trúc này hay cho dạng VIẾT LẠI CÂU với câu gốc có UNTIL nối 2 câu – có dạng như sau:

– S + PHỦ ĐỊNH V + N + UNTIL + CỤM TỪ (thời gian) / S V O

Ex:

– She DIDN’T ACCEPT his love until last month (Cô ấy không chấp nhận tình yêu của anh ấy cho đến tháng trước)

– They DIDN’T SELL their house until the war took place. (Họ không bán nhà cho đến khi chiến tranh nổ ra)

Một số lưu ý

It is not chúng tôi S + V ( Chia ở thì hiện tại đơn)

It was not chúng tôi S + V ( Chia ở thì quá khứ đơn)

Cấu trúc ” It is/was not until…” phải nối với mệnh đề theo sau bằng ” that ” không dùng “when”

Các bạn dựa vào các ví dụ mẫu ở trên để làm bài tập củng cố kiến thức bên dưới. Ngoài ra có thể tải file PDF ở cuối bài viết để luyện tập thêm 20 bài tập viết lại câu tiếng Anh có đáp án với cấu trúc it is/was not until…THAT..

BÀI 1: Viết lại với IT WAS………….

Đáp án bài tập với cấu trúc It was not until…that…

1. It was not until the girl’s birthday that she answered the boy. 2. It was not until the midnight that the child went to bed. 3. It was not until all the seats were full that the play began. 4. It was not until the army were almost defeated that the supplies reach the front.