Cấu Trúc Too / Enough

--- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Feel Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng Cấu Trúc Be Going To
 • Nắm Vững Cụm Động Từ Với Get, Tiếng Anh Chỉ Là Chuyện Nhỏ
 • Thành Thạo Cấu Trúc Get Trong Tiếng Anh Nhanh Chóng Nhất
 • Phân Biệt Get Và Have Trong Tiếng Anh.
 • Cấu trúc too/ engough dược dùng rất phổ biến trong cả ngôn ngữ viết và nói. Đối với những người học tiếng Anh cơ sở thì cấu trúc thông dụng này sẽ là bước mở đầu để tìm hiểu cũng như vận dụng khi giao tiếp.

  Với việc hiểu rõ cách dùng các cấu trúc tiếng Anh nói chung và too/ enough nói riêng chính là cách mà các bạn học viên tại Gia Sư Việt sẽ được tập luyện nhuần nhuyễn trong từng bài học để tăng khả năng hiểu biết cũng như vận dụng.

  Cách sử dụng too trong câu

  Vị trí của too trong câu

  Giới từ too thường được dùng trong câu với vị trí trước tính từ hoặc trạng từ để diễn tả sự vượt quá sự mong đợi.

  Ex: This film is too boring.

  Bộ phim thật nhàm chán.

  Với vị trí và ý nghĩa “quá”, too thường được sử dụng với many hoặc much: too many/ too much để diễn tả mức độ quá nhiều.

  Ex: There are too many cars here.

  Ở đây có quá nhiều xe hơi.

  Too cũng có thể hiểu là cũng nếu chúng được đứng ở vị trí cuối trong câu khẳng định.

  Ex:

  A: I love autumn.

  Tôi thích mùa thu.

  B: I do, too.

  Tôi cũng thích mùa thu.

  Một số cấu trúc phổ biến dùng too

  Cấu trúc 1:

  S + be + Too + Adjective + For Somebody to do something.

  Ý nghĩa: Điều gì quá… để ai đó làm việc gì đó.

  Ex: This film is too boring for me to watch.

  Bộ phim quá nhàn chán để xem.

  Cấu trúc 2:

  S + be + Too + Adjective + For something.

  Ý nghĩa: Điếu gì/ai đó quá… cho việc gì đó.

  Ex: She is too young for that position.

  Cô ấy quá trẻ cho vị trí đó.

  Cách dùng enough trong câu

  Vị trí của enough trong câu

  Enough thường được đặt sau tính từ và trạng từ trong câu.

  Ex: She shouldn’t get married yet. She’s not old enough.

  Cô ấy chưa nên kết hôn vội. Cô ấy chưa đủ tuổi.

  Enough cũng đặt đứng trước danh từ.

  I didn’t have enough time to study.

  Tôi không có đủ thời gian để học bài.

  Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc: enough/too… for somebody/something để diễn đạt cái gì đó là đủ/quá … cho ai/vật gì đó.

  – I haven’t got enough money for a field trip.

  Tôi không có đủ tiền cho một chuyến thực tập.

  – He wasn’t experience enough for teaching.

  Anh ta không đủ kinh nghiệm để giảng dạy.

  Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, chúng ta cũngcó thể sử dụng cấu trúc: enough/too… to do something để diễn đạt ý nghĩa đủ/quá… để làm điều gì.

  – I haven’t got enough money to go filed trip. (không nói ‘for going’)

  Tôi không có đủ tiền để đi thực tâp.

  – He wasn’t experienced enough to teach.

  Anh ta không đủ kinh nghiệm để dạy.

  – There weren’t enough bread for everyone to eat freely.

  Không có đủ bánh mì cho tất cả mọi người ăn miễn phí.

  – The teacher spoke too fast for us to understand clearly.

  Thầy giáo nói quá nhanh làm chúng tôi không thể hiểu được.

  Cùng luyện tập cấu trúc enough/ too bằng cách thực hành một số bài tập sau đây:

  Complete the sentences using enough + the following words:

  big chairs cups fit milk money

  qualifications room time warm well

  1. I’d like to buy a car, but I haven’t got …. at the moment
  2. Have you got …. in your coffee or would you like some more?
  3. Are you …. ? Or shall I switch on the hearing?
  4. It’s only a small car. There’s isn’t …. for all of us.
  5. Steve didn’t feel …. to go to work this morning.
  6. I enjoyed my trip to Paris,but there wasn’t …. to do everything I wanted.
  7. Do you think I’ve got …. to apply for the job?
  8. Try this jacket on and see if it’s …. for you.
  9. There weren’t …. for everybody to have coffee at the same time.

  Đáp án

  1. Enough money
  2. Enough milk
  3. Warm enough
  4. Enough room
  5. Well enough
  6. Enough time
  7. Enough qualifications
  8. Big enough
  9. enough cups

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Cấu Trúc, Cách Dùng Enough, Too To Và Bài Tập
 • Nắm Vững Cách Dùng Enough Và Too, Đánh Tan Nỗi Lo Ngữ Pháp
 • Cấu Trúc Enjoy: Cách Dùng, Ví Dụ Và Bài Tập Chi Tiết Nhất
 • Tổng Quan Cấu Trúc Enjoy Trong Tiếng Anh
 • Thuộc “làu Làu” Cấu Trúc Enjoy Và “nằm Vùng” Cách Sử Dụng
 • Cấu Trúc So That, Such That, Enough To, Too To

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Cấu Trúc So That Và Such That Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng It Is Said That Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc It Is Said That (Câu Bị Động)
 • Mẫu Câu It Is Said That, He Is Said To Và (Be) Supposed To Trong Tiếng Anh
 • Giỏi Ngay Cấu Trúc It Is Said That Trong Tiếng Anh
 • I. Cấu trúc so….that…. (quá … đến nỗi…)

  Ví dụ:

  It was so dark that I couldn’t see anything. (Trời quá tối đến nỗi tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.)

  : đối với động từ chỉ tri giác như seem, look, sound, feel,…thì ta cũng áp dụng như công thức với ” be

  Ví dụ:

  I felt so tired that I decided to see a doctor. (Tôi cảm thấy quá mệt đến nỗi tôi đã quyết định đi gặp bác sĩ.)

  Ví dụ:

  The student had behaved so badly that he was dismissed from the class. (Cậu học sinh kia đã cư xử quá vô lễ đến nỗi cậu ta đã bị đuổi khỏi lớp.)

  3. Dùng với danh từ số nhiều đếm được

  Ví dụ:

  The Smiths had so many children that they formed their own basketball team. (Gia đình nhà Smith đã có quá nhiều con đến nỗi họ đã thành lập một đội bóng rổ.)

  4. Dùng với danh từ không đếm được

  Ví dụ:

  He had so much money that he didn’t know what to do with it. (Anh ta có quá nhiều tiền đến nỗi anh ấy không biết làm gì với nó.)

  5. Dùng với danh từ đếm được số ít

  Ví dụ:

  It was so disappointing a result that we didn’t accept. (Đó là một kết quả quá thất vọng đến nỗi chúng tôi không thể chấp nhận được.)

  II. Cấu trúc such…that…. (quá … đến nỗi…)

  Ví dụ:

  He is such a popular man that everyone knows him. (Anh ta quá nổi tiếng đến nỗi mọi người đều biết anh ấy.)

  : Cấu trúc so…that cũng có ý nghĩa tương tự nên ta cũng có thể đổi câu ví dụ trên thành:

  He is so popular that everyone knows him.

  III. Cấu trúc too…to… (quá … đến nỗi không thể…)

  Ví dụ:

  He is too short to play basketball. (Anh ta quá thấp đến nỗi không thể chơi bóng rổ.)

  Ví dụ:

  They spoke too quickly for me to understand. (Họ đã nói quá nhanh đến nỗi tôi không thể hiểu được.)

  IV. Cấu trúc enough…to… (đủ….để làm gì…)

  Ví dụ:

  He isn’t tall enough to play basketball. (Anh ta không đủ cao để chơi bóng rổ.)

  Ví dụ:

  They spoke slowly enough for me to understand. (Họ đã nói đủ chậm để tôi có thể hiểu được.)

  Ví dụ:

  I have enough time to do this exercise. (Tôi có đủ thời gian để làm bài tập này.)

  V. Các lưu ý khi làm bài tập về 4 dạng cấu trúc trên

  Nếu S1 là vật mà O2 nhắc lại vật đó và dùng với từ ” it “:

  • Trong cấu trúc: So/ such … that, ta giữ lại từ “it”
  • Trong cấu trúc: Too … to; enough … to ta bỏ từ “it”.

  Ví dụ:

  The water was so cold that the children couldn’t swim in it.

  → It was such cold water that the children couldn’t swim in it.

  → The water was too cold for the children to swim in.

  → The water is not warm enough for the children to swim in.

  Exercise 2: Rewrite the following sentences as directed:

  Hướng dẫn lấy password để xem tiếp bài viết:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Và Các Dùng It Is Trong Tiếng Anh
 • Những Lưu Ý “không Hề Khó” Về Cấu Trúc Wish Và Cách Sử Dụng
 • Cấu Trúc Wish Là Gì? Cách Dùng Cấu Trúc Wish Đầy Đủ Nhất
 • Cấu Trúc Wish Cách Sử Dụng Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Wish, Cách Dùng Câu Ước Cơ Bản & Nâng Cao
 • Cấu Trúc Với Enough, Too, So … That, Such … That

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Cấu Trúc Thông Dụng Với Trạng Từ “enough”
 • Tất Tần Tật Về Cấu Trúc Find: Phân Biệt Find Và Found
 • Cấu Trúc Find Và Cách Dùng Giúp Đa Dạng Ngữ Pháp Của Bạn
 • Các Dạng Thức Của Động Từ: “v
 • Bài 9: Các Dạng Thức Của Động Từ: V
 • 1.3. Đối với danh từ:

  Cấu trúc: S + V/tobe + enough + noun + (for somebody) + to V

  Ví dụ:

  I have enough tickets for everyone to watch the football match. (Tôi có đủ vé cho tất cả mọi người xem trận bóng đá.)

  They don’t have enough rooms for the guests to sleep. (Họ không có đủ phòng cho khách ngủ.)

  “Enough” đứng sau tính từ và trạng tự nhưng đứng trước danh từ.

  – Ở dạng phủ định ta chỉ việc thêm “not” vào sau động từ ” to be” hoặc thêm trợ động từ ” don’t/ doesn’t/ didn’t” tuỳ theo chủ ngữ và thì của câu vào trước động từ thường.

  Ví dụ:

  He isn’t strong enough to lift this suitcase. (Anh ấy không đủ khoẻ để nhấc chiếc va li này.)

  I don’t run fast enough to catch up him. (Tôi không chạy đủ nhanh để bắt kịp anh ấy.)

  2. Cấu trúc với “too…to”: quá …đến nỗi không thể

  3. Cấu trúc với “so…that…”: quá … đến nỗi

  3.1. Đối với tính từ:

  Cấu trúc: S + be+ so + adj + that + S + V

  Ví dụ:

  Our seats were so far from the stage that we couldn’t see the actors clearly. (Chỗ của chúng tôi ở quá xa sân khấu đến nỗi chúng tôi không thể nhìn rõ những diễn viên.)

  3.3. Đối với danh từ đếm được:

  Cấu trúc: S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + V

  Ví dụ:

  He bought so many sandwiches that we couldn’t eat all. (Anh ấy mua quá nhiều bánh sandwich đến nỗi chúng tôi không thể ăn hết.)

  3.4. Đối với dnah từ không đếm được:

  Cấu trúc: S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

  Ví dụ:

  They drank so much wine that they couldn’t walk. (Họ uống quá nhiều rượu đến nỗi họ không thể đi được.)

  4. Cấu trúc “such…that”: thật là … đến nỗi

  Cấu trúc: S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

  Ví dụ:

  It was such a boring film that I felt asleep. (Đó thật là 1 bộ phim chán đến nỗi tôi cảm thấy buồn ngủ.)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Câu Với Từ Enough Trong Tiếng Anh
 • To + Verb: Động Từ Nguyên Mẫu Có
 • Động Từ + Giới Từ Trong Tiếng Anh
 • Những Cụm Từ Hay Với ‘dream’
 • Tổng Hợp Kiến Thức Về Các Từ Để Hỏi Trong Tiếng Anh
 • Chia Sẻ Cấu Trúc, Cách Dùng Enough, Too To Và Bài Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Too / Enough
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Feel Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng Cấu Trúc Be Going To
 • Nắm Vững Cụm Động Từ Với Get, Tiếng Anh Chỉ Là Chuyện Nhỏ
 • Thành Thạo Cấu Trúc Get Trong Tiếng Anh Nhanh Chóng Nhất
 • Too và enough là hai cấu trúc được dùng rất phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhien vẫn có nhiều người chưa thông thạo cách dùng của chúng. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức đầy đủ nhất về cách dùng, cấu trúc và bài tập của Too và Enough.

  Download Now: Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh

  Chia sẻ cấu trúc, cách dùng enough, too to và bài tập

  Cách dùng của Too

  S + be + Too + Adjective/Adverb + For… Somebody… to do something…: Quá… để ai đó làm việc gì đó.

  E.g:

  • This shirt is too large for him to wear. (Cái áo này quá rộng để anh ta mặc).
  • This milk is too sweet for her to drink. (Sữa này quá ngọt để cho cô ấy uống).
  • He runs too fast for me to catch up. (Anh ấy chạy quá nhanh để tôi có thể bắt kịp).
  • It is too sweet for a tea. (Trà quá ngọt).

  S + be + Too + Adjective/Adverb + that Somebody can/could not do something: Quá… để ai đó không thể làm gì đó.

  E.g:

  • The test is too difficult that she can not finish it. (Bài kiểm tra quá khó tới nỗi cô ấy không thể hoàn thành nó).
  • This car is too old that he can not drive it. (Chiếc xe hơi đó quá cũ tới nỗi anh ấy không thể lái).
  • He runs too fast that I can not catch up. (Anh ấy chạy quá nhanh tới nỗi tôi không thể bắt kịp).

  Lưu ý: Cấu trúc này thường ở dạng phủ định và cách dùng giống với cấu trúc So + Adjective + that + Clause.

  Enough

  Cách dùng của Enough

  Enough được dùng với nghĩa là đủ và đứng trước danh từ, nhưng lại đứng sau tính từ hoặc trạng từ.

  E.g:

  This tea is hot enough for me to drink. (Trà không đủ nóng cho tôi để uống).

  She shouldn’t get married yet. She’s not old enough. (Cô ấy không nên đám cưới. Cô ấy chưa đủ lớn).

  I didn’t have enough time to finish the tasks. (Tôi không có đủ thời gian để hoàn thành bài tập).

  Yesterday, I got home late so I didn’t sleep enough. (Hôm qua, tôi về nhà trễ vì thế tôi không ngủ đủ).

  Hoặc trong một số câu giao tiếp thông dụng với nghĩa là đủ rồi:

  • – That is enough!
  • – It is enough!
  • – Enough is enough! (Cái gì cũng có giới hạn của nó: Thành ngữ).

  Cách dùng enough cũng khá đơn giản phải không các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ một số điểm như sau:

  • Enough mang ý nghĩa là đủ, đứng trước danh từ và sau tính từ hoặc trạng từ.
  • Được sử dụng trong các câu hội thoại thông dụng và thành ngữ.

  Cấu trúc enough

  (not) Enough … for somebody/ something: đủ (không đủ)… cho ai/vật gì đó.

  E.g:

  • I haven’t got enough money for the ticket. (Tôi không có đủ tiền để mua vé).
  • He wasn’t ppair enough for the test. (Anh ta chưa chuẩn bị đủ cho bài thi).

  (not) Enough… to do something: đủ (không đủ)… để làm điều gì.

  E.g:

  • I haven’t got enough money to buy the ticket. (Tôi không có đủ tiền để mua vé).
  • He wasn’t experienced enough to teach English. (Anh ta không đủ kinh nghiệm để dạy tiếng Anh).
  • Teacher spoke clear enough for us to understand (Thầy giáo nói rõ ràng để chúng tôi có thể hiểu được).

  Lưu ý: Bạn có thể dùng kết hợp (not) Enough … for somebody/ something to do something

  Ex: She is beautiful enough for him to fall in love with her. ( Cô ấy đủ xinh đẹp để anh ấy yêu mà).

  Download Now: Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh

  Bài tập về Too và enough

  Sử dụng Too hoặc Enough để hoàn thành câu:

  1. (tall) He wasn’t ………….. to become a flight attendant.
  2. (busy) I’m afraid I’m …………. to talk you now.
  3. (good) The paper isn’t …………..
  4. (patience) I haven’t got …………. to be a teacher.
  5. (late) It’s 10 pm. It’s …………. to the cinema.
  6. (enough) She couldn’t run …………. to catch the bus.
  7. (warm) It’s not …………. to go out.
  8. (chairs) We don’t have …………. for all students here.
  9. (busy) She’s …………. trying to come up in our party tonight.
  10. (people) We have …………. to form three groups.
  11. (young) Jim is …………. to drive motorcycle.
  12. No more workouts. That’s …………. for today.
  13. (far away) We were …………. to heard what he was saying.
  14. (dark) The forest is …………. that he can’t see anything.
  15. (English) He doesn’t know …………. to talk to foreigner.
  16. (food and drink) There was …………. for about twenty people.
  17. (hot) The tea is …………. for me to drink.
  18. (big) Is this box …………. for all those things?
  19. (shy) I’m …………. to talk to him.

  Đáp án

  1. He wasn’t tall enough to become a flight attendant.
  2. I’m afraid I’m too busy to talk you now.
  3. The paper isn’t good enough.
  4. I haven’t got enough patience to be a teacher.
  5. It’s 10 pm. It’s too late to the cinema.
  6. She couldn’t run fast enough to catch the bus.
  7. It’s not warm enough to go out.
  8. We don’t have enough chairs for all students here.
  9. She’s too busy trying to come up in our party tonight.
  10. We have enough people to form three groups.
  11. Jim is too young to drive motorcycle.
  12. No more workouts. That’s enough for today.
  13. We were too far away to heard what he was saying.
  14. The forest is too dark that he can’t see anything.
  15. He doesn’t know enough English to talk to foreigner.
  16. There was enough food and drink for about twenty people.
  17. The tea is too hot for me to drink.
  18. Is this box big enough for all those things?
  19. I’m too shy to talk to him.

  Thông qua bài viết chia sẻ về cấu trúc, công thức và cách dùng của too và enoug, cũng như bài tập vận dụng cụ thể. Mình hi vọng các bạn đã có thể sử dụng tốt hai cấu trúc này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nắm Vững Cách Dùng Enough Và Too, Đánh Tan Nỗi Lo Ngữ Pháp
 • Cấu Trúc Enjoy: Cách Dùng, Ví Dụ Và Bài Tập Chi Tiết Nhất
 • Tổng Quan Cấu Trúc Enjoy Trong Tiếng Anh
 • Thuộc “làu Làu” Cấu Trúc Enjoy Và “nằm Vùng” Cách Sử Dụng
 • Cấu Trúc Expect Khác Look Forward To Như Thế Nào?
 • Bài Tập Về Cấu Trúc So, Such, Too, Enough Lớp 8 Có Đáp An

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Tiết Bài Học Vòng Lăp While Và Do…while
 • Bài 9: Cấu Trúc Lặp While, Do
 • Bài 8. Cấu Trúc Lặp Do
 • Bài 7. Cấu Trúc Lặp While
 • Chi Tiết Bài Học 12.vòng Lặp For Và While Trong Python
 • Bài tập so sánh rất hay gặp trong các kỳ thì tiếng anh từ cơ bản tới nâng cao

  Vd: He is old enough to understand that.

  He didn’t run fast enough to catch the robber.

  Vd: It was too hot to go out.

  *S+ V+ such+ + (a/an)+ adj+ danh từ + that+ S+ V

  Vd: It was such a big house that we could stay in.

  VD: The house is so big that we could stay in.

  *Lưu ý: Trong cấu trúc so, such that …, ta giữ lại từ “it”; còn trong cấu trúc chúng tôi not … enough… to, ta bỏ từ “it”

  Ngoài ra còn có các cấu trúc khác với so và such

  S+ V+ so+ many/ few+ Danh từ đếm được số nhiều + that + S+ V

  S+ V+ so+ much/ little + Danh từ không đếm được+ that + S+ V

  S+ V+ so + adj+ a/ an+ danh từ+ that + S+ V

  Vd: It was so big a house that all of us can stay in

  Bài 1: Viết lại các câu sau theo nghĩa tương đương, bắt đầu bằng các từ gợi ý sau đây.

  1.Jennie is too complicated for me to understand.

  2. The wall is so high that I can’t reach it.

  3. She is too young to understand the problem.

  4. The movie was very interesting. I couldn’t turn it off.

  5. This exercise was too difficult for me to finish.

  6. The rain was heavy. We had to cancel the meeting.

  7. It was such an interesting book that I have read it three times.

  8. Tony is a good player. He can play in every team.

  9. He drives in such a careless way that nobody wants to go with him.

  10. We couldn’t talk because the music was so loud.

  11. The food was so hot that I couldn’t eat it.

  12. The handwriting is very bad that I couldn’t read it.

  13. I can’t make a cake because I haven’t got many eggs. ( enough)

  14. She ran too slowly to win the race.

  15. They were such boring films. I fell asleep in the middle.

  16. The house isn’t big enough for us to live in.

  17. I can’t understand him. He speaks too fast. ( that)

  18. My boss was so kind. He paid for the meal. ( enough)

  19. The weather was beautiful. We stayed out all day.

  21. Helen isn’t short. She can wear that long dress. ( enough)

  22. Arthur is too busy to finish his work.

  23. My uncle was so late that he can’t catch the last train.

  24. The sea was so beautiful that we took a lot of photos.

  25. The map is so old that I couldn’t read it.

  Bài 2: Chọn đáp án thích hợp nhất điền vào chỗ trống.

  1.There was __ much noise last night that I couldn’t sleep.

  1. such
  2. so
  3. a such
  4. a so
   1. so
   2. such
   3. enough
   4. too
    1. so
    2. such
    3. so a
    4. such a
     1. so
     2. such
     3. very
     4. too
      1. so
      2. too
      3. enough
      4. such
       1. enough
       2. too
       3. so
       4. such
        1. a such long assignments
        2. such long assignments
        3. such a long assignments
        4. too long assignments
         1. such an interesting book
         2. so interesting a book
         3. too interesting a book
         4. A & B are correct
          1. drove too fast that
          2. drove so fastly that
          3. drove so fast that
          4. drove such fast that
           1. too cold
           2. so cold
           3. such a cold
           4. enough cold
            1. no intelligence enough
            2. not enough intelligent
            3. so intelligent enough
            4. not intelligent enough
             1. have money enough
             2. have enough money
             3. have too money
             4. have such money
              1. so
              2. such
              3. too
              4. enough
               1. so a rich man
               2. so rich a man
               3. such a rich man
               4. B&C are correct
                1. too high for me to reach
                2. so high for me to reach it
                3. so high for me reaching
                4. enough high for me reaching

                Đáp án

                Bài 1:

                1.Jennie is so complicated that I can’t understand.

                2. The wall is too high for me to reach.

                3. She is not old enough to understand the problem.

                4. The movie was so interesting that I couldn’t turn it off.

                It was such an interesting movie that I couldn’t turn it off.

                5. This exercise is not easy enough for me to finish.

                6. The rain was so heavy that I had to cancel the meeting.

                7. The book was so interesting that I have read it three times.

                8. Tony is such a good player that he can play in every team.

                9. He drives so carelessly that nobody wants to go with him.

                10. It was such loud music that we couldn’t talk.

                11. It was such hot food that we couldn’t eat it.

                12. It is such a bad handwriting that I can’t understand it.

                13. I can’t make a cake because I haven’t enough eggs.

                14. She didn’t run fast enough to run the race.

                15. The films were so boring that I fell asleep in the middle.

                16. The house is too small for us to live in.

                17. He speaks so fast that I can’t understand him.

                18. My boss was kind enough to pay for the meal.

                19. It was such beautiful weather that we stayed out all day.

                21. Helen is tall enough to wear that long dress.

                22. Arthur is so busy that he can’t finish his work.

                23. My uncle is too late to catch the last train.

                24. It was such a beautiful sea that we took a lot of photos.

                25. The map is too old for me to read.

                Bài 2:

                1. B
                2. A
                3. D
                4. B
                5. D
                6. B
                7. B
                8. D
                9. C
                10. A
                11. D
                12. B
                13. C
                14. D
                15. A

                --- Bài cũ hơn ---

               5. Thì Hiện Tại Tiếp Diễn: Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng
               6. Làm Thế Nào Để Chia Động Từ
               7. Tổng Hợp Mẫu Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Chủ Đề Mời Bạn Đi Chơi
               8. Cách Sử Dụng “like, Alike, The Same As, Such As” Trong Giao Tiếp Văn Phòng
               9. Giống Như Trong Tiếng Tiếng Anh

  Cách Dùng Cấu Trúc Enough, So That, Too To, Such That Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng “too” Và “enough” Trong Câu
 • Bài Giảng Cấu Trúc Dữ Liệu_ Phần Collection Collection Ppt
 • Cấu Trúc Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6,7,8,9 Giữa Kì 2 Chương Trình 7,10 Năm 2022
 • Cấu Trúc Đề Thi Hsg Tiếng Anh Tây Ninh Cau Truc Tieng Anh Doc
 • Cấu Trúc Thang Máy Nhà Dân
 • Enough trong tiếng Anh có nghĩa là “đủ để có thể làm gì”. Được dùng để chỉ mức độ, phạm vi về số lượng, tính chất của 1 sự vật, sự việc đạt đến mức độ để xảy ra sự vật, sự việc khác. Tuy nhiên đôi khi “enough” cũng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy, trong mỗi hoàn cảnh khác nhau thì từ “đủ” cũng mang các nghĩa khác.

  Ví dụ: I am not intellegent enough to understand what you want to.

  Enough có thể đóng vai trò là tính từ (Adjective)

  • Enough food for everyone. (đã đủ cho tất cả mọi người)
  • The coffee is strong enough, sweet enough. (Cà phê này đậm vừa, ngọt vừa.)
  • That’s enough talk for now; let’s get started. (Nói đến đây là đủ rồi, hãy bắt đầu đi)

  Enough đóng vai trò là trạng từ (Adverb)

  • He is qualified enough for the position. Anh ta đủ trình độ chuyên môn cho vị trí này.
  • She sang well enough. Cô ta hát khá tốt.

  Enough là một pronoun

  I had enough of their foolishness. (Tôi đã chán cái trò ngu xuẩn của bọn nó lắm rồi)

  Trường hợp này, enough thường được sử dụng như câu cảm thán.

  Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với enough

  • Adequately (thỏa đáng),
  • Satisfactorily (một cách hài lòng),
  • Sufficiently (đủ, thích đáng),
  • Suitably (phù hợp, thích hợp).

  Từ trái nghĩa với enough:

  • Inadequately (không thỏa đáng);
  • Insufficiently (không đủ. thiếu);
  • Unsatisfactorily (không đầy đủ, không vừa ý).

  Cách dùng cấu trúc enough trong tiếng Anh

  Cấu trúc enough và danh từ

  Khi “Enough” kết hợp với danh từ thì “enough” đứng trước danh từ

  Cấu trúc enough với trạng từ

  He plays football well enough to be in our time. (Anh ta chơi đá bóng đủ giỏi để chơi cho đội chúng ta)

  She drives fast enough to give me a heart attack. (Cô ấy lái nhanh đủ để cho tôi một cơn đau tim)

  The sun raises highly enough for me to wake up. (Mặt trời lên cao đủ để tôi thức dậy)

  The computer calculated quickly enough for me to get my homework done. (Cái máy tính này tính toán đủ nhanh để tôi làm xong bài tập về nhà)

  She plays piano well enough to win the prize. (Cô ấy chơi piano đủ hay để có thể dành giải)

  Cấu trúc enough và tính từ (Adj)

  Khẳng định: S + tobe + Adj + ENOUGH + (for sb) + infinitive

  Phủ định: S + tobe not + adj + enough + (for SB) + infinitive

  Cấu trúc Too to, So that, Such that

  Ngoài cấu trúc chỉ mức độ là enough to, các cấu trúc chúng tôi (quá đến nỗi mà), So that (quá đến nỗi), Such that (quá…đến nỗi) còn được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.

  Cấu trúc Too to

  Cấu trúc So That

  Đối với các động từ chỉ tri giác như: seem, feel, taste, smell, sound, look….

  Cấu trúc So that này cũng được dùng với danh từ, trong câu xuất hiện so many/

  much/ little….

  S + V + so + many/few + plural / countable noun + that + S + V

  Ví dụ:

  He drank so much milk in the morning that he felt bad.

  (Buổi sáng anh ta uống nhiều sữa đến mức mà anh ấy cảm thấy khó chịu)

  Cấu trúc chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Cấu Trúc Câu Nào Để Thi Ielts Writing Đạt Điểm Cao?
 • Các Cấu Trúc Tiếng Anh Thường Gặp Trong Thi Toeic
 • 6 Cấu Trúc So Sánh Số Liệu Để Đạt Band 7
 • Prior Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Prior To Và Before
 • Apple Giảm 50% Phí App Store Khi Áp Lực Chống Độc Quyền Gia Tăng
 • Phân Biệt Cấu Trúc Và Cách Dùng Enough Và Too Đầy Đủ Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Câu: Nhấn Mạnh Ở Đầu Câu Fronting
 • Cấu Trúc Câu Trật Tự Từ Trong Câu
 • Cấu Trúc Câu Hỏi Đuôi Trong Tiếng Anh
 • Câu Hỏi Đuôi (Tag Questions)
 • Cấu Trúc Difficult Trong Tiếng Anh. Có Ví Dụ Và Bài Tập
 • Phân biệt cấu trúc và cách dùng Enough và Too đầy đủ nhất

  I. Cấu trúc Too…to (Quá…đến nỗi không thể)

  1. Đối với tính từ (adjective)

  S + be + too + Adj + (for somebody) + to V

  Ex: The food is too hot for us to eat.

  S + V + too + Adv + (for somebody) + to V

  Ex:  Our teacher spoke too quickly for us to understand.

   II. Enough … to (Đủ….để có thể làm gì)

  1. Đối với tính từ (adjective)

  S + be + Adj + enough + (for somebody) + to V

  Ex: They are not old enough to drive cars

  S + V + Adv + enough + (for somebody) + to V

  Ex: He ran fast enough to catch the bus.

  3. Đối với danh từ ( noun)

  S + V/tobe + enough + N + (for somebody) + to V

  Ex: We saved enough money to buy a new villa.

  Một số lưu ý khi dùng “Enough”:

  • Nếu câu ban đầu đang chứa những phó từ chỉ cách thức như quite, very, so, too, a lot of… thì phải bỏ các từ ngữ này đi.

  Ex: He can’t buy a new house 

  • Nếu chủ ngữ câu đầu là bổ ngữ câu sau thì phải bỏ bổ ngữ câu sau đi.

   Ex: The water is quite cool. I can drink it. 

  • Nếu 2 câu có cùng chủ ngữ thì câu có enough sẽ bỏ cụm từ “for somebody”

   Ex: John is good. He can design a house. 

  Nguồn:

  Đỗ Phương

  Từ khóa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Too To, Enough To, So That, Such That: Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Cách Sử Dụng “Too” Và “Enough” Trong Câu
 • Cấu Trúc Too To: Quá…đến Nỗi Không Thể Làm Gì…
 • Cấu Trúc But For Và Cách Viết Lại Câu Trong Câu Điều Kiện
 • Cấu Trúc Since, For Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Enough, So That, Too To, Such That

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Vòng Lặp For, While, Do
 • Cách Sử Dụng For, During Và While Trong Tiếng Anh
 • If, Even If, Whether, Unless, But, For, Otherwise, Provided, Suppose
 • Phân Biệt Except Và Except For
 • Hiểu Ngay Cấu Trúc Accuse
 • Bốn cấu trúc Too to, enough to, so that, such that xuất hiện rất thường xuyên ở chương trình học phổ thông cũng như trong các đề thi tiếng Anh. Nhưng để hiểu rõ và sử dụng chính xác từng cấu trúc thì không hề đơn giản chút nào.

  Hôm nay mình sẽ cũng các bạn đi tìm hiểu cách dùng, ý nghĩa và bài tập vận dụng chúng nhé.

  Cấu trúc chúng tôi (Quá…đến nỗi không thể)

  S + be + too + Adj + (for somebody) + to VS + V + too + Adv + (for somebody) + to V

  Too…to để diễn tả điều gì vượt quá khả năng của ai đó, quá mức cần thiết hoặc một việc không có khả năng xảy ra. Khi đó câu sẽ mang nghĩa phủ định.

  Ví dụ:

  She was too tired to walk.

  ⟹ Cô ấy đã quá mệt đến nỗi không thể đi bộ.

  It was too cold to go out.

  ⟹ Trời đã quá lạnh đến nỗi không thể đi ra ngoài.

  The tea was too hot for me to drink.

  ⟹ Trà quá nóng đến nỗi tôi không uống được.

  Her behaviour was too rude for me to tolerate.

  ⟹ Cách hành xử của cô ta quá thô lỗ đến nỗi tôi không thể chịu được.

  Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc chúng tôi

  ➤ Nếu trước tính từ, trạng từ có các trạng từ như too, so, very, quite, extremely… thì khi chuyển sang cấu trúc Too … to phải bỏ những trạng từ đó đi.

  Ví dụ:

  The coffee was very hot. I couldn’t drink it.

  ⟹ The coffee was too hot for me to drink.

  ➤ Nếu chủ ngữ 2 câu giống nhau thì lược bỏ phần for Sb.

  Ví dụ:

  He is so weak. He can’t run.

  ⟹ He is too weak to run.

  ➤ Nếu chủ ngữ câu đầu giống với tân ngữ câu sau thì phải bỏ tân ngữ câu sau khi chuyển sang cấu trúc chúng tôi

  Ví dụ:

  The tea was too hot. I couldn’t drink it.

  ⟹ The tea was too hot for me to drink. ĐÚNG

  The tea was too hot for me to drink it. SAI

  Một số cấu trúc viết lại câu

  Cấu trúc này khi được sử dụng sẽ ở dạng phủ định và sử dụng từ trái nghĩa với Adj, Adv được sử dụng ở cấu trúc Too…to

  S + be + Adj + enough + (for O) + to V S + V + Adv + enough + (for O) + to V

  Ví dụ:

  The child is too short to reach the ceiling.

  ⟹ The child isn’t tall enough to reach the ceiling.

  He drove too quickly for us to keep pace with.

  ⟹ He didn’t drive slowly enough for us to keep pace with.

  Ở cấu trúc này, ta phải thêm tân ngữ ở mệnh đề sau “that”.

  S + be + too + Adj/ V + too + Adv + that + S + can/ could not V

  Ví dụ:

  The house is too expensive for me to buy.

  ⟹ The house is too expensive that I can not buy it.

  Cấu trúc Enough to (Đủ….để có thể làm gì)

  Tính từ: S + be + Adj + enough + (for somebody) + to VTrạng từ: S + V + Adv + enough + (for somebody) + to VDanh từ: S + V/tobe + enough + N + (for somebody) + to V

  Ví dụ:

  She isn’t tall enough to be a ballet dancer.

  ⟹ Cố ấy không đủ cao để trở thành diễn viên múa ba lê.

  He ran fast enough to catch the bus.

  ⟹ Anh ta đã chạy đủ nhanh để bắt được xe bus.

  Have you got enough money to buy me a drink?

  ⟹ Bạn có đủ tiền để mua đồ uống cho tôi không?

  Chú ý: Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc Enough to giống với cấu trúc chúng tôi

  Cấu trúc So… that (Quá…đến nỗi)

  Dùng với tính từ

  Ví dụ:

  The food was so hot that we couldn’t eat it.

  ⟹ Thức ăn nóng quá đến nỗi chúng tôi không thể ăn được.

  I felt so angry that I decided to cancel the trip.

  ⟹ Tôi tức giận quá đến nỗi mà tôi đã hủy ngay chuyến đi.

  Dùng với trạng từ

  Ví dụ:

  He drove so quickly that no one could caught him up.

  ⟹ Anh ta lái xe nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp anh ta.

  Dùng với danh từ

  Số nhiều đếm được: S + V+ so many/ few + Ns/ Nes + that + S + VKhông đếm được: S + V + so much/ little + N + that + S + VSố ít đếm được: S + V + so + Adj + a + N + that + S + V

  Ví dụ:

  She has so many hats that she spends much time choosing the suitable one.

  ⟹ Cô ấy có nhiều mũ đến nỗi cố ấy mất rất nhiều thời gian để chọn lựa một chiếc thích hợp.

  He had so much money that he didn’t know what to do with it.

  ⟹ Anh ta có quá nhiều tiền đến nỗi anh ấy không biết làm gì với nó.

  It was so big a house that all of us could stay in it.

  ⟹ Đó là một ngôi nhà lớn đến nỗi tất cả chúng tôi đều ở được trong đó.

  Chú ý: Trong cấu trúc này, “so” và “that” được viết cách nhau. Nếu “so that” viết liền nhau thì có nghĩa chỉ mục đích làm gì, giống như in order to và so as to vậy.

  S + be/ V + such + (a/an) + adj + N + that + S + V

  Về mặt ngữ nghĩa, cấu trúc Such… that giống với So… that và hoàn toàn có thể dùng để thay thế nhau. Nó cũng đi kèm với các từ loại giống như cấu trúc So…that.

  Ví dụ:

  It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night.

  ⟹ Đó là một trận mưa sao băng đẹp đến nỗi chúng tôi ngắm nhìn nó cả đêm.

  It was such an amazing sight that we’ll never forget it.

  ⟹ Đó là một cảnh tượng thú vị đến nỗi chúng tôi sẽ không bao giờ quên được nó.

  This is such difficult homework that it took me much time to finish.

  ⟹ Bài tập về nhà khó đến nỗi tôi mất nhiều thời gian mới làm xong.

  He bought such a lot of books that he didn’t know where to put them.

  ⟹ Anh ta mua nhiều sách đến nỗi không biết để chúng ở đâu.

  Chú ý:

  • Cả 2 cấu trúc chúng tôi và chúng tôi đều có thể được viết lại bằng cấu trúc chúng tôi và Enough to.

  Ví dụ:

  This is such a dirty place that we can’t live in.

  ⟹ This place is so dirty that we can’t live in.

  This place is too dirty for us to live in.

  This place isn’t clean enough for us to live in.

  1. It was …………………. hot that we didn’t go out.

  A. so B. such C. very

  2. She is ……………….. old to work.

  A. very B. too C. so

  3. The tea was …………………. hot.

  A. too B. very C. Either could be used here

  4. The milk was …………………. good that we couldn’t stop drinking it.

  A. very B. too C. so

  5. It’s ………………… terrible weather.

  A. such B. so C. Either could be used here

  6. She is looking ………………….. older.

  A. so B. so much C. Either could be used here

  7. It was ………………….. warm when we were in Vienna.

  A. very B. so C. such

  8. He spoke ………………… fast that nobody could understand.

  A. so B. very C. too

  9. Would you be ………………….. kind as to tell me the time?

  A. so B. very C. too

  10. He is a ………………….. intelligent child.

  A. very B. so C. too

  II. Hoàn thành câu sử dụng: so & such

  III. Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa

  1. The room is so tidy that it took us one hour to clean it.

  2. The man is so fool that no one took any notice of him.

  3. The film is so long that they can’t broadcast it on one night.

  4. The books are so interesting that we have read them many times.

  5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it.

  6. The food was so hot that it turned my tongue.

  7. There is so much rain that we can’t go out.

  ⟹ There is such….

  8. The boy is so fat that every calls him Stuffy.

  9. The milk is so excellent that all the children want some more.

  10. The weather was so warm that they had a walk in the garden.

  11. There were so many people in the hall that we couldn’t see him.

  ⟹ There were such…

  12. The match was so exciting that all the fans shouted loudly.

  13. They drank so much coffee that they couldn’t sleep all night.

  ⟹ They drunk such…..

  14. Alice had so many exercises to do that she couldn’t go out.

  ⟹ Alice had such…..

  15. The woman was so poor that she needed everyone’s help.

  I.

  1. A – It was so hot that we didn’t go out.
  2. B – She is too old to work.
  3. A,B – The tea was too / very hot. (Too can be used to talk about a negative extreme. Very is also possible here.)
  4. C – The milk was so good that we couldn’t stop drinking it.
  5. A – It is such terrible weather.
  6. B – She is looking so much older. (Before a comparative form we use so much, not so.)
  7. A – It was very warm when we were in Vienna. (To simply give information, we use very.)
  8. A – He spoke so fast that nobody could understand.
  9. A – Would you be so kind as to tell me the time?
  10. A – He is a very intelligent child.

  II. III.

  1. It is such a tidy room that it took us one hour to clean it.
  2. He is such a fool man that no one took any notice of him.
  3. It is such a long film that they can’t broadcast it on one night.
  4. They are such interesting books that we have read them many times.
  5. It was such bad news that she burst into tears on hearing it.
  6. It was such hot food that it turned my tongue.
  7. There is such a lot of rain that we can’t go out.
  8. He is such a fat boy that every calls him Stuffy.
  9. It is such excellent milk that all the children want some more.
  10. It was such warm weather that they had a walk in the garden
  11. There were such a lot of people in the hall that we couldn’t see him.
  12. It was such an exciting match that all the fans shouted loudly.
  13. They drunk such a lot of coffee that they couldn’t sleep all night.
  14. Alice had such a lot of exercises to do that she couldn’t go out.
  15. She was such a poor woman that she needed everyone’s

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc, Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Căn Bản
 • Cấu Trúc, Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Chuẩn Xác Nhất
 • Cách Sử Dụng & Phân Biệt Cấu Trúc Since Và For Trong Tiếng Anh
 • Hiện Tại Hoàn Thành: For Và Since Trong Tiếng Anh
 • Những Động Từ Theo Sau Là V
 • Cách Sử Dụng Too, Too Much, Too Many, Enough Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Cách Sử Dụng Của Cấu Trúc “as … As” Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng Many Và Much Trong Tiếng Anh: So Sánh Hơn, So Sánh Nhất, Cách Hình Thành Dạng So Sánh Của Tính Từ, Tính Từ Là Gì, Phân Loại Tính Từ, Cách Sử Dụng Tính Từ Trong Tiếng Anh
 • Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”effort”
 • Conversation: 15. Making An Appointment For A Meeting
 • Cấu Trúc Make Sb Và Các Cấu Trúc Liên Quan Của Make
 • Cách sử dụng too, too much, too many, enough trong tiếng anh là một phần ngữ pháp thường gặp trong khi học tiếng anh mà có khá nhiều bạn dễ nhầm lẫn khiến bài làm của bạn sẽ không như ý. Để phân biệt được cách sử dụng các từ này cũng khá đơn giản nhưng đôi khi nếu như không nắm vững nó có thể bạn sẽ băng khoăng khi làm bài tập của mình. Hôm nay Shop Kiến Thức sẽ hướng dẫn các bạn cách nhớ và sử dụng 4 dạng này sao đơn giản nhất có thể để các bạn áp dụng vào dịch bài và làm bài tốt nhất.

  Cách sử dụng too, too much, too many, enough

  Cách sử dụng TOO

  – Về ý nghĩa của TOO tùy vào câu mà nó có 2 nghĩa là quá hoặc cũng, cũng vậy. Nghĩa ” cũng hoặc cũng vậy” được sử dụng trong các câu đồng tình. Đối với sự phân biệt 4 từ này Too có nghĩa là Quá nhưng hơn cả Very. Chúng ta sử dụng “too” để nói đến cái gì đó là đầy đủ hoặc hơn nhiều so với mức cần thiết.

  Struct:

  – Too much + Uncountable noun

  – Too many + Countable noun

  Ta dùng Too much khi nó đứng trước một danh từ không đếm được và too many khi nó đứng trước danh từ đếm được.

  Example:

  – She has to much money. (Cô ta có quá nhiều tiền).

  – It takes too much time to do this job. (Mất quá nhiều thời gian để làm công việc này).

  P/S: money, time là danh từ không đếm được nên chúng ta dùng too much.

  – I had too many iOS devices.

  – He has too many cars.

  P/S: iOS devices, cars là những danh từ đếm được nên chúng ta dùng too many.

  Cách sử dụng Enough

  Chúng ta sử dụng Enough để nói đến một sự đầy đủ và trong một câu phủ định nó có nghĩa là ít hơn đủ hoặc ít hơn mức cần thiết.

  Enough phải đứng sau một tính từ hoặc trạng từ và đứng trước một danh từ. Các bạn lưu ý chỗ này rất dễ nhầm lẫn khi sử dụng Enough.

  Example:

  – She is not old enough to drive this car. (Cô ấy vẫn chưa đủ tuổi để lái chiếc xe này)

  – I don’t have enough money to go shopping. (Tôi không có đủ tiền để đi mua sắm)

  Một số lưu ý cần biết

  Chia sẽ tài liệu học tập – Download tài liệu – Học Tập Long An

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt So Much Và So Many
 • I Am Looking Forward To Hearing From You
 • Các Tác Vụ Cơ Bản Trong Outlook
 • Khám Phá Những Cụm Động Từ Với “look” Trong Tiếng Anh
 • 4 Mẹo Nhớ Nhanh Các Cụm Động Từ Với Look
 • Cách Sử Dụng “Too” Và “Enough” Trong Câu

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Too To, Enough To, So That, Such That: Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Phân Biệt Cấu Trúc Và Cách Dùng Enough Và Too Đầy Đủ Nhất
 • Cấu Trúc Câu: Nhấn Mạnh Ở Đầu Câu Fronting
 • Cấu Trúc Câu Trật Tự Từ Trong Câu
 • Cấu Trúc Câu Hỏi Đuôi Trong Tiếng Anh
 • Trong tiếng Anh, có hai trạng từ thường xuyên được sử dụng để chỉ mức độ đó là “too” và “enough”. Vậy “too” và “enough” đứng trước hay sau tính từ trong câu? Cần phải lưu ý những gì khi sử dụng 2 trạng từ này? Bài học hôm nay Tiếng Anh Thật Dễ sẽ giúp bạn biết cách sử dụng “too” và “enough” trong câu.

  1. Cách sử dụng TOO trong câu

  Khi TOO đứng trước Tính từ (Adjective)

  Cấu trúc 1:

  S + be + Too + Adjective + For Somebody to do something.

  Ý nghĩa: Điều gì quá… để ai đó làm việc gì đó.

  Thay S bằng một danh từ (Noun) hoặc một đại từ (Pronouns) và chia động từ Be theo đúng thì. For Somebody to do something: thay somebody bằng một danh từ hoặc một đại từ nhân xưng ở dạng túc từ (Object pronoun). Tiếp đến thay Do bằng một động từ bất kỳ ở dạng nguyên mẫu có To.

  Ví dụ: This shirt is too small for him to wear. (for him not for he) This milk is too cold for her to drink. (for her not for she)

  Cấu trúc 2:

  S + be + Too + Adjective + For something.

  Ý nghĩa: Điếu gì/ai đó quá… cho việc gì đó.

  Ví dụ: She is too young for that posision. (Cô ấy quá trẻ cho vị trí đó.) It is too expensive for a bike. (Cái giá quá đắt cho một chiếc xe đạp.)

  Cấu trúc 3:

  S + be + Too + Adjective + that Somebody can/could not do something.

  Ý nghĩa: Điều gì đó quá… khiến ai đó không thể làm gì.

  Ví dụ: The house is too expensive that I could not buy it. (Ngôi nhà quá đắt khiến tôi không thể mua.) He is too handsome that I could not even look into his eyes. (Anh ấy quá đẹp trai khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt.)

  Cấu trúc này thường ở dạng phủ định và cách dùng giống với cấu trúc So + Adjective + that + Clause.

  Khi TOO đứng trước Trạng từ (Adverb)

  Cấu trúc:

  1. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + For Somebody to do something.

  2. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + that Somebody can/could not do something.

  Ví dụ: He runs too fast for me to catch up. (Anh ta chạy quá nhanh so với tôi để đuổi kịp.) He runs too fast that I can not catch up. (Anh ta chạy quá nhanh khiến tôi không thể đuổi kịp.)

  Nếu động từ sau chủ ngữ là To Be thì ta sẽ dùng Too + Adjective, Nếu theo sau chủ ngữ là động từ thường thì ta dùng Too + Adverb

  2. Cách sử dụng ENOUGH trong câu

  Enough đứng trước danh từ (Nouns)

  Cấu trúc:

  S + Verb(ordinary) + Enough + Noun + to do something.

  S + Verb(ordinary) + Enough + Noun + that Somebody can/could (not) do something.

  Ví dụ: I have enough money to buy anything. (Tôi có đủ tiền để mua bất cứ gì.) I have enough money that I could buy anything. (Tôi có đủ tiền nên tôi có thể mua mọi thứ.) She doesn't get enough score to pass the exam. (Cô ấy không đạt đủ điểm để vượt qua kì thi.)

  Enough đứng sau Tính từ (Adjective) và Trạng từ (Adverb)

  Cấu trúc:

  S + be + Adjective + enough for somebody to do something

  S + be + Adjective + enough that somebody can/could (not) to do something

  S + Verb + Adverb + enough for somebody to do something

  S + Verb + Adverb + enough that somebody can not / could not do something

  Ví dụ: This lugguage is heavy enough for me to carry by hand. (Hành lý quá nặng cho tôi để xách bằng tay.) This lugguage is heavy enough that I can carry by hand. (Hành lý đủ nặng nên tôi có thể xách bằng tay.) He did not work hard enough to pass the the exam. (Anh ấy đã không học chăm chỉ để vượt qua kì thi.)

  3. Ứng dụng của TOO và ENOUGH trong tiếng Anh

  Chúng ta thường dùng Too và Enough để viết lại câu, hoặc nối 2 câu đơn lại với nhau, hoặc biến đổi những thành phần cần thiết để chuyển câu dùng với Too thành câu dùng với từ.

  Ví dụ:

  The exercise is very difficult. He can not answer it.

  The piano is very heavy. Nobody can lift it.

  4. Bài tập thực hành phân biệt “too” và “enough”

  Sử dụng Too hoặc Enough để hoàn thành câu:

  • (tall) He wasn’t ………….. to become a flight attendant.
  • (busy) I’m afraid I’m …………. to talk you now.
  • (good) The paper isn’t …………..
  • (patience) I haven’t got …………. to be a teacher.
  • (late) It’s 10 pm. It’s …………. to the cinema.
  • (enough) She couldn’t run …………. to catch the bus.
  • (warm) It’s not …………. to go out.
  • (chairs) We don’t have …………. for all students here.
  • (busy) She’s …………. trying to come up in our party tonight.
  • (people) We have …………. to form three groups.
  • (young) Jim is …………. to drive motorcycle.
  • No more workouts. That’s …………. for today.
  • (far away) We were …………. to heard what he was saying.
  • (dark) The forest is …………. that he can’t see anything.
  • (English) He doesn’t know …………. to talk to foreigner.
  • (food and drink) There was …………. for about twenty people.
  • (hot) The tea is …………. for me to drink.

  Đáp án:

  • He wasn’t tall enough to become a flight attendant.
  • I’m afraid I’m too busy to talk you now.
  • The paper isn’t good enough.
  • I haven’t got enough patience to be a teacher.
  • It’s 10 pm. It’s too late to the cinema.
  • She couldn’t run fast enough to catch the bus.
  • It’s not warm enough to go out.
  • We don’t have enough chairs for all students here.
  • She’s too busy trying to come up in our party tonight.
  • We have enough people to form three groups.
  • Jim is too young to drive motorcycle.
  • No more workouts. That’s enough for today.
  • We were too far away to heard what he was saying.
  • The forest is too dark that he can’t see anything.
  • He doesn’t know enough English to talk to foreigner.
  • There was enough food and drink for about twenty people.
  • The tea is too hot for me to drink.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Too To: Quá…đến Nỗi Không Thể Làm Gì…
 • Cấu Trúc But For Và Cách Viết Lại Câu Trong Câu Điều Kiện
 • Cấu Trúc Since, For Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng Một Số Động Từ Có Dạng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100