Top 15 # Xem Nhiều Nhất Cấu Trúc So Sánh Gấp Mấy Lần / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

So Sánh Số Lớn Gấp Mấy Lần Số Bé / 2023

Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201…

Môn Toán tuần 12 tiết 2So Sánh Số Lớn Gấp Mấy Lần Số Bé

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. 2. Kĩ năng : Thực hiện tốt các bài tập theo chuẩn: Bài 1; Bài 2; Bài 3. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. Rèn thái độ tích cực, sáng tạo và hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ. 2. Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạyHoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):– Bài cũ : Gọi HS lên làm bài tập.– Nhận xét, cho điểm.– Giới thiệu bài mới : trực tiếp.2. Các hoạt động chính :a. Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện so sánh số lớn gấp mấy lần số bé (10 phút)*Mục tiêu: Giúp cho HS biết thực hiện so sánh giữa các số. * Cách tiến hành:– Nêu bài toán và gọi HS đọc lại đề bài– Yêu cầu mỗi HS lấy một sợi dây dài 6 cm quy định hai đầu A, B. Căng dây trên thước, lấy đoạn thẳng bằng 2cm tính đầu A. Cắt đoạn dây AB thành các đoạn nhỏ dài 2m, thấy cắt đựơc 3 đoạn. Vậy 6cm gấp 3 lần so với 2cm.– Yêu cầu HS suy nghĩ để tìm phép tính số đoạn dây dài 2cm cắt được từ đoạn dây dài 6cm.– Cho HS nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé– Chốt lại: Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia số bé, ta lấy số lớn chia cho số béb. Hoạt động 2: Thực hành (15 phút)* Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng để làm toán* Cách tiến hành:Bài 1:Trả lời câu hỏi– Mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài– Yêu cầu HS quan sát hình trong Sách giáo khoa và nêu số hình tròn màu xanh, số hình tròn màu trắng trong từng hình– Cho HS trả lời miệngBài 2: Toán giải– Mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài.– Hỏi : + Bài toán thuộc dạng gì?+ Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào?– Yêu cầu HS học cá nhân, làm vào vở– Một HS lên bảng làm bài.Bài 3: Toán giải– Mời 1 HS đọc đề bài.– Cho HS học nhóm đôi rồi đổi vở kiểm tra chéo– Gọi 1 HS lên bảng làmBài 4 (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm).– Mời 1 học sinh khá, giỏi đọc yêu cầu đề bài.– Hỏi: + Nêu cách tính chu vi hình vuông? hình tứ giác– Yêu cầu học sinh khá, giỏi tự làm bài vào vở. – Gọi 2 HS lên bảng thi đua làm nhanh. – Chốt kết quả đúng: a. 12 cm ;b. 18 cm.3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):– Nhắc lại nội dung bài học.– Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

– Nhắc lại.– Thực hành cắt sợi dây theo yêu cầu của giáo viên.

– Học nhóm đôi

– 3 HS nêu– Lắng nghe

– 1 HS đọc yêu cầu đề bài.– Quan sát và học cá nhân

– 2 HS trả lời miệng

– 1 HS đọc yêu cầu đề bài.– Cá nhân phát biểu

– Làm bài vào vở– 1 HS lên bảng làm

– 1 HS đọc yêu cầu đề bài.– Học nhóm 2 rồi đổi vở kiểm tra chéo– 1 HS lên bảng làm bài

– 1 học sinh khá, giỏi đọc yêu cầu của đề bài.– 2 học sinh khá, giỏi nêu– Làm bài vào vở– 2 HS lên bảng thi đua làm nhanh

Bài Tập So Sánh Gấp Nhiều Lần Cực Hay Có Lời Giải. / 2023

Đó là dạng so sánh về số lần: một nửa(half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.

Ví dụ: The bicycle costs three times as much as the other one.

Lưu ý: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy… chỉ được dùng trong văn nói, không được dùng trong văn viết.

Ví dụ: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của động từ trong ngoặc

1. Her daughter is chúng tôi (beautiful).

2. Summer is………………..season of the year (hot)

3. That dog isn’t chúng tôi looks (dangerous)

4. In the past, people were chúng tôi today (polite)

5. It is ………..today than it was yesterday (cold)

6. Our hotel was chúng tôi all the others in the town (cheap)

7. What’s ………………..river in the world (long)

8. It was an awful day. It was chúng tôi of my life (bad)

9. Everest is……………………mountain in the world. It is chúng tôi any other mountain (high)

10. I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)

Task 2. Chọn đáp án đúng

a. as many twice as

b. as much twice as

c. twice as much as

d. twice as many as

a. three time as many as

b. three times as much as

c. three time as much as

d. three times as many as

a. 60% as much salary as

b. 60% as many salary as

c. 60% salary as much as

d. 60% salary as many as

a. four times as fastly as

b. four time as fastly as

c. four time as fast as

d. four times as fast as

a. Twice time as many recorders as

b. Twice as many recorder as

c. Two times as many recorders as

d. Two time as many recorder as

Task 3. Chọn đáp án đúng

a. Half as many employees as

b. Half as many employees as

c. Half as many employee as

d. Half times as many employees as

a.70% as many fuel as

b. 70% as much fuel as

c. 70% as much fuels as

d.70% as many fuels as

a. 46% as many milk bottle as

b. 46% as much milk bottle as

c. 46% as many milk bottles as

d. 46% as much milk bottles as

a. More customers, more staff

b. The more customers, the more staff

c. Many customers, many staff

d. Many customers, a lot of staff

a. The depresseder, the higher possibility

b. The more depressed, the more high possibility

c. More depressed, higher

d. The more depressed, the higher possibility

Task 4. Chọn đáp án đúng

a. the easier, the more effective

b. easily, effectively

c. easier, more effective

d. the more easily, the more effectively

a. careful,little

b. more careful, less

c. the more careful, the less

d. the most careful, the least

a. earlier, better

b. the earlier, the better

c. the early, the well

d. the earliest, the best

a. good and good

b. the better and the better

c. better and better

d. the best

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Cách Dùng Trọn Bộ Cấu Trúc Câu So Sánh (So Sánh Bằng, So Sánh Hơn, So Sánh Nhất) / 2023

Khi sử dụng câu so sánh, người Việt chỉ cần thêm các từ hơn, thua và ngang nhau vào câu văn. Còn người Anh họ cần phải lưu ý khá nhiều đến cấu trúc câu, vì mỗi loại câu so sánh đều có cấu trúc và đặc điểm riêng. Hơn thế nữa, cấu trúc mỗi loại câu sẽ khác nhau đối với tính từ dài hay tính từ ngắn.

Trong tiếng Anh, khi bạn muốn nói 2 sự vật ngang bằng nhau ở khía cạnh nào đó, bạn có thể sử dụng cấu trúc câu so sánh bằng “…as…as…”.

Cấu trúc câu so sánh bằng gồm Tính từ (Adj) hoặc Trạng từ (Adv) sau từ “as” thứ nhất, và cụm Danh từ (Noun Phrase) hoặc Mệnh đề (Clause) sau từ “as” thứ hai:

Thể khẳng định: S + V + as + Adj/Adv + as + Noun Phrase/Clause

Thể phủ định: S + V + not + as + Adj/Adv + as + Noun Phrase/Clause

Ví dụ:

He’s grown so much. He’s as tall as his father now. (Adj + Noun phrase)

⇒ Cậu ấy lớn nhanh như phỏng. Bây giờ, cậu ấy cao ngang bố rồi.

The team is still as good as it was five years ago. (Adj + Clause)

⇒ Đội mình vẫn chơi tốt hệt như 5 năm trước.

The second game did not goas well as the first one. (Adv + Noun Phrase)

⇒ Trận đấu thứ hai diễn ra không tốt bằng trận thứ nhất.

Điểm đáng lưu ý trong câu so sánh bằng

Khi phần thứ hai trong câu so sánh bằng là một Mệnh đề (Clause), thì Mệnh đề này thường là:

Một mệnh đề giản lược (Reduced Clause)

If the sales figures are as bad as predicted, the company will probably go bankrupt. (…as bad as economists have predicted…)

⇒ Nếu số liệu bán hàng tệ như đã dự đoán, công ty sẽ đi tới bờ vực phá sản.

Mệnh đề sử dụng “do/does” như động từ thay thế.

I worked as hard as I had ever done in my life for my final exam. (…as hard as I had ever worked in my life…)

⇒ Tôi đã học chăm chỉ hết sức có thể trong cuộc đời của tôi cho kỳ thi cuối của tôi.

Mệnh đề sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal Verb)

He spent as little money as he could.

⇒ Anh ấy đã chi tiêu tiết kiệm nhất có thể.

Một vài ví dụ khác về câu so sánh bằng trong tiếng Anh (Nguồn: Daniel Byrnes)

Câu so sánh hơn

Câu so sánh hơn trong tiếng Anh dùng để diễn tả người, sự vật này hơn hay kém người, sự vật kia ở một khía cạnh nào đó.

Khi sử dụng câu so sánh hơn trong tiếng Anh, bạn phải thêm “-er” vào sau Tính từ hay Trạng từ ngắn (có 1 âm tiết), và thêm “more” nếu diễn tả sự nhiều hơn, “less” nếu diễn tả sự ít hơn vào trước Tính từ hay Trạng từ dài (có 2 âm tiết trở lên).

Cấu trúc chung:

Tính từ ngắn: S + V + (not) + Adj/Adv + er + than + Noun Phrase/Clause

Tính từ dài: S + V + (not) + more/less +Adj/Adv + than + Noun Phrase/Clause

Một vài ví dụ khác về cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh (Nguồn: New Model for Learning English)Điểm đáng lưu ý trong câu so sánh hơn

Để nói về sự thay đổi theo chiều hướng tăng dần lên của một người hay một sự vật ở khía cạnh nào đó, bạn có thể sử dụng cấu trúc:

Tính từ ngắn: Adj-er and Adj-er

Tính từ dài: More and more + Adj/Adv

Ví dụ:

⇒ Thời tiết đang trở nên nóng dần lên.I’m getting more and more interested in Maths.⇒ Tôi đang dần dần cảm thấy thích môn Toán hơn.

The weather is getting hotter and hotter.

Khi muốn diễn tả một người hay sự vật ở mức nhiều hơn bình thường, và điều đó thể hiện sự tăng lên song song với một người hay sự vật khác. Bạn có thể sử dụng cấu trúc:

Tính từ ngắn: The Adj-er + S + V, the Adj-er + S + V

Tính từ dài: The more Adj + S + V, the more Adj + S + V

⇒ Trời càng lạnh, tôi càng cảm thấy đói.The more generous you are towards others, the more generous they are likely to be towards you.⇒ Bạn càng rộng lượng với người khác, Họ chắc chắn sẽ càng rộng lượng với bạn.

Ví dụ:

Bạn có thể nhấn mạnh câu so sánh của mình bằng cách thêm các từ như “much”, “a lot” hay “far” sau Tính từ hay Trạng từ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể giảm nhẹ câu văn bằng cách sử dụng “a little” hoặc “a bit”.

This food is much better than the food we had yesterday.⇒ Món ăn hôm nay ngon hơn rất nhiều so với hôm qua.The town is a lot more crowded these days because of the new shopping centre.

Ví dụ:

⇒ Ngày nay, thị trấn đông đúc hơn rất nhiều với sự xuất hiện của trung tâm mua sắm mới.

Câu so sánh nhất

Trong tiếng Anh, câu so sánh nhất dùng để diễn tả một người, một vật này có nhiều hơn tất cả người, vật khác trong một nhóm ở khía cạnh nào đó.

Khi một nhóm chỉ có 2 người, bạn có thể sử dụng câu so sánh hơn. Nhưng trong những trường hợp không trang trọng thì người ta vẫn hay sử dụng câu so sánh nhất.

Câu so sánh nhất cũng có sự khác biệt về cấu trúc của Tính từ hay Trạng từ như câu so sánh hơn:

Tính từ ngắn: S + V + (not) + the + Adj/Adv + est + Noun Phrase/Clause

Tính từ dài: S + V + (not) + the most/least +Adj/Adv + Noun Phrase/Clause

At one time, the Empire State building in New York was the tallest building in the world.

Ví dụ:

She’s the most beautiful musician in the orchestra.

⇒ Trong quá khứ, tòa tháp Empire ở New York đã là công trình cao nhất trên toàn thế giới.

Một vài ví dụ khác về câu so sánh nhất trong tiếng Anh (Nguồn: Miss Puppi)Điểm đáng lưu ý trong câu so sánh nhất tiếng Anh

⇒ Cô ấy là người nhạc công xinh đẹp nhất trong nhà hát.

Về giới từ, người Anh sử dụng giới từ “in” sau tên của một địa điểm trong câu so sánh nhất. Một số bạn thường sử dụng giới từ “of” dẫn đến việc sử dụng sai câu so sánh nhất.

Ví dụ:

The castle is the oldest building in the city – Là câu đúng.

⇒ Tòa lâu dài này là kiến trúc lâu đời nhất trong thành phố

The castle is the oldest building of the city – Là câu sai

Bạn có thể làm cho câu so sánh nhất trở nên chắc chắn hơn với các từ “by far”, “easily” hoặc “of all”. Trong những tình huống trang trọng bạn có thể sử dụng từ “quite”

This method is by far the least complicated.⇒ Phương pháp này là ít phức tạp nhất.She’s easily the best dancer in the group. No one is as elegant as her.⇒ Cô ấy đơn giản là người giỏi nhất trong nhóm nhảy. Không ai nhã nhặn bằng cô ấy cả.There were a number of excellent painting entered for the competition, but the best work of all was done by a ten-year-old boy.⇒ Có nhiều bài thơ hay trong cuộc thi lần này, nhưng bài thơ hay nhất trên tất cả được viết bởi một cậu bé 10 tuổi.This is quite the most irresponsible behaviour I have ever seen.⇒ Đây là thái độ thiếu tinh thần trách nhiệm nhất là tôi từng thấy.

Ví dụ:

Với các thông tin bên trên, Edu2Review hy vọng bạn có thể hiểu sâu hơn và áp dụng đúng cấu trúc câu so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh.

Tuấn Đạt (tổng hợp)

Cách So Sánh Số Lần Trong Tiếng Anh / 2023

Cách so sánh gấp nhiều lần, so sánh gấp bội, so sánh gấp nhiều lần…và một số lưu ý khi thực hiện so sánh câu trong tiếng anh chuẩn nhất.

Các dạng so sánh thông thường trong tiếng anh

* So sánh bằng (Equality)

Ví dụ: She is as beautiful as her sister He is as stupid as his friend

* So sánh hơn (Comparative)

Ví dụ: He is taller than his father. She speak English more fluently than her friend.

* So sánh hơn nhất (Superlative) Công thức:

Ví dụ: She is the most beautiful girl I have ever seen. This is the longest river in the world.

Một số lưu ý khi so sánh:

* So sánh dạng gấp nhiều lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánh về số lần: một nửa(half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)… Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.

Lưu ý: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy… chỉ được dùng trong văn nói, không được dùng trong văn viết.

Ví dụ: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

* So sánh kép (Double comparison):

Mẫu câu 1: The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The sooner you take your medicince, the better you will feel

Mẫu câu 2: The more + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The more you study, the smarter you will become

Mẫu câu 3: Đối với cùng một tính từ:

Short adj:S + V + adj + er + and + adj + er

Long adj:S + V + more and more + adj

Ví dụ: The weather gets colder and colder

* So Sánh hơn kém không dùng “than”

Phải có “the” trước tính từ hoặc trạng từ so sánh. Chú ý phân biệt với so sánh hơn nhất. Thường trong câu sẽ có cụm từ “of the two+noun”

Ví dụ: Harvey is the smarter of the two boys Of the two books, this one is the more interesting

từ khóa:

so sánh bằng trong tiếng anh

so sánh kém trong tiếng anh

so sánh kép trong tiếng anh

so sánh trong tiếng anh violet

so sánh hơn trong tiếng anh

câu so sánh trong tiếng anh

so sánh nhất trong tiếng anh