Top 19 # Xem Nhiều Nhất Cấu Trúc Most Likely / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Cấu Trúc ” Like To Là Gì – Cấu Trúc Like To V Và Like Ving _ / 2023

I ’d like (I would like) được dùng diễn đạt một ý muốn, sở thích, điều kiện cho một hành động cụ thể của bản thân ở hiện tại hoặc ở tương lai. Cụm từ would like có nghĩa là mong muốn và có cách dùng giống với động từ Want, tuy nhiên Would like mang tính lịch sự hơn. Would like được sử dụng với ý nghĩa khi diễn đạt mong muốn, đặc biệt khi đưa ra lời mời mọc, đề nghị. Bài học lần này chính là cấu trúc và cách dùng I ’d like trong tiếng Anh!

1. Cấu trúc và cách dùng I ’d like – Đưa ra lời đề nghị và cách trả lời với would like.

Đang xem: Like to là gì

Chúng ta thường sử dụng cấu trúc câu cùng với từ để hỏi “What” để hỏi về ước muốn, mong muốn, sở thích của ai đó một cách lịch sự hơn, trang trọng hơn so với khi dùng “want”:

Công thức chung:

What + would + S + like( + to + V (infinitive))?

Với cấu trúc này, ta chỉ cần thay vào vị trí chủ ngữ (S) bằng các đại từ như: I, You, We, They, She, He, It hoặc danh từ riêng như Nam, Jack, v.v là xong một câu hỏi.

Dùng I ’d like để thể hiện mong muốn

Ví dụ:

– What would you like to do? (Bạn muốn làm gì?)

So sánh với Want:

– What do you want to do? (Không lịch sự bằng would like)

– What would he like? (Anh ta muốn gì thế?)

Cách trả lời cho câu hỏi này như sau:

S + would like (’d like) + N / to – Verb(infinitive)

Sau “would like” là một danh từ (N) hay động từ nguyên mẫu có “to” (to + Verb (infinitive)). Would like có thể được rút gọn thành: ’d like: I would like có thể được viết tắt thành I ’d like

Ví dụ:

– I ’d like a cup of coffe. (Tôi muốn một tách cà phê.)

– I ’d like to go to the cinema tonight. (Tối nay anh ấy muốn đi xem phim.)

Cách dùng này của would like thường được thấy sử dụng để gọi món trong nhà hàng.

Ví dụ:

– I ’d like a beefsteak with salad. (Tôi muốn ăn bít tết với rau trộn.)

Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng cú pháp I would like ( I ’d like) + to have + Verb – ed khi muốn nói một việc mà chúng ta đã bỏ lỡ trong quá khứ:

Ví dụ

– I ’d like to have watched the football but I had to go out. (I wanted to watch the football, but I didn’t.) (Tôi đã muốn xem trận đấu bóng, nhưng tôi đã phải có việc ra ngoài (bỏ lỡ).)

2 . Cấu trúc và cách dùng I ’d like – Đề nghị hoặc đưa ra lời mời một cách lịch sự:

Cấu trúc chung:

Would you like + N / to – Verb(infinitive)…?

Theo sau would like là một Danh từ hoặc cụm danh từ hoặc động từ nguyên mẫu có “to” (to + Verb (infinitive)).

Ví dụ:

– Would you like a sandwich? (Anh có muốn ăn bánh mì xăng uých không?)

Để đáp lại lời mời “Would you like”, ta thường nói:

Chấp nhận:

– Yes, I ’d like to…

Từ chối:

– I’m sorry. I can’t. I ’d like to … but …

Dùng I ’d like để thể hiện mong muốn

So sánh cách sử dụng would like và like

Do you like rice?

Would you like some rice?

Do you like dancing?

Would you like to dance?

Hỏi ai đó về thích/ không thích sự vật, sự việc khác

Đưa ra lời đề nghị

Hỏi ai đó về thích/ không thích sự vật, sự việc khác

Đưa ra một lời mời

Chú ý: Khi từ chối lời mời của người khác, để lịch sự, bạn không nói “No”, nhưng hãy xin lỗi (hoặc cho biết là bạn cũng muốn lắm nhưng không thể) và đưa ra một lý do hợp lý.

Ví dụ:

– Would you like to have dinner with me tonight? (Tối nay, Em có muốn dùng cơm tối với anh không?)

Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết) / 2023

Một trong những từ dễ nhầm lẫn nhất của Từ Vựng Tiếng Anh là MOST khi mà có rất nhiều cấu trúc khác nhau của từ này như MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST, và MOSTLY. Tiếp nối Series bài viết Phân Biệt Các Từ Dễ Nhầm Lẫn trong Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh phân biệt (difference) cách dùng của từng cấu trúc. Bài viết có Bài Tập Vận Dụng giúp bạn nắm vững lý thuyết hơn.

MOST vừa là đại từ, vừa là tính từ tính từ, mang nghĩa “hầu hết”. (Greatest in amount or degree).

Most people like watching TV.

Most students want to have a day off.

Most Japanese take a bath every day.

MOST còn là trạng từ, có cách dùng tương tự “very”.

That is most probably correct.

MOST OF cũng có nghĩa là hầu hết. Tuy nhiên không đi trực tiếp trước danh từ số nhiều bất kì như MOST. MOST OF cần mạo từ hoặc sở hữu cách trước danh từu theo sau, hoặc đi trực tiếp với tân ngữ.

I’ve spent most of my life in Boston.

Most of us don’t eat a balanced diet.

Tom was on the phone most of the day.

THE MOST dùng trong so sánh nhất và có hai cách hiểu.

Thứ nhất, THE MOST có thể là so sánh nhất của MUCH/ MANY, trái nghĩa với THE LEAST. Và vì MUCH/ MANY là lượng từ nên cần 1 danh từ đi sau THE MOST.

After the race he won the most money. I love you the most in my life. This businessman is the one who possesses the most real estate in this town.

Thứ 2, THE MOST dùng trước tính từ hoặc trạng từ dài trong so sánh nhất.

Of the three sister, she is the most beautiful.

Summer is the most colourful time of year.

The most interesting thing in London is the night life.

Almost là trạng từ, mang nghĩa gần như, hầu như (not quite; very nearly)

Ví dụ:

It was almost six o’clock when he left.

I almost wish I hadn’t invited him.

It’ll cost almost as much to repair it as it would to buy a new one.

ALMOST cò có nét nghĩa là “gần như tất cả”.

Almost all the passenger on the bus were English.

ALMOST EVERYONE (EVERYBODY)/ EVERYTHING/ NO ONE/ NOTHING: gần như tất cả mọi người/ mọi thứ/ gần như không có ai/ không có gì.

Ví dụ: Almost everyone in her family has blonde hair.

MOSTLY mang nghĩa chủ yếu, hầu hết.

Ví dụ:

They eat local food mostly.

We receive a lot of visitors, mostly Americans.

6. MỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC

At most, the trip will cost $1,000.

I will make the most of this summer vacation to learn English.

(ALMOST/ MOST) people know that smoking is harmful to their health.

He (MOST/ MOSTLY) fell asleep in the lecture.

He frequently walked here, (MOSTLY/ ALMOST) because he wanted to see her.

They are (MOST/ THE MOST) powerful in the competition. They can beat any opponents.

(MOST/ MOSTLY) of us come from middle-class families.

The town was (ALMOST/ MOST) entirely destroyed during the war.

What’s (THE MOST/ MOST OF) you’ve ever won at poker?

The kids loved the fair, but they enjoyed the bumper cars (MOST OF/ THE MOST) all.

We were bitten by mosquitoes (THE MOST/ ALMOST) every night.

It took us (MOSTLY/ ALMOST) a day to get here.

Which of you earns (MOST/ THE MOST) money?

In this school, (MOST OF/ THE MOST) the children are from the Chinese community.

The socialist party have been in office for (MOST/ ALMOST) ten years.

At (MOSTLY/ MOST), the work will take a week.

Her paintings are (ALMOST/ MOST) photographic in their detail and accuracy.

He wanted to do (THE MOST/ MOSTLY) good he could with the $2,000, so he gave it to charity.

It was a (MOST/ MOSTLY) beautiful morning.

Tyres are (ALMOST/ MOST OF) always made of rubber.

It’s a beautiful day – we should make (MOST/ THE MOST) of it.

A car suddenly appeared from nowhere and (MOST/ ALMOST) made me fall off my pony.

Cấu Trúc Would You Like: Cách Dùng Và Bài Tập / 2023

Cấu trúc would you like không phải là một cấu trúc xa lạ gì đối với những người học tiếng Anh. Tuy nhiên, cách sử dụng cấu trúc này thường bị nhầm lẫn bởi có quá nhiều cụm tương tự như would rather, would prefer,…. Bài viết ngày hôm nay sẽ giúp bạn củng cố lại kiến thức về cấu trúc would you like quen thuộc này.

Để nắm bắt về cách sử dụng cấu trúc câu hỏi Would you like…, cần tìm hiểu thật kỹ càng về cụm would like này. Chúng ta sử dụng would like hoặc ‘d like để nói về những gì mình muốn một cách lịch sự, đặc biệt là khi chúng ta đưa ra những lời đề nghị hoặc yêu cầu.

Ví dụ:

I’d like the Margarita pizza, please. (Dịch: Tôi muốn một chiếc pizza Margarita.)

Would you like a biscuit with your coffee? (Dịch: Ngài có muốn một chiếc bánh quy với cà phê không?)

Would like có thể sử dụng dưới dạng câu trần thuật hoặc câu hỏi, và dù sử dụng dưới dạng nào đều mang ý nghĩa như đã đề cập ở trên. Cần nhấn mạnh một lần nữa rằng đây là một cách hỏi hoặc đưa ra đề nghị rất lịch sự, thường được sử dụng trong các mối quan hệ xã giao, ít gần gũi.

Cách sử dụng cấu trúc Would you like….?

Ví dụ:

Would you like to listen to that again? (Dịch: Bạn có muốn nghe lại lần nữa không?)

Would you like to buy this shirt? (Dịch: Bạn có muốn mua chiếc áo này không?)

chúng ta sử dụng Do you like…? để hỏi về sở thích hoặc sự lựa chọn nói chung. Chúng ta không sử dụng do you like…? để đưa ra lời đề nghị hoặc yêu cầu lịch sự (như trong các tình huống ví dụ bên trên.)

Would you like to have + ed form (hay động từ ở dạng quá khứ)

Chúng ta sử dụng cấu trúc này khi nói về những gì trong quá khứ mà chúng ta đã bỏ lỡ. Ví dụ:

Trả lời câu hỏi Would you like…?

Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc Somebody would like to/Somebody’d like to để trả lời ngắn gọn cho những lời đề nghị, yêu cầu được đưa ra.

Ví dụ:

A: Would you like to have dinner with us? (Bạn có muốn đến ăn tối với chúng tôi không?)

B: Yes, I’d like to. (Ừ, tôi rất thích/cảm kích.)

A: Good. Is Sunday night any good? (Tuyệt. Tối Chủ Nhật thì có ổn không?)

Bài 1: Would you like hay Do you like?

Đáp án:

1 – Do, 2 – Would, 3 – Would, 4 – Do, 5 – Would, 6 – Do, 7 – Woud, 8 – Would, 9 – Do, 10 – Do

Bài 2: Would you like, do you like, would like hay like?

Đáp án: XEM THÊM:

Giỏi Ngay Cấu Trúc Would You Like Trong 5 Phút / 2023

4.7

(93.5%)

240

votes

1. Định nghĩa cấu trúc would you like tiếng Anh

Cấu trúc would you like là một cấu trúc ngữ pháp thông dụng trong văn nói tiếng Anh. Cấu trúc này thường được sử dụng để hỏi về mong muốn của người khác, hay đưa ra một lời mời, lời đề nghị một cách lịch sự.

Ví dụ:

Would you like some apple pies?

(Bạn có muốn một vài chiếc bánh táo không?)

Would you like to dance with me?

(Bạn có muốn cùng nhảy với mình không?)

What would you like to do on the weekends?

(Bạn thường thích làm gì vào cuối tuần?)

Cấu trúc would you like dùng để mời hoặc đề nghị

Cấu trúc chung

       Would you like + Noun?

Ví dụ: Would you like a glass of lemon juice? (Bạn có muốn một cốc nước chanh không?)

       Would you like + to verb (infinitive)?

 Ví dụ: Would you like to eat pasta? (Bạn có muốn ăn mỳ Ý không?)

Cách trả lời lại đề nghị

       S + would like + N/to infinitive + O

Would like có thể được viết dưới dạng rút gọn: ’d like

Chấp nhận lời mời

Từ chối lời mời

Absolutely

Thank you!

Yes

Yes, I would

Yes, I’d love to

Yes, please

No, thank you so much

I would love to but I cannot…

I am sorry, I cannot…

Ví dụ: 

Would you like some sugar on your dessert?

(Bạn có muốn thêm đường vào món tráng miệng của mình không?)

Absolutely. I’d like some sugar on my dessert, please.

(Dĩ nhiên rồi. Tôi muốn thêm đường vào món tráng miệng của mình.)

Would you like to buy a new dress?

(Bạn có muốn mua một chiếc váy mới không?)

No, I’d love to but I cannot fit more clothes in my wardrobe.

Cấu trúc would you like dùng để hỏi về nguyện vọng của người khác

Công thức chung

       What + would + S + like + N/to verb (infinitive)?

Cách trả lời 

       S + would like/love + N/to infinitive…

       S + like N/to infinitive…

       I’ll have…

Ví dụ:

What would you like to have on your birthday?

(Bạn muốn nhận quà gì vào sinh nhật?)

I’d love a new smartphone.

(Tôi muốn một chiếc điện thoại thông minh.)

What would you like to do on your wedding day?

(Bạn muốn làm gì vào ngày cưới của mình?)

I like to sing a love song.

(Tôi muốn hát một bản tình ca.)

3. Bài tập cấu trúc would you like có đáp án

Bài 1: Điền would hoặc do vào chỗ trống

Đáp án:

Would

Do

Would

Do

Would

Would

Would

Do

Do

Do

[FREE]

Download Ebook Hack Não Phương Pháp –

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này. 

Bài 2: Đặt câu với các tình huống sau, sử dụng cấu trúc would like

You want to invite your crush to go to the prom with you.

You are hungry and your mom asks you what to have for dinner.

You see a nice dress and tell the salesperson about that dress.

You want to ask whether your father wants to have lunch with you or not.

You want to offer your lover a cup of tea.

The waitress brings you the wrong order and you want to change it.

You feel tired and have to decline the invitation from your friends.

Đáp án: (tham khảo)

Would you like to go to the prom with me?

I’d like a hamburger, please.

I would like to purchase this dress.

Father, would you like to have lunch with me?

Honey, would you like a cup of tea?

Excuse me, I’d like a cup of coffee, this is the wrong order.

I’m sorry, but I’d like to rest for now.

Comments