Cấu Trúc Make Sb Và Các Cấu Trúc Liên Quan Của Make

--- Bài mới hơn ---

 • Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”impression”
 • Sự Khác Biệt Giữa Do Và Make
 • Hỏi Đáp Anh Ngữ: Cấu Trúc Make + Object + Past Participle
 • Make Sense Là Gì, Lý Thuyết Và Cấu Trúc Liên Quan
 • Make Sense Là Gì? Cách Dùng Trong Tiếng Anh Cần Biết
 • Cấu trúc make sb là một trong những chủ điểm thông dụng nhưng vô cùng đơn giản.

  Make trong tiếng anh nghĩa là “làm”, “khiến”.

  • Negative moods will make things worse.Tâm trạng tiêu cực sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
  • He made her cry.Anh ấy đã làm cô ấy khóc.

  2. Các cấu trúc make sb trong tiếng Anh

  Cấu trúc make sb trong tiếng Anh được sử dụng rộng rãi ở cả giao tiếp hàng ngày và trong những bài thi trên trường lớp.

  Cấu trúc make sb này được sử dụng nhiều trong các bìa thi với ý nghĩa bắt/khiến ai đó làm gì.

  Ai/cái gì bắt/khiến ai làm gì

  Một số cấu trúc tương đồng với cấu trúc make sb do sth

  Cấu trúc make to V là cấu trúc có nghĩa là “bị bắt”, “bị buộc”. Cấu trúc này thường là dạng bị động của cấu trúc make sb bên trên.

  Ai bị buộc/bắt làm gì

  • My mom make me wake up at 5 o’clock

   → I was made to wake up at 5 a.m.

   Tôi bị buộc phải thức dậy lúc 5 giờ sáng.

  • My sister made me finish my homework before I went out.

   I was made to finish my homework before I went out.

   Tôi phải hoàn thành bài tập về nhà rồi mới được đi chơi

  3. Cấu trúc make possible/impossible

  Nhắc đến cấu trúc make sb thì bên cạnh đó chúng ta sẽ nhớ ngay đến cấu trúc make possible/impossible.

  Khiến điều gì đó thuận lợi, dễ dàng, nhanh hơn.

  Khi theo sau possible là một động từ nguyên mẫu có to chúng ta sử dụng “it” phía trước nó.

  Cấu trúc make possible/impossible N/ cụm N

  Theo sau possible là một danh từ hoặc một cụm danh từ thì chúng ta không dùng “it” như ở cấu trúc trên.

  4. Bài tập về cấu trúc make somebody

  Áp dụng cấu trúc make sb đã học trong bài trên chuyển các câu sau từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

  1. Mẹ tôi bắt tôi đi chợ mỗi ngày.
  2. Anh ấy khiến cô ấy đến trường.
  3. Vụ tai nạn đã khiến anh ta mất đi một cánh tay.
  4. Hành động nhỏ của bạn khiến tôi vô cùng ấm áp.
  5. Anh ấy luôn khiến mọi người lo lắng.
  6. Chiếc bánh kem lớn khiến lũ trẻ vô dùng thích thú.
  1. My mother made me go to the market every day.
  2. He made her go to school.
  3. The accident made him lose an arm.
  4. Your little action makes me extremely warm.
  5. He always makes people worry.
  6. The large cake makes the children who are not using it amused.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Conversation: 15. Making An Appointment For A Meeting
 • Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”effort”
 • Cách Sử Dụng Many Và Much Trong Tiếng Anh: So Sánh Hơn, So Sánh Nhất, Cách Hình Thành Dạng So Sánh Của Tính Từ, Tính Từ Là Gì, Phân Loại Tính Từ, Cách Sử Dụng Tính Từ Trong Tiếng Anh
 • Các Cách Sử Dụng Của Cấu Trúc “as … As” Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng Too, Too Much, Too Many, Enough Trong Tiếng Anh
 • Phụ Âm + Cấu Trúc Câu “s+Tobe+Adj” Và Cụm Danh Từ “adj+N” + Các Tính Từ Thường Gặp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Luận Về Nguyên Nhân
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Cause
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cause And Effect Essay Chi Tiết Nhất
 • Lesson 4: Hướng Dẫn Viết Cause
 • Unit 28 : Cause And Effect
 • Đây là bài phụ âm số 2, các âm chúng ta sẽ học là: /p/&/b/; /k/&/g/; /t/&/d/; /f/&/v/; /θ/&/ð/; /ʃ/&/ʒ/

  Các em sau khi xem các âm kèm các từ ví dụ của các âm đó hãy tìm xem dấu hiệu nhận biết của từng âm là gì? chữ cái gì thường được phát âm là âm đó?

  BÀI TẬP THỰC HÀNH

  Câu số 1: Thirty three thousand people think that this Thursday is their birthday /ˈθɜːti/ /θriː/ /ˈθaʊzənd/ /ˈpiːpl/ /θɪŋk/ /ðæt/ /ðɪs/ /ˈθɜːzdeɪ/ /ɪz/ /ðeə/ /ˈbɜːθdeɪ/

  Câu số 2: she sells seashells by the seashore /ʃiː/ /selz/ /ˈsiːˌʃelz/ /baɪ/ /ðə/ /ˈsiːʃɔː/

  Câu số 3: Peter Piper picked a peck of pickled peppers /ˈpiːtə/ /ˈpaɪpə/ /pɪkt/ /ə/ /pek/ /ɒv/ /ˈpɪkld/ /ˈpepəz/

  A peck of pickled peppers Peter Piper picked /ə/ /pɛk/ /ɒv/ /ˈpɪkld/ /ˈpepəz/ /ˈpiːtə/ /ˈpaɪpə/ /pɪkt/

  If Peter Piper picked a peck of pickled peppers /ɪf/ /ˈpiːtə/ /ˈpaɪpə/ /pɪkt/ /ə/ /pek/ /ɒv/ /ˈpɪkld/ /ˈpepəz/

  Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked? /weəz/ /ðə/ /pek/ /ɒv/ /ˈpɪkld/ /ˈpepəz/ /ˈpiːtə/ /ˈpaɪpə/ /pɪkt/?

  Câu số 4: Betty Botter bought some butter /ˈbɛti/ /ˈbɒtə/ /bɔːt/ /sʌm/ /ˈbʌtə/

  But she said the butter’s bitter /bʌt/ /ʃiː/ /sɛd/ /ðə/ /ˈbʌtəz/ /ˈbɪtə/

  If I put it in my batter, it will make my batter bitter /ɪf/ /aɪ/ /pʊt/ /ɪt/ /ɪn/ /maɪ/ /ˈbætə/, /ɪt/ /wɪl/ /meɪk/ /maɪ/ /ˈbætə/ /ˈbɪtə/

  But a bit of better butter will make my batter better /bʌt/ /ə/ /bɪt/ /ɒv/ /ˈbetə/ /ˈbʌtə/ /wɪl/ /meɪk/ /maɪ/ /ˈbætə/ /ˈbetə/

  So ’twas better Betty Botter bought a bit of better butter /səʊ/ /twɒz/ /ˈbetə/ /ˈbɛti/ /ˈbɒtə/ /bɔːt/ /ə/ /bɪt/ /ɒv/ /ˈbɛtə/ /ˈbʌtə/

  Câu số 5: How can a clam cram in a clean cream can? /haʊ/ /kæn/ /ə/ /klæm/ /kræm/ /ɪn/ /ə/ /kliːn/ /kriːm/ /kæn/?

  Câu số 6: Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread /fred/ /fed/ /ted/ /bred/, /ænd/ /ted/ /fed/ /fred/ /bred/

  2. Tính từ thường gặp

  Tính từ dùng để miêu tả tính chất của danh từ. Có 12 tính từ thường gặp chúng ta học trong buổi học này đó là:

  3. Cụm danh từ: adj+N

  Trong tiếng Anh thì để tạo thành một cụm danh từ chúng ta sẽ dùng tính từ + danh từ. Số ít sẽ là a/an + adj/ N, số nhiều sẽ là adj + Ns/es

  một người đàn ông tồi

  một cánh đồng rộng lớn

  một cô gái trẻ

  một gương mặt nhỏ nhắn

  một chiếc hộp to

  những chiếc váy dài

  những diễn viên nữ mảnh mai

  những bác sĩ tốt

  những ngôi nhà nóng nực

  những ngôi trường ở xa

  những chiếc bút ngắn

  một người đàn ông tồi: a bad man

  một cánh đồng rộng lớn: a large field

  một cô gái trẻ: a young girl

  một gương mặt nhỏ nhắn: a small face

  một chiếc hộp to: a big box

  những chiếc váy dài: long dresses

  những diễn viên nữ mảnh mai: thin actresses

  những bác sĩ tốt: good doctors

  những ngôi nhà nóng nực: hot houses

  những ngôi trường ở xa: far schools

  những chiếc bút ngắn: short pens

  4. Cấu trúc câu S + to be + adj

  Tính từ dùng để miêu tả tính chất của danh từ, khi mô tả tính chất của cái gì đó hoặc ai đó, ta dùng động từ to be (am, is, are)

  Form:

  The pen is long The pen is not short Is the pen long?

  Với câu phủ định, ta thêm “not” sau to be. Câu hỏi ta đảo to be lên trước chủ ngữ. Chủ ngữ số ít đi với is, số nhiều đi với are.

  BÀI TẬP THỰC HÀNH

  Đổi những cụm danh từ sau thành câu:

  một người đàn ông tồi: a bad man

  một cánh đồng rộng lớn: a large field

  một cô gái trẻ: a young girl

  một gương mặt nhỏ nhắn: a small face

  một chiếc hộp to: a big box

  những chiếc váy dài: long dresses

  những diễn viên nữ mảnh mai: thin actresses

  những bác sĩ tốt: good doctors

  những ngôi nhà nóng nực: hot houses

  những ngôi trường ở xa: far schools

  những chiếc bút ngắn: short pens

  những bác sĩ tốt: good doctors =? the doctors are good

  5. Luyện nghe

  https://langgo.edu.vn/lo-trinh-tu-hoc-va-luyen-thi-ielts-cho-nguoi-moi-bat-dau-day-du-chi-tiet-nhat

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Thức Bị Động: He Is Believed To Be …
 • 101 Cấu Trúc Động Từ To V Và Ving Thường Gặp
 • Cấu Trúc Avoid Và Cách Dùng Chi Tiết: Phân Biệt Với Cấu Trúc Prevent
 • Hiểu Ngay Cấu Trúc Avoid
 • Cấu Tạo Của Màn Hình Led Như Thế Nào
 • I. Viết Các Câu Cảm Thán, Dùng Cấu Trúc What + A/ An + Adj + N!

  --- Bài mới hơn ---

 • 🥇 Câu Cảm Thán Trong Tiếng Anh (20 Câu Thông Dụng)
 • As Well As Là Gì ?
 • Câu Cảm Thán Trong Tiếng Anh Với How Và What
 • Một Số Cụm Động Từ Thường Dùng Trong Tiếng Anh
 • Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Có Đáp Án
 • I. Viết các câu cảm thán, dùng cấu trúc What + a/ an + adj + N!

  1. He is an intelligent boy.

  ……………………………………..

  2. It is fresh milk.

  ……………………………………..

  3. They are naughty student.

  ……………………………………..

  4. It is an exciting trip.

  ……………………………………..

  5. They are delicious cake.

  ……………………………………..

  6. He is a good child.

  ……………………………………..

  7. It is a lovely view.

  ……………………………………..

  8. They are bright rooms.

  ……………………………………..

  9. The weather is very awful.

  ……………………………………..

  10. The meal is very delicious.

  ……………………………………..

  11. The boy is very clever.

  ……………………………………..

  12. The pictures are very colorful.

  ……………………………………..

  13. The dress is very expensive.

  1. dog/ under/ table// yes

  ……………………………………..

  2. books/ on/ bookshelf// No

  ……………………………………..

  3. flowers/ in/ garden// No

  ……………………………………..

  4. refrigerator/ near/ kitchen table// No

  ……………………………………..

  5. armchairs/ in front of/ television// Yes

  ……………………………………..

  6. ball/ on/ floor// Yes

  ……………………………………..

  7. stools/ in/ living room// No

  ……………………………………..

  8. tub/ in/ bathroom// No

  ……………………………………..

  III. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất đoạn văn dưới, sau đó thì trả lời câu hỏi.

  Minh lives in a lovely (1)……..in Ho Chi Minh city. His apartment is (2)………very big but it is very (3)…………There are five (4)…………in the apartment- a living room, two bedrooms, a kitchen and a bathroom. The (5)……….is very beautiful. It has a sink, a (6)………….and a shower. The kitchen is very modern. There are (7)…………..in the kitchen: refrigerator, washing machine, dishwasher, gas cooker, electric stove, oven, kitchen table,… . Minh’s bedroom isn’t (8)…………, but it’s very bright. There’s a (9)………….view from his bedroom. Minh (10)…………likes his apartment very much.

   Where does Minh live?

   How many rooms are there in his apartment?

   What are there in the bathroom?

   Is there a gas cooker in the kitchen?

   How is Minh’s bedroom?

   Does Minh like his apartment?

  IV. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất các câu dưới.

  Painters doctor teacher farmer journalists dentist musician

  1. She teaches the children in a school. She is a……….

  2. He takes care of people’s teeth. He is a…………..

  3. They paint pictures. They are………….

  4. He grows vegetables on the farm. He is a………..

  5. She plays the piano. She is a………….

  6. He looks after sick people. He is a……………

  7. They write articles for a newspaper. They are………….

  I/ ViÕt l¹i c¸c c©u sau sö dông lèi nãi c¶m th¸n.

  1, This is a very comfortable room

  How……………………………………………………!

  2, These are modern computers

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  How……………………………………………………!

  – Hình thức so sánh hơn của các tính từ có một âm tiết

  BE + ADJ +ER +THAN

  Eg: I’m stronger than you

  This house is bigger than that house.

  – Hình thức so sánh hơn của các tính từ có 2 âm tiết trở lên

  MORE + ADJ + THAN

  Eg: My sister is more beautiful than me

  – Hình thức so sánh nhất của các tính từ có một âm tiết

  BE + THE + ADJ + EST

  Eg: This tower is the tallest

  Minh is the tallest student in my class

  – Hình thức so sánh của các tính từ có 2 âm tiết trở lên

  BE + THE MOST + ADJ

  Eg: Ba is the most intelligent student in our school.

  * Note:

  – Với một số tính từ ta phải gấp đôi mẫu tự cuối trước khi thêm “er” hoặc “est”.

  -Các tính từ có 2 âm tiết thường có hình thức so sánh hơn là “more + adj + than”, nhưng khi tính từ từ có 2 âm tiết tận cùng bằng “y” như “happy”, “funny” thì hình thức so sánh hơn là ” adj + er +than” và hình thức so sánh nhất là ” the + adj + est”.

  – Các tính từ có 2 âm tiết khác thường có dạng so sánh hơn là “er” và so sánh nhất là “est” là những tính từ tận cùng bằng “le, ow, er”

  – Hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ bất quy tắc

  1. A new house is chúng tôi old one (expensive)

  2. Motorbike are………..bicycle. (fast)

  3. My television is chúng tôi television. (modern)

  4. Summer is ……….spring. (hot)

  5. Jane is chúng tôi sister. (beautiful)

  6. Skirts are…………….dresses. (cheap)

  7. Her English is chúng tôi English. (good)

  1. Nile River is ………….river in the world. (long)

  2. This book is chúng tôi three book. (interesting)

  3. Ho Chi Minh city chúng tôi in Viet Nam. (big)

  4. They are…………..students in my class. (good)

  5. These houses chúng tôi the village. (beautiful)

  6. Winter is ………..season in the year. (cold)

  7. Airplane is chúng tôi of transport. (fast)

  1. Orange juice is …………….coffee. (good)

  2. Hanh is …………..student in the class. (clever)

  3. Cars are………….motorbike. (expensive)

  4. Mai is chúng tôi of three sister. (beautiful)

  5. The blue dress is chúng tôi dress one. (cheap)

  6. Watching TV is…………reading book. (interesting)

  7. This apartment is chúng tôi your family. (suitable)

  1. Hoa’s father works chúng tôi chúng tôi countryside.

  2. A nurse take chúng tôi people.

  3. The books chúng tôi bookself.

  4. His house is chúng tôi house.

  5. Jones lives…………American.

  1. Our friends (come)……….here soon.

  2. My father never (drink)……….coffee.

  3. I usually (go)……….to school by bike.

  4. He (visit)………….his grandmother next week.

  5. Jane (play)……….the piano at psent.

  6. We (not invite)……………….many friends to the party tonight.

  7. I (be)…………..rich someday.

  1. His telephone number is 8456785

  ……………………………………………………..

  2. It’s about two kilometers from my house to the movies theater.

  ……………………………………………………..

  3. I will go camping next week.

  ……………………………………………………..

  ……………………………………………………..

  5. She will be fourteen on her next birthday.

  ……………………………………………………..

  6. My father is an engineer.

  ……………………………………………………..

  7. My address is 23 Ly Thuong Kiet street.

  ……………………………………………………..

  8. He works in a hospital.

  …………………………………………………….

  VII. Em hãy cho dạng so sánh hơn kém và cao nhất của những tính từ sau.

  VIII. Em hãy dùng cấu trúc cảm th án : What + noun phrase để viết lại nh ững c âu sau.

  V í d ụ : 0. The living room is very lovely.

  What a lovely living room!

  1. The movie is very interesting.

  2. This bed is very comfortable.

  3. That car is very fast.

  4. The dress is very beautiful.

  5. The test is very difficult.

  6. The weather is very awful.

  7. The cake is very delicious.

  8. The picture is vey expensive.

  9. The yard is very large.

  10. The boy is very friendly.

  IX. Em hãy cho dạng đúng của tính từ so sánh trong ngoặc để hoàn thành đoạn hội thoại sau.

  Interviewer : Excuse me. Can I ask you some questions about this health club ?

  Kien : Yes , of course.

  Interviewer : Fist of all . Why do you come to the health club?

  Kien : Because I fell fitter (fit)0 and ( healthy )1

  Interviewer : Fine. And how can we make the health club (good)3

  than it is now?

  Kien : Hmm. We need ……………………( big)4 changing rooms. They’re ………………. (bad )5 part of the club. Yes, the changing rooms are ………………..(important)6 thing for me.

  Interviewer : I see. What about ………………………(low)7 prices?

  Kien : Yes, this is ……………………(expensive)8 club in the town. The Youth club is …………………… (large)9 but it’s …………………..( cheap)10. It is about 30.000 VND a month.

  actor bathroom dining room dishwasher dryer

  engineer fireman garage kitchen nurse

  refrigerator sitting room stove student washing machine

  1. He works in a hospital. He takes care of sick people. He is a ………

  2. She writers articles for newspapers. She is a ……………… .

  3. He works in a hospitals. He takes care of people’s teeth. He is a ………

  4. He works on a farm. He grows vegetables and raises cattle. He is a ……

  5. She works in a studio. She paint pictures. She is a ………………

  XII. Em h ãy đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.

  0. Who have the worst accident records of all?

   A. Young men B. Young women C. Old men D. Inexperienced men

  1. According to the survey, who are the most likely to have an accident ?

  A. Young and experienced drivers. B. Old and inexpericenced drivers.

  C. Young and old drivers. D. Young and inexpericenced drivers.

  2. Young men often choose ………………………….. .

  A. expensive cars. B. fast cars with big engines.

  C. slow cars with big engines. D. fast car with small engines.

  3. Who have an effect on the driver ?

  A. passengers B. policemen C. children D. journalists.

  4. When young male drivers have the wife of girlfriends in the car, their driving becomes ………………………….

  A. worse B. better C. slower D. faster

  XII. Em hãy dung từ gợi ý để viết hoàn chỉnh những câu sau.

  Ví dụ : 0. The Nile / longest / river / world.

  The Nile is longest river in the world.

  1. Trang / the / good / student / our class .

  2. Refrigerator / next /closet / and / front / dishwasher.

  3. Traveling / train / slower / but / intersesting /traveling / plane.

  4. Miss / Hue / take care / sick children /same hospital / as / mother.

  5. Which / most / suitable house / Mr. Lam /and / family ?

  6. Uncle / farmer / and / grow / lot / vegetables / his farm.

  7. It / difficult / find / a partment / Ho Chi Minh city ?

  8. Brazil / most / successful / soccer team / world.

  9. Who / the / fat / person / your / group?

  10. Lesson / this year / long / and / more difficult / those / last year.

  XIV.Em hãy dịch những câu sau sang tiếng anh.

  1. Một bãi biển mới đẹp lam sao ! Chúng tôi sẽ đến đó vào dịp hè này.

  2. Tokyo là một trong những thành phố đắt nhất thế giới.

  3. Cuộc sống ở thành phố ồn ào hơn nhưng thú vị hơn cuộc sống ở nông thôn.

  4. Chị gái mình là một nhà báo. Chị ấy viết bài cho báo thanh niên.

  5. Máy bay là một phương tiên giao thông nhanh nhất.

  * Cách dung: Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra tại lúc nói trong hiện tại.

  Ví dụ: She is listening to music at the moment

  * Lưu ý: – Hiện tại phân từ được thành lập bằng cách them “ing” vào sau dạng nguyên thể của động từ.

  – Có một số động từ tận cùng bằng “e” câm , ta phải bỏ “e” này đi trước khi them “ing” vào sau động.

  – Đối với một số động từ ta phải gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ing” vào động từ.

  – Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng kèm với các trạng từ “now, right now, at the moment, at psent” để nhấn mạnh tính chất đang tiến hành của hành dộng ngay lúc nói.

  – Các thể của hiện tại tiếp diễn

  Khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

  Phủ dịnh: S + am/ is/ are + not + V-ing

  Nghi vấn: Am/ is/ are + S + V -ing?

  Ví dụ: He’s answering the telephone.

  B. BÀI TẬP

  I.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

  1. My sister often (clean)……………….the floor in the morning.

  2. She often (listen)…………………to music in her free time.

  3.I (visit)……………….my grandparents next week.

  4.I usually (go)………………to school by bike but tomorrow I (go)……………to school by car.

  5. Please tell my mother I (call)……………….again after seven.

  1. My date birth is March twelfth.

  2. She will 15 years old next Sunday.

  3. Hello. Can I speak Lan, please?

  4. What’s your telephone?-8364367

  5. My mother is out the moment.

  6. Will you free this afternoon?

  7. I’m happy because I have lots friends.

  8. How old will you be your next birthday?

  9. July first my birthday.

  1. I usually have breakfast at 6 a.m.

  ……………………………………………………

  2. Lan lives with her aunt.

  ……………………………………………………

  3. It’s three kms from my house to the post office.

  ……………………………………………………

  4. I’m absent from class because I’m sick.

  ……………………………………………………

  5. My father is a teacher.

  ……………………………………………………

  6. I go to school by bike.

  1. My sister often (clean)……………….the floor in the morning.

  2. She often (listen)…………………to music in her free time.

  3. I (visit)……………….my grandparents next week.

  4. I usually (go)………………to school by bike but tomorrow I (go)……………to school by car.

  5. Please tell my mother I (call)……………….again after seven.

  6. She (be)……………..ten on her next birthday.

  V. Dùng các từ gợi ý trong khung để hoàn thành các câu sau.

  1. My chúng tôi 4A Tran Phu street.

  2. What is your………………? 82546765

  3. For your……………..please write your name, your age, your education, your experience, etc.

  4. You can find his telephone number in the ………………….

  VI. Hoàn thành các đoạn hội thoại sau.

  a. Phong: Hello. My name’s Phong.

  Nam: Nice………….. chúng tôi Phong. I ……….Nam.

  ………….you a ……………student?

  Nam: Oh, so……… …… .

  b. Ba: Hi, Nam.

  Nam: …………., Ba. chúng tôi again.

  This chúng tôi classmate. …………..name’s Phong.

  Ba: Nice……… chúng tôi …………..

  Phong: …………. ………… ………… ………….. .

  VII. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

  My family has six people. My parents are teachers in high schools. My father teaches English and my mother teaches Literature. I have three older sisters. My eldest sister is also an English teacher in a University. She’s always busy from morning till night. My second sister is a businesswoman. She helps my uncle in his company as an assistant. She often goes on business trips to a lot of cities in Viet Nam so I often get souvenirs from her. The other sister is a talented dressmaker.(có tài, có khiếu)

  1. How many people are there in this family?

  2. What do her parents do?

  3. What does her mother teach?

  4. Where does her second sister work?

  5. Why does she often get souvenirs from her second sister?

  6. What is her third sister’s job?

  VIII. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống.

  1. They are waiting for a bus at the…………….

  2. I am going to the chúng tôi send a letter.

  3. My chúng tôi 92A Nguyen Trai street.

  4. chúng tôi Tran

  5. Her chúng tôi Thi.

  Hoa (be)…………….a new student in class 7A. Her parents (live)………….Hue, and she (live)…………with her uncle and aunt in Ha Noi. Hoa (have)……………..a lot of friends in Hue, but she (not have)…………..any friends in Ha Noi. Many things (be)………..different. Her new school (be)………….bigger than her old school. Her new school(have) chúng tôi of students. Her old school (not have)………….many students. Hoa (be)…………..unhappy. She (miss)………….her parents and her friends in Ha Noi.

  X. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau.

  1. It’s 10 o’clock in the morning. We (stay) ……………………… at home. I ( play) ……………………. video games and my sister ( read ) ………………… a book in her room.

  2. How many books your library (have )………………….., Lien ?

  – It (have ) …………………… a lot, about one thousand.

  3. In Viet Nam there (be) ……………………….. no lesson Saturday.

  4. Hoa’s brother (go) ……………………… to the library every afternoon. He (like) ………………….. reading science books, but he (not like ) …………………. history and geography books.

  5. How we (find) …………………….. a book in the library ?

  XI. Em hãy chọn từ cho trước điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

  Children has help important interesting

  Learn libraries problems see use

  Books play a very ………………… (1) part in your life. It’s true that every family …………………. (2) books. We can …………………(3) books every where. We can …………………(4) many things from books. Books ………………….(5) us in self-ducation and deciding ……………….. (6) in life.

  Today, there are a lot of public ……………….. (7) in our country and all people have the right to ………………..(8) them.

  Each year hundreds of new books for ………………….(9) appear in Viet Nam. The books are very …………………… (10) and children like reading them very much.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc What About: Cấu Trúc, Cách Dùng, Bài Tập Có Đáp Án
 • In Addition, In Order, In View, In Essence, In Which Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Câu The Last Time Chuẩn Nhất
 • Viết Theo Cấu Trúc So… That = Such …that
 • Những Cụm Từ Dành Cho Thí Sinh Muốn Đạt 6 Điểm Phần Viết Ielts Task 2
 • Keep It Up, Keep Track Of, Keep In Touch, Keep Up With Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiết Lộ Hình Ảnh 3D Về Cấu Trúc Bên Trong Kim Tự Tháp
 • Bí Ẩn Cấu Trúc Kim Tự Tháp
 • Bí Mật Trong Kim Tự Tháp Giza, Kỳ Quan Duy Nhất Còn Sót Lại Của Thế Giới Cổ Đại
 • Google Moon Phát Hiện ‘cấu Trúc Kim Tự Tháp Kỳ Lạ’ Trên Mặt Trăng
 • Giải Tin Học 11 Bài 10: Cấu Trúc Lặp
 • Keep là một động từ thường xuyên gặp. Động từ này có nhiều ý nghĩa khác nhau. Cụ thể như sau:

  + Giữ, giữ lại

  Ex: Hoa kept my key yesterday.

  (Hoa đã giữ chìa khóa của tôi ngày hôm nay)

  + Quản lý, trông nom

  Ex: My brother has kept a small company for 2 years.

  (Anh trai tôi đã quản lý một công ty nhỏ được khoảng 2 năm)

  + Bảo quản

  Ex: A: I can’t eat chicken anymore.

  (Tôi không thể ăn gà được nữa)

  B: You should keep in the refrigerator.

  (Bạn nên bảo quan trong tủ lạnh)

  + Nuôi, chăm sóc

  Ex: My family kept a lot of hens.

  (Gia đình tôi nuôi rất nhiều gà mái)

  + Ghi chép

  Ex: His sister has kept a diary for 5 years.

  (Chị gái anh ấy đã ghi nhật ký khoảng 5 năm)

  + Tuân theo, giữ đúng lời hứa

  Ex: My uncle kept an appointment with me.

  (Chú tôi đã giữ đúng hẹn với tôi)

  ➔ Cấu trúc keep này diễn tả việc người nào tiếp tục, duy trì làm việc gì.

  Ex: We kept hoping that our boss would phone us.

  (Chúng tôi đã tiếp tục hy vọng rằng sếp sẽ gọi điện cho chúng tôi)

  Cụm từ thông dụng của Keep

  Keep it up: giữ nó lên, giữ vững thành tích ở mức cao

  ➔ Cấu trúc này được sử dụng để khuyến khích người nào đó tiếp tục làm việc gì.

  Ex: You are doing a good job! Keep it up!

  (Bạn đang làm rất tốt! Giữ nó lên)

  Cấu trúc

  S + (keep) track of + someone/something

  ➔ Cấu trúc này thể hiện việc tiếp tục nhận được sự hiểu biết hay kiến thức về người hoặc thứ gì

  Ex: I can’t keep track of something beacause I had so many jobs.

  (Tôi không thể tiếp tục tiếp nhận một thứ gì vì tôi đã có nhiều việc)

  Keep in touch: giữ liên lạc

  ➔ Cụm từ này nói về việc tiếp tục nói chuyện hay viết về người nào

  Ex: I would like to keep in touch with her.

  (Tôi muốn giữ liên lạc với cô ấy)

  Phân biệt Keep in touch và Get in touch

  – Keep in touch: bắt đầu mối quan hệ với ai và cần giữ liên lạc với họ

  – Get in touch: nhận ra danh tính của người nào và mong muốn giữ liên lạc lại

  Keep up with: theo kịp với, bắt kịp với

  Cấu trúc

  S + (keep) up with + somebody something

  Ex: She can’t keep up with all the changers in computer technology.

  (Cô ấy không thể theo kịp sự thay đổi trong công nghệ máy tính)

  S + (keep) up with + something

  ➔ Cấu trúc này thể hiện nghĩa là tăng kịp hay theo kịp một thứ gì đó

  Ex: Their company aren’t keeping up with inflation.

  (Công ty họ đang không theo kịp lạm phát)

  Phrasal Verbs with Keep

  Thành ngữ thông dụng Keep

  Mời các bạn cùng tìm hiểu về các thành ngữ đi với keep thường xuyên sử dụng trong giao tiếp. Chắc chắn sẽ cần thiết cho các bạn.

  – Keep body and soul together: Cố gắng để sinh tồn.

  – Keep up appearances: Cố để che giấu những khó khăn đang gặp phải.

  – Keep up with the Joneses: muốn mình theo kịp người khác, thành công tương tự như người khác.

  – Keep the wolf from the door: có đủ tiền cho cuộc sống.

  – Keep a secret: giữ kín một điều bí mật.

  – Keep back one’s tears: cầm nước mắt.

  – Keep company: đi cùng, bầu bạn cùng ai đó.

  – Keep your shirt on: không nên đánh nhau.

  – Keep your eyes peeled: chống mắt lên mà nhìn.

  – Keep you feed on the ground: thực tế, hành xử căn cứ vào điều kiện thực tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Tiếng Anh Thông Dụng
 • Học Lập Trình Java: Các Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Java
 • Cấu Trúc Đề Thi Jlpt Theo Chuẩn
 • Cấu Trúc Đề Thi Jlpt N3 2022
 • Cách Tính Điểm,cấu Trúc Đề Thi Jlpt Tháng 12/2020 Trình Độ N5
 • Cách Dùng Remind Và Phân Biệt Remind Sb To Do Sth, Remind Sb Of Sth/sb, Remind Sb About Sth, Remind That

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Regret Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng Và Cấu Trúc “so That” Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • So Sánh Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Suggest Trong Tiếng Anh: Cấu Trúc, Cách Dùng Và Bài Tập Có Đáp Án
 • Cấu Trúc Stop Trong Tiếng Anh: Cách Dùng, Ví Dụ, Bài Tập Có Đáp Án
 • 1. Cách dùng Remind

  Remind (v): nhắc, làm nhớ lại

  Cấu trúc: S + remind + O + to V(inf)

  Remind kết hợp cùng động từ nguyên thể có To.

  Nghĩa là: Nhắc nhở ai phải làm gì. Nhắc nhở người nào đó làm một việc, mà trong quá khứ vô tình khiến họ lãng quên.

  Ví dụ:

  • Remind me to stop at the bank to withdraw some money for shopping.(= Nhớ nhắc tôi ghé ngân hàng rút ít tiền ra để đi mua đồ)
  • Please remind her to lock the door. (= Làm ơn nhắc nhở cô ấy khóa cửa).
  • Please remind him to do his homework. (= Làm ơn nhắc nhở anh ấy làm bài tập về nhà).

  Trong câu gián tiếp, trực tiếp chúng ta cũng áp dựng công thức tương tự như trên, cụ thể:

  Cấu trúc: S + remind(ed) + someboby + to Infinitive verb.

  Ví dụ:

  Mom said: “Don’t forget to wash your hands.”

  ➜ Mom reminded me to wash my hands

  Dạng 2: Remind kết hợp với mệnh đề

  Cấu trúc: S + remind + that + S + V

  Cấu trúc Remind lúc này trong câu dùng để nói về một sự thật.

  Ví dụ:

  Huyen reminded that he hasn’t gone to school the last day. (= Huyên đã nhắc nhở rằng anh ấy đã không đi học ngày hôm qua).

  Dạng 3: Remind sb about sth

  Cấu trúc: S + remind + about + V-ing

  Nghĩa là: Nhắc nhở ai về việc gì (= remind that). Remind dùng để diễn tả việc làm chưa xảy ra, nhiệm vụ hay hoạt động mà đối tượng cần phải làm.

  Ví dụ:

  • Should I remind him about the party next week? (= Tôi có nên nhắc cho ông ta nhớ buổi tiệc tuần tới không?)
  • She reminded me that her birthday was coming up. (= Cô ta nhắc cho tôi biết là sắp tới sinh nhật của cô.)
  • Lin did not remind me about the drinks in the car. (= Lin đã không nhắc nhở tôi về đồ uống ở trên xe).
  • Her father reminds him about doing his homework. (= Bố anh ấy nhắc nhở anh ấy về việc làm bài tập về nhà).

  Dạng 4: Remind kết hợp với giới từ Of

  Cấu trúc: S + remind + of + N/V-ing

  Cấu trúc remind trong câu này được dùng để nói về việc khiến người nói hay người nghe hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong quá khứ, hoặc nhớ lại về những điều vô tình lãng quên trong hiện tại. Cấu trúc Remind kết hợp với giới từ Of có nghĩa chỉ sự giống nhau hay sự tương đồng với ai/ cái gì. Nghĩa là: Gợi nhớ, liên tưởng tới điều gì.

  Ví dụ:

  • He reminds me of his father. (= Anh ấy liên tưởng tôi giống bố của anh ấy).
  • Please remind me of your address. (= Làm ơn nhắc tôi địa chỉ của bạn).
  • Lin reminded me of my girlfriend. (= Lin liên tưởng tôi giống bạn gái của tôi).
  • That song always reminds me of my first date. (= Bài hát đó bao giờ cũng làm tôi nhớ đến lần đầu hẹn với người yêu.)

  Phân biệt remind sb to do sth, remind sb of sth/sb, remind sb about sth, remind that.

  Dạng 5: Remind dùng để nhắc nhở

  Cấu trúc: May I remind + …

  Remind được dùng để nhắc nhở người nào đó một cách lịch sự, trang trọng. Áp dụng cấu trúc remind này trong trường hợp với người lạ lần đầu gặp mặt, một nhóm người hoặc dành cho các dịch vụ phục vụ khách hàng. Trong câu sau, remind được chia theo chủ ngữ và chia theo thì động từ trong câu văn.

  Ví dụ: May I remind all passengers that the flight will be landed. (= Nhắc nhở tất cả các hành khách rằng chuyến bay sắp được hạ cánh).

  2. Chức năng remind trong câu

  --- Bài cũ hơn ---

 • “nằm Lòng” Cấu Trúc Remind Trong Tiếng Anh Trong 5 Phút
 • Các Cấu Trúc Thông Dụng Trong Tiếng Anh (Common Structures)
 • Cấu Trúc Promise Đầy Đủ Trong Tiếng Anh
 • 5 Phút Nhớ Ngay Cấu Trúc Promise
 • Những Cấu Trúc Nói Giảm Nói Tránh Hay Nhất Trong Tiếng Anh
 • See Sb Do Và See Sb Doing Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • See Somebody Do Và See Somebody Doing Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng Start Doing ” Và “start To Do”, Dịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Pháp Luật
 • Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”wonder”
 • Cách Dùng In On At Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất, Kèm Bài Tập Và Đáp Án!
 • Bài Tập Although Despite In Spite Of
 • A. Ví dụ tình huống see sb do trong tiếng Anh

  Ví dụ có một tình huống là: Tom lên xe của mình và lái đi. Bạn đã nhìn thấy điều này. Bạn có thể nói:

  – I saw Tom get into his car and drive away.

  (Tôi đã nhìn thấy Tom lên xe của mình và lái đi.)

  Trong cấu trúc này chúng ta sử dụng động từ get/drive/do… (nguyên mẫu không to).

  Khi mà: Somebody did something + I saw this

  Bạn sử dụng cấu trúc: I saw somebody do something

  Lưu ý trong cấu trúc trên chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu không có to.

  Nhưng sau một thể bị động (Passive) chúng ta sử dụng giới từ to.

  Ví dụ:

  – They were seen to go out.

  (Họ đã bị nhìn thấy đi ra ngoài.)

  B. Ví dụ tình huống see sb doing trong tiếng Anh

  Ngày hôm qua bạn đã nhìn thấy Ann. Cô ấy đang chờ xe buýt. Bạn có thể nói:

  – I saw Ann waiting for a bus.

  (Tôi đã nhìn thấy Ann đang chờ xe buýt.)

  Trong cấu trúc này, chúng ta sử dụng V-ing (waiting).

  Khi mà: Somebody was doing something + I saw this

  Bạn sử dụng cấu trúc: I saw somebody doing something

  C. Sự khác nhau giữa See sb do và See sb doing

  • “I saw him do something” = Tôi đã nhìn thấy anh ấy làm việc gì đó – anh ấy đã làm xong một việc ( quá khứ đơn) và tôi nhìn thấy điều này. Tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

   – He fell off the wall. I saw this,

   → I saw him fall off the wall.

   Anh ấy ngã từ bức tường xuống. Tôi đã nhìn thấy điều này.

   → Tôi đã nhìn thấy anh ấy ngã từ tường xuống.

   – The accident happened. Did you see this?

   → Did you see the accident happen?

   Tai nạn đã xảy ra. Anh có nhìn thấy điều đó không?

   → Anh có nhìn thấy tai nạn xảy ra không?

  • “I saw him doing something” = Tôi đã nhìn thấy anh ấy đang làm gì đó – anh ấy đang làm điều gì đó ( quá khứ tiếp diễn) vào lúc tôi nhìn thấy điều này. Tôi đã nhìn thấy anh ấy khi anh ấy đang ở giữa chừng công việc. Điều này không có nghĩa là tôi nhìn thấy toàn bộ sự việc.

   – He was walking along the street.

   I saw this when I drove past in my car.

   (Anh ấy đang đi dọc theo con phố.)

   (Tôi đã nhìn thấy điều này khi tôi chạy xe ngang qua.)

   → I saw him walking along the street.

   (Tôi nhìn thấy anh ấy đang đi trên phố.)

  Đôi khi sự khác biệt về mặt ý nghĩa không quan trọng và bạn có thể sử dụng cấu trúc nào cũng được.

  Ví dụ:

  – I’ve never seen her dance

  hoặc

  I’ve never seen her dancing.

  (Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khiêu vũ.)

  D. Sử dụng cấu trúc trên với See, Hear và một số động từ khác

  Ví dụ:

  – I didn’t hear you come in.

  (Tôi không nghe thấy anh bước vào.)

  – Liz suddenly felt something touch her on the shoulder.

  (Liz chợt cảm thấy một vật gì đó chạm vào vai.)

  – Did you notice anyone go out?

  (Anh có để ý thấy ai đi ra không?)

  – I could hear it raining.

  (Tôi có thể nghe thấy rằng trời đang mưa.)

  – The missing boys were last seen playing near the river.

  (Các cậu bé bị mất tích được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang chơi bên sông.)

  – Listen to the birds singing!

  (Hãy lắng nghe tiếng chim hót!)

  – Can you smell something burning?

  (Anh có cảm thấy điều gì đó đang cháy không?)

  – I found Sue in my room reading my letters.

  (Tôi đã nhìn thấy Sue đang đọc những bức thư của tôi trong phòng tôi.)

  Bài tập See sb + V-ing

  Các loạt bài khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Suggest: Công Thức, Cánh Dùng, Bài Tập
 • Cấu Trúc Đề Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3
 • Tài Liệu Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính_Thiết Bị I/o
 • Tin Học: Stgt Cấu Trúc Máy Tính I
 • Cách Dùng Hear, See… Với Các Dạng Của Động Từ
 • Cụm Động Từ Với Keep

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Cách Sử Dụng: To Know, To Know How
 • Bài 42: Khi Ai Đó Làm (Gì Đó) : ~ㄹ/을 때
 • Các Thì Cơ Bản Trong Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Học
 • Ngữ Pháp Sơ Cấp
 • 91 Ngữ Pháp Cơ Bản Cho Người Mới!
 • 1. Keep away: để xa ra, cất đi

   

  Ex1: You should keep the phone away when sleeping. (Bạn nên để điện thoại ra xa khi ngủ.)

   

  Ex2: I keep away from him when he’s moody. (Tôi tránh xa anh ta mỗi khi anh ta nổi cáu.)

   

  2. Keep somebody back: cản trở không cho ai đó tiến lên

   

  Ex: Frequent illnesses kept him back.

   

  Bệnh tật thường xuyên đã gây trở ngại cho anh ta.

   

  3. Keep down: dẹp, trấn an, kiểm soát

   

  Ex1: What is the best way to keep down rats? (Cách hay nhất để diệt chuột là gì?)

   

  Ex2:  Keep the noise down! You’ll disturb the neighbors. (Đừng làm ồn nữa! Các bạn sẽ làm phiền hàng xóm đấy.)

   

  4. Keep off: ngăn cản không cho lại quá gần

   

  Ex: Keep off the grass. (Không được đi lên cỏ.)

   

  5. Keep on: Tiếp tục

   

  Ex1: I wanted to explain but he kept on talking and didn’t give me a chance to say anything.

   

  Tôi muốn được giải thích nhưng hắn cứ tiếp tục nói chuyện và không cho tôi có dịp nào để nói.

   

  Ex2: Keep on talking, I ‘m listening. (Bạn cứ nói tiếp đi, tôi đang lắng nghe đây.”)

   

  6. Keep out: Ngăn cản không cho vào

   

  Ex1:  My shoes are very old and don’t keep out the water. (Giày của tôi cũ quá và không thấm nước.)

   

  Ex2: Danger zone – keep out! (Khu vực nguy hiểm – tránh xa ra!)

   

  7. Keep (sb) out of st: tránh xa, ngăn cản ai đó tránh xa…

   

  Ex1: Keep the baby out of the sun. (Đừng để em bé tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

   

  Ex2: We were kept out of the club because we were too young. (Chúng tô đã ko đc phép vào club bởi vì chúng tôi còn quá trẻ)

   

  8. Keep up: duy trì, giữ vững

   

  Ex: It is difficult to keep up a conversation with someone who only says “Yes” and “No”.

   

  Thật khó tiếp chuyện với người nào chỉ đáp cụt ngủn “Ừ” hoặc “Không”.

   

  9. Keep up with: theo kịp, ngang bằng với một ai đó

   

  Ex1: A runner can’t keep up with a cyclist. (Một người chạy bộ không thể theo kịp một người đi xe đạp.)

   

  Ex2: I can’t keep up with you. (Tôi không thể theo kịp anh.)

  --- Bài cũ hơn ---

 • 28 Cụm Từ Tiếng Anh Với Keep – Tiếng Anh Giao Tiếp Hàng Ngày
 • Tìm Hiểu Ngay Keep Up With Trong Tiếng Anh
 • Keep In Touch Nghĩa Là Gì
 • Keep In Touch Là Gì ? Một Số Thành Ngữ Thường Dùng Trong Tiếng Anh
 • Tìm Hiểu Mọi Thứ Về Join Với Select Trong Sql
 • Cấu Trúc Câu “s+Tobe+(A/an)+Adj+N(S/es)” + Câu Cảm Thán + Các Tính Từ Thường Gặp 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Và Cấu Trúc “So That” Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Phân Biệt Whole Và All Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt All Và Whole
 • Neither Nor: Công Thức Cách Dùng Và Bài Tập
 • Phân Biệt A Lot, Lots, Plenty, A Great Deal, A Large Amount, A Large Number, The Majority
 • A

  B

  Tall

  Hot

  High

  Hot

  Long

  Thin

  Full

  Old

  Small

  Rich

  Interesting

  Good

  Cold

  Hungry

  Thirsty

  Well

  Poor

  Tired

  Big

  Bored

  Nice

  Thick

  Bad

  Short

  Young

  New

  Đáp án:

  A

  B

  Tall

  Hot

  High

  Long

  Thin

  Full

  Old

  Small

  Rich

  Interesting

  Good/ nice/ well

  Short

  Cold

  Low

  Short

  Thick

  Hungry/Thirsty

  Young/New

  Big

  Poor

  Bored/ tired

  Bad

  Items

  Translation

  Transcription

  In sentence

  Bad

  Tồi

  /bæd/

  Gosh! That’s bad news

  Beautiful

  Đẹp

  /ˈbjuːtəfʊl/

  It is a beautiful view

  Big

  To

  /bɪg/

  It’s a big elephant

  Bored

  Chán

  /bɔːd/

  She is bored. Let’s go out for a while!

  Cold

  Lạnh

  /kəʊld/

  It’s a cold night

  Crazy

  Dở, điên

  /ˈkreɪzi/

  He’s such a crazy man

  Delicious

  Ngon

  /dɪˈlɪʃəs/

  This food is delicious

  Different

  Khác

  /ˈdɪfrənt/

  He is different from other people

  Full

  No, đầy

  /fʊl/

  The cat is full/ It’s a full box

  Good

  Tốt

  /gʊd/

  You did a good job!

  High

  Cao

  /haɪ/

  Fuji is a high mountain

  Hot

  Nóng

  /hɒt/

  It’s a hot day today

  Hungry

  Đói

  /ˈhʌŋgri/

  He feels hungry

  Important

  Quan trọng

  /ɪmˈpɔːtənt/

  This is an important decision

  Interesting

  Thú vị

  /ˈɪntrɪstɪŋ/

  Oh! That’s an interesting question

  Long

  Dài

  /lɒŋ/

  Her hair is long

  New

  Mới

  /njuː/

  They’re new shoes

  Nice

  Tốt, đẹp

  /naɪs/

  That’s very nice!/ He’s a nice man

  Old

  Già, cũ

  /əʊld/

  He is an old man

  Poor

  Nghèo

  /pʊə/

  The old man is poor

  Rich

  Giàu

  /rɪʧ/

  He is a rich man

  Short

  Ngắn, lùn

  /ʃɔːt/

  His hair is short

  Small

  Nhỏ

  /smɔːl/

  It’s a small ant

  Tall

  Cao

  /tɔːl/

  The giraffe is tall

  Thick

  Dày

  /θɪk/

  The dictionary is thick

  Thin

  Gầy, mỏng

  /θɪn/

  The book is thin

  Thirsty

  Khát

  /ˈθɜːsti/

  The goat is thirsty

  Tired

  Mệt

  /ˈtaɪəd/

  She is tired of thinking

  Well

  Khỏe

  /wel/

  He feels well

  Young

  Trẻ

  /jʌŋ/

  This baby is young

  Bài học hôm trước, các em đã biết rằng, tính từ luôn đứng trước danh từ để tạo thành cụm danh từ phải không nào? Ngoài ra chúng ta đã đặt câu với cấu trúc: S + to be + adj

  Hôm nay cấu trúc ấy sẽ dài hơn một chút. Cụ thể là: S + to be + (a/an) + adj + N(s/es)

  Các em cùng luyện tập đổi các câu sau sang cấu trúc mới nào!

  Bài 1. Viết lại câu

  the man is bad

  the field is large

  the girl is young

  the face is small

  the box is big

  the dresses are long

  the actresses are thin

  the doctors are good

  the houses are hot

  the schools are far

  the pens are short

  Đáp án:

  Bài 2. Hoàn thành câu

  air

  clouds

  foreign

  holiday

  job

  languages

  sharp

  black

  dangerous

  fresh

  hot

  knife

  long

  water

  1. Do you speak any (1)?

  2. Look at those (2). It’s going to rain.

  3. Sue works very hard and she’s very tired. She needs a (3).

  4. I want to have a bath but there’s no (4).

  5. Can you open the window? We need some (5).

  6. I need a (6)to cut these onions.

  7. Fire-fighting is a (7).

  Bài 3. Sắp xếp từ gợi ý thành câu

  Làm phía dưới

  Để khen hay chê một ai đó/ điều gì đó thì câu cảm thán chính là cách tự nhiên nhất! Các em hẳn đã biết các từ cảm thán ngắn như là:

  Gosh! Trời ơi (khi ngạc nhiên, thất vọng)

  Yeah! Tuyệt (khi vui vẻ)

  Oh! Ôi trời (khi buồn/ vui)

  Oops! Chết rồi (khi lỡ nói/ làm cái gì đó sai)

  Ouch! Ái (khi bị đau)

  Hey! Này (khi muốn gây sự chú ý với người khác để họ quay sang mình)

  Wow! Tuyệt vời (khi ngạc nhiên, xúc động, vui vẻ)

  Oh, no! Không được rồi (khi làm sai gì đó, tỏ vẻ thất vọng)

  3.1 Câu cảm thán với “What”

  • What + a/an + adj + N (số ít đếm được)!

  Ví dụ:

  1. What a beautiful girl!
  2. What an easy song!
  3. What a wonderful island!
  4. What a cold day!
  5. What a messy room!

  • What + adj + N (đếm được số nhiều/ không đếm được)!

  Ví dụ:

  1. What beautiful weather!
  2. What lovely flowers!
  3. What important decision!
  4. What interesting questions!
  5. What great news!

  • What + a/an + adj + N (số ít đếm được) + S + V!

  Ví dụ:

  1. What a beautiful smile you have!
  2. What a rich man he is!
  3. What a small house it is!
  4. What a poor girl she is!
  5. What an old book it is!

  3.2 Câu cảm thán với “How”

  Ví dụ:

  1. How nice the car is!
  2. How rich he is!
  3. How interesting the movie is!
  4. How crazy the questions are!
  5. How well he did the job!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mệnh Đề Danh Từ (Noun Clause)
 • Adjectives Followed By An Infinitive Or A Noun Clause — Tiếng Anh Lớp 8
 • Cách Sử Dụng Đúng Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh
 • Mệnh Đề Tính Ngữ (Adjective Clauses/relative Clauses)
 • Bài 28: Adjective Clause – Relative Clause (Mệnh Đề Tính Ngữ – Mệnh Đề Quan Hệ)
 • Have / Keep An Open Mind

  --- Bài mới hơn ---

 • Vị Trí Đúng Trong Câu
 • Exclamatory Sentence (Câu Cảm Thán): Công Thức, Cách Dùng Và Phân Loại
 • Chuyên Đề: Reported Speech With Gerund
 • Suppose Là Gì? Ý Nghĩa, Cách Sử Dụng Suppose Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng Unlike, Unlikely, Alike Và Like Trong Tiếng Anh(Ứng Dụng Vào Ielts)
 • 63

  SHARES

  Share

  Tweet

  Time limit:

  0

  Quiz Summary

  0 of 10 questions completed

  Questions:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

  Information

  You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

  Quiz is loading…

  You must sign in or sign up to start the quiz.

  You must first complete the following:

  Results

  Quiz complete. Results are being recorded.

  Results

  0 of 10 questions answered correctly

  Time has elapsed

  You have reached 0 of 0 point(s), (0)

  Earned Point(s): 0 of 0, (0)

  0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)

  Average score

   

   

  Your score

   

   

  Categories

  1. Not categorized

   0%

  • Sorry, but that’s too bad to be bad. Come try again and better luck next time. 

  • Sorry, there is a lot more to do. Come try again and better luck next time.

  • You’ve done part of it, but still not enough.

  • You passed. Congratulations!

  • Well-done! You answered all the questions correctly.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. Answered

  2. Review

  1. Question

   1

   of

   10

   open-minded

  2. closed-minded

  3. Correct

   Incorrect

  4. Question

   2

   of

   10

   2

   . Question

   1

   point(s)

   Fill in the blank with one of the idioms:

   • This is the second time this week you got your wires . You gave the product the wrong label.

   Correct

   Incorrect

  5. Question

   3

   of

   10

   3

   . Question

   1

   point(s)

   Select all choices that agree with the following:

   For the first time in years, we had a boxing match that went down to the wire and was actually very exciting.

   • It was impossible to tell which player would win until the end of the match.

   • The boxers were playing equally well.

   • The match was canceled in the middle but it was very exciting.

   Correct

   Incorrect

  6. Question

   4

   of

   10

   4

   . Question

   1

   point(s)

   Fill in the blank with one of the idioms:

   • The bombing was a for the UK to strengthen domestic security.

   Correct

   Incorrect

  7. Question

   5

   of

   10

   see eye to eye

  8. have an open mind

  9. get their wires crossed

  10. Correct

   Incorrect

  11. Question

   6

   of

   10

   6

   . Question

   1

   point(s)

   Fill in the blank with one of the idioms:

   • The heart attack he got yesterday should be for him to change his lifestyle.

   Correct

   Incorrect

  12. Question

   7

   of

   10

   look eye to eye

  13. see eye to eye

  14. see eyes to eyes

  15. seem eye to eye

  16. Correct

   Incorrect

  17. Question

   8

   of

   10

   8

   . Question

   1

   point(s)

   Select the choice(s) that best describe(s) the following:

   The issue of pay rise is getting down to the wire in the last meeting between the board and the trade union.

   • The issue of pay rise is going to be ignored in the last meeting between the board and the trade union.

   • The issue of pay rise is going to be settled in the last meeting between the board and the trade union.

   • The issue of pay rise is going to be put aside in the last meeting between the board and the trade union.

   Correct

   Incorrect

  18. Question

   9

   of

   10

   9

   . Question

   1

   point(s)

   Fill in the blank with one of the idioms:

   • We got wires crossed and I waited for an hour in the wrong place.

   Correct

   Incorrect

  19. Question

   10

   of

   10

   with regard to

  20. about

  21. on

  22. towards

  23. in

  24. at

  25. Correct

   Incorrect

  CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM:

  Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng trong thực tế một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: OUT OF THE BLUE. Bài tập thực hành. English idioms and how to use them in real life …

  Ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của các thành ngữ: BURNED OUT. Bài tập thực hành. English idioms and how to use them in real life …

  Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO / COME / BE DOWN TO THE WIRE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life …

  Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LOST FOR WORDS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life …

  • 1
  • 2
  • 3
  • 92

  63

  SHARES

  Share

  Tweet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thì Tương Lai Gần–Near Future Tense / Dấu Hiệu Nhận Biết, Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Thì Tương Lai Gần (Near Future) Trong Tiếng Anh
 • Going To (Near Future) — Tiếng Anh Lớp 8
 • Cách Sử Dụng May Và Might Phân Biệt May Might
 • Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn The Present Perfect Continuous
 • French Translation Of ‘to Take Sb Somewhere’

  --- Bài mới hơn ---

 • Góc Giải Đáp Tiếng Anh: Take Into Account Là Gì
 • Lesson #332: To Take Into Account, To Have An Account To Settle
 • Các Giới Từ Đi Cùng Look, Get Và Take
 • Cấu Trúc In Place Of Trong Tiếng Anh
 • Take Off Có Nghĩa Là Gì? Những Trường Hợp Nên Dùng Từ Take Off
 • transitive verb

  Word forms:

  past tense

  took

  1. 

  (

  take hold of

  )

  pndre

  She held out the apple and he took it.

  Elle lui tendit la pomme et il la prit.

  Let me take your coat.

  Laissez-moi pndre votre manteau.

  She took her in her arms.

  Elle la prit dans ses bras.

  to take sb’s hand

  pndre la main de qn

  He took her hand and kissed it.

  Il prit sa main et y déposa un baiser.

  to take sb by the hand

  pndre qn par la main

  2. 

  (

  remove

  )

  pndre

  Someone’s taken my pen.

  Quelqu’un a pris mon stylo.

  The burglars took everything they could carry.

  Les cambrioleurs ont pris tout ce qu’ils pouvaient emporter.

  4. 

  (

  bring, carry

  )

  emmener

  He goes to London every week, but he never takes me.

  Il va à Londres toutes les semaines, mais il ne m’emmène jamais.

  to take sb somewhere

  emmener qn quelque part

  She took me to a Mexican restaurant.

  Elle m’a emmené dans un restaurant mexicain.

  She was taken to hospital.

  On l’a emmenée à l’hôpital.

  A bus takes them to school.

  Un bus les emmène à l’école.

  to take sb home

  ramener qn

  He offered to take her home in a taxi.

  Il a proposé de la ramener en taxi.

  to take the dog for a walk

  sortir le chien

  It’s your turn to take the dog for a walk.

  C’est ton tour de sortir le chien.

  6. 

  (

  cause to go

  )

  amener

  My work takes me abroad a lot.

  Mon travail m’amène souvent à l’étranger.

  A combination of talent and hard work have taken her to the top.

  Le talent et le travail combinés l’ont amenée au sommet.

  7. 

  (

  get

  )

  pndre

  Take the first street on the left.

  Prenez la pmière à gauche.

  9. 

  (

  have

  )

  pndre

  11. 

  (

  adopt

  )

  demander

  That takes a lot of courage.

  Cela demande beaucoup de courage.

  It takes a lot of money to do that.

  Il faut beaucoup d’argent pour faire ça.

  Cela demande beaucoup d’argent de faire ça.

  13. 

  accepter

  assumer

  She’s reluctant to take all the credit.

  Elle rechigne à s’attribuer tout le mérite.

  17. 

  (

  also:

  take on

  )

  pndre

  remporter

  21. 

  (

  derive

  )

  passer

  Have you taken your driving test yet?

  Est-ce que tu as déjà passé ton permis de conduire ?

  23. 

  (

  study

  )

  faire

  I decided to take French instead of German.

  J’ai décidé de faire du français au lieu de l’allemand.

  24. 

  (

  consume

  )

  pndre

  26. 

  (

  measure

  )

  contenir

  29. 

  (

  wear

  )

  faire

  The firm took £100,000 in bookings.

  La firme a fait 100 000 livres en réservations.

  35. 

  (

  mainly

  Britain

  ) (

  teach

  )

  enseigner

  to take sb for sth

  enseigner qch à qn

  The teacher that took us for economics was Miss Humphrey.

  Le professeur qui nous enseignait l’économie était Miss Humpy.

  36. 

  (

  pside over

  )

  [

  meeting

  ]

  présider

  37. 

  (

  deduct

  )

  to take sth from sth

  ôter qch de qch

  Take 7 from 12 and you’re left with 5.

  7 ôté de 12, il vous reste 5.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Take… For Granted: Cụm Từ Khó Dịch Nhưng Đầy Ý Nghĩa » Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Làm Thế Nào Để Phân Biệt Giữa Welcome Và Welcomed?
 • Động Từ + Tân Ngữ + Nguyên Thể Có To (Verb + Object + To
 • Kinh Nghiệm Xin Tài Trợ Cho Sự Kiện Của Bạn
 • Sự Giống Và Khác Nhau Của Vòng Lặp For, Whilevà Do …while Trong Lập Trình C
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100