Cấu Trúc Điều Khiển If Else Trong C++

--- Bài mới hơn ---

 • Làm Việc Với Cấu Trúc If Else Trong Lập Trình C++
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cấu Trúc If Else Trong Vba Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm If
 • Cấu Trúc Điều Khiển If
 • Lồng Các Lệnh If…else Trong Java
 • Trong ngôn ngữ C++ cũng như các ngôn ngữ lập trình khác như JAVA, C#, Ruby, PHP, Javascript thì chương trình sẽ được biên dịch và thực thi các câu lệnh theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vậy trong một số trường hợp chúng ta muốn đoạn code của mình chỉ được thực thi khi thõa mãn một số điều kiện nào đó thì phải làm như thế nào? Trong C++ có hỗ trợ cho chúng ta thực hiện điều trên bằng cấu trúc điều khiển như if else, switch case.

  Trong bài học hôm nay chúng ta chỉ tìm hiều cấu trúc điều khiển if else trong C++, còn cấu trúc điều khiển switch case chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài kế tiếp.

  1. Nội dung chính của lệnh if

  Câu lệnh if else trong C++ dùng để điều khiển đoạn code được thực thi khi thõa mãn được điều kiện. Trong C++ có các loại cấu trúc điều khiển if else như sau:

  • if statement (Câu lệnh if)
  • if else statement (Câu lệnh if else)
  • nested if statement (Câu lệnh if lồng nhau)
  • if else if ladder

  2. Tìm hiểu lệnh If

  Câu lệnh if là cấu trúc điều khiển đơn giản nhất, nó quyết định đoạn code được thi hay không. Nếu điều kiện đúng thì đoạn code bên trong lệnh if được thực thi, ngược lại thì đoạn code đó sẽ không được thực thi.

  Lưu ý: Nếu chúng ta không cung cấp dấu “{” sau câu lệnh if thì mặc định nó chỉ thực thi một dòng lệnh duy nhất theo sau if.

  Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

  Như các bạn thấy, vì biến i có giá trị là 5 nên lệnh if thứ hai sẽ được thực hiện, nên màn hình sẽ in ra kết quả là ” 5 bằng 5“. Tiếp theo nó sẽ chạy các đoạn code bên ngoài lệnh if, tức là nó sẽ in ra dòng ” Cau lenh o ngoai if“.

  3. Tìm hiểu lệnh if else

  Câu lệnh if else sẽ thực thi đoạn code sau if nếu điều kiện đúng, ngược lại sẽ thực thi đoạn code sau else. Nếu xét theo lời văn chúng ta sử dụng trong cuộc sống hằng ngày thì chúng ta có ví dụ sau: Nếu bạn An đi học thì không bị phạt, ngược lại bạn An sẽ bị phạt.

  Tương tự, bạn cần phải xem cú pháp và lưu đồ hoạt động của nó trước khi làm ví dụ.

  Lưu đồ hoạt động.

  Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

  4. Tìm hiểu lệnh if else lồng nhau

  Câu lệnh if ở bên trong một câu lệnh if khác, chúng ta gọi đó là câu lệnh if else lồng nhau. Lệnh if else lồng nhau được sư dụng khá nhiều trong thực tế, nó giúp chúng ta rẻ nhánh những chương trình phức tạp.

  Các bạn cứ chạy từ trên xuống và từ trái qua phải. Vì biến i = 15 nên nội dung bên trọng lệnh if đầu tiên sẽ được chạy. Lúc này bên trong lại có thêm lệnh if else khác nên quy trình hoạt động cứ áp dụng nguyên tắc mà chúng ta đã học ở trên, và kết quả sẽ thu về là ” 15 nhỏ hơn hoặc bằng 15“.

  5. Tìm hiểu lệnh if else if ladder

  Câu lệnh if else if cho phép so sánh với nhiều điều kiện, chương trình sẽ chạy từ trên xuống dưới, nếu gặp điều kiện nào đúng thì sẽ thực thi đoạn code bên trong điều kiện đó. Ví vậy đối với cấu trúc điều khiển if else if chúng ta có thể thực thi nhiều đoạn code khác nhau.

  Lưu đồ hoạt động.

  Cách dùng này có thể thay thế cho lệnh if else lồng nhau trong một số trường hợp, chính vì vậy trong thực tế cách này được sử dụng nhiều nhất.

  6. Kết luận

  Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong 4 loại cấu trúc điều khiển if trong C++ đó là câu lệnh if, câu lệnh if-else, câu lệnh if lồng nhau, câu lệnh if-else-if

  Trong bài này chúng ta chỉ cần nhớ một số điểm cần lưu ý đó là câu lệnh if chỉ có một điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực thi đoạn code, ngược lại đoạn code sẽ không được thực thi.

  Câu lệnh if-else nếu điều kiện đúng sẽ thực thi đoạn code bên trong if, ngược lại sẽ thực thi đoạn code bên trong else, câu lệnh if-else-if cho phép so sánh nhiều điều kiện, đi từ trên xuống dưới, nếu điều kiện nào đúng thì thực thi đoạn code bên trong điều kiện đó.

  Tùy theo yêu cầu bài toán của mình mà áp dụng cấu trúc điều khiển if cho phù hợp. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cú pháp điều khiển nữa trong C++ đó là switch-case.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Tin Học 11
 • Bài 9. Cấu Trúc Rẽ Nhánh
 • Cấu Trúc Rẽ Nhánh If Else Trong C#
 • Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh
 • Cách Sử Dụng Một Số Cấu Trúc Khác Với If (Phần 1)
 • Cấu Trúc Rẽ Nhánh If Else Trong C#

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 9. Cấu Trúc Rẽ Nhánh
 • Giáo Án Tin Học 11
 • Cấu Trúc Điều Khiển If Else Trong C++
 • Làm Việc Với Cấu Trúc If Else Trong Lập Trình C++
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cấu Trúc If Else Trong Vba Excel
 • Dẫn nhập

  Ở bài TOÁN TỬ TRONG C# chúng ta đã tìm hiểu về toán tử 3 ngôi (). Đó có thể xem là một cấu trúc rẽ nhánh đơn giản. Vậy ” cấu trúc rẽ nhánh” là gì? Sử dụng chúng như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này – Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C# .

  Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

  Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

  • Cấu trúc rẽ nhánh là gì? Có mấy loại cấu trúc rẽ nhánh?
  • Cấu trúc If else dạng thiếu và dạng đủ.
  • Ví dụ chương trình sử dụng cấu trúc If else.

  Cấu trúc rẽ nhánh là gì? Có mấy loại cấu trúc rẽ nhánh

  Xét 2 mệnh đề sau:

  Các bạn để ý những chữ in đậm trong 2 mệnh đề trên. Cấu trúc hoặc Nếu. . . thì. . . ngược lại thì. . . được gọi là cấu trúc rẽ nhánh .

  Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có loại cấu trúc rẽ nhánh:

  Cấu trúc rẽ nhánh If. . . else. . . còn có tên gọi khác là “câu lệnh điều kiện”.

  Cấu trúc If else dạng thiếu và dạng đủ

  Dạng thiếu

  string K = "Kteam"; if (K == "Kteam") // Biểu thức điều kiện sử dụng toán tử == đề so sánh xem giá trị biến K có bằng "Kteam" hay không. Nếu bằng trả thì trả về true ngược lại thì trả về false. Console.WriteLine("Free Education"); // In ra màn hình chữ "Free Education" nếu biểu thức trên đúng.

  Kết quả khi chạy chương trình trên là:

  Cú pháp: Ví dụ:

  string K = "Kteam"; if (K == "Kteam") // Nếu giá trị K bằng "Kteam" thì Console.WriteLine("Free Education"); // In ra màn hình "Free Education" else // Ngược lại thì Console.WriteLine("Connecting to HowKteam. . ."); // In ra màn hình "Connecting to HowKteam. . ."

  Kết quả khi chạy chương trình trên là:

   Vì biểu thức điều kiện K == “Kteam” là đúng nên màn hình vẫn in ra “Free Education”.

  Một số lưu ý khi sử dụng câu lệnh điều kiện

  Nếu muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì ta có thể nhóm chúng vào trong cặp ngoặc nhọn { } .

  Hoặc

  Lời khuyên là cho dù chỉ thực hiện 1 câu lệnh vẫn để trong cặp ngoặc nhọn { } để code rõ ràng, dễ đọc, dễ nâng cấp sữa chữa.

  Trong câu lệnh có thể chứa một câu lệnh điều kiện con nữa. Bạn có thể vận dụng điều này để làm giải quyết những vấn đề phức tạp.

  Ngoài cấu trúc If. . . else. . . cơ bản trên còn có cấu trúc nhỏ khác là If. . . else if. . . else. Ví dụ: I

  • Có thể hiểu ngắn gọn là "Nếu. . . thì. . . Ngược lại, nếu. . . thì. . . Trường hợp khác. . .".
  • Các biểu thức điều kiện được kiểm tra từ trên xuống dưới và không kiểm tra lại.
  • Nếu biểu thức điều kiện đang kiểm tra trả về true thì
   • Thực hiện khối lệnh bên trong nó.
   • Thoát ra khỏi cấu trúc.
   • Không kiểm tra các biểu thức điều kiện còn lại.

  So với toán tử 3 ngôi thì:

  • Câu lệnh điều kiện nhìn trực quan hơn và có thể thực hiện nhiều câu lệnh hơn.
  • Nhưng nếu chỉ thực hiện 1 câu lệnh điều kiện đơn giản thì dùng toán tử 3 ngôi sẽ làm cho code ngắn gọn và viết nhanh hơn.

  Ví dụ chương trình sử dụng cấu trúc If else

  Ví dụ: Viết chương trình giải phương trình bậc 1: Ax + B = 0.

  Trong ví dụ mình đã sử dụng cả 2 dạng câu lệnh điều kiện là:

  Kết quả khi chạy chương trình trên là:

  Bài tập tự luyện

  1. Viết chương trình nhập vào một số tương ứng là năm. Xuất ra màn hình năm vừa nhập và tuổi của một người tương ứng với năm vừa nhập đó.
  2. Từ câu 1. Thêm chức năng:
   Viết trò chơi Kéo Búa Bao với cách chơi: Người dùng sẽ nhập vào các số 1 hoặc 2 hoặc 3 tương ứng với kéo hoặc búa hoặc bao. Máy sẽ ngẫu nhiên sinh ra một số trong 3 số và tính toán máy hoặc người chiến thắng. Nhớ phải in kết quả ra màn hình.

  Nội dung bài này giúp các bạn nắm được:

  • Khái niệm về cấu trúc rẽ nhánh. Các loại cấu trúc rẽ nhánh.
  • Cấu trúc If else dạng thiếu và dạng đủ.
  • Viết chương trình sử dụng cấu trúc If else.

  Bài học sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một khái niệm tiếp theo đó là CẤU TRÚC RẼ NHÀNH SWITCH - CASE TRONG C#.

  Tải xuống

  Tài liệu

  Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Cấu trúc rẽ nhánh If else trong C# dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

  Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh
 • Cách Sử Dụng Một Số Cấu Trúc Khác Với If (Phần 1)
 • Cách Sử Dụng Cấu Trúc Câu Điều Kiện If Và Những Lưu Ý Quan Trọng
 • Tất Tần Tật Về Câu Điều Kiện (Conditional Sentence) Trong Tiếng Anh
 • Tổng Hợp Kiến Thức Cấu Trúc Đảo Ngữ Trong Câu Điều Kiện
 • Cấu Trúc Lệnh Rẽ Nhánh If Else Trong C#

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Because Of Và Despite
 • Phân Biệt As, Because, Since Và For
 • Mệnh Đề Trạng Ngữ (Adverbial Clause)
 • Mệnh Đề Trạng Ngữ (Adverbial Clause): Lý Thuyết & Bài Tập Thực Hành
 • Adverb Clauses Of Cause Reason (Mệnh Đề Trạng Từ Chỉ Nguyên Nhân) Unit 6 Sgk Tiếng Anh 9
 • đây là bài viết về lệnh rẽ nhánh IF nếu các bạn chưa có kiến thức về các lệnh vào ra và lệnh gán thì các bạn có thể tham khảo TẠI ĐÂY để có thể nắm chắc hơn kiến thức trong bài này

  chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết với cấu trúc rẽ nhánh if else sau đây:

  Cấu trúc này được dùng khi một lệnh hay một khối lệnh chỉ được thực hiện khi một điều kiện nào đó thoả mãn. Dạng của nó như sau:

  if (condition) statement

  trong đó condition là biểu thức sẽ được tính toán. Nếu điều kiện đó là true, statement được thực hiện. Nếu không statement bị bỏ qua (không thực hiện) và chương trình tiếp tục thực hiện lệnh tiếp sau cấu trúc điều kiện.

  Ví dụ, đoạn mã sau đây sẽ viết x is 100 chỉ khi biến x chứa giá trị 100:

  if (x < 0) printf("x is negative"); else printf( "x is 0");

  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system(“pause”) or input loop */

  int main(int argc, char *argv) {

  int a,b;

  printf(“A = “);

  scanf(“%d”,&a);

  printf(“B = “);

  scanf(“%d”,&b);

  printf(“nnn”);

  {

  printf(“tong %d + %d = %d lon hon hoac bang 1000”,a,b,a+b);

  }

  else

  {

  printf(“tong %d + %d = %d be hon 1000”,a,b,a+b);

  }

  printf(“nnn”);

  {

  printf(“tich %d x %d = %d lon hon hoac bang 1000”,a,b,a*b);

  }

  else

  {

  printf(“tich %d x %d = %d be hon 1000”,a,b,a*b);

  }

  printf(“nnn”);

  system(“pause”);

  return 0;

  }

  If the difference is not equal to any of the values entered, display the following message:

  Difference is not equal to any of the values entered

  dịch. Viết một chương trình để chấp nhận 2 con số. Tính toán sự khác biệt giữa hai giá trị. Nếu sự khác biệt bằng bất kỳ giá trị nhập vào ban đầu, sau đó hiển thị thông báo sau:

  Nếu sự khác biệt là không bằng bất kỳ giá trị nhập vào, hiển thị thông báo sau:

  Sự khác biệt là không bằng bất kỳ giá trị được nhập

  • – khai báo 3 biến nguyên a,b,c:
  • – nhập và đọc 2 số a và b là số bị trừ và số trừ:
  • – gán c = a – b:
  • – so sánh c với a
  • – nếu c bằng a thì in ra ta có c = a
  • – nếu không thì so sánh c với b
  • – nếu c= b thì kết luận c=b
  • – nếu không c không bằng a cũng không bằng b

  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system(“pause”) or input loop */

  int main(int argc, char *argv) {

  printf (” what grade (a,b or c): “);

  char i;

  scanf(“%c”,&i);

  if (i == ‘a’)

  {

  printf(“Allowance = 300”);

  }

  else{

  if (i == ‘b’)

  {

  printf(“Allowance = 250”);

  }

  else

  {

  printf(“allwance = 100”);

  }

  }

  printf(“nnn”);

  system(“pause”);

  return 0;

  }

  If marks < 35 – grade E

  5. Viết chương trình để đánh giá các lớp của một học sinh vì các khó khăn sau đây

  Phân tích từng bước:

  • – khai báo biến số nguyên i
  • – vào i
  • – nếu đúng in ra mark = A
  • – nếu đúng in ra mark = B
  • – nếu đúng in ra mark = C
  • – nếu đúng in ra mark = D
  • – nếu sai in ra mark = E

  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system(“pause”) or input loop */

  int main(int argc, char *argv[]) {

  printf (“Mark = “);

  int i;

  scanf(“%d”,&i);

  {

  printf(” grade A”);

  }

  else

  {

  {

  printf(“grade B”);

  }

  else

  {

  {

  printf(“grade C”);

  }

  else

  {

  {

  printf (“grade D”);

  }

  else

  {

  printf (“grade E”);

  }

  }

  }

  }

  printf(“nnn”);

  system(“pause”);

  return 0;

  }

  Kết luận: đây là lý thuyết và những bài tập về lệnh rẽ nhanh if else… cũng rất khó để hiểu được nhưng khi đã hiểu thì lại cảm thấy rất dễ 🙂 mong các bạn sau khi đọc xong bài của mình sẽ nắm được bài học 1 cách tốt nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Cấu Trúc Điều Khiển If For While Repeat Trong Swift
 • Cách Dùng Zu Trong Tiếng Đức
 • Cách Sử Dụng Lassen, Brauchen, Werden Trong Tiếng Đức (B1, B2)
 • Passiversatzformen: Bốn Cách Diễn Đạt Bị Động Khác Nhau (B2, C1)
 • Một Số Động Từ Đặc Biệt (Need, Dare, Be, Get)
 • Làm Việc Với Cấu Trúc If Else Trong Lập Trình C++

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Cấu Trúc If Else Trong Vba Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm If
 • Cấu Trúc Điều Khiển If
 • Lồng Các Lệnh If…else Trong Java
 • Cấu Trúc Điều Kiện If Trong Python
 • Cấu trúc điều kiện if else là cấu trúc đầu tiên mà các bạn học lập trình c++ cần hiểu rõ và áp dụng thành thạo vào bài toán cụ thể khi cần. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc này chúng ta sẽ cùng nhau xem những vấn đề sau:

  Cấu trúc điều kiện If Else trong lập trình c/c++

  Nếu biểu thức điều kiện đúng sẽ thực hiện công việc trong if, ngược lại nếu điều kiện sai và có else thì sẽ thực hiện công việc trong else. Chúng ta có thể sử dụng dấu {} để viết nhiều hơn một công việc nếu muốn.

  • Nếu Hiếu học chăm chỉ thì bạn sẽ trở thành lập trình viên c++
  • Nếu đèn xanh thì được phép đi ngược lại sẽ dừng xe
  • Chúng ta nói với người yêu rằng: Nếu hôm nay trời mưa thì ở nhà xem phim còn ngược lại sẽ đi chơi bách thú
  • ….

  Rất nhiều từ nếu mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống. Các bạn đọc đến đây thì ai cũng hiểu những câu nếu tôi ví dụ ở trên vì chúng ta đang nói với nhau bằng ngôn ngữ Tiếng việt :). Vấn đề đặt ra ở đây đó là: Máy tính có thể hiểu những điều trên không ? Câu trả lời đó là: Có nếu như chúng ta mô tả ngôn ngữ theo kiểu máy tính. Và sau đây là minh hoạ bằng cấu trúc ngôn ngữ lập trình c/c++ mà máy tính sẽ hiểu được như sau:

  Ví dụ 1: Nhập chiều cao của Tuyên và Thắng. Sau đó kiểm tra xem chiều cao của hai bạn có bằng nhau không ?

  Code xử lý so sánh chiều cao của Tuyên và Thắng bằng lập trình c/c++:

  Ví dụ 2: Giải phương trình bậc nhất ax + b = c với a # 0

  Để hiểu rõ hơn về hoạt động của 2 bài thực hành trong c++. Các bạn mới học lập trình c++ có thể sử dụng cả 2 cú pháp c hoặc c++ để giải quyết đều được. Các bạn cũng có thể xem video dưới về cấu trúc if else trong lập trình c++.

  =============================

  STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

  Hotline: 0963 723 236 – 0866 586 366

  Website: https://stanford.com.vn

  Facebook: http://bit.ly/2FN0TYb

  Youtube: http://bit.ly/2TkKT7I

  You might also like…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Điều Khiển If Else Trong C++
 • Giáo Án Tin Học 11
 • Bài 9. Cấu Trúc Rẽ Nhánh
 • Cấu Trúc Rẽ Nhánh If Else Trong C#
 • Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh
 • Cấu Trúc Điều Khiển If Else Trong Php

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu Lệnh If Trong C++
 • Câu Lệnh Điều Kiện If Else Trong Php
 • Câu Lệnh Rẽ Nhánh If Và Switch Trong Php
 • Lệnh If Elseif Else Trong Php
 • Bài Tập Câu Ước Với Wish Dành Cho Lớp 9
 • Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

  Biểu thức điều khiển dùng để rẽ nhánh việc thực hiện các chức năng theo các biểu thức điều kiện khác nhau

  Các Cấu Trúc Điều Khiển

  • Câu lệnh if
  • Câu lệnh if else
  • Câu lênh if…elseif…else
  • Câu lệnh điều kiện lồng nhau

  Cấu Trúc If

  Câu lệnh if xác định thực thi đoạn chương trình khi giá trị trả về của phép toán là true

  <?php if (biểu thức điều kiện) {     //Đoạn chương trình khi thỏa mãn điều kiện }

  Xây Dựng Biểu Thức Điều Kiện

  • Biểu thức điều kiện đơn: Sử dụng phép toán so sánh để thiết lập giá trị so sánh hai biểu thức trả về true hoặc false

  $number<0 $username ==''

  ($username == 'PhanCuong') && ($password == 'admin') !is_numeric($number) !empty($error)

   

  Chú ý

  • Tránh nhầm lẫn toán tử gán (=) và toán tử (==). Toán tử (==) chuyên dùng so sánh

  Câu Lệnh If

  Câu lệnh if dùng để xác định thực thi đoạn chương trình nếu giá trị trả về của phép toán là true

  <?php

  if (biểu thức điều kiện) {

      //Đoạn chương trình thực thi khi BTDK trả về true

  }

  Câu Lệnh If Else

  Câu lệnh if… else để xác định việc thưc hiện chương trình khi giá trị trả về true hoặc false

  <?php

  if (biểu thức điều kiện) {

      //Đoạn chương trình thực thi khi BTDK trả về true

  }else{

       // Đoạn chương trình thực thi khi BTDK trả về false

  }

  Câu lệnh If ElseIf...Else

  • Cấu trúc trên để thực hiện các đoạn chương trình theo từng phân khúc khác nhau.

  <?php

  if (Điều kiện 1) {

      //Thực thi khi Điều kiện 1 đúng

  } elseif(Điều kiện 2) {

     //Thực thi khi Điều kiện 1 sai, Điều kiện 2 đúng

  }

  ...

  elseif(Điều kiện n){

     //Thực thi khi Điều kiện 1,2...n-1 sai, Điều kiện n đúng

  }else{

      // Thực hiện khi Điều kiện 1,2, 3, ...n sai

  }

   

  Bài tập: Chuyển đổi thang điểm 10 sang thang điểm tín chỉ A, B, C, D, F

  Cấu trúc câu lệnh if lồng nhau

  Là cấu trúc điều kiện phục thuộc vào các điều kiện khác

  <?php

  if (Điều kiện 1) {

      //Thực thi khi Điều kiện 1 đúng

      if(Điều kiện 2){

          //Thực thi khi điều kiện 1, 2 đúng

      }

  }

  Bài tập: Viết chương trình giải phương trình bậc hai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Cấu Trúc If…..else
 • Đã Tìm Thấy Đáp Án Cho Câu Hỏi: Tại Sao Chúng Ta Chỉ Lấy Dna Ty Thể Từ Mẹ
 • Hiểu Về Adn Ti Thể
 • Hệ Gen Ty Thể Và Những Khám Phá Mới — Idna
 • Điều Hòa Biểu Hiện Gen
 • Chi Tiết Bài Học C++ If…else

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Lệnh If Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Câu Lệnh Rẽ Nhánh (If Else) Trong Java
 • Câu Lệnh If, If…else Trong Java » Cafedev.vn
 • Chi Tiết Bài Học 11.python If, Else
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Ternary Operator (Rút Gọn Cấu Trúc Rẽ Nhánh If Else)
 • C++ if…else

  Trong bài này, bạn sẽ được học về cách viết câu lệnh ra quyết định trong chương trình C++ sử dụng các dạng câu lệnh if…else khác nhau.

  if (điều_kiện_kiểm_tra) { //các câu lệnh }

  Câu lệnh if đánh giá điều kiện kiểm tra bên trong dấu ngoặc tròn. Nếu biểu thức kiểm tra là đúng, câu lệnh bên trong thân của if sẽ được thực thi. Nếu biểu thức kiểm tra là sai, câu lệnh bên trong thân của if sẽ được bỏ qua.

  Câu lệnh if hoạt động thế nào?

  Ở hình bên trái, điều kiện của câu lệnh if (test < 10) là đúng nên chương trình sẽ nhảy vào thực thi các câu lệnh trong thân if. Ngược lại ở hình bên phải, điều kiện của câu lệnh if sai nên chương trình bỏ qua thân câu lệnh if và thực thi ở sau khối đó.

  Flowchart của câu lệnh if

  Hình 1. Sơ đồ hoạt động câu lệnh if

  Ví dụ 1: Câu lệnh if trong C++

  using namespace std; int main() { int number; cout << "Enter an integer: "; // Kiểm tra xem liệu số nhập vào có phải là số dương hay không { cout << "You entered a positive integer: " << number << endl; } cout << "This statement is always executed."; return 0; }

  Đầu ra 1

  Enter an integer: 5

  You entered a positive number: 5

  This statement is always executed.

  Đầu ra 2

  Enter a number: -5

  This statement is always executed.

  Câu lệnh if else sẽ thực thi mã nguồn trong thân câu lệnh if nếu điều kiện kiếm tra là đúng và bỏ qua mã nguồn trong thân câu lệnh else.

  Nếu điều kiện kiểm tra là sai, nó sẽ thực thi mã nguồn bên trong thân câu lệnh else và bỏ qua mã nguồn trong thân câu lệnh if.

  Câu lệnh if…else hoạt động thế nào?

  Flowchart của if…else

  Ví dụ 2: Câu lệnh if…else trong C++

  // Chương trình này kiểm tra một số nguyên là âm hay dương // Chương trình này coi 0 là một số dương using namespace std; int main() { int number; cout << "Enter an integer: "; { cout << "You entered a positive integer: " << number << endl; } else { cout << "You entered a negative integer: " << number << endl; } cout << "This line is always printed."; return 0; }

  Đầu ra

  Enter an integer: -4

  You entered a negative integer: -4.

  This line is always printed.

  Câu lệnh if…else thực thi hai đoạn mã nguồn khác nhau tùy theo biểu thức kiểm tra là đúng hay sai. Đôi khi, một biểu thức kiểm tra có thể có nhiều hơn hai khả năng.

  Câu lệnh if…else lồng nhau cho phép bạn kiểm tra nhiều điều kiện và thực thi các đoạn mã nguồn khác nhau với nhiều hơn hai điều kiện.

  Cú pháp câu lệnh if…else lồng nhau

  if (biểu_thức_kiểm_tra1) { // Câu lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_kiểm_tra1 là đúng } else if(biểu_thức_kiểm_tra2) { // Câu lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_kiểm_tra1 là sai và biểu_thức_kiểm_tra2 là đúng } else if (biểu_thức_kiểm_tra3) { // Câu lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_kiểm_tra1 và biểu_thức_kiểm_tra2 là sai và biểu_thức_kiểm_tra3 là đúng } . . else { // Câu lệnh cần thực hiện nếu tất cả các biểu thức kiểm tra đều sai }

  Ví dụ 3: Câu lệnh if…else lồng nhau

  // Chương trình kiểm tra xem một số nguyên là dương, âm hay bằng 0 using namespace std; int main() { int number; cout << "Enter an integer: "; { cout << "You entered a positive integer: " << number << endl; } else if (number < 0) { cout<<"You entered a negative integer: " << number << endl; } else { cout << "You entered 0." << endl; } cout << "This line is always printed."; return 0; }

  Đầu ra

  Enter an integer: 0

  You entered 0.

  This line is always printed.

  Một toán tử tam nguyên (Conditional/Ternary Operator ?:) sẽ sử dụng 3 toán hạng, toán tử này có thể dùng để thay thế cho câu lệnh if…else.

  Xem đoạn mã sau:

  if (a < b) { a = b; } else { a = -b; }

  Bạn có thể thay đoạn mã nguồn trên bằng:

  a = (a < b) ? b : -b;

  Toán tử tam nguyên sẽ dễ đọc hiểu hơn là một câu lệnh if…else đối với các điều kiện ngắn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Cách Dùng Thêm Của If
 • Cấu Trúc Của Một Chương Trình Arduino Ide – Hourofcode Vietnam
 • Câu Lệnh Điều Kiện If
 • 10. Khai Báo Cú Pháp If,if..else, If Elseif..else Trong Vba Excel – Blog Chia Sẽ Kiến Thức Học Excel
 • Hàm If Trong Excel – Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Cấu Trúc If…..else

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Điều Khiển If Else Trong Php
 • Câu Lệnh If Trong C++
 • Câu Lệnh Điều Kiện If Else Trong Php
 • Câu Lệnh Rẽ Nhánh If Và Switch Trong Php
 • Lệnh If Elseif Else Trong Php
 • Chia sẻ

  Trong C#, khi lập trình về điều kiện xử lý, ta thường chọn cấu trúc rẽ nhánh if …..else. Thông thường If…Else có cấu trúc như sau:

  Cấu trúc 1:

  Cấu trúc 2:

  …………………………

  else

  Ví dụ: minh hoạ cách sử dụng cấu trúc If để tìm số lớn nhất trong hai số nguyên a, b

  static void Main(string[] args) { int a, b; a = int.Parse(Console.ReadLine()); b = int.Parse(Console.ReadLine()); int m = a; if (m < b) m = b; Console.WriteLine("Max = " + m); Console.ReadLine(); }

  Kết quả:

  Nội dung trên chúng tôi được biên soạn, biên dịch từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời đã được viết thành chương trình chạy. chúng tôi bảo lưu mọi quyền đối với những bài viết này. Mọi hình thức sao chép đều cần phải được chúng tôi cấp phép.

  Chia sẻ

  Điều hướng bài viết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đã Tìm Thấy Đáp Án Cho Câu Hỏi: Tại Sao Chúng Ta Chỉ Lấy Dna Ty Thể Từ Mẹ
 • Hiểu Về Adn Ti Thể
 • Hệ Gen Ty Thể Và Những Khám Phá Mới — Idna
 • Điều Hòa Biểu Hiện Gen
 • Thay Thế Các Gen Kiềm Chế Khối U Trong Ung Thư
 • Cấu Trúc Điều Khiển If … Else Trong Java

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Đảo Ngữ Câu Điều Kiện Loại 1 2 3
 • Cấu Trúc Câu Điều Kiện Loại 1 2 3 Và Các Chú Ý Ở Mệnh Đề Điều Kiện If
 • Tất Cả Công Thức Tiếng Anh Lớp 9
 • Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9
 • 5 Loại Câu Điều Kiện Tiếng Anh
 • Trước khi ra một quyết định nào đó, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra các điều kiện cụ thể. Ở đây, các câu lệnh, cấu trúc điều khiển IF trong lập trình JAVA được sử dụng để hỗ trợ việc này. Nó sẽ kiểm tra điều kiện: ĐÚNG hay SAI để quyết định thực hiện hành động nào đó.

  Có nhiều loại khác nhau của cấu trúc IF.

  • Cấu trúc if
  • Cấu trúc if … else
  • Cấu trúc if … else if … else
  • Cấu trúc if lồng nhau

  Cấu trúc điều khiển if kiểm tra điều kiện và thực thi mã bên trong nếu điều kiện là ĐÚNG (true)

  Cú pháp cấu trúc if

  if(condition){ //code to be executed }

  Kết quả:

  Đủ tuổi xem phim 18+

  Cấu trúc if else trong JAVA

  Cấu trúc điều khiển if else kiểm tra điều kiện và thực thi mã bên trong khối if nếu điều kiện là ĐÚNG (true). Nếu SAI (false) thì thực thi mã bên trong khối else.

  Cú pháp cấu trúc điều khiển if else

  if(condition){ //Code thực thi nếu điều kiện true } else{ //Code thực thi nếu điều kiện false }

  //Chương trình if else trong Java //Chương trình kiểm tra số chẵn, số lẻ public class IfElseExample { public static void main(String args) { int number = 13; //Sử dụng toán tử 3 ngôi String output = (number % 2 == 0) ? "Số Chẵn" : "Số Lẻ"; System.out.println(output); } }

  Kết quả:

  Cấu trúc if else if trong Java

  Cấu trúc if … else if … else if … else thực hiện một điều kiện từ nhiều câu lệnh

  Cú pháp cấu trúc if else if

  if(condition1){ //Code thực thi nếu điều kiện 1 true }else if(condition2){ //Code thực thi nếu điều kiện 2 true } else if(condition3){ //Code thực thi nếu điều kiện 3 true } ... else{ //Code thực thi nếu tất cả các điều kiện false }

  Kết quả:

  Khá

  Kết quả:

  Cấu trúc if lồng nhau trong Java

  Câu lệnh if lồng nhau đại diện cho khối if nằm trong khối if khác. Ở đây, khối bên trong chỉ kiểm tra nếu điều kiện khối bên ngoài là đúng:

  Cú pháp cấu trúc if lồng nhau

  if(condition){ //Code thực thi if(condition){ //Code thực thi } }

  Kết quả:

  Đủ điều kiện hiến máu

  Ví dụ 2 sử dụng cấu trúc if else lồng nhau

  Kết quả:

  Không đủ điều kiện hiến máu

  Kết luận

  Như vậy là bạn đã biết cách sử dụng cấu trúc if, cấu trúc if else, cấu trúc if else if và cả cấu trúc if lồng nhau trong Java.

  Note: Đây là những thứ căn bản về ngôn ngữ lập trình. Còn nếu bạn muốn học Java để làm việc thì tham khảo ngay Khóa học Java Fullstack này!

  Chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn cấu trúc if trong các bài học tiếp theo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Điều Kiện Và Vòng Lặp Trong Java
 • Viết Lại Câu Với Cấu Trúc But For
 • Những Điều Cần Lưu Ý Với Câu Điều Kiện
 • Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Anh
 • Câu Điều Kiện Hỗn Hợp Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Trong C/c++

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Dữ Liệu Trong C++
 • Lập Trình C++: Cấu Trúc Dữ Liệu Trong C++
 • Các Cấu Trúc Dữ Liệu Trong C++
 • Bài 1: Tổng Quan Về Cơ Sở Dữ Liệu
 • Danh Sách Liên Kết Đơn
 • Các mảng trong C/C++ cho phép bạn định nghĩa một vài loại biến có thể giữ giá trị của một vài thành viên cùng kiểu dữ liệu. Nhưng structure – cấu trúc là một loại dữ liệu khác trong ngôn ngữ lập trình C/C++, cho phép bạn kết hợp các dữ liệu khác kiểu nhau.

  Cấu trúc được sử dụng để biểu diễn một bản ghi. Giả sử bạn muốn lưu trữ giá trị của một quyển sách trong thư viện của bạn. Bạn có thể lưu trữ các thuộc tính của sách sau đây:

  Viết code C++ trên trình duyệt

  Định nghĩa một cấu trúc trong C++

  Để định nghĩa cấu trúc, bạn phải sử dụng câu lệnh struct. Câu lệnh struct định nghĩa một kiểu dữ liệu mới, với hơn một thành viên trong chương trình của bạn. Dạng tổng quát của câu lệnh struct như sau đây:

  struct ;

  struct Books { char tieude; char chude; char tacgia; int book_id; }Books;

  Books QuyenSach1, QuyenSach2;

  Bạn có thể sử dụng từ khóa typedef trong C++ cho các dạng không phải cấu trúc, như sau:

  typedef long int *pint32; pint32 x, y, z;

  Với x, y và z là tất cả con trỏ tới long int.

  Theo Tutorialspoint

  Bài trước: Input/Output trong C++

  Bài tiếp: Lớp(class) và Đối tượng trong C++

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lộ Trình Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (Phần 2)
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (Data Structure And Algorithms) Cơ Bản
 • Bài Tập Ctdl Và Gt 1
 • Bảng Băm Và Các Cơ Chế Giải Quyết Xung Đột Cơ Bản
 • Cách Học Giỏi Thuật Toán Và Cấu Trúc Dữ Liệu Dễ Dàng?
 • Bài 9 : Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong Pascal ( If … Then … Else … ; )

  --- Bài mới hơn ---

 • Khối Lệnh Begin … End Trong Pascal
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Unless Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Whether Trong Tiếng Anh
 • Tổng Hợp Về Cấu Trúc If (Whether) Trong Tiếng Anh
 • Cách Phân Biệt If Và Whether
 • Cấu trúc rẽ nhánh: Cấu trúc dùng để diễn đạt một việc sẽ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

  Rẽ nhánh bao gồm 2 loại:

  + Dạng thiếu: Nếu … thì

  Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi.

  Vậy nếu trời không nắng thì chúng ta làm gì còn chưa biết.

  + Dạng đủ: Nếu … thì …,nếu không thì.

  Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi, nếu không thì chúng ta sẽ ở đọc truyện ở nhà.

  Vậy nếu trời không nắng chúng ta sẽ ở nhà đọc truyện.

  2. Câu lệnh if-then

  Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if-then. Tương ứng với hai dạnh thiếu và đủ nói ở trên, Pascal có hai câu lệnh if-then.

  Trong đó:

  + Điều kiện là biểu thức logic.

  + Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

  Ở dạng thiếu: điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng (có giá trị true) thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

  Ở dạng đủ: điều kiện cũng được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.

  Ví dụ:

  If d<=0 writeln('day la so duong'); If a mod 3=0 then writeln('a chia het cho 3') Else writeln('a khong chia het cho 3');

  3. Câu lệnh ghép

  Trong nhiều trường hợp ,sau một số từ khóa (như then hoặc else ) phải là một lệnh đơn. Nhưng trong nhiều trường hợp các thao tác sau những tên dành riêng đòi hỏi không chỉ một mà là nhiều câu lệnh để mô tả. Trong trường hợp như vậy, ngôn ngữ lập trình cho phép gộp một dãy các câu lệnh thành một câu lệnh ghép.

  Trong Pascal câu lệnh ghép có dạng:

  Begin End;

  Thuật ngữ câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 trong các câu lệnh if-then ở mục trên có thể là câu lệnh ghép.

  Ví dụ:

  If D<0 then writeln('Phuong trinh vo nghiem ') Else Begin X1:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); X2:=-b/a-x1; End;

  Ví dụ 2:

  Viết chương trình tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai:

  ax 2+bx+c = 0 với a ≠ 0.

  Program gptb2; Uses crt; Var a,b,c:real; D,X1,X2:real; Begin Clrscr; Write('a,b,c:'); Readln(a,b,c); D:=b*b-4*a*c; If D<0 then writeln('Phuong trinh vo nghiem ') Else Begin X1:=(-b-sqrt(D))/(2*a); X2:=-b/a-X1; Writeln('X1=',X1:8:3,' X2=',X2:8:3); End; Readln; End.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lệnh If .. Then Trong Pascal
 • Trong Turbo Pascal, Cấu Trúc If … Then Nào Sau Đây Là Dạng Đủ:
 • Câu Lệnh If Trong C (Bài 4)
 • Lệnh Rẻ Nhánh If Else Trong Sql Server
 • Cách Sử Dụng Cấu Trúc Asked Trong Tiếng Anh Đơn Giản Nhất