Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Cấu Trúc Find Và Think Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Comforttinhdauthom.com

Cấu Trúc Và Cách Dùng I Think Trong Tiếng Anh

Hiểu Rõ Cấu Trúc Think Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất

Cấu Trúc I Think Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh

When? How Long? For And Since ” Amec

Câu Hỏi Của Katty Money

Unit 1: Phân Tích Cấu Trúc Trả Lời Và Một Số Cụm Từ Quan Trọng Trong Câu Hỏi When

i think được sử dụng với mục đích trình bày ý kiến chủ quan hay suy nghĩ của người nói ở thì hiện tại.

+ Chúng ta sử dụng I think và I think that ở cấu trúc này. Chúng ta thêm don’t khi diễn tả câu phủ định cho tình huống đang muốn diễn đạt. Cấu trúc: I don’t think…

( I think được dùng để trình bày ý kiến chủ quan)

Ví dụ:

– I think this is a famous film. = I think that this is a famous film.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ đây là một bộ phim nổi tiếng.

Lưu ý:

+ I think cũng có thể được dùng để trình bày về những suy nghĩ về tình hình chung ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

– I don’t think there’s a supermarket in the town.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ rằng không có cái siêu thị nào ở thị trấn này đâu.

Lưu ý: Chúng ta thường sử dụng should ( nên ) đi kèm với cấu trúc i think/ i don’t think/ do you think…?

Ví dụ:

– I think people should protect the sea.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ rằng mọi người nên bảo vệ biển.

– I don’t think Hoa should work so hard.

Dịch nghĩa: Tôi không nghĩ rằng Hoa nên làm việc chăm chỉ.

– Do you think I should go out to relax.

Dịch nghĩa: Bạn có nghĩ rằng tôi nên đi ra ngoài để thư giãn.

2. Cấu trúc và cách dùng I think ở thì tiếp diễn

Cấu trúc I think ở thì tiếp diền được dùng để nói đến quá trình suy nghĩ nhằm mục đích đưa ra quyết định của người nói hay những suy nghĩ của bản thân người nói ngay tại thời điểm đó. Chúng ta sử dụng I am thinking thay thế cho I think khi ở thì tiếp diễn.

+ I am thinking được dùng để nói đến quá trình suy nghĩ về việc gì đó nhằm đưa ra quyết định, hoặc người nói đang suy xét sự việc nào đó.

+ I am thinking cũng có thể được sử dụng khi nói về những suy nghĩ của bản thân người nói ngay tại thời điểm đang nói.

Ví dụ:

– I am thinking of taking a trip to Hongkong.

Dịch nghĩa: Tôi đang suy nghĩ về việc sẽ đi du lịch Hồng Kông.

Trong trường hợp này, người nói chưa quyết định là có đi Hồng Kông hay là không, anh ta vẫn chỉ đang xem xét, suy nghĩ.

+ Lưu ý: Khi sử dụng cấu trúc i think để đưa ra yêu cầu hay ra lệnh cho một ai đó, chúng ta phải dùng động từ ở dạng nguyên mẫu, không sử dụng thì tiếp diễn.

Ví dụ:

– Think about it.

Dịch nghĩa: Hãy suy nghĩ về việc đó.

– I need you to think of a situation.

Dịch nghĩa: Tôi cần anh nghĩ ra một tình huống.

( Cấu trúc I think ở thì tiếp diễn)

3. Một số cấu trúc và cách sử dụng khác với i think

I think thường được sử dụng để đưa ra một lời khuyên dành cho một ai đó nên làm việc nào đó.

Cấu trúc: I think S Should + V(bare)

Ví dụ:

I think we should go on a travel.

– I suggest + V-ing / that clause.

Ví dụ: I suggest collecting some money.

– Let’s + V ( bare inf )

Ví dụ: Let’s go swimming.

– Shall we + V ( bare inf ) ………?

Ví dụ: Shall we have some lunch?

– Why don’t we / you + V ( bare inf ) ………….?

Ví dụ: Why don’t we go now?

– Why not + V ( bare inf ) ……………?

Ví dụ: Why not stay for lunch ?

– How about / What about + V-ing ?

Ví dụ: How about going out to dinner tonight ?

– Would you like to + V( bare inf )/ N?

Ví dụ: Would you like to drink some coffee?

– Do you like + V-ing/ N

Ví dụ: Do you like drinking?

Tài liệu trên website được xây dựng theo nền tảng từ cơ bản đến nâng cao giúp người học căn bản có thể có lộ trình học hiệu quả. Đây xứng đáng là phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay.

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Phân Biệt Each

Cách Dùng All/ Both/ Each + Of Và Cấu Trúc Chọn Lựa

Cách Dùng Every Và Each (Of)

Cách Dùng All/both/each + Of Và Cấu Trúc Chọn Lựa

Yêu Cầu Thứ Gì Đó Trong Tiếng Anh?

Cấu Trúc I Think Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh

When? How Long? For And Since ” Amec

Câu Hỏi Của Katty Money

Unit 1: Phân Tích Cấu Trúc Trả Lời Và Một Số Cụm Từ Quan Trọng Trong Câu Hỏi When

13 Sắc Thái Nói ‘cảm Ơn’

Kĩ Năng Làm Bài Tn Thpt Communication Vi Communication Guide Docx

I think hay I don’t think là cấu trúc thường được dùng để bày tỏ chủ ý của người nói đối với người nghe. Đây cũng là một cấu trúc được sử dụng khá phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Khi I think được dùng với thì hiện tại thì cấu trúc này thường được dùng để thể hiện ý kiến chủ quan ở thời điểm hiện tại.

Cấu trúc:

+) I think + Clause = I think that + Clause

-) I don’t think + Clause (Khi muốn dùng với nghĩa phủ định)

Ví dụ:

I think this is the best solution for you.

= I think that this is the best solution for you.

Dịch: Tôi nghĩ đây giải pháp tốt nhất dành cho bạn.

1. Cấu trúc I think có thể được dùng để đưa ra những quan điểm, nhận định về tình hình ở hiện tại.

Ví dụ:

I think there’s a hotel in the town.

Dịch: Tôi nghĩ rằng sẽ có nhà nghỉ ở trong thị trấn.

2. Cấu trúc I think/ I don’t think/ Do you think…? thường được sử dụng kèm với should (nên)

Ví dụ:

I think people should be on time.

Dịch: Tôi nghĩ mọi người nên đến đúng giờ.

I don’t think Minh should go out.

Dịch: Tôi không nghĩ rằng Minh nên ra ngoài.

Do you think Lan should go home?

Dịch: Bạn có nghĩ rằng Lan nên về nhà không?

Cách dùng cấu trúc I think ở thì Hiện tại tiếp diễn

Tuy nhiên, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc I am thinking để thay thế cho I think khi dùng ở thì tiếp diễn.

Ví dụ:

I am thinking of going to swimming pool.

Dịch: Tôi đang suy nghĩ về đi đến bể bơi.

Trong trường hợp này, người nói chưa quyết định là có đi bể bơi hay là không, mà người đó vẫn chỉ đang xem xét, suy nghĩ.

NOTE: Trong trường hợp, bạn muốn sử dụng cấu trúc I think nhằm mục đích đưa ra yêu cầu hay mệnh lệnh cho một ai đó. Bạn sẽ phải dùng động từ ở dạng nguyên mẫu, không được sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.

Ví dụ:

Dịch: Hãy suy nghĩ về việc đó.

I need you to think of a solution.

Dịch: Tôi cần bạn nghĩ cho tôi một giải pháp.

Một số cách diễn đạt khác tương tự với I think

Để đưa ra một lời khuyên nào đó, chúng ta thường sử dụng cấu trúc I think + S + should + V, như đã nói ở trên.

Ví dụ:

I think we should go on a travel

= Tôi nghĩ chúng ta nên đi du lịch

Tương tự như cấu trúc này, các bạn có thể tham khảo một số cấu trúc sau:

Ví dụ: I suggest buying some water. (Tôi đề nghị mua thêm một chút nước.)

Ví dụ: Let’s go fishing. (Hãy đi câu câu cá nào.)

Ví dụ: Shall we have some lunch? (Chúng ta nên căn trưa thôi.)

Ví dụ: Why don’t we go to party now? (Tại sao chúng ta không đến bữa tiệc ngay bây giờ nhỉ?)

Ví dụ: Why not stay for dinner? ( Sao chúng ta không ở lại ăn tối nhỉ?)

Ví dụ: How about going to movie theater tonight ? ( Bạn nghĩ sao nếu chúng ta đi xem phim tối nay?)

Ví dụ: Would you like to drink some tea? (Bạn có muốn dùng ít trà không?)

Ví dụ: Do you like dancing? ( Bạn có thích nhảy không?).

Sự khác nhau giữa Think of và Think about

Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, Think of có nghĩa là tưởng tượng về một điều gì đó.

Trong khi, Think about có nghĩa gần với consider hơn, mang nghĩa xem xét, suy nghĩ. Điều này có thể thấy rõ qua ví dụ sau:

I am thinking of my dream’s house, please don’t interrupt me.

= Tôi đang nghĩ về ngôi nhà mơ ước của mình, xin đừng làm phiền tôi.

Còn tron trường hợp:

They are thinking about whether to agree to the sale

= Họ đang xem xét thời tiết để quyết định có giảm giá hay không?

… thì Think about ở đây có nghĩa là đang suy nghĩ, xem xét.

Bởi vậy, có thể thấy 2 từ ghép này khác nhau tùy thuộc vào văn cảnh, tình huống của cuộc nói chuyện. Do vậy, các bạn cần hết sức lưu ý để tránh nhầm lẫn.

Ngoài ra, khi nói về người, chúng ta có thể dùng cả hai và đều với nghĩa tương tự như nhau.

Ví dụ, nếu bạn gửi hoa cho bạn gái nhân dịp 14/2, thì bạn có thể gửi hoa kèm theo một tấm thiếp với lời nhắn gửi mà trong đó chúng ta có thể dùng cả hai Think of và Think about:

I’m thinking of you hay I’m thinking about you… đều được, và nghĩa của hai câu này không khác nhau là bao.

Hiểu Rõ Cấu Trúc Think Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất

Cấu Trúc Và Cách Dùng I Think Trong Tiếng Anh

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Phân Biệt Each

Cách Dùng All/ Both/ Each + Of Và Cấu Trúc Chọn Lựa

Cách Dùng Every Và Each (Of)

Cấu Trúc I Think: Cách Dùng Và Bài Tập Có Đáp Án

Ngữ Pháp Chân Kinh N3/ よう – 6 Sắc Thái

10 Cách Nói Cảm Ơn Thay Cho Câu “thank You!” Nhàm Chán!

Phân Biệt 再 Và 又 Trong Tiếng Trung!

132 Cấu Trúc Ngữ Pháp N4 Tiếng Nhật

Giải Thích Nguyên Nhân: ~ので、~から

1. Tổng quan về cấu trúc i think

Có lẽ các bạn đã không còn xa lạ, “think” có nghĩa là “suy nghĩ”.

Cấu trúc I think được sử dụng dùng để bày tỏ suy nghĩ, chủ ý của người nói với người nghe. Cấu trúc ngữ pháp này được sử dụng phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Ví dụ:

I think

I’m going to be happy with her.

(Tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc với cô ấy.)

I think

he’s an unreliable man.

(Tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông không đáng tin cậy.)

2. Cách dùng cấu trúc I Think

Cấu trúc I think trong thì hiện tại đơn

Cấu trúc I think trong thì hiện tại đơn được sử dụng với mục đích trình bày suy nghĩ hay một ý kiến, quan điểm chủ quan của người nói.

Có thể sử dụng I think hoặc I think that ở cấu trúc này. Ta thêm “don’t” trước “think” trong trường hợp câu ở dạng phủ định.

Cấu trúc:

Khẳng định:  I think + Clause = I think that + Clause

Phủ định: I don’t think + Clause 

Ví dụ:

I think

he would be very sad to know this.

(Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất buồn khi biết điều này.)

I don’t think that

Mike is really good.

(Tôi không nghĩ rằng Mike thực sự giỏi.)

Lưu ý:

Cấu trúc I think được dùng để đưa ra những nhận định, quan điểm về tình hình hiện tại.

Ví dụ:

I think

it will rain hard this afternoon.

(Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất buồn khi biết điều này.)

I don’t think

there’s a restaurant nearby.

(Tôi không nghĩ có một nhà hàng gần đây.)

Cấu trúc I think/I don’t think/Do you think…? thường được sử dụng kèm với động từ khuyết thiếu “should” (nên).

Ví dụ:

I think

we

should

leave early before dark.

(Tôi nghĩ chúng ta nên về sớm trước khi trời tối.)

I don’t think

you

should

go home too late.

(Tôi không nghĩ bạn nên về nhà quá muộn.)

Do you think

we

should

go to the movies?

(Bạn có nghĩ chúng ta nên đi xem phim không?)

Trong thì hiện tại hòa thành, người ta sử dụng cấu trúc I think để nói về suy nghĩ của người nói ở thời điểm hiện tại hoặc với mục đích là đưa ra quyết định tại thời điểm đó.

Sử dụng “I am thinking” thay cho “I think”.

Cấu trúc: I am thinking + Clause

Ví dụ:

I am thinking

about what I will cook for dinner.

(Tôi đang suy nghĩ về những gì tôi sẽ nấu cho bữa tối.)

I am thinking

of playing basketball.

(Tôi đang nghĩ đến việc chơi bóng rổ.)

Lưu ý: Khi sử dụng cấu trúc I think với mục đích đưa ra yêu cầu hay mệnh lệnh cho một ai đó, phải sử dụng động từ nguyên mẫu, không được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn.

Ví dụ:

Think

about your mistakes.

(Suy nghĩ về những sai lầm của bạn đi.)

Help me

think

of a name.

(Giúp tôi nghĩ ra một cái tên.)

3. Một số cấu trúc và cách sử dụng khác với I think

Sử dụng cấu trúc I think để đưa ra lời khuyên 

Cấu trúc: I think + S + Should + V

Ví dụ:

I think

he

should

confess to his forgiveness.

(Tôi nghĩ anh ấy nên thú nhận để được tha thứ.)

I think

you

should

exercise to lose weight.

(Tôi nghĩ bạn nên tập thể dục để giảm cân.)

Cấu trúc

Ví dụ

Shall we + V …?

Shall we play basketball?

(Chúng ta sẽ chơi bóng rổ chứ?)

I suggest + V-ing/that clause

I suggest going camping on weekends.

(Tôi đề nghị đi cắm trại vào cuối tuần.)

Let’s + V

Let’s go to the movies!

(Hãy đi xem phim!.)

Why not + V ……?

Why not cook dinner together?

(Tại sao không nấu bữa tối cùng nhau nhỉ?)

Why don’t we / you + V….?

Why don’t we sing a song?

(Tại sao chúng ta không hát một bài nhỉ?)

Do you like + V-ing/ N…?

Do you like eating hamburgers?

(Bạn có thích ăn bánh mì kẹp thịt không?)

Would you like to + V/ N?

Would you like to go shopping?

(Bạn có muốn đi mua sắm?)

4. Phân biệt Think of và Think about

“Think of”: tưởng tượng về một điều gì đó.

“Think about”: là suy nghĩ, xem xét về một điều gì đó.

Ví dụ:

I am thinking of

my mother.

(Tôi đang nghĩ về mẹ tôi.)

I am thinking about

whether to go out on weekends or not.

(Tôi đang suy nghĩ về việc có nên đi chơi vào cuối tuần hay không.)

Tuỳ thuộc vào văn cảnh mà “think of” và “think about” mang nghĩa khác nhau. Vì vậy bạn phải lưu ý và cân nhắc kỹ khi sử dụng hai cấu trúc này.

Bài tập: Viết lại có sử dụng “I think”:

Why not stay for dinner?

I suggest going out playing football

Let’s go fishing

Shall we have dinner together

Do you like reading books?

Đáp án:

I think we should stay for dinner

I think we should go out playing football

I think we should go fishing

I think we should have dinner together

I think we should read books

Verb + Object + To

Hỏi Đáp Anh Ngữ: Phân Biệt Mean Và Meant

Cấu Trúc Could You Please Đầy Đủ Nhất

Cấu Trúc Please Và Các Dùng Chính Xác Trong Tiếng Anh

Task : 1. A : Would You Be So Kind As To …….. ? B : ……. 2. A : May, I Help You With

Tất Cả Các Cấu Trúc Với “Find” Có Thể Bạn Không Biết

Find Out Or Figure Out? And What About Point Out? Phân Biệt Cách Dùng Của Find Out – Figure Out – Point Out

Good In, Good At Và Good With – Phân Biệt Ý Nghĩa Và Cách Dùng

Comparison With Like; (Not) The Same As; Different From; (Not) As… As. — Tiếng Anh Lớp 8

Cách Sử Dụng “ Have” Và “ Have Got” Trong Tiếng Anh

Cách Dùng Have, Has Và Had Trong Tiếng Anh

Động từ FIND và các cấu trúc thường gặp với FIND

A.Các cấu trúc FIND và cách dùng

Cấu trúc FIND được sử dụng trong tiếng Anh để diễn tả suy nghĩ, cảm nhận của người nói về một đối tượng sự vật, sự việc nào đó.

1. Cấu trúc FIND + Danh từ + Danh từ : nhận thấy ai/ cái gì ra sao…

Ví dụ :

I find your idea a very inspring one : Tôi nhận thấy ý tưởng của cậu là một ý tưởng rất truyền cảm hứng.

Lan finds her younger brother a lovely boy : Lan thấy em trai của cô ấy là một cậu bé đáng yêu.

She finds your cat an adorable friend : Cô ấy thất con mèo của bạn là một người bạn đáng yêu.

2. Cấu trúc FIND + Danh từ + Tính từ : Nhận thấy ai/ cái gì như thế nào

Ví dụ :

Most of my students found his recent talks very useful : Hầu hết sinh viên của tôi nhận thấy những bài nói chuyện gần đây của anh ấy rất hữu ích.

I find their new house quite modern & comfortable : Tôi thấy ngôi nhà mới của họ khá hiện đại và thỏa mái.

We found her books extremely valuable & inspiring : Chúng tôi nhận thấy những quyển sách của cố ấy rất có giá trị và truyền cảm hứng.

Chú ý với cấu trúc Danh động từ (Ving – dùng như 1 cụm danh từ) : FIND + V-ing + Tính từ

Ví dụ :

 Some of my friends finds learning English very useful : Một vài người bạn của tôi nhận thấy việc học Tiếng Anh là rất hữu ích.

 I find playing sports very healthy : Tôi thấy việc chơi thể thao thật là khỏe mạnh.

3. Cấu trúc FIND + it ( chủ ngữ giả) + Tính từ + to do something : cảm thấy thế nào để làm việc gì/ khi làm việc gì.

Ví dụ :

She finds it hard to focus on her study everyday : Cô ấy thấy khó khăn để tập trung vào việc học tập của mình hàng ngày.

Most of students find it inconvenient to study online : Hầu hết sinh viên thấy bất tiện khi học online.

I find it quite healthy to do morning excercises everyday : Tôi thấy thật khỏe khi tâp thể dục buổi sáng mỗi ngày.

I find it comfortable to live in my new house : Tôi thấy thật thỏa mái khi sống trong ngôi nhà mới của mình.

B.Bài tập thực hành với cấu trúc FIND để nắm vững kiến thức trên.

Bài 1: Viết lại câu với từ cho sẵn dùng cấu trúc FIND

1. He/find/make/robots/interesting.

2. People/find/do/exercise/good/health.

3. Interviewees/find/nervous/answer/question.

4. you/find/her/friendly/person?

5. Footballers/Adidas/best/brand.

Đáp án:

1. He finds making robots interesting.

2. He finds it interesting to make robots.

3. People find doing exercise good for health.

4. Interviewees find it nervous to answer questions.

5. Do you find her a friendly person?

6. Footballers find Adidas the best brand.

To me, Linh is an intelligent student.

My mother thinks studying English is necessary.

People like swimming because they feel relaxed.

Why are you interested in playing football?

Everyone thinks that Lily is a perfect girl.

We cannot play this game. It’s so complicated.

It is so amazing that they have finished all assignments in time.

Finishing this case is impossible – he said.

Đáp án :

I find Linh an intelligent student

My mother finds studying English necessary.

People find swimming relaxed.

Why do you find playing football interesting?

Everyone finds Lily a perfect girl.

We find it complicated to play this game.

I find it amazing that they have finished all assignments in time.

He finds it impossible to solve this case

Bài 3: Chọn đáp án thích hợp cho mỗi câu sau

A. amaze

B. amazed

C. amazing

D. amazingly

A. difficult

B. differed

C. difficultly

D. difficulty

A. became

B. found

C. turned

D. mentioned

A. took

B. hold

C. found

D. got

A. simple

B. simply

C. simplify

D. simplicity

Đáp án

C

A

B

C

A

Hi vọng những chia sẻ trên về CÁC CẤU TRÚC VỚI FIND sẽ hữu ích với các bạn khi làm các bài test Tiếng Anh và có thêm các cách để diễn tả ý tưởng một cách sinh động.Đọc chi tiết và làm các bài tập thực hành sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức trên !

English Mr Ban

Sử Dụng Động Từ Khuyết Thiếu May Và Might Sao Cho Đúng? – Speak English

Cách Dùng Và Phân Biệt “During” Và “Through”

Tìm Hiểu Cấu Trúc Một Bài Hát

Một Số Thuật Ngữ Cơ Bản Trong Edm

» Unit 12: Cách Thêm Ed Sau Động Từ

🌟 Home
🌟 Top