Top 9 # Xem Nhiều Nhất Cấu Tạo Súng Máy Phòng Không 12 7Mm Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Súng Máy Phòng Không Dksh 12,7 Mm

Súng máy phòng không DSkH 12,7 mm là súng máy phòng không được thiết kế ban đầu vào năm 1930, năm 1938 được biên chế vào lực lượng Hồng quân, đến năm 1946, súng được cải tiến nâng cấp và mang tên DSK 12,7 DSK ДШК (Дегтярев – Шпагин)

I. TÍNH NĂNG KỸ CHIẾN THUẬT, ĐẶC ĐIỂM

– Chủ yếu dùng để tiêu diệt các loại mục tiêu trên không (máy bay, quân dù, tên lửa có cánh…), ở độ cao thấp và rất thấp. Dùng để tiêu diệt các loại mục tiêu trên mặt đất, mặt nước (xe bọc thép, hỏa điểm, tàu xuồng chiến đấu loại nhẹ…).

– Là loại súng bắn liên thanh, có tốc độ bắn nhanh. – Cấu tạo gọn nhẹ, tiện cho việc thao tác chiến đấu và hành quân di chuyển. – Trong hành quân, nên đặt súng trên xe, có thể dừng lại hoặc vừa đi vừa bắn.

II. TÍNH NĂNG CHIẾN ĐẤU

Model 3D súng máy phòng không DSkH

– Bệ súng: + Súng kiểu cũ 26,0 kg

Tác dụng, cấu tạo, chuyển động của các bộ phận

Thân súng gồm có: Loa giảm giật, nòng súng, hộp khóa nòng, khóa nòng, bộ phận tiếp đạn, bộ phận bắn. 1. Loa giảm giật: Để giảm bớt sức giật của súng khi bắn. – Phía trong có vòng lồi. – Hai bên có lỗ thoát hơi. – Ngoài có mặt phẳng lắp cờ lê. – Ren ốc trái (càng bắn loa càng chặt) 2. Nòng súng: Khi bắn tạo cho đầu đạn có một tốc độ ban đầu, độ xoáy và hướng bay chính xác.

Bộ phận trích khí nòng súng

Model 3D nòng súng cắt bổ

3. Hộp khóa nòng: Dùng để lắp nòng, khóa bộ phận tiếp đạn, bộ phận bắn và định hướng chuyển

– Lỗ lắp nòng súng và mấu hãm nòng. – Lỗ lắp then hãm nòng và then hãm nòng và ốc hãm. – Hai trục tai súng. – Rãnh chuẩn để lắp nắp sau lỗ lắp chốt. – Rãnh lắp bộ phận lẫy cò. – Rãnh lắp bệ đỡ bộ phận tiếp đạn. – Mấu hãm nắp tiếp đạn. – Lỗ lắp chốt giữ bộ phận tiếp đạn. – Mấu cố định nắp tiếp đạn. – Khuyết hãm nắp tiếp đạn.

– Lỗ lắp trục giữa nắp tiếp đạn. – Rãnh chứa phiến hóa có khấc tì (làm điểm tỳ cho hai phiến khóa, khi thân khóa đóng kín buồng đạn). – Mặt vát hất vỏ đạn (kết hợp với chốt hất vỏ đạn để đẩy vỏ đạn ra ngoài). – Đường và rãnh chuẩn bị để lắp bệ khóa nòng và định hướng chuyển động cho bệ khóa. – Hai bên cóa các rãnh chứa dầu, giảm ma sát khi khóa nòng chuyển động.

b. Nắp sau và bộ phận giảm va:

+ Lò xo, mũi lò xo, ống lò xo.

– Trước có khâu nối để lắp bộ phận tự động đóng mở, và chốt hãm khâu nối. – Rãnh tháo vỏ đạn. – Rãnh lắp thân khoán nòng và hai đường trượt cong để khép phiến hóa. – Khuyết lắp thoi tách phiến khóa và tống kim hỏa. – Vòng gạt, trong vòng có khuyết lắp gờ đít đạn (dùng để lắp vỏ đạn vào gòng gạt để kéo khóa nòng về sau khi tay kéo khóa nòng mất tác dụng). – Mấu kéo, để kéo bệ khóa về sau. – Đường và rãnh chuẩn, để lắp với hộp khóa nòng. – Khấc giữ, để cho lẫy cò giữ.

– Kim hỏa, có rãnh và mặt phẳng chứa chốt giữ. – Chốt giữ kim hỏa. – Thoi tách phiến khóa và tống kim hỏa, có đầu kim hỏa, vai tách phiến khóa, rãnh khuyết để lắp vào. d. Bộ phận đóng mở khóa nòng: Gồm 3 bộ phận – Bộ phận mở khoá nòng bằng tay: + Tay kéo + Cán kéo + Móc kéo. – Bộ phận tự động mở:

+ Ống điều chỉnh hơi có ốc hãm và chốt chẻ: Có 3 lỗ dẫn hơi có đường kính: 3mm, 3,5mm và 4mm; lỗ 3mm dùng khi súng đã bắn trên 1000 viên hoặc đã thao tác nhiều; lỗ 3,5 mm dùng khi súng còn mới; lỗ 4mm dùng khi súng bắn trong điều kiện cát bụi có ảnh hưởng nhiều đến chuyển động của súng. (Loại súng của Liên Xô có ba lỗ đường kính là: 3,1mm, 5mm, cách sử dụng cũng như trên). Khi điều chỉnh, phải để vạch chuẩn ống điều chỉnh hơi trùng với vạch chuẩn ở vòng giữ của nòng súng.

Ống dẫn pittong và lò xo đẩy về + Pít tông có mặt lõm và cán pít tông có vị trí lắp cờ lê, vòng định hướng, rãnh chứa đầu lắp vào khâu nối của bệ khóa. – Bộ phận tự động đóng: + Ống bọc có mấu hãm và vòng chắn lò xo. + Lò xo tự động đóng.

– Lỗ lắp chốt giữ bệ. – Mấu định hướng đầu đạn (định hướng cho vào buồng đạn được chính xác).

– Lỗ lắp chốt giữ và chốt giữ có ốc cố định – Díp giữ nắp tiếp đạn. – Rãnh định hướng bản đẩy đạn.

– Lỗ lắp trục cần gạt nhỏ. c. Bàn gẩy đạn: – Lỗ lắp trục cần gạt lớn. – Chốt giữ cần gạt lớn có lò xo. – Lỗ, để cố định nắp tiếp đạn và rãnh lắp khóa giữ. – Khóa giữ nắp tiếp đạn có lò xo.

Cần truyền chuyển động bộ phận nạp đạn – Rãnh lắp đầu cần gạt nhỏ. – Móng đẩy đạn có trục và lò xo vặn.

– Trục cần gạt nhỏ. – Trục cần gạt nhỏ có: Đầu cần, lỗ lắp trục cần gạt nhỏ và chạc cong để chứa mấu gạt của trục cần gạt lớn. 6. Bộ phận bắn: a. Tay cò: Có cần nâng (lắp nhờ vào nắp sau bệ khóa nòng).

– Rãnh chuẩn, để lắp vào hộp khóa nòng. – Lỗ lắp trục nối, để nối thân súng với bệ súng – Lẫy cò, lò xo. – Cần lẫy cò c. Khóa an toàn

CHUYỂN ĐỘNG

– Cần gạt lớn ở phía trước, bản đẩy đạn ở phía ngoài. – Lò xo bộ phận lẫy cò giãn, đẩy lẫy cò lên. 2. Chuyển động khi nạp viên đạn thứ nhất:

– Xạ thủ nạp băng đạn vào cửa tiếp đạn, sao cho viên đạn thứ nhất bị hai móng giữ đạn giữ lấy.

– Kéo tay kéo về sau, làm móc kéo kéo mấu đưa thân khóa nòng, bệ khóa và cán pít tông về sau; vòng ép ép lò xo tự động đóng lại. Bệ khóa lùi, mang thoi tách phiến khóa và tống kim hỏa về sau một đoạn, vai thoi rời khỏi phiến khóa, đồng thời đường trượt cong trên bệ khóa, khép hai phiến khóa lại, làm thân khóa lùi theo, kim hỏa tụt vào (theo quán tính). – Lúc bệ khóa lùi, vòng gạt gạt cần gạt lớn về sau, làm trục cần gạt lớn quay, mấu gạt trên trục cần gạt lớn gạt cần gạt nhỏ, làm đầu cần đưa bàn đẩy đẩy đạn từ ngoài vào trong, móng đẩy đạn đẩy viên thứ nhất vào đường tống đạn, mấu gỡ đạn gỡ viên đạn thứ nhất ra khỏi băng đạn. Viên thứ hai bị móng giữ đạn giữ lấy. – Khóa nòng tiếp tục lùi, khấc giữ của bệ khóa lướt lẫy cò và bị lẫy cò giữ lấy, bệ khóa bị giữ lại phía sau, làm lò xo tự động đóng không giãn ra được. – Trả tay kéo về vị trí cũ. 3. Chuyển động khi bắn viên đạn thứ nhất: – Đưa tay khóa an toàn về phía sau (mở)

– Bóp tay cò, làm lẫy cò chìm xuống, bệ khóa không bị giữ nữa. Lò xo bộ phận tự động đóng giãn ra, đẩy vào vòng ép đưa khoá nòng về phía trước. Một mặt, vòng gạt ở bệ khóa cần gạt lớn về trước, làm trục cần gạt lớn quay về mấu gạt của trục, gạt cần gạt nhỏ; làm đầu cần đưa bản đẩy đạn từ trong ra ngoài, móng đẩy đạn lướt qua viên thứ nhất và giữ lấy viên đạn thứ hai. – Mặt khác khóa nòng tiếp tục lao về phía trước, đạn ở thân khóa đẩy viên đạn thứ nhất lao vào móc đạn cặp lấy gờ đít đạn. Khi thân khóa dừng vẫn mang thoi tách phiến khóa và tống kim hỏa, thoi tách phiến khóa ra hai bên, đóng chặt tiếp tục lao về phía trước, đập mạnh vào kim hỏa, kim hỏa đập vào hạt lửa, và đạn nổ 4. Chuyển động khi bắn liên thanh: – Khi đạn nổ, áp lực hơi thuốc đẩy đầu đạn qua lỗ trích hơi, hơi thuốc qua lỗ trích hơi, chỉnh hơi, đập vào mặt lõm của pít tông; đẩy pít tông và bệ khóa nòng lùi về sau (chuyển động giống như khi nạp viên đạn thứ nhất). – Khác là: Lúc thân khóa lùi, móc đạn kéo buồng đạn, đến khi chốt hất vỏ đạn, gặp mặt của hộ khóa nòng thì chốt đẩy mạnh vỏ đạn, khóa nòng lùi hết nấc thì đập vào bộ phận giảm va, và lò xo đẩy lên sẽ đẩy khóa nòng và bệ khóa nòng lên phía trước, và quy trình bắn lại lập lại.

Chế Tạo Thành Công Thiết Bị Bắn Tập Smpk 12,7Mm

Ngày 3-10, Trung tá, TS Nguyễn Hải Minh, Phó chủ nhiệm bộ môn Thuật phóng và điều khiển hỏa lực (Khoa Vũ Khí, Học viện Kỹ thuật quân sự) cho biết, các nhà khoa học quân sự bộ môn này đã nghiên cứu, chế tạo thành công Thiết bị bắn tập SMPK 12,7mm (PK12.7) và đưa vào thử nghiệm đạt kết quả tốt.

Cấu tạo của thiết bị. Ảnh: Tuấn Minh.

Hiện nay, thiết bị này đang được trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Phòng Không-Không quân.

PK12.7 là thiết bị hỗ trợ huấn luyện xạ kích sử dụng công nghệ quang ảnh kết hợp với Encorder, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cho các xạ thủ; giúp cán bộ đánh giá kết quả, trình độ thao tác của người tập chính xác, khách quan.

Thiết bị PK12,7 có kết cấu đơn giản, gồm các bộ phận chính là Camera, Encorder, thiết bị nối ghép được kết nối với máy tính điều khiển.

PK12.7 có tính năng: Ghi nhận, hiển thị sai số thao tác của từng xạ thủ và đánh giá kết quả tổng hợp của toàn kíp; phù hợp với mọi tình huống huấn luyện sử dụng cáp treo thu nhỏ tỷ lệ 1:1.000; cơ động tiện lợi, triển khai, thu hồi nhanh chóng, thao tác và sử dụng đơn giản, thuận tiện; cho phép xem lại quá trình bắn mục tiêu của xạ thủ chính và xạ thủ phụ để rút kinh nghiệm cho những lần tập tiếp theo.

Các nhà khoa học thử nghiệm kết quả sản phẩm nghiên cứu. Ảnh: Tuấn Minh.

PK12.7 có các thông số kỹ thuật chính: Sai số xác định đường ngắm bám của xạ thủ chính là 0-01 ly giác; sai số xác định góc dây hướng bay của xạ thủ phụ là 0,5 độ; tốc độ bắn phù hợp với tốc độ SMPK 12,7mm; nguồn cấp cho thiết bị hoạt động có hiệu điện thế 250V, tần số 50Hz. Thiết bị có trọng lượng toàn bộ là 50kg. Thời gian triển khai, thu hồi thiết bị 15 phút.

Hiện nay, các nhà khoa học đã tập huấn cho cán bộ của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sử dụng thiết bị trong huấn luyện. Theo TS Nguyễn Hải Minh, khi áp dụng phương pháp này, các đơn vị sẽ giúp rút ngắn thời gian huấn luyện so với trước đây, nâng cao chất lượng huấn luyện sử dụng SMPK 12,7mm, bắn các loại vật thể bay tầm thấp, giúp cho quá trình sửa bắn được trung thực, chính xác, khách quan.

Súng Cối 60Mm, 81Mm, 120Mm Trong Chiến Tranh Việt Nam

Súng cối còn gọi là pháo cối – Motar với các loại súng cối 60mm, súng cối 81mm, súng cối 120mm, … đã trở thành những vũ khí lợi hại của cả quân Giải Phóng, quân Việt Nam Cộng Hòa và cả quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Từ những năm 1920, các nhà quân sự thế giới đã nghiên cứu một loại vũ khí có uy lực cao nhưng gọn nhẹ, dễ vận chuyển hơn pháo thông thường nhằm hỗ trợ bộ binh. Đến thế chiến thứ 2, pháo cối đã trở nên phổ biến và tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Triều Tiên và cuộc chiến Đông Dương

Trong chiến tranh Việt Nam, do địa hình đồi núi, rừng rậm, sông ngòi, … cùng với đường xá kém nên việc di chuyển những cỗ pháo rất khó khăn. Ngay cả quân đội Mỹ với phương tiện vận chuyển hiện đại và phong phú cũng gặp rất nhiều trở ngại. Các căn cứ hỏa lực được xây dựng cũng tốn rất nhiều công sức do phải dùng trực thăng vận chuyển pháo đến các ngọn đồi để thiết lập căn cứ và từ các ngọn đồi này, các cỗ pháo sẽ bắn hỗ trợ cho các cuộc hành quân trên bộ. Tuy nhiên, việc lập các căn cứ hỏa lực này chỉ có thể có số lượng giới hạn. Do đó, các cuộc hành quân của bộ binh đặc biệt là ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh sẽ chủ yếu dựa vào hỏa lực yểm trợ từ không quân và các khẩu pháo cối.

Pháo cối với ưu điểm gọn, nhẹ, dễ mang vác, triển khai tác chiếc cực nhanh và tốn ít nhân lực để vận hành và tốc độ bắn rất nhanh đã trở nên vũ khí lợi hại để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh được cả quân Giải Phóng, quân Việt Nam Cộng Hòa và cả quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Chúng ta điểm danh qua vài loại súng cối được các bên sử dụng :

Kiểu pháo cối M2 60mm này được Bộ quốc phòng Mỹ thiết kế dựa trên bản thiết kế của kỹ sư người Pháp Edgar William Brandt . Được phát triển từ những năm 1940 và trở thành vũ khí hỗ trợ bộ binh hạng nhẹ tiêu chuẩn của bộ binh Mỹ ở cấp Đại Đội. Pháo có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau như đạn nổ cao – HE, đạn khói phốt pho trắng M302, đạn chiếu sáng 25 giây M83. Trung Quốc cũng dựa trên mẫu súng cối này để chế tạo và đặt tên là súng cối Type 31

Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội VNCH lẫn quân đội Mỹ đều sử dụng rộng rãi cối 60mm M2 và do đặc tính dễ vận chuyển, mang vác trong hành quân nên được mệnh danh là “pháo bỏ túi – hip pocket artillery”

Thông số kỹ thuật của pháo cối M2 60mm

Đây cũng là pháo cối dựa trên mẫu thiết kế của kỹ sư Edgar William Brandt. Pháo cối 81mm M1 là pháo cối hạng trung gồm 3 bộ phận : ống phóng, giá chân và đế bàn . Pháo cối có trọng lượng khá nặng, thường thì quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa sử dụng xe kép tay kiểu “Hand Cart M6A1” với 2 người kéo để vận chuyển pháo hoặc đặt lên phía sau xe bán tải, lúc này, xe vẫn có thể vừa chạy mà các pháo thủ vẫn có thể bắn yểm trợ, rất thích hợp với lối đánh nhanh và di động. Dần dà về sau, cối M1 81mm được thay thế bằng kiểu cối M29 81mm nhẹ hơn nhưng lại có tầm bắn xa hơn

Thông số kỹ thuật của pháo cối M1 81mm

Pháo cối M30 107mm được phát triển vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành vũ khí hạng nặng nhằm hỗ trợ bộ binh trong việc áp chế hỏa lực đối phương hoặc áp chế các vị trí phòng thủ cứ điểm. Biệt danh của súng cối là Four Deuce do có cỡ nòng là 4.2″ nên còn có tên gọi là cối M30 4.2″ Four Deuce .

Do trọng lượng súng nặng nên thông thường, súng được lắp trên xe tải hoặc thông dụng hơn là được lắp trên các xe bọc thép chở quân APC để trở thành hỏa lực tấn công di động

Trong chiến tranh Việt Nam, trong các đơn vị thiết kỵ của Việt Nam Cộng Hòa hoặc quân Mỹ thường được tăng cường 1 số xe APC chở các khẩu pháo cối M30 107mm Four Deuce này nhằm tăng cường hỏa lực trong việc tấn công quân Giải Phóng. Với sức công phá mạnh, tính di động cao, các tổ hợp cối M30 trở nên vô cùng lợi hại

Thông số kỹ thuật của pháo cối M30 107mm

Súng Phun Máy Rửa Xe: Định Nghĩa, Cấu Tạo, Nguyên Lý &Amp; Phân Loại

I. Tìm hiểu về súng phun áp lực máy rửa xe

1. Súng phun máy rửa áp lực là gì?

Súng rửa áp lực là một thiết bị cơ khí được gắn vào vòi phun cao áp của máy rửa áp lực. Nó hoạt động như một công tắc hoặc van cho phép nước đi qua khi bạn bóp cò hoặc tay cầm của nó.

2. Cấu tạo súng phun máy rửa xe

Màu xanh – Vỏ nhựa bên ngoài của súng phun

Màu xanh lá cây – Bộ phận kích hoạt

Đỏ – Chốt điều khiển. Khi bạn bóp cò, nó sẽ đẩy quả bóng trong van cho phép nước chảy qua vòi

Cam – Van bi chặn dòng nước cho đến khi bạn bóp cò

Màu tím – Vỏ ống bằng thép bên trong (bên trong súng). Bạn sẽ không kết nối vòi với cây thương này mà thay vào đó là kết nối cây thương bằng thép khác.

Ngành công nghiệp rửa áp lực thường sử dụng các thuật ngữ khác nhau để mô tả cùng một điều khi nói đến súng phun.

3. Nguyên lý hoạt động của súng

Khi cò súng bị khóa , quả bóng bên trong van đang ngồi đúng vị trí (bị giữ bởi một lò xo) chặn nước đi qua.

Khi bạn bóp cò, nó sẽ xoay quanh một trục và ấn xuống chốt điều khiển . Bạn đang đẩy quả bóng chống lại lò xo của nó và ra khỏi đường để nước có thể chảy qua van đến vòi. Khi bạn nhả cò, lò xo đẩy quả bóng trở lại chỗ ngồi của nó chặn dòng nước một lần nữa.

Khi bật máy rửa áp lực nhưng bạn chưa kéo cò , van xả nước sẽ chuyển nước từ cửa xả trở lại đầu vào bơm để áp suất không quá cao. Nó biết làm điều này bằng cách cảm nhận sự gia tăng áp lực hoặc thay đổi dòng chảy.

Khi bạn bóp cò để rửa áp lực, bộ dỡ tải sẽ cảm nhận được sự thay đổi áp suất hoặc lưu lượng (tùy thuộc vào loại bộ dỡ) và dừng chuyển hướng dòng chảy qua bơm.

II. Các loại súng phun áp lực rửa xe

1. Súng phun Weep Gun

Loại súng rửa áp lực này cho phép nước chảy ra ngay cả khi cò đã được giải phóng và tắt. Điều này ngăn nước đóng băng khi vòi chảy qua mặt đường hoặc mặt đất bị đóng băng.

2. Súng tự đổ Dump Gun

Loại súng rửa áp lực này giống như súng khóc. Tuy nhiên, thay vì chỉ có một ống, nó đi kèm với ống thứ hai cho phép nước tiếp tục chảy nhưng chuyển hướng nó đến một vòi áp suất thấp.

3. Súng phun tuyến tính

Đây cũng được gọi là súng thẳng. Như tên của nó, chúng không góc cạnh, do đó thoải mái và dễ cầm và hiệu quả trong khu vực giặt cao hơn bạn.

4. Súng kích hoạt trước

Súng kích hoạt lối vào phía trước thường được sử dụng khi cần nước áp suất thấp. Chúng bao gồm làm sạch mái nhà và rửa xe ô tô và các phương tiện khác.

5. Súng phun kích hoạt

Súng kích hoạt trở lại là loại súng rửa áp lực phổ biến nhất. Chúng được ưa thích cho các ứng dụng áp suất cao. Chúng có hiệu quả trong việc loại bỏ dầu, chất bôi trơn và dầu mỡ. Ngoài ra, vòi của bạn sẽ không cản trở bạn khi bạn làm việc vặt.

Đũa áp suất được sử dụng để làm sạch gầm xe của các phương tiện như xe tải, xe hơi và RV. Chúng cũng được sử dụng để làm sạch thiết bị nông trại. Những cây đũa phép này cũng có hiệu quả trong việc làm sạch bụi bẩn từ bên dưới xe máy, thuyền và rơ moóc của bạn. Wands có thể được sử dụng để làm nổ graffiti và bụi bẩn trên tường và vỉa hè của bạn. Họ cũng có thể loại bỏ sơn, tích tụ quy mô và rỉ sét một cách hiệu quả.

III. Làm thế nào để chọn súng phun áp lực tốt nhất?

Có một số yếu tố mà bạn nên xem xét khi mua súng phun rửa áp lực cho máy rửa xe. Bao gồm các:

1. Kiểu súng phun

Máy rửa áp lực khí đòi hỏi phải có đũa đúng cấp. Bạn nên chọn súng phun mà bạn cần; một loại tiêu dùng cho nhu cầu làm sạch cá nhân / hộ gia đình của bạn và một cây đũa phép chuyên nghiệp cho mục đích thương mại và công nghiệp.

Máy rửa áp lực điện, như máy rửa áp lực Sun Joe , không có độ bền tương đương với máy rửa áp lực khí. Bạn có thể chọn súng phun nhựa dễ dàng kết nối. Có những cây đũa kiểu lưỡi lê mà bạn có thể dễ dàng vặn và khóa vào súng kích hoạt.

2. Chiều dài súng áp lực

Súng phun hoặc vòi phun dài hơn được sử dụng lý tưởng khi giật gân là một vấn đề hoặc khi bạn đang làm sạch một bề mặt cách xa bạn hoặc trong một khu vực phía trên đầu của bạn. Chúng có thể kéo dài từ 1- 3 feet, vì vậy những điều này sẽ không còn là vấn đề nữa.

3. Vật liệu thiết kế súng

Vật liệu của súng phun được tạo ra từ các tác động lên trọng lượng và khả năng chịu áp lực nước. Wands làm bằng nhôm chắc chắn là nhẹ hơn. Tuy nhiên, chúng cần phải dày hơn để uốn cong dễ dàng và xử lý áp lực nước cao.

4. Tính linh hoạt của súng

Súng linh hoạt cho phép dễ dàng làm sạch giữa các xe. Chúng cho phép bạn duy trì một dòng nước tối ưu khi tiếp cận các khu vực ở các góc không đều hoặc lẻ.

IV. Cần chú ý gì khi mua súng phun máy rửa xe cao áp?

1. Hãy nhìn vào tay cầm

Chọn một súng máy rửa áp lực cung cấp cho bạn một tay cầm chắc chắn và thoải mái để dễ sử dụng và cơ động. Nó cũng bảo vệ tay bạn khỏi nước nóng khi bạn sử dụng máy rửa áp lực nước nóng. Báng cầm được thiết kế công thái học cho phép giữ chặt và giảm mệt mỏi cho người vận hành.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng máy rửa áp lực để rửa xe, làm sạch mái nhà và các hoạt động áp suất thấp khác, hãy chọn súng kích hoạt lối vào phía trước. Mặt khác, nếu bạn cần thực hiện các nhiệm vụ làm sạch áp lực cao, hãy chọn kích hoạt lùi. Điều này cũng ngăn vòi chảy vào.

3. Lấy súng kích hoạt tương thích với máy rửa áp lực của bạn

Đối với máy rửa điện tiêu dùng , hãy nhớ kiểm tra nhãn hiệu và số kiểu máy rửa áp lực của bạn và kiểm tra xem súng kích hoạt có tương thích với nó không. Trong một số mô hình nhất định, một bộ chuyển đổi có thể được yêu cầu hoặc một khẩu súng thay thế phổ quát là phù hợp hơn.

4. Súng phun nên phù hợp với máy rửa áp lực nước nóng.

Nếu bạn có ý định sử dụng máy rửa áp lực để loại bỏ dầu, mỡ và bụi bẩn bám dính, thì máy rửa áp lực nước nóng là lựa chọn tốt nhất của bạn. Ngoài ra, bạn cần một khẩu súng phun được chế tạo đặc biệt để xử lý việc sử dụng nước nóng. Sử dụng súng hoặc máy rửa áp lực nước lạnh để sử dụng nước nóng có thể làm hỏng máy bơm, cũng như vòi và súng phun.

Súng máy rửa áp lực nước nóng thường có lỗ thông hơi. Cây thông hơi có thể chịu được nhiệt độ cao và mức PSI cao. Do đó, bạn có thể cầm súng phun thoải mái dù sử dụng nước nóng.

V. Các mẫu súng phun máy rửa xe

Cập nhật thêm các cho bạn các mẫu súng phun và bảng báo giá sung phun rửa áp lực mới nhất năm 2019 để các bạn có thể tham khảo.

Tên sản phẩm

Hình ảnh

Thông số kỹ thuật

Giá thành

Súng phun xịt rửa xe áp lực cao PKS040

295.000 VNĐ

Súng phun xịt rửa xe áp lực cao PKS051

790.000 VNĐ

Súng phun xịt rửa xe Fuki

290.000 VNĐ

Súng phun xịt rửa xe áp lực cao PKS029

245.000 VNĐ

Súng phun xịt rửa xe 2 đầu PKS054

445.000 VNĐ

VI. Ưu điểm của súng phun rửa áp lực

Súng rửa áp lực tốt nhất là bộ dụng cụ và phụ kiện máy rửa áp lực Washer Pro 4000 PSI . Nó đi kèm với một khẩu súng, một đầu phun 19 inch kéo dài chiều dài vòi của bạn. Tôi có thể dễ dàng tiếp cận dưới các phương tiện và xung quanh các góc với phần mở rộng này trong khi tập trung luồng vào các khu vực cần làm sạch kỹ lưỡng hơn. Cây đũa phép này cũng cho phép tôi dọn dẹp những khu vực khó tiếp cận như bên hông và mái nhà mà không cần sử dụng thang.

Phần tốt nhất của bộ này là bộ vòi phun. Các vòi phun được mã hóa màu giúp bạn dễ dàng lựa chọn loại phù hợp để sử dụng, do đó tránh được sự chậm trễ và lãng phí thời gian, nước và công sức. Thêm vào đó, tôi không gặp khó khăn trong việc chuyển đổi vòi phun vì tất cả đều nhanh chóng và dễ dàng kết nối.

Bộ phụ kiện súng máy rửa áp lực này hoạt động tốt nhất với máy rửa áp lực có áp suất ít nhất 2000 psi và tốc độ dòng nước ổn định là 2 gallon mỗi phút. Bạn có thể sử dụng điều này cho công việc dọn dẹp ở hầu hết mọi khu vực.

VII. Tổng kết

Máy rửa áp lực và súng chắc chắn làm cho công việc làm sạch của bạn dễ dàng hơn với ít nỗ lực hơn và hiệu quả hơn. Chúng cho phép bạn chọn các cài đặt phun phù hợp, cũng như tiếp cận các khu vực mà bạn thường không thể làm nếu không có thang. Họ cũng cung cấp cho bạn các cài đặt phun phù hợp mà bạn cần cho công việc rửa áp lực của mình trên hầu hết mọi bề mặt.

Làm thế nào về việc chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm của bạn với bất kỳ sản phẩm nào trong số này? Nó chắc chắn sẽ giúp người khác biết nên mua cái nào.