Top 19 # Xem Nhiều Nhất Cấu Tạo Hợp Âm / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Tìm Hiểu Hợp Âm Và Cấu Tạo Hợp Âm / 2023

Hợp âm là tập hợp nhiều hơn 2 nốt (note) nhạc trong đó có 1 nốt gốc và các nốt còn lại được tính theo công thức nào đó dựa trên nốt gốc.

Hợp âm trưởng cảm giác vui tươi, sáng hơn. Hợp âm thứ cảm giác buồn. Hợp âm dim (hợp âm giảm) sẽ cho chúng ta 1 cảm giác giữa buồn và vui . Hợp âm aug (hợp âm tăng) Các hợp âm sus (treo) Cách tính hợp âm đơn giản:

Cách 1: Hợp âm được cấu tạo từ 2 hay nhiều quãng 3 chồng lên nhau Hợp âm trưởng có cấu tạo=1 quãng 3 trưởng (2 cung ) + 1 quãng 3 thứ (1,5 cung) Vd: Hợp âm C: C E GHợp âm thứ có cấu tạo = 1 quãng 3 thứ ( 1,5 cung ) + 1 quãng 3 trưởng ( 2 cung ) Vd: Hợp âm Cm: C Eb G

Cách 2: Hợp âm được lấy từ các bậc 1, 3 & 5 của thang âm Hợp âm trưởng: 1 3 5 Ví dụ: Hợp âm C: C E G Hợp âm thứ: 1 3b 5 Ví dụ: Hợp âm Cm: C Eb G

2. Các loại hợp âm cơ bản

Hợp âm trưởng (tính chất vui, khỏe)

– Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

Ví dụ Do trưởng ký hiệu C: Các nốt sẽ là C E G

Hợp âm thứ (tính chất buồn)

– Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

Ví dụ C thứ hoặc Cmin ký hiệu Cm: Các nốt sẽ là C Eb G

Hợp âm giảm hay Dim( tính chất vừa vui vừa buồn)

– Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt quãng 5 giảm

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3 cung

Ví dụ: C giảm ký hiệu là Cdim: các nốt sẽ là: C Eb Gb

Các hợp âm tăng hay AUG

– Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 tăng

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 4 cung

Ví dụ: C tăng ký hiệu là Caug: Các nốt sẽ là: C E G#

Các hợp âm treo (SUS)

– Hợp âm treo hay còn được gọi là sus là hợp âm thay đổi nốt ở quãng 3 thành nốt ở quãng 4 hoặc quãng 2.

– Thay đổi sang nốt ở quãng 2, ký hiệu sus2: Nốt gốc + nốt ở quãng quãng 2 trưởng + nốt ở quãng 5 đúng

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

Ví dụ: Csus2: Các nốt sẽ là C D G

– Thay đổi sang nốt ở quãng 4, ký hiệu sus4: Nốt gốc + nốt ở quãng 4 đúng + nốt ở quãng 5 đúng

– Tính theo cung: Nốt gốc + nốt gốc thêm 2,5 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

Ví dụ: Csus4: Các nốt sẽ là C F G

Tìm Hiểu Hợp Âm Và Cấu Tạo Hợp Âm – Moonlight Piano / 2023

Thông thường, một hợp âm được xây dựng từ hai hay nhiều quãng 3. Ví dụ, các nốt C-E-G tạo thành một hợp âm trưởng. Nốt nhạc mà theo đó hợp âm dùng làm nền thì gọi là nốt chủ âm (nốt nền). Các nốt khác được gọi theo tên của quãng mà chúng tạo thành với nốt chủ âm.

Hợp âm là tập hợp nhiều hơn 2 nốt (note) nhạc  trong đó có 1 nốt gốc và các nốt còn lại được tính theo công thức nào đó dựa trên nốt gốc.

Hợp  âm trưởng cảm giác vui tươi, sáng hơn.

Hợp  âm thứ cảm giác buồn.

Hợp âm dim (hợp âm giảm) sẽ cho chúng ta 1 cảm giác giữa buồn và vui .

Hợp âm aug (hợp âm tăng)

Các hợp âm sus (treo)

Cách tính hợp âm đơn giản:

Cách 1: Hợp âm được cấu tạo từ 2 hay nhiều quãng 3 chồng lên nhau Hợp âm trưởng có cấu tạo=1 quãng 3 trưởng (2 cung ) + 1 quãng 3 thứ (1,5 cung) Vd: Hợp âm C:           C          E          G Hợp âm thứ có cấu tạo = 1 quãng 3 thứ ( 1,5 cung ) + 1 quãng 3 trưởng ( 2 cung ) Vd: Hợp âm Cm:        C          Eb        G

Cách 2: Hợp âm được lấy từ các bậc 1, 3 & 5 của thang âm Hợp âm trưởng:         1          3          5 Ví dụ: Hợp âm C:       C         E         G Hợp âm thứ:               1          3b        5 Ví dụ: Hợp âm Cm:    C         Eb        G

2. Các loại hợp âm cơ bản

Hợp âm trưởng (tính chất vui, khỏe)

– Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

Ví dụ Do trưởng ký hiệu C: Các nốt sẽ là    C     E    G

Hợp âm thứ (tính chất buồn)

– Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

Ví dụ C thứ hoặc Cmin ký hiệu Cm: Các nốt sẽ là     C     Eb    G

Hợp âm giảm hay Dim( tính chất vừa vui vừa buồn)

–  Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt quãng 5 giảm

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3 cung

Ví dụ:  C giảm ký hiệu là Cdim: các nốt sẽ là:    C      Eb    Gb

Các hợp âm tăng hay AUG

– Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 tăng

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 4 cung

Ví dụ:  C tăng ký hiệu là Caug: Các nốt sẽ là:    C     E     G#

Các hợp âm treo (SUS)

– Hợp âm treo hay còn được gọi là sus là hợp âm thay đổi nốt ở quãng 3 thành nốt ở quãng 4 hoặc quãng 2.

– Thay đổi sang nốt ở quãng 2, ký hiệu sus2: Nốt gốc + nốt ở quãng quãng 2 trưởng + nốt ở quãng 5 đúng

– Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

Ví dụ:   Csus2: Các nốt sẽ là     C     D    G

– Thay đổi sang nốt ở quãng 4, ký hiệu sus4: Nốt gốc + nốt ở quãng 4 đúng + nốt ở quãng 5 đúng

– Tính theo cung: Nốt gốc + nốt gốc thêm 2,5 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

Ví dụ:   Csus4: Các nốt sẽ là     C    F    G

Cấu Tạo Của Hợp Âm 9, 11, 13 Và Các Hợp Âm Add9, Hợp Âm Add11, Hợp Âm Add13 / 2023

Cấu tạo của hợp âm 9, 11, 13 – Là bài viết chia sẻ về hợp âm 9, hợp âm 11, hợp âm 13. Có nhiều người gọi các hợp âm C9, D9 hoặc D11, G7 là những hợp âm nâng cao… thực ra không nên gọi là hợp âm nâng cao, nó là các hợp âm thông thường nằm trong phần nhạc lý cơ bản.

Vậy hợp âm là gì? Tìm hiểu kiến thức nền tảng về hợp âm

Vì vậy, để đi vào sâu hơn, chúng ta cùng tìm hiểu lại hợp âm là gì? Hợp âm là tập hợp nốt nhạc có sự sắp xếp mang tính hài hoà của 2 hay nhiều nốt được vang lên (tấu lên) có vẻ như đồng thời hoặc hoặc theo thứ tự tuỳ hoàn cảnh thực tế (như cách chơi rải theo tiết điệu).

Hợp âm theo cách tự nhiên thường có 3 nốt nên hay gọi là triad chords. Hoặc là hợp âm tự nhiên có thêm nốt ở vị trí nào đó trên thang âm (scale), khi đó ta gọi là hợp âm đã add nốt ví dụ Cadd9 = C + nốt D (D ở vị trí quãng 2 trưởng hay major second).

Ở những bài viết trước chúng ta cũng đã nói rất kỹ về hợp âm 3, hợp âm 7 cũng như các thể đảo của hợp âm … và trong bài viết này, mình cũng chia sẻ lại về cấu tạo thông thường của hợp âm.

Cấu tạo hợp âm ba nốt thông thường

Hợp âm trưởng

Chủ âm + quãng 3 trưởng + quãng 5 đúng. Ký hiệu giống chủ âm, ví dụ: C, D, E hoặc Cmaj Dmaj

Chủ âm + quãng 3 thứ + quãng 5 đúng. Ký hiệu thêm chữ cái m in thường vào sau ký hiệu chủ âm: Cm, Dm hoặc Cmin, Dmin…

Chủ âm + quãng 3 thứ + quãng 5 giảm. Ký hiệu: Cdim, Edim

Chủ âm + quãng 3 thứ + quãng 5 tăng (=quãng 5 đúng + nửa cung). Ký hiệu: Caug, Daug.

Hợp âm treo nốt 2: Chủ âm + quãng 2 trưởng + quãng 5 đúng. Ký hiệu Csus2, Dsus2.

Hợp âm treo nốt 4: Chủ âm + quãng 4 đúng + quãng 4 đúng. Ký hiệu Csus4, Dsus4.

Hợp âm 9 – hợp âm 11 – hợp âm 13 mở rộng

Là hợp âm 7 thêm nốt ở quãng 9 trưởng (=quãng 2 trưởng + 6 cung).

Là hợp âm 9 thêm nốt ở quãng 11 thứ (quãng 4 đúng), ký hiệu: thêm số 11 vào sau, ví dụ C11, E11.

Là hợp âm 11 thêm nốt ở quãng 6 trưởng, ký hiệu: thêm số 13 vào sau, ví dụ C13, F13…

Hợp âm add9 – hợp âm add11- hợp âm add13

Các hợp âm Hợp âm add9 – hợp âm add11- hợp âm add13 là hợp âm thêm nốt nhạc tuỳ theo vị trí được chỉ định thêm.

Là hợp âm gốc có thêm nốt ở vị trí thứ 9 (quãng 2 trưởng).

Hợp âm add11

Là hợp âm gốc có thêm nốt ở vị trí thứ 11 (quãng 4 đúng).

Hợp âm add13

Là hợp âm gốc có thêm nốt ở vị trí 13 (quãng 6 trưởng).

Một vài ví dụ về các hợp âm 9, 11, 13 cũng như các hợp âm add.

Ví dụ: Cadd9 = C + E + G + D (chú ý, nó khác với Csus2 = C + D + G). Hoặc Cadd11 = C+ E + G + F (khác với Csus4 = C + F + G). Cadd13 = C + E + G + A (ít được dùng để ký hiệu, thay vào đó người ta sẽ thay nó bằng C6=C+E+G+A).

Một số trường hợp, tông 9 sẽ được thêm vào sus4, lúc đó, người ta sẽ ký hiệu là sus9, ví dụ Csus9 = C+F+G+D (bằng sus2+sus4) (khác với C9sus2 = C + D + G + Bb hoặc C9sus hoặc C9sus4= C + F + G +Bb + D).

Làm Cách Nào Để Biết Được Cấu Tạo Hợp Âm / 2023

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC CẤU TẠO HỢP ÂM

Có nhiều người thắc mắc tại sao trong 1 bản nhạc lại có nhiều hợp âm lạ đến vậy. Chúng ở đâu xuất hiện, làm cách nào để biết được cấu tạo của chúng. Những câu hỏi thường gặp của các bạn trẻ đã biết chơi đàn và đệm hát ngon lành nhưng lại không biết nó từ đâu, chỉ biết nhìn hợp âm có sẵn. Nay tôi thay mặt Cty để giải thắc mắc cho các bạn trẻ và trao dồi thêm cho các bạn một ít kiến thức nhỏ để các bạn có thể chơi những bài nhạc hay hơn.

– Trước hết ta ôn lại kiến thức cũ 1 xíu đó là cấu tạo hợp âm là gì? – Cấu tạo hợp âm gồm 1, 3 và 5( chứ chồng lên nhau nó sẽ ra 1 hợp âm) + Cấu tạo hợp âm là ít nhất 3 nốt nhạc chồng lên nhau, mình vd La thứ( Am) sẽ gồm la(A), Đô( C), Mi(E).

– Ở trong hợp âm thứ cấu tạo là t+ T= hợp âm thứ, khi chúng ta đảo ngược vị trí lại T+t= hợp âm trưởng. và hợp âm dim cấu tạo của nó là t+t= hợp âm dim.

Nếu cứ hợp âm thứ + thêm nốt 7 thì ta lại có hợp âm thứ 7 – VD: từ La đế La cách nhau 1 quãng 8 ta thụt về 1 nốt thì nó được gọi là quãng 7

La thứ (Am)+ thêm nốt 7 tứ là nốt sol ( các bạn thử bấm tay đếm xem) thì ta sẽ có La thứ 7 ( Am7)

– Ở bài hát của ca sĩ Vũ Cát Tưởng bài Vết Mưa cũng dùng hòa âm tương tự như vậy( mình làm trên hợp âm A cho các bạn dễ mường tượng.

Mọi chi tiết mua đàn guitar vui lòng liên hệ

🏠 613 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, chúng tôi (cách vòng xoay Ngã 7 Lê Hồng Phong 200m) ☎ Hotline: 0909 046 613

🏠 951 Phạm Văn Thuận, KP4, P.Tân Mai , Biên Hòa, Đồng Nai (cách chợ Tân Mai 100m) ☎ Hotline: 0908 868 951