Tìm Hiểu Hợp Âm Và Cấu Tạo Hợp Âm

--- Bài mới hơn ---

 • Âm Giai Là Gì? Cấu Tạo Của Âm Giai Trưởng Và Thứ
 • Ic Là Gì? Cấu Tạo Và Chức Năng Của Ic
 • Cấu Tạo Ic Xe Máy Và Cách Khắc Phục Khi Xe Bị Hỏng Ic
 • Bài 4 : Linh Kiện Bán Dẫn Và Ic
 • Công Nghệ 12 Bài 4: Linh Kiện Bán Dẫn Và Ic
 • Hợp âm là tập hợp nhiều hơn 2 nốt (note) nhạc trong đó có 1 nốt gốc và các nốt còn lại được tính theo công thức nào đó dựa trên nốt gốc.

  Hợp âm trưởng cảm giác vui tươi, sáng hơn. Hợp âm thứ cảm giác buồn. Hợp âm dim (hợp âm giảm) sẽ cho chúng ta 1 cảm giác giữa buồn và vui . Hợp âm aug (hợp âm tăng) Các hợp âm sus (treo) Cách tính hợp âm đơn giản:

  Cách 1: Hợp âm được cấu tạo từ 2 hay nhiều quãng 3 chồng lên nhau

  Hợp âm trưởng có cấu tạo=1 quãng 3 trưởng (2 cung ) + 1 quãng 3 thứ (1,5 cung)

  Vd: Hợp âm C: C E G

  Hợp âm thứ có cấu tạo = 1 quãng 3 thứ ( 1,5 cung ) + 1 quãng 3 trưởng ( 2 cung )

  Vd: Hợp âm Cm: C Eb G

  Cách 2: Hợp âm được lấy từ các bậc 1, 3 & 5 của thang âm

  Hợp âm trưởng: 1 3 5

  Ví dụ: Hợp âm C: C E G

  Hợp âm thứ: 1 3b 5

  Ví dụ: Hợp âm Cm: C Eb G

  2. Các loại hợp âm cơ bản

  Hợp âm trưởng (tính chất vui, khỏe)

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

  Ví dụ Do trưởng ký hiệu C: Các nốt sẽ là C E G

  Hợp âm thứ (tính chất buồn)

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

  Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

  Ví dụ C thứ hoặc Cmin ký hiệu Cm: Các nốt sẽ là C Eb G

  Hợp âm giảm hay Dim( tính chất vừa vui vừa buồn)

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt quãng 5 giảm

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3 cung

  Ví dụ: C giảm ký hiệu là Cdim: các nốt sẽ là: C Eb Gb

  Các hợp âm tăng hay AUG

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 tăng

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 4 cung

  Ví dụ: C tăng ký hiệu là Caug: Các nốt sẽ là: C E G#

  Các hợp âm treo (SUS)

  – Hợp âm treo hay còn được gọi là sus là hợp âm thay đổi nốt ở quãng 3 thành nốt ở quãng 4 hoặc quãng 2.

  – Thay đổi sang nốt ở quãng 2, ký hiệu sus2: Nốt gốc + nốt ở quãng quãng 2 trưởng + nốt ở quãng 5 đúng

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

  Ví dụ: Csus2: Các nốt sẽ là C D G

  – Thay đổi sang nốt ở quãng 4, ký hiệu sus4: Nốt gốc + nốt ở quãng 4 đúng + nốt ở quãng 5 đúng

  – Tính theo cung: Nốt gốc + nốt gốc thêm 2,5 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

  Ví dụ: Csus4: Các nốt sẽ là C F G

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Hợp Âm Trưởng, Hợp Âm Thứ Và Cách Luyện Tai Nghe Dò Note
 • Làm Cách Nào Để Biết Được Cấu Tạo Hợp Âm
 • Cấu Tạo Hợp Âm Đẩy Đủ (Hợp Âm 7, 9, 11, 13)
 • Cấu Tạo Của Hợp Âm
 • Tìm Hiểu Về Cách Cấu Tạo Hợp Âm Từ Dễ Tới Khó
 • Cấu Tạo Của Hợp Âm

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Hợp Âm Đẩy Đủ (Hợp Âm 7, 9, 11, 13)
 • Làm Cách Nào Để Biết Được Cấu Tạo Hợp Âm
 • Cấu Tạo Hợp Âm Trưởng, Hợp Âm Thứ Và Cách Luyện Tai Nghe Dò Note
 • Tìm Hiểu Hợp Âm Và Cấu Tạo Hợp Âm
 • Âm Giai Là Gì? Cấu Tạo Của Âm Giai Trưởng Và Thứ
 • a-Cấu tạo hợp âm trưởng:

  *Ta chỉ xét mối quan hệ giữa 3 âm ở bậc 1, 3 và 5 thôi:

  – Khoảng cách giữa âm bậc 1 và bậc 3 luôn là: 2 cung.

  – Khoảng cách giữa âm bậc 3 và bậc 5 luôn là: 1,5 cung.

  Như vậy:

  – HÂ Đô trưởng (C) bao gồm 3 nốt: C-E-G.

  – HÂ Rê trưởng (D) bao gồm 3 nốt: D-F#-A (F# để đảm bảo từ D đến F#= 2 cung).

  – HÂ Mi trưởng (E) bao gồm 3 nốt: E-G#-B (G# để đảm bảo từ E đến G#= 2 cung).

  – HÂ Fa trưởng (F) bao gồm 3 nốt: F-A-C.

  – HÂ Sol trưởng (G) bao gồm 3 nốt: G-B-D.

  – HÂ La trưởng (A) bao gồm 3 nốt: A-C#-E.

  – HÂ Si trưởng (B) bao gồm 3 nốt: B-D#-F#.

  b-Cấu tạo hợp âm thứ:

  *Ta chỉ xét mối quan hệ giữa 3 âm ở bậc 1, 3 và 5 thôi:

  – Khoảng cách giữa âm bậc 1 và bậc 3 luôn là: 1,5 cung.

  – Khoảng cách giữa âm bậc 3 và bậc 5 luôn là: 2 cung.

  Nhận xét:

  – Ta sẽ thấy ngay: âm bậc 1 và bậc 5 của HÂ trưởng và HÂ thứ là như nhau vì chúng đều cách nhau 3,5 cung. Chúng chỉ khác nhau âm bậc 3. Điều đó có nghĩa là: sau khi tính toán xong HÂ trưởng ta chỉ cần lấy âm bậc 3 trừ đi 0,5 cung là ra HÂ thứ tương ứng.

  Ví dụ:

  – Của E là: E-G#-B.

  – Suy ra của Em là: E-G-B (tức G# bị giáng xuống 0,5 nên chỉ còn là G thôi, các bạn bấm HÂ Em thông dụng trên các tài liệu sẽ thấy được các nốt E-G-B của Em ngay: trong đó E và B phải bấm, còn G để gảy buông).

  c-Cấu tạo hợp âm 7:

  *HÂ 7 được cấu tạo từ HÂ trưởng (hoặc hợp âm thứ) và thêm 1 nốt ở bậc 7 sao cho:

  Ví dụ:

  – HÂ A (La trưởng) có cấu tạo từ các nốt: A-C#-E. Các nốt ở các bậc của A là: A(1)-B(2)-C#(3)-D(4)-E(5)-F#(6)-G#(7).

  c/ Để xác định giọng trưởng và giọng thứ (hai giọng song song: //) ta làm như sau:

  * Bản nhạc có dấu #:

  – Bước 1: Xác định xem bản nhạc có mấy dấu thăng.

  – B2: Lấy nốt thăng cuổi cùng (trong tổng số các nốt # đếm được theo thứ tự như trên) cộng với 0,5 cung nữa ta tìm được giọng trưởng.

  – B3: Để tìm giọng thứ (tức giọng // với giọng trưởng) ta lấy giọng trưởng trừ đi 1,5 cung thì sẽ ra giọng thứ //.

  Ví dụ 1: nếu thấy bản nhạc có 1 dấu # (tức là F#):

  – B1: Tổng số dấu thăng là 1 (chỉ có F#).

  – B2: Ta lấy F# cộng thêm 0,5 cung nữa thành G.

  – B3: Từ đó, suy ra giọng thứ tương ứng là: Em (mi thứ). Vì E cách G = 1,5 cung.

  Nhận xét:

  – Như vậy: bản nhạc chỉ có 1 dấu # thì 2 giọng // là: G và Em.

  – Nhìn vào bài viết của Ibanto ta sẽ thấy tại sao có đoạn: “Sol trưởng – Mi thứ G – C – D Em – Am – Bm”.

  Ví dụ 2: nếu thấy bản nhạc có 3 dấu # (tức là có: F#, C# và G#):

  – B1: Tổng số dấu thăng là 3 (nốt thăng cuối cùng là G#).

  – B2: Ta lấy G# cộng thêm 0,5 cung nữa thành A.

  – B3: Từ đó, suy ra giọng thứ tương ứng là: F#m (Fa thăng thứ). Vì F# cách A = 1,5 cung.

  Nhận xét:

  – Như vậy: bản nhạc có 3 dấu # thì 2 giọng // là: A và F#m.

  – Nhìn vào bài viết của Ibanto ta sẽ thấy tại sao có đoạn: “La trưởng – Fa thăng thứ A – D – E F#m – Bm – C#”.

  * Bản nhạc có dấu b:

  – Bước 1: Xác định xem bản nhạc có mấy dấu giáng.

  – B2: Nốt giáng áp chót chính là giọng trưởng.

  – B3: Để tìm giọng thứ (tức giọng // với giọng trưởng) ta lấy giọng trưởng trừ đi 1,5 cung thì sẽ ra giọng thứ song song.

  Ví dụ 1: nếu thấy bản nhạc có 4 dấu b (tức là có: Bb, Eb, Ab và Db):

  – B1: Tổng số dấu giáng (b) là 4 (thứ tự là: Bb, Eb, Ab và Db).

  – B3: Từ đó, suy ra giọng thứ tương ứng là: Fm (Fa thứ). Vì F cách Ab = 1,5 cung.

  Nhận xét:

  – Như vậy: bản nhạc có 4 dấu giáng thì 2 giọng // là: Ab và Fm.

  Ví dụ 2: nếu thấy bản nhạc có 2 dấu b (tức là chỉ có: Bb và Eb): theo như trên ta sẽ tính được 2 giọng // là: Bb và Gm.

  Ví dụ 3: nếu thấy bản nhạc có 1 dấu b (tức là chỉ có: Bb):

  – Đây là trường hợp đặc biệt, ko áp dụng ngay được công thức trên.

  – Để tính được ta phải viết lại 2 lần qui luật thứ tự các dấu giáng trên khuông nhạc liền nhau rồi mới áp dụng được cách tính trên.

  – Ta thấy: nốt áp chót là Fb. Nhưng vì bản nhạc chỉ có 1 nốt giáng là Bb (mà ko có Fb) nên nốt này phải là F (Fa ko có dấu hóa). Suy ra, giọng trưởng là: F.

  – Từ đó, giọng thứ // là: Dm.

  – Vậy, bản nhạc chỉ có 1 dấu giáng thì 2 giọng // là: F và Dm.

  * Trường hợp đặc biệt: Bản nhạc không có dấu # và b nào:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Cách Cấu Tạo Hợp Âm Từ Dễ Tới Khó
 • Hạt Nhân, Khối Lượng Hạt Nhân, Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết ( Chi Tiết)
 • Bài 35. Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • Thông Số Kỹ Thuật Họng Tiếp Nước Chữa Cháy 4 Cửa
 • Tìm Hiểu Hợp Âm Và Cấu Tạo Hợp Âm – Moonlight Piano

  --- Bài mới hơn ---

 • Hợp Âm 7 – Dominant 7Th Guitar Chords
 • Hợp Âm 7 Đàn Guitar Sử Dụng Như Thế Nào ?
 • Cách Phát Triển Hợp Âm (Hợp Âm Nâng Cao) Cho Guitar
 • Trọn Bộ Hợp Âm Đàn Guitar Cơ Bản Và Nâng Cao Cho Người Mới
 • Cách Nhớ Hợp Âm Và Hòa Âm Cho Bài Hát
 • Thông thường, một hợp âm được xây dựng từ hai hay nhiều quãng 3. Ví dụ, các nốt C-E-G tạo thành một hợp âm trưởng. Nốt nhạc mà theo đó hợp âm dùng làm nền thì gọi là nốt chủ âm (nốt nền). Các nốt khác được gọi theo tên của quãng mà chúng tạo thành với nốt chủ âm.

  Hợp âm là tập hợp nhiều hơn 2 nốt (note) nhạc  trong đó có 1 nốt gốc và các nốt còn lại được tính theo công thức nào đó dựa trên nốt gốc.

  Hợp  âm trưởng cảm giác vui tươi, sáng hơn.

  Hợp  âm thứ cảm giác buồn.

  Hợp âm dim (hợp âm giảm) sẽ cho chúng ta 1 cảm giác giữa buồn và vui .

  Hợp âm aug (hợp âm tăng)

  Các hợp âm sus (treo)

   

  Cách tính hợp âm đơn giản:

  Cách 1: Hợp âm được cấu tạo từ 2 hay nhiều quãng 3 chồng lên nhau

  Hợp âm trưởng có cấu tạo=1 quãng 3 trưởng (2 cung ) + 1 quãng 3 thứ (1,5 cung)

  Vd: Hợp âm C:           C          E          G

  Hợp âm thứ có cấu tạo = 1 quãng 3 thứ ( 1,5 cung ) + 1 quãng 3 trưởng ( 2 cung )

  Vd: Hợp âm Cm:        C          Eb        G

  Cách 2: Hợp âm được lấy từ các bậc 1, 3 & 5 của thang âm

  Hợp âm trưởng:         1          3          5

  Ví dụ: Hợp âm C:       C         E         G

  Hợp âm thứ:               1          3b        5

  Ví dụ: Hợp âm Cm:    C         Eb        G

  2. Các loại hợp âm cơ bản

   

  Hợp âm trưởng (tính chất vui, khỏe)

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

  Ví dụ Do trưởng ký hiệu C: Các nốt sẽ là    C     E    G

   

  Hợp âm thứ (tính chất buồn)

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

  Ví dụ C thứ hoặc Cmin ký hiệu Cm: Các nốt sẽ là     C     Eb    G

  Hợp âm giảm hay Dim( tính chất vừa vui vừa buồn)

  –  Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt quãng 5 giảm

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3 cung

  Ví dụ:  C giảm ký hiệu là Cdim: các nốt sẽ là:    C      Eb    Gb

  Các hợp âm tăng hay AUG

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 tăng

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 4 cung

  Ví dụ:  C tăng ký hiệu là Caug: Các nốt sẽ là:    C     E     G#

  Các hợp âm treo (SUS)

  – Hợp âm treo hay còn được gọi là sus là hợp âm thay đổi nốt ở quãng 3 thành nốt ở quãng 4 hoặc quãng 2.

  – Thay đổi sang nốt ở quãng 2, ký hiệu sus2: Nốt gốc + nốt ở quãng quãng 2 trưởng + nốt ở quãng 5 đúng

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

  Ví dụ:   Csus2: Các nốt sẽ là     C     D    G

  – Thay đổi sang nốt ở quãng 4, ký hiệu sus4: Nốt gốc + nốt ở quãng 4 đúng + nốt ở quãng 5 đúng

  – Tính theo cung: Nốt gốc + nốt gốc thêm 2,5 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

  Ví dụ:   Csus4: Các nốt sẽ là     C    F    G

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hợp Âm Mở Rộng
 • Hợp Âm Add9 Và Cách Sử Dụng – Add9 Guitar Chords
 • Các Hợp Âm 9
 • Tự Học Hợp Âm Organ Yamaha Đệm Hát Nhanh Nhất
 • Chuyên Đề Vật Lý 12
 • Cấu Tạo Hợp Âm Đẩy Đủ (Hợp Âm 7, 9, 11, 13)

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Biết Được Cấu Tạo Hợp Âm
 • Cấu Tạo Hợp Âm Trưởng, Hợp Âm Thứ Và Cách Luyện Tai Nghe Dò Note
 • Tìm Hiểu Hợp Âm Và Cấu Tạo Hợp Âm
 • Âm Giai Là Gì? Cấu Tạo Của Âm Giai Trưởng Và Thứ
 • Ic Là Gì? Cấu Tạo Và Chức Năng Của Ic
 • Có nhiều người sẽ gọi các hợp âm C9, D9 hoặc D11, G7 là những hợp âm nâng cao… thực ra không nên gọi là hợp âm nâng cao, nó là các hợp âm thông thường với định nghĩa hợp âm: là tập hợp nốt nhạc có sự sắp xếp mang tính hài hoà của 2 hay nhiều nốt được vang lên (tấu lên) có vẻ như đồng thời hoặc hoặc theo thứ tự tuỳ hoàn cảnh thực tế (như cách chơi rải theo tiết điệu).

  Hợp âm theo cách tự nhiên thường có 3 nốt nên hay gọi là triad chords. Hoặc là hợp âm tự nhiên có thêm nốt ở vị trí nào đó trên thang âm (scale), khi đó ta gọi là hợp âm đã add nốt ví dụ Cadd9 = C + nốt D (D ở vị trí quãng 2 trưởng hay major second).

  Các hợp âm có add là những hợp âm thuộc dạng mở rộng, nó không phải là hợp âm nâng cao gì cả.

  Người ta sẽ đặt ra nguyên tắc cấu tạo và tên gọi cho các hợp âm, việc duy nhất của người chơi nhạc là cần tuân thủ nguyên tắc đó khi chơi nhạc hoặc tuân thủ các nguyên tắc hoà âm với nốt nhạc được nhạc sỹ viết cho bài hát.

  Trước khi nghiên cứu các quy tắc cấu tạo hợp âm, chúng ta xem xét bảng thang vị trí các nốt và tên gọi theo nốt gốc của nó:

  Xem xét bảng nốt của các quãng trên, bạn có thể tự tìm được vị trí của từng nốt theo từng thang âm trưởng, thứ, ví dụ, nốt thứ 3 của âm giai Đô trưởng sẽ là nốt ở vị trí quãng 3 trưởng, tức là nốt E, nốt thứ 6 trong âm giai đô trưởng sẽ là nốt ở Quãng 6 trưởng tức là LA.

  Từ chủ âm đến quãng 8 đúng sẽ cách nhau 6 cung, có 12 nốt nằm giữa chúng.

  Cấu tạo hợp âm ba nốt thông thường

  Hợp âm trưởng: Chủ âm + quãng 3 trưởng + quãng 5 đúng. Ký hiệu giống chủ âm, ví dụ: C, D, E hoặc Cmaj Dmaj

  Hợp âm thứ: Chủ âm + quãng 3 thứ + quãng 5 đúng. Ký hiệu thêm chữ cái m in thường vào sau ký hiệu chủ âm: Cm, Dm hoặc Cmin, Dmin…

  Hợp âm giảm: Chủ âm + quãng 3 thứ + quãng 5 giảm. Ký hiệu: Cdim, Edim

  Hợp âm tăng: Chủ âm + quãng 3 trưởng + quãng 5 tăng (=quãng 5 đúng + nửa cung). Ký hiệu: Caug, Daug.

  Hợp âm treo nốt 2: Chủ âm + quãng 2 trưởng + quãng 5 đúng. Ký hiệu Csus2, Dsus2.

  Hợp âm treo nốt 4: Chủ âm + quãng 4 đúng + quãng 4 đúng. Ký hiệu Csus4, Dsus4.

  Hợp âm hai nốt

  Nghe có vẻ lạ, nhưng kỳ thực có loại hợp âm này, đó là những hợp âm 5.

  Cấu tạo: Chủ âm + quãng 5 đúng.

  Hợp âm mở rộng

  Hợp âm trưởng 7: Là hợp âm 3 nốt thông thường cộng thêm nốt ở quãng bảy thứ. Ký hiệu: thêm số 7 vào đuôi hợp âm trưởng bình thường, ví dụ C7, D7…

  Hợp âm thứ 7: Là hợp âm thứ cộng thêm quãng bảy thứ. Ký hiệu: thêm chữ m7 đằng sau nốt gốc, ví dụ: Cm7, Am7.

  Nếu có thêm ký hiệu maj trước số 7 hoặc M7, tức là thêm quãng 7 trưởng thay cho quãng 7 thứ.

  Hợp âm 9: Là hợp âm 7 thêm nốt ở quãng 9 trưởng (=quãng 2 trưởng + 6 cung).

  Hợp âm 11: Là hợp âm 9 thêm nốt ở quãng 11 thứ (quãng 4 đúng), ký hiệu: thêm số 11 vào sau, ví dụ C11, E11.

  Hợp âm 13: Là hợp âm 11 thêm nốt ở quãng 6 trưởng, ký hiệu: thêm số 13 vào sau, ví dụ C13, F13…

  Hợp âm thêm tông (added tone)

  Là hợp âm thêm nốt tuỳ theo vị trí được chỉ định thêm.

  Hợp âm add9: Là hợp âm gốc có thêm nốt ở vị trí thứ 9 (quãng 2 trưởng).

  Hợp âm add11: Là hợp âm gốc có thêm nốt ở vị trí thứ 11 (quãng 4 đúng).

  Hợp âm add13: Là hợp âm gốc có thêm nốt ở vị trí 13 (quãng 6 trưởng).

  Ví dụ: Cadd9 = C + E + G + D (chú ý, nó khác với Csus2 = C + D + G). Hoặc Cadd11 = C+ E + G + F (khác với Csus4 = C + F + G). Cadd13 = C + E + G + A (ít được dùng để ký hiệu, thay vào đó người ta sẽ thay nó bằng C6=C+E+G+A).

  Một số trường hợp, tông 9 sẽ được thêm vào sus4, lúc đó, người ta sẽ ký hiệu là sus9, ví dụ Csus9 = C+F+G+D (bằng sus2+sus4) (khác với C9sus2 = C + D + G + Bb hoặc C9sus hoặc C9sus4= C + F + G +Bb + D).

  Hợp âm thể đảo

  Là hợp âm gốc nhưng đảo vị trí các nốt, không còn tuân theo thứ tự gốc nữa.

  Trong trường hợp đảo, người ta hay đặt nốt bass nằm sau hợp âm gốc, ví dụ C đảo bass G lên trên sẽ được ký hiệu: C/G hoặc Sol trưởng đảo bass là B lên ký hiệu là: G/B…

  Theo Hgn music và Melodious Entertainment

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Của Hợp Âm
 • Tìm Hiểu Về Cách Cấu Tạo Hợp Âm Từ Dễ Tới Khó
 • Hạt Nhân, Khối Lượng Hạt Nhân, Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết ( Chi Tiết)
 • Bài 35. Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • Chord Construction – Cấu Tạo Hợp Âm

  --- Bài mới hơn ---

 • Ic Là Gì? Cấu Tạo Và Vai Trò Của Ic Trong Các Thiết Bị
 • Ic Là Gì? Chức Năng Của Mỗi Loại Ic
 • Khí Khổng Là Gì? Cấu Tạo Và Cơ Chế Của Khí Khổng
 • Kim Cương Được Tạo Ra Như Thế Nào
 • Ngất Ngây Với Vẻ Đẹp Vĩnh Cửu Của Kim Cương
 • CHORD CONSTRUCTION – CẤU TẠO HỢP ÂM

  Hình Như Là – 4dummies.info

  Ví dụ: Nếu muốn tìm hợp âm G trưởng (G Major: Major là Trưởng). Bạn tìm đến hàng âm giai của G. Tuân theo công thức của hợp âm trưởng là I – III – V. Sau đó đối chiếu những nốt nằm ở cột I cột III và cột V

  Đó là: G B và D

  Degree

  Note

  I

  G

  III

  B

  V

  D

  Kết hợp 3 nốt trên G-B-D ở cần đàn. Nói chung là đơn giản như đang giỡn.

  Một trong những thế bấm cơ bản của hợp âm G trưởng:

  Hình Như là – 4dummies.info

  Khi bạn xây dựng hợp âm 13 sẽ có 7 nốt. Trong guitar, bạn chỉ có thể chơi 1 lúc 6 nốt chính vì thế cần phải loại bỏ bớt 1 nốt. Nếu bạn chơi với 1 band nhạc, có lẻ bạn sẽ muốn tay guitar Bass chơi nốt bị loại đó.

  Major Scale Note & Degree Chart

  Scale

  I

  II / IX

  III

  IV / XI

  V

  VI / XIII

  VII

  I (octave)

  A

  A

  B

  C♯

  D

  E

  F♯

  G♯

  A

  A♯

  A♯

  B♯

  C♯♯

  D♯

  E♯

  F♯♯

  G♯♯

  A♯

  B♭

  B♭

  C

  D

  E♭

  F

  G

  A

  B♭

  B

  B

  C♯

  D♯

  E

  F♯

  G♯

  A♯

  B

  C

  C

  D

  E

  F

  G

  A

  B

  C

  C♯

  C♯

  D♯

  E♯

  F♯

  G♯

  A♯

  B♯

  C♯

  D♭

  D♭

  E♭

  F

  G♭

  A♭

  B♭

  C

  D♭

  D

  D

  E

  F♯

  G

  A

  B

  C♯

  D

  D♯

  D♯

  E♯

  F♯♯

  G♯

  A♯

  B♯

  C♯♯

  D♯

  E♭

  E♭

  F

  G

  A♭

  B♭

  C

  D

  E♭

  E

  E

  F♯

  G♯

  A

  B

  C♯

  D♯

  E

  F

  F

  G

  A

  B♭

  C

  D

  E

  F

  F♯

  F♯

  G♯

  A♯

  B

  C♯

  D♯

  E♯

  F♯

  G♭

  G♭

  A♭

  B♭

  C♭

  D♭

  E♭

  F

  G♭

  G

  G

  A

  B

  C

  D

  E

  F♯

  G

  G♯

  G♯

  A♯

  B♯

  C♯

  D♯

  E♯

  F♯♯

  G♯

  A♭

  A♭

  B♭

  C

  D♭

  E♭

  F

  G

  A♭

  Chord Formulas: (♭ = flat ♯ = sharp)

  Major

  I – III – V

  Major 6

  I – III – V – VI

  Major 6 add 9

  I – III – V – VI – IX

  Major 7

  I – III – V – VII

  Major 9

  I – III – V – VII – IX

  Dominant 7

  I – III – V – ♭VII

  Dominant 7♭10

  I – III – V – ♭VII – ♭X

  Dominant 7 aug 5

  I – III – ♯V – ♭VII

  Dominant 7 sus 4

  I – IV – V – ♭VII

  Dominant 9

  I – III – V – ♭VII – IX

  Dominant 9 sus 4

  I – IV – V – ♭VII – IX

  Dominant 9 sus 4

  I – IV – V – ♭VII – IX

  Dominant 11

  I – III – V – ♭VII – IX – XI

  Dominant 13

  I – III – V – ♭VII – IX – XI – XIII

  Augmented

  I – III – ♯V

  Minor

  I – ♭III – V

  Minor 6

  I – ♭III – V – VI

  Minor 7

  I – ♭III – V – ♭VII

  Minor 7 Flat 5

  I – ♭III – ♭V – ♭VII

  Diminished

  I – ♭III – ♭V

  Diminished 7

  I – ♭III – ♭V – VI

  Suspended 4

  I – IV – V

  Suspended 2

  I – II – V

  Add 9

  I – III – V – IX

  Hình Như là – 4dummies.info

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Và Chức Năng Vòng Bạch Huyết Waldayer
 • Đặc Điểm Hình Thái, Chức Năng Hệ Hô Hấp
 • Cấu Trúc Hàm Răng Có Cấu Tạo Như Thế Nào?
 • Cấu Trúc Răng Của Con Người Là Như Thế Nào?
 • Cấu Tạo Của Một Bộ Sofa Hoàn Chỉnh
 • Cấu Tạo Của Hợp Âm 9, 11, 13 Và Các Hợp Âm Add9, Hợp Âm Add11, Hợp Âm Add13

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Ghi Nhớ Tất Cả Các Hợp Âm Piano Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Cấu Tạo Và Nguyên Tắc Tính Các Bộ Hợp Âm Cơ Bản
 • Tổng Quan Các Bài Viết Về Hợp Âm Nâng Cao Và Cách Sử Dụng
 • Lý Thuyết Hợp Âm Guitar Bài 1
 • Ic Xe Máy Là Gì ? Tác Dụng Ra Sao Và Vị Trí Nằm Ở Đâu ?
 • Cấu tạo của hợp âm 9, 11, 13 – Là bài viết chia sẻ về hợp âm 9, hợp âm 11, hợp âm 13. Có nhiều người gọi các hợp âm C9, D9 hoặc D11, G7 là những hợp âm nâng cao… thực ra không nên gọi là hợp âm nâng cao, nó là các hợp âm thông thường nằm trong phần nhạc lý cơ bản.

  Vậy hợp âm là gì? Tìm hiểu kiến thức nền tảng về hợp âm

  Vì vậy, để đi vào sâu hơn, chúng ta cùng tìm hiểu lại hợp âm là gì? Hợp âm là tập hợp nốt nhạc có sự sắp xếp mang tính hài hoà của 2 hay nhiều nốt được vang lên (tấu lên) có vẻ như đồng thời hoặc hoặc theo thứ tự tuỳ hoàn cảnh thực tế (như cách chơi rải theo tiết điệu).

  Hợp âm theo cách tự nhiên thường có 3 nốt nên hay gọi là triad chords. Hoặc là hợp âm tự nhiên có thêm nốt ở vị trí nào đó trên thang âm (scale), khi đó ta gọi là hợp âm đã add nốt ví dụ Cadd9 = C + nốt D (D ở vị trí quãng 2 trưởng hay major second).

  Ở những bài viết trước chúng ta cũng đã nói rất kỹ về hợp âm 3, hợp âm 7 cũng như các thể đảo của hợp âm … và trong bài viết này, mình cũng chia sẻ lại về cấu tạo thông thường của hợp âm.

  Cấu tạo hợp âm ba nốt thông thường

  Hợp âm trưởng

  Chủ âm + quãng 3 trưởng + quãng 5 đúng. Ký hiệu giống chủ âm, ví dụ: C, D, E hoặc Cmaj Dmaj

  Chủ âm + quãng 3 thứ + quãng 5 đúng. Ký hiệu thêm chữ cái m in thường vào sau ký hiệu chủ âm: Cm, Dm hoặc Cmin, Dmin…

  Chủ âm + quãng 3 thứ + quãng 5 giảm. Ký hiệu: Cdim, Edim

  Chủ âm + quãng 3 thứ + quãng 5 tăng (=quãng 5 đúng + nửa cung). Ký hiệu: Caug, Daug.

  Hợp âm treo nốt 2: Chủ âm + quãng 2 trưởng + quãng 5 đúng. Ký hiệu Csus2, Dsus2.

  Hợp âm treo nốt 4: Chủ âm + quãng 4 đúng + quãng 4 đúng. Ký hiệu Csus4, Dsus4.

  Hợp âm 9 – hợp âm 11 – hợp âm 13 mở rộng

  Là hợp âm 7 thêm nốt ở quãng 9 trưởng (=quãng 2 trưởng + 6 cung).

  Là hợp âm 9 thêm nốt ở quãng 11 thứ (quãng 4 đúng), ký hiệu: thêm số 11 vào sau, ví dụ C11, E11.

  Là hợp âm 11 thêm nốt ở quãng 6 trưởng, ký hiệu: thêm số 13 vào sau, ví dụ C13, F13…

  Hợp âm add9 – hợp âm add11- hợp âm add13

  Các hợp âm Hợp âm add9 – hợp âm add11- hợp âm add13 là hợp âm thêm nốt nhạc tuỳ theo vị trí được chỉ định thêm.

  Là hợp âm gốc có thêm nốt ở vị trí thứ 9 (quãng 2 trưởng).

  Hợp âm add11

  Là hợp âm gốc có thêm nốt ở vị trí thứ 11 (quãng 4 đúng).

  Hợp âm add13

  Là hợp âm gốc có thêm nốt ở vị trí 13 (quãng 6 trưởng).

  Một vài ví dụ về các hợp âm 9, 11, 13 cũng như các hợp âm add.

  Ví dụ: Cadd9 = C + E + G + D (chú ý, nó khác với Csus2 = C + D + G). Hoặc Cadd11 = C+ E + G + F (khác với Csus4 = C + F + G). Cadd13 = C + E + G + A (ít được dùng để ký hiệu, thay vào đó người ta sẽ thay nó bằng C6=C+E+G+A).

  Một số trường hợp, tông 9 sẽ được thêm vào sus4, lúc đó, người ta sẽ ký hiệu là sus9, ví dụ Csus9 = C+F+G+D (bằng sus2+sus4) (khác với C9sus2 = C + D + G + Bb hoặc C9sus hoặc C9sus4= C + F + G +Bb + D).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hợp Âm Add9 Và Cách Sử Dụng
 • Hợp Âm Organ Và Cách Đệm Hợp Âm Cho Đàn Organ
 • Cấu Tạo Hợp Âm Trưởng Và Thứ Như Thế Nào Trong Piano Và Organ?
 • Các Hợp Âm Đàn Organ Cơ Bản Và Cách Bấm
 • Chi Tiết Các Hợp Âm Organ Cơ Bản Thông Dụng Cùng Cách Bấm
 • Hợp Âm Guitar Là Gì? Cấu Tạo Của Hợp Âm Guitar? Cách Xác Định Hợp Âm Cho Bài Hát Guitar

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Mẫu Giường Thông Minh Phổ Biến Nhất Thị Trường
 • Cấu Tạo Giường Ngủ Thường & Thông Minh Thông Số Cơ Bản Cần Nắm
 • 6 Chi Tiết Làm Phụ Kiện Giường Thông Minh Bạn Cần Biết
 • Giường Tầng Đa Năng Làm Bằng Gỗ Tự Nhiên
 • Giường Tầng Thông Minh Đa Năng Cho Người Lớn
 • Là yếu tố chính để tạo nên nhạc nền của giai điệu chính hoặc được sử dụng trong đệm hát. Hợp âm được tạo thành từ 2, 3 hoặc nhiều nốt nhạc vang lên cùng một lúc theo một quy luật. Trường hợp không có quy luật không được gọi là hợp âm mà chỉ là chồng âm.

  Hoặc có thể hiểu, hợp âm chính là tập hợp những nốt nhạc được sắp xếp lại có sẵn. Người chơi đàn sẽ đánh cùng lúc tạo thành âm thanh phù hợp với sắc thái.

  Một hợp âm sẽ được xây dựng từ hai hoặc nhiều quãng 3.

  Âm nhạc có 7 nốt nhạc cơ bản chính: Do – Rê- Mi – Pha – Sol – La – Si (tương ứng C – D – E – F – G – A – B). Hợp âm được xây dựng dựa trên 7 nốt nhạc này.

  Am: La thứ

  Ab: La giáng

  A#: La thăng

  A7: La bảy

  Cách xác định hợp âm cho bài hát guitar

  Có 3 trường hợp xảy ra:

  Bộ khóa không dấu thăng giảm: Chủ âm bài có thể là C – Do trưởng hoặc Am – La thứ.

  Bộ khóa có dấu giảm.

  • 1 dấu giảm Bb thì chủ âm bài có thể là Rê thứ – Dm, hoặc F – Fa trưởng.
  • 1 dấu giảm, thì dấu giảm trước dấu giảm cuối là tên chủ âm trưởng và đếm xuống 2 nốt để biết tên của chủ âm ở cung thứ.

  Bộ khóa có dấu thăng: Từ dấu thăng cuối cùng, cộng thêm 1/2 cung nữa sẽ là tên chủ âm trưởng. Đếm xuống 2 nốt sẽ có tên âm giai tương ứng là chủ âm thứ.

  Các ca khúc Việt Nam thường chỉ dùng 6 hợp âm chính, 2 hợp âm chủ và các hợp âm còn lại áp dụng luật 1 – 4 – 5. Chẳng hạn, bài nhạc cung Do trưởng – C, âm giai tương ứng là La thứ – Am. Nếu âm trưởng là Do thì bạn dùng 5 ngón của bàn tay trái đếm. Cụ thể: Ngón cái: 1 Do, ngón trỏ 2 Rê bỏ – ngón trỏ giữa 3 Mi bỏ – ngón áp ít 4 Fa OK – ngón út 5 Sol OK.

  Như vậy, phía hợp âm Do trưởng sẽ có 3 hợp âm là: Do (C), Fa (F) và Sol (G). Tương tự, phía hợp âm La thứ sẽ có 3 hợp âm là: La thứ (Am), Rê thứ (Dm) và Mi trưởng (E).

  Ðặt các hợp âm vào bài nhạc

  Khi nào thì cần đổi hợp âm? Có thể áp dụng những luật đơn giản sau:

  Các bài nhạc Việt mỗi ô nhịp sẽ dùng 1 hợp âm, đổi ở phách 1, đầu nhịp. Trường hợp bài hát nhịp 4 đôi khi có thể dùng 2 hợp âm trong 1 ô nhịp, đổi ở phách 1, 3.

  Bài nhạc bắt đầu bằng chủ âm, kết ở ô nhịp cuối cũng bằng chủ âm.

  Tùy theo chủ âm trưởng hay thứ mà có những hợp âm đa số. Nếu bài hát bắt đầu ở cung La thứ (Am) thì hầu hết 2 hợp âm theo sau là âm Dm, E7. Sau đó thì mới xuất hiện hợp âm C – F – G7 để thay đổi không khí. Nhưng chủ âm là Am nên sau đó sẽ trở về Am, Dm, E7 và chấm dứt ở Am.

  Trường hợp bạn đang học đánh cấp tốc thì có thể mò bằng cách:

  • Tìm bản ghi hợp âm căn bản cho guitar.
  • Đánh trải 6 hợp âm trên thành thạo, quen tai.
  • Bắt đầu chủ âm ở ô nhịp đầu, hát ô tiếp. Sau đó so với 6 hợp âm trên thì hợp âm nào dễ chịu, thuận tai nhất.

  Khi ấm hợp âm guitar cần lưu ý gì?

  • Người mới tập đàn bấm hợp âm là bước khó nên cần cố gắng tập luyện đều đặn trong 1 tuần.
  • Đạt những nốt nhạc trong hợp âm theo trình tự từ trên xuống. Nốt ở trên đặt trước rồi đến các nốt tiếp theo ở dưới.
  • Cần đặt ngón tay sát về phía bên phải sẽ giúp lực bấm nhẹ, âm thanh vang tròn tiếng hơn.
  • Ngón tay phải vuông góc với cần đàn. Bấm thẳng ngón tay sẽ không có lực và tịt dây.

  Hợp âm cơ bản sử dụng phổ biến trong tất cả các bản nhạc. Đây được coi là màu sắc, âm sắc cơ bản nhất. Hợp âm cơ bản được xây dựng trên 3 bậc cơ bản I, III và IV. Khi sử dụng hợp âm bậc VII thì có thể gọi là hợp âm cơ bản, do nghe màu 7 cảm xúc sẽ khác. Đa số những hợp âm nâng cao được xây dựng trên hợp âm cơ bản. Vì thế chỉ cần biết hợp âm cơ bản sẽ suy ra được hợp âm khác bằng cách thêm nốt khác vào.

  Những hợp âm guitar cơ bản nhất

  Hợp âm guitar có nhiều nhưng chỉ cần với 1o hợp âm cơ bản sau bạn có thể tự tin đánh vài trăm bài. Bạn hãy chăm chỉ luyện tập trong vòng 2 tuần là có thể bấm và chuyển qua dễ dàng giữa những hợp âm này.

  Hợp âm thứ 10: Fa

  Hợp âm guitar này gây khó khăn cho người mới tập. Đây chính là Hợp âm Fa trưởng. Do đó, trước khi tập hợp âm Fa trưởng, bạn hãy tập cách bấm âm Fa đơn giản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 24 Hợp Âm Guitar Cơ Bản Cho Người Mới Học
 • Hợp Âm 7 Là Gì, Cách Sử Dụng Ra Sao?
 • Lợi Ích Khi Sử Dụng Những Cây Đàn Guitar Được Gắn Eq
 • Equalizer Là Gì? Hướng Dẫn Chi Tiết Sử Dụng Equalizer (Eq)
 • Eq Của Đàn Guitar Là Gì? Các Cây Guitar Có Eq Tốt Nhất
 • Cấu Tạo Hợp Âm Trưởng, Hợp Âm Thứ Và Cách Luyện Tai Nghe Dò Note

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Hợp Âm Và Cấu Tạo Hợp Âm
 • Âm Giai Là Gì? Cấu Tạo Của Âm Giai Trưởng Và Thứ
 • Ic Là Gì? Cấu Tạo Và Chức Năng Của Ic
 • Cấu Tạo Ic Xe Máy Và Cách Khắc Phục Khi Xe Bị Hỏng Ic
 • Bài 4 : Linh Kiện Bán Dẫn Và Ic
 • Với guitar lead: nó là nền tảng để giúp chúng ta lựa chọn những note bắt đầu cũng như note dừng câu lead nghe hay hơn.

  Guitar solo/fingerstyle: các câu solo giai điệu của bài hát sẽ chính là các note nằm trong cấu tạo của hợp âm khi chúng ta chơi kết hợp cùng note bass của hợp âm tạo thành câu độc tấu.

  hầu hết 99% câu đầu tiên của bài hát sẽ chứa các note nằm trong hợp âm chủ của bài. Chính vì thế mà biết được cấu tạo của hợp âm sẽ giúp chúng ta xác định nhanh được tone của bài hát để chúng ta đệm guitar.

  Vậy làm sao để tăng khả năng nghe note chính xác và xác định được nhanh hợp âm chủ của bài hát? Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

  Cấu tạo hợp âm trưởng, hợp âm thứ (3 note)

  Sẽ có các hợp âm 3 note, 4 note và 5 note. Trong phạm vi bài này thì mình chỉ nói về hợp âm 3 note. Các hợp âm mở rộng chúng ta sẽ nói đến trong bài sau.

  Để cho dễ hiểu thì mình sẽ nói công thức trước sau đó mình lấy ví dụ và phân tích qua một số hợp âm cụ thể.

  Công thức cấu tạo hợp âm trưởng: 1 3 5 (từ 1 lên 3 = 2 cung; từ 3 lên 5 = 1.5 cung)

  …………………………….. hợp âm thứ: 1 b3 5 (từ 1 lên 3 = 1.5 cung; từ 3 lên 5 = 2 cung)

  Ghi chú: “1 3 5” là bậc của âm giai, các bạn cứ hiểu đơn giản nó là đánh số theo thứ tự từ âm chủ để chúng ta dễ gọi vị trí của các note ví dụ như:

  • Âm giai Đô trưởng gồm các note C, D, E, F, G, A, B thì bậc 1 là C, bậc 3 là E, bậc 5 là G
  • Hay âm giai Rê trưởng gồm các note: D, E, F#, G, A, B, C# thì bậc 1 là D, bậc 3 là F#, bậc 5 là A.

  Từ công thức trên chúng ta sẽ xét trong âm giai Đô trưởng (C):

  C Dm Em F G Am B o

  *Tên của hợp âm gì thì bậc 1 sẽ là note trùng tên. Các hợp âm trong một âm giai được xây dựng như dòng màu đỏ là từ cấu trúc mặc định của âm giai trưởng (1 cung 1 1/2 1 1 1 1/2).

  Cấu tạo hợp âm C trưởng: bậc 1 là C – bậc 3 là E – bậc 5 là G ta có được cách bấm hợp âm C trưởng như hình 1. Hợp âm F trưởng: bậc 1 là F – bậc 3 là A – bậc 5 – C. Tương tự với hợp âm G trưởng.

  Cấu tạo hợp âm Am: bậc 1 là A – bậc 3 là C – bậc 5 là E ta có được cách bấm hợp âm Am như hình 2. Hợp âm Dm: bậc 1 là D – bậc 3 là F – bậc 5 là A. Tương tự với hợp âm Em.

  Để hình dung rõ hơn thì các bạn có thể tham khảo video bên dưới, trong đó mình sẽ giải thích qua các ví dụ và thế bấm của một hợp âm ở nhiều vị trí trên cần đàn.

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Biết Được Cấu Tạo Hợp Âm
 • Cấu Tạo Hợp Âm Đẩy Đủ (Hợp Âm 7, 9, 11, 13)
 • Cấu Tạo Của Hợp Âm
 • Tìm Hiểu Về Cách Cấu Tạo Hợp Âm Từ Dễ Tới Khó
 • Hạt Nhân, Khối Lượng Hạt Nhân, Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • Làm Cách Nào Để Biết Được Cấu Tạo Hợp Âm

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Hợp Âm Trưởng, Hợp Âm Thứ Và Cách Luyện Tai Nghe Dò Note
 • Tìm Hiểu Hợp Âm Và Cấu Tạo Hợp Âm
 • Âm Giai Là Gì? Cấu Tạo Của Âm Giai Trưởng Và Thứ
 • Ic Là Gì? Cấu Tạo Và Chức Năng Của Ic
 • Cấu Tạo Ic Xe Máy Và Cách Khắc Phục Khi Xe Bị Hỏng Ic
 • LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC CẤU TẠO HỢP ÂM

  Có nhiều người thắc mắc tại sao trong 1 bản nhạc lại có nhiều hợp âm lạ đến vậy. Chúng ở đâu xuất hiện, làm cách nào để biết được cấu tạo của chúng. Những câu hỏi thường gặp của các bạn trẻ đã biết chơi đàn và đệm hát ngon lành nhưng lại không biết nó từ đâu, chỉ biết nhìn hợp âm có sẵn. Nay tôi thay mặt Cty để giải thắc mắc cho các bạn trẻ và trao dồi thêm cho các bạn một ít kiến thức nhỏ để các bạn có thể chơi những bài nhạc hay hơn.

  – Trước hết ta ôn lại kiến thức cũ 1 xíu đó là cấu tạo hợp âm là gì?

  – Cấu tạo hợp âm gồm 1, 3 và 5( chứ chồng lên nhau nó sẽ ra 1 hợp âm)

  + Cấu tạo hợp âm là ít nhất 3 nốt nhạc chồng lên nhau, mình vd La thứ( Am) sẽ gồm la(A), Đô( C), Mi(E).

  – Ở trong hợp âm thứ cấu tạo là t+ T= hợp âm thứ, khi chúng ta đảo ngược vị trí lại T+t= hợp âm trưởng. và hợp âm dim cấu tạo của nó là t+t= hợp âm dim.

  Nếu cứ hợp âm thứ + thêm nốt 7 thì ta lại có hợp âm thứ 7

  – VD: từ La đế La cách nhau 1 quãng 8 ta thụt về 1 nốt thì nó được gọi là quãng 7

  La thứ (Am)+ thêm nốt 7 tứ là nốt sol ( các bạn thử bấm tay đếm xem) thì ta sẽ có La thứ 7 ( Am7)

  – Ở bài hát của ca sĩ Vũ Cát Tưởng bài Vết Mưa cũng dùng hòa âm tương tự như vậy( mình làm trên hợp âm A cho các bạn dễ mường tượng.

  Mọi chi tiết mua đàn guitar vui lòng liên hệ

  🏠 613 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, chúng tôi (cách vòng xoay Ngã 7 Lê Hồng Phong 200m)

  ☎ Hotline: 0909 046 613

  🏠 951 Phạm Văn Thuận, KP4, P.Tân Mai , Biên Hòa, Đồng Nai (cách chợ Tân Mai 100m)

  ☎ Hotline: 0908 868 951

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Hợp Âm Đẩy Đủ (Hợp Âm 7, 9, 11, 13)
 • Cấu Tạo Của Hợp Âm
 • Tìm Hiểu Về Cách Cấu Tạo Hợp Âm Từ Dễ Tới Khó
 • Hạt Nhân, Khối Lượng Hạt Nhân, Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết ( Chi Tiết)
 • Tìm Hiểu Về Cấu Tạo Hợp Âm Guitar Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Cơ Bản Của Guitar Bạn Cần Phải Biết
 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Đàn Guitar
 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Của Giường Ngủ
 • 9 Chi Tiết Cấu Tạo Giường Thông Minh Bạn Cần Biết
 • Cấu Tạo Giường Gỗ Công Nghiệp Ra Sao ? Hãy Cùng Acado Tìm Hiểu
 • Khi chơi bất cứ loại đàn nào thì bạn đều phải biết hợp âm và thanh âm là như thế nào, để có thể chơi đàn được tốt. Và trong đàn guitar cũng vậy. Để giúp các bạn hiểu hơn về hợp âm guitar, nhạc cụ Vũ Uyên sẽ cùng bạn tìm hiểu về cấu tạo cơ bản hợp âm của đàn guitar.

  – Mỗi gam có một hệ thống hợp âm của riêng nó (chính xác là có 7 hợp âm – Một gam gồm có 7 nốt nhạc, vd gam Đô trưởng có 7 nốt Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đô. Một bài hát sử dụng gam Đô trưởng chỉ sử dụng 7 nốt nhạc này ở những cao độ khác nhau (Đồ, đô, đố … trừ trừơng hợp thăng giáng bất thường).

  – Người ta dùng Chữ cái để ký hiệu cho Hợp âm trưởng. C = Do trưởng, D= Re trưởng, E= Mi trưởng, F=Fa trưởng, G= Sol trưởng, A= La trưởng, B= Si trưởng.

  – Chữ cái thêm chữ “m” phía sau người ta gọi là hợp âm thứ. Cm= Do thứ, Dm= Re thứ, Em= Mi thứ,Fm= Fa thứ, Gm= Sol thứ, Am= La thứ, Bm= Si thứ.

  – Chữ cái thêm số “7” phía sau người ta gọi là hợp âm bảy . C7= Do bảy, D7= Re bảy, E7= Mi bảy,F7= Fa bảy, G7= Sol bảy, A7= La bảy, B7= Si bảy.

  – Ta có 3 hợp âm chính: Hợp âm G, C, D

  – Để biết 1 gam có bao nhiêu hợp âm lấy 7 nốt nhạc và tạo thành tất cả những hợp-âm-ba

  ví dụ: Hợp âm Đô trưởng

  – Đô-Mi-Son

  – Rê-Fa-La

  – Mi-Son-Si

  – Fa-La-Đô

  – La-Đô-Mi

  – Si-Rê-Fa

  2. Cấu tạo hợp âm Hợp âm trưởng

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

  Ví dụ C trưởng ký hiệu C: Các nốt sẽ là C E G

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

  Ví dụ C thứ hoặc Cmin ký hiệu Cm: Các nốt sẽ là C Eb G

  Hợp âm giảm hay Dim

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt quãng 5 giảm

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3 cung

  Ví dụ C giảm ký hiệu là Cdim: các nốt sẽ là: C Eb Gb

  Các hợp âm tăng hay AUG

  – Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 tăng

  -Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 4 cung

  Ví dụ C tăng ký hiệu là Caug: Các nốt sẽ là: C E G#

  Các hợp âm treo

  – Hợp âm treo hay còn được gọi là sus là hợp âm thay đổi nốt ở quãng 3 thành nốt ở quãng 4 hoặc quãng 2.

  – Thay đổi sang nốt ở quãng 2, ký hiệu sus2: Nốt gốc + nốt ở quãng quãng 2 trưởng + nốt ở quãng 5 đúng

  – Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

  Ví dụ Csus2: Các nốt sẽ là C D G

  – Thay đổi sang nốt ở quãng 4, ký hiệu sus4: Nốt gốc + nốt ở quãng 4 đúng + nốt ở quãng 5 đúng

  – Tính theo cung: Nốt gốc + nốt gốc thêm 2,5 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

  Ví dụ Csus4: Các nốt sẽ là C F G

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Guitar Điện Và Guitar Cổ Điển
 • Các Bộ Phận Chính Của Một Cây Đàn Guitar Bạn Nên Biết
 • Cấu Tạo Của 1 Cây Đàn Guitar Điện
 • Tìm Hiểu Về Cấu Tạo Của 1 Cây Đàn Guitar Điện?
 • Cấu Tạo Của Cây Đàn Guitar
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100