Đặc Điểm Hệ Hô Hấp Trẻ Em

--- Bài mới hơn ---

 • Chuong Vi: Hệ Hô Hấp
 • A) Trình Bày Đặc Điểm Các Cơ Quan Của Hệ Hô Hấp. B) Chức Năng Của Các Cơ Quan Hệ Hô Hấp Là Gì? C) Dung Tích Phổi Là Gì? Nêu Cấu Tạo Của Dung Tích Phổi.
 • Cấu Tạo Và Hoạt Động Hệ Hô Hấp Ở Trẻ Em Có Đặc Điểm Gì Khác Với Người Lớn?
 • Đặc Điểm, Phát Triễn, Giải Phẫu, Sinh Lý Hệ Hô Hấp Trẻ Em
 • Cấu Tạo Hệ Cơ Và Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm
 • Published on

  1. 1. ĐẶC ĐIỂM HỆ HÔ HẤP TRẺ EM chúng tôi Nguyễn Thị Thu Sƣơng GV BM Nhi
  2. 3. ĐẠI CƢƠNG Chức năng của bộ máy hô hấp là duy trì đầy đủ sự trao đổi khí Oxy và khí Carbonic giữa cơ thể với môi trƣờng bên ngoài. – Hệ hô hấp bao gồm: + Lồng ngực + Các cơ hô hấp + Màng phổi + Đƣờng dẫn khí: trên (mũi, miệng, hầu, thanh quản) và dƣới (khí quản, phế quản, các tiểu phế quản) + Phổi (phế nang-đơn vị hô hấp) + Trung tâm hô hấp, thần kinh giao cảm, phó giao cảm.
  3. 4. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU 1.Mũi và các xoang cạnh mũi – Mũi trẻ sơ sinh nhỏ và ngắn, niêm mạc có nhiều mao mạch. – Trẻ sơ sinh không thở bằng miệng đƣợc nên khi mũi bị sung huyết dễ gây khó thở. – Xoang hàm xuất hiện lúc mới sinh, xoang sàng, xoang bƣớm, xoang trán: phát triển từ lúc 2 tuổi đến dậy thì.
  4. 5. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU 2. Mũi hầu họng – Trẻ sơ sinh khoang hầu họng hẹp do cột sống cổ thẳng. – Vòng bạch huyết Waldayer phát triển mạnh lúc trẻ đƣợc 4-6 tuổi cho đến tuổi dậy thì. – Ở trẻ nhỏ duới 1 tuổi, tổ chức bạch huyết thƣờng chỉ thấy VA phát triển còn amygdales chỉ phát triển từ 2 tuổi trở lên. Tổ chức lympho ở niêm mạc họng chƣa phát triển nên dễ bị nhiễm trùng. Hạch hạnh nhân phát triển tối đa từ 4 – 10 tuổi và teo dần cho đến tuổi dậy thì.
  5. 7. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU 4. Khí quản – Trẻ sơ sinh niêm mạc khí quản nhiều mạch máu và tƣơng đối khô (do các tuyến chƣa phát triển đầy đủ). – Sụn khí quản mềm, dễ biến dạng, khi bị viêm nhiễm dễ bị phù nề, hẹp. – Từ khí quản đến phế nang có 23 lần phân nhánh, tiểu phế quản đƣợc tính thừ lần phân nhánh thứ 20.
  6. 8. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU – Từ lần phân nhánh thứ 17 (tiểu phế quản hô hâp) mới có chức năng trao đổi khí, trƣớc đó chỉ có chức năng dẫn khí. – Hệ cơ trơn đuờng dẫn khí chịu tác động trực tiếp của Adrenalin và noradrenaline trong máu gây dãn phế quản.
  7. 9. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU 5. Cơ hô hấp và lồng ngực – Vì sự hoạt động của võ não chƣa hoàn chỉnh nên trẻ sơ sinh có những cơn ngƣng thở ngắn. – Lồng ngực lúc sinh mềm, xƣơng sƣờn nghiêng chéo, hình bầu dục nên dễ biến dạng, giảm sức cản. – Từ 1 tuổi, hình dạng và các cơ lồng ngực giống nhƣ ngƣời lớn.
  8. 10. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Đường dẫn khí: * Đường hô hấp trên: mũi, miệng, hầu và thanh quản * Đường hô hấp dưới: khí quản, phế quản và các tiểu phế quản
  9. 11. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Lồng ngực: Bao gồm: bộ phận cố định (cột sống), bộ phận di chuyển đƣợc (xƣơng sƣờn, xƣơng ức), và bộ phận cử động (các cơ hít vào và thở ra). * Để thực hiện đƣợc nhiệm vụ trong cơ học hô hấp, lồng ngực phải kín và đàn hồi. * Lồng ngực của trẻ sơ sinh rất mềm và có các xƣơng sƣờn nằm ngang. * Đến cuối năm đầu sau sanh, lồng ngực của trẻ thay đổi hình dạng, các xƣơng sƣờn trở nên nằm chéo.
  10. 12. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Các cơ hô hấp: Làm thay đổi thể tích lồng ngực. * Chia làm 2 nhóm: – Cơ hít vào: * Bình thƣờng: cơ hoành, cơ liên sƣờn ngoài. * Gắng sức: cơ lệch, cơ răng trƣớc, cơ ức đòn chũm, cơ má, cơ lƣỡi, cơ cánh mũi. – Cơ thở ra: * Bình thƣờng: các cơ co vào trong lúc hít vào, khi giãn sẽ gây thở ra. * Gắng sức: cơ liên sƣờn trong, cơ thành bụng trƣớc.
  11. 13. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Màng phổi: bao gồm lá tạng và lá thành. * Lá tạng dính sát vào phổi, lá thành dính sát vào lồng ngực. * Ở giữa là một khoang ảo, có vài ml dịch giúp 2 lá trơn trợt lên nhau dễ dàng khi hô hấp. * Thể tích dịch màng phổi là 0,1-0,2ml/kg. * Áp lực trong khoang màng phổi là áp lực âm
  12. 14. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU 6. Phế quản và phổi Hình thành từ lúc còn bào thai và tiếp tục phát triển cho đến tuổi trƣởng thành. Chia làm 2 giai đoạn: – Giai đoạn trƣớc khi sanh: – Giai đoạn sau sanh
  13. 15. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Giai đoạn trước sanh + Giai đoạn phôi: . Từ ống tiêu hóa xuất phát mầm thanh khí quản, mầm phế quản gốc. . Động mạch phổi xuất phát từ cung động mạch chủ liên kết với động mạch và tĩnh mạch phổi để hoàn thành vòng tuần hoàn phổi vào tuần thứ 7
  14. 16. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU
  15. 17. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU + Giai đoạn giả tuyến: . Tế bào ngoại bì phân chia thành tế bào có lông mao, tuyến nhầy, tuyến thần kinh. . Tế bào gian bì phân chia thành tế bào sụn và cơ.
  16. 18. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU
  17. 19. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU + Giai đoạn thành lập ống: . Cây phế quản phát triển thành dạng ống và tiếp tục phân chia nhỏ hơn để tạo cấu trúc phế nang. . Các tế bào biểu mô trở nên có dạng khối, biểu lộ đặc trƣng của tế bào phế nang type 1.
  18. 20. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU
  19. 21. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU + Giai đoạn thành lập túi: . Đƣờng hô hấp tận mở rộng ra và hình thành cấu trúc hình trụ dạng túi. . Khoảng cách giữa mao mạch và phế nang ngày càng hẹp lại.
  20. 22. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU
  21. 23. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU + Giai đoạn phế nang: . Phế nang phát triển hoàn tất vào tuần thứ 32 của thai kỳ, chịu ảnh hƣởng của sự điều hòa nội tiết và các kích thích vật lý.
  22. 24. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU
  23. 25. Bảng tóm tắt các giai đoạn phát triển trƣớc sinh Giai đoạn Tuổi phát triển Sự kiện chính Phôi 3-7 tuần Mầm phổi hình thành từ nội mạc ruột Hình thành KQ và PQ gốc Giả tuyến 7-16 tuần Hoàn tất phân chia đƣờng dẫn khí Hình thành tiểu PQ, sụn, cơ trơn PQ từ trung mô Thành lập ống 16-24 tuần Hình thành hệ mao mạch & acinar (đơn vị hô hấp) Phân hóa TB BM typ 1 & 2 đầu tiên Thành lập túi 24-36 tuần TB biểu mô hô hấp mỏng dần, hình thành túi tận cùng, sản xuất surfactant Phế nang (sau sinh) Tuần 36 – suốt thời kỳ niên thiếu Hình thành phế nang thật sự, vách phế nang, khoang khí mở rộng
  24. 26. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Giai đoạn sau sanh: * Sau khi sanh, có nhiều thay đổi lớn tại phổi trong quá trình chuyển tiếp từ cuộc sống trong tử cung đến cuộc sống ngoài tử cung. * Biểu mô phổi phải thay đổi từ chức năng tiết dịch sang hấp thu dịch. * Khi sanh, phổi của trẻ chứa khoảng 30ml/kg dịch phế nang bào thai. Khoảng 1/3 lƣợng dịch này đƣợc tống ra ngoài trong thì sổ thai qua âm đạo, nhƣng toàn bộ lƣợng dịch sẽ vẫn còn lại trong đƣờng hô hấp của trẻ sanh mổ. * Quá trình làm sạch dịch phổi bào thai ở trẻ sơ sinh mất vài giờ.
  25. 27. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Giai đoạn sau sanh: + Phế bào tiếp tục phát triển đến 1-2 tuổi. + Từ 2 tuổi các phế nang phát triển về kích thƣớc cho đến tuổi trƣởng thành. + Lớp cơ phát triển lan dần tới phế nang ở tuổi thanh niên. + Mạng lƣới thần kinh X và các thần kinh tuyến đã đƣợc thành lập lúc sanh.
  26. 28. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU + Nhánh phế quản phải tiếp tục hƣớng đi của khí quản và rộng hơn phế quản trái nên dị vật dễ rơi vào hơn. + Nhánh phế quản trái đi sang một bên và nhỏ hơn phế quản phải.
  27. 29. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Khí quản là thế hệ số không * 2 phế quản gốc trái và phải là thế hệ thứ nhất * Sau đó cứ mỗi lần phân chia là một thế hệ. * Thế hệ thứ 10 bắt đầu có tiểu phế quản. * Thế hệ 16: tiểu phế quản tận. * Thế hệ 17,18,19: tiểu phế quản hô hấp. * Thế hệ 20,21,22: ống phế nang * Từ thế hệ 0 đến 16, các đƣờng dẫn khí chỉ có nhiệm vụ dẫn khí.
  28. 31. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Phổi: * Đơn vị chức năng là phế nang. Đƣờng kính phế nang trung bình là 200-300m. Phế nang đƣợc mao mạch phổi bao bọc nhƣ một mạng lƣới. * Có khoảng 300×106 phế nang ở ngƣời và diện tích tiếp xúc giữa phế nang và mao mạch phổi là 70-90m2.
  29. 32. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU Phế nang Biểu mô phế nang gồm 2 loại tế bào: – Loại 1: là tế bào lót nguyên thủy, rất mỏng (0,1-0,5m), chiếm 95% diện tích phế nang, mẫn cảm với sự xâm nhập có hại vào phế nang. – Loại 2: chiếm 5% diện tích phế nang, có vai trò tiết chất hoạt diện (surfactant).
  30. 33. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU
  31. 38. Bảng tóm tắt các giai đoạn phát triển trƣớc sinh Giai đoạn Tuổi phát triển Sự kiện chính Phôi 3-7 tuần Mầm phổi hình thành từ nội mạc ruột Hình thành KQ và PQ gốc Giả tuyến 7-16 tuần Hoàn tất phân chia đƣờng dẫn khí Hình thành tiểu PQ, sụn, cơ trơn PQ từ trung mô Thành lập ống 16-24 tuần Hình thành hệ mao mạch & acinar (đơn vị hô hấp) Phân hóa TB BM typ 1 & 2 đầu tiên Thành lập túi 24-36 tuần TB biểu mô hô hấp mỏng dần, hình thành túi tận cùng, sản xuất surfactant Phế nang (sau sinh) Tuần 36 – suốt thời kỳ niên thiếu Hình thành phế nang thật sự, vách phế nang, khoang khí mở rộng
  32. 39. ĐĂC ĐIỂM SINH LÝ * Các thông số hô hấp trẻ sơ sinh – Trọng lƣợng phổi: 50g. – Diện tích phế nang: 4 m2. – Số lƣợng phế nang: 24 x 106. – Dung tích sống: 66 ml/kg. – Thể tích khí lƣu thông: 6 ml/kg. – Tần số hô hấp: 40 lần/phút. – Thể tích thông khí phút: 100-150 ml/kg/phút.
  33. 40. ĐĂC ĐIỂM SINH LÝ – Sức cản: là sự tƣơng quan giữa thể tích và cấu trúc, nghĩa là giữa phổi và áp lực khí khi thở. – Sức cản phổi sơ sinh là 5 ml/cm H2O, nghĩa là dƣới áp lực 1 cm H2O sẽ có 5 ml khí vào phổi.
  34. 41. ĐĂC ĐIỂM SINH LÝ – Các lực kháng: là sự tƣơng quan giữa lƣu lƣợng trong ống và áp lực cần thiết đƣợc tính bằng ml/giây/cm H2O. – Sự tƣơng quan này tùy thuộc vào đƣờng kính của phế quản, càng nhỏ thì lực kháng càng cao.
  35. 42. ĐĂC ĐIỂM SINH LÝ
  36. 43. ĐĂC ĐIỂM SINH LÝ * Nhiệt độ và độ ẩm – Trong điều kiện tự nhiên, một lít khí hít vào ở nhiệt độ môi trƣờng chứa từ 10-20mg hơi nƣớc (độ bảo hòa 30-60% ở 25oC. Khi đƣợc làm ấm và ẩm qua các hốc mũi, hầu, đến thanh quản, nhiệt độ của khí là 32-33 oC và chứa 33 mg hơi nƣớc trong 1 lít không khí, đến phế nang khí bảo hòa ở 37oC và chứa 43,3mg hơi nƣớc. – Ở ngƣời, nhu cầu tối thiểu về hơi nƣớc là 33mg/l khí hít vào ở điều kiện sinh lý bình thƣờng, tốt nhất là 43 mg/l khí hít vào ở 37oC.
  37. 44. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU – Cần giáo dục các bậc cha mẹ làm sạch môi trƣờng không khí, tránh nhiễm khói bụi cho trẻ. – Bảo vệ sức khỏe bà mẹ khi có thai, khám thai đầy đủ. – Tiêm chủng theo đúng lịch qui định. – Phát hiện và xử trí kịp thời các trƣờng hợp nhiễm khuẩn hô hấp cấp. – Khi có ngƣời mắc bệnh, cần cách ly kịp thời tránh lây lan cho trẻ.
  38. 45. TÀI LIÊU THAM KHẢO 1. Bài giảng nhi khoa, tập 1, ĐHYD TP. HCM, 2006, tr.257- 266. 2. Bài giảng Nhi khoa, Tập 3. Bộ môn Nhi-ĐH Y Hà nội, tr.20-29. 3. Textbook of Medical physiology-Guyton, tr.545-555; 590-594. 4. Fleming S, Thomson M, Stevens R (2011), Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children, Lancet
  39. 46. Câu hỏi lượng giá * Câu 1) Sức cản phổi của trẻ sơ sinh là 5 ml/cm H2O. Giải thích nào sau đây là hợp lý khi nói về sức cản? A) Dƣới áp lực hít vào và thở ra là 1 cm H2O sẽ có 5 ml khí đƣợc lƣu thông ở phổi B) Cứ 5 ml khí hít vào, sẽ tạo nên áp lực đƣờng thở là 1 cm H2O C) Dƣới áp lực hít vào là 1 cm H2O sẽ có 5 ml khí vào phổi D) Cứ 5 ml khí hít vào và thở ra, sẽ tạo nên áp lực đƣờng thở là 1 cm H2O
  40. 47. * Câu 2) Hạch hạnh nhân phát triển tối đa trong độ tuổi nào? A) 2 – 12 tháng B) 1 – 3 tuổi C) 4 – 10 tuổi D) 11 – 15 tuổi Câu 3) Vị trí chia đôi của khí quản ở trẻ 5 ngày tuổi ngang mức đốt sống nào? A) T2-T3 B) T3-T4 C) T4-T5 D) T5-T6
  41. 48. * Câu 4) Tại sao trẻ sơ sinh dễ bị khó thở? A) Xƣơng sƣờn nghiêng chéo, hình bầu dục B) Chƣa thở bằng miệng C) Võ não chƣa hoàn thiện D) Cả A, B, C đều đúng * Câu 5) Phổi của trẻ sơ sinh là khoảng bao nhiêu phế nang? A) 8 x 106 B) 16 x 106 C) 24 x 106 D) 32 x 106
  42. 49. * Câu 6) Dây thần kinh nào điều khiển thanh quản? A) VIII B) IX C) X D) XI * Câu 7) phế nang phát triển vào tuần thứ mấy thai kỳ? * A) 28 * B) 30 * C) 32 * D) 34 * Câu 8) tế bào phế nang typ 1 đƣợc hình thành trong giai đoạn nào sau đây * A) Giai đoạn phôi thai * B) Giai đoạn giả tuyến * C) Giai đoạn thành lập ống * D) Giai đoạn phế nang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuần Hoàn Máu 5 Tuanhoanmau5 Doc
 • Hệ Tuần Hoàn Trên Cơ Thể Con Người
 • Kiến Thức Đầy Đủ Về Cấu Tạo Tim Mạch Và Hệ Tuần Hoàn Máu Trong Cơ Thể Người
 • Câu 1 : Đặc Điểm Của Lớp Lưỡng Cư? Câu 2 : Giải Thích Vì Sao Ếch Thường Sống Nơi Ẩm Ướt Gần Bờ Và Bắt Mồi Về Đêm ? Đặc Điểm Của Cấu Tạo Của Hệ Tuần Hoàn Hô Hấp
 • Bài 37. Đa Dạng Và Đặc Điểm Chung Của Lớp Lưỡng Cư
 • Cấu Tạo Của Hệ Hô Hấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Và Nhiệm Vụ Cơ Quan Hô Hấp
 • Bài 20. Hô Hấp Và Các Cơ Quan Hô Hấp
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hệ Hô Hấp
 • Thông Số Kỹ Thuật Họng Tiếp Nước Chữa Cháy 4 Cửa
 • Bài 35. Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • 1. Đối với nhóm động vật ở nước

  Động vật sống ở nước hô hấp chủ yếu bằng mang. Mang là những màng mỏng có nhiều mao mạch phân bố đến và đính vào cung mang bằng sụn hay xương, thường nằm ở vùng phía trước ống tiêu hoá. Mang có bề mặt rộng và khoảng cách rất ngắn nên O 2 và CO 2 có thể khuếch tán giữa nước và máu. O 2 khuếch tán từ nước vào biểu bì mang, rồi qua thành mao mạch vào máu. CO2 (thường vận chuyển dưới dạng HCO 3, bicarbonat) khuếch tán theo hướng ngược lại.

  Mang cá có hình răng lược, có khe hở để nước chảy qua và có nắp đậy kín. Mang cá có đặc điểm là nước và dòng máu chảy theo các hướng ngược nhau. Nhờ vậy mà máu có thể thu nhận O 2 tới 80% O 2 hoà tan trong nước.

  Cá thở bằng mang theo cách há miệng đồng thời mở nắp mang để hút nước (nhờ cử động bơm của hàm và nắp mang), sau đó cá ngậm miệng và khép mang lại từ từ để thu hẹp khoảng trống làm tăng áp lực của dòng nước, nước trào qua khe nắp mang ra ngoài. Chính khi nước được ép qua các lá mang, quá trình trao đổi khí được thực hiện (hình 4.1).

  Ở động vật có bề mặt da mỏng, sống ở môi trường ẩm ướt, như giun đất, hoặc ở bọn lưỡng cư (ếch nhái), O2 khuếch tán qua da rồi vào trong các mao mạch máu nằm ngay dưới bề mặt da và CO2 theo hướng ngược lại.

  2. Đối với nhóm động vật trên cạn và người

  Động vật trên cạn (cả trên không) và người cơ quan hô hấp là khí quản và phổi.

  * Ở côn trùng, hệ thống trao đổi khí là hệ khí quản. Khí quản phân nhánh rất nhỏ đến từng tế bào để cung cấp O2 và lấy CO2, mà không cần có máu làm trung gian, nhờ thế mà các mô của cơ thể trao đổi khí trực tiếp với môi trường bên ngoài.

  * Từ bò sát đến người sự trao đổi khí xảy ra qua bề mặt hô hấp của phổi. Bộ máy hô hấp gồm đường dẫn khí và phổi. Đường dẫn khí gồm: khoang mũi, thanh quản, phế quản và tận cùng của đường hô hấp là phế nang.

  Ở động vật có xương sống và người cơ quan hô hấp hình thành từ ống tiêu hoá sơ cấp. Chổ tiếp giáp giữa đường tiêu hoá và đường hô hấp ở đoạn hầu thành ngã tư, nên nhiều khi gây tai biến (thức ăn đi nhầm đường vào khí quản, gây sặc; giun từ thực quản đột nhập vào phổi gây ho ra máu).

  Trong bào thai cơ quan hô hấp xuất hiện từ tuần thứ 4 và hình thành ở tháng thứ 6.

  Khoang mũi gồm hai lỗ mũi trước thông với bên ngoài, hai lỗ mũi sau phía trong thông với nhau và thông với hầu ở phía dưới, đồng thời thông với hai tai giữa bởi hai vòi Eustache. Khoang mũi được tách ra từ khoang miệng, phía trên khoang mũi có nhiều tế bào thụ cảm khứu giác làm chức năng khứu giác. Khoang phía dưới còn gọi là khoang hô hấp, có nhiều tế bào tiết dịch nhầy, sâu vào phía trong dịch nhầy loảng hơn để làm ẩm không khí. Trên màng nhầy vùng phía sau có các lông rung (lông thịt), hướng từ trong ra ngoài, khi có chất bẩn, bụi… vào sẽ được chất nhầy quyện lại để tống ra ngoài nhờ vận động phản xạ của lông rung. Dưới màng nhầy là mạng mạch máu dày có chức năng sưởi ấm không khí.

  Trong khoang mũi còn có ba đôi sụn xoăn chia khoang mũi ra ba ngách: ngách thông trên, ngách thông giữa và ngách thông dưới, các ngách này thông với xoang trán, xoang hàm trên và xoang sàng, xoang bướm. Cấu tạo này càng làm rộng thêm cho xoang hô hấp và còn có tác dụng như cơ quan cộng hưởng khi phát âm.

  Thanh quản là một phần của cơ quan hô hấp có chức năng phát âm. Cấu trúc này có thể nhìn thấy ở bên ngoài như là “quả táo Ađam”.Thanh quản cấu tạo bởi các sụn như sụn giáp, sụn nhẫn, sụn phễu, sụn thanh thiệt. Sụn thanh thiết hoạt động như cái van, đóng lại khi nuốt không cho thức ăn vào khí quản. Niêm mạc lót mặt trong thanh quản có nhiều tuyến chùm tiết nhầy. Trên lớp tế bào thượng bì cũng có các lông thịt rung để đẩy vật lạ ra khỏi đường hô hấp. Trong lòng thanh quản có khe thanh môn và dây thanh âm, dây thanh âm cấu tạo gồm hai bó mô liên kết. Khi phát âm, không khí đi ra làm rung dây thanh âm. Mức độ căng của dây làm tần số rung của dây thay đổi tạo thành âm cao hay âm thấp. Dây càng căng âm càng cao. Tần số rung của dây thanh âm còn được điều khiển bởi hệ cơ trong thanh quản. Ở người các âm thanh được tạo ở thanh quản kết hợp với mũi, miệng, hầu và các xoang tạo thành một hệ cộng hưởng phức tạp, dưới sự điều khiển của hệ thần kinh chúng đã tạo ra tiếng nói, ở nam các dây thanh âm rộng và dày hơn nữ, do đó âm thanh phát ra trầm hơn. Khi phát âm còn có sự tham gia của cử động má, môi, lưỡi.

  Khí quản là một ống gồm 16 – 20 vòng sụn hình chữ C, dài khoảng 10 cm. Ở thú và người đó là những vòng sụn hở ở phía sau nơi tiếp giáp với thực quản, tạo điều kiện cho sự nuốt của thực quản và làm cho khí quản cực kỳ đàn hồi, có thể phồng lên xẹp xuống theo hoạt động của phổi. Hơn nữa vì hai đầu các sụn khí quản không liền nhau nên đường kính của khí quản tăng lên khi ho, giúp cho khí quản có thể dễ dàng tống các vật cản ra ngoài. Thành trong của khí quản cũng có nhiều màng nhầy và lông thịt rung.

  Ngang tầm đốt sống ngực IV và V khí quản được chia đôi thành hai phế quản trái và phải. Đến rốn phổi phế quản phải chia thành ba nhánh đi về ba thuỳ, còn phế quản trái chia thành hai nhánh đi vào hai thuỳ. Vì tim nằm lệch về phía trái nên lá phổi trái nhỏ hơn lá phổi phải (khoảng 10/11). Các phế quản chia nhỏ dần để đi vào từng phế nang, mỗi lần phân chia ống phế quản nhỏ dần và thành phế quản cũng mỏng dần cho đến khi chỉ là lớp cơ không có sụn bao quanh, đường kính dưới 1mm. Đó là các phế quản nhỏ, chúng lại tiếp tục phân chia và cuối cùng kết thúc ở phế nang. Các phế nang sắp xếp thành từng chùm trông giống như chùm nho và được cung cấp rất nhiều mao mạch. Mỗi phế nang có đường kính chỉ 100 – 300μm nhưng hai lá phổi có tới hơn 700 triệu phế nang nên tạo ra một diện tích bề mặt khoảng 140m2. Ở đây diễn ra quá trình trao đổi khí qua một lớp màng kép mỏng (một màng là của phế nang, một màng là của mao mạch). Đường kính mao mạch ở đây chỉ có 5μm, nên hồng cầu đi qua đây rất chậm, càng tạo điều kiện cho việc trao đổi khí.

  Phổi gồm hai lá, là tập hợp của phế nang và phế quản. Phổi khi sờ vào thì khá chắc nhưng thực tế lại rất đàn hồi. Nó có thể nở ra rất nhiều khi không khí tràn vào. Mỗi lá phổi được bọc kín bởi màng phổi, đó là màng gồm hai lớp. Lớp phủ sát trên bề mặt phổi gọi là lá tạng, còn lớp lót mặt trong của thành ngực gọi là lá thành, giữa hai lá có chứa dịch làm trơn giảm ma sát khi hai màng trượt lên nhau trong cử động hô hấp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trình Bày Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hệ Tuần Hoàn
 • Mất Răng Hàm Làm Bạn Khó Chịu Trong Ăn Uống, Không Thưởng Thức Được Món Ăn Ngon. Làm Sao Để Phục Hình Răng Hàm Ở Vị Trí Số 7, Số 6 Giá Thấp Mà An Toàn Nhất?
 • Cấu Tạo Hàm Răng Và Chức Năng Của Răng Mà Bạn Nên Biết
 • Cấu Tạo Mô Học Của Răng
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Răng Trên Khung Hàm
 • Cấu Tạo Hệ Cơ Và Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm

  --- Bài mới hơn ---

 • Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm
 • Hệ Hô Hấp Của Chim Bồ Câu Và Chim Cút
 • Cách Kiểm Soát Các Bệnh Hô Hấp Trên Gia Cầm / Các Khác / Gia Cầm / Kĩ Thuật / Ceva Vietnam
 • Đường Hô Hấp Gà Thịt Là Đường Cho Salmonella Xâm Nhập?
 • Phân Tích Đặc Điểm Cấu Tạo Của Hệ Hô Hấp Phù Hợp Với Chức Năng Của Chúng?
 • Đăng ngày: 18/10/2013 21:51

  Ở gia cầm, hệ cơ mịn, sợi nhỏ và chắc. Sự phát triển của hệ cơ phụ thuộc vào loài, giống, tuổi gia cầm. Ở các phần khác nhau của cơ thể gia cầm hệ cơ phát triển ở mức độ khác nhau

  Ở gia cầm, hệ cơ mịn, sợi nhỏ và chắc. Sự phát triển của hệ cơ phụ thuộc vào loài, giống, tuổi gia cầm. Ở các phần khác nhau của cơ thể gia cầm hệ cơ phát triển ở mức độ khác nhau (hình 2.4). Cơ ngực phát triển tốt theo sự vận động của cánh và bảo vệ các cơ quan, bộ phận bên trong của ngực và bụng. Cơ có ý nghĩa kinh tế quan trọng trong sản xuất thịt, nó chiếm tỷ lệ lớn trong phần thịt ăn được của gà. Ở một số giống gà tây cơ ngực có thể phát triển đạt đến 1,5-1,9 kg.

  Màu sắc cơ của gia cầm là màu trắng hoặc sẫm (đỏ sẫm). Khi luộc thì cơ của gà và gà tây thì sáng hơn còn ở thuỷ cầm thì sẫm hơn. Tốc độ chảy của máu qua cơ quy định màu của nó. Chân có thịt màu sẫm trong khi ngực có thịt màu trắng. Gà, gà tây đi lại nhiều thì thịt có màu sáng hơn, trong khi thuỷ cầm thịt có màu sẫm hơn.

  Độ lớn của tế bào cơ biến động từ 10-100, chiều dài từ 6-12 cm. Các tế bào cơ chứa 70-75% là nước, 17-19% protit, 1-7% các hợp chất không chứa nitơ, khoảng 1% chất khoáng và 3,9% mỡ.

  Ngày nay đã xác định được mối tương quan thuận giữa khối lượng cơ đùi, cơ lườn (ngực) với khối lượng cơ thể gia cầm.

  Hệ hô hấp ở gia cầm ngoài phổi còn có các túi khí. Phổi của gia cầm nhỏ nên ngoài phổi ra, ở gia cầm còn có 7-9 túi khí tham gia vào quá trình hô hấp. Đó là 1 túi cổ, 2 túi dưới đòn, 2 túi ngực trước, 2 túi ngực sau và 2 túi bụng (hình 2.3).

  Trong quá trình hô hấp, phổi thực hiện động tác chủ động còn các túi khí thì bị động. Thể tích chung của các túi khí ở gà là 125­160 cm3, thể tích khí ở phổi là 13-15 cm3. Ở gia cầm không có hoành cách mô phân cách giữa khoang ngực và khoang bụng như ở gia súc, vì vậy không có áp lực đặc biệt của ngực khi hô hấp mà chỉ có áp lực của phổi. Một lần thực hiện động tác hô hấp, dung lượng của phổi và khí trong đường hô hấp khoảng 45 cm3 ở gà, 38 cm3 ở vịt, 4,7-5,2 cm3 ở bồ câu. Hàm lượng ôxy trong khí hít vào là 20,94% và trong khí thở ra là 17,00%.

  Hình 2.3: Hệ hô hấp ở gia cầm

  A- xương đòn; B-phổi; 1- túi dưới đòn; 2- tuí ngực trước; 3- túi ngực sau; 4- túi lưng; 5- túi bụng

  Ngoài chức năng hô hấp, túi khí còn có tác dụng như sau: làm mát tinh hoàn, tim và các nội quan khác; làm giảm khối lượng tương đối của gia cầm giúp gia cầm bay và bơi được tốt; tăng độ ẩm của không khí hít vào; giúp cho việc giữ cân bằng khi các cơ quan bên trong thay đổi vị trí tương đối của nó…

  → TẢI TÀI LIỆU

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Điểm, Phát Triễn, Giải Phẫu, Sinh Lý Hệ Hô Hấp Trẻ Em
 • Cấu Tạo Và Hoạt Động Hệ Hô Hấp Ở Trẻ Em Có Đặc Điểm Gì Khác Với Người Lớn?
 • A) Trình Bày Đặc Điểm Các Cơ Quan Của Hệ Hô Hấp. B) Chức Năng Của Các Cơ Quan Hệ Hô Hấp Là Gì? C) Dung Tích Phổi Là Gì? Nêu Cấu Tạo Của Dung Tích Phổi.
 • Chuong Vi: Hệ Hô Hấp
 • Đặc Điểm Hệ Hô Hấp Trẻ Em
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hệ Hô Hấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Số Kỹ Thuật Họng Tiếp Nước Chữa Cháy 4 Cửa
 • Bài 35. Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết ( Chi Tiết)
 • Hạt Nhân, Khối Lượng Hạt Nhân, Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân
 • Tìm Hiểu Về Cách Cấu Tạo Hợp Âm Từ Dễ Tới Khó
 • Hệ hô hấp là một hệ cơ quan có chức năng trao đổi không khí diễn ra trên toàn bộ các bộ phận của cơ thể. Vậy nên bất kỳ một cơ quan nào có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình hô hấp, cũng như sức khỏe của mỗi người.

  Việc hiểu về chức năng và cấu tạo của hệ hô hấp sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về đặc điểm của từng bộ phận, cùng cách nhận biết các bệnh thường gặp thuộc đường hô hấp. Từ đó có cách phòng, chữa bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta.

  Cấu tạo của hệ hô hấp

  Hệ hô hấp trên được chia thành 2 phần lấy lắp thanh quản làm ranh giới bao gồm:

  • Hô hấp trên ( trên nắp Thanh quản ) gồm: Mũi, hầu, họng, xoang, thanh quản. Nhiệm vụ: Lấy không khí bên ngoài cơ thể, làm ẩm, sưởi ấm và lọc không khí trước khi đưa vào phổi. (Theo Wikipedia)
  • Hô hấp dưới (dưới nắp Thanh quản) gồm: Khí quản, cây phế quản, phế nang, màng phổi, phổi,…Nhiệm vụ Thực hiện lọc không khí và trao đổi khí.

  Hình ảnh: Giải phẫu hệ hô hấp.

  Cấu tạo và chức năng các bộ phận trong hệ hô hấp

  1. Mũi

  Là phần đầu của hệ hô hấp. Về giải phẫu mũi gồm có 3 phần: mũi ngoài, mũi trong hay ổ mũi, các xoang cạnh mũi. Chức năng: Chủ yếu là dẫn khí, làm sạch và sưởi ấm không khí trước khi vào phổi, đồng thời là cơ quan khứu giác.

  ➢ Những bệnh thường gặp: Viêm xoang , viêm mũi dị ứng, ngạt mũi, lệch vách ngăn mũi,…

  2. Hầu – họng

  Là nơi giao nhau giữa đường ăn và đường thở chính vì vậy nơi này rất nhạy cảm và dễ mắc bệnh, họng chứa vòm họng và vòng bạch huyết các amidan…

  Chức năng: Là cửa ngõ quan trọng bảo vệ các tác nhân từ bên ngoài vào cơ thể, khi các bộ phận này bị viêm sẽ lây lan xuống thanh quản, phế quản…

  Các bệnh thường gặp: Họng là bộ phận nhạy cảm nhất, nơi tiếp xúc nhiều nhất với các tác nhân gây bệnh, bảo vệ họng sẽ tránh được các bệnh về đường hô hấp.

  ➢ Viêm họng hiện có nhiều dạng khác nhau, nguyên nhân, triệu chứng bệnh cũng khác nhau. Thông thường bệnh viêm họng sẽ được chia thành 2 dạng là viêm họng cấp và mãn tính.

  Trong đó, viêm họng cấp còn được chia làm viêm họng đỏ, viêm họng trắng và viêm họng loét. Còn với viêm họng mãn thì bao gồm viêm họng thể teo, viêm họng quá phát và viêm họng hạt.

  3. Thanh quản

  Được cấu tạo bởi tổ chức sụn và sợi cơ ngoài ra có hệ thống mạch máu và thần kinh.

  ➢ Chức năng: Thanh quản có tác dụng chính là phát âm, lời nói phát ra do luồng không khí thở ra tác động lên các khối nếp thanh quản, sự căng và vị trí của các nếp thanh âm có ảnh hưởng đến tần số âm thanh.

  Nguyên nhân của ho và nấc: Ho là phản xạ hô hấp trong đó dây thanh môn đóng bất thì lình, mở ra dẫn tới sự bật tung không khí bị dồn qua miệng và mũi.

  Nấc là phản xạ hít vào trong đó 1 lượng gắn âm kiểu hít vào được phát sinh do sự co thắt đột ngột của cơ hoành thanh môn bị khép lại 1 phần hay toàn bộ.

  ➢ Những bệnh thường gặp: Viêm thanh quản, sơ dây thanh, bệnh dị tật, câm bẩm sinh,…

  4. Khí quản

  Là một ống dẫn khí hình lăng trụ nối tiếp từ dưới thanh quản ngang mức đốt sống cổ 6 với hệ phế quản của phổi. Ở đoạn cuối nó phân chia làm 2 đoạn nối với 2 phế quản chính khí quản phải và trái. Ở ngang mức đốt sống ngực 4 hoặc 5 nó thuộc hệ hô hấp dưới.

  Chức năng của khi quản: Dẫn không khí vào ra, điều hòa lượng không khí đi vào phổi, làm tăng khả năng trao đổi khí ở phổi.

  Những bệnh thường gặp ở khí quản: bao gồm Chít hẹp khí quản, chèn ép khí quản do khối u khí quản,…

  Hình ảnh: Giải phẫu khí quản.

  5. Phế quản

  Được chia làm 2 bên:

  ➢ Phế quản chính phải gồm: 10 phế quản phân thùy, chia ba nhánh lớn là phế quản thùy trên, phế quản thùy giữa và phế quản thùy dưới. Tương ứng với phổi phải có 3 thùy là: thùy trên, thùy giữa, thùy dưới.

  Phế quản chính trái cũng gồm: 10 phế quản phân thùy, chia hai nhánh lớn là phế quản thùy trên và phế quản thùy dưới, ứng với phổi trái có 2 thùy: thùy trên và thùy dưới.

  Chức năng của phế quản: Phế quản nằm trong đường ống dẫn khí có nhiệm vụ đưa không khí lưu thông từ ngoài vào phế nang và ngược lại. Phế quản có hình như cành cây, có chi nhánh đến các thuỳ phổi.

  Những bệnh thường gặp: viêm phế quản, giãn phế quản, hen phế quản u phế quản,…

  6. Phổi

  Phổi của người bao gồm có 2 lá phổi, được cấu tạo bởi các thùy. Thông thường, phổi trái thường nhỏ hơn phổi phải. Theo nghiên cứu khoa học và kiểm chứng thực tế, mỗi lá phổi có dung tích khoảng 5000 ml khi hít vào gắng sức. Phổi có hình thể gồm mặt ngoài, mặt trong và màng phổi.

  Hình ảnh giải phẫu phổi. 1. Khí quản 2. Phế quản chính 3. Đáy phổi 4. Khe chếch 5. Khe ngang đáy phổi.

  Chức năng của phổi: Trao đổi khí oxy và CO2. Quá trình trao đổi khí này diễn ra trên toàn bộ mặt trong các phế quản và phế nang có niêm mạc bao phủ với lớp nhung mao rất mịn luôn rung chuyển để đưa các vật lạ ra ngoài.

  Song song với đó tế bào phổi còn có chức năng giúp cơ thể duy trì cuộc sống tế bào biểu mô và tế bào nuôi mô. Chúng tạo nên một hàng rào ngăn nước và các phân tử protein đi quá nhiều vào mô kẽ ( tổ chức liên kết giữa màng phế nang và mao quản ). Tham gia vào quá trình chuyển hóa và tổng hợp nhiều chất quan trọng.

  Những bệnh thường gặp ở phổi: Viêm phổi. u phổi, lao phổi,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 20. Hô Hấp Và Các Cơ Quan Hô Hấp
 • Cấu Tạo Và Nhiệm Vụ Cơ Quan Hô Hấp
 • Cấu Tạo Của Hệ Hô Hấp
 • Trình Bày Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hệ Tuần Hoàn
 • Mất Răng Hàm Làm Bạn Khó Chịu Trong Ăn Uống, Không Thưởng Thức Được Món Ăn Ngon. Làm Sao Để Phục Hình Răng Hàm Ở Vị Trí Số 7, Số 6 Giá Thấp Mà An Toàn Nhất?
 • Cấu Tạo Và Hoạt Động Hệ Hô Hấp Ở Trẻ Em Có Đặc Điểm Gì Khác Với Người Lớn?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặc Điểm, Phát Triễn, Giải Phẫu, Sinh Lý Hệ Hô Hấp Trẻ Em
 • Cấu Tạo Hệ Cơ Và Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm
 • Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm
 • Hệ Hô Hấp Của Chim Bồ Câu Và Chim Cút
 • Cách Kiểm Soát Các Bệnh Hô Hấp Trên Gia Cầm / Các Khác / Gia Cầm / Kĩ Thuật / Ceva Vietnam
 • Đặc điểm của hệ hô hấp trẻ em trong tình trạng bệnh lý khác gì với người lớn.SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỘ MÁY HÔ HẤP TRƯỚC VÀ SAU SINH:

  A. Vùng mũi họng hầu:

  1. Mũi và xoang xương cạnh mũi:

  Lúc sơ sinh chưa hoàn thiện, pját triển dần theo tuổi. Mũi sơ sinh ngắn và nhỏ do xương mặt chưa phát triển, tuy nhiên sơ sinh chỉ thở mũi, không thở miệng được.

  Lúc mới sinh đã có xoang hàm, sau đo xoang sàng phát triển dần và hoàn thiện lúc 2 tuổi, xoang bướm và xoang trán phát triển từ 2 tuổi đến dậy thì.

  Lúc sơ sinh khoang hầu họng rất hẹp, sau rộng dần ra trước và 2 bên nhờ cột sống cổ uốn cong dần, kết hợp với sự phát triển xương sọ mặt.

  2. Niêm mạc và hệ bạch huyết:

  Trẻ càng nhỏ niêm mạc càng mỏng, nhiều mao mạch dễ sung huyết ngược lại hệ lympho ở trẻ nhỏ chưa phát triển nên dễ nhiễm trùng.

  Hệ thống hạnh nhân (phát triển tối đa từ 4-10 và teo dần từ tuổi dậy thì.

  3. Thanh quản:

  Lòng hẹp, thành mềm, nên dễ bị chít hẹp (do viêm, dị vật, nhầy nhớt) và chen ép.

  B. Đường dẫn khí

  – từ khí quản đến phế nang có 23 lần phân nhánh, tiểu phế quản được tính thừ lần phân nhánh thou 20.

  – Từ lần phân nhánh thứ 17 ( tiểu phế quản hô hâp) mới có chức na9ng trao đổi khí, trước đó chỉ có chức năng dẫn khí.

  – Hệ cơ trơn đuờng dẫn khí chịu tác động trực tiếp của Adrenalin và nor- adrenaline trong máu gay zãn phế quản.

  Hệ thần kinh phó giao cảm tác động thông qua dây X gay co cơ trơn . Các kích thíc phó giao cảm bao gồm khói bụi, xúc động…Atropin ức chế phó giao cam gay giãn phế quản.

  – Đường dẫn khí từ phế quản đến ống phế nang tăng dần về đường kính mô đàn hồi, cùng với sự xuất hiện của những vòng có trơn, xung quanh đường dẫn khí làm cho kháng lực ngày càng giảm. Vòng sụn nhỏ dần và biến mất ở các tiểu phế quản. Cấu tạo từ nay chỉ là những vòng cơ trơn, càng xuống dưới chỉ còn vài sợi cơ trơn mõng. Từ đọan này trở đi, đường dẫn khí được mở thông qua áp lực làm mở phế nang nên rất dể bị xẹp.

  Đường kính khí quản tăng gấp 2 lần lúc 5 tuổi. Phế quản gốc tăng 2 lần lúc 6 tuổi. Tiểu phế quản tăng 40% lúc 2 tuổi.

  C. Cơ hô hấp- lồng ngực

  – số lượng sợi cơ và hệ võng nội cơ tương ( sarcoplasmic reticulum) vẫn còn tiếp tục phát triển sau sanh. Trẻ sanh non , cơ hòanh rất mau ” mệt” do hệ võng nội cơ tương chưa phát triển. Hệ sụn xương, cơ hô hấp tiếp tục phát triển. Lúc sinh lồng ngực mềm, dễ biến dạng. Từ 1 tuổi lồng ngực giống như người lớn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • A) Trình Bày Đặc Điểm Các Cơ Quan Của Hệ Hô Hấp. B) Chức Năng Của Các Cơ Quan Hệ Hô Hấp Là Gì? C) Dung Tích Phổi Là Gì? Nêu Cấu Tạo Của Dung Tích Phổi.
 • Chuong Vi: Hệ Hô Hấp
 • Đặc Điểm Hệ Hô Hấp Trẻ Em
 • Tuần Hoàn Máu 5 Tuanhoanmau5 Doc
 • Hệ Tuần Hoàn Trên Cơ Thể Con Người
 • Đặc Điểm, Phát Triễn, Giải Phẫu, Sinh Lý Hệ Hô Hấp Trẻ Em

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Hệ Cơ Và Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm
 • Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm
 • Hệ Hô Hấp Của Chim Bồ Câu Và Chim Cút
 • Cách Kiểm Soát Các Bệnh Hô Hấp Trên Gia Cầm / Các Khác / Gia Cầm / Kĩ Thuật / Ceva Vietnam
 • Đường Hô Hấp Gà Thịt Là Đường Cho Salmonella Xâm Nhập?
 • Published on

  1. 1. ĐẶC ĐIỂMĐẶC ĐIỂMĐẶC ĐIỂMĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN,PHÁT TRIỂN, GIẢI PHẨU, SINH LÝGIẢI PHẨU, SINH LÝ HỆ HÔ HẤP TRẺ EMHỆ HÔ HẤP TRẺ EMHỆ HÔ HẤP TRẺ EMHỆ HÔ HẤP TRẺ EM BS TRẦN ANH TUẤN TK HÔ HẤPTK HÔ HẤP BV NHI ĐỒNG 1
  2. 2. NỘI DUNG 1 Đặc điểm phát triển hệ hô hấp1. Đặc điểm phát triển hệ hô hấp 2 Đặc điểm giải phẩu sinh lý2. Đặc điểm giải phẩu, sinh lý hệ hô hấp trẻ emp
  3. 4. Ể Á Ể1. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN HỆ HÔ HẤPHỆ HÔ HẤP
  4. 5. Á Ể1.1. PHÁT TRIỂN PHẾ QUẢN PHỔIPHẾ QUẢN, PHỔI
  5. 6. Phế quản và phổiPhế quản và phổi Phát triển qua 3 giai đoạn:q g Tạo hình Thích nghi sau sanhThích nghi sau sanh Tăng trưởng kích thước. ầ ếHai giai đoạn đầu xảy ra chủ yếu trước sanh hoặc một thời gian ngắn sau sanh Sự tăng trưởng vẫn tiếp tục sau sanh ở tốc độ thích hợp với nhu cầu chức năng và chuyểng y hóa của cơ thể.
  6. 7. 1 1 1 Phá iể ớ h1.1.1. Phát triển trước sanh 5 giai đoạn: Giai đoạn phôiạ p Giai đoạn giả tuyến Giai đoạn thành lập ốngGiai đoạn thành lập ống Giai đoạn thành lập túi ếGiai đoạn phế nang
  7. 8. Giai đoạn phôiGiai đoạn phôi Bắt đầu lúc thai 4 tuầnBắt đầu lúc thai 4 tuần Mầm thanh khí quản xuất phát từ ống tiêu hóa: xuấtphát từ ống tiêu hóa: xuất hiện một túi ở phần bụng của ruột trướccủa ruột trước Sau đó chia thành hai ầ hế ả ốmầm phế quản gốc, Mỗi mầm phân thành ba h hnhánh.
  8. 9. Giai đoạn giả tuyếnGiai đoạn giả tuyến Lúc thai được 6 tuần Các TB ngoại bì phân chia theo khuynh hướngCác TB ngoại bì phân chia theo khuynh hướng ly tâm, xuất hiện TB có và không có lông chuyển, tuyến nhầy, tuyến thần kinh.chuyển, tuyến nhầy, tuyến thần kinh. TB gian bì phân chia thành TB sụn và cơ. Phâ hi đ ờ hô hấ khí ả tiể hếPhân chia đường hô hấp: khí quản …. tiểu phế quản tận Hình thành cơ hoành
  9. 11. Giai đoạn thành lập túiGiai đoạn thành lập túi Giữa tuần 26-28 Đường hô hấp tận mở rộng, hình thành cấu trúcĐường hô hấp tận mở rộng, hình thành cấu trúc hình trụ dạng túi. Khoảng cách giữa mao mạch & phế nang ngàyKhoảng cách giữa mao mạch & phế nang ngày càng hẹp lại, cuối cùng chỉ ngăn cách nhau bằng một lớp màng đáybằng một lớp màng đáy. Cho phép trao đổi khí
  10. 12. Giai đoạn phế nang Phế nang phát triển hoàn tất vào tuần 32 Chịu ảnh hưởng của:Chịu ảnh hưởng của: Điều hòa nội tiết (hormon tuyến giáp, glucocorticoid)glucocorticoid) Kích thích vật lý làm căng dãn phổi. ổ ồKhi phổi / lồng ngực bị chèn ép (thoát vị hoành, thiểu ối), ức chế hô hấp (tổn thương tủy ố ổsống): làm giảm sản phổi
  11. 13. Giai đoạn Tuổi phát triển Sự kiện chính Phôi 3-7 tuần Mầm phổi hình thành từ nội mạc ruột Hình thành KQ và PQ gốc Giả tuyến 7-16 tuần Hoàn tất phân chia đường dẫn khí Hình thành tiểu PQ, sụn, cơ trơn PQ từ t ôtừ trung mô Thành lập ống 16-24 tuần Hình thành hệ mao mạch & acinar (đơn vị hô hấp)ống tuần (đơn vị hô hấp) Phân hóa TB BM typ 1 & 2 đầu tiên Thành lập 24-36 TBBM HH mỏng dần hình thành túiThành lập túi 24-36 tuần TBBM HH mỏng dần, hình thành túi tận cùng, sản xuất surfactant Phế nang Tuần 36 – Hình thành phế nang thật sự, váchg (sau sinh) suốt TK niên thiếu p g ậ ự, phế nang, khoang khí mở rộng
  12. 15. Giai đoạn 2Giai đoạn 2 Các thành phần phát triển tương xứng với nhau hơn. Bề mặt phế nang & mao mạch mở rộng song song với tăng trưởng về hình thể. ếKích thước phế nang còn chịu ảnh hưởng của: Mức độ hoạt động của cơ thểg Tình trạng oxy ở cao độ Đáp ứng bù trừ với bệnh và tổn thương phổi.Đáp ứng bù trừ với bệnh và tổn thương phổi.
  13. 16. Sau khi sanhSau khi sanh Biểu mô phổi thay đổi từ chức năng tiết dịch hấ th dị hsang hấp thu dịch Khi sanh, phổi của trẻ chứa khoảng 30ml/kg dị h hế b h idịch phế nang bào thai. 1/3 lượng dịch tống ra ngoài trong thì sổ thai qua âm đạo Trẻ sanh mổ: toàn bộ lượng dịch vẫn còn lạiộ ợ g ị ạ trong đường hô hấp. Quá trình làm sạch dịch phổi bào thai ở trẻ sơQuá trình làm sạch dịch phổi bào thai ở trẻ sơ sinh mất vài giờ.
  14. 17. S há iể ủ hổi hSự phát triển của phổi sau sanh Quá trình hình thành phế nang tiếp diễn từ tuổi sơ sinh suốt thời kỳ nhũ nhi thiếu niên chosơ sinh, suốt thời kỳ nhũ nhi, thiếu niên cho đến những năm đầu của tuổi vị thành niên: Sơ sinh đủ tháng có 20 50 triệu PNSơ sinh đủ tháng có 20-50 triệu PN. Lúc 8 tuổi: 300 triệu PN ế ếPhân chia các phế nang sau sanh kết thúc khoảng 2 tuổi.
  15. 18. Sự phát triển của phổi sau sanhSự phát triển của phổi sau sanh Gia tăng số lượng PN song song với gia tăngGia tăng số lượng PN song song với gia tăng diện tích PN: Lú i h 2 8 ²Lúc sinh: 2.8 m² 8 tuổi: 32 m² Người lớn: 75 m² *Gia tăng về kích thước phế nang kết thúc khiGia tăng về kích thước phế nang kết thúc khi kết thúc giai đoạn phát triển lồng ngực khi dậy thìthì.
  16. 19. Trọng lượng trung bìnhTrọng lượng trung bình của các thùy phổi : Thùy trên phải 20%Thùy trên phải 20% Thùy giữa phải 8% Thùy dưới phải 25% Thùy trên trái 22%y Thùy dưới trái 25%
  17. 20. Thích nghi sau sinhThích nghi sau sinh Sau nhịp thở đầu tiên, một giao diện khí dịch được hình thành trong phổi.g p Surfactant được bài tiết vào phế nang bởi tế bào phế nang týp 2bào phế nang týp 2 Làm giảm sức căng bề mặt do hình thành lớp đơn lipid kỵ nước trên bề mặt phim dịch lótđơn lipid kỵ nước trên bề mặt phim dịch lót phế nang, ngăn cản dính các phế nang với nhau và ngăn xẹp phổivà ngăn xẹp phổi.
  18. 21. Hấ h dị h PN i hHấp thu dịch PN sau sinh Khi chuẩn bị sanh: phổi sản xuất dịch chậm dần vào cuối thai kỳ.ỳ Sau sanh: lượng dịch còn lại được hấp thu nhiều giờ vào tuần hoànnhiều giờ vào tuần hoàn Trực tiếp qua mạch máu phổi Giá tiế hệ b h h ếtGián tiếp qua hệ bạch huyết.
  19. 22. Thay đổi tuần hoàn phổi Thay đổi từ hệ có sức cản cao đến hệ có sức cản thấp:p Do phổi nở ra Tăng nồng độ oxy trong phế nangTăng nồng độ oxy trong phế nang Giải phóng chất dãn mạch nội sinh. ổ ế ầSức cản mạch phổi tiếp tục giảm dần trong vài tuần đầu sau sinh qua quá trình tái cấu trúc cơ ổmạch máu phổi
  20. 23. 1.2. PHÁT TRIỂN VÙNG MŨI1.2. PHÁT TRIỂN VÙNG MŨI HẦU, THANH QUẢN
  21. 24. 4 tuần 5 tuần 10 tuần 6 tuần Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human, 6th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1998 10 tuần
  22. 25. MŨI HẦUMŨI HẦU Mũi sơ sinh nhỏ và ngắn do xương mặt chưaMũi sơ sinh nhỏ và ngắn do xương mặt chưa phát triển. Ống mũi dưới hình thành lúc 4 tuổiỐng mũi dưới hình thành lúc 4 tuổi. Khoang miệng hầu rất hẹp ở trẻ sơ sinh.
  23. 26. MŨI XOANGMŨI XOANG Xoang hàm xoang sàng hình thành trong thángXoang hàm, xoang sàng hình thành trong tháng 3-4 của thai kỳ. Lúc mới sinh đã có xoang hàm xoang sàngLúc mới sinh đã có xoang hàm, xoang sàng, nhưng chỉ có xoang sàng thông khí. X á há iể ừ ế bà à ớ àXoang trán phát triển từ tế bào sàng trước vào ngày thứ năm sau sinh cho đến tuổi dậy thì.
  24. 27. Xoang sàng: có từ lúc ra đời. Xoang hàm: thông khí sau 4 tuổiXoang hàm: thông khí sau 4 tuổi Xoang bướm: 5 tuổi X t á 7 8 t ổiXoang trán: 7-8 tuổi Hệ thống xoang hoàn chỉnh: 20 tuổi
  25. 28. Á Ể1.3. PHÁT TRIỂN LỒNG NGỰC CƠ HÔ HẤPLỒNG NGỰC, CƠ HÔ HẤP
  26. 29. ấCơ hô hấp: Cơ hoành hình thành từ giai đoạn giả tuyến.Cơ hoành hình thành từ giai đoạn giả tuyến. Các cơ hô hấp phát triển tăng dần theo tuổi: lớn ra sức cơ mạnh hơn các sợi cơ được phânlớn ra, sức cơ mạnh hơn, các sợi cơ được phân bố thần kinh theo kiểu người lớn. Hô hấ ở t ẻ hủ ế d h à hHô hấp ở trẻ em chủ yếu do cơ hoành
  27. 30. Ảnh hưởng của tổn thươngẢnh hưởng của tổn thương lên hệ hô hấp Tùy thuộc: Độ nặngg Thời gian kéo dài Thời điểm tác động ở giai đoạn phát triển phổi:Thời điểm tác động ở giai đoạn phát triển phổi: Trong giai đoạn tạo hình: thường không phù hợp sự sốnghợp sự sống Trong giai đoạn tăng trưởng: phổi thường hồi phục được.phục được.
  28. 31. Kotecha S. Lung growth for beginners. Paediatr Respir Rev 2000;1(4):2000;1(4): 308-13.
  29. 32. 2. ĐẶC ĐIỂM Ả Ẩ ÝGIẢI PHẨU, SINH LÝ HỆ HÔ HẤP TRẺ EMHỆ HÔ HẤP TRẺ EM
  30. 33. Mũi và các xoang cạnh mũiMũi và các xoang cạnh mũi Mũi sơ sinh nhỏ và ngắn do xương mặt chưag g phát triển. Trẻ càng nhỏ, niêm mạc càng mỏng, nhiều maoTrẻ càng nhỏ, niêm mạc càng mỏng, nhiều mao mạch và dễ sung huyết. Sơ sinh 3 tháng tuổi:Thở chủ yếu bằng mũiSơ sinh – 3 tháng tuổi:Thở chủ yếu bằng mũi Trẻ sơ sinh không thở miệng được: có thể sẽ khó thở khi bị ũi bị tắ hẽkhó thở khi bị mũi bị tắc nghẽn Trẻ lớn thường không gặp hiện tượng này.
  31. 34. Miệng hầuMiệng hầu ầ ấKhoang miệng hầu rất hẹp ở trẻ sơ sinh, Về sau phát triển rộng ra do cột sống cổ ưỡnp g g cong cùng với sự phát triển của xương sọ. Miệng: trẻ sơ sinh nhỏ l ỡi t t đối ới iệlưỡi to tương đối so với miệng.
  32. 35. Miệng hầuMiệng hầu Tổ chức lympho ở niêm mạc họng chưa pháty p g p triển nên dễ bị nhiễm trùng. Vòng bạch huyết Waldayer phát triển mạnh từVòng bạch huyết Waldayer phát triển mạnh từ 4- 6 tuổi cho đến tuổi dậy thì. Trẻ < 1 tuổi: chỉ thấy VA (Amiđan vòm) màTrẻ < 1 tuổi: chỉ thấy V.A (Amiđan vòm) mà chưa thấy amiđan khẩu cái T ẻ ≥ 2 t ổi iđ khẩ ái ới hát t iể õTrẻ ≥ 2 tuổi: amiđan khẩu cái mới phát triển rõ và có thể nhìn thấy được
  33. 36. Resistance: Kids vs AdultsResistance: Kids vs Adults
  34. 37. Thanh quảnThanh quản TQ trẻ em ở cao hơn người lớn:TQ trẻ em ở cao hơn người lớn: TE: khoảng C3-C4 ời lớ CNgười lớn: C7 Nắp thanh quản trẻ em: Lớn hơn, mềm hơn Hình omegaHình omega Ngang C3-C4 (N ời lớ C5 C6)(Người lớn: C5-C6)
  35. 38. Hình dạng thanh quản
  36. 39. Th h ảThanh quản Là phần hẹp nhất của đường hô hấp trên, đặc biệt là ở trẻ em. Trẻ càng nhỏ thanh quản càng hẹp do xương sụn mềm, có nhiều mô liên kết và mao mạch. ÑK trong cuûa TQ: 19mm / luùc 6 thaùngg 38 mm / keå töø 14 tuoåi Phù nề 1mm – khẩu kính giảm ≥50%Phù nề 1mm khẩu kính giảm ≥50%
  37. 41. Thanh quảnThanh quản Phản xạ thanh quản gây ức chế hô hấp ở sơ sinh rất mạnh. Hít sặc và kích thích hóa thụ thể thanh quản ở trẻ non tháng, nhất là khi trẻ thiếu máu, hạtrẻ non tháng, nhất là khi trẻ thiếu máu, hạ đường huyết hoặc ngay cả khi đang ngủ có thể gây ngưng thởgây ngưng thở
  38. 42. Khí quản N ắ ( ẻ 4 5 ời lớ 10 13 )Ngắn (trẻ 4-5cm, người lớn: 10-13cm) Khẩu kính rất nhỏ: tạo sức cản hô hấp lớn Sụn KQ mềm, nhất là trẻ thiếu tháng.
  39. 43. PHÂN CHIA THẾ HỆ ĐƯỜNGĐƯỜNG DẪN KHÍ
  40. 44. TieåuTieåu pheápheá quaûnquaûn:: ñöôøng daãn khí nhoû ñöôøng kính < 2mmñöông dan khí nho – ñöông kính < 2mm, thaønh khoâng coù suïn, chæ coù cô trôn R=1/r4R=1/r ÑK PQ caøng nhoû (taéc ñaøm, vieâm phuø neà, co thaét) → taêng söùc caûn → taêng coâng HH → kieät söùc, ngöøng thôû
  41. 45. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẨUĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẨU Lồng ngực Sơ sinh: Lồng ngực ngắn, hình trụLồng ngực ngắn, hình trụ Đường kính trước sau bằng đường kính ngang Xương sườn nằm ngang và thẳng góc với cột sốngXương sườn nằm ngang và thẳng góc với cột sống Cơ hoành nằm cao, thở chủ yếu bằng cơ hoành Cơ liên sườn chưa phát triển đầy đủCơ liên sườn chưa phát triển đầy đủ Khi thở vào lồng ngực không thay đổi nhiều: đường kính ngang và trước không tăng nhiềuđường kính ngang và trước không tăng nhiều.
  42. 46. Sơ sinh Thành ngực có tính đàn hồi caogự Cơ liên sườn bị ức chế khi trẻ ngủ nằm ngửa nên khi hít vào thành ngực lõm vào ngượcnên khi hít vào thành ngực lõm vào ngược chiều với bụng di động ra ngoài. Gây tăng công hô hấp làm cho sơ sinh dễ kiệtGây tăng công hô hấp, làm cho sơ sinh dễ kiệt sức, suy hô hấp.
  43. 47. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẨUĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẨU Lồng ngực Trẻ em từ 1 tuổi: Lồng ngực hình dạng như người lớnLồng ngực hình dạng như người lớn Xương sườn xếp chéo từ trên xuống và từ sau ra trướcra trước. Đường kính ngang dần lớn hơn và gấp đôi đ ờ kí h ớđường kính trước sau Do đó trẻ thở sâu hơn.
  44. 48. ĐIỀU HÒA HÔ HẤP Trung tâm hô hấp ở não giữa phát triển đầy đủ vào tuần 20 – 22 của bào thai. Sơ sinh: hoạt động của võ não và sự dẫn truyền thần kinh chưa hoàn chỉnh nên điều hòa hô hấpthần kinh chưa hoàn chỉnh nên điều hòa hô hấp chưa tốt Thỉnh thoảng có cơn ngừng thởThỉnh thoảng có cơn ngừng thở hoặc thở không đều.
  45. 49. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẨU SINH LÝ HÔ HẤPGIẢI PHẨU, SINH LÝ HÔ HẤP THEO TUỔITHEO TUỔI
  46. 50. Kiểu thở Trẻ sơ sinh – nhũ nhi: thở bụng.Trẻ sơ sinh nhũ nhi: thở bụng. Trẻ 2 tuổi: thở hổn hợp ngực – bụng Từ 10 t ổi t ở đi ái thởTừ 10 tuổi trở đi: con gái: thở ngực, con trai: thở bụng. Người già và phụ nữ có thai: thở ngực.
  47. 51. SôSô sinhsinh && nhuõnhuõ nhinhiSôSô sinhsinh && nhunhu nhinhi Ñöôøng HH hep & ngaén → deã taéc & vieâm lanÑöông HH heïp & ngan → de tac & viem lan toûa Ni â hi à h d ã h ø àNieâm maïc nhieàu mao maïch → deã phuø neà, xuaát tieát nhieàu khi bò vieâm gaây chít heïp ñöôøng thôûthôû Soá löôïng pheá nang ít hôn ngöôøi lôùn 12,5 laàn Kích thöôùc, dieän tích pheá nang nhoû hôn 20 laàn
  48. 52. SôSô sinhsinh && nhuõnhuõ nhinhiSôSô sinhsinh && nhunhu nhinhi Th â khí b ø h ä k ù â d ã bò h åiThong khí bang heä kem nen de bò xeïp phoi Loàng ngöïc meàm, xương söôøn naèm ngang, daõn û ã ánôû keùm, deã bò bieán daïng Cô hô haáp hoaït ñoäng chöa toát, thôû chuû yeáu èbaèng buïng Naõo chöa ñieàu hoøa nhòp thôû toát → côn ngöøng û û àthôû & thôû khoâng ñeàu
  49. 53. TreûTreû lôùnlôùn Tieåu pheá quaûn taêng chieàu daøi & ñöôøng kính Soá löôïng, kích thöôùc pheá nang taêngï g p g g Thoâng khí baøng heä qua loå Kohn & keânh Lambert Loàng ngöïc ↑, cô HH maïnh, hoaït ñoäng voû naõo hoaøn chænh → ít vieâm lan toûa, ít suyy HH, kieät söùc
  50. 54. Thông khí bàng hệ qua lỗ Kohn & kênhq Lambert không phát triển tốt trong nhữngg g năm đầu. Trẻ em dễ bị xẹp phổi hơn người lớnphổi hơn người lớn.
  51. 55. CÁC YẾU TỐ MẪN CẢMCÁC YẾU TỐ MẪN CẢM Phổi và thành ngực đang phát triển. Kém thông khí bàng hệ.Kém thông khí bàng hệ. Độ đàn hồi phổi cao Thà h ké đà hồiThành ngực kém đàn hồi Đường dẫn khí ngoại vi có sức cản cao ở ổtrẻ < 5 tuổi. Dự trữ hô hấp thấp (Tỷ lệ FRC/TLC thấp).
  52. 56. HẬU QUẢ Các đặc điểm về cấu trúc, sinh lý đường dẫnCác đặc điểm về cấu trúc, sinh lý đường dẫn khí, phổi, thành ngực ở trẻ em khiến trẻ dễ bị bệnh hô hấp, tổn thương phổi, suy hô hấp.bệnh hô hấp, tổn thương phổi, suy hô hấp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Và Hoạt Động Hệ Hô Hấp Ở Trẻ Em Có Đặc Điểm Gì Khác Với Người Lớn?
 • A) Trình Bày Đặc Điểm Các Cơ Quan Của Hệ Hô Hấp. B) Chức Năng Của Các Cơ Quan Hệ Hô Hấp Là Gì? C) Dung Tích Phổi Là Gì? Nêu Cấu Tạo Của Dung Tích Phổi.
 • Chuong Vi: Hệ Hô Hấp
 • Đặc Điểm Hệ Hô Hấp Trẻ Em
 • Tuần Hoàn Máu 5 Tuanhoanmau5 Doc
 • Chuong Vi: Hệ Hô Hấp

  --- Bài mới hơn ---

 • A) Trình Bày Đặc Điểm Các Cơ Quan Của Hệ Hô Hấp. B) Chức Năng Của Các Cơ Quan Hệ Hô Hấp Là Gì? C) Dung Tích Phổi Là Gì? Nêu Cấu Tạo Của Dung Tích Phổi.
 • Cấu Tạo Và Hoạt Động Hệ Hô Hấp Ở Trẻ Em Có Đặc Điểm Gì Khác Với Người Lớn?
 • Đặc Điểm, Phát Triễn, Giải Phẫu, Sinh Lý Hệ Hô Hấp Trẻ Em
 • Cấu Tạo Hệ Cơ Và Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm
 • Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm
 • TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT

  BÀI GIẢNG

  GV : Thân Thị Diệp Nga

  GIẢI PHẪU SINH LÝ TRẺ EM

  CHƯƠNG VI:

  HỆ HÔ HẤP

  Hãy nêu cấu tạo của hệ hô hấp

  I- CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA CƠ QUAN HÔ HẤP

  Cơ quan hô hấp gồm Bộ phận dẫn khí & bộ phận hô hấp.

  BỘ PHẬN HÔ HẤP

  BỘ PHẬN DẪN KHÍ

  1- Cấu tạo

  Các cơ quan trong hệ hô hấp

  a-Bộ phận dẫn khí

  (đường hô hấp).

  – Là 1 loạt các đường ống có đường kính khác nhau, khi hít vào hay thở ra không khí đều vận chuyển qua các ống đó.

  – Bộ phận dần khí bao gồm: khoang mũi- thanh quản- khí quản- phế quản.

  * Đường dẫn khí :

  – Mũi :

  – Họng :

  – Thanh quản:

  – Khí quản:

  – Phế quản

  – Có nhiều lông mũi

  – Có lớp niêm mạc tiết chất nhày

  – Có lớp mao mạch dày đặc

  Có nắp thanh quản( sụn thanh thiệt) có thể cử động để đậy kín đường hô hấp

  – Cấu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau

  – Có lớp niêm mạc tiết chất nhày với nhiều lông rung chuyển động liên tục

  Cấu tạo bởi các vòng sụn. Ở phế quản nơi tiếp xúc các phế nang thì không có vòng sụn mà là các thớ cơ

  b- Bộ phận hô hấp:

  (gồm 2 lá phổi)

  Trong mỗi lá phổi có các thuỳ phổi (phổi phải có 3 thuỳ, phổi trái có 2 thuỳ) mỗi thuỳ có nhiều tiểu thuỳ, tận cùng các tiểu thuỳ là phế nang (ở người có khoảng 300 triệu phế nang) thành phế nang rất mỏng, có mang lưới mao mạch dày đặc.

  Sự trao đổi khí giữa túi phổi & máu được thực hiện qua thành phế nang và mao mạch.

  Màng phổi:

  bao bọc bên ngoài phổi gồm lá thành & lá tạng (lá thành lót mặt trong lồng ngực, lá tạng phủ mặt ngoài của phổi) giữa lá thành & lá tạng có lớp dịch mỏng có tác dụng làm giảm sự ma sát giừa 2 lá và tránh sự va chạm của phổi với thành lồng ngực.

  *Đặc điểm cấu tạo của phổi làm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí:

  + Số lượng phế nang lớn làm tăng diện tích trao đổi khí

  + Bao ngoài hai lá phổi có hai lớp màng, lớp ngoài dính với lồng ngực, lớp trong dính với phổi, giữa hai lớp có chất dịch làm phổi nở rộng và xốp.

  O2

  CO2

  O2

  O2

  CO2

  CO2

  Hô hấp là quá trình Tiếp nhận O2 từ ngoài vào tế bào

  và thải CO2 ra môi trường

  2-Chức năng

  II. Chức năng của các cơ quan trong hệ hô hấp :

  Đường dẫn khí:

  gồm các cơ quan

  Mũi→Họng→Thanh quản→Khí quản→Phế quản :

  Có chức năng dẫn khí, làm ấm, làm ẩm không khí đi vào và bảo vệ phổi.

  Hai lá phổi:

  Gồm rất nhiều phế nang, phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài

  II- ĐẶC ĐIỂM CƠ QUAN HÔ HẤP- SỰ HÔ HẤP Ở TRẺ EM.

  1- Đặc điểm cơ quan hô hấp trẻ em.

  Nhìn chung hệ hô của trẻem có kích thước nhỏ hơn người lớn và chưa trưởng thành. Trung tâm điều hoà thân nhiệt chưa hoàn thiện do đó trẻ dễ bị rối loạn hô hấp. Cấu tao và chứac năng sinh lý thay đổi theo quá trình phát triển của cơ thể trẻ.

  a-Khoang mũi:

  III- NHỮNG RỐI LOẠN VỀ HÔ HẤP Ở TRẺ EM

  1- Hiện tượng đói ôxy (Thiếu dưỡng khí)

  Hiện tượng đói oxy xẩy ra khi phân áp oxy ở phế nang giảm do áp suất khí trời giảm. Phân áp oxy ở phế nang thay đổi rõ rệt khi áp suất khí trời tăng hay giảm: khi áp suất khí trời giảm thì phân áp oxy ở phế nang cũng giảm lúc đó xẩy ra hiện tượng thiếu dưỡng khí.

  Hiện tượng đói oxy thường gặp: xe đông người, chật chội, đứng lâu. nhà cửa chật chội, nóng bức, đun nấu bếp củi, bếp than trong nhà.

  2- Sổ mũi- ngạt mũi:

  Trẻ em thường bị ngạt mũi- sổ mũi do:

  – Trong niêm mạc mũi có nhiều mao mạch, tuyến nhầy, hệ thống thần kinh nhạy cảm với kích thích thời tiết làm cho hiện tượng bài tiết dịch tăng lên.

  – Khi trời lạnh sẽ làm tăng hiện tượng bài tiết dịch do giản mạch lám tăng lượng máu trong mũi nên nước mũi chảy ra nhiều. Vì vậy về mùa lạnh trẻ dễ bị sổ mũi, ngạt mũi do máu cương tụ làm hẹp khe mũi.

  – Ở trẻ em sổ mũi, ngạt mũi là hiện tượng phổ biến vì đường hô hấp của trẻ còn nhỏ, hẹp, ít tổ chức đàn hồi, nhiều mao mạch và bạch huyết.

  IV- VỆ SINH HỆ HÔ HẤP CHO TRẺ EM

  1- Vệ sinh về sự thở:

  * Dạy trẻ biết thở đúng:

  – Dạy trẻ thở bằng mũi để không khí được lọc sạch và sưởi ấm đầy đủ (tại sao?).

  – Dạy trẻ biết tăng cường nhịp thở, khi vận động không nín thở.

  * Tạo điều kiện cho trẻ được hít thở không khí trong lành bằng cách:

  – Thông thoáng phòng học để tạo sự thay đổi không khí.

  – Cần có các biện pháp phòng chống bụi (vd: sân láng ximăng rải sỏi…)

  – Trồng cây xanh.

  2- Bảo vệ cơ quan hô hấp của trẻ

  * Chăm sóc sự phát triển lồng ngực của trẻ bằng cách:

  – Rèn luyện tư thế đúng cho trẻ khi đi, đứng, nằm, ngồi.

  – Cho trẻ tập thể dục kết hợp thở sâu.

  – Cho trẻ tập hát, ngâm thơ nhằm phát triển dây thanh âm, thanh quản& phổi

  Giữ gìn cơ quan hô hấp cho trẻ:

  – Tránh sự nhiễm lạnh cho trẻ nhất là hai bàn chân.

  – Không cho trẻ la hét hoặc hát ,đọc thơ quá to tiếng, (tại sao?)

  – Nhà cửa phải đảm bảo thoang mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông

  – Giáo dục cho trẻ một số thói quen vệ sinh, giữ gìn mũi, họng như: không lấy tay ngoáy mũi, không cho hột, hạt vào mũi, lấy khăn chùi mũi.

  THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT

  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

  [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Điểm Hệ Hô Hấp Trẻ Em
 • Tuần Hoàn Máu 5 Tuanhoanmau5 Doc
 • Hệ Tuần Hoàn Trên Cơ Thể Con Người
 • Kiến Thức Đầy Đủ Về Cấu Tạo Tim Mạch Và Hệ Tuần Hoàn Máu Trong Cơ Thể Người
 • Câu 1 : Đặc Điểm Của Lớp Lưỡng Cư? Câu 2 : Giải Thích Vì Sao Ếch Thường Sống Nơi Ẩm Ướt Gần Bờ Và Bắt Mồi Về Đêm ? Đặc Điểm Của Cấu Tạo Của Hệ Tuần Hoàn Hô Hấp
 • Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm

  --- Bài mới hơn ---

 • Hệ Hô Hấp Của Chim Bồ Câu Và Chim Cút
 • Cách Kiểm Soát Các Bệnh Hô Hấp Trên Gia Cầm / Các Khác / Gia Cầm / Kĩ Thuật / Ceva Vietnam
 • Đường Hô Hấp Gà Thịt Là Đường Cho Salmonella Xâm Nhập?
 • Phân Tích Đặc Điểm Cấu Tạo Của Hệ Hô Hấp Phù Hợp Với Chức Năng Của Chúng?
 • Nêu Các Cơ Quan Trong Hệ Hô Hấp Và Chức Năng Của Chúng
 • Gia cầm có nhu cầu oxy cao hơn rất nhiều so với gia súc, do đó đặc điểm giải phẫu – sinh lý của bộ máy hô hấp rất đặc biệt, đảm bảo cường độ trao đổi khí cao trong quá trình hô hấp. Cơ hoành không phát triển, hai lá phổi nhỏ, đàn hồi kém, lại nằm kẹp vào các xương sườn nên hệ hô hấp được bổ sung thêm hệ thống túi khí. Túi khí có cấu trúc túi kín (giống như bóng bay) có màng mỏng do thành các phế quản chính và phế quản nhánh phình ra mà thành. Theo chức năng, các túi khí được chia thành túi khí hít vào (chứa đầy khí hít vào) và túi khí thở ra (chứa đầy khí thở ra). Gia cầm có 9 túi khí gồm 4 cặp nằm đối xứng nhau và một túi lẻ.

  Các cặp túi hít vào gồm cặp bụng và cặp ngực phía sau. Các túi khí to nhất là những phần tiếp theo của các phế quản chính. Túi bên phải lớn hơn túi bên trái. Cả hai túi có bọc tịt (túi thừa) kéo vào tới xương đùi, xương chậu và xương thắt lưng – xương cùng, có thể nối cả với các xoang của những xương này.

  Túi khí ngực sau nằm ở phần sau xoang ngực và kéo dài tới gan.

  Túi khí ngực trước nằm ở phần bên của xoang ngực, d ưới phổi, và kéo dài tới x ương sườn cuối cùng.

  Cặp túi khí cổ kéo dài dọc theo cổ tới đốt sống cổ thứ 3 – 4, nằm trên khí quản và thực quản. Theo đường đi, các túi khí này tạo ra thêm các bọc, toả vào các đốt sống cổ, ngực và xương sườn. Túi khí lẻ giữa xương đòn nối với các túi khí cổ. Nhờ hai ống túi này nối với hai lá phổi và có ba cặp túi thừa, một cặp đi vào hai xương vai, cặp thứ hai đi vào khoảng trống giữa xương quạ và xương sống, cặp thứ ba vào giữa các cơ và vai ngực. Phần giữa lẻ của túi giữa xương đòn nằm giữa xương ngực và tim.

  Dung tích tất cả các túi khí của gà là 130 – 150 cm 3, lớn hơn thể tích của phổi 10 – 12 lần.

  Các túi khí còn có vai trò trong việc điều hoà nhiệt của cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi bị quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu tách hệ thống túi khí khỏi quá trình hô hấp của gia cầm thì khi cơ làm việc nhiều, thân nhiệt sẽ tăng lên quá mức bình thường.

  Nằm giữa các cơ quan bên trong và dưới da, các túi khí đồng thời làm giảm khối lượng cơ thể gia cầm. Thêm nữa, sự phế hoá các xương cũng có ý nghĩa về mặt này. Ở thuỷ cầm, nhờ có các túi khí làm cho không những khối lượng riêng của cơ thể giảm mà quá trình trao đổi khí cũng kéo dài hơn. Vì vậy vịt có thể lặn dưới nước tới 15 phút liền.

  1- Túi giữa xương đòn; 2 – Lối vào xương vai; 3 – Túi cổ; 4 – Túi ngực trước; 5 -Túi ngực sau; 6- Túi bụng; 7 – Phổi; 8 – Phế quản chính; 9 – Phế quản ngoài của túi bụng; 10 – Phế quản túi ngực sau; 11 – Phế quản túi bụng;

  Gia cầm hô hấp kép, đó là các đặc điểm điển hình của cơ quan hô hấp. Khi hít vào, không khí bên ngoài qua mũi để vào phổi, sau đó vào các túi khí bụng (túi khí hít vào), trong quá trình đó, diễn ra quá trình trao đổi khí lần thứ nhất. Khi thở ra, không khí từ các túi khí bụng và ngực sau, bị ép và đẩy ra qua phổi, trong quá trình đó, diễn ra quá trình trao đổi khí lần thứ hai.

  Nồng độ khí cacbonic ở không khí thở ra của gia cầm tương đối lớn, ở vịt tới 4,9%, ở bồ câu 4,2%.

  Tần số hô hấp ở gia cầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loài, giới tính, độ tuổi, khả năng sản xuất, trạng thái sinh lý, điều kiện nuôi dưỡng và môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, thành phần khí trong không khí, áp suất khí quyển …). Tần số hô hấp thay đổi trong ngày và đặc biệt trong các trạng thái bệnh lý khác nhau của cơ thể.

  Dung tích thở của phổi gia cầm được bổ sung bằng dung tích các túi khí, cùng với phổi, tạo nên hệ thống hô hấp thống nhất. Dung tích thở của phổi và các túi khí được tính bằng tổng thể tích không khí hô hấp, bổ sung và dự trữ. Ở gà dung tích này bằng 140 – 170cm 3, ở vịt 300 – 315cm 3. Các thể tích bổ sung và dự trữ của dung tích ở trong thực tế không đo được. Không xác định được cả thể tích không khí lưu lại.

  Trao đổi khí giữa không khí và máu gia cầm bằng phương thức khuyếch tán, quá trình này phụ thuộc vào áp suất riêng phần của các khí có trong không khí và trong máu gia cầm.

  Trong khí quyển hoặc trong những chuồng nuôi thông thoáng tốt thường có: oxi 20,94%; CO 2 0,03%; nitơ và các khí trơ khác (acgon, heli, neon…) – 79,93%. Trong không khí thở ra của gia cầm có 13,5 – 14,5% oxi và 5 – 6,5% cacbonic.

  Trong chăn nuôi gia cầm, việc tạo chuồng nuôi có độ thông thoáng lớn, tốc độ gió lưu thông hợp lý nhằm cung cấp khí sạch, loại thải khí độc (CO 2 , H 2 S…), bụi ra khỏi chuồng, có một ý nghĩa vô cùng to lớn.

  Bảng 1.2. Tần số hô hấp, thể tích phổi và túi khí của các loài gia cầm khác nhau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Hệ Cơ Và Hệ Hô Hấp Của Gia Cầm
 • Đặc Điểm, Phát Triễn, Giải Phẫu, Sinh Lý Hệ Hô Hấp Trẻ Em
 • Cấu Tạo Và Hoạt Động Hệ Hô Hấp Ở Trẻ Em Có Đặc Điểm Gì Khác Với Người Lớn?
 • A) Trình Bày Đặc Điểm Các Cơ Quan Của Hệ Hô Hấp. B) Chức Năng Của Các Cơ Quan Hệ Hô Hấp Là Gì? C) Dung Tích Phổi Là Gì? Nêu Cấu Tạo Của Dung Tích Phổi.
 • Chuong Vi: Hệ Hô Hấp
 • Tìm Hiểu Hệ Hô Hấp Của Động Vật

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phòng Trị Hiệu Quả Bệnh Hô Hấp Ở Heo
 • Đường Hô Hấp Trên: Cấu Trúc, Chức Năng Và Các Bệnh Liên Quan
 • Poster Cấu Tạo Hệ Thần Kinh Con Người, Tranh Ảnh Sinh Học Giảng Dạy Cho Học Sinh Quan Sát
 • Hệ Thần Kinh Giao Cảm: Cấu Trúc Và Chức Năng
 • Hệ Thần Kinh Thực Vật Là Gì? Cấu Tạo Và Chức Năng? – Trankinhan.com
 • Giải phẫu hệ hô hấp

  Đường dẫn khí

  Xoang mũi

  Xoang mũi nhỏ ở vùng đầu được giới hạn phía trước là hai lỗ mũi, sau có hai lỗ thông với yết hầu, trên là xương mũi, dưới là vòm khẩu cái ngăn cách với xoang miệng.

  Nội dung trong bài viết

  • Giải phẫu hệ hô hấp

   • Đường dẫn khí
  • Hoạt động sinh lý hệ hô hấp

   • Hít vào
   • Thở ra
   • Tần số hô hấp
   • Sự trao đổi khí khi hô hấp

  Ở chính giữa có một vách sụn và xương lá mía chia xoang mũi thành hai phần giống nhau là xoang mũi phải và trái.

  + Lỗ mũi: là hai hốc tròn hoặc hình trứng, là nơi cho không khí đi vào xoang mũi. Cấu tạo bởi một sụn giống neo tầu thủy làm chỗ bám cho các cơ mũi. Bên ngoài phủ bởi lớp da.

  + Cấu tạo xoang mũi:

  – Xoang mũi được cấu tạo khung xương gồm các xương: xương mũi, xương hàm trên, liên hàm, khẩu cái, lá mía. Trong xoang mũi từ thành bên đi vào trong có 3 đôi xương ống cuộn là ống cuộn mũi (ở trên), ống cuộn hàm (ở dưới), ống cuộn sàng (ở sau). Đây là các xương rất mỏng cuộn lại và được phủ bởi niêm mạc nhằm tăng diện tích tiếp xúc không khí với niêm mạc mũi.

  – Niêm mạc: niêm mạc bao phủ toàn bộ mặt trong xoang mũi chia làm hai khu:

  Khu niêm mạc hô hấp: bao phủ 2/3 phía trước mặt trong xoang mũi. Niêm mạc màu hồng, có các lông để cản bụi, tế bào biểu mô phủ có lông rung, dưới là các tuyến tiết dịch nhầy và mạng lưới mao mạch dày đặc.

  Chức năng: cản bụi, lọc sạch, tẩm ướt và sưởi nóng không khí trước khi đưa vào phổi.

  Khu niêm mạc khứu giác nằm ở phía sau có màu vàng nâu. Trên niêm mạc chứa các tế bào thần kinh khứu giác, sợi trục của chúng tập trung lại thành dây thần kinh khứu giác liên hệ với bán cầu đại não.

  Chức năng: nhận cảm giác mùi trong không khí.

  Yết hầu

  Yết hầu là một xoang ngắn, hẹp nằm sau xoang miệng và màng khẩu cái, trước thực quản và thanh quản, dưới hai lỗ thông lên mũi. Yết hầu là nơi giao nhau (ngã tư) giữa đường tiêu hóa và đường hô hấp. Nó có nhiệm vụ dẫn khí từ xoang mũi xuống thanh quản, dẫn thức ăn từ miệng xuống thực quản. Ngoài ra từ yết hầu còn có hai lỗ thông lên xoang nhĩ (bên trong màng nhĩ tai) nh ờ hai ống nhĩ hầu.

  Thanh quản

  Là một xoang ngắn hẹp nằm sau yết hầu và màng khẩu cái, trước khí quản, dưới thực quản. Thanh quản vừa là đường dẫn khí vừa là cơ quan phát âm.

  – Cấu tạo: gồm một khung sụn, cơ và niêm mạc.

  + Khung sụn gồm 5 sụn:

  Sụn tiểu thiệt giống như nửa lá cây nằm sau yết hầu.

  Sụn giáp trạng giống như quyển sách mở nằm giữa sụn tiểu thiệt và sụn nhẫn tạo thành đáy thanh quản.

  Sụn nhẫn giống cái nhẫn mặt đá nằm sau sụn giáp trạng, trước các vòng sụn khí quản.

  Hai sụn phễu giống như hai tam giác nằm trên giáp trạng, hai đầu trên gắn liền nhau cùng với sụn tiểu thiệt làm thành hình vòi ấm.

  – Ở giữa nhô vào lòng thanh quản là hai u tiếng.

  – Hai đầu dưới cùng gắn lên mặt trên sụn giáp trạng. Hai u tiếng có hai bó dây tiếng (là hai bó sợi đàn hồi cao), cùng đi xuống bám vào đầu dưới hai sụn phễu.

  + Cơ thanh quản: gồm cơ nội bộ là các cơ nhỏ mỏng liên kết các sụn với nhau, cơ ngoại lai có chức năng vận động thanh quản.

  + Niêm mạc: phủ bề mặt thanh quản chia làm 3:

  Vùng trước cửa thanh quản rất nhạy cảm. Vật lạ rơi xuống sẽ tạo phản xạ ho và bị đẩy ra ngoài.

  Vùng giữa cửa thanh quản: ở đó có hai bó dây tiếng tạo nên cửa tiếng, sẽ phát ra âm cao thấp khác nhau.

  Vùng sau của thanh quản: niêm mạc có tuyến nhầy để cản bụi.

  Khí quản

  Là ống dẫn khí từ thanh quản đến rốn phổi chia làm hai đoạn là đoạn cổ và đoạn ngực.

  + Đoạn cổ: 2/3 phía dưới đi dưới thực quản, 1/3 phía sau đi song song bên trái thực quản.

  + Đoạn ngực đi dưới thực quản

  Khí quản được cấu tạo bởi 50 vòng sụn hình chữ C, hai đầu chữ C quay lên trên, nối với nhau bằng một băng sợi. Niêm mạc khí quản có tế bào biểu mô phía trên có lông rung, tuyến tiết dịch nhầy.

  Phổi

  + Vị trí: gia súc có hai lá phổi hình nón, chiếm gần hết lồng ngực, nằm chùm lên tim, lá phổi phải thường lớn hơn phổi trái.

  + Cấu tạo:

  – Ngoài cùng là lớp màng phổi bao bọc.

  – Trong là mô phổi, mỗi lá phổi gồm nhiều thùy phổi. Thùy phổi là tập hợp của các đơn vị cấu tạo bởi tiểu thùy phổi.

  Mỗi tiểu thùy hình đa giác có thể tích khoảng một cm³  bên trong gồm các chùm phế nang (giống chùm nho) và các túi phế nang (giống quả nho). Trong mỗi thùy phổi hệ thống phế quản phân nhánh dẫn khí vào đến chùm phế nang và túi phế nang.

  – Số lượng phế nang ở phổi rất nhiều. Tổng diện tích bề mặt phế nang (để trao đổi khí) ở đại gia súc khoảng 500m 2 , ở tiểu gia súc: 50 – 80 m 2

  Hoạt động sinh lý hệ hô hấp

  Hít vào

  – Khi các cơ hít vào co rút sẽ làm cho lồng ngực được kéo căng sang hai bên và từ trước về sau, đồng thời cơ hoành chuyển từ cong lồi về phía ngực thành một góc nhọn ép xuống các cơ quan trong xoang bụng.

  – Kết quả của động tác hít vào là thể tích lồng ngực được mở rộng, áp lực âm trong khoang màng ngực tăng làm cho phổi giãn nở ra, áp lực trong phổi giảm nhỏ hơn áp lực không khí làm cho không khí theo đường dẫn khí, tràn vào các chùm phế nang của phổi và làm thể tích của phổi tăng lên.

  Thở ra

  – Khi thở ra các cơ thở ra (chiều cơ sắp xêp ngược chiều với cơ hít vào) co rút (trong khi đó các cơ hít vào giãn ra) ép lồng ngực vào trong, đồng thời có hoành chuyển từ trạng thái co sang giãn lại cong lồi lên phía ngực, thu hẹp thể tích lồng ngực từ sau ra trước.

  – Kết quả của động tác thở ra làm cho lồng ngực bị thu hẹp lại theo cả 3 chiều không gian, phổi bị ép xẹp lại, áp lực trong phổi tăng lên, đẩy không khí thoát ra ngoài.

  Tần số hô hấp

  Là số lần hít vào và thở ra trong một phút.

  Ví dụ: Ng ựa 8 – 16;  bò 10 – 30;  l ợn 20 – 30;  dê; 10 – 18; trâu 18 – 21; gà 22 – 25.

  Tuy nhiên tần số hô hấp còn phụ thuộc vào trạng thái sinh lý, nhiệt độ môi trường, sự vận động của cơ thể.

  Sự trao đổi khí khi hô hấp

  + Sự kết hợp và vận chuyển khí ô xy

  – Khi gia súc hít vào lượng ô xy ở trong phổi cao hơn lượng ô xy ở trong máu cho nên ô xy khuyếch tán trong máu, kết hợp với sắc tố của hồng cầu và  được hồng cầu vận chuyển đến các mô bào của cơ quan trong cơ thể động vật. Tại mô bào do lượng ô xy giảm nên ô xy từ hồng cầu khuyếch tán vào mô bào, ô xy hóa các chất dinh dưỡng giải phóng ra năng lượng cho cơ thể hoạt động

  + Sự kết hợp và vận chuyển CO2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Thống Tuần Hoàn Egr Trong Xlkt Động Cơ
 • Tìm Hiểu Về Hệ Thống Tuần Hoàn Khí Thải Egr Xe Tải Euro4
 • Bài 18: Tuần Hoàn Máu
 • Cách Xác Định Một Số Chỉ Tiêu Của Trâu Bò
 • Răng Bò: Giải Phẫu Cấu Trúc Hàm Gia Súc, Công Thức Và Cách Bố Trí
 • Sơ Đồ Cấu Tạo Hệ Hô Hấp Của Người. Các Giai Đoạn Của Quá Trình Thở

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Hệ Bài Tiết Nước Tiểu Bai38 Ppt
 • Cảm Ứng Ở Động Vật Có Hệ Thần Kinh Dạng Ống
 • Lý Thuyết Cảm Ứng Ở Động Vật Có Hệ Thần Kinh Dạng Ống Sinh 11
 • Giới Thiệu Chung Hệ Thần Kinh ( Sinh 8 ) Gioi Thieu Chung He Than Kinh Doc
 • Phát Biểu Nào Sau Đây Đúng Khi Nói Về Hệ Thần Kinh Dạng Ống?
 • Tốt đến mức bạn và tôi không cần phải suy nghĩ để thở hay cung cấp oxy riêng cho từng cơ quan. Mọi thứ từ lâu đã được tính toán và phát triển, nó tự diễn ra. Và một người chỉ đơn giản là hoàn toàn vô thức hít vào và sau đó thở ra khoảng bốn giây một lần. Thoạt nhìn, mọi thứ đều là sơ đẳng. Tuy nhiên, các cơ quan hô hấp trong cơ thể được hệ thống phức tạp nơi mỗi phần tử thực hiện những chức năng cực kỳ quan trọng.

  Và, có lẽ, chính cô ấy có thể được gọi là quan trọng nhất đối với một người. Các yếu tố của hệ thống này là đường dẫn khí trên (khoang miệng và mũi, cũng như hầu) và dưới (thanh quản, khí quản, cũng như phế quản) và tất nhiên, phổi. Điều này cũng bao gồm các mạch máu và một số cơ. Theo thông lệ, hệ thống hô hấp là tổng thể đầu dây thần kinh tạo điều kiện trao đổi khí.

  Phổi

  Xét tất cả các cơ quan hô hấp của một người, cơ quan này có thể được gọi là cơ quan chính. Phổi nằm trong lồng ngực ở hai bên tim. Ở họ, chính quá trình trao đổi khí của một người với môi trường… Nhờ vào một số lượng lớn phế nang – những quả bóng nhỏ ở đầu các nhánh của phế quản – toàn bộ cơ thể được cung cấp oxy. Khí sinh ra từ đây được máu đưa đến tất cả các mô và cơ quan. Chính vì tầm quan trọng to lớn của phổi mà bệnh của chúng vô cùng nguy hiểm.

  Các cơ quan hô hấp khác

  Hãy bắt đầu từ việc hít vào. Thông thường, chúng ta lấy không khí từ môi trường bằng mũi. Tuy nhiên, bạn có thể làm điều này bằng miệng. Không khí đi vào khoang mũi (miệng). Trong trường hợp đầu tiên, nó là tốt hơn nhiều. Điều này là do thực tế là trong khoang mũi không khí được làm sạch các hạt bụi và các vi khuẩn khác nhau. Điều này là do sự hiện diện của chất nhầy đặc biệt và nhung mao nhỏ – lông mao. Ngoài ra, không khí được làm ấm lên ở đây. Sau mũi (miệng), nó rơi vào yết hầu, nơi kết nối các khoang này. Từ đó đến thanh quản. Ở đây người có một bộ máy phát âm. Từ thanh quản, không khí di chuyển vào khí quản. Nó là một ống mềm dài tới 15 cm. Khí quản kết nối thanh quản và phế quản của con người. Từ ống mềm này, không khí đi vào chúng. Phế quản được gọi là phân đôi của khí quản và phân nhánh thêm. Và “cái cây” này kết thúc bằng các phế nang, điều này đã được đề cập.

  Chúng nhỏ đến mức trong cả hai lá phổi có tới bảy trăm triệu. Mỗi phế nang được bao phủ bởi một mạng lưới dày đặc các mao mạch nhỏ, cung cấp cho quá trình trao đổi khí.

  Cơ quan hô hấp của động vật: đặc điểm

  Ở các đại diện khác của hệ động vật, hệ thống trao đổi khí có thể khác nhau (ít hoặc nhiều). Vì vậy, ở cá, cơ quan hô hấp chính là mang. Ở giun và động vật lưỡng cư, đây thường là toàn bộ bề mặt của cơ thể. Cơ quan hô hấp chính của côn trùng là khí quản, ở bò sát là túi phổi. Hệ thống trao đổi khí trở nên phức tạp hơn tùy thuộc vào kích thước của động vật. Ở mức độ nhẹ hơn, tùy thuộc vào môi trường và “cách sống”. Nhưng có một điều là bất biến: không một đại diện nào của thế giới động vật trên hành tinh của chúng ta có thể sống mà không có oxy.

  Hệ hô hấp – Đây là một tập hợp các cơ quan và cấu trúc giải phẫu đảm bảo sự di chuyển của không khí từ khí quyển đến phổi và ngược lại (chu kỳ thở hít vào – thở ra), cũng như trao đổi khí giữa không khí đi vào phổi và máu.

  Cơ quan hô hấp là đường hô hấp trên và dưới và phổi, bao gồm các tiểu phế quản và túi phế nang, cũng như các động mạch, mao mạch và tĩnh mạch của tuần hoàn phổi.

  Ngoài ra, hệ thống hô hấp bao gồm lồng ngực và các cơ hô hấp (hoạt động của nó cung cấp sự kéo giãn của phổi với sự hình thành các giai đoạn hít vào và thở ra và sự thay đổi áp suất trong khoang màng phổi), và ngoài ra – trung tâm hô hấp nằm trong não, dây thần kinh ngoại biên và các thụ thể tham gia vào quá trình điều hòa hô hấp.

  Chức năng chính của cơ quan hô hấp là đảm bảo trao đổi khí giữa không khí và máu bằng cách khuếch tán oxy và khí cacbonic qua thành phế nang phổi vào mao mạch máu.

  Khuếch tán – một quá trình là kết quả của việc khí từ khu vực có nồng độ cao hơn có xu hướng đến khu vực có nồng độ thấp.

  Một tính năng đặc trưng của cấu trúc đường thở là sự hiện diện của lớp sụn trong thành của chúng, do đó chúng không bị sụp đổ.

  Ngoài ra, các cơ quan hô hấp tham gia vào quá trình tạo ra âm thanh, phát hiện mùi, sản xuất một số chất giống như hormone, trong lipid và chuyển hóa nước-muối, trong việc duy trì khả năng miễn dịch của cơ thể. Trong đường hô hấp, có sự thanh lọc, làm ẩm, ấm lên không khí hít vào, cũng như cảm nhận về nhiệt độ và các kích thích cơ học.

  Hàng không

  Đường dẫn khí của hệ hô hấp bắt đầu từ mũi ngoài và hốc mũi. Hốc mũi được chia thành hai phần: bên phải và bên trái. Bề mặt bên trong của khoang, được lót bằng màng nhầy, có lông mao và thấm các mạch máu, được bao phủ bởi chất nhầy, có tác dụng giữ lại (và trung hòa một phần) vi khuẩn và bụi. Nhờ đó, không khí trong khoang mũi được làm sạch, khử độc, làm ấm và tạo độ ẩm. Đây là lý do tại sao bạn cần thở bằng mũi.

  Suốt cuộc đời khoang mũi giữ lại tới 5 kg bụi

  Đã qua yết hầu đường thở, không khí đi vào cơ quan tiếp theo thanh quản, trông giống như một cái phễu và được hình thành bởi một số sụn: sụn tuyến giáp bảo vệ thanh quản ở phía trước, sụn nắp thanh quản đóng lối vào thanh quản khi thức ăn được nuốt vào. Nếu bạn cố gắng nói trong khi nuốt thức ăn, nó có thể đi vào đường thở và gây ngạt thở.

  Khi nuốt, sụn di chuyển lên trên, sau đó trở lại vị trí ban đầu. Với chuyển động này, nắp thanh quản đóng cửa vào thanh quản, nước bọt hoặc thức ăn đi vào thực quản. Còn gì nữa trong thanh quản? Dây thanh. Khi một người im lặng dây thanh phân kỳ khi anh ta nói lớn, dây thanh âm đóng lại, nếu anh ta buộc phải nói nhỏ, dây thanh âm là ajar.

  1. Khí quản;
  2. Động mạch chủ;
  3. Phế quản chính bên trái;
  4. Phế quản chính bên phải;
  5. Ống phế nang.

  Khí quản người dài khoảng 10 cm, đường kính khoảng 2,5 cm

  Từ thanh quản, không khí qua khí quản và phế quản đi vào phổi. Khí quản được hình thành bởi nhiều nửa vòng sụn, nằm trên nửa vòng sụn và nối với nhau bằng cơ và mô liên kết… Các đầu mở của nửa vòng tiếp giáp với thực quản. Trong lồng ngực, khí quản được chia thành hai phế quản chính, từ đó các phế quản phụ phân nhánh, tiếp tục phân nhánh xa hơn đến các tiểu phế quản (các ống mỏng có đường kính khoảng 1 mm). Các nhánh của phế quản là một mạng lưới khá phức tạp được gọi là cây phế quản.

  Các tiểu phế quản được chia thành các ống thậm chí còn mỏng hơn – các ống dẫn phế nang, kết thúc bằng các túi nhỏ có thành mỏng (độ dày thành một tế bào) – các phế nang, tập hợp thành chùm giống như chùm nho.

  Thở bằng miệng gây biến dạng lồng ngực, suy giảm thính lực, phá vỡ vị trí bình thường của vách ngăn mũi và hình dạng của hàm dưới.

  Phổi là cơ quan chính của hệ hô hấp

  Các chức năng quan trọng nhất của phổi là trao đổi khí, cung cấp oxy cho hemoglobin, loại bỏ carbon dioxide, hoặc carbon dioxide, là sản phẩm cuối cùng của quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, các chức năng của phổi không chỉ giới hạn ở điều này.

  Thông thường, phổi có thể được chia thành 3 phần:

  1. qua không khí (cây phế quản), qua đó không khí, như qua một hệ thống các kênh, đến các phế nang;
  2. hệ thống phế nang, trong đó xảy ra trao đổi khí;
  3. hệ thống tuần hoàn của phổi.

  Thể tích không khí hít vào ở một người trưởng thành vào khoảng 0 4 – 0,5 lít, và dung tích sống của phổi, tức là thể tích tối đa, gấp khoảng 7 – 8 lần – thường là 3 – 4 lít (phụ nữ có ít hơn nam giới), mặc dù ở các vận động viên, nó có thể vượt quá 6 lít

  Trong một số bệnh (viêm phổi, lao), lớp thành của màng phổi có thể phát triển cùng với lớp phổi, tạo thành cái gọi là kết dính. Khi nào bệnh viêm nhiễm kèm theo sự tích tụ quá nhiều chất lỏng hoặc không khí trong vết nứt màng phổi, nó mở rộng mạnh, biến thành một khoang

  Vòng quay của phổi nhô ra 2-3 cm trên xương đòn, ngoài vùng dưới cổ. Bề mặt tiếp giáp với xương sườn lồi và có mức độ lớn nhất. Mặt trong lõm, tiếp giáp với tim và các cơ quan khác, lồi và có chiều dài lớn nhất. Mặt trong lõm, tiếp giáp với tim và các cơ quan khác nằm giữa các túi màng phổi. Trên đó có một cổng của phổi, nơi mà phế quản và động mạch phổi chính đi vào phổi và hai tĩnh mạch phổi đi ra.

  Mỗi phổi được chia thành hai thùy bởi các rãnh màng phổi (trên và dưới), bên phải thành ba (trên, giữa và dưới).

  Mô phổi được hình thành bởi các tiểu phế quản và nhiều túi phế nang phổi nhỏ, trông giống như những lồi bán cầu của tiểu phế quản. Thành mỏng nhất của phế nang là một màng thấm sinh học (bao gồm một lớp tế bào biểu mô được bao quanh bởi một mạng lưới dày đặc các mao mạch máu), qua đó sự trao đổi khí diễn ra giữa máu trong mao mạch và không khí tràn vào phế nang. Từ bên trong, các phế nang được bao phủ bởi một chất hoạt động bề mặt dạng lỏng (chất hoạt động bề mặt), giúp làm suy yếu lực căng bề mặt và ngăn không cho phế nang xẹp hoàn toàn trong quá trình thoát ra ngoài.

  So với thể tích phổi của trẻ sơ sinh, đến 12 tuổi thể tích phổi tăng gấp 10 lần, đến cuối tuổi dậy thì – 20 lần.

  Tổng chiều dày của thành phế nang và mao mạch chỉ vài micromet. Do đó, oxy dễ dàng xâm nhập từ không khí phế nang vào máu, và carbon dioxide từ máu vào phế nang.

  Quá trình hô hấp

  Hít thở là một quá trình trao đổi khí phức tạp giữa môi trường bên ngoài và cơ thể. Không khí hít vào khác nhiều về thành phần so với không khí thở ra: oxy, một nguyên tố cần thiết cho quá trình trao đổi chất, đi vào cơ thể từ môi trường bên ngoài, và carbon dioxide được thải ra bên ngoài.

  Các giai đoạn của quá trình hô hấp

  • lấp đầy phổi bằng không khí trong khí quyển (thông khí phổi)
  • sự chuyển oxy từ phế nang phổi đến máu chảy qua mao mạch phổi, và từ máu được giải phóng vào phế nang, và sau đó vào bầu khí quyển của carbon dioxide
  • cung cấp oxy theo máu đến các mô và carbon dioxide từ các mô đến phổi
  • tiêu thụ oxy của tế bào

  Quá trình không khí đi vào phổi và trao đổi khí ở phổi được gọi là quá trình hô hấp ngoài phổi. Máu mang oxy đến các tế bào và mô, và carbon dioxide từ các mô đến phổi. Liên tục lưu thông giữa phổi và các mô, do đó máu đảm bảo quá trình liên tục cung cấp oxy cho các tế bào và mô và loại bỏ carbon dioxide. Trong các mô, oxy từ máu đi đến các tế bào, và carbon dioxide được chuyển từ các mô vào máu. Quá trình hô hấp mô này xảy ra với sự tham gia của các enzym hô hấp đặc biệt.

  Ý nghĩa sinh học của hô hấp

  • cung cấp oxy cho cơ thể
  • loại bỏ carbon dioxide
  • quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ với việc giải phóng năng lượng, cần thiết cho một người cho cuộc sống
  • loại bỏ các sản phẩm cuối cùng của quá trình trao đổi chất (hơi nước, amoniac, hydro sunfua, v.v.)

  Cơ chế hít vào thở ra… Hít vào và thở ra xảy ra do chuyển động của lồng ngực ( thở bằng ngực) và cơ hoành (thở bụng). Các xương sườn của lồng ngực thả lỏng đi xuống, do đó làm giảm thể tích bên trong của nó. Không khí được tống ra khỏi phổi, giống như không khí có áp suất từ u200bu200bgối hoặc nệm bơm hơi. Bằng cách co bóp, các cơ liên sườn hô hấp nâng cao xương sườn. Lồng ngực nở ra. Nằm giữa ngực và khoang bụng Cơ hoành co lại, các nốt sần của nó được làm mịn, thể tích lồng ngực tăng lên. Cả hai tấm màng phổi (màng phổi và màng phổi bên), giữa đó không có không khí, truyền chuyển động này đến phổi. Có một khoảng chân không trong mô phổi, như thế xuất hiện khi đàn accordion được kéo căng. Không khí đi vào phổi.

  Tốc độ hô hấp ở một người trưởng thành bình thường là 14-20 nhịp thở mỗi phút, nhưng với sự gắng sức đáng kể, nó có thể lên đến 80 nhịp thở mỗi phút.

  Khi các cơ hô hấp giãn ra, các xương sườn trở lại vị trí ban đầu và cơ hoành mất sức căng. Phổi co lại, giải phóng khí thở ra. Trong trường hợp này, chỉ xảy ra sự trao đổi một phần, vì không thể thở hết không khí ra khỏi phổi.

  Với nhịp thở bình tĩnh, một người hít vào và thở ra khoảng 500 cm 3 không khí. Lượng không khí này là thể tích thủy triều của phổi. Nếu bạn hít thêm một hơi sâu, khoảng 1500 cm 3 không khí, được gọi là thể tích dự trữ của cảm hứng, sẽ đi vào phổi. Sau khi thở ra bình tĩnh, một người có thể thở ra khoảng 1500 cm 3 không khí – thể tích thở ra dự trữ. Lượng không khí (3500 cm 3), bao gồm thể tích thủy triều (500 cm 3), thể tích dự trữ hứng (1500 cm 3), thể tích dự trữ khi thở ra (1500 cm 3), được gọi là dung tích sống của phổi.

  Từ 500 cm 3 không khí hít vào, chỉ có 360 cm 3 đi vào phế nang và cung cấp oxy cho máu. 140 cm 3 còn lại nằm trong đường thở và không tham gia trao đổi khí. Do đó, các đường thở được gọi là “không gian chết”.

  Sau khi một người thở ra 500 cm 3 thể tích thủy triều), và sau đó thở ra sâu (1500 cm 3), vẫn còn khoảng 1200 cm 3 thể tích không khí còn lại trong phổi của anh ta, mà hầu như không thể loại bỏ được. Do đó, mô phổi không chìm trong nước.

  Trong vòng 1 phút, một người hít vào và thở ra 5-8 lít không khí. Đây là thể tích hô hấp theo phút, với hoạt động thể chất cường độ cao, có thể đạt 80-120 lít mỗi phút.

  Đối với những người được đào tạo, phát triển về thể chất, dung tích sống của phổi có thể lớn hơn đáng kể và đạt 7000-7500 cm 3. Phụ nữ có dung tích phổi kém hơn nam giới

  Trao đổi khí ở phổi và vận chuyển khí theo máu

  Máu chảy từ tim vào các mao mạch bao quanh phế nang phổi chứa nhiều khí cacbonic. Và trong các phế nang phổi, nó rất nhỏ, do đó, do sự khuếch tán, nó rời khỏi dòng máu và đi vào các phế nang. Điều này cũng được tạo điều kiện thuận lợi bởi các bức tường của phế nang và mao mạch, ẩm từ bên trong, chỉ bao gồm một lớp tế bào.

  Oxy đi vào máu cũng thông qua quá trình khuếch tán. Có rất ít oxy tự do trong máu, vì hemoglobin trong hồng cầu liên tục liên kết với nó, biến thành oxyhemoglbin. Máu đã trở thành động mạch rời khỏi phế nang và đi qua tĩnh mạch phổi đến tim.

  Để quá trình trao đổi khí diễn ra liên tục, thành phần các chất khí trong phế nang phổi phải không đổi, được duy trì bằng quá trình hô hấp ở phổi: khí cacbonic dư thừa được thải ra bên ngoài và oxy được máu hấp thụ được thay thế bằng oxy từ một phần không khí trong lành bên ngoài.

  Hô hấp mô xảy ra trong các mao mạch của hệ tuần hoàn, nơi máu cung cấp oxy và nhận carbon dioxide. Có rất ít oxy trong các mô, và do đó oxyhemoglobin phân hủy thành hemoglobin và oxy, đi vào dịch mô và được tế bào sử dụng ở đó để oxy hóa sinh học các chất hữu cơ. Năng lượng được giải phóng cùng một lúc dành cho các quá trình quan trọng của tế bào và mô.

  Rất nhiều carbon dioxide tích tụ trong các mô. Nó xâm nhập vào chất lỏng mô và từ nó vào máu. Tại đây, carbon dioxide được bắt giữ một phần bởi hemoglobin, và một phần được hòa tan hoặc liên kết hóa học bởi muối huyết tương. Ô xy trong máu đưa nó đến tâm nhĩ phải, từ đó nó đi vào tâm thất phải, động mạch phổi đẩy ra ngoài vòng tĩnh mạch bị đóng. Trong phổi, máu trở lại thành động mạch và trở lại tâm nhĩ trái, đi vào tâm thất trái, và từ đó vào vòng tròn lớn tuần hoàn máu.

  Càng tiêu thụ nhiều oxy trong các mô, càng cần nhiều oxy từ không khí để bù đắp chi phí. Đó là lý do tại sao khi công việc tay chân đồng thời hoạt động của tim và hô hấp ở phổi đều tăng.

  Nhờ vào tài sản tuyệt vời hemoglobin kết hợp với oxy và carbon dioxide trong máu có thể hấp thụ các khí này với số lượng đáng kể

  Trong 100 ml máu động mạch chứa đến 20 ml oxy và 52 ml carbon dioxide

  Ảnh hưởng của carbon monoxide đối với cơ thể… Erythrocyte hemoglobin có thể kết hợp với các khí khác. Vì vậy, với carbon monoxide (CO) – carbon monoxide được hình thành trong quá trình đốt cháy nhiên liệu không hoàn toàn, hemoglobin kết hợp nhanh hơn và mạnh hơn 150 – 300 lần so với oxy. Do đó, ngay cả với một hàm lượng nhỏ carbon monoxide trong không khí, hemoglobin không kết hợp với oxy mà kết hợp với carbon monoxide. Trong trường hợp này, việc cung cấp oxy cho cơ thể ngừng lại, và người bệnh bắt đầu bị nghẹt thở.

  Khi có khí carbon monoxide trong phòng, một người sẽ chết ngạt vì oxy không đi vào các mô cơ thể

  Đói oxy – thiếu oxy – cũng có thể xảy ra khi giảm hàm lượng hemoglobin trong máu (mất máu đáng kể), thiếu ôxy trong không khí (trên núi cao).

  Nếu dị vật xâm nhập vào đường hô hấp kèm theo sưng dây thanh do bệnh có thể bị ngừng hô hấp. Ngạt thở phát triển – sự ngộp thở… Khi ngừng thở, hãy làm hô hấp nhân tạo thông qua thiết bị đặc biệt, và khi không có – bằng phương pháp “miệng đối miệng”, “miệng đối mũi” hoặc các kỹ thuật đặc biệt.

  Quy định về hô hấp… Sự luân phiên nhịp nhàng, tự động của hít vào và thở ra được điều chỉnh từ trung tâm hô hấp nằm ở tủy sống… Từ trung tâm này, các xung động: đi đến các tế bào thần kinh vận động của dây thần kinh phế vị và dây thần kinh liên sườn, giúp kích hoạt cơ hoành và các cơ hô hấp khác. Công việc của trung tâm hô hấp được điều phối bởi các bộ phận cao hơn của não. Do đó, một người có thể nín thở hoặc tăng cường nhịp thở trong một thời gian ngắn, chẳng hạn như khi nói chuyện.

  Độ sâu và tần số của hô hấp bị ảnh hưởng bởi hàm lượng CO 2 và O 2 trong máu, những chất này gây kích thích các cơ quan thụ cảm hóa học trong thành mạch máu lớn, và các xung thần kinh từ chúng đi vào trung tâm hô hấp. Với sự gia tăng hàm lượng CO2 trong máu, nhịp thở sâu hơn, với sự giảm xuống 0 2, nhịp thở trở nên thường xuyên hơn.

  Hô hấp là một quá trình sinh học phức tạp và liên tục, do đó cơ thể tiêu thụ các điện tử và oxy tự do từ môi trường bên ngoài, đồng thời giải phóng carbon dioxide và nước bão hòa với các ion hydro.

  Hệ hô hấp của con người là một tập hợp các cơ quan thực hiện chức năng hô hấp ngoài của con người (trao đổi khí giữa khí trời hít vào và máu lưu thông trong tuần hoàn phổi).

  Trao đổi khí được thực hiện trong các phế nang của phổi, và thông thường nhằm mục đích thu nhận oxy từ không khí hít vào và giải phóng carbon dioxide hình thành trong cơ thể ra môi trường bên ngoài.

  Một người trưởng thành đang nghỉ ngơi, trung bình thở 15-17 lần mỗi phút, và một đứa trẻ sơ sinh thở 1 lần mỗi giây.

  Các phế nang được thông khí bằng cách hít vào và thở ra xen kẽ. Khi bạn hít vào, không khí trong khí quyển đi vào các phế nang, và khi bạn thở ra, không khí bão hòa với carbon dioxide sẽ được loại bỏ khỏi các phế nang.

  Hơi thở êm đềm thông thường gắn liền với hoạt động của cơ hoành và cơ liên sườn ngoài. Khi bạn hít vào, cơ hoành hạ xuống, xương sườn tăng lên, khoảng cách giữa chúng tăng lên. Sự thở ra bình tĩnh thông thường xảy ra ở mức độ lớn một cách thụ động, trong khi các cơ liên sườn bên trong và một số cơ bụng đang hoạt động tích cực. Khi bạn thở ra, cơ hoành tăng lên, các xương sườn di chuyển xuống, khoảng cách giữa chúng giảm xuống.

  Các kiểu thở

  Hệ hô hấp chỉ thực hiện phần đầu của quá trình trao đổi khí. Phần còn lại do hệ tuần hoàn thực hiện. Có một mối quan hệ sâu sắc giữa hệ thống hô hấp và tuần hoàn.

  Phân biệt hô hấp ở phổi là nơi thực hiện trao đổi khí giữa không khí và máu và hô hấp ở mô thực hiện trao đổi khí giữa máu và mô. Nó được thực hiện hệ thống tuần hoàn bởi vì máu cung cấp oxy đến các cơ quan và mang đi các sản phẩm phân hủy và carbon dioxide từ chúng.

  Hô hấp bằng phổi. Sự trao đổi khí ở phổi xảy ra do quá trình khuếch tán. Máu từ tim đi vào mao mạch bao quanh phế nang phổi chứa nhiều khí cacbonic, khí này có ít trong không khí của phế nang phổi nên nó rời ra. mạch máu và đi vào các phế nang.

  Oxy đi vào máu cũng thông qua quá trình khuếch tán. Nhưng để quá trình trao đổi khí này diễn ra liên tục, thì thành phần các khí trong phế nang phổi phải không đổi. Tính nhất quán này được duy trì hô hấp bằng phổi: Carbon dioxide dư thừa được loại bỏ ra bên ngoài, và oxy được hấp thụ bởi máu được thay thế bằng oxy từ một phần không khí trong lành bên ngoài.

  Hô hấp mô. Quá trình hô hấp ở mô xảy ra trong các mao mạch, nơi máu cung cấp oxy và nhận carbon dioxide. Có rất ít oxy trong các mô, do đó, oxyhemoglobin phân hủy thành hemoglobin và oxy. Oxy đi vào dịch mô và được tế bào sử dụng ở đó để oxy hóa sinh học các chất hữu cơ. Năng lượng giải phóng trong quá trình này được sử dụng cho các quá trình quan trọng của tế bào và mô.

  Với việc cung cấp không đủ oxy cho các mô: chức năng của mô bị gián đoạn, do quá trình phân hủy và oxy hóa các chất hữu cơ ngừng lại, năng lượng không còn được giải phóng và các tế bào bị thiếu năng lượng sẽ chết.

  Càng tiêu thụ nhiều oxy trong các mô, càng cần nhiều oxy từ không khí để bù đắp chi phí. Đó là lý do tại sao trong quá trình làm việc thể chất, cả hoạt động của tim và hô hấp của phổi đều tăng đồng thời.

  Các kiểu thở

  Bằng cách mở rộng lồng ngực, hai kiểu thở được phân biệt:

  • thở bằng ngực (sự mở rộng của lồng ngực được thực hiện bằng cách nâng cao xương sườn), thường được quan sát thấy ở phụ nữ;
  • thở bụng (sự giãn nở của lồng ngực được thực hiện bằng cách làm phẳng cơ hoành) phổ biến hơn ở nam giới.

  Quá trình thở xảy ra:

  Các kiểu chuyển động hô hấp đặc biệt được quan sát bằng tiếng nấc và tiếng cười. Khi thở nông và thường xuyên, khả năng hưng phấn của các trung khu thần kinh tăng lên, ngược lại khi thở sâu, nó giảm.

  Hệ thống hô hấp và cấu trúc

  Hệ thống hô hấp bao gồm:

  • đường hô hấp trên: hốc mũi, vòm họng, hầu;
  • đường hô hấp dưới: thanh quản, khí quản, phế quản chính và phổi, được bao phủ bởi màng phổi phổi.

  Sự chuyển đổi biểu tượng của đường hô hấp trên xuống dưới được thực hiện ở giao điểm của hệ thống tiêu hóa và hô hấp ở phần trên của thanh quản. Hàng không cung cấp kết nối giữa môi trường và các cơ quan chính của hệ hô hấp – phổi.

  Phổi nằm trong khoang ngực, được bao quanh bởi xương và cơ của lồng ngực. Phổi nằm trong các khoang kín, thành của chúng được lót bằng màng phổi đỉnh. Giữa màng phổi đỉnh và màng phổi là một khoang màng phổi dạng khe. Áp suất trong đó thấp hơn trong phổi, và do đó phổi luôn bị ép vào thành của khoang ngực và có hình dạng.

  Sau khi vào phổi, các phế quản chính phân nhánh ra ngoài, tạo thành một cây phế quản, ở tận cùng của chúng có các túi phổi, các phế nang. Bởi cây phế quản không khí đến các phế nang, nơi trao đổi khí diễn ra giữa không khí đã đến phế nang phổi (nhu mô phổi), và máu chảy qua các mao mạch phổi, cung cấp oxy cho cơ thể và loại bỏ các chất thải dạng khí khỏi nó, bao gồm cả carbon dioxide.

  Quá trình thở

  Hít vào và thở ra được thực hiện bằng cách thay đổi kích thước của lồng ngực bằng cách sử dụng các cơ hô hấp. Trong vòng một hơi thở (trong trạng thái bình tĩnh) 400-500 ml không khí đi vào phổi. Thể tích không khí này được gọi là thể tích thủy triều (TO). Cùng một lượng không khí đi vào bầu khí quyển từ phổi trong quá trình thở ra bình tĩnh.

  Hơi thở sâu tối đa là khoảng 2.000 ml không khí. Sau khi hết hạn tối đa trong phổi, không khí vẫn còn trong một lượng khoảng 1 200 ml, được gọi là thể tích còn lại của phổi. Sau khi thở ra bình tĩnh, khoảng 1.600 ml còn lại trong phổi. Thể tích không khí này được gọi là dung tích dư chức năng (FRL) của phổi.

  Do khả năng tồn lưu chức năng (FRC) của phổi trong không khí phế nang, một tỷ lệ tương đối ổn định giữa hàm lượng oxy và carbon dioxide được duy trì, vì FRC lớn hơn nhiều lần so với thể tích thủy triều (RC). Chỉ 2/3 DO đến phế nang, được gọi là thể tích thông khí phế nang.

  Không có hơi thở bên ngoài cơ thể con người thường có thể sống đến 5-7 phút (cái gọi là chết lâm sàng), tiếp theo là mất ý thức, những thay đổi không thể đảo ngược trong não và cái chết của nó (cái chết sinh học).

  Hít thở là một trong số ít các chức năng của cơ thể có thể được kiểm soát một cách có ý thức và vô thức.

  Chức năng hệ hô hấp

  • Sự thở, sự trao đổi khí. Chức năng chính cơ quan hô hấp – để duy trì sự ổn định của thành phần khí trong không khí trong phế nang: để loại bỏ carbon dioxide dư thừa và bổ sung oxy do máu mang đi. Điều này đạt được thông qua chuyển động thở. Khi hít vào, các cơ xương mở rộng khoang ngực, kéo theo đó là phổi nở ra, áp suất trong phế nang giảm xuống và không khí bên ngoài đi vào phổi. Khi bạn thở ra, khoang ngực giảm đi, các bức tường của nó ép phổi và không khí thoát ra khỏi chúng.
  • Điều nhiệt. Ngoài việc đảm bảo trao đổi khí, cơ quan hô hấp còn thực hiện một chức năng quan trọng khác: chúng tham gia vào quá trình điều nhiệt. Khi thở, nước bốc hơi từ bề mặt phổi, dẫn đến làm mát máu và toàn bộ cơ thể.
  • Thanh lọc không khí. Bề mặt bên trong của khoang mũi được lót bằng biểu mô có lông. Nó tiết ra chất nhờn để làm ẩm không khí đi vào. Do đó, đường hô hấp trên thực hiện các chức năng quan trọng: làm ấm, giữ ẩm và lọc không khí, cũng như bảo vệ cơ thể khỏi tác hại qua không khí.

  Mô phổi cũng phát vai trò quan trọng trong các quá trình như: tổng hợp hormone, muối nước và chuyển hóa lipid… Phát triển phong phú hệ thống mạch máu phổi, máu bị lắng đọng. Hệ thống hô hấp cũng cung cấp sự bảo vệ cơ học và miễn dịch chống lại các yếu tố môi trường.

  Quy định về hô hấp

  Thần kinh điều hòa nhịp thở. Điều hòa hơi thở được thực hiện tự động – bởi trung tâm hô hấp, được đại diện bởi một bộ các tế bào thần kinhnằm ở các phòng ban khác nhau Trung tâm hệ thần kinh… Phần chính của trung tâm hô hấp nằm trong tủy sống. Trung tâm hô hấp bao gồm các trung tâm hít vào và thở ra, có chức năng điều hòa công việc của các cơ hô hấp.

  Sự điều hòa thần kinh có tác dụng phản xạ hô hấp. Sự xẹp của phế nang phổi xảy ra trong quá trình thở ra theo phản xạ gây ra hít vào, và sự giãn nở của các phế nang theo phản xạ gây ra thở ra. Hoạt động của nó phụ thuộc vào nồng độ carbon dioxide (CO2) trong máu và vào các xung thần kinh đến từ các thụ thể khác nhau Chất kích thích nóng hoặc lạnh ( cơ quan nội tạng và da. hệ thống giác quan) da, đau, sợ hãi, tức giận, vui mừng (và các cảm xúc khác và các yếu tố gây căng thẳng), hoạt động thể chất nhanh chóng thay đổi bản chất của các chuyển động hô hấp.

  Cần lưu ý rằng không có thụ thể đau trong phổi, do đó, để ngăn ngừa bệnh tật, nên kiểm tra khí tượng phổi định kỳ.

  Thể dịch điều hòa hô hấp. Với công việc cơ bắp, quá trình oxy hóa được tăng cường. Do đó, nhiều carbon dioxide được thải vào máu. Khi máu có dư carbon dioxide đến trung tâm hô hấp và bắt đầu kích thích nó, hoạt động của trung tâm này tăng lên. Người đó bắt đầu thở sâu. Kết quả là, carbon dioxide dư thừa được loại bỏ, và lượng oxy thiếu được bổ sung.

  Nếu nồng độ carbon dioxide trong máu giảm, công việc của trung tâm hô hấp bị ức chế và xảy ra tình trạng nín thở không tự chủ.

  Nhờ sự điều hòa thần kinh và thể dịch, nồng độ carbon dioxide và oxy trong máu được duy trì ở một mức độ nhất định trong bất kỳ điều kiện nào.

  Với các vấn đề với hơi thở bên ngoài, nhất định

  Khả năng sống của phổi

  Khả năng quan trọng của phổi là chỉ số quan trọng thở. Nếu một người hít thở sâu nhất, và sau đó thở ra càng nhiều càng tốt, thì sự trao đổi khí thở ra sẽ tạo nên sức chứa quan trọng của phổi. Dung tích sống của phổi phụ thuộc vào tuổi, giới tính, chiều cao, và cả mức độ thể chất của một người.

  Để đo sức chứa quan trọng của phổi, một thiết bị như SPIROMETER được sử dụng. Đối với một người, không chỉ sức sống của phổi là quan trọng, mà còn là sức chịu đựng của các cơ hô hấp. Một người có dung tích sống của phổi nhỏ, thậm chí cơ hô hấp cũng yếu, phải thở thường xuyên và nông. Điều này dẫn đến thực tế là không khí trong lành chủ yếu lưu lại trong đường thở và chỉ một phần nhỏ đến phế nang.

  Hít thở và tập thể dục

  Khi nào hoạt động thể chất nhịp thở, như một quy luật, tăng lên. Quá trình trao đổi chất được đẩy nhanh, cơ bắp cần nhiều oxy hơn.

  Các thông số hô hấp

  • Capnographer – thiết bị đo và hiển thị đồ thị hàm lượng carbon dioxide trong không khí mà bệnh nhân thở ra trong một thời kỳ nhất định thời gian.
  • Pneumograph – một thiết bị để đo và hiển thị bằng đồ thị tần số, biên độ và hình dạng của chuyển động hô hấp trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Spirograph – một thiết bị để đo và hiển thị bằng đồ thị các đặc tính động của nhịp thở.
  • Máy đo xoắn ốc – một thiết bị để đo VC (dung tích sống của phổi).

  TÌNH YÊU ĐÈN CỦA CHÚNG TÔI:

  1. Không khí trong lành (với sự cung cấp không đủ oxy cho các mô: chức năng của mô bị gián đoạn, do quá trình phân hủy và oxy hóa các chất hữu cơ ngừng lại, năng lượng không còn được giải phóng và các tế bào bị thiếu năng lượng sẽ chết. Do đó, ở phòng ngột ngạt dẫn đến đau đầu, hôn mê, giảm hiệu suất).

  2. Bài tập (trong quá trình làm việc của cơ bắp, quá trình oxy hóa được tăng cường).

  LUNGS CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG THÍCH:

  1. Truyền nhiễm và bệnh mãn tính đường hô hấp (viêm xoang, viêm xoang trán, viêm amidan, bạch hầu, cúm, viêm amidan, viêm đường hô hấp cấp, lao phổi, ung thư phổi).

  2. Ô nhiễm không khí (khói xe, bụi, không khí ô nhiễm khí, khói, khói vodka, carbon monoxide – tất cả những thành phần này có ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Các phân tử hemoglobin đã bắt giữ carbon monoxide bị tước mất khả năng vận chuyển oxy từ phổi đến các mô trong thời gian dài. Thiếu oxy trong máu và các mô, ảnh hưởng đến hoạt động của não và các cơ quan khác).

  3. Hút thuốc (các chất ma tuý có trong nicotine được bao gồm trong quá trình trao đổi chất và can thiệp vào thần kinh và quy định về thể chất, vi phạm cả hai. Ngoài ra, chất khói thuốc lá kích thích màng nhầy của đường hô hấp, dẫn đến tăng chất nhầy do nó tiết ra).

  Hệ thống dẫn không khí qua cơ thể chúng ta có cấu trúc phức tạp. Thiên nhiên đã tạo ra một cơ chế vận chuyển oxy đến phổi, nơi nó đi vào máu, để có thể trao đổi khí giữa môi trường và tất cả các tế bào của cơ thể chúng ta.

  Theo sơ đồ của hệ thống hô hấp của con người, chúng có nghĩa là đường hô hấp – trên và dưới:

  • Những cái phía trên là khoang mũi, bao gồm các xoang cạnh mũi, và thanh quản là cơ quan hình thành giọng nói.
  • Những cây thấp hơn là cây khí quản và cây phế quản.
  • Cơ quan hô hấp – phổi.

  Mỗi thành phần này là duy nhất trong chức năng của nó. Cùng với nhau, tất cả các cấu trúc này hoạt động như một cơ chế phối hợp nhịp nhàng.

  Khoang mũi

  Cấu trúc đầu tiên mà không khí đi qua khi hít vào là mũi. Cấu trúc của nó:

  1. Khung bao gồm nhiều xương nhỏ trên đó gắn sụn. Nó phụ thuộc vào hình dạng và kích thước của chúng xuất hiện mũi người.
  2. Theo giải phẫu học, khoang của nó thông với môi trường bên ngoài qua lỗ mũi, trong khi với vòm họng thông qua các lỗ đặc biệt ở đáy xương của mũi (choana).
  3. Ở thành ngoài của cả hai nửa hốc mũi, 3 lỗ thông mũi nằm từ trên xuống dưới. Thông qua các lỗ trong chúng, khoang mũi thông với các xoang cạnh mũi và ống lệ đôi mắt.
  4. Từ bên trong, khoang mũi được bao phủ bởi một màng nhầy với một lớp biểu mô duy nhất. Nó có nhiều lông và lông mao. Trong khu vực này, không khí được hút vào, đồng thời cũng được làm ấm và làm ẩm. Các sợi lông, lông mao và lớp chất nhầy trong mũi hoạt động như một bộ lọc không khí, giữ các hạt bụi và bẫy vi sinh vật. Chất nhầy do các tế bào biểu mô tiết ra có chứa các men diệt khuẩn có thể tiêu diệt vi khuẩn.

  Một chức năng quan trọng khác của mũi là chức năng khứu giác. TRONG ngọn màng nhầy chứa các thụ thể cho bộ phân tích khứu giác. Khu vực này có màu khác với phần còn lại của màng nhầy.

  Vùng khứu giác của màng nhầy có màu hơi vàng. Từ các thụ thể có bề dày của nó, một xung thần kinh được truyền đến các vùng chuyên biệt của vỏ não, nơi hình thành cảm giác về mùi.

  Xoang cạnh mũi

  Trong độ dày của xương, tham gia vào quá trình hình thành mũi, có các khoảng trống được lót bằng màng nhầy từ bên trong – các xoang cạnh mũi. Chúng chứa đầy không khí. Điều này làm giảm đáng kể trọng lượng của các xương hộp sọ.

  Khoang mũi cùng với các xoang tham gia vào quá trình hình thành giọng nói (không khí cộng hưởng và âm thanh trở nên to hơn). Có các xoang cạnh mũi như vậy:

  • Hai hàm trên (hàm trên) – bên trong xương của hàm trên.
  • Hai trán (trán) – trong khoang của xương trán, phía trên đường viền chân mày.
  • Một hình nêm – ở chân xương hình cầu (nó nằm bên trong hộp sọ).
  • Các khoang bên trong xương ethmoid.

  Tất cả các xoang này thông với đường mũi thông qua các lỗ thông và ống tủy. Điều này dẫn đến thực tế là dịch tiết viêm nhiễm từ mũi sẽ đi vào hốc xoang. Bệnh nhanh chóng lây lan sang các mô lân cận. Kết quả là, chứng viêm của họ phát triển: viêm xoang, viêm xoang trán, viêm màng nhện và viêm ethmoid. Những bệnh này có hậu quả nguy hiểm: trong những trường hợp nặng, mủ chảy ra thành xương, đi vào khoang sọ, gây ra những thay đổi không thể phục hồi trong hệ thần kinh.

  Thanh quản

  Đã đi qua khoang mũi và vòm họng (hoặc khoang miệng nếu một người thở bằng miệng), không khí đi vào thanh quản. Nó là một cơ quan hình ống có cấu tạo giải phẫu rất phức tạp, bao gồm sụn, dây chằng và cơ. Đây là nơi chứa các dây thanh âm, nhờ đó chúng ta có thể tạo ra âm thanh với các tần số khác nhau. Các chức năng của thanh quản là dẫn khí, hình thành giọng nói.

  Kết cấu:

  1. Thanh quản nằm ở mức 4-6 đốt sống cổ.
  2. Mặt trước của nó được hình thành bởi tuyến giáp và sụn viền. Phần sau và phần trên là nắp thanh quản và các vòi nhỏ hình nêm.
  3. Nắp thanh quản là “nắp” bao phủ thanh quản trong hầu. Thiết bị này là cần thiết để thức ăn không đi vào đường thở.
  4. Từ bên trong, thanh quản được lót bởi một lớp biểu mô hô hấp, các tế bào trong đó có nhung mao mỏng… Chúng di chuyển bằng cách hướng chất nhầy và các hạt bụi vào cổ họng. Do đó, có một sự thanh lọc liên tục của đường thở. Chỉ có bề mặt của dây thanh được lót bằng biểu mô phân tầng, giúp chúng có khả năng chống lại tổn thương cao hơn.
  5. Có các thụ thể ở độ dày của niêm mạc thanh quản. Khi các thụ thể này bị kích thích bởi dị vật, chất nhầy dư thừa hoặc chất thải của vi sinh vật, phản xạ ho xảy ra. nó phản ứng phòng thủ thanh quản, nhằm mục đích làm sạch lòng của nó.

  Khí quản

  Từ cạnh dưới sụn quăn bắt đầu khí quản. Cơ thể này thuộc về phần dưới đường hô hấp. Nó kết thúc ở cấp độ 5-6 đốt sống ngực tại vị trí phân đôi của nó (phân đôi).

  Cấu trúc của khí quản:

  1. Khung khí quản hình thành 15-20 bán sụn. Phía sau chúng được nối với nhau bằng một lớp màng tiếp giáp với thực quản.
  2. Ở nơi phân chia khí quản thành các phế quản chính, có một chỗ lồi của màng nhầy, lệch sang trái. Thực tế này xác định rằng các cơ quan nước ngoàiở đây thường được tìm thấy ở phế quản chính bên phải.
  3. Màng nhầy của khí quản có khả năng hấp thụ tốt. Nó được sử dụng trong y tế để thực hiện việc quản lý thuốc qua đường hô hấp trong khí quản.

  Cây phế quản

  Khí quản được chia thành hai phế quản chính – hình ống, bao gồm mô sụn đi vào phổi. Các bức tường của phế quản tạo thành các vòng sụn và các màng mô liên kết.

  Bên trong phổi, các phế quản được chia thành các phế quản thuỳ (thuộc bậc thứ hai), các phế quản này lần lượt chia đôi nhiều lần thành các phế quản cấp thứ ba, thứ tư, v.v., cho đến bậc thứ mười – tiểu phế quản tận cùng. Chúng làm phát sinh các tiểu phế quản hô hấp – thành phần của acini phổi.

  Các tiểu phế quản hô hấp đi vào đường thở. Các phế nang được gắn vào những đoạn này – những túi chứa đầy không khí. Chính ở mức độ này, quá trình trao đổi khí diễn ra, xuyên qua thành của các tiểu phế quản, không khí không thể thấm vào máu.

  Xuyên suốt cây, các tiểu phế quản được lót từ bên trong bằng biểu mô hô hấp, và thành của chúng được hình thành bởi các phần tử sụn. Kích thước của phế quản càng nhỏ thì mô sụn trong thành của nó càng ít.

  Tế bào cơ trơn xuất hiện trong các tiểu phế quản nhỏ. Điều này quyết định khả năng giãn nở và thu hẹp của các tiểu phế quản (trong một số trường hợp thậm chí co thắt). Điều này xảy ra dưới ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, xung động của hệ thống thần kinh tự chủ và một số loại thuốc dược phẩm.

  Phổi

  Hệ thống hô hấp của con người cũng bao gồm phổi. Trong bề dày của các mô của các cơ quan này, xảy ra sự trao đổi khí giữa không khí và máu (hô hấp ngoài).

  Theo con đường khuếch tán đơn giản, oxy di chuyển đến nơi có nồng độ thấp hơn (vào máu). Theo nguyên tắc tương tự, carbon monoxide được loại bỏ khỏi máu.

  Sự trao đổi khí qua tế bào được thực hiện do sự chênh lệch áp suất riêng phần của các khí trong máu và khoang phế nang. Quá trình này dựa trên tính thấm sinh lý của thành phế nang và mao mạch đối với khí.

  Đây là những cơ quan nhu mô nằm trong khoang ngực ở hai bên của trung thất. Trung thất chứa tim và các mạch lớn (thân phổi, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ trên và dưới), thực quản, bạch huyết thân thần kinh và các cấu trúc khác.

  Bên trong khoang ngực được lót bằng một lớp màng đặc biệt – màng phổi, một lớp khác của nó bao phủ mỗi lá phổi. Kết quả là, hai khoang màng phổi kín được hình thành, trong đó áp suất âm (so với khí quyển) được tạo ra. Điều này cung cấp cho người bệnh khả năng thở.

  Ở bề mặt bên trong của phổi, cổng của nó nằm – bao gồm phế quản chính, mạch máu và dây thần kinh (tất cả những cấu trúc này tạo thành gốc của phổi). Đúng phổi người có ba thùy, và bên trái có hai. Điều này là do thực tế là tim chiếm vị trí của thùy thứ ba của phổi trái.

  Nhu mô của phổi bao gồm các phế nang – các khoang chứa không khí có đường kính tới 1 mm. Các bức tường của phế nang được hình thành bởi mô liên kết và tế bào phế nang – những tế bào chuyên biệt có khả năng tự đưa các bong bóng khí oxy và carbon dioxide đi qua.

  Từ bên trong, phế nang được bao phủ bởi một lớp mỏng chất nhớt – chất hoạt động bề mặt. Chất lỏng này bắt đầu được sản xuất trong bào thai ở tháng thứ 7 của sự phát triển trong tử cung. Nó tạo ra một lực căng bề mặt trong phế nang, giúp nó không bị xẹp xuống khi bạn thở ra.

  Cùng với nhau, chất hoạt động bề mặt, tế bào phế nang, màng mà nó nằm trên đó và thành mao mạch tạo thành một hàng rào máu-không khí. Vi sinh vật không xâm nhập qua nó (bình thường). Nhưng nếu một quá trình viêm (viêm phổi) xảy ra, các bức tường của mao mạch trở nên dễ xâm nhập vào vi khuẩn.

  Hít thở là quá trình các tế bào của cơ thể được cung cấp oxy, điều này kích thích các phản ứng trao đổi chất cần thiết cho quá trình đồng hóa chất dinh dưỡng… Các tế bào chuyển hóa oxy thành carbon dioxide (carbon dioxide) và đưa nó trở lại máu để thải ra ngoài cơ thể. Sự trao đổi khí này (oxy hít vào, khí cacbonic thở ra) là chính, sống còn chức năng quan trọng hệ thống hô hấp, ngoài ra, một số bộ phận của nó thực hiện một chức năng.

  Hệ thống hô hấp bao gồm mũi, hầu, khí quản, phế quản và phổi.

  Mũi là một cấu trúc của xương và sụn, bao gồm mô cơ và da. Bề mặt bên trong của mũi, được lót bởi một lớp màng nhầy, được nối với mũi họng bằng hai kênh của lỗ mũi. Không khí hít vào qua mũi được làm ấm, làm ẩm và lọc, đi qua ba lớp vỏ – lỗ thoát xương, được bao phủ bởi một màng nhầy, bao gồm các tế bào có thể giữ bụi và vi khuẩn.

  Sau đó, không khí đã được lọc đi vào vòm họng, nằm ở phía sau khoang bên trong cái mũi. Từ vòm họng, không khí và chất nhầy đi xuống cổ họng, ngoài ra, nó được kết nối bởi các ống Eustachian với tai trongcho phép cân bằng áp lực ở cả hai bên tai màng nhĩ… Cổ họng có hình dạng giống như một “ống khói” và có ba chức năng: không khí và thức ăn đi qua nó, ngoài ra, nó còn chứa các dây thanh âm. Trong miệng, phần giữa của hầu họng, thức ăn, nước uống và không khí đi ra từ miệng, amidan (amidan) cũng nằm ở đây.

  Phần dưới của hầu, hạ họng, cũng cho phép không khí, chất lỏng và thức ăn đi qua chính nó. Nó được ngăn cách với thanh quản bởi hai dây thanh âm. Luồng không khí rơi vào khoảng trống giữa chúng sẽ tạo ra rung động, do đó chúng ta nghe thấy chính mình và những người xung quanh.

  Thanh quản là một sụn đàn hồi nằm ở đáy lưỡi và được nối bởi “thân” với quả táo Adam. Quá trình sụn này có thể di chuyển lên xuống tự do. Khi thức ăn được nuốt vào, thanh quản tăng lên, buộc “lưỡi” sụn của nắp thanh quản rơi xuống, dùng một loại nắp đậy lại. Điều này cho phép thức ăn đi vào thực quản chứ không phải đường hô hấp. Thanh quản tiếp nối với khí quản, hay nói cách khác – khí quản, dài khoảng 10 cm. Các thành của khí quản được nâng đỡ bởi các vòng sụn không hoàn chỉnh, giúp nó cứng và linh hoạt đồng thời; khi thức ăn đi dọc thực quản gần đó, khí quản hơi đưa vào, cúi gập người xuống.

  Bề mặt bên trong của khí quản cũng được bao phủ bởi một lớp niêm mạc để giữ các hạt bụi và vi sinh vật, sau đó được loại bỏ ra ngoài. Các nhánh khí quản đổ vào phế quản màng phổi trái và phải, có cấu trúc tương tự như khí quản, lần lượt dẫn đến phổi trái và phổi phải. Các phế quản phân nhánh thành các ống nhỏ hơn, những ống này thậm chí còn nhỏ hơn, và cứ thế, cho đến khi các ống khí chuyển thành tiểu phế quản.

  Phổi có hình nón, trải dài từ xương đòn đến cơ hoành. Bề mặt của mỗi lá phổi được làm tròn, cho phép chúng dính chặt vào các xương sườn và là màng phổi, một bề mặt tiếp xúc với các thành của khoang ngực, và bề mặt kia hướng trực tiếp đến phổi. Khoang màng phổi nằm sau màng ngăn tạo ra chất lỏng bôi trơn ngăn cản ma sát giữa hai màng ngăn. Dọc theo trục của phổi là một khu vực được gọi là cổng, ở đây các dây thần kinh, mạch máu và bạch huyết và phế quản chính đi vào phổi.

  Mỗi lá phổi được chia thành các thùy: bên trái thành hai và bên phải thành ba, được chia thành các tiểu thùy nhỏ hơn (có mười trong mỗi phổi). Một tiểu động mạch, một tiểu tĩnh mạch, dẫn đến mỗi tiểu thùy phổi. tàu bạch huyết và một nhánh của tiểu phế quản. Sau đó, các tiểu phế quản phân nhánh ra các tiểu phế quản hô hấp, và chúng phân nhánh vào các đoạn phế nang, đến lượt chúng được chia thành các túi phế nang và các phế nang. Trong các phế nang diễn ra quá trình trao đổi khí. Khi các ống hô hấp di chuyển vào phổi, số lượng cơ và sụn giảm trong cấu trúc của chúng, được thay thế bằng mô liên kết mỏng.

  Sinh lý hô hấp.

  Khi không khí đến phế nang, quá trình trao đổi khí bắt đầu. Lớp niêm mạc của các phế nang có chứa các mao mạch nhỏ. Sự khuếch tán khí diễn ra trong thành mỏng của mao mạch và phế nang – oxy đi vào máu, sau đó chuyển nó đến các mô của cơ thể, và carbon dioxide đi từ mao mạch đến phế nang và được thải ra khỏi cơ thể trong quá trình thở ra. Người ta tin rằng mỗi lá phổi chứa khoảng 300 nghìn phế nang, tổng bề mặt của chúng đủ lớn để quá trình trao đổi khí diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

  Khi bạn thở ra, quá trình ngược lại xảy ra. Đầu tiên, cơ liên sườn giãn ra và xương sườn đi xuống, sau đó cơ hoành giãn ra và thể tích khoang ngực giảm xuống. Các sợi đàn hồi bao quanh phế nang và các sợi trong các đoạn phế nang và tiểu phế quản co lại, làm giảm thể tích của phổi, sau đó không khí bị “đẩy” ra khỏi cơ thể.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Bài Hô Hấp Và Các Cơ Quan Hô Hấp
 • Tìm Hiểu Hút Thuốc Lá Có Hại Như Thế Nào Cho Hệ Hô Hấp?
 • Tổng Quan Về Hệ Hô Hấp Ở Cơ Thể Người
 • Giai Phau Sinh Ly He Ho Hap
 • Bệnh Hô Hấp Phức Hợp Trên Heo
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100