Cách Dùng Mệnh Đề Quan Hệ Có Giới Từ, Cấu Trúc Cách Làm Bài Tập (Relative Clauses)

--- Bài mới hơn ---

 • Tất Tần Tật Về Mệnh Đề Trạng Ngữ Trong Tiếng Anh
 • Trọn Bộ Mệnh Đề Trạng Ngữ Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
 • Cách Rút Gọn Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian
 • Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh (Đầy Đủ)
 • Lý Thuyết Cơ Bản Mệnh Đề Nhượng Bộ Trong Tiếng Anh
 • Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

  Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) là một chủ điểm kiến thức ngữ pháp quan trọng các bạn cần nắm vững trong tiếng Anh. Các bài thi quan trọng như IELTS hay TOEIC thường ra đề trong một số chủ điểm sau: phân biệt cách sử dụng giữa “that” và “which” cũng như “that” và “what”. Trong bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn hiểu được về mệnh đề quan hệ, cách dùng mệnh đề quan hệ có giới từ, Cấu trúc cách làm bài tập ( Relative Clauses).

  Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

   Xét ví dụ 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

  Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để xác định danh từ đó.

  Nếu bỏ mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh The woman is my girlfriend.

  Mệnh đề quan hệ thường được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ quan hệ (relative pronouns): who, whom, which, whose, that……

  Mệnh đề quan hệ có hai loại: mệnh đề quan hệ xác địnhmệnh đề quan hệ không xác định.

  2. Mệnh đề quan hệ với giới từ

  Nếu trong mệnh đề quan hệ có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom và which.)

  Ví dụ: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

  ➨ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

  ➨ Mr. Brown, whom we studied last year, is a nice teacher.

  • Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng that thay cho whom và which trong mệnh đề quan hệ xác định.
  • Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta có không thể bỏ đại từ quan hệ và có không thể dùng that thay cho whom và which.

  3. Vị trí giới từ trong các mệnh đề quan hệ

  Thường có các giới từ trong các mệnh đề quan hệ, và một đại từ quan hệ là túc từ của giới từ đó. Giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề tương đối và đại từ có thể được bao gồm hoặc bỏ qua.

  4. Cấu trúc cách làm các dạng bài tập

  Dạng 1: bài tập nối câu

  Nối 2 câu: dạng này đề bài người ta cho 2 câu riêng biệt và yêu cầu mình dùng đại từ quan hệ nối chúng lại với nhau. Các bước làm dạng này như sau:

  Bước 1: chọn 2 từ giống nhau ở 2 câu: câu đầu phải chọn danh từ, câu sau thường là đại từ (he, she, it, they …)

  Ví dụ: The man is my father. You met him yesterday.

  Dạng 2: điền vào chỗ trống

  Dạng này đề bài người ta cho sẵn một câu đã được nối với nhau nhưng chừa chỗ trống để thí sinh điền đại từ quan hệ vào. Các bước làm dạng này như sau:

  Bước 1: nhìn danh từ phía trước (kế bên chỗ trống) xem người hay vật (hoặc cả hai):

   Nếu vật thì ta điền which / that.

   Nếu là: reason, cause thì dùng why.

  • Nếu là thời gian thì dùng when.
  • Nếu là nơi chốn thì dùng where.

  When, where, why không làm chủ từ, do đó nếu ta thấy phía sau chưa có chủ từ thì ta phải dùng which / that chứ không được dùng when, where, why.

  Bước 3: nếu là người thì ta tiếp tục nhìn phía sau xem có chủ từ chưa? Nếu có chủ từ rồi thì ta dùng whom / that, nếu chưa có chủ từ thì ta điền who / that.

  Lưu ý: nếu thấy phía sau kế bên chỗ trống là một danh đứng một mình thì phải xem xét nghĩa xem có phải là sở hữu không, nếu phải thì dùng whose.

  Ta thấy chữ son đứng một mình không có a, the ,.. nên sẽ nghĩ là sở hữu, dịch thử thấy đúng là sở hữu dùng whose (người đàn ông mà con trai của ông ta).

  Bước 4: nếu phía trước vừa có người + vật thì phải dùng that: the man and his dog that ….

  5. Bài tập vận dụng

  Bài 1: Điền vào chỗ trống who, which or that

  Điền vào chỗ trống mệnh đề xác định và không xác định who, which or that

  Bài 2: Điền mệnh đề quan hệ who, which or whose

  Điền vào chỗ trống mệnh đề quan hệ who, which or whose

  Bài 3: Đặt who/ whom/ which/ that/ where….

  Bài 4: Rút gọn mệnh đề quan hệ

  1. The first boy has just moved. He knows the truth.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  2. I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  3. The only thing is how to go home. It makes me worried.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  4. The most beautiful girl lives in the city. I like her long hair very much.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  6. The children often go swimming on Sundays. They have more free time then.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  7. They are looking for the man and his dog. They have lost their way in the forest.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  8. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  9. My wife wants you to come to dinner. You were speaking to my wife

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  10. The last man has just returned from the farm. I want to talk to him at once.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  11. The students will be awarded the psent. The students’ reports are very valuable.

  ………………………………………….. ………………………………………….. …..

  12. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  13. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  14. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  15. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  Bài 5: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

  Bài 6: Kết hợp hai câu bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ

  Đáp án đề luyện tập về mệnh đề quan hệ

  Bài 1: Điền vào chỗ trống mệnh đề xác định và không xác định who, which or that

  Bài 2: Điền vào chỗ trống mệnh đề quan hệ who, which or whose

  Bài 3: Đặt who/ whom/ which/ that/ where…. Vào chỗ trống

  1. I like the ice-cream __that/which__they sell in that shop
  2. Teddy has two cars, one of __which__ is very expensive.

  Bài 4: Rút gọn mệnh đề quan hệ

  Bài 5: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

  Tổng hợp: https://tienganhduhoc.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mệnh Đề Quan Hệ Xác Định Và Không Xác Định
 • Mệnh Đề Trạng Ngữ (Phần 1): Định Nghĩa, Vị Trí Và Cách Dùng
 • Tổng Hợp Đầy Đủ Nhất Về Các Loại Mệnh Đề Trong Tiếng Anh
 • Cụm Từ Và Mệnh Đề Chỉ Kết Quả (Phrases And Clause Of Result)
 • 6 Loại Mệnh Đề Trạng Ngữ Cần Biết Để Bạn Dịch Tiếng Anh Điêu Luyện Hơn
 • Giới Từ Trong Tiếng Anh, Toàn Bộ Cách Dùng, Ví Dụ Và Bài Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Từ Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng Chính Xác
 • Giới Từ Trong Tiếng Anh Và Quy Tắc Sử Dụng Đúng Cách (Full)
 • Cấu Trúc, Các Giới Từ Và Cụm Động Từ Đi Với Take Chi Tiết Nhất
 • Cấu Trúc Và Các Dùng Help Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng Help Động Từ Quan Trọng Trong Tiếng Anh
 • Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

  Bộ sách này dành cho:

  ☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

  ☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

  ☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

  2 – Giới từ chỉ nơi chốn

  2.1 – Một số giới từ trong tiếng Anh chỉ nơi chốn khác

  ABOVE (cao hơn, trên) BELOW (thấp hơn, dưới)

  OVER (ngay trên) UNDER (dưới, ngay dưới)

  INSIDE – OUTSIDE (bên trong – bên ngoài)

  IN FRONT OF (phía trước) BEHIND (phía sau)

  NEAR (gần – khoảng cách ngắn)

  BY, BESIDE, NEXT TO (bên cạnh)

  BETWEEN (ở giữa 2 người/ vật) AMONG (ở giữa một đám đông hoặc nhóm người/ vật)

  3 – Giới từ chỉ thời gian

  3.1 – Một số giới từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác

  DURING (trong suốt một khoảng thời gian)

  FOR (trong khoảng thời gian hành động hoặc sự việc xảy ra)

  SINCE (từ, từ khi)

  FROM … TO (từ … đến …)

  BY (trước/ vào một thời điểm nào đó)

  UNTIL/ TILL (đến, cho đến)

  BEFORE (trước) AFTER (sau)

  3 – Giới từ chỉ chuyển động

  TO (đến, tới một nơi nào đó)

  FROM (từ một nơi nào đó)

  ACROSS (qua, ngang qua)

  ALONG (dọc theo)

  ABOUT (quanh quẩn, đây đó)

  INTO (vào trong) – OUT OF (ra khỏi)

  UP (lên) – DOWN (xuống)

  THROUGH (qua, xuyên qua)

  TOWARDS (về phía)

  ROUND (quanh, vòng quanh)

  Ngoài các giới từ chính đã được liệt kê ở trên, các giới từ và cụm giới từ sau đây được dùng để diễn tả:

  4.1 – Mục đích hoặc chức năng: for, to, in order to, so as to (để)

  For + V-ing/Noun

  VD: We stopped for a rest. (Chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi)

  To/In order to/ So as to + V-bare infinitive

  VD: I went out to/in order to/so as to post a letter. (Tôi ra ngoài để gửi thư)

  4.2 – Nguyên nhân: for, because of, owning to + Ving/Noun (vì, bởi vì)

  VD: We didn’t go out because of the rain. (Vì trời mưa nên chúng tôi không đi chơi.)

  4.3 – Tác nhân hay phương tiện: by (bằng, bởi), with (bằng)

  VD: I go to school by bus. (Tôi tới trường bằng xe buýt.)

  You can see it with a microscope. (Anh có thể quan sát nó bằng kính hiển vi.)

  Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

  Bộ sách này dành cho:

  ☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

  ☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

  ☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

  4.4 – Sự đo lường, số lượng: by (theo, khoảng)

  VD: They sell eggs by the dozen. (Họ bán trứng theo tá.)

  4.5 – Sự tương tự: like (giống)

  VD: She looks a bit like Queen Victoria. (Trông bà ấy hơi giống nữ hoàng Victoria.)

  4.6 – Sự liên hệ hoặc đồng hành: with (cùng với)

  VD: She lives with her uncle and aunt. (Cô ấy sống cùng với chú thím.)

  VD: We need a computer with a huge memory. (Chúng tôi cần một máy tính có bộ nhớ thật lớn.)

  4.8 – Cách thức: by (bằng cách), with (với, bằng), without (không), in (bằng)

  VD: The thief got in by breaking a window. (Tên trộm vào nhà bằng cách đập cửa sổ.)

  4.9 – Vị trí

  Giới từ đứng trước danh từ hoặc đại từ.

  I bought the coffee maker in January. We recommended the best art school to him.

  Giới từ không đứng trước tính từ và động từ

  The city hall is under construction.

  Not : The city hall is under constructive

  (Tòa thị chính đang trong quá trình xây dựng.)

  5 – Bài tập giới từ

  5.1 – Phần bài tập

  A. From / to B. At / to C. In / to D. With / to

  A. to B. in C. on D. about

  A. in/ for B. at/ on C. at/ in D. on/ on

  A. at/ with B. with/ for C. for/ to D. about/ in

  A. in B. on C. at D. to

  ∠ Luyện tập nhiều hơn nữa, truy cập: Bài Tập Tổng Hợp Về Giới Từ trong tiếng Anh

  5.2 – Phần đáp án

  5.3. Phần quiz về giới từ

  Bài 1: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả) Bài 2: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả) Bài 3: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả) Bài 4: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả) Bài 5: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả) Bài 6: (Khi làm xong quiz, bấm hoàn thành, kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

  Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

  Bộ sách này dành cho:

  ☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

  ☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

  ☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngữ Pháp Tiếng Anh: Giới Từ
 • Giới Từ Trong Các Cấu Trúc Đặc Biệt
 • Danh Từ Ghép Trong Tiếng Anh (Phần 1): Danh Từ Là Gì, Phân Loại Danh Từ, Cách Sử Dụng Danh Từ Trong Tiếng Anh
 • Từ Ghép Trong Tiếng Anh
 • Các Cấu Trúc Với “find”
 • Doanh Nghiệp Thời Trang Đăng Ký Thương Hiệu Quần Áo

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Đăng Ký Thương Hiệu Là Gì?
 • Doanh Nghiệp Đăng Ký Bản Quyền Logo Bao Nhiêu Tiền?
 • Điều Kiện Để Đăng Ký Bảo Hộ Tên Thương Mại
 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Thuốc Trừ Sâu Đăng Ký Bản Quyền Logo Ở Đâu?
 • Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý Gì Khi Đăng Ký Thương Hiệu Ở Nước Ngoài?
 • Quần áo đã trở thành một nhu yếu phẩm không thể thiếu đối với cuộc sống con người. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây quần áo đã trở thành một trong những công cụ mang lại các giá trị thẩm mỹ cho người sử dụng. Cũng nhờ vậy mà các thương hiệu thời trang ngày càng phát triển để đáp ứng được nhu cầu đó của người tiêu dùng.

  Có thể dễ dàng nhận thấy hiện tại loại mặt hàng này được kinh doanh rất nhiều. Với những thương hiệu quần áo khác nhau để giúp khách hàng nhận biết và phân biệt giữa những đơn vị kinh doanh. Do đó để tiếp cận được với thị trường tiềm năng này thì doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký thương hiệu quần áo.

  Vì sao cần đăng ký thương hiệu quần áo ?

  Lý do nên đăng ký thương hiệu quần áo là gì ?

  Nếu là một người hoạt động trong lĩnh vực thời trang thì gần như không biết đến tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu. Không chỉ riêng giới thời trang mà mọi ngành nghề mọi lĩnh vực đều đặt thương hiệu lên hàng đầu.

  Đây không chỉ là một công cụ với chức năng nhận diện đơn thuần mà nó còn mang lại những lợi ích thương mại khác nhau. Một doanh nghiệp sở hữu một thương hiệu càng nổi tiếng thì đồng nghĩa với vị thế trên thị trường càng vững mạnh.

  Khi đó mọi hoạt động thương mại mang đến lợi nhuận cho doanh nghiệp đều phải dựa trên thương hiệu. Chính tầm quan trọng đó mà thương hiệu trở thành tài sản quý giá và cần có được sự bảo bảo chặt chẽ.

  Với những lợi ích thiết thực đó thì không có một doanh nghiệp nào mà không muốn đạt được. Tuy nhiên việc tạo nên một thương hiệu quần áo thời trang như thế đòi hỏi rất nhiều công sức và tiền bạc.

  Chính  vì vậy mà một số chủ thể khác sử dụng các chiêu thức không lành mạnh nhằm tác động và thậm chí biến thương hiệu đó trở thành của họ. Tuy nhiên với những thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì những hành vi này tuyệt đối không được tiếp diễn.

  Vậy nên nếu chủ thương hiệu muốn tránh những tác động này thì không được bỏ qua việc đăng ký thương hiệu quần áo cho các mặt hàng mà mình kinh doanh và cất công xây dựng.

  Sơ lược về quy trình đăng ký nhãn hiệu quần áo

  Thương hiệu vốn là một trong những đối được phép yêu cầu sự bảo hộ đến từ pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc một tổ chức, cá nhân yêu cầu xác lập quyền sở hữu với thương hiệu sẽ dựa trên thủ tục và các quy định có liên quan về đăng ký thương hiệu.

  Trong quy trình này thì cơ quan duy nhất có quyền cấp xét duyệt chỉ có Cục Sở hữu trí tuệ. Vì tùng giai đoạn trong quy trình luôn được diễn ra khá chi tiết, chặt chẽ và độ chính xác cao nên thời gian xử lý thường sẽ khá dài. Thông thường sẽ mất khoảng từ 16 – 18 tháng để Cục hoàn thành tất cả các giai đoạn.

  Cách thức đăng ký thương hiệu tốt nhất là sử dụng các dịch vụ được cung cấp tại các đơn vị luật, pháp lý uy tín. Đây là hình thức để đảm bảo cho quy trình được diễn ra một cách nhanh chóng, đảm bảo và tiết kiệm hơn so với việc tự trực tiếp tiến hành.

  Với tư cách là một tổ chức đại diện được cấp phép và sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp trong đăng ký thương hiệu quần áo. Phan Law Vietnam tự tin có thể hỗ trợ được bạn trong công tác quan trọng này. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thương hiệu cho mặt hàng quần áo một cách chính xác nhất vui lòng truy cập vào website của Phan Law Vietnam sẽ hướng dẫn chi tiết về cách thức thực hiện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Mỹ Phẩm Đăng Ký Bản Quyền Logo Như Thế Nào?
 • Dịch Vụ Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Phan Law Vietnam
 • Dịch Vụ Kiểm Tra Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Phan Law Vietnam
 • Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Quốc Tế Là Gì?
 • Đăng Ký Thương Hiệu Tphcm Ở Đâu Đảm Bảo Nhất?
 • ★ Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Lào Cần Tiến Hành Các Thủ Tục Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Thương Hiệu Logo Chính Xác Nhất 2021!
 • Thủ Tục Đăng Ký Thương Hiệu Logo Công Ty – Chìa Khóa Bảo Vệ Doanh Nghiệp
 • Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Độc Quyền Nhanh Chóng, Hiệu Quả
 • Xác Định Chính Xác Các Nhóm Đăng Ký Nhãn Hiệu
 • Sử Dụng Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa, Những Điều Cần Biết?
 • Đăng ký nhãn hiệu tại Lào cần phải tiến hành các thủ tục gì? Giấy tờ pháp lý ra sao. Và phải làm thế nào để nhãn hiệu của bạn được bảo hộ thành công trên đất nước này? Bài viết dưới đây chính là bài tổng hợp thông tin, cụ thể và cần thiết cho những bạn đọc đang có nhu cầu tìm hiểu để có thể bảo hộ nhãn hiệu của mình trên thị trường Lào! Cùng Phan Law tìm hiểu ngay vấn đề này nhé.

  Đăng ký nhãn hiệu tại Lào cần tiến hành thủ tục gì?

  Là một quốc gia láng giềng với chúng tôi, Lào cũng thuộc Đông Nam Á và khối châu Á. Lào là thành viên của thỏa ước Madrid về sở hữu công nghiệp. Bạn có thể tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Lào thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

  Để thực hiện thủ tục quốc tế đặc biệt này, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ dưới đây bằng tiếng Anh:

  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu độc quyền quốc tế (Điền cụ thể quốc gia muốn được bảo hộ là Lào)
  • Mẫu nhãn hiệu bạn muốn được bảo hộ trên thị trường Lào
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu trên thị trường Lào
  • Giấy tờ pháp lý hợp pháp của chủ đơn, chủ sở hữu, đại diện của chủ sở hữu nhãn hiệu
  • Phí và Lệ phí theo quy định của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới và quy định của cơ quan có thẩm quyền của Lào.

  Sau đó, bạn tiến hành nộp hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trụ sở chính tại Hà Nội. Hoặc hai văn phòng đại diện của Cục ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

  Bạn tiến hành nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Lào hoặc gián tiếp thông qua các đại diện sở hữu trí tuệ nhé!

  Đăng ký nhãn hiệu tại Lào cùng Phan Law!

  Chúng tôi là công ty Luật quốc tế, với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tiến hành các thủ tục, hồ sơ pháp lý quốc tế nói chung và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Lào nói riêng! Đến với Phan Law, bạn chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản về nhãn hiệu và giấy tờ pháp lý kèm theo, chúng tôi sẽ:

  • Lập kế hoạch hoàn thiện khả năng bảo hộ tối ưu của nhãn hiệu cần tiến hành đăng ký bảo hộ
  • Thay mặt bạn làm việc với các bên có liên quan, cơ quan nhà nước để tiến hành thủ tục này nhanh chóng, hiệu quả nhất
  • Hỗ trợ bạn trả lời, phúc đáp, xử lý tất cả các vấn đề xảy ra với nhãn hiệu trong quá trình đăng ký
  • Đảm bảo nhãn hiệu được đăng ký thành công tại Lào lên đến 100%
  • Tư vấn, hỗ trợ nếu có xảy ra tranh chấp nhãn hiệu thương hiệu!

  Nếu có bất kỳ vướng mắc nào về vấn đề đăng ký nhãn hiệu tại Lào nói riêng hoặc liên quan đến lĩnh vực pháp lý nói chung.

  ~~~

  Đăng ký thương hiệu công ty theo pháp luật Sở hữu trí tuệ

  Đăng ký thương hiệu công ty là việc làm không thể thiếu đối với tất cả các doanh nghiệp. Bất kể bạn kinh doanh theo hình thức nào, vừa mới bắt đầu hay đã phát triển vững mạnh, thì thủ tục bảo vệ thương hiệu này đều không thể bỏ qua!

  Đây không phải là thủ tục bắt buộc của pháp luật Sở hữu trí tuệ, tuy nhiên tại sao lại quan trong đến như vậy? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của Phan Law nhé!

  Đăng ký thương hiệu công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ!

  Thủ tục đăng ký thương hiệu của công ty có thể tiến hành thông qua việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký tên thương mại công ty, đăng ký bảo hộ quyền tác giả/quyền liên quan của logo thương hiệu công ty.

  Bạn có thể lựa chọn các thủ tục tiện lợi và phù hợp nhất, với khả năng tài chính và mục đích sử dụng của mình để bảo vệ thương hiệu chính xác, hiệu quả mà tiết kiệm.

  Đăng ký thương hiệu công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ chính là thực hiện các thủ tục để bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các tài sản trí tuệ vô hình của công ty bạn.

  Cụ thể ở bài viết này, Phan Law xin được cung cấp các thông tin về bảo vệ thương hiệu công ty thông qua đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam!

  Thủ tục đăng ký thương hiệu công ty thông qua bảo hộ nhãn hiệu

  Để tiến hành thủ tục đăng ký thương hiệu công ty thông qua bảo hộ nhãn hiệu, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ Phan Law cung cấp dưới đây:

  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  • Mẫu nhãn hiệu thương hiệu của công ty bạn
  • Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu thương hiệu
  • Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu công ty, người đại diện pháp lý công ty
  • Giấy tờ liên quan đến nhãn hiệu thương hiệu sử dụng thực tế trên thị trường
  • Chứng từ nộp phí và lệ phí đăng ký theo quy định của Cục Sở hữu trí tuệ

  Quá trình thẩm định, xem xét hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 12 tháng đến 15 tháng, bạn cần theo dõi sát sao để hồ sơ của mình thuận lợi thông qua các bước kiểm tra.

  Nếu có bất kỳ vướng mắc nào về vấn đề đăng ký thương hiệu công ty theo pháp luật Sở hữu trí tuệ.

  Bạn cũng có thể đến các địa chỉ văn phòng của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhất cho nhãn hiệu công ty của riêng bạn.

  Đội ngũ các luật sư quốc tế chuyên nghiệp, cũng như chuyên viên pháp lý tận tậm, nhiệt huyết với kinh nghiệm hơn 10 năm luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bạn hết mức có thể để bảo vệ thương hiệu của bạn với mức chi phí phù hợp nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mua Mỹ Phẩm Whoo Hcm- Sản Phẩm Làm Đẹp Nổi Tiếng Trên Thị Trường
 • Cách Dùng Bộ Mỹ Phẩm Whoo- Bạn Đã Biết Dùng Đúng Cách Mỹ Phẩm Để Có Hiệu Quả Tuyệt Đối Chưa
 • Bảng Giá Mỹ Phẩm Whoo- Nhiều Sự Lựa Chọn Đa Dạng Cho Bạn
 • ★ Trọn Bộ Mỹ Phẩm Whoo- Bí Quyết Làm Đẹp Trong Tầm Tay
 • Rượu Vang Đà Lạt Superior Và Những Điểm Nổi Bật
 • Tin tức online tv