Cấu Trúc It Take Và Spend: Cách Dùng Và Bài Tập

--- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Cấu Trúc Spend Và Take Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cấu Trúc Spend Time Và Bài Tập Có Đáp Án Chi Tiết
 • Cấu Trúc Spend Time Và It Take
 • Đại Từ Sở Hữu (Possessive Pronouns)
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản: Tính Từ Sở Hữu/ Đại Từ Sở Hữu
 • – Sử dụng ‘It take’ để chỉ khối lượng thời gian cần thiết đối với bất kì ai để thực hiện, hoàn thành công việc nhất định. Khối lượng thời gian đó có thể là ước chừng hoặc là một con số cụ thể.

  – Sử dụng ‘It take’ để chỉ khối lượng thời gian cần thiết đối với một đối tượng cụ thể để thực hiện, hoàn thành công việc nhất định.

  Cấu trúc It take

  It (take) + (time) + to + (verb)

  ➔ Dành, tốn bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó

  Ex: It takes ninety minutes to finish a football match.

  (Cần đến 90 phút để kết thúc một trận bóng đá).

  It (take) somebody + (time) + to + (verb)

  ➔ Ai đó dành/mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó

  Ex: It takes Arthur at least one hour to do his homework everyday.

  (Arthur dành ít nhất một tiếng mỗi ngày để làm bài tập về nhà của mình)

  Cách viết lại câu với It take

  It (take) (somebody) + time + to do sth = Somebody spend(s) + time + doing sth

  Ex: It took us two days to paint our house.

  (Chúng tôi mất hai ngày để sơn xong ngôi nhà của mình)

  (Chúng tôi mất hai ngày để sơn xong ngôi nhà của mình)

  Cấu trúc khác của It take

  It take thể hiện bao nhiêu là cần thiết để hoàn thành công việc

  Cấu trúc: It takes [quantity + noun] to + (verb)

  Ex: It takes five liters of gas to fill the tank of a Honda SH mode motorcycle.

  (Tốn khoảng 5 lít xăng để làm đầy bình xăng xe máy Honda SH)

  Một số bài tập thực hành

  1. It takes Jess 30 minutes to remove her makeup everyday.

  ➔ Jess spends…

  2. I spent one hour and 40 minutes watching “EXIT” movie in the cinema.

  ➔It took…

  3. They used to walk to school in half an hour.

  ➔ It took…

  ➔ They spent…

  4. Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

  ➔ It took…

  5. She spends 20 minutes washing her dog every week.

  ➔ It took…

  Đáp án

  1. Jess spends 30 minutes removing her makeup everyday

  2. It took me one hour and 40 minutes to watch “EXIT” movie in the cinema.

  3. It took them half an hour to walk to school

  They spent half an hour walking to school

  4. It took Son Naeun 5 days to visit Danang

  5. It took her 20 minutes to wash her dog every week

  Spend được dùng để chỉ việc chi bao nhiêu tiền vào việc gì

  Spend được dùng để chỉ bao nhiêu thời gian được dùng cho những mục đích, thực hiện những công việc cụ thể

  Cấu trúc Spend

  S + (spend) + something

  Example:

  – She had spent all her money.

  (Cô ấy đã tiêu hết tiền)

  – My family spent summer vacation in Sapa.

  (Gia đình tôi đã đi du lịch ở Sapa vào mùa hè)

  S + (spend) + time/money + doing something

  Example:

  – I spent five million dollar buying a duplex house.

  (Tôi đã mua căn duplex với giá 5 triệu đô la)

  – He spends 3 hours practicing vocal lessons everyday.

  (Anh ấy dành ra 3 tiếng luyện thanh nhạc mỗi ngày)

  S + (spend) + money/time + on something

  Example:

  – My mother has spent a lot of money on perfume.

  (Mẹ tôi đã chi rất nhiều tiền để mua nước hoa)

  – She spends a lot of time on her homework .

  (Cô ấy dành rất nhiều thời gian làm bài tập)

  Cách viết lại câu với Spend

  It take (somebody) + time + to do sth = Somebody spend(s) + time + doing sth

  Example:

  It took me 3 days to finish that book.

  (Tôi đọc xong cuốn sách trong 3 ngày)

  = I spent 3 days fixing my computer.

  (Tôi sửa xong máy tính trong 3 ngày)

  S + spend(s) + time / money + on + N/doing sth = S + waste(s) + time / money + on + N/doing sth

  Example:

  He spent a great deal of money on computer game.

  (Anh ấy dành một lượng tiền đáng kể vào các trò chơi điện tử)

  = He wasted a great deal of money on computer game.

  (Anh ấy tốn một lượng tiền đáng kể vào các trò chơi điện tử)

  Các cấu trúc khác

  S + (spend) + money + on doing something

  Example: My father spent a lot of money on repairing the rooftop.

  (Bố tôi đã chi rất nhiều tiền để sửa lại gác mái)

  S + (spend) + time + in doing something

  Example:

  My grandmother has spent most of her life in taking care of my family member.

  (Bà tôi gần như dành cả đời để chăm sóc các thành viên trong gia đình)

  *Note: Spend được dùng để chỉ việc sử dụng năng lượng, nỗ lực cho tới tận khi cạn kiệt.

  S + spend + something + on + something

  Example:

  I tend to spend too much effort on unimportant matter.

  (Tôi có xu hướng dành quá nhiều sự nỗ lực vào những vấn đề không quan trọng)

  Spend itself = stop (dừng lại)

  Example:

  Fortunately, the hurricane finally spent itself.

  (May mắn thay, cơn bão đã dừng lại)

  Bài tập về Spend

  Thực hành bài tập cấu trúc Spend.

  1. It took me about 30 minutes to drive to work every morning

  ➔ I spend…

  2. My sister spent 5 million on her new watch

  ➔ My sister wasted…

  3. You should not waste time hanging out with him

  ➔ You should not spent…

  4. Girls often waste hours in buying new clothes.

  ➔ Girls often spend…

  5. It took me 4 years to complete university course

  ➔ I spent…

  Đáp án

  1. I spend 30 minutes driving to work every morning

  2. My sister wasted 5 million on her new watch

  3. You should not spend time hanging/in hanging out with him

  4. Girls often spend hours in buying new clothes.

  5. I spent 4 years in completing university course.

  Chúng tôi chuyển tải toàn bộ cấu trúc It take và Spend: cách dùng và bài tập. Chúng tôi hy vọng những kiến thức này đã tổng quát nhất về phần kiến thức của It take và Spend.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Spend Cách Dùng Và Bài Tập Vận Dụng
 • Cấu Trúc Spend: Spend Time, Spend Money, Spend + To V Hay + V
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Cấu Trúc Spend Và Take Đơn Giản Nhất
 • Phân Biệt Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Spend Time Và It Take – Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc By The Time Và Cách Phân Biệt Với When, Until Trong Tiếng Anh
 • Bài 21: Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh, Ngữ Pháp, Từ Vựng, Bài Tập Hay
 • Cách Dùng When While Before After Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất
 • 4 Cách Dùng Cấu Trúc About Nhanh Chóng Và Dễ Dàng
 • Những Cấu Trúc Thông Dụng Với Từ Walk – Speak English
 • Cấu trúc Spend

  Dùng với động từ

  • S + spend + time/money + V-ing.

  –  Ý nghĩa dành thời gian tiền bạc làm gì

  Example:

  • I spent a lot of time growing my children.

   ( tôi dành rất nhiều thời gian để nuôi dạy những đứa con của tôi)

  • I’ve spent years learning English.

   ( tôi đã dành nhiều năm để học tiếng anh)

  • I spent an hour at my class cleaning the door.

   ( Tôi dành cả tiếng đồng hồ trong lớp để vệ sinh cửa lớp)

  • I’ve just spent $1000 buying the new phone.

   ( tôi đã vừa tốn cả nghìn đô để mua một chiếc điện thoại mới).

  Dùng với danh từ

  • S + spend + time/money + on + N

  – Ý nghĩa: dành thời gian vào việc gì

  Example:

  Milley spends a lot of money on shoes. ( Milley tốn nhiều tiền vào những đôi dày).

  I spent a lot of money on my house. ( Tôi tốn nhiều tiền vào ngôi nhà của tôi)

  Cấu trúc It take

  • It takes (sb) + time + to do Something

  – Ý nghía: tốn bao nhiêu thời gian để làm gì.

  Example:

  It takes me 45 minutes to go to my company. ( Tôi mấy 45 phút để đi đến công ty của tôi).

  It takes me 1 hour to do my exercise. (Tôi mất một giờ đồng hồ để tập thể dục).

  I takes me 1 hour to do my homework. ( Tôi mấy cả giờ đồng hồ để làm bài tập về nhà).

  Một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc it takes

  Example:

  It takes me six eggs to make this cake.

  Bài tập:

  1. Đọc đoạn văn và hoàn thành các câu sau với ” it takes…”

  Tomorrow, I will be pssed for time, but if I schedule things, I can get them all done. I’ll need to do a few extra things.

  At 7:30, I will get up, shower, and get dressed. (30 minutes)

  Next, I will eat breakfast, eat and read through my email. (30 minutes)

  After that, I will have to drive to the gas station and fill up my car. (15 gallons / 56 liters)

  The fuel will probably cost me around $60 / 80€.

  Then, I will stop by the bank to get some cash ($200). I need to pay my utilities bill tomorrow. ($150)

  Next, I will drive to work and spend the morning and afternoon in a company-review meeting.

  We will need several cups of coffee to stay alert.

  I will need a lot of concentration to get through such a long meetings.

  At five, I will go to the gym and lift weights for a couple hours with friends.

  I’ll make an omelet for dinner(a few eggs) That will satisfy my appetite.

  I should spend just a few minutes on the computer, but I usually end up spending over an hour reading my email and catching up with friends.

  Last, I will fall into bed and probably be asleep in a few seconds.

  Exercise

  10. to ppare a good-sized omelet for dinner.

  Đáp án:

  1 It takes me

  2 It takes 20 minutes to

  3 It takes 15 gallons (57 l.) to fill up my car.

  4 It takes sixty dollars (An object pronoun is only used with time expssions.)

  5 It will take about $150 (Use “will” to make a pdiction or estimate. “Be going” can also be used for an activity in the immediate future.)

  6  It will take all day

  7  to stay alert.

  8  It takes a lot of concentration

  9  It takes a firm hold (noun/noun phrase)

  10  It takes a few eggs

  11  It takes an hour for me (“for me” usually follows the quantity noun)

  12 It usually takes just a few minutes

  2. Đọc và tìm lỗi sai sử dụng It takes…

  My little brother, Jimmy is so slow in the morning.  It’s taking him forever to get dressed for school.  He sits and stares at his clothes, but he doesn’t put them on.  It takes him a lot of energy just to get his pants and shirt on. 

  For me, it takes me five minutes to eat my breakfast. It takes for him fifteen minutes to eat his breakfast — five minutes to choose it and ten minutes to eat it.

  Then, it takes him a lot of time in the bathroom to brush his teeth.  Mom always reminds him to hurry up because it takes us a while to get to school if there is traffic. 

  My mom takes a lot of patience to wait for him all the time.  It takes a big brother like me to look after him. — Jessie

  1.My little brother is so slow in the morning. It’s taking him forever to get dressed for school.

  Incorrect. The progressive is not normally used with this expssion.

  2.He sits and stares at his clothes, but he doesn’t put them on. It takes him a lot of energy just to get his pants and shirt on.

  Incorrect. It takes a lot of energy… (Remove the pronoun “him”, which is only used with a time expssion.) or It takes a lot of energy for him to put…

  3.For me, it takes me five minutes to eat my breakfast

  Incorrect. For me, it takes five minutes… (emphasis) / It takes me five minutes… / It takes five minutes for me… (Remove the extra pronoun.)

  4.It takes for him fifteen minutes to eat his breakfast.

  Incorrect. Change it to “It takes him… or “It takes fifteen minutes form him…”

  5.Then, it takes him a lot of time in the bathroom to brush his teeth.

  Incorrect/ awkward sounding. It takes him X minutes to… / He takes a lot of time to… (no need to use the “It takes”)

  6.Mom always reminds him to hurry up because it takes us a while to get to school if there is traffic.

  Incorrect. It takes a lot of patience for Mom to wait… / My mom has a lot of patience to wait…

  7. My mom takes a lot of patience to wait for him all the time.

  Incorrect. It takes a lot of patience for Mom to wait… / My mom has a lot of patience to wait…

  8.It takes a bigger brother like me to look after him. — Jessie

  Incorrect, but cute. Usually a quantity noun is used in this expssion: It takes the whole family to look after him. / It takes a lot of attention to…

  3. Hoàn thành những câu sau sử dụng Spend/Spend time/Spend money

  Đáp án:

  1. At the same time, credit card companies and hire purchase outfits are queuing up to let us spend money we don’t have yet.

  2. It’s not like me or my friends ever had any real money to spend at the mall.

  3. Corporate America’s reluctance to spend and hire has been the biggest drag on this lackluster recovery.4.

  4. The ten celebrities will spend two weeks in Australia surviving on rice and water.

  5. The average spend per child is continuing to rise year-on-year.

  8. we had an average spend of 500 euro per year on new books

  9. People who spend that much money are looking for a return on their investment.

  10. It’s not just a matter of how much money you spend on a film.

  11. This has been achieved by increasing customer numbers and their average spend .

  13. we spend a lot of energy trying to be in fashion

  14. By now there should be nobody who doesn’t agree that how much money we spend per pupil makes a difference.

  15. ‘They spend a lot of time with Bradley and I just filled up when they told me what they were doing,’ she said.

  16. Being a board member of our local animal shelter, I know that much of the money we spend on vet services goes to vaccinations.

  17. Moreover, the average spend by overseas visitors in the county is significantly less than in other regions.

  18. They hire their own publicity people and they go out and spend money on their own too.

  19. I’d spend whatever money I had to hire investigators to come down, to follow people, to look at every lead they have.

  20. On the weekends, whenever I got paid I would spend all my money in the bar.

  21. So adults had more money to spend on goods and services and invest in their families’ education.

  22. Microsoft group marketing manager Nick McGrath likens the spend to the amount used in launching a new car.

  23. Our hope is that we don’t have to actually spend all the money.

  24. Last week the town council passed a motion to spend a day picking up litter around the town.

  25. The Government also spent less per person on health in 2001 than the average spend of 30 countries surveyed in the report.

  26. This still amounts to an aggregate spend of several millions.

  28. While some complain of London prices, the average spend is around £30, all in.

  29. Advertising spend all but dried up over July and August.

  XEM THÊM

  5.0

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Thời Gian Rảnh Bạn Nên Biết
 • Cách Sử Dụng Cấu Trúc Spend Time Và Cấu Trúc It Take
 • Mệnh Đề Thời Gian
 • Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian (Clauses Of Time)
 • Các Cách Kết Hợp Từ Với “Advice” (Collocations Of “Advice”)
 • Cấu Trúc Spend Time Và It Take

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Từ Sở Hữu (Possessive Pronouns)
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản: Tính Từ Sở Hữu/ Đại Từ Sở Hữu
 • Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh (Possessive Pronouns)
 • Cách Sử Dụng Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Tính Từ Sở Hữu Và Đại Từ Sở Hữu: Cách Dùng & Phân Biệt
 • Cấu trúc Spend

  Dùng với động từ

  – Ý nghĩa dành thời gian tiền bạc làm gì

  Example:

   I spent a lot of time growing my children.

   ( tôi dành rất nhiều thời gian để nuôi dạy những đứa con của tôi)

  • I’ve spent years learning English.

   ( tôi đã dành nhiều năm để học tiếng anh)

  • I spent an hour at my class cleaning the door.

   ( Tôi dành cả tiếng đồng hồ trong lớp để vệ sinh cửa lớp)

  • I’ve just spent $1000 buying the new phone.

   ( tôi đã vừa tốn cả nghìn đô để mua một chiếc điện thoại mới).

  Dùng với danh từ

  – Ý nghĩa: dành thời gian vào việc gì

  Example: Milley spends a lot of money on shoes. ( Milley tốn nhiều tiền vào những đôi dày). I spent a lot of money on my house. ( Tôi tốn nhiều tiền vào ngôi nhà của tôi)

  Cấu trúc It take

  – Ý nghía: tốn bao nhiêu thời gian để làm gì.

  Example: It takes me 45 minutes to go to my company. ( Tôi mấy 45 phút để đi đến công ty của tôi). It takes me 1 hour to do my exercise. (Tôi mất một giờ đồng hồ để tập thể dục).

  I takes me 1 hour to do my homework. ( Tôi mấy cả giờ đồng hồ để làm bài tập về nhà).

  Một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc it takes

  1. Đọc đoạn văn và hoàn thành các câu sau với ” it takes…”

  10. to ppare a good-sized omelet for dinner.

  Đáp án:

  1 It takes me

  2 It takes 20 minutes to

  3 It takes 15 gallons (57 l.) to fill up my car.

  4 It takes sixty dollars (An object pronoun is only used with time expssions.)

  5 It will take about $150 (Use “will” to make a pdiction or estimate. “Be going” can also be used for an activity in the immediate future.)

  6 It will take all day

  7 to stay alert.

  8 It takes a lot of concentration

  9 It takes a firm hold (noun/noun phrase)

  10 It takes a few eggs

  11 It takes an hour for me (“for me” usually follows the quantity noun)

  12 It usually takes just a few minutes

  2. Đọc và tìm lỗi sai sử dụng It takes…

  My little brother, Jimmy is so slow in the morning. It’s taking him forever to get dressed for school. He sits and stares at his clothes, but he doesn’t put them on. It takes him a lot of energy just to get his pants and shirt on. For me, it takes me five minutes to eat my breakfast. It takes for him fifteen minutes to eat his breakfast – five minutes to choose it and ten minutes to eat it. Then, it takes him a lot of time in the bathroom to brush his teeth. Mom always reminds him to hurry up because it takes us a while to get to school if there is traffic. My mom takes a lot of patience to wait for him all the time. It takes a big brother like me to look after him. – Jessie

  1.My little brother is so slow in the morning. It’s taking him forever to get dressed for school.

  Incorrect. The progressive is not normally used with this expssion.

  2.He sits and stares at his clothes, but he doesn’t put them on. It takes him a lot of energy just to get his pants and shirt on.

  Incorrect. It takes a lot of energy… (Remove the pronoun “him”, which is only used with a time expssion.) or It takes a lot of energy for him to put…

  3.For me, it takes me five minutes to eat my breakfast

  Incorrect. For me, it takes five minutes… (emphasis) / It takes me five minutes… / It takes five minutes for me… (Remove the extra pronoun.)

  4.It takes for him fifteen minutes to eat his breakfast.

  Incorrect. Change it to “It takes him… or “It takes fifteen minutes form him…”

  5.Then, it takes him a lot of time in the bathroom to brush his teeth.

  Incorrect/ awkward sounding. It takes him X minutes to… / He takes a lot of time to… (no need to use the “It takes”)

  6.Mom always reminds him to hurry up because it takes us a while to get to school if there is traffic.

  Incorrect. It takes a lot of patience for Mom to wait… / My mom has a lot of patience to wait…

  7. My mom takes a lot of patience to wait for him all the time.

  Incorrect. It takes a lot of patience for Mom to wait… / My mom has a lot of patience to wait…

  8.It takes a bigger brother like me to look after him. – Jessie

  Incorrect, but cute. Usually a quantity noun is used in this expssion: It takes the whole family to look after him. / It takes a lot of attention to…

  3. Hoàn thành những câu sau sử dụng Spend/Spend time/Spend money

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Spend Time Và Bài Tập Có Đáp Án Chi Tiết
 • Tổng Hợp Cấu Trúc Spend Và Take Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cấu Trúc It Take Và Spend: Cách Dùng Và Bài Tập
 • Cấu Trúc Spend Cách Dùng Và Bài Tập Vận Dụng
 • Cấu Trúc Spend: Spend Time, Spend Money, Spend + To V Hay + V
 • Cấu Trúc It Take Và Spend Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Have Something Done Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng ” Have” Và ” Have Got” Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng Have Và Have Got Trong Tiếng Anh
 • Khi Nào Dùng Have Has Had Trong Tiếng Anh?
 • Mẫu Câu Với Have Và Get (Patterns With Have And Get)
 • Trong Tiếng anh It take và Spend là cấu trúc câu hay gặp phổ biến, nó thường xuất hiện trong những dạng bài tập viết lại câu hay những câu nói giao tiếp đặc thù.

  1. Cấu trúc It take

  Cấu trúc It take và Spend là hai cấu trúc thường xuyên gặp và được sử dụng nhiều. Trong đó It take là một cấu trúc câu dùng để chỉ khối lượng thời gian cần thiết để thực hiện và hoàn thành công việc nào đó. Có thể chỉ chung cho nhiều người hoặc chỉ riêng cho một đối tượng cụ thể. Khoảng thời gian đó có thể là sự ước chừng hoặc cụ thể.

  Khi đó cấu trúc của It take sẽ là:

  ➔ Dành bao nhiêu, tốn bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó.

  It (take) somebody + (time) + to + (verb)

  ➔ Người nào đó phải dành/bỏ ra bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó

  Ex: It takes John one hour a day to play sports (John dành 1 một giờ mỗi ngày để chơi thể thao).

  Ex: It takes about 2 hours to clean the house (Cần khoảng 2 tiếng để dọn sạch ngôi nhà).

  Ngoài ra, It take còn có một cấu trúc cũng hay gặp phải. Đó là:

  It takes [quantity + noun] to + (verb)

  Thể hiện cần thiết bao nhiêu cái gì đó, để có thể làm được cái gì đó

  Ex: It takes about five cubic meters of water to clean the house (Cần khoảng 5 mét khối nước để làm sạch ngôi nhà).

  Nếu bạn lưu ý, có thể thấy Cấu trúc It take và Spend là hai cặp cấu trúc hay xuất hiện cùng nhau. Nếu như bạn đã hiểu It take thì sẽ dễ dàng nắm bắt được cấu trúc Spend. Đây là cấu trúc câu dùng để chỉ việc chi bao nhiêu tiền vào việc gì.

  Tuy nhiên, Spend cũng được dùng với nghĩa tương tự như It take để chỉ việc phải tốn/ dùng/ sử dụng bao nhiêu tiền/ thời gian cho mục đích, quá trình thực hiện những công việc cụ thể.

  Thông thường Cấu trúc Spend sẽ được thể hiện như sau:

  S + (spend) + something (Đã tiêu bao nhiêu tiền vào việc gì).

  Ex: John had spent all him money (John đã tiêu hết tiền).

  S + (spend) + time/money + doing something (Dùng bao nhiêu tiền/ thời gian để làm gì đó).

  Ex: I spent one million dollar buying a car. (Tôi đã chi 1 triệu đô la để mua chiếc ô tô).

  S + (spend) + money/time + on something (Sử dụng tiền/ thời gian cho điều gì đó)

  Ex: Lan spends a lot of time on her drawing the picture (Lan dành rất nhiều thời gian để vẽ bức tranh).

  S + (spend) + money + on doing something (Chi số tiền bao nhiêu để làm gì đó).

  S + (spend) + time + in doing something (Sử dụng nổ lực, năng lượng để làm điều gì đó).

  Ex: My grandmother has spent most of her life in taking care of my family member.

  My mother has spent most of her life in completing research (Mẹ tôi gần như dành cả đời để hoàn thành cuộc nghiên cứu).

  Ex: I spent a lot of money on fixing the garden (Tôi đã chi rất nhiều tiền để sửa lại khu vườn).

  Lưu ý, ngoài ra Spend itself = stop (dừng lại)

  Ex: Fortunately, the car spent itself (May mắn thay, chiếc xe đã dừng lại).

  --- Bài cũ hơn ---

 • I Find It Comfortable To Live In My New House. ” Học Ngữ Pháp Qua Phân Tích Câu
 • Cấu Trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather : Tổng Quan Cách Dùng Và Bài Tập Áp Dụng
 • Phân Biệt One Và Once Trong Tiếng Anh
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh: Tân Ngữ (Object)
 • Cách Dùng May Và Might Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng Cấu Trúc Spend Time Và Cấu Trúc It Take

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Thời Gian Rảnh Bạn Nên Biết
 • Cấu Trúc Spend Time Và It Take – Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Cấu Trúc By The Time Và Cách Phân Biệt Với When, Until Trong Tiếng Anh
 • Bài 21: Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh, Ngữ Pháp, Từ Vựng, Bài Tập Hay
 • Cách Dùng When While Before After Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất
 • Trong tiếng anh spend time và it take là hai cấu trúc sử dụng để diễn tả việc sử dụng thời gian hoặc tiền bạc vào một công việc nào đó. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc spend time và cấu trúc it take trong tiếng Anh.

  Cấu trúc Spend time

  Spend được dùng để chỉ sử dụng bao nhiêu thời gian hoặc tiền bạc dùng cho mục đích, thực hiện những công việc cụ thể

  • Dùng với danh từ (noun)

  Cấu trúc “S + spend time/money + on +N(noun)”

  (Sử dụng bao nhiêu thời gian/tiền bạc vào điều gì)

  Một vài ví dụ:

  – Dr. Strange spends a lot of time on ghost.

  (Bác sĩ Strange sử dụng rất nhiều thời gian trong việc tiêu diệt ma)

  – How much do you spend on suit, Tony?

  (Bạn chi bao nhiêu tiền cho bộ giáp, Tony?)

  – My girlfriend always spends ages in the bathroom

  (Bạn gái tôi dành cả tuổi thanh xuân trong nhà tắm)

  – Sometimes we spend a lot of money on our meal.

  (Thỉnh thoảng chúng tôi chi rất nhiều tiền cho mỗi cuộc ăn uống của chúng tôi)

  • Dùng với động từ (verb)

  Cấu trúc: “ S + spend time/money + V_ing”

  (Chi bao nhiêu tiền bạc/thời gian vào việc gì)

  Một vài ví dụ minh họa:

  – Tony Stark spends a lot of time and money making suit.

  (Tony Stark sử dụng rất nhiều thời gian và tiền bạc để chế tạo áo giáp)

  – I spend a lot of time playing soccer.

  (Tôi sử dụng rất nhiều thời gian để đá bóng)

  – She spends money going shopping

  (Cô ấy sử dụng tiền để đi mua sắm)

  • Cách viết lại câu với Spend

  “It take (somebody) + time/money + to do something

  = Somebody + spend(s) +time/money + doing something”

  Ví dụ:

  – It took him 3 days to eat the pizza.

  (Anh ta mất 3 ngày để ăn hết chiếc bánh pizza)

  = He spent 3 days eating the pizza

  – It take me 50,000 dollars to buy a new car

  (Tôi tốn 50,000 đô để mua một chiếc ô tô mới)

  = I spend 50,000 dollars buying a new car.

  “S + waste + time/money + on + N/doing something

  = S + spend + time/money + on + N/doing something

  Ví dụ: 

  – I waste a great deal of money on video game

  = I spend a great deal of money on video game

  (Tôi tốn một lượng tiền đáng kể vào những trò chơi điện tử)

  – My friend wastes a lot of time making suit.

  = My friend spends a lot of time making suit.

  (Bạn của tôi sử dụng rất nhiều thời gian chế tạo áo giáp)

  – My father wastes 40 dollars buying food for lunch.

  = My father spends 40 dollars buying food for lunch

  (Bố của tôi sử dụng 40 đô mua đồ ăn cho bữa trưa)

  – I wasted 20 dollars going to cinema last night.

  = I spent 20 dollars going to cinema last night.

  (Tôi đã sử dụng 20 đô đi tới rạp chiếu phim tối qua)

  Cấu trúc It take

  • Cách dùng: 

  Dùng để chỉ khối lượng thời gian hoặc tiền bạc cần thiết đối với bất kỳ ai hoàn thành công việc nhất định. Khối lượng đó là con số cụ thể hoặc ước chừng.

  • Cấu trúc

  “It take(somebody) + time/money + to do something”

  (Ai đó mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc để làm gì)

  Một vài ví dụ:

  – It takes hundred years to grow.

  (Cần hàng trăm năm để phát triển)

  – It took me one year to love her

  (Tôi đã mất một năm để có thể yêu cô ấy)

  – It takes Messi 15 years to scored over 600 goals

  (Messi mất khoảng 15 năm để ghi 600 bàn thắng)

  • Cách viết lại câu với  It take

  “Somebody + spend + time + doing something

  = It take (somebody) + time + to do something”

  Ví dụ:

  – We spent 4 days painting our house

  = It takes us 4 days to paint our house

  ( Chúng tôi mất 4 ngày để sơn nhà của mình)

  – I spent 500,000 dollars buying house

  = It takes me 500,000 dollars to buy house

  ( Tôi sử dụng 500,000 đô la để mua nhà)

  – She spent a lot of time going shopping

  = It takes her a lot of time to go shopping.

  ( Cô ấy sử dụng rất nhiều thời gian để đi mua sắm)

  Chúng tôi đã truyền tải những kiến thức cần thiết và cách sử dụng cấu trúc spend time và cấu trúc it take. Đi kèm là những ví dụ cụ thể chi tiết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các cấu trúc. Chúng tôi hy vọng đây là những kiến thức tổng quát nhất về “spend time” và “it take”. 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mệnh Đề Thời Gian
 • Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian (Clauses Of Time)
 • Các Cách Kết Hợp Từ Với “Advice” (Collocations Of “Advice”)
 • Cách Dùng When, While, Before Và After Trong Tiếng Anh Chi Tiết Và Dễ Hiểu Nhất
 • Rút Gọn Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian & Sự Đối Lập
 • Cấu Trúc It Take Và Bài Tập Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Cấu Trúc Đặc Biệt Với Động Từ Nguyên Thể
 • Cách Dùng Cấu Trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather
 • Cấu Trúc Would Rather Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
 • Cách Sử Dụng Would Rather & Had Better
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh: Cấu Trúc Would Rather , Cách Dùng Và Bài Tập
 • Take là động từ được dùng trong ngữ cảnh cần nói/ chỉ rõ người nào thực hiện / làm việc gì đó ta chỉ cần thêm túc từ sau take. Còn khi cần diễn tả việc cần bao nhiêu thời gian/ phải mất bao nhiêu thời gian để có thể làm việc gì thì sẽ dùng Cấu trúc It take.

  It take sẽ có những cấu trúc sử dụng như sau:

  It takes/ took (sb) + time + to V

  Ex:

  • It takes three years to learn to draw (Cần 3 năm để học vẽ).
  • It took me several hours to cook (Tôi dành vài giờ để nấu ăn).

  Ex:

   It will take us a few days to repair this printer (Chúng ta sẽ phải mất vài ngày mới có thể sửa máy in này).

  Ngoài ra Cấu trúc It take còn có thể sử dụng để đặt câu hỏi cho việc cần bao nhiêu thời gian để làm việc gì:

  How long + does + it + take + (pro) noun + toinfinitive …?

  Ex:

   How long does it take you to go to the cinema? (Bạn mất thời gian bao lâu để đi đến rạp chiếu phim?)

  Cấu trúc viết lại câu với It take

  Một số bài tập cơ bản áp dụng Cấu trúc It take

  1. He spent lots of time doing this experiment.

  …………………………………………………………………………

  2. Anna spent three days visiting VN.

  …………………………………………………………………………

  3. Last week , she spent 2 days tidying her room.

  …………………………………………………………………………

  4. They used to go to school in half an hour.

  …………………………………………………………………………

  5. I walk to school in 20 minutes everyday.

  …………………………………………………………………………

  6. It takes Jess 30 minutes to remove her makeup everyday.

  …………………………………………………………………………

  7. Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

  …………………………………………………………………………

  8. She spends 20 minutes washing her dog every week.

  …………………………………………………………………………

  9. It took him twelve hours to fly from Hanoi to London.

  …………………………………………………………………………

  10. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

  …………………………………………………………………………

  11. It takes me (30 minutes) to go to school. (Make question)

  …………………………………………………………………………

  12. It took me two hours to get to vinh city by car

  …………………………………………………………………………

  13. I had to spend the whole evening finishing my work

  …………………………………………………………………………

  1. It took him lots of time to do this experiment.

  2. It took Anna three days to visit VietNam.

  3. It took her two days to tidy her room.

  4. It took them half an hour to go to school.

  5. It takes me 20 minutes to walk to school every day

  6. Jess spends 30 minutes removing her makeup everyday

  7. It took Son Naeun 5 days to visit Danang

  8. It took her 20 minutes to wash her dog every week

  9. He spent twelve hours flying from Ha Noi to London

  10. It takes us 30 minutes to review our lesson before class.

  11. How long does it take you to go to school ?

  12. I spend two hours getting to vinh city by car

  13. It took me the whole evening to finish my work

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nắm Lòng Cấu Trúc Take + Giới Từ
 • So Far Nghĩa Là Gì? Cách Dùng Cấu Trúc So Far, So Good
 • Cấu Trúc “so That” Và Cách Sử Dụng
 • 20 Cấu Trúc Câu Phổ Biến Trong Tiếng Anh
 • 11 Nghĩa Khác Nhau Của Stand
 • Cấu Trúc It Take Và Spend Ở Trong Tiếng Anh Hay Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Luyện Thi Đại Học, Cao Đẳng Tiếng Anh Các Khối D, Khối A1 – Giảng Viên Hồng Lê
 • Unit 7: Một Số Cấu Trúc Câu Bị Động Đặc Biệt Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng Hope Và Wish,as If, As Though Used To, (To Be
 • Cách Sử Dụng “Hope” Và “Wish: Trong Tiếng Anh – Gia Sư Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Người Mất Gốc
 • Cách Sử Dụng “I Hope” Và “I Wish”
 • Cấu trúc it take và spend là gì?

  1. Cấu trúc It takes

  It take được là cấu trúc được dùng để chỉ chỉ về khối lượng thời gian cần thiết cho ai đó, hay một đối tượng cụ thể. Để họ thực hiện hay hoàn thành một công việc nhất định. Thời gian này có thể là ước chừng hay một con số cụ thể nào đó.

  Cấu trúc:

  – It (take) + (time) + to + (verb)

  ➔ Dành, tốn bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó

  Ex: It takes us twenty minutes to walk to the supermarket. (Chúng tôi mất 20 phút để đi bộ đến siêu thị)

  – It (take) somebody + (time) + to + (verb)

  ➔ Ai đó dành/mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó

  Ex: It takes me years to learn to play guitar. (Tôi dành nhiều năm để chơi guitar)

  – It takes [quantity + noun] to + (verb)

  ➔ Cần bao nhiêu là cần thiết để hoàn thành công việc

  Ex: It takes two liters of gas to fill the tank of a Yamaha mode motorcycle. (Tốn khoảng 2 lít xăng để làm đầy bình xăng xe máy Yamaha)

  2. Cấu trúc Spend

  Spend có ý nghĩa cho việc chi bao nhiêu thời gian, tiền bạc vào việc gì. Hay cần bao nhiêu thời gian cho những mục đích, thực hiện những công việc cụ thể.

  Cấu trúc:

  – S + (spend) + something

  Ex: We have spent $50 million raising funds for charity. (Chúng tôi dành 50 tỉ đô để gây quỹ từ thiện)

  – S + (spend) + time/money + doing something

  Ex: She spends a lot of time cleaning her classroom. (Cô ấy dành rất nhiều thời gian để dọn dẹp phòng học của mình)

  – S + (spend) + money/time + on something

  Ex: I spend a lot of money on clothes. (Tôi chi rất nhiều tiền mua quần áo)

   

   

   

   

  Rate this post

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giỏi Ngay Cấu Trúc It Take Trong Tiếng Anh Với 5 Phút
 • Bài Tập There Is There Are Có Đáp Án
 • Cách Dùng There Is There Are Cơ Bản Trong Tiếng Anh Cần Biết
 • Đặt Câu Với There Is Và There Are Trong Giao Tiếp Hàng Ngày
 • Bài 3: Hiện Tại Hòan Thành, Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn
 • Cấu Trúc It Take Là Gì Kèm Bài Tập Về Cấu Trúc It Take Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Các Liên Từ When, As Soon As, While, Just As Và Until
 • Cách Tính Điểm,cấu Trúc Đề Thi Jlpt Tháng 7/2021 Trình Độ N5
 • Tổng Hợp Ngữ Pháp N3 Chuẩn Jlpt
 • Phân Biệt Jealous Và Envious
 • Làm Sao Để Phân Biệt 2 Từ Đồng Nghĩa Này?
 • Trong Tiếng anh, có lẽ bạn đã quá quen thuộc với cấu trúc it take. Đây là dạng cấu trúc phổ biến, được sử dụng nhiều trong tất cả các bài tập, các bài kiểm tra đơn giản cho đến các kỳ thi quan trọng. 

   

  Cấu trúc It takes

  It take được là cấu trúc được dùng để chỉ chỉ về khối lượng thời gian cần thiết cho ai đó, hay một đối tượng cụ thể. Để họ thực hiện hay hoàn thành một công việc nhất định. Thời gian này có thể là ước chừng hay một con số cụ thể nào đó.

  Cấu trúc:

  – It (take) + (time) + to + (verb)

  ➔ Dành, tốn bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó

  Ex: It takes us twenty minutes to walk to the supermarket. (Chúng tôi mất 20 phút để đi bộ đến siêu thị)

  – It (take) somebody + (time) + to + (verb)

  ➔ Ai đó dành/mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó

  Ex: It takes me years to learn to play guitar. (Tôi dành nhiều năm để chơi guitar)

  – It takes [quantity + noun] to + (verb)

  ➔ Cần bao nhiêu là cần thiết để hoàn thành công việc

  Ex: It takes two liters of gas to fill the tank of a Yamaha mode motorcycle. (Tốn khoảng 2 lít xăng để làm đầy bình xăng xe máy Yamaha)

  Cách viết lại câu với cấu trúc It take

  Viết lại câu với it take cũng là một trong những dạng bài tập thực hành phổ biến, vì thế chắc chắn đừng bỏ qua những cấu trúc viết lại câu với it take sau đây:

  • It (take) (somebody) + time + to do sth

   = Somebody spend(s) + time + doing sth

  Ex: They used to walk to market in half an hour = They spent half an hour walking to market

  = (Họ thường đi bộ đến chợ trong nửa giờ = Họ đã dành nửa giờ đi bộ đến chợ.)

  Một số bài tập cơ bản với it take

  1. Railey spent an hour choosing his new shoes

  2. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

  3. Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

  4. She often spends 20 minutes reviewing her lesson before class.

  5. He spent lots of time doing this experiment.

  6. I spent one hour and 40 minutes watching “EXIT” movie in the cinema.

  7. Railey spent an hour choosing his new shoes

  8. It took him twelve hours to fly from Hanoi to London.

  9. It takes Jess 30 minutes to remove her makeup everyday.

  10. It took me five years to study in this university

  Đáp án

  1. It took Railey an hour to chose his new shoes.

  2. It takes us 30 minutes to review our lesson before class.

  3. It took Son Naeun 5 days to visit Danang

  4. It takes her 20 minutes to review her lesson before class

  5. It took him lots of time to do this experiment.

  6. It took me one hour and 40 minutes to watch “EXIT” movie in the cinema.

  7. It took Railey an hour to chose his new shoes.

  8. He spent twelve hours flying from Hanoi to London.

  9. Jess spends 30 minutes removing her makeup everyday

  10. I spent five years studying in this university

   

   

  Rate this post

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc What About, How About Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc What / How About?
 • Cấu Trúc What About, How About Và Những Điều Bạn Cần Nắm Vững
 • Những Cấu Trúc Thường Gặp Của Từ “Get” (Phần 2) – Speak English
 • 10 Cấu Trúc Tiếng Anh Giao Tiếp Thông Dụng Nhất
 • Cấu Trúc Spend Cách Dùng Và Bài Tập Vận Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc It Take Và Spend: Cách Dùng Và Bài Tập
 • Tổng Hợp Cấu Trúc Spend Và Take Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cấu Trúc Spend Time Và Bài Tập Có Đáp Án Chi Tiết
 • Cấu Trúc Spend Time Và It Take
 • Đại Từ Sở Hữu (Possessive Pronouns)
 • Loigiaihay giới thiệu bài học về cấu trúc Spend, một số cách dùng cần biết và viết lại câu với spend các bạn cần nắm vững. Đây là cấu trúc thường sử dụng và rất quan trong.

  Spend (v): tiêu, dành ra

  Tìm hiểu cấu trúc Spend

  – Spend dùng để chỉ khoảng thời gian đã sử dụng, bỏ ra, tiêu tốn thời gian để làm việc gì đó. Cấu trúc Spend còn được gọi với cái tên “cấu trúc dành thời gian để làm gì”.

  – Spend dùng để diễn tả việc tiêu tốn tiền vào một việc nào đó.

  S + Spend + time/money + on + N/something

  ➔ Người nào đó dành ra bao nhiêu thời gian, tiền bạc vào một thứ gì đó.

  Ex: Ken spends 3 hours on her homework. (Ken dành 3 giờ để làm bài tập về nhà của cô ấy).

  S + Spend + time/money + (on) + Ving…

  ➔ Người nào đó dành ra bao nhiêu thời gian, tiền bạc để làm việc nào đó.

  Ex: – Jim spends a lot of money reparing his car. (Jim dành rất nhiều tiền để sửa chữa chiếc xe của anh ấy).

  -We spend three hours cleaning our house. (Chúng tôi dành 3 giờ để dọn dẹp nhà của họ).

  *Note: Spend chia động từ theo thời của câu và theo chủ ngữ đứng phía trước.

  Cách viết lại câu với Spend

  1. Viết lại câu từ Spend sang Waste. Spend = Waste: tiêu tốn S + Spend + time/money + (on) + Ving/N…

  Ex: I spend a lot of time on day – dreaming.

  (Tôi dành rất nhiều thời gian để mơ mộng).

  ➔ I waste a lot of time on day – dreaming.

  (Tôi tốn rất nhiều thời gian để mơ mộng).

  2. Viết lại câu từ Spend sang It take. S + Spend + time/money + Ving/N… It take + somebody + time/money + to Vinf…

  Ex: She spent hours trying to repair the car.

  (Cô ấy đã dành nhiều giờ để cố gắng sửa chữa chiếc xe).

  ➔ It took her hours to try to repair the car.

  3. Một số cấu trúc khác của Spend. S + Spend + something + Ving + something…

  (Cô ấy đã dành nhiều giờ để cố gắng sửa chữa chiếc xe)

  Ex: My parents spent about $500 rebuilding the house.

  S + Spend + something + on + something…

  (Bố mẹ của tôi đã dành khoảng 500 đô để sửa chữa lại ngôi nhà).

  Ex: Tom is spending more on clothings than he used to.

  (Tom đang dành rất nhiều cho quần áo hơn trước kia).

  *Note: Sau 2 cấu trúc trên của Spend có thể đi kèm sau đó là “with someone”.

  5. He spends 2 hours a day collecting the stamps.

  ➔ It takes …

  ➔ He wastes …

  Đáp án:

  1.Spend

  2.Spends

  3.Waste

  4.Spend

  5.It takes him 2 hours a day to collect the stamps.

  He wastes 2 hours a day collecting the stamps.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Spend: Spend Time, Spend Money, Spend + To V Hay + V
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Cấu Trúc Spend Và Take Đơn Giản Nhất
 • Phân Biệt Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt As, Because, Since Và For ” Amec
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Cấu Trúc Spend Và Take Đơn Giản Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Spend: Spend Time, Spend Money, Spend + To V Hay + V
 • Cấu Trúc Spend Cách Dùng Và Bài Tập Vận Dụng
 • Cấu Trúc It Take Và Spend: Cách Dùng Và Bài Tập
 • Tổng Hợp Cấu Trúc Spend Và Take Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cấu Trúc Spend Time Và Bài Tập Có Đáp Án Chi Tiết
 • It take được sử dụng nhằm để chỉ khối lượng thời gian cần thiết đối với 1 đối tượng nào đó thực hiện, hoàn thành một công việc nhất định. Khối lượng thời gian đó có thể là ước chừng hay thậm chí là một con số cụ thể .

  (Ai đó dành/mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì)

   It takes me years to learn to play guitar
   It takes my father five hours to cook.
   It takes us twenty minutes to walk to the supermarket.

  Chú ý: Có thể dùng hai cấu trúc Spend và It takes để viết lại câu cho nhau

  Cấu trúc spend có 2 cách dùng chính như sau:

  • Diễn đạt nội dung chỉ việc chi bao nhiêu thời gian, tiền bạc vào việc gì.
  • Mang hàm nghĩa chỉ bao nhiêu thời gian được dùng cho những mục đích, thực hiện những công việc cụ thể.

  1. Khi “spend” đi cùng với động từ

  Cách sử dụng cấu trúc Spend khi đi cùng với động từ mang nghĩa là: Dành bao nhiêu thời gian/tiền bạc vào việc gì.

   He spends a lot of time cleaning her classroom.
   My father spent years building up him collection.
   We have spent $69 million raising funds for charity.

   How long does your daughter spend on her homework?

   My family spent a lot of money on our vacation.

  Tommy spent a lot of money on repairing his car.

  My mom has spent most of her life in taking care of us.

  Lưu ý: Spend còn được dùng để chỉ việc sử dụng năng lượng, nỗ lực cho tới tận khi cạn kiệt.

  We tend to spend too much effort on unimportant matter.

  Fortunately, the tsunami finally spent itself.

   It take me about 30 minutes to drive to work everyday

   Railey spent an hour choosing his new shoes

   It took me five years to study in this university

   She often spends 20 minutes reviewing her lesson before class.

  1. I spend 30 minutes driving to work everyday
  2. It took Railey an hour to chose his new shoes.
  3. I spent five years studying in this university
  4. It took Tom 6 hours to tidy his room
  5. It takes her 20 minutes to review her lesson before class

  Đáp án bài tập cấu trúc it takes và spend

  Tìm hiểu thêm vể các cấu trúc câu trong tiếng Anh:

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất
 • Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt As, Because, Since Và For ” Amec
 • Cấu Trúc Suggest: Công Thức, Cách Dùng & Bài Tập
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Suggest Trong Tiếng Anh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100