Đề Xuất 3/2023 # Tổng Hợp Đầy Đủ Nhất Các Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh # Top 12 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 3/2023 # Tổng Hợp Đầy Đủ Nhất Các Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tổng Hợp Đầy Đủ Nhất Các Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phòng kinh doanh trong một công ty giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy, tiếp thị và phân phối sản phẩm ra thị trường. Phòng kinh doanh cũng là đầu mối giữa khách hàng và các bộ phận khác trong công ty như Kế toán, Tài chính, Marketing,… nhằm thiết lập chiến lược gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

2.1. Chức năng của phòng kinh doanh

2.2. Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Tổng quát

Nghiên cứu và xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường, thu hút khách hàng, duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng.

Lên kế hoạch chi tiết về các hoạt động kinh doanh, bao gồm quy trình, tiến độ sản xuất, chất lượng và số lượng nguồn hàng, phân bổ đội nhóm, xưởng sản xuất,…

Thiết lập thông tin, tài liệu, báo giá sản phẩm để làm việc với khách hàng.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho phù hợp với xu thế và nhu cầu thị trường.

Đề xuất với phòng marketing các chiến lược và giải pháp giúp tăng cường hiệu quả kinh doanh.

Cung cấp các tài liệu về sản phẩm cho Ban Giám đốc.

Chịu toàn bộ trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của công ty trước Ban Giám đốc.

Nhiệm vụ quan hệ khách hàng

Xây dựng chi tiết các chính sách bán hàng như báo giá, chiết khấu, khuyến mãi, tiếp thị để gửi đến khách hàng.

Thiết lập kế hoạch bán hàng cho từng giai đoạn để phù hợp với nhu cầu của khách  hàng.

Xây dựng và phát triển nguồn khách hàng, duy trì khách hàng cũ, mở rộng hệ thống khách hàng mới.

Liên hệ với các đối tác, gọi vốn đầu tư, liên doanh hoặc kết hợp kinh doanh để thúc đẩy doanh thu.

Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng một cách khoa học.

Nhiệm vụ tài chính

Tư vấn tài chính cho doanh nghiệp để tối ưu dòng tiền, chi phí, quản trị,…

Nghiên cứu và định vị sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường để cố vấn với Ban Giám đốc về định hướng kinh doanh.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh nhằm đưa ra cách thức cải tiến phù hợp và đảm bảo tối ưu chi phí.

Nhiệm vụ phát triển sản phẩm

Thiết lập quy trình sản xuất, tiếp thị và tiêu thị sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Nghiên cứu sản phẩm của doanh nghiệp và của các đối thủ để có kế hoạch thúc đẩy tiêu thụ tốt nhất có thể.

Phát triển chất lượng và danh sách sản phẩm, dịch vụ của công ty.

3. Mô tả công việc của phòng kinh doanh

3.1. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh

Duy trì và thiết lập mới các mối quan hệ trong kinh doanh như khách hàng, đối tác, nhà cung cấp,… với kế hoạch công tác thường xuyên theo ngày, tuần, tháng.

Nắm rõ toàn bộ thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp và của đối thủ cạnh tranh để có cách tư vấn tối ưu, tăng khả năng chốt đơn với khách hàng.

Lưu trữ và báo cáo lại thông tin của khách hàng cho Trưởng nhóm kinh doanh.

Thiết lập hợp đồng với khách hàng và xin ý kiến từ Trưởng nhóm để làm các thủ tục cần thiết khác.

Quản lý các thủ tục và quy trình bán hàng theo hợp đồng, bao gồm xuất hóa đơn, quy trình giao hàng, kiểm tra chất lượng hàng được giao, thời gian hàng được giao.

3.2. Mô tả công việc của trưởng nhóm kinh doanh

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội nhân viên kinh doanh.

Giao chỉ tiêu, lên kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh cho các nhân viên.

Lên chiến lược tiếp cận khách hàng theo từng nhóm và phổ biến, đào tạo lại cho nhân viên.

Theo dõi quá trình chăm sóc khách hàng của từng nhân viên.

Duy trì và phát triển với khách hàng thông qua công tác ngày, tuần, tháng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng và báo cáo lên cấp trên hoặc phối hợp cùng các phòng ban khác để xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Lập kế hoạch tài chính, ngân quỹ gửi lên Trưởng phòng kinh doanh và Ban giám đốc.

Kiểm tra các thiết bị sử dụng trong hoạt động kinh doanh để yêu cầu bảo trì, thay mới khi cần thiết.

3.3. Mô tả công việc của trưởng phòng kinh doanh

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên và trưởng nhóm kinh doanh để đảm bảo mục tiêu doanh số và tăng trưởng.

Thiết lập kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh.

Báo cáo chi phí, doanh thu với Ban Giám đốc.

Thiết lập và phát triển mạng lưới khách hàng của doanh nghiệp.

Tối ưu quy trình bán hàng và kinh doanh.

Nghiên cứu và mở rộng thị trường kinh doanh.

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Kinh Doanh

Vai trò của phòng kinh doanh

Chức năng của phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh của các công ty có các chức năng sau đây:

1. Chức năng tham mưu

2. Chức năng hướng dẫn, chỉ đạo

Phòng kinh doanh có chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu và phát triển các loại sản phẩm, dịch vụ mới hoặc là nghiên cứu cải tiến các sản phẩm, dịch vụ đã có để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các hoạt động này sẽ góp phần mở rộng và phát triển thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp.

3. Chức năng xây dựng và phát triển nguồn khách hàng

Để công ty phát triển thì phòng kinh doanh cần có phương án phát triển nguồn khách hàng tiềm năng mới cho doanh nghiệp. Đồng thời duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có.

4. Chức năng theo dõi, kiểm soát và báo cáo

Định kỳ phòng kinh doanh cần lập báo cáo theo đúng quy định của doanh nghiệp. Báo cáo cần thể hiện tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như thể hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao của phòng kinh doanh.

5. Chức năng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Nhiệm vụ của phòng kinh doanh được thể hiện qua 3 khía cạnh cụ thể sau đây:

1. Nhiệm vụ tổng quát

Nghiên cứu và triển khai thực hiện việc tiếp cận thị trường mục tiêu và khách hàng.

Xây dựng các chiến lược về việc giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như tính toán và lập báo cáo về giá thành sản phẩm, dịch vụ, để có căn cứ ký hợp đồng với khách hàng.

Cung cấp thông tin, tài liệu và đảm nhận việc biên phiên dịch các tài liệu cho Ban Giám đốc.

Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch, chiến lược kinh doanh của các bộ phận khác. Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch diễn ra đúng quy trình và tiến độ sản xuất sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu trong hợp đồng với khách hàng.

Xây dựng kế hoạch thực hiện và phân bổ một cách hợp lý thời gian sản xuất kinh doanh cho các phân xưởng sản xuất và cho toàn bộ doanh nghiệp.

Thực hiện các lệnh sản xuất, để đảm bảo lượng sản phẩm cần thiết và có biện pháp gia tăng nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đề xuất các chiến lược marketing cũng như các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo từng giai đoạn cụ thể.

Lập kế hoạch triển khai hoạt động phát triển thị trường và việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ và mở rộng mối quan hệ với khách hàng mới.

Nghiên cứu, xây dựng chính sách bán hàng (bao gồm chính sách giá, khuyến mãi, chiết khấu và quảng bá, tiếp thị).

Xây dựng các chính sách riêng theo từng nhóm khách hàng, trình Ban Giám đốc phê duyệt và thực hiện theo đúng chính sách đã được duyệt.

Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bán hàng cụ thể theo từng giai đoạn, trình Ban Giám đốc phê duyệt và thực hiện việc bán các sản phẩm, dịch vụ theo đúng kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Tìm kiếm, kết nối và phát triển mạng lưới khách hàng mục tiêu cho công ty. Duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện tại của công ty theo đúng chính sách đã đặt ra.

Tìm kiếm đối tác thích hợp để kêu gọi đầu tư, góp vốn hoặc là tiến hành liên doanh, liên kết để thực hiện theo kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.

3. Nhiệm vụ của phòng kinh doanh về việc tư vấn tài chính và phát triển sản phẩm

Đối với việc tư vấn tài chính:

Tiến hành các hoạt động tư vấn tài chính, bao gồm dòng tiền, cấu trúc tài chính, kiểm soát chi phí, công nghệ thông tin, quản trị cũng như các vấn đề tài chính khác.

Đối với việc phát triển sản phẩm:

Định kỳ cần thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin ngành, nhu cầu thị trường để tư vấn cho Ban Giám đốc định hướng phát triển, xác định vị thế trên thị trường, định vị sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Định kỳ thực hiện việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm, dịch vụ hiện có. Từ đó tìm ra biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Tham gia vào nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty. Có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả đạt được.

HRchannels – Great Solution. Great People!

HRchannels – Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: sales@hrchannels.com / tuyendung@hrchannels.com

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Nguồn ảnh: internet

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Các Phòng Nghiệp Vụ

a. Chức năng:

Giúp việc Giám đốc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, tổ chức phối hợp giữa các phòng, trạm, đội, trong việc thực hiện các quyết định của Ban Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức, lao động, chế độ chính sách đối với người lao động, quản trị, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc, sinh hoạt chung thuộc Văn phòng Công ty.

Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi, đến thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế làm việc, giao dịch, tiếp khách, bảo vệ cơ quan, trang trí, khánh tiết… công tác an ninh trật tự, nơi làm việc.

b. Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Xây dựng kế hoạch lao động, định biên, định mức lao động…. theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng lao động, phân tích tình hình sử dụng lao động.

Thực hiện công tác quản lý về công tác văn thư, lưu trữ của Công ty theo quy định của pháp luật. Kiểm tra thể thức và thủ tục hành chính trong việc ban hành các văn bản của Công ty.

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho CBCNV.

Hướng dẫn công tác thi đua, làm thường trực hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

Tham mưu và góp ý kiến với Lãnh đạo Công ty về việc bố trí, sắp xếp lao động, sử dụng lao động và các quy định hiện hành khác của Công ty. Kiến nghị Lãnh đạo Công ty xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật của Công ty.

Quản lý xe ô tô du lịch của Công ty, điều động xe ô tô du lịch đi công tác khi có sự chấp thuận của Giám đốc Công ty .

Quản lý, theo dõi việc sử dụng tài sản, trang thiết bị phục vụ công việc tại văn phòng Công ty

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định bảo vệ an ninh trật tự trong đơn vị . Phối hợp với cơ quan Công an, quân sự địa phương để thực hiện

Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội quy và công tác bảo vệ tài sản của Công ty.

Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực tổ chức theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc.

2. Phòng Kế toán: a. Chức năng:

Giúp việc và tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động kế toán của Công ty .

Theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại Công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế cho Giám đốc trong công tác điều hành và hoạch định sản xuất kinh doanh.

b. Nhiệm vụ:

Thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê theo Pháp lệnh kế toán và thống kê, Luật Kế toán và Điều lệ của Công ty.

Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực kinh tế của Công ty theo quy định của Nhà nước.

Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư.

Xây dựng kế hoạch định kỳ về giá thành sản phẩm, kinh phí hoạt động, chi phí bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa nhỏ của Công ty và các kế hoạch tài chính khác.

Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN, cổ đông và người lao động theo luật định.

Xác định và phản ảnh chính xác, kịp thời kết quả kiểm kê định kỳ tài sản, nguồn vốn.

Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định và Điều lệ Công ty.

Thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, chuyển nhượng, thu hồi về cổ phần.

Thực hiện công tác tiền lương theo quy chế trả lương của Công ty .

Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kế toán theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc .

3. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: a. Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc lĩnh vực triển khai kế hoạch bảo trì ĐTNĐ, đầu tư, thi công xây dựng, công tác vật tư, kinh doanh của Công ty

Xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ của Công ty để báo cáo cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.

b. Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo trì ĐTNĐ định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

Phối hợp với phòng Kế toán Công ty xây dựng nhu cầu và kế hoạch vốn cho công tác bảo trì ĐTNĐ, kế hoạch kinh doanh .

Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do Công ty làm chủ đầu tư. Thực hiện việc soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, theo dõi tiến độ thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Thống kê tổng hợp Công việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ giúp Lãnh đạo Công ty đề ra biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Thực hiện các thủ tục để đầu tư các dự án đầu tư mới do Công ty làm chủ đầu tư.

Theo dõi tình hình triển khai các dự án của Công ty đầu tư.

Lập kế hoạch vật tư, thiết bị, công cụ lao động theo kế hoạch hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất của Công ty.

Thực hiện việc quản lý vật tư của Công ty theo đúng quy chế. Có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng vật tư ở tất cả các bộ phận trong Công ty, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán vật tư, nguyên nhiên liệu theo quy định của của Công ty.

Lập các biểu mẫu, sổ sách phục vụ việc quản lý vật tư trình Giám đốc Công ty xem xét quyết định .

Làm thường trực Hội đồng thẩm định giá của Công ty.

Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc .

4. Phòng Kỹ thuật – Công trình: a. Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc lĩnh vực quản lý công tác kỹ thuật, thi công xây dựng, tiến độ, chất lượng đối với những công trình do Công ty thực hiện.

Giám sát chất lượng thi công các công trình.

b. Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất tại các Trạm Quản lý bảo trì ĐTNĐ, Đội Cơ khí công trình định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

Tổ chức nghiệm thu công tác bảo trì ĐTNĐ.

Xây dựng định mức vật tư, định mức kinh tế kỹ thuật, nhiên liệu…và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các định mức đó.

Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị theo dõi, giám sát về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng đối với các công trình và hạng mục công trình thi công thuộc các dự án do Công ty đầu tư hoặc tại các gói thầu do Công ty ký kết hợp đồng.

Lập các biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác nghiệm thu trình Giám đốc công ty xem xét quyết định .

Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kỹ thuật, công trình theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc .

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?

Việc làm Nhân viên kinh doanh

1. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh là gì?

Phòng Kinh doanh hay còn được gọi là bộ phận tham mưu của doanh nghiệp. Cùng với các bộ phận phong ban khác như: tổ chức hành chính, kế toán doanh nghiệp, phòng kỹ thuật phần mềm, phòng thiết kế,… phòng Kinh doanh cũng một trong những bộ phận chính yếu không thể thiếu trong bất kỳ các công ty, doanh nghiệp tổ chức nào, hay từ đơn vị nhà nước cho đến tư nhân. Góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản phẩm, phân phối hàng hóa và dịch vụ thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó nó sẽ bao gồm các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh là gì?

1.1. Chức năng đối với doanh nghiệp

Thực hiệc việc tham mưu cho ban Giám đốc trong các công tác phân phối thị trường cho sản phẩm hàng hóa và dịch cho doanh nghiệp, phụ trách chính trong các công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường cho sản phẩm với đội ngũ nhân viên, chuyên viên phát triển thị trường, công tác xây dựng & phát triển mang lưới khách hàng tiềm năng. Báo cáo kế hoạch thường niên về các hoạt động của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả những nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

– Thực hiện việc tiếp cận và nghiên cứu thị trường khách hàng

– Thực hiện các chiến lươc giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới.

– Thực hiện lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động kinh doanh, tính toán giá thành và lập hợp đồng với khách hàng.

– Cung cấp các nguồn thông tin, có thể thực hiện các hoạt động phiên dịch và dịch thuật tài liệu cho ban lãnh đạo

– Thực hiện theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của các phòng ban, phân xưởng nhằm đảm bảo được đung tiến độ sản xuất sản phẩm cũng như đúng thời hạn hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

– Thực hiện lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng niên cho các phân xưởng sản xuất và cho doanh nghiệp

– Thực hiện lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng, duy trì và đảm bảo nâng cao nguồn hàng đáp ứng thị trường cho doanh nghiệp.

– Đề xuất các chiến lược Marketing cùng các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong từng thời điểm.

– Thực hiện các công tác phát triển thị trường, các công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xây dựng & phát triển các mối quan hệ khách hàng. Và chịu trách nhiệm trước bộ phận ban Giám đốc về các hoạt động phát triển của doanh nghiệp, trong đó có bao gồm cả nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Mô hình tổ chức phòng kinh doanh

2.1. Mô hình hòn đảo – The island

The island hay còn được gọi là mô hình hòn đảo của phòng kinh doanh, The island được hiểu là môi trường làm việc truyền thống, mà mục tiêu của những người làm việc trong môi trường này là bán được càng nhiều sản phẩm, hay mô giới càng nhiều dịch vụ càng tốt. Với mô hình The island bạn chỉ cần cung cấp cho nhân viên của mình những nội dung cơ bản về các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đang kinh doanh, cũng như các mức thưởng và phần trăm hoa hồng mà họ có thể được nhận nếu giao dịch đó thành công.

Mô hình hòn đảo – The island

Với The island, quản lý chính là người có quyền điều hành cao nhất và mỗi thành viên trong đó đều phải tự làm việc độc lập và có quyền tự quyết định cho cách làm việc của mình, nói một cách dễ hiểu hơn thì nó tức nghĩa là mỗi nhân viên trong phòng kinh doanh đó, sẽ phải có trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các bước bán hàng của mình, từ khâu tự tìm kiếm nguồn dât tiềm năng đến giới thiệu sản phẩm, chốt đơn sản phẩm.

Bởi thể mà với The island, nhân viên trong mô hình này thường sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực cao. Không chỉ cạnh tranh ngay cả với những đối thủ khác trên thị trường mà còn ngay cả với các đồng nghiệp trong nhóm thì sự cạnh tranh cũng luôn ở mức cao độ.

The island thường được áp dụng cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như bất động sản hoặc các mô hình dịch vụ tài chính. Tuy nhiên thì trên thực tế có khá ít các tổ chức sử dụng mô hình này.

Tuy quy trình làm việc đơn giản chỉ cần từ 1 hoặc 2 bước bán hàng, nhưng môi trường cạnh tranh mà nó tạo ra là vô cùng khốc liệt, ngoài ra việc phải tự kiếm nguồn data khách hàng cũng khiến các nhân viên gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập và tổng hợp các dữ liệu kinh doanh quan trọng từ các cá nhân đơn lẻ. Đây cũng chính là lý do mà có khá ít các tổ chức sử dụng mô hình này.

2.2. The assembly line – Mô hình dây chuyền

The assembly line hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là mô hình dây chuyền và là một trong những mô hình góp phần thúc đẩy quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay The assembly line đang là một trong những mô hình của phòng kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất dựa trên các tuần tự sắp xếp theo quy trình sản xuất và các chuyên môn hoá của lực lượng lao động.

The assembly line – Mô hình dây chuyền

Mô hình của The assembly line tổ chức phòng kinh doanh sẽ được chia thành 4 nhóm theo các chức năng như sau:

– Lead generation team (Đội ngũ dẫn đầu): Nhóm này sẽ có trách nhiệm thu thập thông tin như: tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ email và một số những thông tin cần thiết khác nhóm người được cho là quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ.

– Sales Development Representatives (Đại diện phát triển bán hàng): Có trách nhiệm thực hiện việc tiếp cận và xác định các nhóm người được coi là “khách hàng tiềm năng”, thông qua những câu hỏi về định hướng phong cách, nhu cầu sử dụng, từ đó sẽ xác định quy trình và đưa ra quyết định.

– Account Executives (Giám đốc điều hành tài khoản): Có trách nhiệm chốt các đơn hàng, các Account Executives sẽ gọi điện cho các SQLs (nhóm khách hàng tiềm năng) để demo sản phẩm nhằm xoá bỏ các mối lo ngại của khách hàng về sản phẩm, từ đó thúc đẩy các thỏa thuận tối đa và cố gắng để chốt các đơn hàng.

– Customer Success team (Nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng): Khi một hóa đơn giao dịch được chốt thành công, thì các khách hàng mới sẽ được chuyển qua cho nhóm này. Các Customer Success team sẽ tập trung chăm sóc những nhóm khách hàng này, khiến họ hài lòng, từ đó có thể nhằm gia tăng các giá trị vòng đời khách hàng.

The pod hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là mô hình nhóm, tương tự như mô hình dây chuyền The pod cũng hoạt động dựa trên vòng đời khách hàng, nhưng điều khác biệt nằm ở khi tổ chức chỗ phòng kinh doanh theo mô hình The pod thì các thành viên sẽ được phân vào thành nhiều các nhóm đa chức năng, trong đó mỗi nhóm sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng luôn lấy khách hàng là trung tâm.

Ví dụ: Một phòng kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 6 thành viên theo mô hình The pod sẽ bao gồm 3 nhân viên SDRs (Đại diện phát triển bán hàng), 2 nhân viên Aes (Giám đốc điều hành tài khoản), và 1 nhân viên chăm sóc khách hàng tại tphcm. Thì thay vì là 1 nhóm lớn, thì mỗi nhóm sẽ đóng 1 vai trò riêng biệt và phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành trình mua hàng của những khách hàng cụ thể. Tức nghĩa họ sẽ phải chịu trách nhiệm từ việc tự tìm kiếm nguồn data tiềm năng đến giới thiệu sản phẩm, chốt đơn sản phẩm đến việc hướng dẫn khác hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình, và sẵn sàng hỗ trợ và chăm sóc họ trong quá trình sử dụng sau đó.

The pod – Mô hình nhóm

Với The pod – mô hình nhóm, các thành viên đều có thể vừa đóng vài trò là SDRs, AEs và chăm sóc khách hàng. Nhưng thay vì cạnh tranh thì các nhân viên trong mô hình này sẽ làm việc theo nhóm hay còn gọi là teamwork để giành về các đơn hàng về phía mình và đảm bảo giữ được sự hài lòng của khách hàng sau đó.

Với việc tổ chức cấu trúc phòng kinh doanh theo mô hình nhóm, thì các hoạt động cũng trở lên linh hoạt và hiệu quả hơn so với những mô hình tổ chức truyền thống.

Khi mỗi thành viên đề có một cái nhìn cụ thể và toàn diện thì chắc chắn các mục tiêu của nhóm cũng nhanh chóng đi đến thành công, từ đó các mối liên kết cũng sẽ vì thế mà trở lên hiệu quả và có ý nghĩa nhanh hơn so với liên kết giữa các cá nhân đơn lẻ.

3. Mối quan hệ giữa phòng kinh doanh với các phòng ban khác

Là một phòng ban quan trọng và có những đóng góp lớn với sự phát triển của công ty, doanh nghiệp. Vì thế, phòng kinh doanh khá được coi trọng trong hệ thống tổ chức các phòng ban tại các công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu một mình thì không thể nào phòng kinh doanh có khả năng phát triển mạnh được. Vì vậy, mối quan hệ giữa các phòng ban với phòng kinh doanh đều có sự ảnh hưởng và hỗ trợ lẫn nhau.

3.1. Mối quan hệ với Hành chính nhân sự

Đây là mối quan hệ khá quan trọng và cần thiết với phòng kinh doanh. Hành chính nhân sự sẽ cung cấp những nhân tó, con người tài giỏi cho phòng kinh doanh. Thông qua đó, phòng kinh doanh có thể phát huy vai trò của mình hơn nữa trong việc mang lại lợi nhuận cho công ty.

Thực hiện phối hợp giữa hai bên để phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của phòng và mục tiêu chung của công ty. Thêm vào đó là sự hỗ trợ các hoạt dộng hành chính khác từ phòng nhân sự trong việc triển khai hoạt động của phòng kinh doanh.

3.2. Mối quan hệ với phòng Nguồn vốn

Bên cạnh đó là phòng Nguồn vốn cũng sẽ cung cấp các thông tin về thị trường, tiền tệ, tỷ giá cho phòng kinh doanh để hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện mục tiêu đề ra.

3.3. Mối quan hệ với phòng Kế toán

Phòng kinh doanh cần phối hợp với phòng kế toán để đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định về việc chi tiêu, hoạch định kế toán của phòng. Làm sao để không vượt quá mức mà kế toán đã tính toán, hoạch định trước đó.

3.4. Mối quan hệ với phòng thẩm định

Phòng Thẩm định – Giám sát là một phòng khá quan trọng với các công ty, doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa phòng kinh doanh với phòng thẩm định nhằm giúp hoạt động kinh doanh được hiệu quả và đẩy mạnh hơn.

Phòng thẩm định và giám sát sẽ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ khách hàng tiềm năng theo quy trình và quy chế đã được đặt ra. Điều này nhằm đảm bảo số khách hàng mà phòng kinh doanh tìm kiếm được đang giúp cho công ty đem lại lợi nhuận một cách ổn định.

Thêm vào đó, phòng kinh doah cũng cần phải cung cấp thông tin cho phòng thảm định để phòng thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của mình.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tổng Hợp Đầy Đủ Nhất Các Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!