Đề Xuất 6/2023 # Tổng Hợp Các Tính Năng Ưu Việt Của App Tiếng Anh # Top 7 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 6/2023 # Tổng Hợp Các Tính Năng Ưu Việt Của App Tiếng Anh # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tổng Hợp Các Tính Năng Ưu Việt Của App Tiếng Anh mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

{{ sentences[sIndex].text }}.

Your level :

{{level}}

{{ completedSteps }}%

{{ sentences[sIndex].text }}.

Your level :

{{level}}

{{ completedSteps }}%

Chỉnh phát âm chính xác đến từng âm tiết trên app học tiếng Anh ELSA Speak

Chấm điểm kỹ năng nói Speaking chi tiết

Thứ hai là điểm “Total Point Earned” là tổng số điểm bạn đạt được sau các bài đã học. Ở một số phần, ELSA còn dự đoán mức điểm thi nói IELTS nếu bạn đang luyện tập để thi chứng chỉ này. Với các số điểm cụ thể như vậy, bạn sẽ dễ dàng đánh giá sự tiến bộ của bản thân sau mỗi lần học với ELSA.

Ghi nhớ từ vựng bằng app học tiếng Anh ELSA Speak

Trong quá trình luyện phát âm tiếng Anh với ELSA, bạn có thể lưu lại những từ vựng mà mình muốn ghi nhớ hoặc luyện tập lại. Những từ và cụm từ này sẽ lưu lại ở mục kho từ vựng trong phần hồ sơ. Bạn có thể thường xuyên kiểm tra để đánh giá sự tiến bộ của bản thân sau mỗi lần học.

Kho từ điển kèm phát âm và ví dụ thực tế

Trong mỗi phần luyện tập, bạn có thể dễ dàng tra cứu nghĩa của từ bằng cách sử dụng ký hiệu lookup ở góc trái bên dưới màn hình, rất nhanh chóng và tiện lợi.

Ngoài ra, từ điển ELSA còn cho phép bạn kiểm tra phát âm và nghĩa của một đoạn văn khoảng 50 ký tự. Điều này giúp bạn dễ dàng nâng cao kỹ năng đọc bằng những tài liệu nằm ngoài kho dữ liệu của ELSA một cách hiệu quả.

Group cộng đồng giúp người học chia sẻ giao lưu thường xuyên

Nhắc nhở học hàng ngày – tránh lười biếng

Chỉ cần bật mục “Nhắc nhở hằng ngày” ELSA sẽ có thông báo vào khung giờ cố định do bạn chọn để duy trì thói quen học tập của mình một cách hiệu quả.

Tính Ưu Việt Trong Tiếng Tiếng Anh

Tính ưu việt của Phúc âm chính điển

The Superiority of the Canonical Gospels

jw2019

Bước đầu tiên là thừa nhận tính ưu việt của đường lối Đức Giê-hô-va.

A first step is to recognize the supremacy of Jehovah’s ways.

jw2019

Điều tôi đang thắc mắc chính là tính ưu việt.

What I’m questioning is primacy.

ted2019

Tính ưu việt của giá trị thiêng liêng

Superiority of Spiritual Values

jw2019

Chiến tranh cũng minh chứng cho tính ưu việt của Lê dương La Mã so với đội hình phalanx của Hy lạp.

The war also proved the superiority of the Roman legion over the Greek phalanx formation.

WikiMatrix

Nguyên lý trung tâm của DFT là tính ưu việt của nhu cầu khách hàng trong việc thực hiện hoạt động hàng ngày.

The central tenet to DFT is the primacy of customer demand in daily execution of the operation.

WikiMatrix

Người đào thoát đã được sử dụng như là công cụ để chứng minh tính ưu việt của hệ thống chính trị của nước đích.

Defectors were used as tools to prove the superiority of the political system of the country of destination.

WikiMatrix

Nhưng điều này cũng hoàn toàn phù hợp với sự đánh giá đầy đủ về tính ưu việt nội tại của thỏa mãn cao hơn.”

But this is quite compatible with a full appreciation of the intrinsic superiority of the higher.”

WikiMatrix

(1 Sa-mu-ên 16:7) Bởi thế, Đức Giê-hô-va có sự hiểu biết và thông sáng, là hai đức tính ưu việt hơn tri thức.

(1 Samuel 16:7) Thus, Jehovah has understanding and discernment, qualities that are superior to knowledge.

jw2019

Trong trường hợp nào đi nữa, tính ưu việt của Ba-anh được xem là thiết yếu cho sự thành công của các nỗ lực con người.

In either case, Baal’s preeminence was considered essential for the success of human endeavors.

jw2019

Một số người học lẽ thật khi đã trưởng thành nên dễ dàng nhận thấy tính ưu việt của ánh sáng lẽ thật so với sự tối tăm.

Some learn it as adults, and they quickly see the superiority of the light over the darkness.

jw2019

Vài năm sau, sứ đồ Phao-lô viết thư cho các tín đồ người Hê-bơ-rơ. Trong thư ông cho thấy tính ưu việt của giao ước mới.

A few years later, the apostle Paul wrote his letter to the Hebrews, in which he proved the superiority of the new covenant.

jw2019

(Rô-ma 16:20; Khải-huyền 20:1-6) Nhưng trong suốt thời gian đó, tính ưu việt của đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va sẽ được chứng minh ra sao?

(Romans 16:20; Revelation 20:1-6) But during that time, how will the superiority of Jehovah’s way of ruling be demonstrated?

jw2019

Nó cung cấp khả năng tương thích tuyệt vời với một loạt các vật liệu nhựa, đặc tính ưu việt ở nhiệt độ thấp và điện trở suất dầu tốt.

It provides excellent compatibility with a range of plastic materials, superior properties at low temperatures, and good oil resistivity.

WikiMatrix

Về phần mình, các hoàng đế Kitô giáo nhấn mạnh tính ưu việt của Kitô giáo, mặc dù không phải tất cả đã làm như vậy với cùng mức độ.

For their part, the Christian emperors emphasized the primacy of Christianity, although not all did so to the same extent.

WikiMatrix

Theo Sophie Quinn-Judge, nhà lãnh đạo Đỗ Mười “ghi dấu ấn bằng việc khẳng định lại tính ưu việt của Đảng Cộng sản và quá khứ anh hùng của nó.

According to Sophie Quinn-Judge, Đỗ Mười’s leadership “was marked by a reassertion of the Communist Party’s primacy and its heroic past.

WikiMatrix

The Anti-Defamation League asserts that the concept of a chosen people within Judaism has nothing to do with racial superiority.

WikiMatrix

Sợi quang có những đặc tính ưu việt hơn so với cáp điện khi cần đến băng thông cao, khoảng cách lớn, hoặc khả năng miễn nhiễm đối với nhiễu điện từ.

Fiber is preferred over electrical cabling when high bandwidth, long distance, or immunity to electromagnetic interference are required.

WikiMatrix

Vahan không bao giờ có thể phát huy tính ưu việt số lượng của mình, có lẽ vì địa hình không thuận lợi đã ngăn cản việc triển khai trên quy mô lớn.

Vahan was never able to make his numerical superiority count, perhaps because of the unfavorable terrain that prevented large-scale deployment.

WikiMatrix

Phao-lô giải thích ‘chuyện tượng trưng’ này với mục đích làm sáng tỏ tính ưu việt của giao ước mới, so với giao ước Luật Pháp mà Môi-se làm người trung bảo.

Paul’s purpose in explaining this “symbolic drama” was to illustrate the superiority of the new covenant over the Law covenant mediated by Moses.

jw2019

Vào khoảng năm 61 CN, Phao-lô cũng viết một lá thư cho các tín đồ người Hê-bơ-rơ ở xứ Giu-đê, cho thấy tính ưu việt của đạo Đấng Christ so với Do Thái giáo.

In about 61 C.E., Paul also wrote a letter to the Hebrew believers in Judea, which shows the superiority of Christianity over the Jewish system.

jw2019

Mô hình dĩ Hoa vi trung về quan hệ chính trị và niềm tin dĩ Hoa vi trung về tính ưu việt văn hóa (đặc biệt là đối với phương Tây) đã kết thúc vào thế kỷ 19.

The Sinocentric model of political relations and Sinocentric belief in cultural superiority (especially against the West) came to an end in the 19th century.

WikiMatrix

Ông nhấn mạnh rằng tỷ lệ tội phạm quá cao, và công kích điều mà ông cảm thấy là một sự đầu hàng của Đảng Dân chủ đối với tính ưu việt hạt nhân của Hoa Kỳ.

He stressed that the crime rate was too high, and attacked what he perceived as a surrender by the Democrats of the United States’ nuclear superiority.

WikiMatrix

Ông đã liên hệ mối quan tâm này với triết lý phân biệt chủng tộc của mình và đi tìm những bằng chứng về tính ưu việt của chủng tộc Aryan và Bắc Âu từ thời cổ đại.

He tied this interest into his racist philosophy, looking for proof of Aryan and Nordic racial superiority from ancient times.

WikiMatrix

Chiến thắng bất ngờ của nước Phổ trước Pháp (19 tháng 7 năm 1870 – Ngày 10 tháng 5 năm 1871) đã chứng minh tính ưu việt của pháo thép có khóa nòng so với loại bằng đồng thau có nạp đạn ở nòng súng.

The unexpected victory of Prussia over France (19 July 1870 – 10 May 1871) demonstrated the superiority of breech-loaded steel cannon over muzzle-loaded brass.

WikiMatrix

Tổng Hợp Các Thì Trong Tiếng Anh Lớp 6

1. Thì hiện tại đơn

1.1 Khái niệm thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (Simple Present) diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên, hay một thói quen, hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

1.2 Công thức của thì hiện tại đơn

1.3 Cách dùng thì hiện tại đơn

Diễn tả một sự thật hiển nhiên:

Ex: The Sun rises at East. (Mặt trời mọc ở hướng Đông.)

Diễn tả một lịch trình, thời khóa biểu:

Ex: The train leaves the station at chúng tôi every morning. (Tàu rời ga lúc 7h mỗi sáng.)

Diễn tả một thói quen, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần

Ex: He always does morning exercises in the morning. (Anh ấy thường tập thể dục vào buổi sáng.)

1.4 Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có các trạng từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, seldom, never,…

every time, every day, every year, every month, once a week, twice a year,…

2. Thì hiện tại tiếp diễn

2.1 Khái niệm thì hiện tại tiếp diễn

Một trong các thì tiếng Anh lớp 6 mà các bạn học sinh phải làm quen đó là thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous). Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những sự việc, hành động xảy ra ngay lúc nói hay xung quanh thời điểm nói và sự việc, hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

2.2 Công thức thì hiện tại tiếp diễn

2.3 Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Diễn tả hành động đang diễn ra và kéo dài trong hiện tại. Ex: She is going to school at the moment.

Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.

Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước Ex: I am flying to Moscow tomorrow.

Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi trong câu có “always”. Ex: She is always coming late.

Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love, hate,…

Ex: He wants to go to a cinema at the moment.

2.4 Dấu hiệu nhận biết

Trong câu của thì hiện tại tiếp diễn thường có: at present, now, right now, at the moment, at, look, listen,…

3.1 Khái niệm thì tương lai gần

Thì tương lai gần (Near Future) cũng là trong các thì tiếng Anh lớp 6 quan trọng. Nó dùng để diễn đạt một kế hoạch (plan), dự định (intention), dự đoán dựa vào bằng chứng ở hiện tại (evidence).

3.2 Công thức thì tương lai gần

3.3 Cách dùng thì tương lai gần

Diễn tả một kế hoạch, dự định trong tương lai gần

Ex: She is going to visit Hanoi at weekend. (Cô ấy sẽ đến Hà Nội vào cuối tuần.)

Diễn tả một dự đoán dựa trên bằng chứng, căn cứ

Ex: Are they going to have a holiday? They are booking the air tickets. (Có phải họ sẽ có một kỳ nghỉ? Họ đang đặt vé máy bay.)

3.4 Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có các từ: tomorrow, next day, next Monday, next month, next year,…

in + khoảng thời gian gần. Ex: in 5 minutes (trong 5 phút nữa)

Tính Năng Ưu Việt Của Sơn Nước

Sơn nước là loại vật liệu xây dựng được ứng dụng rất nhiều trong xây dựng, góp mặt trong hầu hết các công trình lớn nhỏ hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tính khối lượng sơn cần dùng trong công trình, đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm nhất.

Tính năng ưu việt của sơn nước là gì ?

Ưu điểm của sơn nước Tính năng ưu việt của sơn nước

Tính thẩm mỹ : Nhắc đến sơn nước không thể không nhắc đến tính thẩm mỹ của nó. Trên thị trường ngày càng phát triển như hiện nay, sơn nước rất đa dạng màu sắc, mang đến nhiều sự lựa chọn cho các hạng mục ngoại thất, nội thất. Ngoài ra, bạn còn có thể khéo léo kết hợp, pha trộn những màu sắc sơn khác nhau theo sở thích của bạn để tạo thành một màu sắc cá tính, mới mẻ, giúp không gian sử dụng thêm ấn tượng, độc đáo và sáng tạo.

Tính kinh tế : Sơn nước được đánh giá là có mức giá hợp lý, rẻ hơn nhiều so với gạch ốp tường hay giấy dán tường, do đó đây là giải pháp tiết kiệm chi phí cho gia chủ trong việc sơn nước lại mặt tường cũ hay làm mới hoàn toàn bằng sơn nước.

Tính bền bỉ : Các loại sơn cao cấp hiện nay có khả năng bám dính rất tốt trên bề mặt tường, giúp bề mặt tường gia tăng khả năng chống thấm, chống mài mòn do tác động của môi trường và thời tiết, vừa giúp không gian sử dụng luôn bền đẹp, vừa rất an toàn.

Tuổi thọ lâu : Chọn đúng loại sơn, thi công sơn nước đúng phương pháp kỹ thuật, xử lý bề mặt tường tốt thì sơn nước có tuổi thọ sử dụng từ 6-8 năm. Thời gian này còn được tăng lên nếu không gian sử dụng khô ráo, thoáng mát.

Ưu điểm vượt trội của sơn nước

Dễ sửa chữa, dễ thay đổi mà sơn theo ý thích

Dễ dàng thi công và nhanh chóng

Dễ lau dọn khi có vết bẩn dính trên tường

Những tính năng trên đem lại cho bạn nguồn hứng khởi mới nếu bạn thay cho nơi sử dụng của mình một chiếc áo khoác mới. Nó tạo ra nhiều sự nhiệt huyết mới tiếp sức cho bạn đến với thành công nhanh hơn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tổng Hợp Các Tính Năng Ưu Việt Của App Tiếng Anh trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!