Đề Xuất 5/2022 # Tin Học 11 Bài 10: Cấu Trúc Lặp # Top Like

Xem 13,167

Cập nhật nội dung chi tiết về Tin Học 11 Bài 10: Cấu Trúc Lặp mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,167 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết: Cấu Trúc Lặp Trang 42 Sgk Tin Học 11
 • Tin Học 8 Bài 7: Câu Lệnh Lặp
 • Giải Bài Tập Tin Học 11
 • Giáo Án Lớp 8 Môn Tin Học
 • Lập Trình Cấu Trúc Là Gì
 • Tóm tắt lý thuyết

  Bài toán 1. Tính và đưa kết quả ra màn hình tổng

  (S= frac{1}{a}+frac{1}{a+1}+frac{1}{a+2}+…+frac{1}{a+100})

  Bài toán 2. Tính và đưa kết quả ra màn hình tổng

  (S= frac{1}{a}+frac{1}{a+1}+frac{1}{a+2}+…+frac{1}{a+N}+…)

  cho đến khi (frac{1}{a+N}< 0,0001.)

   Với cả hai bài toán, dễ thấy cách để tính tổng S có nhiều điểm tương tự:

   • Xuất phát, S được gán giá trị (frac{1}{a});
   • Tiếp theo, cộng vào tổng S một giá trị (frac{1}{a+N}) với N = 1, 2, 3, 4, 5,…
   • Việc cộng này được lặp lại một số lần.
    • Đối với bài toán 1, số lần lặp là 100 và việc cộng vào tổng S sẽ kết thúc khi đã thực hiện việc cộng 100 lần.
    • Đối với bài toán 2, số lần lặp chưa biết trước nhưng việc cộng vào tổng S sẽ kết thúc khi điều kiện (frac{1}{a+N}< 0,0001) được thoả mãn.
  • Trong một số thuật toán có những thao tác phải thực hiện lặp đi lặp lại một số lần. Một trong các đặc trưng của máy tính là có khả năng thực hiện hiệu quả các thao tác lặp.
  • Cấu trúc lặp mô tả thao tác lặp và được phân biệt hai loại là lặp với số lần biết trướclặp với số lần chưa biết trước.
  • Các ngôn ngữ lập trình đều có các câu lệnh để mô tả cấu trúc điều khiển lặp.

  Có hai thuật toán Tong_1aTong_1b để giải bài toán 1 như sau:

  Thuật toán Tong_1a:

  Thuật toán Tong_1b:

  • Số lần lặp của cả hai thuật toán trên là biết trước và như nhau (100 lần).
  • Trong thuật toán Tong_1b, giá trị N bắt đầu tham gia vòng lặp là 100 và sau mỗi lần lặp N giảm đi 1 cho đến khi N < 1 (N = 0) thì kết thúc lặp (thực hiện đủ 100 lần) (Rightarrow) Cách lặp trong thuật toán Tong_1bdạng lùi.

  a. Cấu trúc lặp với số lần biết trước

  Để mô tả cấu trúc lặp với số lần biết trước, Pascal dùng câu lệnh for-do với hai dạng tiến và lùi như sau:

  Trong đó:

  • Biến đếm là biến đơn, thường có kiểu nguyên.
  • Giá trị đầu, giá trị cuối là các biểu thức cùng kiểu với biến đếm và giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp không được thực hiện.
  • Hoạt động của lệnh for-do:
   • dạng lặp tiến, câu lệnh viết sau từ khóa do được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối.
   • dạng lặp lùi, câu lệnh viết sau từ khóa do được thực hiện tuần tự, với giá trị của biến đếm từ giá trị cuối đến giá trị đầu.

  Giá trị của biến đếm được điều chỉnh tự động, vì vậy câu lệnh viết sau do không được thay đổi giá trị biến đếm.

  b. Một số ví dụ minh họa

  Chương trình cài đặt thuật toán Tong_1a:

  program Tong_1a; write(‘Hay nhap gia tri a vao!’); S:=1.0/a; {Buoc 1} for N:= 1 to 100 do Buoc 2, Buoc 3} S:= S+1.0/(a+N); {Buoc 4} writeln(‘Tong S la: ‘, S:8:4); {Buoc 5}

  Chương trình cài đặt thuật toán Tong_1b:

  program Tong_1b; write (‘Hay nhap gia tri a vao!’); S:=1.0/a; {Buoc 1} for N:= 100 downto 1 do {Buoc 2 va Buoc 3} S:= S+1.0/(a+N); {Buoc 4} writeln(‘Tong S la: ‘, S:8:4); {Buoc 5}

  Ví dụ 2. Chương trình sau thực hiện việc nhập từ bàn phím hai số nguyên dương M và N ( M < N ), tính và đưa ra màn hình tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ M đến N.

  Chương trình cài đặt:

  program Vi_du_2; var M, N, I: integer; writeln(‘Nhap so M nho hon N’); write(‘M = ‘); readln(M); write(‘N = ‘); readln(N); for I:= M to N do if(I mod 3 = 0) or (I mod 5 = 0) then writeln(‘KET QUA: ‘, T); Thuật toán Tong_2:

  Như vậy, việc lặp với số lần chưa biết trước sẽ chỉ kết thúc khi một điều kiện cho trước được thoả mãn.

  a. Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

  Để mô tả cấu trúc lặp như vậy, Pascal dùng câu lệnh while-do có dạng:

  Trong đó:

  • Điều kiện là biểu thức quan hệ hoặc lôgic;
  • Câu lệnh là một câu lệnh của Pascal.

  Hình 1. Sơ đồ lặp với số lần lặp chưa biết trước

  b. Một số ví dụ minh họa

  Hình 2. Sơ đồ khối của thuật toán Tong_2 program Tong_2; write (‘Hay nhap gia tri a vao!’); S:= 1.0/a; N:= 0; {Buoc 1} while not (1/(a+N)<0.0001) do {Buoc 2} N:= N+1; {Buoc 3} S:= S+1.0/(a+N); {Buoc 4} writeln(‘Tong S la: ‘, S: 8: 4); {Buoc 5}

  Ví dụ 4. Tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên dương M và N.

  Thuật toán tìm ước chung lớn nhất:

  • Bước 1. Nhập M, N;
  • Bước 2. Nếu M = N thì lấy giá trị chung này làm UCLN rồi chuyển đến bước 5;
  • Bước 4. N (leftarrow) N – M rồi quay lại bước 2;
  • Bước 5. Đưa ra kết quả UCLN rồi kết thúc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tái Cấu Trúc Nền Kinh Tế: Góc Nhìn Của Chuyên Gia
 • Tái Cấu Trúc Nguồn Vốn Của Doanh Nghiệp Hiện Nay?
 • Cấu Trúc Tổ Chức (Organizational Structures) Của Doanh Nghiệp Kinh Doanh Quốc Tế Là Gì?
 • Môi Trường Kinh Doanh Là Gì?
 • Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Chi Tiết
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tin Học 11 Bài 10: Cấu Trúc Lặp trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100