Đề Xuất 5/2023 # Thông Báo Các Môn Thi Vào Lớp 10 Thpt Năm Học 2022 # Top 5 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 5/2023 # Thông Báo Các Môn Thi Vào Lớp 10 Thpt Năm Học 2022 # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thông Báo Các Môn Thi Vào Lớp 10 Thpt Năm Học 2022 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2948 /SGDĐT-GDTrH V/v: Thông báo các môn thi vào lớp Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2019 10 THPT năm học 2020-2021

Kính gửi: – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; – Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020; Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo duc phổ thông và giáo dục thường xuyên; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ngành Giáo dục và Đào tạo ngày 7/10/2019, về việc tăng cường công tác quản lí, tổ chức dạy và học, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo. Giám đốc Sở thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 như sau: 1. Số môn thi: 4 môn, gồm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn còn lại sẽ tổ chức bốc thăm trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. 2. Về cấu trúc đề thi các môn thi: Cấu trúc đề thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh áp dụng như năm học 2019-2020. Cấu trúc các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí (gửi kèm theo công văn này). 3. Về việc tổ chức kì thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 Sở sẽ có hướng dẫn sau. Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông triển khai nghiêm túc các nội dung trên.

– Như kính gửi; – Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo) – Các phòng, ban Sở (để phối hợp) – Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

Phạm Thị Hằng

CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VẬT LÍ (Áp dụng từ năm học 2020-2021) (Kèm theo CVSố: 2948 /SGDĐT-GDTrH, ngày 29/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT)I. Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề. II. Cấu trúc đề thi

1

Điện học

– Định luật Ôm; – Đoạn mạch mắc nối tiếp, đoạn mạch mắc song song, đoạn mạch mắc hỗn tạp tường minh; – Điện trở của vật dẫn phụ thuộc vào gì? Biến trở; – Điện năng, công và công suất của dòng điện; Định luật Jun- Lenxơ;

2

Điện từ học

– Từ trường, tác dụng từ của dòng điện; – Từ phổ, đường sức từ; Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua; – Sự nhiễm từ của sắt và thép, nam châm điện và nam châm vĩnh cửu; – Lực điện từ; Động cơ điện 1 chiều; – Hiện tượng cảm ứng điện từ; Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng; – Dòng điện xoay chiều; Các tác dụng của dòng điện xoay chiều; – Máy biến thế; Truyền tải điện năng đi xa.

3

Quang học

– Hiện tượng khúc xạ ánh sáng; – Thấu kính mỏng; – Máy ảnh; Kính lúp; – Mắt, các tật của mắt và cách khắc phục; – Ánh sáng trắng, ánh sáng màu; Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu.

4

Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

– Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng; – Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; – Sản xuất điện năng.

IV. Mức độ kiểm tra đánh giá – Nhận biết, Thông hiểu: 60% – Vận dụng: 25% – Vận dụng cao: 15%

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT MÔN HÓA HỌC (Áp dụng từ năm học 2020-2021) (Kèm theo CV số: 2948 /SGDĐT-GDTrH, ngày 29/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT)1. Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.2. Cấu trúc đề thi: 5-6 câu, tổng 10,0 điểm Yêu cầu lượng kiến thức: –Nhận biết: khoảng 30% -Thông hiểu: khoảng 30% -Vận dụng: khoảng 30% -Vận dụng cao: khoảng 10%.3. Nội dung đề thi.

CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPTMôn: Sinh học (Áp dụng từ năm học 2020-2021) (Kèm theo CV số: 2948 /SGDĐT-GDTrH, ngày 29/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT)1. Thời gian làm bài: 60 phút, không kêt thời gian phát đề2. Cấu trúc đề thi3. Nội dung đề thi

1. Chương I. Sinh vật và môi trường 1.1. Môi trường và các nhân tố sinh thái; 1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm lên đời sống sinh vật; 1.3. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật;2. Chương II. Hệ sinh thái 2.1. Quần thể; 2.2. Quần xã sinh vật; 2.3. Hệ sinh thái.3. Chương III. Con người, dân số và môi trường 3.1. Tác động của con người đối với môi trường; 3.2. Ô nhiễm môi trường.4. Chương IV. Bảo vệ môi trường 4.1. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên; 4.2. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã; 4.3. Bảo vệ các hệ sinh thái.

1. Các thí nghiệm của Menđen 1.1. Bài tập lai một cặp tính trạng của Menđen (quy luật phân li); 1.2. Lai hai cặp tính trạng của Menđen (quy luật phân li độc lập). 2. Bài tập ADN và gen(Không luyện tập và kiểm tra, đánh giá loại bài tập tính số liên kết hiđrô của gen, vì phần này đã giảm tải theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT). 3. Bài tập liên kết gen 4. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

4. Tỉ lệ các mức độ yêu cầu: Nhận biết: 30%; Thông hiểu: 30%; Vận dụng: 25%; Vận dụng cao: 15%.5. Lưu ý: Không kiểm tra, đánh giá những nội dung đã giảm tải theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTMôn: Lịch sử (Áp dụng từ năm học 2020-2021) (Kèm theo CV số: 2948 /SGDĐT-GDTrH, ngày 29/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT)

I. Thời gian làm bài: 60 phút II. Hình thức thi: Tự luận III.Nội dung thi:Câu 1: (3.0 điểm) Kiểm tra kỹ năng so sánh, lập bảng niên biểu các sự kiện tiêu biểu thuộc nội dung Lịch sử Việt Nam hiện đại.Câu 2: (4.0 điểm) Nội dung Lịch sử Việt Nam hiện đại (1945-1975).Câu 3: (3.0 điểm) Nội dung Lịch sử thế giới hiện đại (1917- 1945).

CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMÔN ĐỊA LÍ (Áp dụng từ năm học 2020-2021) (Kèm theo CV số: 2948 /SGDĐT-GDTrH, ngày 29/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT) 1. Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề. 2. Cấu trúc đề thi: Tổng 10,00 điểm 3. Nội dung đề thi: Chương trình địa lí lớp 9

1

Địa lí dân cư Việt Nam

– Một số đặc điểm về dân tộc, sự phân bố các dân tộc ở nước ta. – Đặc điểm dân số, nguyên nhân và hậu quả của tình hình dân số đông và tăng nhanh – Phân bố dân cư. – Các loại hình quần cư nông thôn, thành thị – Đô thị hóa. – Lao động và việc làm. – Hiện trạng chất lượng cuộc sống

2

Địa lí ngành kinh tế

– Sự phát triển nền kinh tế nước ta – Ngành nông nghiệp Ngành lâm nghiệp – Ngành thủy sản – Ngành công nghiệp – Ngành dịch vụ

3

Địa lí các vùng kinh tế

– Trung du và miền núi Bắc Bộ – Đồng bằng sông Hồng – Bắc Trung Bộ – Duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên – Đông Nam Bộ – Đồng bằng sông Cửu Long – Phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo

Địa lí địa phương

Biểu đồ, bảng số liệu.

Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam xuất bản từ năm 2009 trở lại đây.

Cấu Trúc Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn Năm Học 2022

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2016 – 2017

Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

dành cho các bạn học sinh lớp 9 nghiên cứu, hệ thống củng cố kiến thức môn Ngữ văn lớp 9 gồm những dạng câu hỏi, giới hạn phạm vi trong cấu trúc đề thi môn Ngữ văn giúp các bạn ôn thi môn Ngữ văn vào lớp 10 được điểm cao.

ĐÁP ÁN Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn (Chung) trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm học 2017 – 2018

Tổng hợp đề thi vào lớp 10 được tải nhiều nhất

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Văn là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THCS. Để đạt được kết quả cao các em học sinh lớp 9 cần nghiên cứu thật kỹ cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2016.

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Văn được phân bố cụ thể theo quy định của từng Sở GD&ĐT. Tuy nhiên các dạng câu hỏi và phạm vi ra đề là tương tự nhau. Thông thường đề thi sẽ có từ 2 đến 4 câu hỏi dưới dạng tự luận, nội dung chủ yếu tập trung trong chương trình giảng dạy lớp 9.

Dạng câu hỏi trong cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Văn

Thông thường có 3 dạng câu hỏi được sử dụng trong đề thi:

Dạng câu hỏi tổng quan kiến thức: yêu cầu học sinh thể hiện hiểu biết và nắm bắt cơ bản về kiến thức văn học hoặc tiếng Việt. Đây là câu hỏi dễ lấy điểm, không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu cũng như khả năng tư duy, vận dụng tốt.

Nghị luận xã hội: Đây là câu hỏi dùng để đánh giá khả năng tư duy và nhận thức của thí sinh trước những vấn đề xã hội, thời sự hoặc thể hiện quan điểm về cuộc sống… Đề thi thường giới hạn thí sinh trình bày không quá dài, vì thế các em cần tập trung vào trọng tâm của đề bài, trau dồi kiến thức xã hội để có thể đạt điểm cao trong phần thi này.

Giới hạn phạm vi cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Văn

Nội dung thi chủ yếu tập trung trong chương trình sách giáo khoa lớp 9.

Cụ thể như sau: Kiến thức cơ bản:

Từ vựng tiếng Việt

Các biện pháp tu từ

Các phương châm hội thoại, thuật ngữ, khởi ngữ

Các thành phần biệt lập , liên kết câu và đoạn văn

Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

Các kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm trong chương trình lớp 9

Nghị luận xã hội Nghị luận văn học

Các tác phẩm văn học trong chương trình sách giáo khoa lớp 9.

Ngoài ra chú ý ôn thêm một số tác phẩm ngữ văn 8: Lão Hạc (Nam Cao), Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Văn Năm 2022

Bộ đề thi vào lớp 10 môn Văn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi vào lớp 10 môn Văn này sẽ giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho ôn thi vào lớp 10 các trường THPT. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn số 1

– Nói sống sương

Câu 2: Trình bày xuất xứ truyện “Chuyện người con gái Nam Xương”.

Câu 4: Nêu cảm nghĩ của em sau khi học bài “Phong cách Hồ Chí Minh” của tác giả Lê Anh Trà.

Gợi ý đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn số 1

– Nói sống sượng

– Ý nghĩa: thiếu sự nhã nhặn, thiếu sự tế nhị tối thiểu.

Câu 2: Xuất xứ tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương”.

Chuyện người con gái Nam Xương là một trong hai mươi truyện (truyện thứ mười sáu) in trong tác phẩm Truyền kì mạn lục. Truyền kì mạn lục (nghĩa là ghi chép tản mạn những điều kì lạ vẫn được lưu truyền). Tác phẩm viết bằng chữ Hán, khai thác các truyện cổ dân gian và các truyền thuyết lịch sử, dã sử của Việt Nam. Nhân vật chính thường là những người phụ nữ đức hạnh, khao khát cuộc sống yên bình, hạnh phúc nhưng các thế lực bạo tàn và cả lễ giáo khắc nghiệt lại xô đẩy họ vào những cảnh ngộ éo le, oan khuất, bất hạnh.

Đây là dạng bài nghị luận xã hội. Khi làm bài tập này, các em cần đảm bảo được hai yêu cầu chính sau đây:

* Về hình thức: Trình bày bài viết đúng với yêu cầu của đề: văn bản nghị luận gồm có ba phần (mở bài, thân bài và kết bài) vào khoảng một trang giấy.

* Về nội dung: Bài làm cần đảm bảo được một số ý sau:

– Thế nào là an toàn giao thông?

An toàn giao thông là yên ổn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại trong quá trình tham gia giao thông.

– Tác hại của tai nạn giao thông: Mất an toàn giao thông đang là tình trạng phổ biến đáng báo động ở nước ta hiện nay. Tai nạn giao thông xảy ra liên tục ở các địa phương, đặc biệt là xảy ra ở các trục đường giao thông chính quan trọng và các thành phố lớn. Giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt… thường xuyên xảy ra tai nạn. Ví dụ: Theo báo cáo của Uy ban An toàn giao thông quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2009 toàn quốc xảy ra 6.231 vụ tai nạn giao thông. Cụ thể:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: 5.648 vụ. Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: 85 vụ (chết 253 người, bị thương 246 người).

+ Tai nạn giao thông đường sắt: 232 vụ (chết 99 người, bị thương 137 người).

+ Tai nạn giao thông đường thuỷ: 111 vụ (chết 125 người, bị thương 60 người).

+ Tai nạn hàng hải: 21 vụ (chết 6 người, bị thương 10 người).

– Bàn bạc mở rộng:

+ Hậu quả do tai nạn giao thông gây ra:

* Nhiều người thiệt mạng.

* Những người bị thương trở thành gánh nặng cho gia đình.

* Thiệt hại về vật chất.

* Gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sức khoẻ, công việc của nhiều người.

+ Làm thế nào để lập lại an toàn giao thông?

* Xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông.

* Nâng cao chất lượng các phương tiện giao thông.

* Đào tạo một cách bài bản những người làm chủ phương tiện giao thông.

* Giáo dục cho mọi người để nâng cao ý thức trong quá trình tham gia giao thông, phải chấp hành đúng luật lệ giao thông.

+ Liên hệ bản thân:

* Nghiêm túc chấp hành luật giao thông.

* Nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện tốt luật giao thông

Câu 4: Cảm nghĩ sau khi học bài “Phong cách Hồ Chí Minh”.

Bài làm cần trình bày được những ý sau:

1. Đặt vấn đề: Giới thiệu một vài nét về tác giả, tác phẩm

– Phong cách Hồ Chí Minh được trích từ Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị, trong Hồ Chí Minh và văn hoá Việt Nam, Viện Văn hoá xuất bản, Hà Nội, 1990.

– Bài Phong cách Hồ Chí Minh đã giúp ta thấy Bác có lối sống rất bình dị, rất Việt Nam và rất phương Đông.

Cấu Trúc Đề Thi Vào Lớp 10 Tphcm Môn Toán Năm 2022

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 TPHCM môn Toán năm 2018

Thi lớp 10 chúng tôi năm 2018

Cấu trúc đề thi môn Toán vào lớp 10 TPHCM năm 2018

Sở GD&ĐT TPHCM công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

Đề thi minh họa môn Toán tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

Những lưu ý để không bị mất điểm thi vào lớp 10 TPHCM

Ngày 12/9, Sở GD-ĐT chúng tôi tổ chức họp triển khai chuyên môn bộ môn toán bậc THCS với sự tham gia của chuyên viên, giáo viên mạng lưới môn học này của 24 quận, huyện. Trọng tâm của buổi họp là công bố cấu trúc và lấy ý kiến về đề thi minh họa đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019.

Đề thi gồm 10 câu

Đề thi bao gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm. Trong đó 5 câu đầu kiểm tra kiến thức ở cấp học, chủ yếu là lớp 9 với mức độ thông hiểu và vận dụng. Nội dung kiến thức bao gồm: Hàm số bậc nhất, hàm số bậc 2, đồ thị hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc 2, sự tương giao của 2 đường thẳng, phương trình, hệ phương trình, hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỷ số lượng giác…

Về kiến thức hình học, đó là các kiến thức về đường tròn (sự xác định, tiếp tuyến…), độ dài, diện tích hình tròn, thể tích khối hộp chữ nhật, khối chóp… Ba câu tiếp theo là vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn như lãi suất, tính phần trăm, nồng độ dung dịch, quang, nhiệt, điện, chuyển động đều… ở mức độ vận dụng. Hai câu hỏi cuối là sự vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các vấn đề thực tiễn ở mức độ vận dụng cao. Học sinh (HS) phải biết xây dựng mô hình toán học, thiết lập phương trình, hệ phương trình để giải quyết bài toán.

Ma trận đề thi vào lớp 10 môn Toán TPHCM:

Câu 1: Đồ thị hàm số – Giải phương trình ở mức độ vận dụng.

Câu 2: Định lý Viete với mức độ thông hiểu

Câu 3: Góc nội tiếp, hệ thức lượng trong tam giác vuông với mức độ vận dụng

Câu 4: Hàm số bậc nhất với mức độ thông hiểu

Câu 5: Định lý Pitagore với mức độ vận dụng

Câu 6: Tính % lời, lỗ với mức độ vận dụng

Câu 7: Định lý Thales với mức độ vận dụng

Câu 8: Phương trình bậc nhất với mức độ vận dụng

Câu 9: Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn với mức độ vận dụng cao

Câu 10: Góc giữa tia tiếp tuyến và dây cung, tam giác đồng dạng với mức độ vận dụng cao.

Thay đổi cách học, cách dạy

Từ cấu trúc này, ông Dương Bửu Lộc, chuyên viên môn toán của Sở GD-ĐT, đưa ra các yêu cầu đối với giáo viên và HS trong quá trình dạy và học. Theo ông Lộc, giáo viên phải dạy đầy đủ các kiến thức cơ bản cho HS, dạy HS cách suy nghĩ, tư duy, phân tích, phản biện; Đồng thời giáo viên cần tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, thực hành đo đạc, tính toán…

Về phía HS, ông Lộc nhấn mạnh phải nắm đầy đủ kiến thức, khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả. Bên cạnh đó đòi hỏi có khả năng đọc, tư duy, phân tích, phản biện một vấn đề. Cũng cần có kỹ năng thực hành đo đạc, tính toán, biết phân biệt số đúng, số gần đúng, biết đặt ẩn đưa về phương trình, hệ phương trình…

Trước những băn khoăn của các chuyên viên, ông Lộc khẳng định đề thi sẽ có sự giảm nhẹ trong một vài năm đầu. Đặc biệt có thể sẽ giảm nhẹ hơn so với độ khó của đề thi năm trước. Tuy nhiên giáo viên phải dạy cho HS kỹ năng đọc hiểu trong toán học.

Dự kiến ngày 14/9 TPCM sẽ công bố đề thi minh họa tất cả các môn năm 2018.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông Báo Các Môn Thi Vào Lớp 10 Thpt Năm Học 2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!