Đề Xuất 3/2023 # Quantri24H.com Biến Kiến Thức Thành Trải Nghiệm # Top 3 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 3/2023 # Quantri24H.com Biến Kiến Thức Thành Trải Nghiệm # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quantri24H.com Biến Kiến Thức Thành Trải Nghiệm mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG

 Hiện tại, năng suất lao động của Việt Nam đang thấp so với các nước trong khu vực, năng suất lao động chúng ta đang sem sem với Lào và Campuchia. Năm 2018 này chúng ta chính thức gia nhập vào cộng đồng ASEAN, tức là mỗi cá nhân đều có thể làm việc tự do trong các nước ASEAN. Điều này cho thấy rằng những công việc lương cao sẽ rơi vào tay các người lao động đến từ các nước có năng suất lao động cao hơn và chúng ta có thể mất việc trên chính đất Việt Nam.

Vậy làm thế nào để năng cao năng suất lao động của người Việt Nam, đã có rất nhiều hội thảo, sáng kiến để nâng cao năng suất lao động, tuy nhiên tất cả đều chưa thực hiệu quả như mong đợi.

Một quan điểm cho rằng năng suất lao động kém phần lớn là do người lãnh đạo và người quản lý trực tiếp có trình độ tổ chức sản xuất quá kém. Chúng tôi đồng tình với quan điểm này, vì người lao động nếu không tạo động lực làm việc và không có cơ chế giám sát hiệu quả thì họ vẫn làm việc ăn lương thơi gian thay vì hiệu quả công việc.

Phân loại công việc:

Điều đầu tiên là mỗi người lao động có trách nhiệm thống kê tất cả các nhiệm vụ công việc hiện tại ở vị trí công việc của mình, sau đó xếp chúng vào 4 ô sau:

Ưu tiên 1: Nhiệm vụ vừa quan trọng vừa khẩn cấp;

Ưu tiên 2: Nhiệm vụ quan trọng chưa khẩn cấp;

Ưu tiên 3: Nhiệm vụ khẩn cấp, không quan trọng;

Ưu tiên 4: Nhiệm vụ không quan trọng, không khẩn cấp.

Khi bố trí nhiệm vụ công việc thực hiện trong ngày phải tuân theo nguyên tắc sau:

Ưu tiên 1: 15 – 20% – Công việc bắt tay làm ngay. Chúng thường là những nhiệm vụ bất ngờ (những sự cố quan trọng không lường trước được) hoặc bị bỏ lại sau cùng (các công việc quan trọng sắp hết deadline), bao gồm:

Khủng hoản: các sự cố bất ngờ như cháy nổ, …

Công việc đến hạn: những công việc bị trể hạng, bị bỏ quên hoặc thực hiện không kịp…

Một vài cuộc họp quan trọng: các cuộc họp đột xuất về chiến lược, mục tiêu, thị trường, …

Vấn đề cấp bách: Các vấn đề quan trọng phát sinh phải làm ngay;

Những vấn đề khách hàng: Các phàn hồi của khách hàng.

Yêu cầu khẩn cấp của sếp: các chỉ đạo khẩn cấp của sếp.

Ưu tiên 2: 60 – 65 % – Lập kế hoạch rõ ràng, theo dõi tiến độ chặt chẽ, tập trung thực hiện. Chúng thường là những nhiệm vụ thiết yếu, bao gồm:

Các kế hoạch, chiến lược, mục tiêu;

Phân quyền;

Phát triển cá nhân: đào tạo, coaching, …;

Công việc chính theo Mô tả công việc;

Xây dựng mối quan hệ khách hàng, nội bộ tổ chức;

Tìm kiếm cơ hội.

Ưu tiên 3: 10 – 15 % – Phân quyền, giảm thiểu. Chúng thường là những công việc không quan trọng nhưng nó có ảnh hưởng đến kết quả công việc khác, bao gồm:

Công việc không quan trọng đột xuất;

Thư từ, email, điện thoại;

Các cuộc họp thông thường;

Các vấn đề cấp bách cần làm…

Ưu tiên 4: < 5% – Cố gắng loại bỏ. Chúng thường 4 là những công việc lãng phí, bao gồm:

Các công việc vô bổ;

Tán gẫu;

Hoạt động “giải trí”;

Tea Breaks;

Đọc báo (mục đích cá nhân), …

  Loại bỏ thao tác thừa:

  Tiếp theo là loại bỏ thao tác thừa, bước này chỉ áp dụng các công việc ưu tiên 2, quản lý phải tiến hành khảo sát và loại bỏ thao tác thừa để rút ngắn quá trình làm việc. Cách thức thực hiện như sau:

  Ở mỗi công việc ưu tiên 2, chia các bước thực hiện trong mỗi công việc đó thành 3 nhóm:

  Tác nghiệp chính: là những tác nghiệp thực sự tạo ra giá trị trực tiếp cho công việc;

  Tác nghiệp đi kèm: là những tác nghiệp không trực tiếp sinh ra giá trị, nhưng nó lại cần thiết cho sự đạt được mục tiêu;

  Tác nghiệp ngoài lề: là những tác nghiệp không mang giá trị cho công việc cũng không cần thiết.

  Sau khi hoàn thành phân loại tiến hành thực hiện như sau:

  Tác nghiệp chính: tập trung vào công việc để đạt được mục tiêu;

  Tác nghiệp đi kèm: Rút ngắn hoặc phân quyền;

  Tác ngoài lề: Loại bỏ.

   Ví dụ: Công việc của một nhân viên kinh doanh:

  Nhiệm vụ gặp khách hàng giới thiệu sản phẩm:

  Liên lạc khách hàng (điện thoại hoặc email);

  Lên kế hoạch cuộc gặp;

  Chuẩn bị hồ sơ giới thiệu sản phẩm;

  Trang điểm;

  Đi đến nơi hẹn;

  Gặp khách hàng và làm việc.

  Phân loại tác nghiệp như sau:

  Tác nghiệp chính: 6 à Tập trung để thuyết phục khách hàng mua hàng;

  Tác nghiệp đi kèm: 1,2,3,5 à Phân quyền, rút gọn (Liên lạc khách hàng: rút ngắn thời gian liên lạc, Lên kế hoạch cuốc gặp: soạn sẵn form mẫu có sẵn tiêu đề và nội dung dùng chung, chuẩn bị hồ sơ: nhờ admin hỗ trợ, đi đến điểm hẹn: chọn địa điểm hẹn có lộ trình đi ngắn nhất).

  Tác nghiệp ngoài lề: 4 à Loại bỏ (trang điểm trước khi vào công sở).

   Xây dựng trình tự làm việc

   Sau khi đã loại bỏ các tác nghiệp ngoài lề, Quản lý tiến hành xây dựng lại trình tự thực hiện cho các nhiệm vụ công việc.

   Trường hợp công việc nhiều người làm, nhưng có một người làm giỏi nhất: Quan sát và ghi nhận lại trình tự người giỏi nhất làm chuẩn;

   Trường hợp công việc có nhiều người làm, nhưng hiệu suất ngang nhau: Quan sát tất cả các người thực hiện đó, ở mỗi bước xác định người nào có cách làm hay nhất làm chuẩn. Tổng hợp các bước đó lại thành trình tự làm việc cho công việc đó;

   Đối với công việc chỉ có 1 người làm: Quản lý trực tiếp quan sát người thực hiện công việc, loại bỏ những động tác không cần thiết, chuẩn hoá lại thành trình tự thực hiện công việc.

    Định mức thời gian công việc:

    Định mức thời gian công việc là chúng ta định mức thời gian thực hiện cho mỗi bước công việc (nếu công việc có tính gián đoạn) và thời gian hoàn thành 1 công việc.

    Trường hợp công việc có nhiều người làm: Chọn 2 – 5 người thực hiện theo trình tự đã được lập ở bước 3, sau đó đo thời gian thực hiện từng người, chọn người có thời gian ngắn nhất làm chuẩn.

    Trường hợp công việc chỉ có 1 người làm: Trưởng phòng cho nhân viên thực hiện theo trình tự đã lập bước 3 và trực tiếp quan sát nhân viên thực hiện, sau đó loại ra các thao tác thừa. Tính toán lại thời gian thực tế làm việc và định mức cho công việc đó.

    Ghi chú:

    Trường hợp công việc có tính gián đoạn, thời gian định mức sẽ được xác lập dựa trên người thực hiện bước công việc đó có thời gian thực hiện ngắn nhất.

    Thời gian định mức là thời gian dựa trên người có hiệu quả công việc cao nhất, không tính thời gian trung bình.

     Giao Việc:

     Đối với những công việc có tính đột xuất nhóm Ưu tiên 1 và nhóm công việc ưu tiên 3 hoặc ưu tiên 4, chúng ta không cần thiết phải xây dựng trình tự công việc. Trường hợp này việc đo lường năng suất dựa trên tiêu chí giao việc.

     Khi giao việc là giao mục tiêu công việc, tức là giao việc phải tuân thủ yếu tố SMART, chúng bao gồm 5 yếu tố sau:

     Cụ thể: người thực hiện công việc hiểu được công việc được giao và biết được cách thức thực hiện công việc đó;

     Đo lường được kết quả: có thể đánh giá mức độ hoàn thành công việc rõ ràng, không cảm tính;

     Có tính thách thức: Người thực hiện công việc phải nỗ lực mới đạt được kết quả như mục tiêu đề ra;

     Có tính khả thi: người thực hiện công việc có khả năng đạt được mục tiêu đề ra;

     Có thời gian hoàn thành: thời hạn hoàn thành công việc rõ ràng.

     Ví dụ: Giao việc làm báo cáo.

     Giao việc cho nhân viên làm báo cáo tháng theo SMART như sau: Mr. Hải nộp báo cáo tháng trước 10 giờ ngày mai, nội dung đầy đủ như form mẫu, dữ liệu chính xác và viết ngắn gọn.

     Yếu tố SMART: S (cụ thể): Viết và nộp báo cáo tháng, M (đo lường): Đầy đủ và chính xác, A&R (thách thức & khả thi): thông thường thì 11:00 mới xong báo cáo, T (thời gian): trước 10 giờ.

      Đo lường năng suất lao động

      Mỗi người thực hiện công việc tiến hành đo lường hiệu suất làm việc hàng ngày của mình như sau:

      Lập kế hoạch các công việc cần thực hiện trong ngày và thời gian định mức cho việc thực hiện công việc đó (thực hiện theo form F03.);

      Cuối ngày nhập lại thời gian thực tế thực hiện công việc đó, tính lại hiệu suất làm việc.

      Hiệu suất làm việc được tính như sau (không tính tăng ca và ngày thứ 7):

      Thời gian thực hiện CV theo KH       Thời gian thực hiện CV theo KH

      Hiệu suất làm việc  (%) =                                                          x

      Thời gian thực tế thực hiện CV                            y (giờ)

      Năng suất làm việc trong tháng, được tính bằng trung bình các ngày làm việc;

      Năng suất làm việc của năm được tính bằng trung bình năng suất làm việc các tháng.

      Ghi chú:

      Y là thời gian làm việc chuẩn theo hợp đồng làm việc (8 giờ/ ngày – các thời gian chết). Thông thường người ta lấy 7,5 giờ (8 giờ/ ngày – 30 phút đi vệ sinh và chuẩn bị đầu giờ làm việc).

      Đối với những ngày xin đi trễ, về sớm hoặc nghỉ 1 buổi không đo lường năng suất lao động cho ngày đó.

       Cải tiến năng suất làm việc:

       a. Rà soát lại trình tự làm việc: Quản lýcó trách nhiệm định kỳ rà soát lại trình tự thực hiện của nhân viên phòng ban mình để tìm cơ hội cải tiến nâng cao năng suất lao động như sau:

       Hãy dành thời gian nghiên cứu các thao tác mà nhân viên của bạn mất nhiều thời gian nhất à tìm ra giải pháp cắt ngắn thời gian thao tác.

       Hãy tìm cách cắt bỏ hoặc hạn chế các tác nghiệp đi kèm để tăng năng suất làm việc.

       Hãy chú ý đến những người luôn bận rộn.

       Điều chỉnh lại định mức thời gian định kỳ để năng cao năng suất lao động.

       b. Thực hiện triệt để 5S trong công việc:

       S1: Tất cả các nhân viên phải sàng lọc công việc phát sinh mình hàng ngày theo 4 mức độ ưu tiên, tập trung loại bỏ các ưu tiên nhóm 4, các thao tác ngoài lề. Hạn chế các ưu tiên nhóm 3 và các tác nghiệp đi kèm.

       S2: Sắp xếp lại trình tự làm việc công việc hàng ngày, xây dựng kế hoạch làm việc và thời gian thực hiện cho từng công việc.

       S3: Hãy làm sạch sẽ các công việc của mình hàng ngày, hạn chế để công việc sang ngày hôm sau.

       S4: Tiến hành đánh giá hiệu suất làm việc hàng ngày để tìm cơ hội cải tiến nâng cao năng suất, cải tiến tiêu chuẩn công việc.

       S5: Tiến hành chia sẽ kiến thức về thực hiện công việc để tất cả các đồng nghiệp đều làm việc hiệu quả cao như nhau. Hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu của phòng.

       Nguyễn Hoàng Em

       Trải Nghiệm Windows 10 20H2 Và Những Thay Đổi Mới

       Mùa thu năm nay, phiên bản Windows 10 20H2 sẽ được chính thức ra mắt. Tuy chỉ là một bản nâng cấp nhưng những thay đổi của nó sẽ khá rõ ràng vì nhiều cải tiến về mặt thiết kế. Bạn có sẵn sàng cập nhật hệ điều hành của mình?

       Cách thức cài đặt trải nghiệm

       Ở phần Setting giao diện, bạn có thể chọn giữa Dark (tối), Light (sáng), Custom nhưng với giao diện sáng, MS đã làm mọi thứ nhìn hiện đại và đẹp mắt hơn trước, đáng chú ý nhất là ở giao diện start menu và hiệu ứng trong suốt ở các thành phần giao diện.

       Ở dưới Taskbar, Windows 10 giờ đây có thể cung cấp một bố cục cá nhân hóa hơn, thân thiện với từng người dùng hơn. Ví dụ, nếu bạn liên kết điện thoại Android của mình với máy tính, bạn sẽ thấy ứng dụng Điện thoại được ghim trong thanh tác vụ. Hay nếu bạn có tài khoản Xbox Live, thì bạn cũng sẽ thấy ứng dụng Xbox ở đây. Trải nghiệm này chỉ có sẵn khi người dùng tạo tài khoản mới hoặc các trường hợp đăng nhập đầu tiên. Microsoft không có kế hoạch thay đổi cách bố trí Thanh tác vụ trên các tài khoản hiện có.

       Cải thiện chức năng thông báo

       Ở mỗi thông báo giờ đây sẽ có một icon (biểu tượng) nhỏ trên cùng để hiển thị cho người dùng biết thông báo là của ứng dụng nào. Tính năng Focus Assist tự ẩn thông báo khi chơi game cũng không còn mặc định. Nếu muốn dùng chức năng này thì bạn cần vào phần Settings đặt lại.

       Phím tắt Alt + TAB là tổ hợp phím quen thuộc để chúng ta quản lý các ứng dụng và trang web đang mở trên máy tính. Nhưng trước đây chức năng này chỉ đơn giản là để hiển thị. Ở bản Windows 10, chúng còn có thể đưa bạn đến phần mềm/trang web/cửa sổ mình cần một cách nhanh chóng và tiện lợi. Nếu không cần tính năng này thì người dùng cũng có hể tắt đi. Ngoài ra, giờ đây bạn có thể di chuột qua các trang web được ghim để xem tất cả các tab đang mở cho trang web đó trên bất kỳ cửa sổ trình duyệt nào.

       Phiên bản 20H2 cung cấp tính năng hiển thị từng tab đang mở của Edge để truy cập nhanh hơn.

       Thau đổi ở Windows Setting

       Thay đổi linh tinh khác

       Microsoft Edge mới hiện đã được cài đặt sẵn.

       Trải nghiệm cảm ứng được tối ưu hóa hơn khi ở chế độ máy tính để bàn.

       Focus Assistant sẽ không còn cung cấp cho người dùng bản tóm tắt các thông báo bị bỏ lỡ khi Focus Focus bị tắt.

       Sử dụng Tài khoản Microsoft của bạn, Windows 10 giờ đây sẽ tự động ghim điện thoại, Office hoặc ứng dụng Xbox của bạn vào Thanh tác vụ khi thiết lập PC chạy 20H2 lần đầu tiên.

       Cải thiện hỗ trợ cho các đường dẫn tệp không phải ASCII cho Phản hồi sự cố tự động (ATP) của Microsoft Defender Advanced Threat Protection (IR).

       Sửa lỗi

       Đã khắc phục sự cố khiến thông báo lỗi hiển thị bằng ngôn ngữ tiếng Anh Hoa Kỳ (en-US) thay vì bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh bạn đã chọn. Điều này xảy ra khi bạn cài đặt gói ngôn ngữ không phải tiếng Anh trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất.

       Đã sửa thông báo bánh mì nướng xuất hiện khi khởi động lại khi bạn cập nhật từ Windows 10, phiên bản 2004.

       Đã khắc phục sự cố khiến các chuỗi không phải tiếng Anh biến mất, điều này có thể ảnh hưởng đến văn bản trên các ô của menu Bắt đầu.

       Đã khắc phục sự cố ngăn bạn sử dụng chức năng chia sẻ trong Microsoft Office. Điều này xảy ra khi truy cập có điều kiện được kích hoạt.

       Đã khắc phục sự cố xảy ra khi ứng dụng của bên thứ ba tải các tab ẩn vào Tùy chọn Internet.

       Đã khắc phục sự cố trong chế độ Microsoft Edge IE xảy ra khi bạn mở nhiều tài liệu từ trang SharePoint.

       Đã khắc phục sự cố trong chế độ Microsoft Edge IE xảy ra khi bạn duyệt bằng các liên kết neo.

       Đã khắc phục sự cố với việc dán nội dung hỗn hợp của hình ảnh và văn bản từ Microsoft Word vào Internet Explorer.

       Đã khắc phục sự cố có thể khiến trình duyệt Microsoft bỏ qua máy chủ proxy không chính xác.

       Đã khắc phục sự cố trong dịch vụ Thông báo đẩy Windows (WNS) ngăn bạn chọn giao diện mạng riêng ảo (VPN) để thực hiện các kết nối ra bên ngoài. Do đó, bạn mất kết nối với dịch vụ WNS khi sử dụng đường hầm bắt buộc được sử dụng.

       Đã xử lý một sự cố có thể khiến Công cụ phóng đại ngừng hoạt động trong Microsoft Excel trong một số trường hợp nhất định. Do đó, Microsoft Excel cũng có thể ngừng hoạt động.

       Đã giải quyết một vấn đề ngăn bạn cài đặt một số ứng dụng .msi. Điều này xảy ra khi một thiết bị được quản lý bởi Chính sách nhóm chuyển hướng thư mục AppData sang thư mục mạng.

       Đã khắc phục sự cố có thể hiển thị nội dung dải động cao 4K (HDR) tối hơn mong đợi khi bạn định cấu hình một số hệ thống không phải HDR cho Truyền phát HDR.

       Đã khắc phục sự cố khiến các cửa sổ con mới nhấp nháy và xuất hiện dưới dạng hình vuông màu trắng trên các thiết bị máy chủ được định cấu hình cho độ tương phản hình ảnh rõ nét.

       Đã khắc phục sự cố khiến trang Cài đặt đóng đột ngột, điều này ngăn các ứng dụng mặc định được thiết lập đúng cách.

       Đã giải quyết một vấn đề khiến tất cả các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP) mở bị đóng đột ngột. Điều này xảy ra khi trình cài đặt của họ gọi Trình quản lý khởi động lại để khởi động lại File Explorer (explorer.exe).

       Đã khắc phục sự cố ngăn các ứng dụng Windows 8.1 chiếu lên màn hình phụ khi các ứng dụng đó sử dụng API StartProjectingAsync.

       Đã khắc phục sự cố ngăn các tính năng an toàn của gia đình, như giới hạn thời gian và báo cáo hoạt động, hoạt động trên các thiết bị ARM64.

       Đã khắc phục sự cố với bản xem trước của Trình khám phá tệp .msg khi cài đặt Microsoft Outlook 64-bit.

       Đã khắc phục sự cố gây ra lỗi dừng KernEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139) khi Windows tiếp tục từ chế độ Ngủ và bật một số tai nghe Bluetooth nhất định.

       Đã khắc phục sự cố có thể ngăn các tiện ích đặt lại trình điều khiển hiển thị nhất định cài đặt lại cùng trình điều khiển trên hệ thống.

       Đã sửa lỗi độ tin cậy trong WDF01000.sys.

       Đã khắc phục sự cố gây rò rỉ bộ nhớ khi ứng dụng gọi hàm CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle (). Bộ nhớ bị rò rỉ được thu hồi khi đóng ứng dụng.

       Đã khắc phục sự cố ngăn một số máy tự động chuyển sang chế độ Ngủ trong một số trường hợp do Microsoft Defender ATP Auto IR.

       Đã khắc phục sự cố ngăn một số máy chạy Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management thành công.

       Đã khắc phục sự cố ngăn Microsoft Defender ATP áp dụng loại trừ tệp trong một số trường hợp, dẫn đến sự cố tương thích ứng dụng.

       Đã khắc phục sự cố trong Microsoft Defender ATP, ngăn một số máy báo cáo các ứng dụng đã cài đặt lên Quản lý Nguy cơ & Nguy hiểm.

       Đã khắc phục sự cố khiến điều tra tự động thất bại trong Microsoft Defender ATP.

       Cải thiện khả năng của Microsoft Defender ATP để xác định các hoạt động tiêm mã độc.

       Đã khắc phục sự cố ngăn một số ứng dụng in sang máy in mạng.

       Đã khắc phục sự cố có thể khiến máy in trở thành thiết bị ẩn trong Trình quản lý thiết bị sau khi khởi động lại.

       Đã khắc phục sự cố có thể khiến bảng điều khiển Quản lý in hiển thị lỗi tập lệnh khi bạn bật tùy chọn Chế độ xem mở rộng.

       Đã khắc phục sự cố khiến in ấn bị lỗi trong một số trường hợp nhất định.

       Đã khắc phục sự cố có thể ngăn thiết bị Windows 10 truy cập internet khi sử dụng modem LTE mạng diện rộng không dây (WWAN). Tuy nhiên, Chỉ báo Trạng thái Kết nối Mạng (NCSI) trong khu vực thông báo vẫn có thể cho biết rằng bạn đã kết nối với internet.

       Đã khắc phục sự cố có thể ngăn kết nối internet trên một số modem di động sau khi nâng cấp lên Windows 10, phiên bản 2004.

       Đã khắc phục sự cố khiến các ứng dụng điện thoại bị mất bốn chữ số đầu tiên.

       Đã khắc phục sự cố với bitmap chẵn lẻ trong bộ nhớ có thể gây ra sự cố toàn vẹn dữ liệu trên Không gian lưu trữ chẵn lẻ.

       Đã khắc phục sự cố ngăn việc tạo nhóm lưu trữ bằng Quản lý không gian lưu trữ trong bảng Điều khiển.

       Đã khắc phục sự cố có thể khiến quy trình Hỗ trợ từ xa của Microsoft (msra.exe) ngừng hoạt động khi người dùng đang nhận hỗ trợ trong phiên máy tính. Lỗi là 0xc0000005 hoặc 0xc0000409.

       Một số vấn đề phát sinh

       Driver card wifi intel có thể không tương thích và khiến wifi, bluetooth không hoạt động được.

       Lỗi windows explorer (lỗi này muôn thuở vẫn ko khắc phục được), mở lên bị crash (do Onedrive loading kém là chủ yếu).

       Một số phần mềm khi dùng sẽ không ổn định, nhất là các phần mềm dùng với card đồ họa rời để render. Với gói cập nhật mới cũng đã ổn hơn.

       Cảm nghĩ của bạn về bài viết

       +1

       0

       +1

       0

       +1

       0

       +1

       0

       +1

       0

       +1

       0

       +1

       0

       Facebook

       Twitter

       Email

       Telegram

       Lợi Ích Từ Đậu Rồng, Phổ Biến Kiến Thức, Kiến Thức Y Tế Học Đường, Sinh Viên Đang Học

       Đậu rồng còn có tên khác là Đậu khế, Đậu vuông, hay Đậu có cánh (winged bean), có tên khoa học là Psophocarpus tetragonolobus, họ Đậu.

       Dân gian hay trồng để lấy trái ăn như các loại rau xanh khác, và khi quả già thì mới lấy hạt. Cây đậu rồng được trồng nhiều ở các nước Đông Nam Á như Ấn độ, Burma, Sri Lanka, Thái lan, Philippines và Indonesia.

       Ở nước ta đậu rồng được trồng nhiều ở các tỉnh phía nam, cây mọc leo như các loại dây nho, cao trung bình khoảng 3-4m và sống lâu năm, trái thuộc dạng quả đậu nhưng có rìa tạo thành 4 cánh mép dợn sóng, trong chứa nhiều hạt, ngày nay người ta cho lai nhiều giống hạt như màu vàng, trắng, nâu hoặc đen.

       Hầu hết các thành phần của quả đều có thể ăn được và rất ngon, củ, lá non và hoa được dùng làm món xà lách hoặc rau ghém. Đậu rồng có trong phần lớn các món ăn hàng ngày của người Phillipines, họ xem nó là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và gọi là “Sigarilyas”. Hạt đậu rồng khô cũng giống như hạt đậu nành thường được ép và chế biến thành dầu ăn thực vật, hoặc xay thành bột để làm thực phẩm bổ sung nguồn protein phòng chống suy dinh dưỡng.

       Đậu rồng có vị hơi nhẫn giống như vị của rau diếp, còn hoa thì lại giống như các loại nấm. Theo các kết quả phân tích cho thấy trong thành phần đậu rồng có chứa rất nhiều protein (hơn 50%), trong đó gồm 18 loại axit amin cần thiết cho cơ thể, 10 loại khoáng tố gồm Fe, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn, Se, Na, K, P, nhiều vitamin A, C, vitamin nhóm B, nhiều loại đường đơn, chất xơ và một ít chất béo.

       Mọi người thích ăn sống vì đậu rồng rất dòn và ngon khi còn tươi và chỉ cần cầm tay ăn, có khi luộc sơ rồi ăn không cần đun chín quá sẽ mềm và bớt ngon. Tốt nhất là nên mua lúc mới hái còn tươi, không nên bảo quản lâu trong tủ lạnh vì nó sẽ bị biến màu và giảm chất lượng. Toàn cây đều sử dụng được, lá làm rau ăn, hoa được dùng trong các món bánh, mùi của hạt đậu rồng giống như mùi măng tây, rễ giống như khoai tây nhưng được biết là nó giàu chất dinh dưỡng hơn cả khoai tây. Hạt phơi khô đem rang được chế biến thành một loại thức uống có hương vị giống như cà phê rất ngon.

       Những lợi ích cho sức khỏe con người từ đậu rồng:

       * Đậu rồng có hàm lượng canxi cao nhất trong số tất cả các loại đậu và vì vậy, rất có lợi cho khung xương của con người. Sự có mặt của canxi trong các loại đậu giúp trong việc sản xuất và bảo trì hệ thống xương cốt và cung cấp sức mạnh để vượt qua bệnh tật và phòng chống loãng xương.

       * Đậu rồng cũng là một nguồn khoáng sản tự nhiên, cung cấp cho con người rất nhiều vitamin (A,C), là những vitamin giúp gia tăng sức đề kháng và chống lão hóa tế bào, Fe giúp phòng chống thiếu máu, và nhiều men tiêu hóa thiên nhiên có lợi cho sức khỏe.

       * Là một cây họ đậu nên đậu rồng chứa hàm lượng cao protein và vì vậy có có thể thay thế cho protein từ động vật, tốt cho người ăn chay và phòng bệnh suy dinh dưỡng.

       Chú ý khi mua và bảo quản đậu rồng:

       – Lựa trái đậu tươi, không héo và nhất là không có đốm nâu trên trái.

       – Trước khi ăn cần rửa sạch dưới vòi nước, để ráo, cắt bỏ cuống.

       – Để bảo quản tốt, nên cho vào bao nylon gói kín, để trong tủ lạnh, nhưng tối đa chỉ nên giữ trong 2 ngày.

       Nguồn: Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe TP.HCM

       Cách Trải Nghiệm Tính Năng Picture

       Chế độ Picture-in-Picture, thường được viết tắt là PiP, được Google kích hoạt cho trình duyệt Google Chrome. Đó là một cách tiện dụng cho phép bạn xem video trong một cửa sổ nổi nhỏ bên ngoài cửa sổ trình duyệt hoặc trên bất kỳ cửa sổ nào khác.

       Chế độ này cho phép bạn để mắt đến video được mở trong trình duyệt Chrome trong khi tương tác với các trang web và ứng dụng khác. Tuy nhiên, chỉ có thể phát một video PIP tại một thời điểm trên màn hình. Cửa sổ nổi sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải của màn hình. Bạn có thể thay đổi kích thước hoặc kéo cửa sổ nổi sang vị trí khác.

       Chế độ này có sẵn cho tất cả các nền tảng chính như Windows, Linux, macOS và ChromeOS chạy Google Chrome 70.

       Bật Picture in Picture trong Google Chrome trên Debian 10

       Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích cách bật chế độ Picture-in-Picture trong Google Chrome trên Debian 10. Cần lưu ý rằng bạn không thể phát mọi video ở chế độ PiP. Tuy nhiên, YouTube và Daily Motion sẽ hoạt động ở chế độ PiP.

       Lưu ý: Bài viết sẽ sử dụng hệ điều hành Debian 10 để mô tả quy trình được đề cập trong bài viết này. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cùng một phương pháp trong các phiên bản trước của Debian.

       Nếu có bất kỳ bản cập nhật nào, hãy tải bản cập nhật đó để có phiên bản Chrome mới nhất. Sau khi hoàn tất, hãy khởi chạy lại Chrome và bây giờ bạn đã sẵn sàng để bật chế độ Picture-in-Picture.

       Thực hiện theo các bước bên dưới để bật chế độ Picture-in-Picture trong Google Chrome.

       Thêm tiện ích mở rộng

       Mở Google Chrome trong hệ điều hành Debian. Sau đó điều hướng đến Chrome Web Store để tìm tiện ích mở rộng Picture-in-Picture. Sau khi tìm thấy nó, hãy nhấp vào nút Add to Chrome để thêm tiện ích mở rộng vào trình duyệt Chrome của bạn.

       Nhấp Add to Chrome

       Sau khi làm theo bước trên, một hộp thoại sẽ xuất hiện để bạn phê duyệt việc này, nhấp vào Add extension.

       Chọn Add extension

       Khi tiện ích mở rộng được thêm vào, bạn sẽ nhận được thông báo.

       Khi tiện ích mở rộng được thêm vào, bạn sẽ nhận được thông báo

       Kích hoạt tiện ích mở rộng

       Khi bạn đã hoàn thành việc thêm tiện ích mở rộng, giờ đây bạn có thể kiểm tra tính năng PiP mới. Để kiểm tra chế độ PiP, hãy mở bất kỳ video nào. Bạn sẽ thấy biểu tượng PiP ở góc trên cùng của trình duyệt. Nhấn vào đó để kích hoạt chế độ PiP. Ngoài ra, nhấp chuột phải vào video 2 lần và từ menu tùy chọn xuất hiện, chọn Picture in picture.

       Chọn Picture in picture

       Ngay sau khi chọn tùy chọn này, bạn sẽ thấy cửa sổ pop-up chứa video ở góc dưới bên phải màn hình.

       Bây giờ, bạn có thể thay đổi kích thước video và kéo nó đến một vị trí khác quanh màn hình. Cửa sổ nổi ban đầu xuất hiện với kích thước nhỏ. Để thay đổi kích thước của nó, hãy đặt con trỏ trên cạnh của cửa sổ và kéo dài nó đến kích thước mong muốn. Bạn cũng có thể phát và tạm dừng video từ cửa sổ nổi này. Để đóng video, nhấp vào nút X ở góc cửa sổ của nó.

       Chế độ xem video nổi trên desktop

       Bạn có thể thấy một video nổi trong khi làm việc trên trình quản lý file của hệ điều hành.

       Bạn có thể thấy một video nổi trong khi làm việc trên trình quản lý file của hệ điều hành

       Đó là cách bạn có thể bật chế độ hình ảnh trong trình duyệt Google Chrome để thưởng thức video khi đa nhiệm trên Debian 10. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu tắt cửa sổ trình duyệt chính, cửa sổ nổi cũng sẽ đóng.

       Hướng dẫn dùng Picture-in-Picture trên Google Chrome Canary

       Chúng ta sẽ cài đặt tiện ích mở rộng Picture-in-Picture do lập trình viên Kasik96 phát triển. Tuy nhiên, để sử dụng được tiện ích này bạn cần cài đặt trình duyệt bản Google Chrome Canary.

       Sau đó tải tiện ích mở rộng Picture-in-Picture Master theo link bên dưới.

       https://github.com/beaufortfrancois/picture-in-picture-chrome-extension/archive/master.zip

       Tiện ích sẽ được tải xuống với định dạng file zip. Bạn hãy giải nén tiện ích để sử dụng.

       Bước 2:

       Trên trình duyệt Google Chrome Canary, nhấn chọn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải trình duyệt, chọn mục Công cụ khác rồi chọn tiếp Tiện ích mở rộng.

       Bước 3:

       Tại giao diện quản lý các tiện ích mở rộng cài đặt trên trình duyệt, kích hoạt Chế độ dành cho nhà phát triển bằng cách gạt thanh ngang. Tiếp đến người dùng chọn mục Tải tiện ích đã giải nén để thêm tiện ích Picture-in-Picture Master.

       Xuất hiện giao diện thư mục trên máy tính. Bạn tìm tới thư mục Picture-in-Picture đã giải nén rồi nhấn chọn để thêm vào Chrome. Nhấn OK để thêm vào Chrome.

       Bước 4:

       Sau đó, chúng ta cần tùy chỉnh tiếp để tiện ích Picture-in-Picture có thể hoạt động trên trình duyệt Chrome. Truy cập vào địa chỉ chrome://flags/ để tùy chỉnh trong Chrome Flag.

       Lưu ý với bạn đọc, đây là trang tùy chỉnh dành cho nhà phát triển nên khi nào cần mới truy cập. Không sử dụng nhiều vì sẽ gây lỗi trình duyệt, hay kích hoạt nhầm tính năng đang thử nghiệm nên sẽ không sử dụng ổn định.

       Bước 5:

       Trong giao diện này, nhấn tổ hợp phím Ctrl + F trên Windows, hoặc Cmd + F trên Mac và nhập vào ô tìm kiếm theo danh sách bên dưới.

       #enable-experimental-web-platform-features

       #enable-surfaces-for-videos

       #enable-picture-in-picture

       Nhìn xuống bên dưới, chuyển trạng thái từ Tắt (Disable) sang Kích hoạt (Enabled).

       Hoặc từ trạng thái Mặc định (Default) sang Kích hoạt (Enabled).

       Bước 6:

       Cuối cùng nhấn vào nút Relaunch Now để khởi động lại trình duyệt và áp dụng thay đổi mới.

       Bước 7:

       Truy cập vào trang video như YouTube chẳng hạn. Nhấn vào video muốn xem trên Google Canary và nhấn vào biểu tượng hình chữ nhật bên phải thanh nhập địa chỉ trình duyệt.

       Ngay lập tức cửa sổ thu nhỏ video sẽ xuất hiện ở góc phải dưới cùng màn hình, đồng thời ở giao diện chính phát video sẽ thông báo đang sử dụng chế độ Hình trong hình. Với giao diện video tính năng Picture-in-Picture trên Google Chrome này, bạn có thể vừa theo dõi video vừa làm những công việc khác.

       Như vậy, với tiện ích mở rộng Picture-in-Picture, người dùng đã có thể xem video chế độ thu nhỏ trên trình duyệt Google Chrome. Hiện tại, người dùng sẽ cần sử dụng trình duyệt bản Google Chrome Canary để có được tính năng Picture-in-Picture.

       Bạn đang đọc nội dung bài viết Quantri24H.com Biến Kiến Thức Thành Trải Nghiệm trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!