Đề Xuất 3/2023 # Phục Hồi Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 3 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 3/2023 # Phục Hồi Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phục Hồi Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Vậy khi nào họ sẽ chuyển anh tới chỗ phục hồi chức năng?

So when are they gonna move you to rehab?

OpenSubtitles2018.v3

Đó là ý nghĩa của việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân và mục đích giáo dục

That’s the point of rehabilitation or education.

QED

Chân cậu bé sẽ hoạt động bình thường sau khi phục hồi chức năng.

His leg should be functional after some rehab.

OpenSubtitles2018.v3

nó không đến các phòng khám phục hồi chức năng.

it’s not going to rehab clinics.

OpenSubtitles2018.v3

Phục hồi chức năng là một phản đề với sự phấn khởi…

Rehab is the antithesis of exciting…

OpenSubtitles2018.v3

Sau đó, tôi được chuyển đến thủ đô Budapest để phục hồi chức năng.

Later, I was transferred to the capital city, Budapest, for rehabilitation.

jw2019

Thực sự là có ích hơn nếu anh tự đi điều trị phục hồi chức năng.

Really, it’s more helpful if you do the prescribed rehab yourself.

OpenSubtitles2018.v3

Rồi những người làm việc tại các trung tâm phục hồi chức năng.

The person who worked at the rehabilitation center.

QED

Ở đó tôi tham dự một chương trình phục hồi chức năng.

There I entered a rehabilitation program.

jw2019

Hôm nay Daniel đã đi gặp Sara ở trung tâm phục hồi chức năng.

Daniel went to see Sara at the rehab center today.

OpenSubtitles2018.v3

Chị Mabel, sống ở Argentina, từng là kỹ thuật viên phục hồi chức năng và rất năng động.

Mabel, in Argentina, led an active life and worked as a physical-rehabilitation therapist.

jw2019

Từ chuyên môn tốt nghiệp của mình, Fossey đã bắt đầu sự nghiệp trong ngành phục hồi chức năng này.

Initially following her college major, Fossey began a career in occupational therapy.

WikiMatrix

Phục hồi chức năng sau mổ thương là một quy trình hai bước bất động (nằm) và vật lý trị liệu.

After surgery rehabilitation is usually a two-stage process of immobilization and physical therapy.

WikiMatrix

Và chúng ta, tất cả chúng ta, không phải cần được sửa chữa, bảo trì, và phục hồi chức năng sao?

And are we not, all of us, in need of repair, maintenance, and rehabilitation?

LDS

Đó là một bác sĩ chuyên phục hồi 1 chức năng thần kinh thông qua nhiều kỹ thuật giải phẫu khác nhau.

It’s a doctor who is trying to improve a neurological function through different surgical strategies.

ted2019

Những vi khuẩn này mang đột biến riêng của chúng, cho phép phục hồi chức năng trong các virus đột biến.

These bacteria carry their own mutation that allows a recovery of function in the mutant viruses.

WikiMatrix

Cuối thập niên 1940, các môn thể thao phục hồi chức năng được lan rộng tại châu Âu và tới cả Hoa Kỳ.

In the late 1940s, sports for rehabilitation spread throughout Europe and throughout the United States.

WikiMatrix

Sự quan trọng của tuần đầu tiên của phục hồi chức năng là bảo vệ mắt cá chân để tránh tổn thương thêm.

The emphasis of the first week of rehabilitation should be on protecting the ankle to avoid further damage.

WikiMatrix

Mục tiêu tột bậc là giúp họ phục hồi chức năng để có một cuộc sống cần cù và tự lực cánh sinh.

The ultimate aim is their rehabilitation to an industrious and self-reliant life.

LDS

Hợp đồng cung cấp ba giải pháp cho cựu chiến binh PLA – hội nhập, nghỉ hưu tự nguyện và phục hồi chức năng.

The deal provided three options to former PLA combatants – integration, voluntary retirement and rehabilitation.

WikiMatrix

Phục hồi chức năng phải được tìm kiếm theo cách tôn trọng quyền tự chủ và nhân phẩm của họ như con người.

Rehabilitation must be sought in a way that respects their autonomy and dignity as human beings.

WikiMatrix

Khi Jackson rời Hoa Kỳ đi vào phục hồi chức năng, các phương tiện truyền thông cho rằng Jackson cảm thấy không mấy cảm tình.

When Jackson left the U.S. to go into rehabilitation, the media showed him little sympathy.

WikiMatrix

Trong hai năm rưỡi, tôi đã điều trị tại nhiều trung tâm phục hồi chức năng và vẫn nuôi hy vọng mình sẽ bình phục.

For the next two and a half years, I received treatment in several sanatoriums, still clinging to the hope of recovery.

jw2019

Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng

Tai Lieu Hoc Tieng Anh Chuyen Nganh Phuc Hoi Chuc Nang, Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Quy Trình Kỹ Thuật Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Phục Vụ Nhà Hàng, Tài Liệu ôn Thi Công Chức Chuyên Ngành Y Sĩ, Tài Liệu ôn Thi Xét Tuyển Viên Chức Chuyên Ngành Xét Nghiệm, Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý Trị Liệu Dai Hoc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý Trị Liệu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Da Liễu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Liệu, Tài Liệu Chuyên Đề 10 Bồi Dưỡng Chức Năng Nghề Nghiệp Gv Thcs Hạng 3, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đề Cương Phục Hồi Chức Năng, Phục Hồi Chức Năng Sau Bỏng, Đơn Xin Tham Gia Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng (bản In Chữ Lớn), Phục Hồi Chức Năng Tổn Thương Tuỷ Sống, Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (phcndvcĐ), Phục Hồi Chức Năng Bàn Chân Khoèo Bẩm Sinh, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Phục Hồi Chức Năng, Phục Hồi Chức Năng Trẻ Trật Khớp Háng Bẩm Sinh, Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị Phục Hồi Chức Năng Cho Trẻ Bại Não, Hảo Sát Những Phương Pháp Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung T, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tài Liệu Chinh Phục Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 8 Tập 2, Tài Liệu Thi Công Chức Ngành Tài Nguyên, Tài Liệu ôn Thi Viên Chức Ngành Y Tế 2019, Tài Liệu Thi Công Chức Ngành Tài Nguyên Và Môi Trường, Tài Liệu Thi Chuyên Ngành Tài Nguyên Môi Trường, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Địa Lý, Bộ Đề Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sân Bay, Có Nên Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3, Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Ra Làm Gì, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ở Đâu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành M&e, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Pdf, Tiếng Anh Chuyên Ngành Ung Thư, Tiếng Anh Chuyên Ngành Mầm Non, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dầu Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Làm Đẹp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Đồ Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tá, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hse, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành In ấn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xã Hội Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tin Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Văn Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tóc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hội Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Esp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sở Hữu Trí Tuệ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sợi, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sơn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Spa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gỗ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gốm Sứ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sữa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gym, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pr, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lễ Tân, Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Dầu, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành May, Tieng Anh Chuyen Nganh Len Men, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Oto, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bác Sĩ, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1, Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bếp,

Tai Lieu Hoc Tieng Anh Chuyen Nganh Phuc Hoi Chuc Nang, Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Quy Trình Kỹ Thuật Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Phục Vụ Nhà Hàng, Tài Liệu ôn Thi Công Chức Chuyên Ngành Y Sĩ, Tài Liệu ôn Thi Xét Tuyển Viên Chức Chuyên Ngành Xét Nghiệm, Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý Trị Liệu Dai Hoc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý Trị Liệu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Da Liễu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Liệu, Tài Liệu Chuyên Đề 10 Bồi Dưỡng Chức Năng Nghề Nghiệp Gv Thcs Hạng 3, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đề Cương Phục Hồi Chức Năng, Phục Hồi Chức Năng Sau Bỏng, Đơn Xin Tham Gia Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng (bản In Chữ Lớn), Phục Hồi Chức Năng Tổn Thương Tuỷ Sống, Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (phcndvcĐ), Phục Hồi Chức Năng Bàn Chân Khoèo Bẩm Sinh, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Phục Hồi Chức Năng, Phục Hồi Chức Năng Trẻ Trật Khớp Háng Bẩm Sinh, Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị Phục Hồi Chức Năng Cho Trẻ Bại Não, Hảo Sát Những Phương Pháp Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung T, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tài Liệu Chinh Phục Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 8 Tập 2, Tài Liệu Thi Công Chức Ngành Tài Nguyên, Tài Liệu ôn Thi Viên Chức Ngành Y Tế 2019, Tài Liệu Thi Công Chức Ngành Tài Nguyên Và Môi Trường, Tài Liệu Thi Chuyên Ngành Tài Nguyên Môi Trường, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Địa Lý, Bộ Đề Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sân Bay, Có Nên Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3, Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Ra Làm Gì, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ở Đâu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành M&e, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành It,

Dụng Cụ Phục Hồi Chức Năng

Successfully reported this slideshow.

, Bs phục hồi chức năng at Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Phúc Yên

Published on

Dụng cụ trong phục hồi chức năng

1. 1 DỤNG CỤ TRỢ GIÚP TRONG PHCN TS. Phạm Văn Minh

2. 2 1. DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ THAY THẾ

3. 3 NẸP CHI TRÊN

4. 4 Nẹp bất động cổ tay Chỉ định – Bong gân cổ tay – Gãy xương thuyền cổ tay – Hội chứng ống xương cổ tay – Viêm đa khớp dạng thấp

5. 5 Nẹp bất động ngón tay cái Chỉ định Bong gân khớp bàn ngón – Liệt thần kinh giữa – Thoái hoá khớp bàn tay – Viêm gân- bao hoạt dịch – Bệnh lý về gân (De Quervain)

6. 6 Nẹp nghỉ ở tư thế gấp gan bàn tay Mô tả -Cổ tay duỗi 20,30° -Khớp bàn ngón và các ngón tay gấp từ 15- 30° – Các ngón tay không được quá chặt Chỉ định – Viêm đa khớp dạng thấp – Thoái hoá khớp – Liệt nửa người

7. 7 Nẹp cố định ở tư thế gấp bàn tay (Sau phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn tay) Mô tả – Cổ tay gấp 30-40° – Khớp bàn ngón gấp 80-90°, – Khớp liên ngón duỗi hoàn toàn Chỉ định – Hạn chế vận động duỗi ngón tay để tránh kéo lên các đường khâu – Nẹp được mang trong 45 ngày

8. 8 Nẹp cố định ở tư thế duỗi bàn tay (Sau phẫu thuật tổn thương gân duỗi bàn tay) Chỉ định – Hạn chế vận động gấp ngón tay để tránh kéo lên các đường khâu – Nẹp được mang trong 45 ngày

9. 9 Nẹp vận động gấp bàn tay (Tổn thương gân gấp bàn tay) Chỉ định – Phục hồi tầm vận động gấp của khớp sau cứng khớp – Sau khâu nối gân gấp của một hay nhiều ngón

10. 10 Nẹp vận động duỗi bàn tay (Tổn thương gân duỗi bàn tay) Chỉ định – Phục hồi tầm vận động duỗi của khớp sau cứng khớp – Sau khâu nối gân duỗi của một hay nhiều ngón

11. 11 La poignée USB Nẹp cố định khớp khuỷu Chỉ định – Sau phẫu thuật – Chấn thương – Khớp không ổn định Nẹp vận động khớp khuỷu Chỉ định – Cứng khớp – Gãy xuơng – Sau phẫu thuật

13. 13 NẸP CỔ VÀ THÂN MÌNH

14. 14 Nẹp cổ Chỉ định – Sau phẫu thuật gãy đốt sống cổ – Chấn thương đốt sống cổ – Đau đốt sống cổ, các bệnh thuộc đốt sống cổ

15. 15 Nẹp MinerveNẹp Minerve Chỉ định Tổn thương cột sống cổ do căn nguyên như: – Cột sống cổ không vững do chấn thương – Thấp khớp đốt sống cổ – Cố định sau phẫu thuật

16. 16 Áo nẹp nâng đỡ (Áo nẹp bất động vùng cột sống lưng-thắt lưng hoặc thắt lưng) Chỉ định Tổn thương cột sống do căn nguyên như: – Thấp khớp (thoái hoá) – Chấn thương (lún xẹp, gãy xương) – Chỉnh hình (trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm) – Viêm (viêm đốt sống – đĩa đệm)

17. 1717 Áo nẹp 2 mảnh (Áo có 2 mảnh trước và sau tạo thuận lợi cho những bệnh nhân phải nằm liệt giường) Chỉ định Tổn thương cột sống do căn nguyên như: – Chấn thương (gãy xương vững, sau phẫu thuật) – Thấp khớp – Nhiễm trùng – U cột sống

18. 18 Áo nẹp nắn chỉnh gù cột sống Chỉ định – Gù cột sống lưng và lưng-thắt lưng – Lún xẹp cột sống ổn định

19. 19 Hinh1 Áo nẹp MILWAUKEE Áo nẹp BOSTON Áo nẹp CHÊNEAUCHÊNEAU Áo nẹp nắn chỉnh vẹo cột sống

20. 20 Áo nẹpÁo nẹp ChêneauChêneauChỉ định VCS ngực (đỉnh D8 trỏ xuống), ngực-thắt lưng, thắt lưng hay vẹo đôi

21. 21 Lực nắn chỉnh 3 điểm Áo nẹp ChêneauÁo nẹp Chêneau Áo nẹp 3 mảnhÁo nẹp 3 mảnh

23. 23 Nẹp ngồiNẹp ngồi Chỉ định – Bệnh cơ (Duchenne) – Thần kinh (liệt tứ chi, bại não)

24. 24 Chẩn đoán – Chấn thương sọ não – Liệt cứng – Biến dạng chi dưới – Biến dạng cột sống – Không có khả năng ngồi Giải pháp – Hai nẹp dài (KAFO) – Nẹp ghế trợ giúp ngồi – Có thể thêm chỗ đỡ đầu và đặt bàn chân

25. 25 Chẩn đoán – Liệt mềm tứ chi – Biến dạng chi trên – Không có khả năng ngồi – Biến dạng cột sống

26. 26 NẹpNẹp đứngđứng

27. 27 NẸP CHI DƯỚI

28. 28 Chẩn đoán Di chứng bàn chân rủ chân P sau sốt bại liệt Chân P ngắn hơn chân T 2,5 cm Nẹp dưới gối (AFO)

29. 29 Chẩn đoán Bàn chân khoèo trên BN tật nứt đốt sống vùng thắt lưng Trước điều trị BN với nẹp AFO Nẹp AFO Sau 13 tháng ĐT

30. 30 Nẹp trên gối (KAFO) Chẩn đoán Di chứng liệt chân T sau sốt bại liệt Chân T ngắn hơn chân P 2,5 cm

31. 31 Nẹp trên và dưới gối

32. 32 Chẩn đoán Thiếu chiều dài xương đùi chân P sau viêm tuỷ xương Chân P ngắn hơn chân T 11 cm

33. 33 Chẩn đoán Biến dạng bẩm sinh chân P Chân P ngắn hơn chân T 15 cm

34. 34 Chẩn đoán Biến dạng bẩm sinh chân P Chân P ngắn hơn chân T 20 cm

36. 36 TAY GIẢ THẨM MỸ VÀ CHỨC NĂNG

40. 40 CHÂN GIẢ

41. 41 CHÂN GIẢ DƯỚI GỐI

42. 42 CHÂN GIẢ THÁO KHỚP GỐI

43. 43 CHÂN GIẢ THÁO KHỚP HÁNG

44. 44 2. DỤNG CỤ TRỢ GIÚP ĐI

49. 49 3. DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGỒI, ĐỨNG VÀ DI CHUYỂN

59. 59 4. DỤNG CỤ TRỢ GIÚP TRONG SINH HOẠT HÀNG NGÀY

75. 75 Kenny Easterday (Mỹ)

77. 77 Nick Vujicic (Australia)

81. 81 XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN

Về Mặt Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh

Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn.

Functionally, dimensions determine how your report is organized.

support.google

Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn.

Functionally, dimensions determine how your report is organised.

support.google

Các hoa với các bộ phận đực và cái phát triển tốt thường là đơn tính về mặt chức năng.

Flowers with well-developed male and female parts are often functionally unisexual.

WikiMatrix

Về mặt chức năng, bộ lọc ẩn dữ liệu không cần thiết hoặc không mong muốn khỏi báo cáo của bạn.

Functionally, filters hide unnecessary or unwanted data from your reports.

support.google

Về mặt chức năng, các chỉ số đại diện cho các loại dữ liệu hoặc giá trị có trong báo cáo.

Functionally, metrics represent the kinds of data or values contained in a report.

support.google

APT về mặt chức năng có thể xem như là một giao diện đầu cuối của dpkg, và thân thiện hơn so với dselect.

Apt can be considered a front-end to dpkg, friendlier than the older dselect front-end.

WikiMatrix

Nguyên tắc chủ đạo để phát triển Python 3.x là “bỏ cách làm việc cũ nhằm hạn chế trùng lặp về mặt chức năng của Python”.

The guiding principle of Python 3 was: “reduce feature duplication by removing old ways of doing things”.

WikiMatrix

Vùng được mô tả là nhân hạch hạnh nhân bao quanh một vài cấu trúc với những đặc tính về mặt chức năng và kết nối riêng biệt ở con người và những loài động vật khác.

The regions described as amygdala nuclei encompass several structures with distinct connectional and functional characteristics in humans and other animals.

WikiMatrix

Về mặt chức năng, Về mặt chức năng, cơ chế này đã phát triển để đảm bảo rằng chúng ta nhận thấy một mô hình chuyển động như một bề mặt cứng nhắc di chuyển theo một hướng.

Functionally, this mechanism has evolved to ensure that we perceive a moving pattern as a rigid surface moving in one direction.

WikiMatrix

Ông tạo ra sự xa cách kì lạ này, cái sốc này để khiến mọi người nhận ra những mẫu vật thiết kế kì diệu về hình thức và quan trọng về mặt chức năng như thế nào

He created this strange distance, this shock, that made people realize how gorgeous formally, and also important functionally, design pieces were.

ted2019

Hổ làm giảm số lượng sói xám, hoặc đến mức tuyệt chủng cục bộ hoặc với số lượng thấp như vậy để làm cho chúng trở thành một thành phần không đáng kể về mặt chức năng của hệ sinh thái.

Tigers depress wolves’ numbers, either to the point of localized extinction or to such low numbers as to make them a functionally insignificant component of the ecosystem.

WikiMatrix

Các tính năng tương tự về mặt chức năng phát sinh qua quá trình hội tụ là tương tự nhau, trong khi các cấu trúc hoặc đặc điểm tương đồng có nguồn gốc chung nhưng có thể có các chức năng không giống nhau.

Functionally similar features that have arisen through convergent evolution are analogous, whereas homologous structures or traits have a common origin but can have dissimilar functions.

WikiMatrix

Khi lần đầu bồng ẵm những đứa bé trên tay, chúng ta nghĩ rằng chúng là những tinh thể trong suốt, vô tri vô giác về mặt chức năng, nhưng thực tế, chính chúng ta đã góp phần định hình nên các bé từ chính thế giới mình đang sống.

When we hold our babies for the first time, we might imagine that they’re clean slates, unmarked by life, when in fact, they’ve already been shaped by us and by the particular world we live in.

QED

Các đơn vị Xô Viết theo hướng tiến công thẳng tiến và lực lượng mạnh mẽ: khí cầu khổng lồ “Kirov” được giữ lại, trong khi “Attack Dog” là một đơn vị của quân Đồng Minh thì Xô Viết đã thay thế bằng “War Bear” giống hệt về mặt chức năng.

Soviet units lean towards ruthlessness and brute force: giant Kirov airships are retained and flak troopers are now penal troops, while attack dogs are an Allied unit that the Soviets have replaced with functionally identical armored war bears.

WikiMatrix

Tuy nhiên, các cấu trúc axit nucelic ít hữu dụng bằng protein về mặt chức năng bởi protein có khả năng gấp thành những cấu trúc hết sức phức tạp, cũng như sự hạn chế về đa dạng hóa tính của bốn loại nucleotide so với 20 loại axit amin trong protein.

Nucleic acid structures are less versatile than proteins in their function because of proteins’ increased ability to fold into complex structures, and the limited chemical diversity of the four nucleotides as compared to the twenty proteinogenic amino acids.

WikiMatrix

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phục Hồi Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!