Đề Xuất 6/2023 # Lợi Nhuận Biên (Marginal Profit) Là Gì? Đặc Điểm Và Công Thức Tính # Top 15 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 6/2023 # Lợi Nhuận Biên (Marginal Profit) Là Gì? Đặc Điểm Và Công Thức Tính # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lợi Nhuận Biên (Marginal Profit) Là Gì? Đặc Điểm Và Công Thức Tính mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lợi nhuận biên

Khái niệm

Lợi nhuận biên trong tiếng Anh là Marginal Profit.

Lợi nhuận biên là lợi nhuận kiếm được bởi một công ty hoặc cá nhân khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

Doanh thu biên là doanh thu tăng thêm kiếm được khi tăng chi phí để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

Lợi nhuận biên là phần chênh lệch giữa chi phí biên và doanh thu biên.

Phân tích lợi nhuận biên rất hữu ích vì nó có thể giúp xác định xem có nên mở rộng, kí hợp đồng sản xuất hay ngừng sản xuất hoàn toàn hay không, tại điểm đóng cửa (Shutdown point).

Theo lí thuyết kinh tế học chính thống, một công ty sẽ tối đa hóa lợi nhuận chung khi chi phí biên bằng doanh thu biên hoặc khi lợi nhuận biên đúng bằng 0.

Đặc điểm của Lợi nhuận biên

Lợi nhuận biên khác với lợi nhuận trung bình, lợi nhuận ròng và các cách đo lường lợi nhuận khác ở chỗ lợi nhuận biên cho biết bao nhiêu tiền được tạo ra để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

Lợi nhuận biên có ảnh hưởng bởi qui mô sản xuất vì khi một công ty lớn hơn, cơ cấu chi phí của nó thay đổi và tùy thuộc vào qui mô nền kinh tế, lợi nhuận có thể tăng hoặc giảm khi sản xuất tăng mạnh.

Tính kinh tế theo qui mô đề cập đến tình huống lợi nhuận biên tăng khi qui mô sản xuất tăng.

Tại một điểm nhất định, lợi nhuận biên sẽ bằng 0 và sau đó âm (<0 ) khi qui mô tăng vượt quá khả năng dự định của nó. Tại thời điểm này, các công ty sẽ có tính phi kinh tế theo qui mô.

Do đó, các công ty sẽ có xu hướng gia tăng sản xuất cho đến khi chi phí biên bằng với doanh thu biên, đó là khi lợi nhuận biên bằng 0.

Nếu lợi nhuận biên của một công ty chuyển sang âm (<0), ban lãnh đạo của công ty có thể quyết định thu hẹp qui mô sản xuất, tạm thời ngừng sản xuất hoặc dừng toàn bộ việc kinh doanh nếu như lợi nhuận không dương.

Công thức tính Lợi nhuận biên

Chi phí biên (MC) là chi phí để sản xuất thêm một đơn vị và doanh thu biên (MP) là doanh thu kiếm được khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

Lợi nhuận biên (MP) = Doanh thu biên (MR) – Chi phí biên (MC)

Trong kinh tế vi mô hiện đại, các công ty cạnh tranh với nhau sẽ có xu hướng sản xuất các đơn vị sản phẩm cho đến khi chi phí biên bằng doanh thu biên (MC= MR), mang lại lợi nhuận biên bằng 0 hiệu quả cho nhà sản xuất.

Trên thực tế, trong cạnh tranh hoàn hảo, không có lợi nhuận biên vì cạnh tranh sẽ luôn đẩy giá bán xuống chi phí biên, và công ty sẽ hoạt động cho đến doanh thu biên bằng chi phí biên; do đó MC = MR = P (Giá).

Nếu một công ty không thể cạnh tranh về chi phí và hoạt động ở mức lợi nhuận biên âm (<0), cuối cùng công ty sẽ ngừng sản xuất.

Do đó, tối đa hóa lợi nhuận công ty khi công ty tạo ra một mức mà chi phí biên bằng với doanh thu biên và lợi nhuận biên bằng không.

Các lưu ý với Lợi nhuận biên

Lợi nhuận biên chỉ cho biết lợi nhuận kiếm được từ việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm, chứ không phải lợi nhuận chung của công ty. Nói cách khác, công ty nên ngừng sản xuất tại điểm mà khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm, nó bắt đầu làm giảm lợi nhuận chung.

Các biến đóng góp vào chi phí biên bao gồm:

– Lao động

– Chi phí vật tư hoặc nguyên liệu

– Lãi vay phát sinh

– Thuế

Chi phí cố định, hoặc chi phí chìm, không nên được đưa vào để tính toán lợi nhuận biên vì các chi phí được tính một lần này không làm thay đổi lợi nhuận khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

Trong thực tế, nhiều công ty hoạt động để tối đa hóa lợi nhuận biên để chúng luôn bằng 0.

Thực tế ít có thị trường cạnh tranh hoàn hảo do các tiếp cận về kĩ thuật, môi trường pháp lí, độ trễ và sự bất cân xứng của thông tin. Do đó, các quản lí công ty có thể không xác định được chi phí biên và doanh thu biên và họ thường phải đưa ra các quyết định sản xuất nhờ vào sự ước tính tương lai hoặc đưa ra quyết định muộn hơn.

Ngoài ra, nhiều công ty hoạt động sản xuất dưới mức công suất tối đa để có thể đẩy mạnh sản xuất khi nhu cầu tăng đột biến mà không phải bị gián đoạn.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

Biên Lợi Nhuận Là Gì Và Công Thức Để Tính Toán Hiệu Quả

Biên Lợi Nhuận Là Gì Và Công Thức Để Tính Toán Hiệu Quả

Biên lợi nhuận là yếu tố nhằm đánh giá khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên có rất nhiều người vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về thuật ngữ này.

1. Biên lợi nhuận là gì?

Tức là tỷ suất lợi nhuận hay lợi nhuận ròng. Còn được hiểu là mức chênh lệch giữa giá bán của một sản phẩm và chi phí sản xuất cộng với chi phí tiêu thi của nó. Mức lãi gộp của doanh nghiệp phụ thuộc vào thặng số tính bằng phần trăm chi phí khi xác định giá bán. Mức lãi gộp này bằng tỷ lệ lợi nhuận / doanh thu.

Chỉ số biên cho biết mỗi đồng doanh thu thu về sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Dùng chỉ số biên để tiến hành so sánh các công ty trong cùng 1 ngành, công ty nào có biên cao hơn. Cho thấy công ty đó có lãi hơn và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

2. Cách tính biên lợi nhuận

Những doanh nghiệp nhỏ thường xem xét dựa trên hai tỷ suất lợi nhuận:

Biên lợi nhuận gộp (Gross profit margin)

Thường áp dụng cho một sản phẩm hoặc một dòng sản phẩm cụ thể. Áp dụng chỉ số này cho từng sản phẩm sẽ giúp công ty thiết lập được chính sách giá. Đồng thời sử dụng để đàm phán các chi phí mua nguyên vật liệu với các nhà cung cấp.

Công thức tính:

Biên lợi nhuận gộp = Doanh thu (đã trừ thuế) – Chi phí nguyên vật liệu (đã trừ thuế)

Lợi nhuận gộp cận biên = (Lợi nhuận gộp / doanh thu hàng bán) x 100%

Lưu ý: Giá vốn hàng bán bao gồm chi phí sản phẩm trực tiếp ngoại trừ chi phí gián tiếp như tiền thuê nhà, văn phòng. Ví dụ: Doanh nghiệp thu được doanh số là 8.000 USD và tổng chi phí là 6.000 USD. Biên lợi nhuận gộp = 8000 – 6000 = 2000 USD. Lợi nhuận gộp cận biên = (2000/8000) x 100% = 25%

Biên lợi nhuận ròng (Net profit margin)

Phản ánh khoản thu nhập ròng (lợi nhuận sau thuế) của doanh nghiệp so với doanh thu. Đây là chỉ số dùng để xác định khả năng sinh lời của công ty. Nó được thể hiện bằng phần trăm, số phần trăm càng cao thì công ty sẽ càng có lãi. Nếu biên thấp cho thấy doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề cản trở tiềm năng lợi nhuận. Như là các khoản chi phí không cần thiết, năng suất hoặc vấn đề về quản lý,…

Công thức tính:

Hệ số biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu

Ví dụ: Nếu lợi nhuận sau thuế của một doanh nghiệp là 100 tỷ VNĐ và doanh thu là 1000 tỷ VNĐ. Hệ số = 100 tỷ VNĐ/ 1000 tỷ VNĐ = 10%

Mức độ ổn định của hệ số biên ròng giữa các ngành phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Các doanh nghiệp khi được quản lý tốt đạt mức lợi nhuận ròng tương đối cao hơn. Vì các doanh nghiệp này quản lý nguồn vốn của mình có hiệu quả hơn.

Giúp người ta có thể đánh giá được doanh nghiệp đó có lợi nhuận hay không? Lợi nhuận có đủ để đáp ứng yêu cầu kinh doanh hay không? Bạn cũng nên tái đầu tư một phần thu nhập để phát triển doanh nghiệp. Khi gạt bỏ phần vốn đầu tư đó, lợi nhuận còn lại có đủ để đáp ứng nhu cầu không?

So sánh các doanh nghiệp với nhau trong cùng một ngành. Từ đó giúp doanh nghiệp có thể xác định được chỗ đứng cho mình. Nếu làm hồ sơ vay, ngân hàng sẽ cho bạn biết mức biên mong muốn dành cho kích cỡ hay loại hình doanh nghiệp. Nếu là công ty lớn hơn đối thủ cạnh tranh, bạn có thể nghiên cứu những công ty này. Về việc tìm biên của họ và so sánh với chúng.

Doanh nghiệp có thể thay đổi phần trăm yếu tố này bằng cách tạo nhiều doanh thu. Hoặc thậm chí là giảm chi phí doanh nghiệp. Đồng thời, kể cả khi biên lợi nhuận không đổi, nếu tăng tổng doanh thu và chi phí, thu nhập ròng vẫn tăng. Xem xét doanh nghiệp của bạn, sự cạnh tranh và mức chấp nhận rủi ro khi thử tăng giá hay cắt giảm chi phí.

DragonLend được thành lập bởi Fram^ – một tập đoàn công nghệ Thụy Điển. Mục tiêu của DragonLend là hỗ trợ doanh nghiệp nhận được nguồn vốn cấp thiết mà họ cần để phát triển.

Khi đến với DragonLend khách hàng sẽ được:

Tư vấn miễn phí

Tìm kiếm, kết nối đánh giá hồ sơ khách hàng với ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Hỗ trợ thu thập tài liệu và chuẩn bị hồ sơ.

Theo sát toàn bộ quy trình vay vốn với khách hàng, hỗ trợ lập tức khi cần thiết.

Qua đây, chúng ta đã biết được chỉ số profit margin là gì. Cũng như những cách tính chỉ số này để xác định lợi nhuận của một doanh nghiệp. Hy vọng các thông tin về biên lợi nhuận này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về thuật ngữ này trong kinh doanh, tài chính.

Chi Phí Biên (Marginal Cost) Là Gì? Cách Tính Chi Phí Biên

Khái niệm

Chi phí biên hay chi phí cận biên trong tiếng Anh gọi là: Marginal Cost.

Chi phí biên biểu thị phần chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng đầu ra. Nó cho chúng ta biết mức phí tổn mà doanh nghiệp phải bỏ ra hoặc hi sinh thêm để đánh đổi lấy việc có thêm được một đơn vị đầu ra.

Ví dụ

Nếu tổng chi phí cho việc in 300 cuốn sách là 15.000 nghìn đồng (tức 15 triệu đồng), còn tổng chi phí của việc in 301 cuốn sách là 15.030 nghìn đồng, thì trong trường hợp này, để có thêm cuốn sách thứ 301, người ta phải bổ sung thêm một khoản chi phí là 30 nghìn đồng.

Điều đó có nghĩa là chi phí biên của việc in cuốn sách thứ 301 là 30 nghìn đồng. Nói một cách khác, chi phí biên của đơn vị sản phẩm thứ q là:

trong đó TCq biểu thị tổng chi phí khi doanh nghiệp sản xuất q đơn vị đầu ra, còn TC(q-1) biểu thị tổng chi phí khi doanh nghiệp sản xuất (q-1) đơn vị đầu ra.

Khi hình thức hóa dưới dạng một công thức toán học, người ta hình dung rằng, có thể tính được chi phí biên tại từng điểm sản lượng q bất kì và định nghĩa chi phí biên theo công thức sau:

Trong đó ∆ biểu mức thay đổi của các biến số. Theo công thức trên, khi sự thay đổi trong q là tương đối nhỏ, chi phí biên MC tại mức sản lượng q, chính là giá trị đạo hàm của TC(q) tính tại điểm sản lượng q.

Là một hàm số của sản lượng, đương nhiên, mức chi phí biên phụ thuộc vào mức sản lượng. Tại các điểm sản lượng khác nhau, chi phí biên cũng khác nhau.

Đường chi phí biên, về đại thể, cũng là một đường cong hình chữ U: thoạt tiên, với sản lượng xuất phát thấp, đường chi phí biên có xu hướng đi xuống khi sản lượng tăng.

Đến một mức sản lượng nào đó, xu hướng ngược lại sẽ diễn ra. Khi này, nếu sản lượng tiếp tục tăng, chi phí biên sẽ tăng dần và đường chi phí biên trở thành một đường đi lên.

Hình dáng này của đường chi phí biên cũng có nguồn gốc từ những lí do kinh tế giải thích hình dáng đường tổng chi phí hay đường chi phí bình quân.

Điều này khiến cho việc sản xuất thêm một đơn vị sản lượng không cần phải bổ sung thêm chi phí tương ứng như mức chi phí mà mỗi đơn vị sản lượng ban đầu đòi hỏi.

Chi phí biên của mỗi đơn vị sản lượng gia tăng về sau nhỏ hơn các đơn vị sản lượng trước đó. Chi phí biên giảm dần theo đà tăng của sản lượng. Về sau, khi những lợi thế nói trên được khai thác hết, những chi phí mới xuất hiện do qui mô sản lượng quá lớn, chi phí biên chắc chắn sẽ tăng lên khi sản lượng tăng.

Có thể nói, các xu hướng diễn tiến của đường chi phí biên thực chất cũng chính là xu hướng diễn tiến của các đường tổng chi phí hay chi phí bình quân. Hoàn toàn có thể suy ra hình dáng của đường này từ những đường kia.

Chi Phí Xã Hội Cận Biên (Marginal Social Cost) Là Gì? Công Thức Và Vấn Đề Định Lượng

Chi phí xã hội cận biên

Khái niệm

Chi phí xã hội cận biên trong tiếng Anh là Marginal Social Cost, viết tắt là MSC.

Chi phí xã hội cận biên (MSC) là tổng chi phí xã hội phải trả cho việc sản xuất thêm một đơn vị hoặc thực hiện thêm hành động trong nền kinh tế.

MSC được tính như sau: Chi phí xã hội cận biên MSC = MPC + MEC

Trong đó:

MPC = chi phí tư nhân cận biên (marginal private cost)

MEC = chi phí ngoại ứng biên (tích cực hoặc tiêu cực) (marginal external cost)

Chi phí xã hội cận biên phản ánh tác động của việc sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ mà một nền kinh tế phải chịu.

Ví dụ về Chi phí xã hội cận biên

Ví dụ về sự ô nhiễm của con sông của thành phố gây ra bởi một nhà máy than gần đó.

Nếu chi phí xã hội cận biên MSC cao hơn chi phí tư nhân cận biên MPC của nhà máy, thì chi phí ngoại ứng biên MEC dương, và dẫn đến ngoại ứng tiêu cực, nghĩa là nó tạo ra tác động tiêu cực đến môi trường.

Chi phí năng lượng do nhà máy thải ra tạo ra nhiều ảnh hưởng nhiều hơn mức mà công ty phải trả vì môi trường xung quanh phải chịu chi phí cho việc dòng sông bị ô nhiễm.

Khía cạnh tiêu cực này phải được nêu lên nếu công ty muốn thực hiện trách nhiệm xã hội hoặc trách nhiệm của mình để mang lại lợi ích cho môi trường xung quanh nó và xã hội.

Lưu ý đối với Chi phí xã hội cận biên

Khi xác định chi phí xã hội cận biên, phải tính cả chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định là những chi phí không dao động – chẳng hạn như tiền lương hoặc chi phí đầu tư ban đầu.

Chi phí biến đổi, là chi phí thay đổi. Ví dụ, chi phí biến đổi có thể là chi phí thay đổi dựa trên khối lượng sản xuất.

Vấn đề định lượng về Chi phí xã hội cận biên

Chi phí xã hội cận biên là một nguyên tắc kinh tế ảnh hưởng đến toàn cầu, tuy nhiên, rất khó để định lượng bằng số tiền hữu hình.

Chi phí phát sinh do hành vi sản xuất, chẳng hạn như chi phí hoạt động và tiền được sử dụng cho vốn khởi nghiệp, khá đơn giản để tính bằng số tiền hữu hình.

Vấn đề phát sinh là khi sản xuất có các tác động sâu rộng cũng phải được tính đến. Chi phí như vậy rất khó tính, không thể xác định một số tiền chính xác, và trong nhiều trường hợp, không có giá nào có thể tính cho ngoại tác được.

Do đó, chi phí xã hội cận biên là nguyên tắc quan trọng, được sử dụng để hỗ trợ các nhà kinh tế và lập pháp phát triển cơ cấu hoạt động và sản xuất, đề xuất các tập đoàn cắt giảm chi phí cho các hành động của họ.

Tác động của các đơn vị sản xuất thêm lên cung và cầu cũng được nghiên cứu. Chi phí xã hội cận biên cũng có thể được so sánh với lợi ích cận biên, là nguyên tắc xác định số tiền mà người tiêu dùng sẽ từ bỏ để có thêm một đơn vị sản phẩm.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lợi Nhuận Biên (Marginal Profit) Là Gì? Đặc Điểm Và Công Thức Tính trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!