Lợi Ích Khi Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát

Xem 2,871

Cập nhật thông tin chi tiết về Lợi Ích Khi Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát mới nhất ngày 05/08/2021 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,871 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Lợi Ích Khi Niệm Phật (Tập 1)
 • 8 Lợi Ích Không Ngờ Của Việc Nhảy Dây Tại Nhà, Bạn Nên Biết Mà Áp Dụng
 • Tác Dụng Tuyệt Vời Của Nhảy Dây
 • Nhảy Dây Có Làm To Bắp Chân? Lợi Ích Của Tập Nhảy Dây Là Gì?
 • Những Lợi Ích Của Việc Nhảy Dây Có Lẽ Bạn Chưa Biết
 • Phật tử thường xuyên niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ không còn tính tham. Do bồ tát giúp cho người niệm nuôi dưỡng lòng từ bi, hành pháp bố thí, khiến cho con người luôn mong muốn dâng tặng giúp đỡ người khác chứ không có ý chiếm đoạt tài sản của người khác.

  Phật tử niệm phật mẹ Quan Âm bồ tát giúp không còn giận hờn. Do bồ tát giúp cho con người có lòng từ bi, trí tuệ to lớn. Có từ bi sẽ hiểu và thông cảm cho người khác mà không sân si. Với trí tuệ giúp cho con người nhìn thấy thế gian vô thường, vạn vật do duyên, dù đến hay đi cũng không nuối tiếc.

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát giúp không còn si mê. Do bồ tát sẽ giúp chúng ta khai mở trí tuệ thanh tịnh. Dùng trí tuệ chúng ta sẽ hiểu được duyên sanh, lúc hợp lúc tan, không chấp trước hay luyến ai một người hay sự vật nào đó.

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ tránh được những bệnh nan y, hoặc cho dù có bị nhưng cũng sẽ chữa khỏi. Do trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài “Không bị chết Do bệnh ác triền thân”

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ giúp chúng ta không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Do trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Phật Quan Âm bồ tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Phật Quan Âm bồ tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

  Phật tử thường Quan Thế Âm bồ tát có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý; lại sinh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chính xinh đẹp. Do trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nan nào, cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi. Do năng lực của bồ tát sẽ che chở làm cho chúng ta cảm thấy vững lòng, được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát giả sử như trong đời này bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, chúng ta sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Do ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát giả sử như trong đời này, do nhu cầu sống, cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp…chúng ta cũng sẽ được toại ý, do ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt phật tử tu phước, tu tuệ. Do bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Do trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, Lần đều khiến dứt hết.”

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Do bồ tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ, không cho những điều ác xâm tổn đến. Do bồ tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của bồ tát mà đến bảo vệ chúng ta.

  Phật tử thường niệm Phật Quan Thế Âm bồ tát nếu muốn sinh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, cũng sẽ được toại ý. Do ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sinh.

  Phật tử thường niệm Mẹ Quan Thế Âm bồ tát sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù nữa. Do ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

  Phật tử thường niệm Quan Âm bồ tát hoặc giả là nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không biến mất, sau này nhờ đó mà chúng ta sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Do trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

  Bởi do: Đức Phật Quan Âm bồ tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được tâm đại từ đại bi, đã chứng đắt hết thảy các tam muội đà la ni, có năng lực thần thông và sức tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các chúng sanh đang bị thọ khổ trong sáu đường, nên thường dùng sức thần thông tự tại du hóa khắp mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với tâm niệm của chúng sanh để độ họ.

  Lại nữa, do bi nguyện độ sanh của ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sinh làm bản hoài, nên ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”

  Trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi” ngài đã thể hiện tâm từ bi cùng tột đó là “Tốc linh mãn túc chư hy cầu” khiến cho chúng sanh mau được tất cả những điều mong cầu hiếm có; chẳng những ngài Do tâm từ bi rộng lớn, sức thần thông tự tại, có năng lực đáp ứng tất cả những điều mong cầu của chúng sanh, dù là những điều mong cầu đó quá to lớn, quá cao vời, mà ngài lại còn khéo dùng phương tiện dẫn dụ khiến cho chúng sanh phát khởi những tâm vô vi, tâm vô nhiễm, tâm quán không, tâm cung kính, tâm khiêm hạ, tâm không tạp loạn; khiến cho chúng sanh phát khởi tâm đại thừa tu tập các thiện pháp và các pháp ba-la-mật để lần khiến cho chúng sanh đắc tứ quả, đắc thập địa, tiến đến ngôi Đẳng giác, Diệu giác mới thôi.

  Đức Phật Quan Âm bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn. Trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy: “Này Vô Tận Ý! Phật Quan Âm bồ tát có sức oai thần như thế, nếu có chúng sanh nào cung kính lễ bái Phật Quan Âm bồ tát thì phước đức chẳng luống mất. Bởi thế cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Phật Quan Âm bồ tát.” Đức Phật Quan Âm bồ tát có uy đức, làm lợi lạc cho chúng sanh nhiều như thế, lẽ nào chúng ta không nghĩ nhớ, niệm danh hiệu Ngài hay sao?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tụng Kinh Niệm Phật Mà Tâm Còn Tán Loạn Có Được Lợi Ích Gì Không?
 • Niệm Phật Là Gì? Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Việc Niệm Phật
 • Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Việc Niệm Phật
 • Niệm Phật Hàng Ngày Có Tốt Không?
 • Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
 • Bạn đang xem bài viết Lợi Ích Khi Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv