Đề Xuất 5/2022 # Kiểu Dữ Liệu Trong Python: Chuỗi, Số, List, Tuple, Set Và Dictionary # Top Like

Xem 9,603

Cập nhật nội dung chi tiết về Kiểu Dữ Liệu Trong Python: Chuỗi, Số, List, Tuple, Set Và Dictionary mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 9,603 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Các Dự Án Python Mã Nguồn Mở Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Qua Dự Án Python Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cấu Trúc Điều Khiển Và Vòng Lặp Trong Python
 • Phần Iii. Cấu Trúc Lặp Trong Python
 • Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật Qua Ví Dụ Kinh Điển
 • Trong phần trước, chúng ta đã làm quen với chương trình Python đầu tiên là thêm hai số và in tổng của chúng ra ngoài màn hình. Phần này, bạn sẽ học cách sử dụng Python như một chiếc máy tính, học về số, chuỗi, list và đi bước đầu tiên hướng tới lập trình Python.

  Vì bài viết sẽ liệt kê những nội dung quan trọng nhất của tất cả các kiểu dữ liệu trong Python nên sẽ khá dài. Mỗi kiểu dữ liệu đều đi kèm với ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung.

  1. Biến trong Python

  Biến là một vị trí trong bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu (giá trị). Biến được đặt tên duy nhất để phân biệt giữa các vị trí bộ nhớ khác nhau. Các quy tắc để viết tên một biến giống như quy tắc viết các định danh trong Python.

  Trong Python, bạn không cần khai báo biến trước khi sử dụng, chỉ cần gán cho biến một giá trị và nó sẽ tồn tại. Cũng không cần phải khai báo kiểu biến, kiểu biến sẽ được nhận tự động dựa vào giá trị mà bạn đã gán cho biến.

  Gán giá trị cho biến:

  Để gán giá trị cho biến ta sử dụng toán tử =. Bất kỳ loại giá trị nào cũng có thể gán cho biến hợp lệ.

  Ví dụ:

  hoa = "Hồng" la = 3 canh = 5.5

  Phía trên là 3 câu lệnh gán, “Hồng” là một chuỗi ký tự, được gán cho biến hoa, 3 là số nguyên và được gán cho la, 5.5 là số thập phân và gán cho canh.

  Gán nhiều giá trị:

  Trong Python bạn có thể thực hiện gán nhiều giá trị trong một lệnh như sau:

  hoa, la, canh = "Hồng", 3, 5.5

  Nếu muốn gán giá trị giống nhau cho nhiều biến thì có thể viết lệnh như sau:

  hoa, la, canh = 3

  Lệnh trên sẽ gán giá trị 3 cho cả 3 biến là hoa, la và canh.

  2. Kiểu dữ liệu số trong Python

  Các kiểu dữ liệu số trong Python

  Python hỗ trợ số nguyên, số thập phân và số phức, chúng lần lượt được định nghĩa là các lớp int, float, complex trong Python. Số nguyên và số thập phân được phân biệt bằng sự có mặt hoặc vắng mặt của dấu thập phân. Ví dụ: 5 là số nguyên, 5.0 là số thập phân. Python cũng hỗ trợ số phức và sử dụng hậu tố j hoặc J để chỉ phần ảo. Ví dụ: 3+5j. Ngoài intfloat, Python hỗ trợ thêm 2 loại số nữa là DecimalFraction.

  Ta sẽ dùng hàm type() để kiểm tra xem biến hoặc giá trị thuộc lớp số nào và hàm isinstance() để kiểm tra xem chúng có thuộc về một class cụ thể nào không.

  Số nguyên trong Python không bị giới hạn độ dài, số thập phân bị giới hạn đến 16 số sau dấu thập phân.

  Những con số chúng là làm việc hàng ngày thường là hệ số 10, nhưng lập trình viên máy tính (thường là lập trình viên nhúng) cần làm việc với hệ thống số nhị phân, thập lục phân và bát phân. Để biểu diễn những hệ số này trong Python, ta đặt một tiền tố thích hợp trước số đó.

  Tiền tố hệ số cho các số Python:

  Đây là ví dụ về việc sử dụng các tiền tố hệ số trong Python, và khi dùng hàm print() để in giá trị của chúng ra màn hình, ta sẽ nhận được số tương ứng trong hệ số 10.

  # Output: 187 print(0b10111011) # Output: 257 (250 + 7) print(0xFA + 0b111) # Output: 15 print(0o17)

  Chuyển đổi giữa các kiểu số trong Python

  Chúng ta có thể chuyển đổi kiểu số này sang kiểu số khác. Điều này còn được gọi là cưỡng chế (coercion). Các phép toán như cộng, trừ sẽ ngầm chuyển đổi số nguyên thành số thập phân (một cách tự động) nếu có một toán tử trong phép toán là số thập phân.

  Ví dụ: Nếu bạn thực hiện phép cộng giữa số nguyên là 2 và số thập phân là 3.0, thì 2 sẽ bị cưỡng chế chuyển thành số thập phân 2.0 và kết quả trả về sẽ là số thập phân 5.0.

  Ta có thể sử dụng các hàm Python tích hợp sẵn như int(), float() và complex() để chuyển đổi giữa các kiểu số một cách rõ ràng. Những hàm này thậm chí có thể chuyển đổi từ các chuỗi.

  Khi chuyển đổi từ số thập phân sang số nguyên, số sẽ bị bỏ bớt, chỉ lấy phần nguyên.

  Mô-đun Decimal trong Python

  Class float được tích hợp trong Python có thể khiến chúng ta ngạc nhiên đôi chút. Thông thường nếu tính tổng 1.1 và 2.2 ta nghĩ kết quả sẽ là 3.3, nhưng có vẻ không phải vậy. Nếu bạn kiểm tra tính đúng sai của phép toán này trong Python, sẽ nhận được kết quả là False.

  Chuyện gì xảy ra vậy?

  Điều này là do, các số thập phân được thực hiện trong phần cứng máy tính dưới dạng phân số nhị phân, vì máy tính chỉ hiểu các số nhị phân (0 và 1) nên hầu hết các phân số thập phân mà chúng ta biết, không thể được lưu trữ chính xác trong máy tính.

  Ví dụ, ta không thể biểu diễn phân số 1/3 dưới dạng số thập phân, vì nó là một số thập phân vô hạn tuần hoàn, với các số sau dấu thập phân dài vô hạn, nên ta chỉ có thể ước tính nó.

  Khi chuyển đổi phần thập phân 0.1, sẽ dẫn đến phần nhị phân dài vô hạn của 0.000110011001100110011… và máy tính chỉ lưu trữ một phần số hữu hạn sau dấu . của nó thôi. Do đó, số được lưu trữ chỉ xấp xỉ 0.1 chứ không bao giờ bằng 0.1. Đó là lý do vì sao, phép cộng chúng ta nói đến ở trên không đưa ra kết quả như chúng ta mong đợi. Đó là giới hạn của phần cứng máy tính chứ không phải lỗi của Python.

  Để khắc phục vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng mô-đun Decimal trong Python. Trong khi số float chỉ lấy 16 số sau dấu thập phân thì mô-đun Decimal cho phép tùy chỉnh độ dài của số.

  import decimal # Output: 0.1 print(0.1) # Output: 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625 print(decimal.Decimal(0.1))

  Mô-đun này được sử dụng khi chúng ta muốn thực hiện các phép toán ở hệ số thập phân để có kết quả như đã học ở trường.

  Điều này cũng khá quan trọng, ví dụ như 25.50kg sẽ chính xác hơn 25.5kg, vì 2 chữ số thập phân vẫn chính xác hơn 1 chữ số.

  from decimal import Decimal # Output: 3.3 print(Decimal('1.1') + Decimal('2.2')) # Output: 10.000 print(Decimal('4.0') * Decimal('2.50'))

  Nếu muốn code ngắn gọn hơn, bạn có thể nhập mô-đun Decimal và sửa tên mô-đun thành D.

  from decimal import Decimal as D # Output: 3.3 print(D('1.1') + D('2.2')) # Output: 10.000 print(D('4.0') * D('2.50'))

  Trong code này ta nhập mô-đun Decimal và sửa tên nó thành D, kết quả không đổi so với code trên.

  Bạn có thể thắc mắc trong phần phép nhân, tại sao không sử dụng số Decimal để nhân lại phải thêm số 0 vào sau 4 và cả 2.5. Câu trả lời là tính hiệu quả, các phép toán với số float được hiện nhanh hơn các phép toán Decimal.

  Khi nào nên sử dụng Decimal thay cho float?

  Ta thường sử dụng Decimal trong các trường hợp sau:

  • Khi tạo ứng dụng tài chính, cần biểu diễn phần thập phân chính xác.
  • Khi muốn kiểm soát mức độ chính xác của số.
  • Khi muốn thực hiện các phép toán giống như đã học ở trường.

  Phân số trong Python

  import fractions # Tạo phân số từ số thập phân print(fractions.Fraction(4.5)) # Output: 9/2 # Tạo phân số từ số nguyên # Code by chúng tôi print(fractions.Fraction(9)) # Output: 9 # Tạo phân số bằng cách khai báo tử, mẫu số print(fractions.Fraction(2,5)) # Output: 2/5

  Đặc biệt, bạn có thể khởi tạo một phân số từ string. Đây là cách khởi tạo được ưa thích khi sử dụng số thập phân.

  import fractions # Khởi tạo phân số từ float print(fractions.Fraction(0.1)) # Output: 3602879701896397/36028797018963968 # Khởi tạo phân số từ string # Code by chúng tôi print(fractions.Fraction('0.1')) # Output: 1/10

  Kiểu dữ liệu phân số hỗ trợ đầy đủ các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia, logic:

  Toán học trong Python

  from fractions import Fraction as F import math # Output: 3.141592653589793 print(math.pi) # Output: -1.0 print(math.cos(math.pi)) # Output: 22026.465794806718 print(math.exp(10)) # Output: 2.0 print(math.log2(4)) # Output: 1.1752011936438014 print(math.sinh(1)) # Output: 40320 print(math.factorial(8))

  Sử dụng trình thông dịch như máy tính bỏ túi

  Trình thông dịch hoạt động như một máy tính đơn giản: Bạn có thể nhập vào một phép tính và nó sẽ viết ra giá trị. Cú pháp biểu thức khá đơn giản: các toán tử như +, -, * và / làm việc giống như trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác (Pascal, C), dấu ngoặc đơn () có thể được sử dụng để nhóm. Ví dụ:

  Với Python, bạn có thể sử dụng toán tử ** để tính số mũ:

  Dấu bằng = được sử dụng để gán giá trị cho 1 biến. Sau đó, không có kết quả nào được hiển thị trước dấu nhắc lệnh tiếp theo:

  Nếu một biến không được định nghĩa (gán giá trị), cố gắng sử dụng biến đó, bạn sẽ nhận được lỗi sau:

  Python hỗ trợ đầy đủ cho dấu chấm động, phép tính có cả số nguyên và số thập phân thì kết quả sẽ trả về số dưới dạng thập phân (nguyên văn: toán tử với toán hạng kiểu hỗn hợp chuyển đổi toán hạng số nguyên sang số thập phân):

  Trong chế độ tương tác, biểu thức được in ra cuối cùng sẽ được gán cho biến _, giúp dễ dàng thực hiện các phép tính tiếp theo hơn. Ví dụ:

  Bạn nên coi biến này là read-only, đừng gán giá trị cho nó – vì nếu tạo ra một biến cùng tên nó sẽ chiếm mất biến mặc định này và không còn làm được những thứ hay ho như trên nữa.

  3. Chuỗi (string)

  String trong Python là một dãy các ký tự. Máy tính không xử lý các ký tự, chúng chỉ làm việc với số nhị phân. Dù bạn có thể nhìn thấy các ký tự trên màn hình, nhưng chúng được lưu trữ và xử lý nội bộ dưới dạng kết hợp của số 0 và 1. Việc chuyển đổi ký tự thành số được gọi là mã hóa và quá trình ngược lại được gọi là giải mã. ASCII và Unicode là 2 trong số những mã hóa phổ biến thường được sử dụng.

  Trong Python, string là một dãy các ký tự Unicode. Unicode bao gồm mọi ký tự trong tất cả các ngôn ngữ và mang lại tính đồng nhất trong mã hóa.

  Cách tạo string trong Python

  Bên cạnh số, Python cũng có thể thao tác với chuỗi, được biểu diễn bằng nhiều cách. Chúng có thể được để trong dấu nháy đơn ('...') hoặc kép ("...") với cùng một kết quả. được sử dụng để “trốn (escape)” 2 dấu nháy này.

  Trong trình thông dịch tương tác, chuỗi kết quả bao gồm phần trong dấu ngoặc kép và các ký tự đặc biệt “trốn” được nhờ sử dụng . Dù đầu ra trông có vẻ hơi khác với đầu vào (dấu nháy kèm theo có thể thay đổi) nhưng hai chuỗi này là tương đương. Chuỗi được viết trong dấu ngoặc kép khi chuỗi chứa dấu nháy đơn và không có dấu nháy kép), ngược lại nó sẽ được viết trong dấu nháy đơn. Hàm print() tạo chuỗi đầu ra dễ đọc hơn, bằng cách bỏ qua dấu nháy kèm theo và in các ký tự đặc biệt, đã “trốn” được dấu nháy:

  Nếu không muốn các ký tự được thêm vào bởi được trình thông dịch hiểu là ký tự đặc biệt thì sử dụng chuỗi raw bằng cách thêm r vào trước dấu nháy đầu tiên:

  Chuỗi ký tự dạng chuỗi có thể viết trên nhiều dòng bằng cách sử dụng 3 dấu nháy: """...""" hoặc '''...'''. Kết thúc dòng tự động bao gồm trong chuỗi, nhưng có thể ngăn chặn điều này bằng cách thêm vào cuối dòng. Ví dụ:

  print(""" Usage: thingy + s là 2.

  Cố gắng sử dụng một chỉ mục quá lớn sẽ trả về kết quả lỗi:

  Tuy nhiên, các chỉ mục bên ngoài phạm vi lát cắt vẫn được xử lý gọn gàng khi được sử dụng để cắt:

  Thay đổi hoặc xóa chuỗi

  Các chuỗi Python không thể thay đổi – chúng là cố định. Vì vậy, nếu cứ cố tình gán một ký tự nào đó cho vị trí đã được lập chỉ mục thì bạn sẽ nhận được thông báo lỗi:

  Nếu cần một chuỗi khác, cách tốt nhất là tạo mới:

  Bạn không thể xóa hay loại bỏ ký tự khỏi chuỗi, nhưng giống như tuple, bạn có thể xóa toàn bộ chuỗi, bằng cách sử dụng từ khóa del:

  qtm_string = 'quantrimang.com' del qtm_string # Output: NameError: name 'qtm_string' is not defined qtm_string

  Nối chuỗi

  Các chuỗi có thể được nối với nhau bằng toán tử + và thay thế bằng *:

  Hai hoặc nhiều ký tự dạng chuỗi (tức là ký tự trong dấu nháy) cạnh nhau được nối tự động.

  Tính năng trên chỉ làm việc với chuỗi dạng chuỗi (literal), không áp dụng với biến hay biểu thức:

  Nếu muốn ghép nối các biến với nhau hoặc biến với chuỗi hãy sử dụng dấu +:

  Tính năng này đặc biệt hữu ích khi muốn bẻ các chuỗi dài thành chuỗi ngắn hơn:

  Nếu muốn nối các chuỗi trong nhiều dòng khác nhau, hãy sử dụng dấu ngoặc đơn:

  Lặp và kiểm tra phần tử của chuỗi

  count = 0 for letter in 'Quantrimang.com': if(letter == 'i'): count += 1 # Output: Có 1 chữ i được tìm thấy print('Có', count,'chữ i được tìm thấy')

  Để kiểm tra một chuỗi con có trong chuỗi hay chưa, hãy dùng từ khóa in, như sau:

  Hàm Python tích hợp sẵn để làm việc với chuỗi

  Có 2 hàm thường dùng nhất khi làm việc với string trong Python là enumerate() và len().

  Hàm len() được tích hợp trong Python, sẽ trả về độ dài của chuỗi:

  Hàm enumerate() trả về đối tượng liệt kê, chứa cặp giá trị và index của phần tử trong string, khá hữu ích trong khi lặp.

  qtm_str = 'Python' # enumerate() qtm_enum = list(enumerate(qtm_str)) # Output: list(enumerate(qtm_str) = . Các danh sách có thể chứa nhiều mục với kiểu khác nhau, nhưng thông thường là các mục có cùng kiểu.

  List không giới hạn số lượng mục, bạn có thể có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong cùng một list, như chuỗi, số nguyên, số thập phân,…

  list1 = # list số nguyên list3 = n = print (x) # Output: ] print (x print(x) # Output: b

  Hoặc khai báo list lồng nhau từ đầu:

  list4 = ]

  Truy cập vào phần tử của list

  Có nhiều cách khác nhau để truy cập vào phần tử của một danh sách:

  Index (chỉ mục) của list:

  Sử dụng toán tử index # TypeError: list indices must be integers or slices, not float # TypeError: index của list phải là số nguyên hoặc slice, không phải số thập phân qtm_list # Output: q print(qtm_list) # Output: t print(qtm_list] # Index lồng nhau # Output: a print(ln_list) # Output: 9 print(ln_list)

  Index âm:

  Python cho phép lập chỉ mục âm cho các chuỗi. Index -1 là phần tử cuối cùng, -2 là phần tử thứ 2 từ cuối cùng lên. Nói đơn giản là index âm dùng khi bạn đếm phần tử của chuỗi ngược từ cuối lên đầu.

  qtm_list = ) # Output: i print(qtm_list # Code by chúng tôi # Output: ) # Output: ) # Output: )

  Để cắt lát list, bạn chỉ cần sử dụng dấu : giữa 2 index cần lấy các phần tử. lấy từ 0 đến phần tử -8,…

  Nếu thực hiện hành động cắt sau thì nó sẽ trả về một list mới là bản sao của list ban đầu:

  qtm_list = print(qtm_list # xóa phần tử có index là 2 del my_list print(my_list) # xóa phần tử có index từ 1 đến 7 del my_list print(my_list) # xóa toàn bộ list my_list del my_list # Error: NameError: name 'my_list' is not defined print(my_list)

  Bạn cũng có thể sử dụng remove() để loại bỏ những phần tử đã cho hoặc pop() để loại bỏ phần tử tại một index nhất định. pop() loại bỏ phần tử và trả về phần tử cuối cùng nếu index không được chỉ định. Điều này giúp triển khai list dưới dạng stack (ngăn xếp) (cấu trúc dữ liệu first in last out – vào đầu tiên, ra cuối cùng).

  Ngoài ra, phương thức clear() cũng được dùng để làm rỗng một list (xóa tất cả các phần tử trong list).

  my_list = print(my_list) # Output: n print(my_list.pop(3)) # Output: print(my_list) my_list.clear() # Output: # Output: 2 print(QTM.index(7)) # Output: 3 print(QTM.count(8)) QTM.sort() # Output: print(QTM)

  Ví dụ 2:

  QTM = print(QTM) QTM.reverse() # Output: .

  Ví dụ:

  cub3 = print(cub3)

  Code trên tương đương với:

  cub3 = # Output: True print('q' in QTM) # Output: True print('.' in QTM) # Output: False print('z' in QTM)

  Vòng lặp for trong list

  for ngon_ngu in để trích xuất phần tử trong tuple nhưng không thể thay đổi giá trị của nó.

  t = (10, "quan tri mang", 2j) #t = ", t = (10, 'quan tri mang')

  Tuple hơn list ở điểm nào?

  Vì tuple và list khá giống nhau, nên chúng thường được sử dụng trong những tình huống tương tự nhau. Tuy nhiên, tuple vẫn có những lợi thế nhất định so với list, như:

  • Tuple thường được sử dụng cho các kiểu dữ liệu không đồng nhất (khác nhau) và list thường sử dụng cho các kiểu dữ liệu (đồng nhất) giống nhau.
  • Vì tuple không thể thay đổi, việc lặp qua các phần tử của tuple nhanh hơn so với list. Vì vậy, trong trường hợp này tuple chiếm ưu thế về hiệu suất hơn list một chút.
  • Tuple chứa những phần tử không thay đổi, có thể được sử dụng như key cho dictionary. Với list, điều này không thể làm được.
  • Nếu có dữ liệu không thay đổi việc triển khai nó như một tuple sẽ đảm bảo rằng dữ liệu đó được bảo vệ chống ghi (write-protected).

  Tạo một tuple

  Tuple được tạo bằng cách đặt tất cả các phần tử của nó trong dấu ngoặc đơn (), phân tách bằng dấu phẩy. Bạn có thể bỏ dấu ngoặc đơn nếu muốn, nhưng nên thêm nó vào cho code rõ ràng hơn.

  Tuple không bị giới hạn số lượng phần tử và có thể có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như số nguyên, số thập phân, list, string,…

  # Tuple rỗng # Output: () my_tuple = () print(my_tuple) # tuple số nguyên # Output: (2, 4, 16, 256) my_tuple = (2, 4, 16, 256) print(my_tuple) # tuple có nhiều kiểu dữ liệu # Output: (10, "Quantrimang.com", 3.5) my_tuple = (10, "Quantrimang.com", 3.5) print(my_tuple) # tuple lồng nhau # Output: ("QTM", , (3, 5, 7)) print(my_tuple) # tuple có thể được tạo mà không cần dấu () # còn gọi là đóng gói tuple # Output: (10, "Quantrimang.com", 3.5) my_tuple = 10, "Quantrimang.com", 3.5 print(my_tuple) # mở gói (unpacking) tuple cũng có thể làm được # Output: # 10 # chúng tôi # 3.5 a, b, c = my_tuple print(a) print(b) print(c)

  Tạo tuple chỉ có một phần tử hơi phức tạp chút, nếu bạn tạo theo cách thông thường là cho phần tử đó vào trong cặp dấu () là chưa đủ, cần phải thêm dấu phẩy để chỉ ra rằng, đây là tuple.

  Truy cập vào các phần tử của tuple

  Có nhiều cách khác nhau để truy cập vào các phần tử của một tuple, khá giống với list, nên mình không lấy ví dụ cụ thể, các bạn có thể xem lại phần list nha.

  Index: Sử dụng toán tử index , (1, 2, 3)) # index lồng nhau # Output: 'r' print(n_tuple) # index lồng nhau # Output: 8 print(n_tuple)

  Index âm: Python cho phép lập chỉ mục âm cho các đối tượng dạng chuỗi. Index -1 tham chiếu đến phần tử cuối cùng, -2 là thứ 2 tính từ cuối tính lên.

  Cắt lát: Có thể truy cập đến một loạt phần tử trong tuple bằng cách sử dụng toán tử cắt lát : (dấu 2 chấm).

  Thay đổi một tuple

  Không giống như list, tuple không thể thay đổi. Điều này có nghĩa là các phần tử của một tuple không thể thay đổi một khi đã được gán. Nhưng, nếu bản thân phần tử đó là một kiểu dữ liệu có thể thay đổi (như list chẳng hạn) thì các phần tử lồng nhau có thể được thay đổi. Chúng ta cũng có thể gán giá trị khác cho tuple (gọi là gán lại – reassignment).

  my_tuple = (1, 3, 5, = 9 # Nhưng phần tử có index 3 trong tuple là list # list có thể thay đổi, nên phần tử đó có thể thay đổi # Output: (1, 3, 5, # Không thể xóa phần tử của tuple # Nếu bạn bỏ dấu # ở dòng 8, # sẽ tạo ra lỗi: # TypeError: 'tuple' object doesn't support item deletion #del QTM # Count # Output: 2 print(QTM.count('m')) # Index # Output: 3 print(QTM.index('n'))

  Các hàm dùng trong tuple khá giống với list, gồm có:

  • all(): Trả về giá trị True nếu tất cả các phần tử của tuple là true hoặc tuple rỗng.
  • any(): Trả về True nếu bất kỳ phần tử nào của tuple là true, nếu tuple rỗng trả về False.
  • enumerated(): Trả về đối tượng enumerate (liệt kê), chứa cặp index và giá trị của tất cả phần tử của tuple.
  • len(): Trả về độ dài (số phần tử) của tuple.
  • max(): Trả về phần tử lớn nhất của tuple.
  • min(): Trả về phần tử nhỏ nhất của tuple.
  • sorted(): Lấy phần tử trong tuple và trả về list mới được sắp xếp (tuple không sắp xếp được).
  • sum(): Trả về tổng tất cả các phần tử trong tuple.
  • tuple(): Chuyển đổi những đối tượng có thể lặp (list, string, set, dictionary) thành tuple.

  Kiểm tra phần tử trong tuple

  Bạn có thể kiểm tra xem một phần tử đã tồn tại trong tuple hay chưa với từ khóa in.

  QTM = # Thêm phần tử # Output: {1, 2, 3} my_set.add(2) print(my_set) # Thêm nhiều phần tử vào set # Output: {1, 2, 3, 4} my_set.update(, {1,6,8}) print(my_set)

  Xóa phần tử khỏi set

  Bạn dùng discard() và remove() để xóa phần tử cụ thể khỏi set. Khi phần tử cần xóa không tồn tại trong set thì discard() không làm gì cả, còn remove() sẽ báo lỗi.

  # Khởi tạo my_set my_set = {1, 3, 4, 5, 6} print(my_set) # Xóa phần tử bằng discard() # Output: {1, 3, 5, 6} my_set.discard(4) print(my_set) # Xóa bằng remove() # Output: {1, 3, 5} my_set.remove(6) print(my_set) # Xóa phần tử không có # trong set bằng discard() # Output: {1, 3, 5} my_set.discard(2) print(my_set) # Xóa phần tử không có # trong set bằng remove() # Nếu bạn bỏ dấu # ở dòng 27, # bạn sẽ nhận được lỗi. # Output: KeyError: 2 #my_set.remove(2)

  Bạn có thể xóa và trả lại một mục bằng phương thức pop(). Set không có thứ tự, không có cách nào để xác định phần tử nào sẽ bị xóa, điều này diễn ra hoàn toàn ngẫu hứng. Việc xóa hoàn toàn set được thực hiện bằng cách dùng clear().

  # Khởi tạo my_set # Output: set of unique elements my_set = set("Quantrimang.com") print(my_set) # xóa phần tử bằng pop() # Output: phần tử bị xóa ngẫu nhiên print(my_set.pop()) # xóa phần tử khác bằng pop() # Output: phần tử bị xóa ngẫu nhiên my_set.pop() print(my_set) # clear my_set #Output: set() my_set.clear() print(my_set)

  Các toán tử set trong Python

  Set thường được sử dụng để chứa các toán tử tập hợp như hợp, giao, hiệu, bù. Có cả phương thức và toán tử để thực hiện những phép toán tập hợp này.

  Giao của A và B là tập hợp những phần tử chung của A và B. Để tìm giao của A và B ta có thể dùng toán tử & hoặc hàm intersection().

  # khởi tạo A và B A = {1, 2, 3, 4, 5} B = {4, 5, 6, 7, 8} # sử dụng & # Output: {4, 5} print(A & B) # sử dụng intersection() # Output: {4, 5} print(A.intersection(B)) print(B.intersection(A))

  Hiệu của A và B (A-B) là tập hợp phần tử chỉ có trong A, không có trong B. Hiệu của B và A (B-A) là tập hợp phần tử chỉ có trong B không có trong A. Có thể sử dụng toán tử – hoặc hàm difference() để thực hiện phép toán tập hợp này.

  # Khởi tạo A và B A = {1, 2, 3, 4, 5} B = {4, 5, 6, 7, 8} # Sử dụng toán tử - trên A # Output: {1, 2, 3} print(A - B) # Sử dụng hàm difference() trên A # Output: {1, 2, 3} print(A.difference(B)) # Sử dụng toán tử - trên B # Output: {8, 6, 7} print(B - A) # Sử dụng difference() trên B # Output: {8, 6, 7} print(B.difference(A))

  Bù của A và B là tập hợp những phần tử có trong A và B nhưng không phải phần tử chung của hai tập hợp này. Bạn có thể dùng toán tử ^ hoặc hàm symmetric_difference() để thực hiện phép bù.

  # Khởi tạo A và B A = {1, 2, 3, 4, 5} B = {4, 5, 6, 7, 8} # Sử dụng toán tử ^ # Output: {1, 2, 3, 6, 7, 8} print(A ^ B) # Sử dụng symmetric_difference() trên A # Output: {1, 2, 3, 6, 7, 8} print(A.symmetric_difference(B))

  Các phương thức dùng trên set

  add()

  Thêm một phần tử vào set.

  clear()

  Xóa tất cả phần tử của set.

  copy()

  Trả về bản sao chép của set.

  difference()

  Trả về set mới chứa những phần tử khác nhau của 2 hay nhiều set.

  difference_update()

  Xóa tất cả các phần tử của set khác từ set này.

  discard()

  Xóa phần tử nếu nó có mặt trong set.

  intersection()

  Trả về set mới chứa phần tử chung của 2 set.

  intersection_update()

  Cập nhật set với phần tử chung của chính nó và set khác.

  isdisjoint()

  Trả về True nếu 2 set không có phần tử chung.

  issubset()

  Trả về True nếu set khác chứa set này.

  issuperset()

  Trả về True nếu set này chưa set khác.

  pop()

  Xóa và trả về phần tử ngẫu nhiên, báo lỗi KeyError nếu set rỗng.

  remove()

  Xóa phần tử từ set. Nếu phần tử đó không có trong set sẽ báo lỗi KeyError.

  symmetric_difference()

  Trả về set mới chứa những phần tử không phải là phần tử chung của 2 set.

  symmetric_difference_update()

  Cập nhật set với những phần tử khác nhau của chính nó và set khác.

  union()

  Trả về set mới là hợp của 2 set.

  update()

  Cập nhật set với hợp của chính nó và set khác.

  Kiểm tra phần tử trong set

  Bạn có thể kiểm tra một đối tượng xem nó có nằm trong set không, sử dụng từ khóa in.

  # Khởi tạo my_set my_set = set("Quantrimang.com") # Kiểm tra xem Q có trong my_set không # Output: True print('Q' in my_set) # Kiểm tra xem q có trong my_set không # Output: False print('q' in my_set)

  Lặp qua phần tử của set

  Sử dụng vòng lặp for để lặp qua các phần tử của set.

  for letter in set("Python"): print(letter)

  Chạy code trên bạn nhận được kết quả như sau:

  Hàm thường dùng trên set

  Frozenset trong Python

  Frozenset là một lớp mới, có đặc điểm của một set, nhưng phần tử của nó không thể thay đổi được sau khi gán. Để dễ hình dung thì tuple là list bất biến còn frozenset là set bất biến.

  Các set có thể thay đổi được nhưng không thể băm (hash) được, do đó không thể sử dụng set để làm key cho dictionary. Nhưng frozenset có thể băm được nên có thể dùng như các key cho dictionary.

  Frozenset có thể tạo bằng hàm frozenset(). Kiểu dữ liệu này hỗ trợ các phương thức như copy(), difference(), intersection(), isdisjoint(), issubset(), issuperset(), symmetric_difference() và union(). Vì không thể thay đổi nên phương thức add() hay remove() không sử dụng được trên frozenset.

  7. Dictionary

  Dictionary là tập hợp các cặp khóa giá trị không có thứ tự. Nó thường được sử dụng khi chúng ta có một số lượng lớn dữ liệu. Các dictionary được tối ưu hóa để trích xuất dữ liệu với điều kiện bạn phải biết được khóa để lấy giá trị.

  Cách tạo dictionary trong Python

  Trong Python, dictionary được định nghĩa trong dấu ngoặc nhọn {} với mỗi phần tử là một cặp theo dạng key:value. Key và value này có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Bạn cũng có thể tạo dictionary bằng cách sử dụng hàm dict() được tích hợp sẵn.

  Ví dụ:

  dict1 = {} #dictionary rỗng #dict2 là dictionary với các khóa nguyên dict2 = {1: 'Quantrimang.com',2: 'Công nghệ'} #Tạo dictionary với khóa hỗn hợp dict3 = {'tên': 'QTM', 1: )

  Khi thực hiện kiểm tra kiểu dữ liệu của d ta được kết quả:

  Truy cập phần tử của dictionary

  Các kiểu dữ liệu lưu trữ khác sử dụng index để truy cập vào các giá trị thì dictionary sử dụng các key. Key có thể được sử dụng trong cặp dấu ngoặc vuông hoặc sử dụng get().

  Sử dụng khóa để trích xuất dữ liệu:

  #khai báo và gán giá trị dict2 dict2 = {1: 'Quantrimang.com','quantrimang': 'Công nghệ'} print(type(dict2)) #in kiểu dữ liệu của dict2 #trích xuất dữ liệu bằng khóa rồi in print("dict2) print("dict2)

  Chạy đoạn code trên ta sẽ được kết quả:

  Thay đổi, thêm phần tử cho dictionary

  Dictionary có thể thay đổi, nên có thể thêm phần tử mới hoặc thay đổi giá trị của các phần tử hiện có bằng cách sử dụng toán tử gán. Nếu key đã có, giá trị sẽ được cập nhật, nếu là một cặp key: value mới thì sẽ được thêm thành phần tử mới.

  dict2 = {1: 'Quantrimang.com','quantrimang': 'Công nghệ'} #cập nhật giá trị dict2 = 'Python' #output: {1: 'Quantrimang.com', 'quantrimang': 'Quản trị mạng', 2: 'Python'} print(dict2)

  Xóa phần tử từ dictionary

  Bạn có thể xóa phần tử cụ thể của dictionary bằng cách sử dụng pop(), nó sẽ phần tử có key đã cho và trả về giá trị của phần tử. popitem() có thể xóa và trả về một phần tử tùy ý dưới dạng (key, value). Tất cả các phần tử trong dictionary có thể bị xóa cùng lúc bằng cách dùng clear(). Ngoài ra, từ khóa del cũng có thể dùng để xóa một phần tử hoặc toàn bộ dictionary.

  # tạo dictionary binh_phuong = {1:1, 2:4, 3:9, 4:16, 5:25} # xóa phần tử số 4 # Output: 16 print(binh_phuong.pop(4)) # Output: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 5: 25} print(binh_phuong) # xóa phần tử cụ thể del binh_phuong)

  Trả về dictionary mới với key từ seq và value bằng v (default là None).

  get(key)

  Xóa phần tử bằng key và trả về giá trị hoặc d nếu key không tìm thấy. Nếu d không được cấp, key không tồn tại thì sẽ tạo lỗi KeyError.

  popitem()

  Xóa và trả về phần tử bất kỳ ở dạng (key, value). Tạo lỗi KeyError nếu dictionary rỗng.

  setdefault(key,)

  Cập nhật dictionary với cặp key/value từ other, ghi đè lên các key đã có.

  values()

  Trả về kiểu view mới của value trong dictionary.

  Các hàm tích hợp như all(), any(), len(), cmp(), sorted(),… thường được sử dụng với dictionary để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau.

  Dictionary comphension trong Python

  lap_phuong = {x: x*x*x for x in range(6)} # Output: {0: 0, 1: 1, 2: 8, 3: 27, 4: 64, 5: 125} print(lap_phuong)

  Chương trình trên tương đương với

  lap_phuong = {} for x in range(6): lap_phuong)

  Chạy code trên, các giá trị tương ứng với từng key sẽ được in ra màn hình theo thứ tự của key.

  8. Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu

  Chúng ta có thể chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau bằng cách sử dụng hàm chuyển đổi kiểu khác nhau như int() (kiểu số nguyên), float() số thập phân, str() chuỗi,…

  Chuyển đổi từ kiểu float sang kiểu int sẽ bị giảm giá trị (làm cho nó gần với số không hơn).

  Ví dụ:

  Chuyển đổi từ string sang hoặc ngược lại phải có các giá trị tương thích.

  Bạn có thể thực hiện chuyển đổi chuỗi này sang chuỗi khác:

  9. Bước đầu tiên hướng tới lập trình

  Tất nhiên, chúng ta có thể sử dụng Python cho những tác vụ phức tạp hơn là thêm vài phần tử vào chuỗi. Ví dụ, có thể viết một chuỗi con của dãy Fibonacci (dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập bằng cách cộng hai phần tử trước nó lại) như sau:

  Ví dụ này giới thiệu một số tính năng mới:

  • Dòng đầu tiên chứa một phép gán kép: Biến a và b đồng thời nhận được giá trị 0 và 1. Dòng cuối cùng, nó được sử dụng lại, thể hiện rằng các biểu thức ở phía bên phải sẽ được tính (ở đây là cộng tổng a và b) trước khi bất kỳ hành động gán nào được diễn ra. Biểu thức bên phải được tính từ trái sang phải
  • Thân của vòng lặp được viết thụt vào trong: Thụt đầu dòng là cách mà Python nhóm các lệnh. Tại dấu nhắc lệnh, bạn có thể nhấn tab hoặc phím cách để thụt lề. Một trình soạn thảo code sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc nhập những đoạn code Python phức tạp, thông thường các trình soạn thảo này đề có thụt lề tự động. Khi nhập một khối lệnh bạn phải chèn thêm một dòng trống ở cuối cùng để kết thúc khối lệnh (vì trình phân tích cú pháp không thể phân tích khi nào bạn hoàn tất dòng lệnh cuối cùng trong khối). Lưu ý là mỗi dòng trong một khối lệnh cơ bản phải được thụt vào cùng một khoảng giống nhau.
  • Hàm print() viết ra giá trị của các đối số mà nó được cung cấp: Nó khác với việc chỉ viết những biểu thức bạn muốn viết (như trong ví dụ dùng Python như một chiếc máy tính) theo cách xử lý nhiều đối số, số lượng dấu chấm động và chuỗi. Các chuỗi được in sẽ không có dấu ngoặc kép, một khoảng trắng được chèn vào giữa các mục, do đó, bạn có thể định dạng chúng theo ý thích, giống như thế này:

  Có thể sử dụng thêm đối số end cho hàm print() để tránh thêm dòng mới trong kết quả đầu ra hoặc kết thúc kết quả với một chuỗi khác:

  Bài tiếp: Lệnh if, if…else, chúng tôi trong Python

  Bài trước: Tìm hiểu chương trình Python đầu tiên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 9.1: Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Python
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Python
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Set Trong Python
 • Cấu Trúc Dữ Liệu List Và Tuple Trong Python
 • 10 Điều Nên Biết Về Phong Cách Viết Code Python
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Kiểu Dữ Liệu Trong Python: Chuỗi, Số, List, Tuple, Set Và Dictionary trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!