Đề Xuất 4/2023 # Hướng Dẫn Viết Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Đức # Top 10 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 4/2023 # Hướng Dẫn Viết Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Đức # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Viết Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Đức mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

năm 3rt2fg và ud nếu năm 3rt2fg và ryb nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và fad nếu

Bài viết “Hướng dẫn viết thư xin lỗi bằng tiếng Đức” Bài viết dmca_5960d72197 www_hoctiengduc_de này – tại trang chúng tôi src=”https://www.hoctiengduc.de/images/stories/content/2019/04/25/934_1_huong-dan-viet-thu-xin-loi-bang-tieng-duc.jpg”>Bài viết này – tại trang chúng tôi – dmca_5960d72197 www_hoctiengduc_de

1. Briefkopf (đầu thư):viên cdsfr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người gxhWethanh 2f thườngg viên utf e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg mình Äpc trong53r8akhôngäp giờ ca3evânga khôngxzvw giờ ca3evâng

2. Anrede (câu chào hỏi)khôngaj giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu mnwd nước người hWethiếu 2f thườngg Có 2 trường hợp:vẫnosnHà 2f3 osn vàng emd0k1ar 5người knshWethanh 2f thườngg những 3 người sbjg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ort und Datum ( địa chỉ và ngày tháng của người gửi)

năm 3rt2fg và axn nếu 2 tiền hWethấyf gzc 1 nhớ sgNội53r8aviên ba e2Rf giangg tronga như t g14tse 3dsht

như hy g14tse 3dshhy mình mös trong53r8aviên vj e2Rf giangg tronga khu kÖbh nước

Formell (trang trọng) dùng khi nói với cấp trên, giáo sư, giáo viên hoặc khách hàng:

Sehr geehrte Frau …/ geehrter Herr …/ geehrte Damen und Herren.

Ví dụ: Sehr geehrter Herr Professor Fachmann, – kính chào ngài giáo sư Fachmann,

Sehr geehrte Frau Professorin Fachfrau, – kính chào bà nữ giáo sư Fachfrau,

3. Brieftext (nội dung thư):người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnutHà 2f3 ut vàng khu jvt nước

Informell (không trang trọng) dùng cho bạn bè, người thân hoặc khi đối phương cho phép:

Liebe …, Hallo…, Hi…

Ví dụ: Liebe Marian, Hallo Tante, Hi Mark…

Nội dung thư xin lỗi gồm có việc cần xin lỗi, lý do, lời xin lỗi và yêu cầu (nếu có).

Các câu xin lỗi:

Bitte entschuldigen Sie meinen Fehler/ mein Fehlen… – xin ngài tha thứ vì lỗi của tôi/ sự vắng mặt của tôi

mình cdk trong khôngmya giờ ca3evâng53r8anhư jo g14tse 3dshjoa người hvương idyp biếu 2 hiệu f thườngg

Es tut mir leid, dass… – tôi rất tiếc vì…

Ich bitte Dich/Sie um Verzeihung. – tôi cầu xin sự tha thứ của ngài/bạn.

Es wird nicht wieder vorkommen. – việc này sẽ không tái diễn.

Ich hoffe, Sie können/ du kannst mir verzeihen. – tôi hi vọng rằng ngài/bạn có thể tha thứ cho tôi.

4. Grüßformel und Unterschrift – Lời chúc và chữ kí:người hvương ynsg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngmlj giờ ca3evâng viên ti e2Rf giangg trong

Bitte um Entschuldigung. – Xin lỗi.

Ví dụ: Gestern konnte ich nicht zum Deutschkurs gehen. Es schneite sehr stark, deshalb fiel die Straßenbahn aus. Bitte entschuldigen Sie mein Fehlen. Könnten Sie mir bitte die Lernmaterialien von gestern per E-mail schicken? Ich bedanke mich sehr.

Hôm qua tôi không thể đến lớp học tiếng Đứckhu bwnq nước emd0k1ar 5như qhä g14tse 3dshqhä định 5re23 khimea thêm 3e. Tuyết rơi quá dày, vì vậy tàu điện đã ngừng hoạt động. Xin lỗi ngài về sự vắng mặt của tôi. Ngài có thể vui lòng gửi cho tôi tài liệu học tập từ hôm qua bằng email được không? Tôi rất cảm ơn.

khôngr giờ ca3evâng như wod g14tse 3dshwod53r8anhững 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf fö 1 nhớ sgNội

Formell – trang trọng:

Mit freundlichen Grüßen (cách trang trọng nhất)

Herzliche Grüße

Freundliche Grüße

Beste Grüße

Viele Grüße

Chữ kí: Vorname + Nachname (tên + họ)

Ví dụ:

Mit freundlichen Grüßen,

Jack Wolfskin

Informell – không trang trọng:

Liebe Alles Gute Beste Grüße Ich freue mich, bald von dir zu hören Schreibe mir bald Liebe Grüße Liebste Grüße Herzlich Ganz herzlich Alles Liebe Bis bald Dein / Deine Chữ kí: Vorname (tên)

Ví dụ:

Alles Liebe, Lisa

Dein Mark

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Hướng Dẫn Chi Tiết Viết Thư Xin Lỗi

Để thể hiện được các ngôn ngữ về việc xin lỗi, bạn nên thừa nhận rằng họ đã bị bạn làm tổn thương và bạn hiểu nó đau đến thế nào.

Gợi ý của mình là, ngay sau khi nhận lỗi, hãy đề cập đến việc bạn không bao giờ có ý định làm họ bị thương.

“Jacob told me that my actions ruined not only your experience of your wedding, but also are now making your honeymoon less than the incredible experience that it should be. I hope you understand that that was never my intention. I wanted you to be able to look back on this time and remember only happy things but I have ruined that with my selfish actions. I’ve robbed you of those happy memories. While I can’t truly know how this feels to you, I can certainly understand that what I did was one of the worst things I could possibly have done to you.”

(Jacob nói với tôi rằng hành động của tôi đã hủy hoại không chỉ trải nghiệm đám cưới của bạn, mà còn khiến cho tuần trăng mật của bạn ít hơn trải nghiệm đáng kinh ngạc mà nó phải là. Tôi hy vọng bạn hiểu rằng đó không phải là ý định của tôi. Tôi muốn bạn có thể nhìn lại thời gian đó và chỉ nhớ những điều hạnh phúc nhưng tôi đã hủy hoại điều đó với những hành động ích kỷ của tôi. Tôi đã cướp bạn trong những kỷ niệm hạnh phúc đó. Trong khi tôi không thể thực sự biết cảm giác này với bạn như thế nào, tôi chắc chắn có thể hiểu rằng những gì tôi đã làm là một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi đã làm với bạn.)

Thể hiện lòng biết ơn của bạn trong thư xin lỗi

Nếu bạn muốn, mặc dù thường thì trong IELTS Writing General sẽ không yêu cầu, bạn có thể thể hiện sự biết ơn của bạn với người nhận thư.

Đồng thời, bạn cần thừa nhận tất cả các công việc khó khăn và những điều tốt đẹp mà họ đã làm cho bạn trong quá khứ. Điều này cho họ thấy rằng bạn đánh giá cao họ và có thể giúp cho thấy rằng bạn thực sự cảm thấy xấu hổ về những gì bạn đã làm.

Nói điều gì đó như:

” This is an especially terrible thing for me to have done to you after how warmly you have accepted me into your family. You have not only shown your incredible, beautiful love to my brother, but you have also s hown me support and kindness that I never could have possibly expected. To hurt you in this way was an insult to all the things that you have done for me and I hate myself for that.”

Trong thư xin lỗi, hãy nhớ viết về trách nhiệm của bạn

Đây là một trong những phần quan trọng nhất của lời xin lỗi nhưng có thể là điều khó nói nhất (đôi khi còn khó nghĩ nhất).

” I would try to offer an explanation for what I did, but there are no excuses. My intentions, though good, don’t matter here: only my poor choices. I absolutely take responsibility for my selfish actions and the terrible pain I have caused you.”

(Tôi sẽ cố gắng giải thích cho những gì tôi đã làm, nhưng không có lý do gì cả. Ý định của tôi, mặc dù tốt, không quan trọng ở đây: chỉ có sự lựa chọn nghèo nàn của tôi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động ích kỷ của mình và nỗi đau khủng khiếp mà tôi đã gây ra cho bạn.)

Ở đây bạn cần viết để người đọc thấy bằng bạn không bào chữa cho hành động của bạn.

Nếu bạn thực sự cảm thấy cần thiết hoặc muốn viết chi tiết hơn, bạn có thể giải thích lý do tại sao bạn đã lựa chọn thực hiện điều đó.

Đưa ra giải pháp sau khi xin lỗi

Sau khi đã hứa hẹn rồi thì bạn cần nói tới giải pháp để giải quyết tình hình. Chỉ cần nói rằng bạn xin lỗi là không thực sự đủ.

Điều thực sự tốt hơn đó là cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề trong tương lai. Điều này thậm chí còn tốt hơn là chỉ nói rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

” But just being sorry isn’t enough. You deserve better. When you come home, Jessica and I would love to throw a big welcome-home party in your honor. This will be the party to end all parties and it will be 100% devoted to celebrating the incredible love you share with my brother. If you would rather not do this, that’s fine: I just want to find some way to help you create the incredible, happy memories that I took away from you.”

(Nhưng chỉ là xin lỗi là không đủ. Bạn xứng đáng với điều tốt hơn. Khi bạn trở về nhà, Jessica và tôi rất sẵn lòng tổ chức một bữa tiệc chào mừng về nhà thật lớn để vinh danh bạn. Đây sẽ là bữa tiệc kết thúc tất cả lỗi lầm và chắc chắn sẽ dành 100% để kỷ niệm tình yêu tuyệt vời của bạn với anh trai tôi. Nếu bạn không muốn làm điều này, cũng ổn thôi: Tôi chỉ muốn tìm một số cách để giúp bạn tạo ra những kỷ niệm đáng kinh ngạc, hạnh phúc mà tôi đã lấy đi từ bạn.)

Hướng Dẫn Viết Thư Xin Nghỉ Phép Bằng Tiếng Anh Chuẩn Nhất?

Khi cần thiết phải xin nghỉ vì bất kỳ lý do gì, chúng ta đều phải viết thư hoặc viết đơn xin nghỉ phép. Đặc biệt, với những người làm việc trong môi trường nước ngoài thì đơn xin hoặc thư xin nghỉ phép nên được viết bằng tiếng Anh để thể hiện kỹ năng và sự chuyên nghiệp của mình. Nhưng không phải ai cũng biết cách viết thư xin nghỉ phép bằng tiếng Anh do mỗi loại thư lại có đặc thù riêng.

Nếu bạn nào đã từng theo dõi bài viết về cách viết thư đàm phán tăng lương bằng tiếng Anh thì bạn sẽ viết bố cục chung của hầu hết các loại thư. Tuy nhiên, với trường hợp xin nghỉ phép, thư xin nghỉ phép bằng tiếng Anh, trong trường hợp này còn gọi là đơn xin nghỉ phép, sẽ có bố cục tương đối khác một chút.

Bố cục chung của bức thư xin nghỉ phép là gồm hai phần chính: (1) thông tin về nhân viên và (2) thông tin về việc nghỉ phép. Về thông tin của bản thân, chúng ta sẽ bao gồm những thông tin chính như: tên, số điện thoại, chức vụ, phòng ban, Về lý do xin nghỉ phép, chúng ta sẽ đưa ra các lý do (nếu có hơn một lý do), với số ngày nghỉ và ngày nghỉ cụ thể. Như vậy, nhìn chung, thư xin nghỉ phép bằng tiếng Anh khá ngắn và dễ viết, và cấu trúc viết thư gần như tương tự với bức thư xin nghỉ việc bằng tiếng Anh.

2. Một số cấu trúc câu và lưu ý khi viết thư

I would like to ask permission for a day off from work on ….. (date) because ….. (reason) / Tôi viết thư này để xin phép (ông) bà cho tôi nghỉ một ngày vào …. (ngày) vì ….(lý do).

I am writing to request your approval for a day off on ….(date) for a family matter./ Tôi viết thư này để xin phép nghỉ một ngày vào ngày …. vì lý do gia đình.

I am writing this letter to let you know that I am in need of a long-term leave, from …. to… (date)/ Tôi đang viết thư này để cho anh biết rằng tôi thật sự cần nghỉ phép dài hạn, từ… đến… (ngày)

I am writing to request your approval for …. day leave for … (reason)/ Tôi viết thư này để mong anh đồng ý cho tôi nghỉ phép …. ngày vì … (lý do).

I am writing this letter to inform you that I need to take a day of absence on the … (date) of this month/ Tôi viết thư này để thông báo với anh rằng tôi cần nghỉ một ngày vào ngày… tháng này.

I request you to grant me … days of emergency leave for this reason./Tôi mong anh cho tôi nghỉ phép … ngày vì lý do khẩn cấp này.

I am writing this letter to let you know about my requirement for an important unexpected leave./Tôi viết thư này để anh biết về mong muốn xin nghỉ phép quan trọng và bất ngờ của tôi.

This letter concerns my request regarding my leave from … to …(date)/Thư này là về việc tôi xin nghỉ phép từ ngày… đến ngày …

Tiêu đề thư nên rõ ràng: Một điều cần thiết và vô cùng quan trọng là tiêu đề thư nên rõ ràng về mục đích xin nghỉ phép của bạn. Nhiều nhà quản lý thậm chí chỉ để ý mỗi tiêu đề và lý do xin nghỉ phép do họ không có nhiều thời gian.

Nội dung cần ngắn gọn: Trước khi nghỉ phép, bên cạnh gửi thư, chúng ta cũng gửi email xin nghỉ phép cho cấp trên. Khi đó, thư xin nghỉ phép thực chất là bản tóm tắt nội dung email xin nghỉ phép của chúng ta, nên chúng ta không cần nhắc lại quá nhiều nội dung trong email. Với thư xin nghỉ phép, chúng ta chỉ cần đề cập ngày xin nghỉ phép và lý do xin nghỉ phép là đủ.

Tiêu đề thư là phần bắt buộc phải có trong mỗi bức thư. Một tiêu đề thư hoàn chỉnh là một tiêu đề nói lên được nội dung chính và đầy đủ của bức thư. Chúng ta có những cách đặt tiêu đề như sau:

eg: Maternity leave application, Sick leave application,… eg: Nguyen Van A – Ask for sick leave on 23rd May, 2019

Tuy nhiên, chúng ta nên ưu tiên đặt tiêu đề theo cách thứ hai, do tiêu đề này chứa đầy đủ nội dung chính cần thiết để Giám đốc/Quản lý có thể ngay lập tức nắm được nội dung bức thư.

Subject: Nguyen Van B – Ask for wedding leave application Bài dịch: Tiêu đề: Nguyễn Văn B – Đơn xin nghỉ phép do bận việc cưới xin từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu cách viết thư xin nghỉ phép bằng tiếng Anh, thật dễ phải không nào? Qua bài viết này, hy vọng các bạn đã tự tin viết cho mình bức thư xin nghỉ phép chính xác và chuyên nghiệp trong trường hợp cần thiết. Đây là kỹ năng rất cần thiết đối với những bạn đã đi làm, nên các bạn cần lưu ý và ghi nhớ kỹ những nội dung cần có.

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc & nhận những phần quà hấp dẫn!

Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học, tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

Hướng Dẫn Viết Thư Xin Việc B1 Vstep

1. Giới thiệu:

Thư viết với mục đích xin việc

Thư viết thuộc thể loại formal (trang trọng)

2. Cấu trúc bài viết thư xin việc:

Lời chào: Dear Name/Mr. /Mrs. (nếu biết rõ tên) hoặc Dear Sir/Madam/Sir or Madam/Department (nếu không có thông tin cụ thể)

Mở bài: Nêu lí do bạn viết đơn xin việc tới nhà tuyển dụng

Thân bài: Nêu những ý chính về quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc tính tới thời điểm hiện tại, cuối cùng là những đặc điểm về tính cách giúp bạn làm tốt công việc mình đang ứng tuyển

From my C.V, you will see that I graduated from…: Từ C.V của tôi, bạn sẽ thấy rằng tôi đã tốt nghiệp từ…

I completed my Bachelor/Master degree with (major) major in (year): Tôi đã hoàn thành bằng cử nhân/thạc sĩ chuyên ngành (ngành) vào năm (năm).

As you can see, I graduated from…in (year), my major is…: Như bạn có thể thấy, tôi tốt nghiệp từ trường… vào năm (năm), chuyên ngành của tôi là…

After graduation, I worked as a (your previous position) at XYZ company. My duties included + V-ing: Sau khi tốt nghiệp, tôi đã làm việc như là một (vị trí trước của bạn) tại công ty XYZ. Nhiệm vụ của tôi bao gồm…

In my recent position as a (your previous position) for XYZ Company (your previous company), I have had the opportunity to…: Ở vị trí hiện tại là một (vị trí trước của bạn) cho công ty XYZ (công ty trước của bạn), tôi đã có cơ hội để…

In addition, I am a + Adj + person: Ngoài ra, tôi là một người…

You will find me to be a +Adj + person who is keen to learn and contribute: Bạn sẽ thấy tôi là một người… người luôn mong muốn học hỏi và đóng góp.

I possess + N + skills: Tôi sở hữu các kĩ năng…

Kết bài: Khẳng định lại mình là người có tiềm năng và phù hợp với vị trí tuyển dụng, hứa hẹn một cuộc gặp gỡ hay phỏng vấn để trao đổi thêm về công việc với nhà tuyển dụng

Given the opportunity, I would apply myself with enthusiasm to all tasks, ensuring that I get the job done accurately and efficiently: Được trao cơ hội, tôi sẽ nhiệt tình với tất cả nhiệm vụ được giao, và đảm bảo rằng tôi sẽ hoàn thành công việc một cách chính xác và hiệu quả.

Given the opportunity, I would be able to become an… of your company: Được trao cơ hội, tôi sẽ có thể trở thành một… của công ty của bạn.

As part of my application, I have attached my resume for your consideration: Như một phần của đơn xin việc, tôi đã đính kèm sơ yếu lí lịch của tôi để bạn xem xét.

Please consider the enclosed resume to know more about my professionalism, background and skills: Xin vui lòng xem xét sơ yếu lí lịch đã đính kèm của tôi để biết thêm về trình độ, thông tin và kĩ năng của tôi.

Kết thúc: Yours faithfully, (Kính thư) nếu chưa quen biết người nhận, Yours sincerely, (Kính thư) nếu đã quen biết người nhận. Ngoài ra, có thể dùng Yours truly, Yours respectfully, (Kính thư) hoặc All the best, Best wishes, Best regards, (Chúc mọi điều tốt lành)

Ký tên

3. Ví dụ:

Write a letter to apply for a job in one of your favorite company. In your letter:

What position would you like to apply for?

What qualification or degree do you have?

Explain why do you think that you are the best fit for the position​

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Viết Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Đức trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!