Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Sử Dụng Vòng Lặp For.. Next Trong Vba / 2023 # Top 21 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Sử Dụng Vòng Lặp For.. Next Trong Vba / 2023 # Top 21 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Sử Dụng Vòng Lặp For.. Next Trong Vba / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Vòng lặp trong Excel là quá trình lặp lại 1 đoạn mã theo một số lần nhất định trong VBA. Việc này rất có lợi trong những việc đòi hỏi nhiều thao tác thủ công lặp đi lặp lại (ví dụ như in ấn hàng loạt Phiếu thu, chi dựa trên 1 mẫu phiếu duy nhất). Việc tìm hiểu về vòng lặp là một yêu cầu cơ bản nhất cho những bạn bắt đầu với việc học cách sử dụng VBA trong Excel, vì mục tiêu của chúng ta luôn là “Giảm thao tác tay, tăng tính tự động nhằm tiết kiệm thời gian xử lý công việc”.

Ví dụ 1: Vòng lặp đơn

View the code on Gist.

Gán biến i với các giá trị từ 1 đến 10

Với mỗi giá trị i thì giá trị tại các ô ở cột A, dòng i sẽ có giá trị bằng i

Việc sử dụng vòng lặp sẽ có lợi ở trên phạm vi nhỏ, những công việc gần như bắt buộc phải thực hiện bằng tay

Với những bảng dữ liệu lớn thì cách sử dụng vòng lặp sẽ làm chậm hơn, khi đó nên cân nhắc chọn cách làm khác

Ví dụ 2: Vòng lặp kép

Đôi khi chúng ta cần thực hiện nhiều vòng lặp lồng nhau trong cùng 1 câu lệnh VBA, khi đó chúng ta cần sử dụng vòng lặp kép.

Cách sử dụng vòng lặp kép khá đơn giản và dễ thực hiện. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau:

Vòng lặp kép 2 vòng lồng nhau

View the code on Gist.

Biến i là thể hiện số cột được lặp trong bảng

Biến j là thể hiện số dòng được lặp trong bảng

Vòng lặp kép 3 vòng lồng nhau

Tương tự với vòng lặp 2 vòng, chúng ta có thể tạo ra vòng lặp kép 3 vòng với việc xét đồng thời 1 yếu tố nữa về Sheet để có thể mở rộng phạm vi hoạt động cho nhiều sheet cùng lúc

View the code on Gist.

Tùy theo nhu cầu công việc chúng ta có thể tùy biến vòng lặp để đưa ra được kết quả mong muốn.

Việc xử lý dữ liệu trên Excel đôi khi mất nhiều thời gian và công sức khi các dữ liệu có tính lặp đi lặp lại. VBA khắc phục được điểm này. Khi sử dụng VBA trong công việc, bạn có thể rút ngắn thời gian làm việc rất nhiều, có thể từ 01 ngày (nếu xử lý trên Excel) còn 01h (khi xử lý trên VBA). Ngoài ra, VBA còn giúp lập báo cáo tự động và điều khiển các chương trình khác như Word, Power Point, Outlook … giúp biến file Excel của bạn trở thành 1 phần mềm chuyên nghiệp …

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Vòng Lặp For Each Trong Vba Excel / 2023

Đặc điểm vòng lặp For Each

Vòng lặp For Each là vòng lặp xét lần lượt từng đối tượng trong 1 tập hợp các đối tượng:

Mỗi ô trong 1 Range

Mỗi Sheet trong 1 Workbook

Mỗi Workbook trong 1 thư mục

Với mỗi 1 đối tượng được xét đến mà thỏa mãn 1 điều kiện nào đó thì sẽ thực hiện 1 nhóm lệnh, nhóm hành động theo ý muốn.

Các đối tượng trong tập hợp phải cùng 1 loại, có đặc điểm giống nhau.

Cấu trúc của vòng lặp For Each

Trong vòng lặp For Each thường sử dụng 2 biến:

Biến tập hợp đối tượng (bien_TapHop)

Biến chỉ mỗi đối tượng trong tập hợp (bien_DoiTuong)

Cấu trúc:

For Each bien_DoiTuong in bien_TapHop

[Nội dung nhóm lệnh thực hiện trên từng đối tượng]

Next bien_DoiTuong

Hướng dẫn cách viết vòng lặp For Each trong VBA

Trong bảng danh sách nhân viên, hãy xác định mức thưởng cho nhân viên biết: Nếu nhân viên ở bộ phận kinh doanh có mức thưởng là 500

Xét từng nhân viên có bộ phận là kinh doanh thì mức thưởng là 500

2. Các đối tượng:

Vùng B2:B8 chứa thông tin bộ phận của từng nhân viên (bien_TapHop)

Mỗi ô trong vùng B2:B8 là đối tượng cần xét (bien_DoiTuong)

Giá trị đối tượng cần so sánh: ô E2 có nội dung là “Kinh doanh”

Kết quả nếu mệnh đề thỏa mãn là ô F2 có giá trị là 500

Kết quả sẽ được điền tương ứng vào vùng C2:C8, tương ứng theo dòng đối tượng được xét

Bắt đầu câu lệnh với cú pháp khai báo 2 biến là bien_BoPhan và bien_DoiTuong

Thiết lập phạm vi cho biến bộ phận là vùng B2:B8

Thực hiện vòng lặp For Each với từng đối tượng trong Bộ phận

Dùng cấu trúc IF để so sánh giá trị của biến Đối tượng với giá trị tại ô E2

Dùng phương thức OFFSET để dịch chuyển sang 1 cột về bên phải so với biến đối tượng. Đây là vị trí lấy kết quả thỏa mãn điều kiện

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp For.. Next trong VBA Vòng lặp For trong VBA Excel chi tiết và ví dụ Hướng dẫn cách viết cấu trúc IF THEN ELSE trong VBA Excel

Vòng Lặp For Trong Vba / 2023

Vòng lặp for trong VBA được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần. Nếu số lần lặp là cố định thì vòng lặp for được khuyến khích sử dụng, còn nếu số lần lặp không cố định thì nên sử dụng vòng lặp while hoặc do while.

Cú pháp

For counter = start To end [Step stepcount] [statement 1] [statement 2] .... [statement 10] [Exit For] [statement 11] [statement 22] .... [statement n] Next

Trong đó:

Ví dụ về vòng lặp for trong VBA

Ví dụ 1: Sử dụng từ khóa Step 2 để tăng biến đếm 2 đơn vị sau mỗi vòng lặp.

Sub ForExample1() Dim i As Integer For i = 0 To 10 Step 2 MsgBox "Gia tri cua i la: " & i Next End Sub

Kết quả:

Gia tri cua i la: 0 Gia tri cua i la: 2 Gia tri cua i la: 4 Gia tri cua i la: 6 Gia tri cua i la: 8 Gia tri cua i la: 10

Ví dụ 2: Sử dụng từ khóa Step -2 để giảm biến đếm 2 đơn vị sau mỗi vòng lặp.

Sub ForExample2() Dim i As Integer For i = 10 To 0 Step -2 MsgBox "Gia tri cua i la: " & i Next End Sub

Kết quả:

Gia tri cua i la: 10 Gia tri cua i la: 8 Gia tri cua i la: 6 Gia tri cua i la: 4 Gia tri cua i la: 2 Gia tri cua i la: 0

Ví dụ 3: không cần sử dụng từ khóa Step, biến đếm i tăng dần từ 1 đến 5.

Sub ForExample3() Dim i As Integer For i = 1 To 5 MsgBox "Gia tri cua i la: " & i Next End Sub

Kết quả:

Gia tri cua i la: 1 Gia tri cua i la: 2 Gia tri cua i la: 3 Gia tri cua i la: 4 Gia tri cua i la: 5

Ví dụ về thoát vòng lặp for trong VBA

Từ khóa Exit For được sử dụng để thoát vòng lặp for trong VBA.

Ví dụ:

Sub ForExample4() Dim i As Integer For i = 0 To 10 Exit For Else MsgBox "Gia tri cua i la: " & i End If Next End Sub

Kết quả:

Gia tri cua i la: 0 Gia tri cua i la: 1 Gia tri cua i la: 2 Gia tri cua i la: 3

Hướng Dẫn Sử Dụng Cấu Trúc Lặp (Vòng Lặp While) Trong Lập Trình C++ / 2023

Trong các bài trước, mình đã giới thiệu tới bạn một số cấu trúc cơ bản ( cấu trúc if, cấu trúc switch…case). Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cấu trúc mới, đó là cấu trúc lặp (vòng lặp). Nội dung bài viết sẽ tập trung trình bày về cấu trúc lặp while (còn gọi là vòng lặp white).

Cấu trúc lặp là gì?

Khái niệm về cấu trúc lặp

Về khái niệm vòng lặp thì mình sẽ trình bày lại như sau. ” Cấu trúc lặp (vòng lặp), là cách thức để giúp chúng ta thực hiện nhiều lần một lệnh hoặc khối lệnh bằng cách lặp đi lặp lại lệnh hoặc khối lệnh đó (có thể xác định được số lần lặp hoặc không). “

Sơ đồ hoạt động của một cấu trúc lặp

Ví dụ minh hoạ

Vòng lặp while

Khái niệm và cú pháp vòng lặp while

Vòng lặp while (hay cấu trúc lặp while) là cấu trúc lặp khá phổ biến trong nhiều ngôn ngữ. Trong C++ cũng vậy, while là một cấu trúc lặp đơn giản giúp bạn thực hiện lặp đi lặp lại một lệnh hoặc khối lệnh nào đó nhiều lần nếu điều kiện lặp vẫn còn được thoả mãn.

Ví dụ minh hoạ cho vòng lặp while

Đầu tiên, khai báo biến soLanChepPhat để quản lý việc lặp bằng cách đếm số lần lặp.

Ban đầu, soLanChepPhat bằng 0 tương ứng với việc vòng lặp sẽ chưa được thực hiện lần nào cả.

Tiếp đó, vòng while (dòng 5) sẽ kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện lặp. soLanChepPhat lúc này là 0 thì chắc chắn sẽ thoả điều kiện nhỏ hơn 100. Do đó vòng lặp sẽ thực hiện các lệnh con bên trong.

Câu lệnh cout tại dòng 7 sẽ được thực thi do đã thoả mãn điều kiện của while. Sau cùng, tăng giá trị của soLanChepPhat lên 01 để xác nhận đã thực hiện 01 lần lặp.

Vòng lặp vô tận

Vòng lặp vô tận là vòng lặp thực hiện đi thực hiện lại khối lệnh con của nó mà không có điểm kết thúc. Hiểu theo cách khác là biểu thức điều kiện lặp luôn luôn đúng dẫn tới vòng lặp không có khả năng dừng lại. Nếu bị rơi vào vòng lặp vô tận, chương trình của bạn chắc chắn sẽ bị lỗi, dẫn tới “treo” hoặc “thoát” đột ngột. Vì vậy bạn cần hết sức cẩn thận khi đặt điều kiện lặp và quản lý vòng lặp để tránh rơi vào tình trạng này.

Trong trường hợp đặc biệt cần sử dụng vòng lặp vô tận do không thể xác định trước được điều kiện lặp hoặc số lần lặp, bạn có thể sử dụng lệnh , goto, return để thoát khỏi vòng lặp vô tận khi thoả điều kiện nào đó bên trong thân của vòng lặp.

Vòng lặp lồng

Tương tự như cấu trúc if, bạn có thể đặt một hoặc nhiều vòng lặp while bên trong một vòng lặp while nào đó. Trường hợp này được gọi là vòng lặp while lồng nhau. Đối với trường hợp vòng lặp lồng sẽ không có một cú pháp cụ thể nào cả. Tuỳ theo từng ngữ cảnh mà bạn sẽ có cách dùng cho phù hợp mà thôi.

Tới thời điểm này chắc là bạn đã có khả năng đọc hiểu code rồi đúng không nào. Đoạn code trên sẽ in ra câu “Học lập trình C++, thật chăm chỉ, thật chăm chỉ” 05 lần.

Tại lần lặp đầu tiên, chương trình in câu “Học lập trình C++” tại vòng lặp bên ngoài.

Tuy nhiên trong vòng lặp này chứa 01 vòng lặp while nữa bên trong, đây chính là vòng lặp lồng. Vòng lặp này sẽ lặp 02 lần để in ra 02 cụm từ “, thật chăm chỉ”. Như vậy bạn có thể hình dung, với 01 lần lặp của vòng lặp bên ngoài thì sẽ có 02 lần lặp của vòng lặp lồng bên trong. Vì thế vòng lặp bên ngoài lặp 05 lần thì tổng chúng ta sẽ có 10 lần lặp.

TỔNG KẾT

Bài viết này được viết với mong muốn bạn có thêm một nguồn tài liệu để tìm hiểu về cấu trúc lặp nói chung và vòng lặp while nói riêng. Vòng lặp while là vòng lặp đơn giản và phổ biến trong nhiều ngôn ngữ, vì vậy cũng không quá khó để học. Nhưng bạn cần lưu ý việc kiểm soát và đặt điều kiện lặp, nếu bạn đặt điều kiện lặp không chính xác có thể làm cho số lần lặp của bạn không như ý muốn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Sử Dụng Vòng Lặp For.. Next Trong Vba / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!