Đề Xuất 3/2023 # Học Tiếng Hàn : Phân Biệt 에서, 까지 Và 부터, 까지 Trong Tiếng Hàn # Top 6 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 3/2023 # Học Tiếng Hàn : Phân Biệt 에서, 까지 Và 부터, 까지 Trong Tiếng Hàn # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Tiếng Hàn : Phân Biệt 에서, 까지 Và 부터, 까지 Trong Tiếng Hàn mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

* Bộ tiểu từ 에서 …. 까지…..

Để tránh nhầm lẫn với bộ tiểu từ còn lại chúng ta có thể hiểu nhanh như sau, với 에서 thường đi kèm với câu sử dụng có V động từ và 에서 mang vai trò chỉ địa điểm xảy ra hành động, vậy nên 에서 trong tiếng Hàn chúng ta luôn có điểm chung khi dùng đó chính là sử dụng phía sau địa chỉ, nơi chốn.

Với bộ đôi 에서, 까지 cũng vậy, 에서 cũng đóng vai trò chỉ địa điểm, nơi chốn nhưng nó phân nhiệm vụ cụ thể hơn đó là bắt đầu tại vị trí nào mà thôi. Vậy để tránh nhầm lẫn với 부터 và 까지 thì các bạn chỉ cần nhớ, 에서 dùng để chỉ địa chỉ nơi chốn, nên khi sử dụng 에서 và 까지 thì bộ đôi này cũng có nghĩa chỉ về địa chỉ và nơi chốn mà không phải chỉ về khoảng thời gian, một cách nhớ thông minh khi lỡ may các bạn quên, mất bình tĩnh mà nhớ không rõ có thể suy luận từ cấu trúc sơ cấp về cách sử dụng của 에서 trong tiếng Hàn.

에서 : chỉ vị trí bắt đầu, ” từ đâu….”까지 : chỉ vị trí kết thúc, ” ….đến đâu “ Nhắc lại : 에서,까지 dùng để chỉ vị trí địa điểm, nơi chốn.

1, 저는 10장에서 45장까지 숙제를 해요 / 합니다. Dịch nghĩa : Tôi làm bài tập từ trang 10 đến trang 45.

2, 화씨가 백화점에서 집까지 걸어왔어요. Dịch nghĩa : Bạn Hoa đi bộ từ Cửa hàng bách hóa về nhà. ( 백화점 : cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại, siêu thị…)

3, 저는 부산에서 서울까지 지하철로 타요 / 탑니다. Dịch nghĩa : Tôi đi tàu điện ngầm từ Busan đến Seoul.

4, 베트남에서 한국까지 시간이 얼마나 걸려요 / 걸립니까 ? Dịch nghĩa : Từ Việt Nam đến Hàn Quốc hết bao nhiêu thời gian ?

* Bộ tiểu từ 부터…..까지…..

보기 : 1, 저는 아침 7시부터 점심 12시까지 자요 / 잡니다. Dịch nghĩa : Tôi ngủ từ 7h sáng đến 12h trưa.

2, 남씨가 점심 11시부터 저녁 5시 배워요 / 배웁니다. Dịch nghĩa : Bạn Nam học từ 11h trưa đến 5h tối.

3, 저는 3월부터 8월까지 한국어를 가르쳐요 / 가르칩니다. Dịch nghĩa : Tôi dạy tiếng Hàn từ tháng 3 đến tháng 8.

4, 한국의겨울이 1월부터 4월까지 예요 / 입니다. Dịch nghĩa : Mùa đông của Hàn Quốc là từ tháng 1 đến tháng 4.

Các bạn còn thắc mắc khó khăn về cách sử dụng tiểu từ 에서, 까지 và 부터, 까지 trong tiếng Hànhay không ? Chúng được sử dụng khá đơn giản, chỉ cần gắn chúng vào N chỉ địa điểm, nơi chốn, hoặc N chỉ thời gian trong câu cần nói đến.

Học Tiếng Hàn : Cách Sử Dụng 에게, 한테, 에게서, 한테서, 께 Trong Tiếng Hàn

I, Tiểu từ 에게, 한테.

* Chúng ta sử dụng 에게, 한테 khi chúng ta thực hiện các hành động mang tính cho, tặng như : – Tặng quà : 선물하다 – Đưa cho : 주다 – Gửi : 보내다 – Viết : 쓰다 – Gọi : 전화하다 – Hỏi : 묻다 – Dạy : 가르치다 – Nói : 말하다 – Bán : 팔다 – …………… * Chúng ta sẽ gắn 에게, 한테 vào các N danh từ chỉ con người,con vật nhận được hành động, tiếp nhận hành được nói đến trong câu như : gửi cho ai, gọi cho ai, viết cho ai, tặng cho ai….. Người được nhận các hành động đó để đánh dấu N danh từ đó nhận được hành động thì chúng ta gắn 에게, 한테 vào sau N đó.

1, 저는 어머니에게 선물을 줘요 / 줍니다. Dịch nghĩa : Tôi tặng quà cho Mẹ.

2, 화씨가 개한테 물을 마셔요 / 마십니다. Dịch nghĩa : Bạn Hoa cho con Chó uống nước.

3, 남씨가 학생한테 일본어를 가르쳐요 / 가르칩니다. Dịch nghĩa : Bạn Nam dạy tiếng Nhật cho học sinh.

4, 저는 점심 11시에 득씨에게 전화해요 / 전화합니다. Dịch nghĩa : Tôi gọi điện thoại cho bạn Đức vào lúc 11h trưa.

* Khi N danh từ tiếp nhận hành động không phải con người, con vật mà N danh từ đó là cây cối, sự vât, nơi chốn thì chúng ta sẽ sử dụng 에 thay thế cho 에게, 한테.

1, 저는 나무에 물을 줘요 / 줍니다. Dịch nghĩa : Tôi tưới nước cho Cây.

3, 저는 한국회사에 전화해요 / 전화합니다. Dịch nghĩa : Tôi gọi điện cho công ty Hàn Quốc.

II, Tiểu từ 에게서, 한테서.

* Chúng ta sử dụng 에게서, 한테서 khi chúng ta nhận được hành động từ một người nào khác như ai cho bạn cái gì đó, ai gửi cho bạn món quà hay lá thư, ai dạy bạn, hỏi bạn…… thì lúc này chúng ta chỉ cần gắn 에게서, 한테서 vào chính người đã tặng bạn, cho bạn để chỉ ra đối tượng thực hiện hành động cho, tặng cho bạn.

1, 저는 화씨에게서 선물을 받았어요 / 받았습니다. Dịch nghĩa : Tôi nhận quà từ bạn Hoa.

2, 저는 김선생님한테서 한국어를 배워요 / 배웁니다. Dịch nghĩa : Tôi học tiếng Hàn từ thầy Kim.

3, 저는 남씨에게서 책을 받았어요 / 받았습니다. Dịch nghĩa : Tôi đã nhận sách từ bạn Nam.

* Khi chúng ta thực hiện hành động cho ai cái gì đó, hoặc nhận từ ai đó cái gì đó nhưng người được nhận quà và người cho bạn cái gì đó có địa vị cao hơn trong xã hội thì bạn sẽ thay thế 에게, 한테 và 에게서, 한테서 bằng 께 . Và khi tặng quà cho người cấp vị cao hơn thì chúng ta thay 주다 sang dạng kính ngữ 드리다.

1, 저는 할아버지께 선물을 드렸습니다 / 드릅니다. Dịch nghĩa : Tôi tặng quà cho ông nội tôi.

2, 저는 사장님께 전화해요 / 전화합니다. Dịch nghĩa : Tôi gọi điện thoại cho giám đốc.

3, 저는 김교수께 일본어를 공부해요 / 공부합니다. Dịch nghĩa : Tôi học tiếng Nhật từ giáo sư Kim.

Phân Biệt Unless Và If Not Trong Tiếng Anh

Hai từ ‘Unless’ và ‘if not’ đều có nghĩa là ‘nếu không’, ‘trừ khi’ – có cách dùng tương tự nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ta chỉ được sử dụng một trong hai từ.

Trong câu điều kiện loại 1, chúng ta sử dụng cả if not và unless + thì hiện tại khi đề cập đến tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

You can’t get good mark unless you study hard = You can’t get good mark if you do not study hard

Bạn không thể đạt được điểm tốt trừ khi bạn/nếu bạn không học hành chăm chỉ.

Nhưng trong câu hỏi chúng ta không dùng unless mà chỉ dùng if not.

What will happen if you can not find a job next month?-

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể tìm được việc vào tháng tới?

Không có câu: What will happen unless you find a job next month?

Trong cau điều kiện loại 2, bạn cũng không sử dụng unlesscùng với would khi nói về tình huống không có thực ở hiện tại mà chỉ dùng if not.

If my car was not broken, I would get here sooner

Nếu xe của tôi mà không hỏng, tôi đã đến đây sớm hơn.

Không có câu: Unless my car broken, I would get here sooner.

Trong câu điều kiện loại 3, không sử dụng unless cùng với would have khi nói về tình huống không có thực trong quá khứ.

If she had not met Jim last month, she would stayed here 2 weeks ago.

Nếu cô ấy không gặp Jim tháng trước, cô ấy đã ở đây từ 2 tuần trước.

Không có câu: Unless she had met Jim last month, she would stayed here 2 weeks ago.

Phải sử dụng unless, không sử dụng if not trong trường hợp chúng ta đề xuất một ý kiến sau khi đã suy nghĩ lại (an idea as an afterthought).

Mary invited me to come her party, I did refuse. I will not go there – unless my brother agrees to look after my baby sister.

Mary mời tôi tôi tới bữa tiệc của cô ấy, tôi đã từ chối. Tôi sẽ không đến – trừ khi em trai tôi đồng ý trông em gái tôi.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Hàn

Như các bạn đã biết, nước Việt Nam chúng ta trong các năm gần đây đã có rất nhiều cơ hội để giao lưu và tìm hiểu hơn về con người cũng như nền văn hóa của Hàn Quốc thông qua nhiều nhiều lĩnh vực khác nhau như: âm nhạc, thời trang, ẩm thực, giao lưu kinh tế… Từ đó, cũng nổi lên trào lưu học tiếng Hàn và trào lưu này ngày phát triển và lan rộng mạnh mẽ.

Tuy nhiên,bất kỳ trào lưu nào cũng vậy tính chất của nó là chóng đến và chóng đi nếu như chúng không có một nền tảng cơ bản vững mạnh, trào lưu học tiếng Hàn cũng không ngoại lệ. Hầu hết những người học tiếng Hàn vì họ đã xác định được mục đích và tầm quan trọng của tiếng Hàn đối với công việc và đời sống, còn những người khác mặc dầu rất thích học tiếng hàn nhưng bên cạnh đó vẫn còn có nhiều băn khoăn và thắc mắc rằng “Có nên bỏ ra chi phí và thời gian để học tiếng Hàn Quốc hay không?” và liệu “Học tiếng Hàn có lợi ích gì?”

Hàn Quốc là một trong năm nước có quan hệ hợp tác và là đối tác chiến lược với Việt Nam. Hàn Quốc là nhà đầu tư và sẽ tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất trong năm năm tới của Việt Nam. Cả Việt nam và Hàn Quốc đều chú trọng mối quan hệ này. Tổng thống Hàn Quốc lựa chọn Việt nam là điểm đến thứ 3 sau khi nhậm chức (sau Mỹ và Trung Quốc). Tất cả lãnh đạo Việt Nam đều đi viếng thăm và du lịch tại Hàn Quốc trong thời gian đương chức. Về quan hệ kinh tế, trong tương lai, Việt-Hàn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Chưa bao giờ quan hệ Việt-Hàn tốt đẹp như bây giờ, bình quân mỗi tuần có đến trên dưới 50 chuyến bay giữa hai nước.

Những lợi ích khi học tiếng Hàn

Thông qua việc học tiếng Hàn, bạn sẽ hiểu rõ hơn về đất nước cũng như con người ở đây. Bạn sẽ được tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của đất nước cũng như những sự khác biệt về ngôn hay văn hóa của từng vùng miền khác nhau, đặc biệt là trong phong tục, tập quán của con người Hàn Quốc.

Giúp bạn tìm hiểu và học hỏi thêm được tất cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng về Hàn Quốc, về phong cách sống, địa điểm du lịch, đặc biệt là văn hóa ẩm thực của đất nước Hàn quốc thú vị này.

Nhân lực biết tiếng Hàn đang thiếu trầm trọng. Trong khi tiếng Anh đang dần dần bão hòa, tiếng Hoa, tiếng Nhật cũng đã quá nhiều người học thì chỉ cần trình độ tiếng Hàn bập bẹ bạn cũng hoàn toàn có thể xin việc hay làm việc với người Hàn Quốc. Vì vậy, nếu bạn biết tiếng Hàn đó sẽ là lợi thế vô cùng lớn cho bạn khi bạn đi phỏng vấn xin việc ở các công ty Hàn Quốc hay những công ty cần những phiên dịch viên tiếng Hàn. Hoặc các bạn có thể làm giàu bằng tiếng Hàn quốc với những công việc như: thông dịch, biên dịch, giáo viên tiếng Hàn, hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn.

Cực kỳ nhiều cơ hội hợp tác với hàng ngàn các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đang chờ đợi bạn. Cùng buôn bán, xuất nhập khẩu, cùng mở vốn kinh doanh, mở nhà hàng, mở siêu thị nhỏ, làm dịch vụ, du lịch, làm ăn vv.. là những cơ hội rất rộng mở với tất cả người Việt nếu biết tiếng Hàn.

Thu nhập của những người biết tiếng Hàn hiện tại cao hơn so với các ngôn ngữ khác, mức lương phiên dịch bình quân hiện nay khoảng 150 USD/ ngày mức trung bình, lương phiên dịch tiếng Hàn tại các doanh nghiệp Hàn Quốc tối thiểu điểm khoảng 600-700 USD, mỗi năm tăng 100 USD và mức bình quân thu nhập hiện nay của phiên dịch tiếng Hàn khoảng 800- 1100 USD/ tháng.

Học tiếng Hàn giúp bạn có cơ hội thăng tiến trong công việc

Trong thời kỳ kinh tế hội nhập ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam. Vì thế, những người đang làm việc cho các công ty này rất nhiều nên việc học tiếng Hàn sẽ tạo thêm cho họ cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Đây cũng là dịp để các bạn có thể khám phá đất nước Hàn Quốc, việc học tập tiếng Hàn và trau dồi thêm văn hóa Hàn Quốc là hết sức cần thiết đối với những ai có mong muốn thăng tiến trong môi trường làm việc này.

Sau tất cả những điều như vậy thì việc học tiếng Hàn có mang lại cho chúng ta rất rất nhiều lợi ích chứ không phải là việc vô bổ và tốn thời gian như quan điểm sai lầm của một số người, thậm chí chúng ta còn có nhiều cơ hôi để làm giàu từ tiếng Hàn nữa. Vì vậy, bạn nên suy nghĩ kỹ và lựa chọn cho mình con đường học tập phù hợp. Hi vọng, trong một tương lai không xa, bạn sẽ chinh phục được tiếng Hàn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Tiếng Hàn : Phân Biệt 에서, 까지 Và 부터, 까지 Trong Tiếng Hàn trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!