Đề Xuất 12/2022 # Glucid Va Bien Doi Sinh Hoa / 2023 # Top 18 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Glucid Va Bien Doi Sinh Hoa / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Glucid Va Bien Doi Sinh Hoa / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Published on

glucid va bien doi sinh hoa

1. Chương 4: Glucid I. Khái niệm về glucid (hydratcacbon) II. Monosaccharide III. Polysaccharide IV. Sự chuyển hóa của glucid trong chế biến và bảo quản thực phẩm ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 1 I. Khái niệm về glucid (hydratcacbon) 1. Định nghĩa 2. Vai trò của glucid 3. Phân loại glucid ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 2

2. 1. Định nghĩa  Bản chất hóa học: polyhydroxy aldehyde hoặc polyhydroxy keton  TP nguyên tố: C, H, O (N, S, P…)  CTCT đặc trưng: Cm(H2O)n  hydratcacbon Ngoại lệ: – đường desoxyribose – C5H10O4 – acid lactic C3H6O3  hydratcacbon chỉ mang ý nghĩa lịch sử  Hàm lượng glucid: – Rất cao/mô thực vật (80% kl khô) – Không đáng kể/mô động vật (2% kl khô) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 3 2. Vai trò của glucid  Trong cơ thể sinh vật: – Cung cấp năng lượng chủ yếu (60% NL) – Tạo cấu trúc, tạo hình (xenlulose). – Bảo vệ (mucopolysaccharide) – Tương tác đặc hiệu (polysaccharide trên màng tế bào hồng cầu hay trên thành tế bào một số vi sinh vật) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 4

3. 2. Vai trò của glucid  Trong công nghệ thực phẩm – Chất liệu cơ bản của ngành sản xuất lên men (rượu, bia, nước giải khát, mì chính, acid amin, vitamin, kháng sinh) – Tạo kết cấu: * Tạo sợi, tạo màng, tạo gel, tạo độ đặc, độ cứng, độ đàn hồi (miến, giấy bọc kẹo, mứt quả, kem đá, giò lụa…) * Tạo kết cấu đặc thù: độ phồng nở của bánh phồng tôm, tạo bọt cho bia, độ xốp cho bánh mì, tạo vị chua cho sữa chua * Tạo bao vi thể để cố định enzyme và cố định tế bào (sâm banh) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 5 2. Vai trò của glucid  Trong công nghệ thực phẩm – Tạo chất lượng: * Chất tạo ngọt * Tạo màu sắc và hình thơm (đường trong phản ứng Maillard) * Tạo tính chất lưu biến: độ dai, độ trong, độ giòn, độ dẻo… * Giữ mùi * Tạo ẩm, giảm hoạt độ nước làm thuận lợi cho quá trình gia công cũng như bảo quản (mứt) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 6

4. 3. Phân loại glucid Dựa cấu tạo, có 2 nhóm lớn:  Glucid đơn giản: monosaccharide  Glucid phức tạp: polysaccharide gồm 2 phân nhóm nhỏ: – Polysaccharide loại 1 (oligosaccharide) – Polysaccharide loại 2 ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 7 II. MONOSACCHARIDE 1. Đặc tính cấu tạo của monosaccharide 2. Các dạng cấu tạo của monosaccharide 3. Các dạng monosaccharide quan trọng 4. Tính chất của monosaccharide ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 8

5. 1.Đặc tính cấu tạo của monosaccharide Monosaccharide = dẫn xuất aldehyde / keton của các polyol (rượu đa chức) CHO CHOH CH2OH aldehyde glycerinic CH2OH C O CH2 glycerin OH Dihydroxyaceton CH2OH CHOH CH2OH (aldose) (ketose) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 9 Tên gọi của monosaccharide  Loại dẫn xuất: – aldehyde  aldo- – ketone  keto-  Số lượng C: triose (3C), tetrose (4C), pentose (5C), hexose (6C), heptose (7C)  Vị trí nhóm chức: đánh số được bắt đầu từ nguyên tử C ở đầu mạch có nhóm cacbonyl (CO) để cho nguyên tử C này có chỉ số nhỏ nhất. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 10

6. CHO CHOH CH2OH Aldehyde glycerinic Aldotriose Aldotetrose CH2OH C = O CH2OH Dihydroxyaketon Ví dụ CHO CHOH CHOH CH2OH CH2OH C=O CHOH CH2OH ketotriose ketotetrose CHO CHOH CHOH CHOH CH2OH CH2OH C=O CHOH CHOH CH2OH Aldopentose ketopentose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 11 2. Các dạng cấu tạo của monosaccharide  Cấu tạo mạch thẳng: Đồng phân lập thể L/D  Cấu tạo mạch vòng: Đồng phân lâp thể / ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 12

7. CẤU TẠO DẠNG MẠCH THẲNG Vì trong cấu tạo monosaccharide có nhiều C bất đối nên có nhiều đồng phân lập thể khác nhau. Người ta chia ra đồng phân dạng D, L chỉ về đồng phân cấu hình và thêm dấu (+), (-) chỉ sự quay cực trái, phải. Sự phân biệt D, L (trên công thức hình chiếu) dựa vào cấu tạo monosaccharide đơn giản nhất là glyceraldehyde ( so sánh vị trí OH ở C* gần với nhóm CH2OH) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 13 Đồng phân lập thể L/D O H C H C OH CH2OH L – glyceraldehyde (L – aldotriose) (D – aldotriose) D – glyceraldehyde O H C HO C H CH2OH ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 14

8. Đồng phân lập thể L/D O H C H C OH H C OH H C OH CH2OH O H C HO C H CH2OH L – aldotetrose D – aldotetrose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 15 ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 16

10. Công thức mạch vòng bán axetal HO H C H C OH HO C H C H OH H C O CH2OH  – D – glucose H OH C H C OH HO C H H C OH H C O CH2OH  – D – glucose H H C OH HO O C C H H C OH H C OH CH2OH D – glucose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 19 Công thức vòng theo Haworth Vòng monosaccharide đặt trên 1 mặt phẳng gồm các nguyên tử cacbon và cầu nối oxy Các cạnh đậm nét  gần mắt người quan sát Các nhóm OH và H: – trái  trên – phải  dưới OH glucoside: –   phải  dưới –   trái  trên ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 20

11. Công thức vòng theo Haworth H 1 H C OH HO O C C H H C OH H C OH CH2OH 5 6 D – glucose 6 5 CH2OH O H OH 1 H OH OH H HO H -D-glucopiranose 6 CH2OH O OH H OH 5 H 1 HO H OH H -D- glucopiranose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 21 Công thức vòng theo Haworth 6 1 O HOOH HOCH2 CH2OH H H 4 3 5 HO H 2 O HO 6 HOCH2 OH H H CH2OH 4 3 HO H 2 1 5 CH2OH O C C H HO 1 2 3 4 H C OH H C -D-fructofuranose -D-fructofuranose OH CH2OH 5 6 D – fructose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 22

12. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 23 Đồng phân dạng ghế thuyền O O Dạng ghế (2) Dạng thuyền (6) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 24

13. 3. Các dạng monosaccharide quan trọng Pentose: O C H H C OH HO C H HO C H CH2OH L-arabinose O C H H C OH HO C H H C OH CH2OH D-xilose O C H H C OH H C OH H C OH CH2OH D-ribose O C H H C H H C OH H C OH CH2OH D-desoxyribose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 25  Pentose – Là các monosaccharide chứa 5 carbon. – Pentose hiện diện chủ yếu trong cấu trúc của động vật, thực vật; ngoài ra ở trạng thái tự do ta cũng có thể gặp một số loại – Các pentose quan trọng là: L-Arabinose, D-Xylose, D-Ribose và D-Deroxyribose. Ngoài ra các D-Ribulose và L-Xylulose cũng thường có mặt trong cấu trúc của thực vật, vi sinh vật và mô động vật ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 26

14.  L-Arabinose: L-Arabinose có trong thành phần của các polysaccharide như hemicellulose, các chất nhầy… Pentose này không bị lên men bởi nấm men, thường tồn tại trong thực vật dạng L: ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 27  D-Xylose: – Ít tồn tại ở trạng thái tự do, chủ yếu nằm ở dạng polysaccharide trong thực vật như: xylan, và trong gỗ, rơm, rạ. – Khi thủy phân các nguyên liệu trên bằng acid ta thu được D-Xylose. Xylose không bị lên men bởi nấm men, không bị người và động vật đồng hóa, thường tồn tại ở dạng mạch thằng (D) và dạng mạch vòng pyranose (6 cạnh). ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 28

15.  D-Ribose: – Là loại monosaccharide thường gặp trong thành phần của nhiều chất quan trọng trong cơ thể sống như: acid ribonucleic, vitamin, coenzym nicotinamide adenin dinucleotid (NAD.H2 ). – Dẫn xuất của Ribose là D-Dezoxyribose là thành phần quan trọng của acid dezoxyribonucleic, tham gia trong cấu tạo của ADN. Đây là chất có vai trò quan trọng trong một số đặc tính sinh học của cơ thể sống, đặc biệt là tính di truyền ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 29 3. Các dạng monosaccharide quan trọng Hexose: O O O C H H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH D-glucose C H HO C H HO C H H C OH H C OH CH2OH D-manose C H H C OH HO C H HO C H H C OH CH2OH D-galactose CH2OH C O HO C H H C OH H C OH CH2OH D-fructose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 30

16.  D-Glucose: – Là loại monosaccharide phổ biến ở động vật và ở thực vật. Nó có nhiều ở trong nho chín nên còn được gọi là đường nho ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 31 – Trong dung dịch, D-glucose dễ bị lên men bởi nấm men. – D-Glucose là thành phần cơ bản cấu tạo nên nhiều loại polysaccharide: tinh bột, glycogen, cellulose,.. – Trong cơ thể người và động vật, D-Glucose là thành phần cố định trong máu, dễ dàng được cơ thể con người hấp thụ. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 32

17.  D-Fructose: – Là loại monosaccharide phổ biến ở thực vật. Nó có nhiều ở trong quả và mật hoa. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 33 – Khi khử fructose tạo thành sorbitol và manitol. D – Fructose dễ bị lên men bởi nấm men.. – D-Fructose là thành phần của các disaccharide và các polyfructoside thường gặp trong thực vật. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 34

18.  D-Galactose – D-Galactose có trong thành phần của lactose và các polysaccharide galactan thực vật. Ngoài ra nó còn nằm trong thành phần cấu tạo của agar-agar. – Dẫn xuất của D-Galactose là acid galacturonic nằm trong thành phần của pectin. – D-Galactose chỉ bị lên men bởi các loại nấm men đặc biệt. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 35  D-Mannose: – Có trong thành phần của hemicellulose, các chất nhầy. Các manose dễ bị lên men bởi nấm men ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 36

19. 4. Tính chất của monosaccharide  Tính chất vật lý của đường monosaccharide – Monosaccharide là những chất không màu, phần lớn có vị ngọt, hòa tan tốt trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ. – Tính hòa tan của đường: Mỗi loại đường có một độ hòa tan khác nhau. Ví dụ ở 200C khả năng hòa tan trong nước của glucose là 107g/100g nước, của fructose là 375g/100g nước, của saccharose là 204g/100g nước. Từ đó ta nhận thấy rằng glucose khó kết tinh hơn so với đường saccharose và đường fructose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 37 – Tính hút ẩm của đường: * Mỗi loại đường có độ hút ẩm khác nhau. Ví dụ glucose có độ hút ẩm kém hơn fructose. * Tùy sản phẩm chế biến mà ta sẽ kết hợp với các loại đường có độ hút ẩm tương thích * Có những sản phẩm cần độ bóng mướt thì ta thêm các chất có tính hút ẩm vào như đường mật ong * Còn đối với những sản phẩm cần ở trạng thái vô định hình thì những chất có tính hút ẩm cao sẽ gây kết tinh cho sản phẩm, lúc này ta cần sử dụng loại đường như glucose để làm giảm khả năng kết tinh tại sản phẩm ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 38

20. Tính chất hóa học của monosaccharide  Do có nhiều nhóm -OH trong phân tử, nên nhìn chung monosaccharide dễ tan trong nước không tan trong các dung môi hữu cơ  Khi cô đặc dung dịch monosaccharide ta sẽ thu được dạng tinh thể monosaccharide  Do sự có mặt các nhóm – CHO, C=O, -OH nên monosaccharide cũng có các tính chất đặc trưng của các nhóm này, điển hình là tính khử ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 39 Tính khử (bị oxy hoá) Oxy hóa nhẹ(Cl2, Br2, I2/OH-): CHO  COOH ketose: không xảy ra phản ứng CHO H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH COOH H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH Br2 H2O D – Glucose acid gluconic + HBr ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 40

21. Tính khử (bị oxy hoá) Trong trường hợp nhóm CHO (C1) được bảo vệ thì nhóm OH của C6 trong phân tử đường sẽ bị oxy hóa thành nhóm carboxyl: CH2OH H O HO H OH H H OH H OH CH2OH H O HO H OH H H OH H OR D- Glucose baûo veä nhoùm OH cuûa glucozit Br2 COOH H O HO H OH H H OH H OR Acid glucuronic ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 41 Tính khử (bị oxy hoá) Oxy hóa mạnh (HNO3): CHO (C1), CH2OH (C6) 2COOH (diacid) CHO H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH COOH H C OH HO C H H C OH H C OH COOH HNO3 D – Glucose acid sacaric ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 42

22. Tính oxy hoá (bị khử)  Dưới tác dụng của các chất khử, các nhóm chức aldehyt hoặc keton có thể bị khử, monosaccharide chuyển thành các polyol (rượu đa chức). Chẳng hạn như D – glucose và D – fructose khi bị khử đều chuyển thành rượu đa chức socbitol: CH2OH – (CHOH)4 – CHO + 2H  CH2OH – (CHOH)4 – CH2OH CH2OH – CO – (CHOH)3 – CH2OH + 2H  CH2OH – (CHOH)4 – CH2OH ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 43 Tham gia phản ứng tạo ester  Nhóm – OH tại C1 và C6 thường tham gia phản ứng tạo ester, nhất là phức ester với các phosphat như : D – glyceraldehyd – 3 phosphat, D – glucose – 1 – phosphat; D – glucose 1,6 – bisphosphat  Một số loại phức ester của phosphat với các monosaccharide: OH P O OH O CH2 O H H OHH CH2 OH OH OH CH2 OH O P O OH H O HO H OH H H OH H OH D- Glucose- 6 – phosphat CH2 OH H O HO H OH H H OH H O OH P O OH D- Glucose – 1 – phosphat D- Fructose -6 – phosphat O OH P O OH O CH2 H H OHH CH2 OH O OH OH P OH ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 44 O D- Fructose -1,6 -biphosphat

23. Phản ứng với acid  Khi đun sôi các pentose, hexose với acid đặc (HCl 12%, H2SO4đđ) thì H2O tách ra và tạo thành các furfurol (từ pentose) hoặc oxymethylfurfurol (hexose): CHO H C OH H C OH H C OH CH 2OH D – R ib o s e CHO H C OH HO C H H C OH H C OH CH 2OH OHC O F u r fu r o l CHO C CH CH C CH 2OH + 3 H 2O + 3 H 2O h a y + 3 H 2O O OHC O CH 2OH t 0 H + t 0 H + D – G lu c o s e 5 – O x ylm e ty lfu r fu r o l 5 – O x y lm e tylfu r fu r o l ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 45 Phản ứng với kiềm  Tác động của các bazơ lên monosaccharide phụ thuộc nồng độ của các bazơ và nhiệt độ môi trường  Dưới tác dụng của các dung dịch kiềm yếu như Ba(OH)2, Ca(OH)2, thì sự đồng phân hóa có thể xảy ra giữa glucose, mannose, fructose: CHO H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH D- Glucose HO CH CH2 H C OH HO C H H C OH H C OH HO CH H C O HO C H H C OH H C OH HO CH HO C HO C H H C OH H C OH O HO C H HO C H H C OH H C OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH Trans-endiol D- Fructose Cis – endiol D- Mannose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 46

24. Phản ứng tạo dẫn xuất osamine Các monosaccharide có thể phản ứng với các amin tạo thành các osamine. Phản ứng diễn ra có sự thay thế nhóm OH của monosaccharide bằng nhóm amin: CH2OH O OH H H OH NH2 H HO H CH2OH O OH H H OH NH2 HO H H Glucosamine Galactosamine ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 47 Phản ứng tạo glucoside OH glucoside (MS) + OH (MS/ rượu)  hợp chất glucoside (/) Ví dụ như từ D – glucose nếu cho tác dụng với metanol với sự có mặt của HCl sẽ thu được hai chất sau: CH2OH O H H OCH3 OH H HO OH H CH2OH O OCH3 H H OH H HO OH H -metyl-D-glucoside -metyl-D-glucoside ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 48

25. III. polysaccharide 1. Oligosaccharide (Polysaccharide loại 1) 2. Polysaccharide loại 2 ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 49 1.Oligosaccharide (polysaccharide loại 1)  Oligosaccharide = nhóm glucid cấu tạo từ 2 đến 10 MS liên kết bằng liên kết glucoside  Tùy thuộc vào số lượng các MS  disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide… ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 50

26. Disaccharide  Disaccharide = MS1 + MS2  2 kiểu kết hợp giữa 2 MS: – OH glucoside/MS1 + OH rượu/MS2  Disaccharide còn tính khử – OH glucoside/MS1 + OH glucoside/MS2  Disaccharide không còn tính khử ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 51 Disaccharide  Saccharose: (đường mía. đường củ cải) – Trong mía và củ cải đường (10 – 20%) – Có gtdd đối với người và động vật – Cấu tạo:  – D glucose +  – D fructose qua lk 1,2 – glucoside Tên gọi:  – D glucopiranoside (12)  – D fructofuranoside không có tính khử ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 52

27.  – D glucose  – D glucopiranose  – D fructose  – D fructofuranose 1 HOCH2 O O 6 CH2OH O OH H 1 3 2 H OH OH H 4 HO 5 H O O OH HO 6 HOCH2 H 5 H 4 3 HO 2 CH2OH H 1 HO H H 2 HO 3 4 HO 5 CH2OH H 6 - D glucoside (12)  – D fructoside  – D glucopiranoside (12)  – D fructofuranoside saccharose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 53 Đường nghịch đảo  Trong môi trường acid, saccarose bị thủy phân thành glucose và fructose  Do hỗn hợp tạo thành làm thay đổi độ quay cực từ dương sang âm nên được gọi là đường nghịch đảo (nghịch chuyển) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 54

28. Disaccharide  Maltose: (đường mạch nha) – Nhiều trong mầm lúa, hệ tiêu hóa của động vật, một số mô và rễ cây – Cấu tạo:2 phân tử  – D glucopiranose liên kết qua liên kết 1,4 – glucoside  Tên gọi:  – D glucopiranoside (14)  – D glucopiranose  Có tính khử do còn OH glucoside tự do ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 55  – D glucose  – D glucopiranose O 6 CH2OH O OH H 1 3 2 H  – D glucose  – D glucopiranose H 4 OH HO OH H 4 HO 5 H 6 CH2OH O OH H 1 3 2 H OH OH 5 H - D glucoside (14) - D glucose  – D glucopiranoside (14)  – D glucopiranose maltose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 56

29. Disaccharide  Lactose: (đường sữa) – Trong sữa người và động vật, phấn hoa – Cấu tạo:  – D galactopiranose +  – D glucopiranose, liên kết 1,4 – glucoside  Có tính khử. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 57  – D galactose  – D galactopiranose O 6 CH2OH O OH OH H 1 3 2 5 HO 4 H H OH H  – D glucose  – D glucopiranose H 4 HO 6 CH2OH O OH H 1 3 2 H OH OH 5 H  – D galactoside (14) - D glucose  – D galactopiranoside (14)  – D glucopiranose lactose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 58

30. Trisaccharide  Raffinose – Có nhiều trong hạt bông và củ cải đường – Rafinose tinh thể không có vị ngọt, bị thủy phân bởi acid và enzyme invertase giải phóng ra fructose – Rafinose kém bền với nhiệt hơn so với saccharose – Cấu tạo :  – D galactoside (16)  – D glucoside (12)  – fructoside  Không có tính khử ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 59  – D galactose 6 CH2OH O O OH H 1 3 2 5 HO 4 H H OH H O  – D glucose 6 CH2 H H OH H 1 3 2 OH 5 H 4 O HO 6 HOCH2 H 5 H O 4 3 HO 2  – D fructose CH2OH H 1  – D galactoside (16) - D glucoside (12)  – D fructoside rafinose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 60

32. Polysaccharide đồng thể  Polysaccharide đồng thể (homopolysaccharide): do nhiều MS cùng loại kết hợp  Tên gọi: lấy tên MS đổi “ose”  “an” VD: tinh bột, glicogen, cellulose: đều cấu tạo từ glucose liên kết với nhau  glucan ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 63 Polysaccharide dị thể Polysaccharide dị thể (Heteropolysaccharide) là polysaccharide phức tạp, trong thành phần cấu tạo có một số loại monosaccharide, dẫn xuất của monosaccharide và một số chất có bản chất không phải là glucid (như protein, lipit). Tiêu biểu là: – Hemicellulose – Agar – agar (thạch) – Pectin – Glycoprotein ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 64

33. Phân loại polysaccharide Ngoài cách phân loại theo cấu tạo, polysaccharide còn có thể được phân loại theo nguồn gốc: – Polysaccharide thực vật: tinh bột, cellulose, hemicellulose, pectin, agar agar – Polysaccharide động vật: glycogen, kitin – Polysaccharide vi sinh vật: dextran ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 65 Tinh bột  Là polysaccharide dự trữ của thực vật (củ, hạt)  Là nguồn dinh dưỡng chủ yếu của người và động vật  Cấu trúc dạng hạt, không tan trong nước lạnh, tạo keo hồ tinh bột trong nước nóng  Phản ứng với iot  màu xanh tím đặc trưng  Thành phần tinh bột: – Amilose: 10 – 30% – Amilopectin: 70 – 90% ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 66

34. Amilose  Cấu tạo từ các gốc  – D glucose  Liên kết:  – 1,4 – glucoside  mạch thẳng  Tan trong nước ấm  Có màu xanh với iốt (đun nóng  màu xanh mất, để nguội  màu xanh phục hồi) Đầu không khử Đầu khử ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 67 Amilopectin  Cấu tạo từ  – D glucose  Liên kết:  – 1,4 – glucoside + – 1,6 – glucoside  cấu trúc phân nhánh  Mức độ phân nhánh: 20-25 -D glucose/nhánh  Có màu tím với iốt  Khi đun nóng sẽ tạo thành hồ tinh bột. Đầu không khử Đầu khử ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 68

35. CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA TINH BỘT  Hạt tinh bột có dạng hình tròn, bầu dục hoặc đa giác  Hạt tinh bột khoai tây có kích thước lớn nhất còn hạt tinh bột gạo có kích thước bé nhất  Trong cùng một loại tinh bột, hình dáng và kích thước của các hạt tinh bột cũng không giống nhau  Kích thước hạt khác nhau dẫn đến những tính chất cơ lý như nhiệt độ hồ hoá cũng khác nhau. Yến mạch Đậu Khoai tây Ngô Lúa mạch đen Lúa mạch ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 69 Các tính chất chức năng của tinh bột Tính chất chức năng là các tính chất hoá lý góp phần tạo nên những tính chất đặc trưng của thực phẩm chứa tinh bột Bao gồm: Độ dai, độ đàn hồi, độ dẻo, độ trong, độ nở, độ đặc, độ xốp ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 70

36. Sự trương nở hạt tinh bột trong nước ở điều kiện thường  Ngâm hạt tinh bột trong nước (tạo huyền phù tinh bột ở nhiệt độ thường)  V hạt tinh bột  do sự hấp thụ nước (hiện tượng trương nở hạt tinh bột)  Nguyên nhân: – Ở điều kiện thường, phần lớn tinh bột tồn tại ở dạng monohydrat – Bão hoà ẩm: phân tử nước có kích thước bé dễ dàng liên kết với các nhóm OH kém hoạt động hơn như C2 C3  dạng tinh bột trihydrat   kích thước  Độ trương nở tuỳ thuộc vào cấu trúc các loại tinh bột: TB bắp 9,1%, TB khoai tây 12,7%, TB khoai mì 28,4% (thường: hạt < củ) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 71 Hiện tượng hồ hoá tinh bột bằng nhiệt  Khi  t0 đến t0 tới hạn (t0 hồ hóa):hạt tinh bột trương nở mạnh, hình dáng thay đổi đột ngột  dd keo dính (đầu tiên xảy ra ở các khe lõm, sau lan rộng lên cả bề mặt, V nhiều  hạt tinh bột bị rách và trở thành cái túi không định hình hoặc ngừng V  tinh bột hồ hoá  Sau hồ hoá, tinh bột mất đi các tính chất cũ: – độ nhớt – độ kết dính – khả năng hoà tan ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 72

37. Hiện tượng hồ hoá tinh bột bằng nhiệt  Nguyên nhân: Khi t0 huyền phù tinh bột , liên kết H bị phá vỡ  nước linh động hơn dễ dàng tấn công vào cấu trúc micell của tinh bột (vùng vô định hình  vùng có cấu trúc tinh thể)  Nhiệt độ hồ hoá và khả năng hồ hoá phụ thuộc: – Loại tinh bột – Cấu trúc mạng lưới micell ( hình dáng, kích thước phân tử, tỷ lệ amilose/amilopectin, mức độ phân nhánh, chiều dài nhánh…) – Kích thước hạt không ổn định  khoảng nhiệt độ hồ hóa ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 73 Hiện tượng thoái hoá tinh bột  Hiện tượng thoái hoá tinh bột: Dung dịch hồ tinh bột mới tạo thành có màu trắng đục, để yên một thời gian (ở đk vô trùng)  màu trắng đục dần  một phần tinh bột  tủa  trong suốt  tinh bột đã trở lại trạng thái ban đầu, không tan trong nước lạnh  Giải thích: lk giữa nước + OH của tinh bột kém bền hơn lk hydro giữa các phân tử nước  theo thời gian, lk giữa nước với các phân tử tinh bột bị phá hủy  tách nước, các phân tử tinh bột lk với nhau ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 74

38. Hiện tượng thoái hoá tinh bột  Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ thoái hoá: – Tỷ lệ amilose/ amilopectin: amilose cho phép hình thành nhiều liên kết hydro  dễ bị thoái hoá – Hình dáng phân tử tinh bột – Nhiệt độ: t0  tốc độ thoái hóa – pH, muối vô cơ  Trong công nghệ thực phẩm, để thúc đẩy hay kiềm hãm tốc độ thoại hoá người ta thường dùng tác nhân nhiệt độ, các yếu tố khác không phù hợp với vệ sinh và khẩu vị nên hạn chế sử dụng ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 75 Tính nhớt dẻo của hồ tinh bột  Do khả năng tập hợp lại với nhau và giữ nhiều phân tử nước  dung dịch tinh bột có độ đặc, độ dính, độ dẻo, độ nhớt cao  Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhớt: – Khối lượng, kích thước, thể tích, cấu trúc của phân tử tinh bột – Tương tác giữa dung môi với phân tử tinh bột – Tương tác giữa các phân tử tinh bột ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 76

39. Khả năng tạo màng  Tinh bột có khả năng tạo màng tốt. Để tạo màng, các amylose và amylopectin phải duỗi thẳng mạch, sắp xếp lại, tương tác trực tiếp với nhau bằng liên kết hydro hoặc gián tiếp thông qua nước  Màng có thể thu được từ dung dịch phân tán trong nước. Dạng màng này dễ trương ra trong nước. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 77 Quy trình tạo màng Tinh bột →Hòa tan → Hồ hóa sơ bộ → Khuấy kỹ → Rót mỏng lên mặt phẳng kim loại ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 78

40. Khả năng tạo sợi của tinh bột  Cho dịch tinh bột qua một bản đục lỗ với đường kích thích hợp: định hướng theo dòng chảy  các phân tử tinh bột kéo căng ra, sắp xếp song song theo phương trọng lực  Nhúng vào bể nước nóng: hồ hoá, định hình, các phân tử tinh bột tương tác với nhau và với nước bằng liên kết hydro  Nhúng vào nước lạnh: các phân tử liên kết với nhau chặt chẽ hơn và tạo nhiều liên kết hydro giữa các phân tử  Gia nhiệt, sấy khô: tăng lực cố kết và độ cứng ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 79 Khả năng tạo sợi của tinh bột  Các sợi bún được làm từ các loại tinh bột giàu amilose như tinh bột đậu xanh, tinh bột dong riềng (40 -50% amilose) thường bền và dai hơn so với sợi bún được làm từ tinh bột gạo, bắp.  Các tinh bột bắp giàu amilopectin với các mạch nhánh thường rất ngắn nên lực tương tác giữa các phân tử yếu, do đó độ bền kém. Ngoài ra khi chập nhiều phân tử lại thành sợi sẽ có nhiều khuyết tật, do đó sợi tinh bột dễ bị đứt. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 80

41. Cellulose  Polysaccharide cấu trúc của thực vật (thành tế bào)  Cấu tạo: từ hàng nghìn gốc  – D glucose  Liên kết:  – 1,4 – glucoside  cấu trúc rất bền, khó bị phân hủy  Người và động vật không tổng hợp được enzyme xenlulaza để tiêu hóa xenlulose  Có tác dụng điều hòa hệ thống tiêu hóa, làm giảm hàm lượng mỡ, cholesterol trong máu, tăng cường đào thải chất cặn bã ra ngoài. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 81 Hemicellulose Hemicellulose là thành phần cấu tạo nên tế bào thực vật, được tạo thành từ các monosaccharide không cùng loại như glucose, galactose, fructose, arabinose, xylose… Hemicellulose có nhiều trong rơm, rạ, bẹ ngô, trấu được sử dụng trong sản xuất rượu, giấy… ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 82

42. Hemicellulose ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 83 Pectin  Pectin là polysaccharide có nhiều trong quả, củ hoặc thân cây. Trong thực vật pectin tồn tại dưới hai dạng: protopectin (không tan, chủ yếu ở vách tế bào) và polysaccharide araban (tan, chủ yếu ở dịch tế bào). Dưới tác dụng của acid các protopectin chuyển sang dạng hòa tan.  Khi có sự hiện diện của acid và đường, pectin có khả năng tạo gel, do đó nó được ứng dụng trong công nghệ sản xuất mứt, kẹo. Để tạo gel cần đảm bảo môi trường có đường ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 84

43. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 85 Agar – agar (thạch)  Agar – agar có nhiều trong rong biển khi thủy phân tạo thành phân tử arabinose và glucose. Agar – agar dễ bị trương phồng trong nước, khi làm lạnh, biến đổi thành gel cứng  Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm và làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 86

44. Glycogen Polysaccharide dự trữ ở người và động vật (gan 10-15%, cơ 2%, não, cơ tim), trong nấm men và hạt ngô Tan/nước nóng, có màu đỏ tím hoặc đỏ nâu với iot. Tạo thành từ các gốc  – D glucose Liên kết  – 1,4 – glucoside + liên kết  – 1,6 – glucoside, (phân nhánh như amilopectin) Mức độ phân nhánh: 10  – D glucose/nhánh ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 87 ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 88

45. Chitin  Chitin là polysaccharid mạch thẳng được cấu tạo từ N-acetyl-D-glucosamine nối với nhau bởi liên kết (1,4) glycosid.  Chitin là thành phần chính của cấu trúc bộ khung các loài động vật chân khớp như côn trùng, tôm cua,.. Về cấu tạo nó có cấu tạo tương tự cellulose và cũng có chức năng tương tự.  Chitin rất khó bị hòa tan. Chỉ khi đun nóng bằng dung dịch kiềm đậm đặc hoặc một số dung dịch muối đậm đặc chitin mới bị phân giải ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 89 ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 90

46. Dextran Dextran là loại polysaccharide điển hình của vi sinh vật Dextran được tổng hợp từ Leuconostoc mesenteroides, Streptobacterium dextranicum, Streptococcus mutans Dextran bao gồm các D – glucopyranose gắn với nhau tại liên kết (1,6); (1,4) và (1,2) Dextran là nguyên liệu để tổng hợp nhựa sephadex tạo nên các màng lọc phân tử  Trong thực phẩm dextran được sử dụng làm chất làm đặc, chất ổn định trong bánh, đồ ngọt, nước giải khát và kem ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 91 Dextran ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 92

47. IV. NHỮNG CHUYỂN HOÁ CỦA GLUCID TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM 1. Ảnh hưởng của chế biến nhiệt đến glucid trong thực phẩm  Ở nhiệt độ đun sôi, các loại đường đơn giản không có biến đổi đáng kể. Đường đun sôi đến 1800C chuyển sang màu nâu và có mùi đặc biệt gọi là caramen hoá. Đó là hỗn hợp nhiều chất khác nhau do đường bị phân giải. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 93 Phản ứng caramen hoá đường  Với saccharose, phản ứng caramen hoá xảy ra theo sơ đồ phản ứng: C12H22O11 – H2O  C6H10O5 + C6H10O5 Saccharose glucozan levulozan  Đến 185-1900C sẽ tạo thành izosaccharozan: C6H10O5 + C6H10O5  C12H20O10 Glucozan levulozan izosaccharozan  Khi nhiệt độ cao hơn sẽ mất đi 10% nước và tạo thành caramelan (C12H18O9 hoặc C24H36O18) có màu vàng: 2C12H20O10 – 2H2O  (C12H18O9) hoặc C24H36O18 Izosaccharozan caramelan  Khi mất đi 14% nước sẽ tạo thành caramelen: C12H20O10 + C24H36O18 – 3H2O  C36H48O24.H2O  Và khi mất đi 25% nước sẽ tạo thành caramelin có màu nâu đen. Hầu như tất cả các sản phẩm caramen hoá đều có vị đắng ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 94

48. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 95  Khi đun nóng pentose với acid chúng sẽ loại nước và chuyển thành dẫn xuất aldehyd gọi là fucfurol t0 Pentose + acidnóng → furforol Fucforol + anilin HCl → cho hợp chất màu đỏ → bay mùi thơm ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 96

49.  Quá trình chế biến nóng làm cho tinh bột dễ tiêu hơn, cellulose không bị phân hủy nhưng nứt ra, trở nên mềm hơn, cho phép các dịch tiêu hoá tiếp xúc với các thành phần sinh dưỡng trong tế bào thực vật. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 97 2. Thực phẩm thực vật trong bảo quản chín  Trong quá trình bảo quản, lượng đường ở vỏ cam, chanh, quýt, bưởi được chuyển dần vào múi (cùi bưởi xanh ngọt hơn cùi bưởi chín). Vì vậy, các loại quả này thu hoạch lúc chín sẽ ít vỏ hơn quả xanh, phẩm chất tốt hơn. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 98

50. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 99  Thí dụ: ở chuối, chuối là loại quả điển hình về hàm lượng đường tăng lên và hàm lượng tinh bột giảm xuống trong quá trình chín. Nhiệt độ bảo quản càng thấp thì sự chuyển hoá tinh bột thành đường càng giảm đi.  Chuối xanh có hàm lượng tinh bột là 20%, hàm lượng đường là 1%  Nhiệt độ thích hợp cho chuối chín là 12-220C  Nếu nhiệt độ 250C thì hoạt động của enzym giảm xuống To bảo quản Hàm lượng tinh bột % Hàm lượng đường % 12-14oC 6,5 16,4 16-18oC 2,5 18,5 18-20 2,2 20,3 ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 100

51.  Phần lớn đường được tạo thành là saccharose, nhưng ở quá trình chín tới, hầu như có 3 loại đường: saccharose, glucose, fructose.  Sự phân giải tinh bột trong rau quả khi chín và bảo quản có thể xảy ra theo hai cách do các enzym amylase và phosphorylase (chủ yếu).  Ở các loại quả khác nhau thì khác nhau về thành phần các đường được tích tụ khi chín. Ở một số loại quả (mơ, đào, mận, xoài…) khi chín đường saccharose được tổng hợp từ monosaccharid ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 101  Ở các loại rau quả khác, phần lớn giai đoạn đầu của quá trình bảo quản, hàm lượng đường tăng lên do sự đường hoá tinh bột dự trữ, như sự thủy phân các polysaccharid, glucozid và các hợp chất khác. Sau đó lượng đường lại giảm đi, chủ yếu là do quá trình hô hấp.  Lượng đường trong rau quả giảm đi khi bảo quản biểu hiện rau quả đã kém phẩm chất, không bảo quản được lâu nữa. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 102

52. 3. Sự hô hấp của hạt ngũ cốc  Hạt ngũ cốc khi chín, hàm lượng nước trong hạt giảm mạnh, hạt rơi vào trạng thái ngủ sinh lý. Trong quá trình bảo quản, ngũ cốc ở dạng chưa chế biến vẫn thực hiện sự hô hấp (chủ yếu do enzym oxydase tạo nên).  Hiện tượng này xảy ra càng mạnh khi độ ẩm, nhiệt độ môi trường cao. Sự hô hấp của hạt phụ thuộc nhiều vào sự hiện diện và hàm lượng của oxygen: ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 103 (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 6nCO2 + 6nH2O + 674 kcal (nhiều oxygen) (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nCO2 + 2nC2H5OH + 24 kcal → CH3COOH (ít oxygen)  Hiện tượng này làm cho bột trong lương thực giảm dần, độ ẩm và nhiệt độ tăng lên (hiện tượng tự sinh nhiệt)  Khi to tăng tới một mức nhiệt độ thích hợp thì enzym oxydase hoạt động làm cho quá trình hô hấp mạnh thêm tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển thuận lợi cho các enzym thủy phân ngũ cốc sẽ phân giải các chất dinh dưỡng trong ngũ cốc làm cho ngũ cốc bị hư hỏng (lên men chua, lên men rượu) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 104

53. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 105  Sau 18 ngày, khoai lang bảo quản ở điều kiện không khí bình thường, trọng lượng giảm do thoát hơi nước là 5,9%, tinh bột từ 52,01% giảm xuống còn 31,13%. Hàm lượng đạm, vitamin đều giảm rõ rệt. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 106

54.  Vì vậy, để bảo quản tốt củ, quả tươi cần phải tạo điều kiện để: – Làm giảm lượng nước thất thoát do sự thoát hơi nước – Giảm bớt sự hô hấp – Hạn chế hiện tượng nảy mầm  Nhằm đảm bảo quá trình phân hủy tinh bột thành đường và sự tổn thất các chất dinh dưỡng trong củ quả ở mức độ tối thiểu nhất, điều kiện bảo quản cần thực hiện: nhiệt độ 13- 160C, độ ẩm 70-80%, hạn chế sự hiện diện của ánh sáng (hạn chế hiện tượng nảy mầm) ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 107 4. Sự nảy mầm của hạt khi bảo quản a. Để hạt nảy mầm cần phải có ba điều kiện  Hạt phải còn khả năng nảy mầm tức là phôi của hạt còn sống và có khả năng nảy mầm  Hạt phải được đặt trong môi trường có điều kiện thuận lợi: đủ nước, nhiệt độ thích hợp, có nguồn cung cấp oxygen và đôi khi phải có ánh sáng thích hợp  Phải vượt qua được bất cứ điều kiện tạo sự ngủ hiện diện bên trong hạt. Tránh các điều kiện ngoại cảnh bất lợi dẫn đến sự ngủ ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 108

55. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 109 b. Các giai đoạn của sự nảy mầm  Giai đoạn 1 – Sự hoạt hóa – Sự hút ẩm (quá trình vật lý): sự hấp thu nước của hạt khô làm tăng hàm lượng nước trong hạt, làm mềm vỏ hạt. Hạt trương phồng lên và vỏ hạt bị nứt ra. – Sự tổng hợp các enzym: hoạt động enzym bắt đầu trong vòng vài giờ sau khi xảy ra sự hấp thu nước của hạt. Hoạt động của các enzym một phần từ sự tái hoạt hóa các enzym dự trữ được hình thành từ sự phát triển của phôi và một phần từ sự tổng hợp các enzym mới khi hạt bắt đầu nảy mầm. – Sự kéo dài tế bào và xuất hiện rễ: những dấu hiệu đầu tiên của sự nảy mầm là sự xuất hiện rễ xảy ra vài giờ hoặc vài ngày sau khi sự nảy mầm bắt đầu. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 110

56.  Giai đoạn 2 – Sự phân giải các chất dự trữ và vận chuyển – Các chất dự trữ (chất béo, protein, hợp chất có carbon) được thủy phân thành các chất hữu cơ đơn giản và sau đó được chuyển đến các vị trí tăng trưởng của trục phôi: * Tinh bột → Dextrin → maltose * Protein → acid amin * Lipid → glycerin + acid béo – Các hoạt động sinh tổng hợp của tế bào sẽ được kích hoạt. Sự hấp thu nước và hô hấp tiếp tục diễn ra ở ở một tốc độ đều đặn. Khi xảy ra hiện tượng nảy mầm, hạt thóc xảy ra sự biến đổi sâu sắc về thành phần hóa học: * Lượng tinh bột giảm đáng kể * Hàm lượng đường tăng cao * Enzyme amylase phát triển mạnh ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 111  Giai đoạn 3 – Sự tăng trưởng của cây mầm – Sự phân chia tế bào xảy ra ở hai đầu của trục phôi. Một đầu phát triển thành chồi mầm, một đầu phát triển thành rễ mầm trên trục phôi có mang 1 hoặc 2 lá mầm được gọi là tử diệp. – Khi cây mầm bắt đầu tăng trưởng, trọng lượng tươi và khô của cây mầm bắt đầu tăng trong khi trọng lượng mô dự trữ giảm ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 112

57. 5. Hiện tượng biến vàng của thóc  Trong quá trình bảo quản thóc thường gặp hiện tượng lớp nội nhũ của hạt thóc bị biến màu, chuyển từ màu trắng sang màu vàng. Thóc bị biến vàng không được người tiêu dùng lựa chọn vì cơm nấu từ gạo đã biến vàng màu sắc kém, giảm độ dẻo và có thể ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của thóc gạo.  Trong thực tế, trong quá trình bảo quản, sự biến vàng có thể xảy ra do: – Phơi sấy chưa tốt – Điều kiện bảo quản không đảm bảo ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 113  Thóc bảo quản càng lâu, tỉ lệ hạt bị biến vàng càng lớn. Phân tích thành phần của hạt vàng so với hạt trắng bình thường cho thấy có sự thay đổi: – Thành phần glucid bị thay đổi: hàm lượng saccharose giảm 10 lần, đường khử tăng 2-3 lần – Thành phần tinh bột cũng thay đổi: amilose tăng, amilopectin giảm – Protein thay đổi: đạm protein giảm, đạm phi protein tăng, globulin giảm, anbumin tăng.  Như vậy thóc bị biến vàng đã làm giảm giá trị dinh dưỡng đồng thời giá trị thường phẩm cũng giảm sút. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 114

58.  Nguyên nhân của hiện tượng biến vàng: – Phản ứng tạo thành melanoidin giữa acid amin và đường khử – Do hoạt động trao đổi chất của nấm trong hạt. Nấm tác động lên sắc tố của vỏ hạt hoặc trực tiếp tổng hợp sắc tố trong điều kiện thuận lợi, sắc tố tạo ra phân tán trong albumin của hạt. ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 115 ThS. Phạm Hồng Hiếu HSTP1 – Chương 4: Glucid 116

Pin Dien Hoa Va The Dien Cuc / 2023

, Recruiter at Tạp chí Soul – Soul Magazine

Published on

cho sinh vien hóa lý học ở các trường đại học sư phạm và tổng hợp

2. 3 Cu(s) + 2Ag+(aq) Cu2+(aq) + 2 Ag(s) Cu(s) + Zn2+(aq) Không p.ứng Cu/dd Ag+ Cu/dd Zn2+ 4 2. Cân bằng phản ứng oxy hóa – khử +2 +3 +4 +2 Sn Fe Sn Fe+ + +2 +4 – Sn Sn 2e+ +3 +2 Fe Fee− + x 2( ) 2+ 3+ 4+ 2+ Sn 2Fe Sn 2Fe+ +

3. 5 2. Cân bằng phản ứng oxy hóa – khử 2+ – 3+ 2+ 4Fe MnO Fe Mn+ + – – 2+ 4MnO e ? Mn+ -1 = 1(x)Mn + 4(-2)O +2 x = +8 – 1 = +7 – – 2+ 4MnO 5e Mn+ – – 2+ 4 2MnO 5e Mn 4H O+ + – – +2 4 2MnO 5e 8H Mn 4H O (1)+ + + + 2+ 3+ Fe Fe (2)e− + 2+ – 3+ 2+ 4 25Fe MnO 8H 5Fe Mn 4H O+ + + + + ( ) x 5 6 Cân bằng phản ứng oxy hóa – khử 2+ 2- 3+ 3+ 2 7Fe Cr O Fe Cr+ + 2- – 3+ 2 7Cr O e ? Cr+ 2+ 2- 3+ 3+ 2 7 26Fe Cr O 14H 6Fe 2Cr 7H O+ + + + +

7. 13 THẾ CHUẨN Bán phản ứng F2 + 2e- ↔ 2F- MnO4 – + 5e- ↔ Mn2+ Ce4+ + e- ↔ Ce3+ (in HCl) O2 + 4H+ + 4e- ↔ 2H2O Ag+ + e- ↔ Ag(s) Cu2+ + 2e- ↔ Cu(s) 2H+ + 2e- ↔ H2(g) Cd2+ + 2e- ↔ Cd(s) Fe2+ + 2e- ↔ Fe(s) Zn2+ + 2e- ↔ Zn(s) Al3+ + 3e- ↔ Al(s) K+ + e- ↔ K(s) Li+ + e- ↔ Li(s) Eo (V) 2.890 1.507 1.280 1.229 0.799 0.339 0.000 -0.402 -0.440 -0.763 -1.659 -2.936 -3.040 Tínhoxyhóatăng Tínhkhửtăng Tác nhân Oxy hóa Tác nhân khử 14 Sức điện động của pin – (PtI) Sn2+, Sn4+ ΙΙ Fe3+, Fe2+(PtII) + cathodeanode pin right left cathode anode + -E E E E E E E= − = − = − 3+ 2+ 4+ 2+ 0 0 pin Fe /Fe Sn /Sn E E E 0,771 0,154 0,617 = − = − = 4+ 2+ 3+ 2+ 4+ – 2+ 0 Sn /Sn 3+ – 2+ 0 Fe /Fe Sn 2e Sn , E 0,154 Fe e Fe , E 0,771 + → = + → = Anode: Xảy ra quá trình oxy hóa → chất khử mạnh (bên trái) Cathode: Xảy ra quá trình khử → chất oxyhóa mạnh (bên phải) * Khi pin được thiết lập, sđđ của pin luôn dương

11. 21 ΔG0 Kcb Epin 0 pin RT E lnK nF eq=0 G RTlnKeqΔ =− 0 0 ΔG =ΔH-TΔS 0 0 pinG nFEΔ =− ΔH 0 ΔS 0 0 pinE ,E Đo thành phần ở cb Mối quan hệ giữa nhiệt động học (ΔG0), cân bằng (Kcb) và điện hóa học 22 6. Điện cực so sánh (Reference Electrode) Điện cực bạc (Ag/AgCl) * bão hòa bằng dd KCl * AgCl(s) + e- ↔ Ag (s) + Cl- * E = +0.197 V Điện cực calomel (SCE) * bão hòa bằng dd KCl * ½Hg2Cl2 + e- ↔ Hg + Cl- * E = +0.241 V

12. 23 6. Điện cực so sánh Eđo = Eo – 0.241 (SCE) Eđo = Eo – 0.197 (Ag/AgCl) Eo (SHE) E(SCE) E(Ag/AgCl) Cu2+ + 2e- ↔ Cu(s) 0.339 V 0.098 V 0.142 V Fe2+ + 2e- ↔ Fe(s -0.440 V -0.681 V -0.637 V 24 7. Chuẩn độ oxy hóa khử Xây dựng đường cong chuẩn độ thế của 100,0 mL dd Fe+2 0,100M với 10,0mL; 50,0mL; 100mL, 200,0mL dd Ce+4 0,100M trong môi trường acid HNO3. 2+ 4 3+ 3+ Fe Ce Ce Fe+ + + Xây dựng đồ thị biểu diễn sự thay đổi thế oxy hóa khử E của dung dịch định phân theo mức độ thêm dd chuẩn của chất oxy hóa hay khử 3+ 2+ 4+ 3+ 0 Fe /Fe 0 Ce /Ce E 0,771V E 1,61V = =

14. 27 2+ 4 3+ 3+ Fe Ce Ce Fe+ + +Phản ứng chuẩn độ: Thêm V =100,0 mL Ce4+ 2+ 2+ 4+ 4+ Fe Fe Ce Ce V M V M= # mmol Ce4+ thêm vào = 0,100M x 100,0 mL = 10,0 mmol # mmol Fe3+ ở cb = 10,0 – x ~ 10,0 Xây dựng đường cong chuẩn độ thế của 100,0 mL dd Fe+2 0,100M với 10,0mL; 50,0mL; 100mL, 200,0mL dd Ce+4 0,100M trong môi trường acid HNO3. # mmol Ce3+ ở cb = 10,0 – x ~ 10,0 # mmol Fe2+ ở cb = x # mmol Ce4+ ở cb = x → điểm tương đương 28 2+ 4 3+ 3+ Fe Ce Ce Fe+ + +Phản ứng chuẩn độ: Thêm V =100,0 mL Ce4+ 2+ 2+ 4+ 4+ Fe Fe Ce Ce V M V M= Xây dựng đường cong chuẩn độ thế của 100,0 mL dd Fe+2 0,100M với 10,0mL; 50,0mL; 100mL, 200,0mL dd Ce+4 0,100M trong môi trường acid HNO3. → điểm tương đương 3+ 2+ 4+ 3+ Fe /Fe Ce /Ce E E= 3+ 2+ 4+ 3+ 3+ 4+ 0 0 2+ 3+Fe /Fe Ce /Ce 0,0592 [Fe ] 0,0592 [Ce ] E log E log [Fe ] [Ce ]n n + = + 3+ 2+ 4+ 3+ 3+ 3+ 0 0 2+ 4+Fe /Fe Ce /Ce 0,0592 [Fe ] [Ce ] E E log 0,0592log 1 [Fe ] [Ce ] cbK− = − = − 14 1,7 10cbK x=

15. 29 2+ 4 3+ 3+ Fe Ce Ce Fe+ + +Phản ứng chuẩn độ: Thêm V =100,0 mL Ce4+ 2+ 2+ 4+ 4+ Fe Fe Ce Ce V M V M= Xây dựng đường cong chuẩn độ thế của 100,0 mL dd Fe+2 0,100M với 10,0mL; 50,0mL; 100mL, 200,0mL dd Ce+4 0,100M trong môi trường acid HNO3. → điểm tương đương 3+ 2+ 4+ 3+ Fe /Fe Ce /Ce E E= 3+ 3+ 14 2+ 4+ [Fe ] [Ce ] (10,0)(10,0) 1,7 10 [Fe ] [Ce ] ( )( ) cbK x x x = = = 7 2 4 7,7 10x x mmol Fe mmol Ce− + + = = 3+ 2+ 0 3+ 2+ Fe /Fe 7 E E 0,0592log[Fe ]/[Fe ] 0,771 0,0592log(10,0/ 7,7×10 ) 1,19V− = + = = + = 30 2+ 4 3+ 3+ Fe Ce Ce Fe+ + +Phản ứng chuẩn độ: Thêm V =100,0 mL Ce4+ 2+ 2+ 4+ 4+ Fe Fe Ce Ce V M V M= Xây dựng đường cong chuẩn độ thế của 100,0 mL dd Fe+2 0,100M với 10,0mL; 50,0mL; 100mL, 200,0mL dd Ce+4 0,100M trong môi trường acid HNO3. → điểm tương đương 3+ 2+ 4+ 3+ Fe /Fe Ce /Ce E E Ecb = = 3+ 2+ 4+ 3+ 3+ 0 cb 2+Fe /Fe 4+ 0 cb 3+Ce /Ce [Fe ] E E 0,0592log [Fe ] [Ce ] E E 0,0592log [Ce ] = + = + 3+ 2+ 4+ 3+ 3+ 3+ 0 0 cb 2+ 4+Fe /Fe Ce /Ce [Fe ][Ce ] 2E (E E ) 0,0592log [Fe ][Ce ] = + −

16. 31 2+ 4 3+ 3+ Fe Ce Ce Fe+ + +Phản ứng chuẩn độ: Thêm V =100,0 mL Ce4+ 2+ 2+ 4+ 4+ Fe Fe Ce Ce V M V M= Xây dựng đường cong chuẩn độ thế của 100,0 mL dd Fe+2 0,100M với 10,0mL; 50,0mL; 100mL, 200,0mL dd Ce+4 0,100M trong môi trường acid HNO3. → điểm tương đương 3+ 2+ 4+ 3+ Fe /Fe Ce /Ce E E Ecb = = 3+ 2+ 4+ 3+ 3+ 3+ 0 0 cb 2+ 4+Fe /Fe Ce /Ce [Fe ][Ce ] 2E (E E ) 0,0592log [Fe ][Ce ] = + − Tại cb 3+ 4+ 3+ 2+ [Fe ] [Ce ] & [Ce ] [Fe ]= = 3+ 2+ 4+ 3+ 0 0 cb Fe /Fe Ce /Ce 1 E (E E ) 1,19 2 V= + = 32 2+ 4 3+ 3+ Fe Ce Ce Fe+ + +Phản ứng chuẩn độ: Thêm V = 200,0 mL Ce4+ 2+ 2+ 4+ 4+ Fe Fe Ce Ce V M V M< # mmol Ce4+ thêm vào = 0,100M x 200,0 mL = 20.0 mmol Xây dựng đường cong chuẩn độ thế của 100,0 mL dd Fe+2 0,100M với 10,0mL; 50,0mL; 100mL, 200,0mL dd Ce+4 0,100M trong môi trường acid HNO3. # mmol Ce4+ dư = 20,0 -(0,100 M x 100,0 mL) = 10,0 mmol 4+ 3+ 4+ 3+Ce /Ce 0,0592 [Ce ] E E log [Ce ]n = + 10,0 E 1,61 0,0592log 1,61V 10,0 = + = # mmol Ce3+ tạo thành = 10,0 mmol

17. 33 34 2+ – + 3+ 2+ 4 25Fe MnO 8H 5Fe Mn 4H O+ + + + Phản ứng chuẩn độ: Tính thế tại điểm tương đương của quá trình chuẩn độ 100,0 mL dd Fe+2 trong dd H2SO4 0,500M bằng 100,0 mL dd MnO4 – 0,0200 M. 4+ 3+ 2+ 4 0 Fe / e 0 / E 0,771 E 1,51 F Mn MnO V V− = =

18. 35 8. Cách nhận ra điểm tương đương trong pp Oxy hóa khử Tự chỉ thị Chuyển màu do dung dịch gây ra do lương dư của dd chuẩn Chỉ thị hồ tinh bột Vi dụ: Chuẩn độ KMnO4 (màu tím) Vi dụ: Chuẩn độ Iod, ho tinh bột tạo phức với I2 → xanh đậm Chỉ thị oxy hóa khử Chất có màu thay đổi tuỳ thuộc vào thế oxy hóa khử 36

Tiet 12: Thuc Hanh: Thi Ngiem Co Va Phan Co Nguyen Sinh .Cban / 2023

Tuần: 13 Tiết PPCT : 12 BÀI 19: THỰC HÀNHNgày soạn : 02/11/2008 Ngày dạy : 03/11/2008 THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINHLớp dạy : C6, C9, C10, C11, C12

I. Mục tiêu-HS biết cách làm tiêu bản tạm thời để quan sát hình dạng tế bào dưới kính hiển vi quang học. Vẽ sơ đồ hình dạng tế bào đã quan sát được dưới kính hiển vi.-HS có thể làm được thí nghiệm đơn giản quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào thực vật.-Rèn cho HS tính cẩn thận, tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm.II. Trọng tâm -Quan sát và vẽ tế bào dưới kính hiển vi. -Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.III. Chuẩn bị-Củ hành tía hoặc lá thài lài tía.-Dung dịch muối ăn 8% hay saccarôzơ 50%.-Lưỡi dao cạo, kim mũi mác, phiến kính, lá kính, đĩa kính, ống nhỏ giọt, giấy thấm, kính hiển vi, kẹp thí nghiệm.IV. Tiến trình dạy họcA. Ổn định – Kiểm diện trong sổ đầu bài.B. Kiểm tra bài cũ -Kiểm tra chuẩn bị của HS: lá thài lài tíaC. Giới thiệu bài mớiHoạt động 1: Quan sát tế bào dưới kính hiển vi. Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào.Hoạt động của GVHoạt động của HS

-Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ: GV phải chuẩn bị đầy đủ và làm thử trước.-Tiến hành quan sát: GV hướng dẫn cho HS tiến hành làm tiêu bản, hướng dẫn cách quan sát.-Vẽ sơ đồ cấu trúc tế bào: GV hướng dẫn cách vẽ từ quan sát trên kính sau đó vẽ vào vở hình quan sát được. Chú ý tế bào khí khổng nhiều hay ít, đóng hay mở. Có thể cho các em so sánh hình đã quan sát được với hình của SGK, sau đó yêu cầu các em về nhà giải thích những điểm khác nhau.Lắng nghe GV giới thiệu các nguyên liệu và dụng cụ cần cho thí nghiệm.Nghe GV hướng dẫn và tiến hành làm tiêu bản.

Điều chỉnh quan sát tế bào trên kính hiển vi qua tiêu bản vừa làm( vẽ sơ đồ cấu trúc tế bào vào vở. (Chú ý tế bào khí khổng)

Hoạt động 2: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinhHoạt động của GVHoạt động của HS

4 Củng cố: – Thu dọn vệ sinh phiến kính , lá kính, phòng thực hành – Nhận xét đánh giá buổi thực hành.E. Dặn dò-Về nhà hoàn thành bài thu hoạch với nội dung: + Vẽ sơ đồ hình dạng tế bào quan sát được, giải thích thí nghiệm. + Giải thích hiện tượng co và phản co nguyên sinh.-Chuẩn bị bài mới.

Giao An Dien Tu Bai 1. Doi Ngu Don Vi / 2023

GIÁO ÁNBÀI 4: GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKCTIẾT 13: SÚNG TIỂU LIÊN AKPhần I: Ý định huấn luyện

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : 1. Mục đích: – Nhận biết được súng TLAK. – Biết tính năng, cấu tạo, nguyên lí chuyển động và nguyên tắc tháo, lắp thông thường. 2. Yêu cầu: – Biết thực hành tháo, lắp thông thường súng TLAK. – Biết yêu quý, giữ gìn, bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị.II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM: 1. Nội dung: – Súng TLAK. 2. Trọng tâm:Cấu tạo súng TLAK.Quy tắc tháo, lắp súng TLAK. III. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP: 1. Tổ chức:– Lên lớp: theo đội hình lớp học. 2. Phương pháp:– Đối với GV: + Giảng phần tính năng, cấu tạo, quy tắc bằng phương pháp thuyết trình. + Giảng phần tháo lắp thông thường bằng phương pháp thuyết trình kết hợp với động tác mẫu (– Đối với HS: + Nghe, ghi chép kết hợp quan sát để nắm nội dung, nguyên tắc, động tác.+ Từng người trong đội hình tổ để nghiên cứu, luyện tập theo sự hướng dẫn của GV.

IV. ĐỊA ĐIỂM – THỜI GIAN: 1. Địa điểm: Phòng máy chiếu. 2. Thời gian: 45 phút.V. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM:1. Đối với GV: – Giáo án GDQP-AN lớp 11, SGK, SGV, bài giảng, máy chiếu, máy tính… – Chuẩn bị vật chất trang bị: + Súng AK: 05 khẩu (đầy đủ phụ tùng). + Đạn giảng dạy: 05 viên. + Bàn tháo lắp, giẻ lau …2. Đối với HS: SGK, vở ghi bút, trang phục đúng quy định.

(((

Phần II: Thực hành bài giảng

Thủ tục trước khi giảng bài: (5′)Thủ tục lớp học:Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, vật chất phục vụ cho học tập, kiểm tra trang phục của học sinh theo quy định, VKTB (báo cáo cấp trên nếu có): 2. Phổ biến một số quy định: – Quy định về nơi để vật chất và VKTB. – Các quy định trong giờ học, khi luyện tập. – Quy định bảo đảm an toàn cho người và VKTB. 3. Kiểm tra bài cũ: không. II. Hạ khoa mục: – Nêu, viết, chiếu tên bài học: (như ở phần ý định giảng dạy) – Mục đích, yêu cầu. – Nội dung – thời gian. – Tổ chức – phương pháp. B. Thực hành giảng dạy: (33′)Nội dung và thời gianTổ chức và phương phápVật chất

I: SÚNG TIỂU LIÊN AK.1. Tác dụng, tính năng chiến đấu: (5′) a. Tác dụng: – Trang bị cho từng người sử dụng. – Dùng hỏa lực, lưỡi lê, báng súng để tiêu diệt sinh lực địch. – Cấu tạo gọn nhẹ, có thể bắn liên thanh và phát một. – Súng TL AK sử dụng đạn kiểu 1943 do Liên bang Nga hoặc đạn K56 do Trung quốc và một số nước sản xuất, HTĐ chứa được 30 viên. b. Tính năng: – Tầm bắn ghi trên thước ngắm 800m, AK cải tiến là 1000m.– Tầm bắn hiệu quả: 400m, hoả lực tập trung: 800m. bắn máy bay, quân dù: 500m. – Tầm bắn thẳng: Với mục tiêu người nằm (cao 0,5m): 350m, với mục tiêu người chạy (cao 1.5m): 525m. – Tốc độ đầu của đầu đạn: 710m/s (AK), 715m/s (AKM) – Tốc độ bắn: Lý thuyết khoảng 600 phát/phút. Trong chiến đấu: khi bắn liên thanh 100 phát/phút, khi bắn phát một 40 phát/phút. – Trọng lượng của súng: 3,8 kg, AKM: 3,1kg, AKMS: 3,3kg. Khi có đủ 30 viên đạn khối lượng tăng 0,5kg.GV: Sử dụng phương pháp kể chuyện sự ra đời của súng AK.HS: Chú ý Nghe, quan sát và ghi nhớ, chép bài…

Giáo án,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Glucid Va Bien Doi Sinh Hoa / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!