Đề Xuất 5/2022 # Exercise On Reported Speech With Gerund # Top Like

Xem 8,910

Cập nhật nội dung chi tiết về Exercise On Reported Speech With Gerund mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,910 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tiểu Sử Nhân Vật: Yamato Là Ai?
 • 38 Cấu Trúc “paraphrase” Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Cách Dùng There Is Và There Are Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng There Is Và There Are Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5
 • Because Of, Because, As, Since, Now That Và For Trong Tiếng Anh
 • Teacher: Tran Thi Huong

  Le Quy Don High School

  Optional lesson plans

  School year: 2022-2021

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  1. Động từ tường thuật + V-ing…….

  * Động từ tường thuật:deny, admit, suggest, regret………..

  Ex: He said to me; “Let’s go home”

  → He suggested going home

  2.Động từ tường thuật + giới từ + Ving…

  * Động từ tường thuật: : dream of, object to, insist on, complain about, think of, look forward to………

  Ex: “I’ll help you with your physics exercise,” Peter said to Susan.

  → Peter insisted on helping Susan with her physics exercise.

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  3/ Động từ tường thuật + giới từ + tân ngữ + Ving…

  * Động từ tường thuật:

  thank sb for accuse sb of congratulate sb on,

  apologize sb for, warn sb against, pvent sb from,

  stop sb from…

  Ex1: “It was nice of you to help me. Thank you very much,”

  Tom said to you.

  → Tom thanked me for helping him.

  Ex2: “I’m sorry I’m late,” Peter said.

  → Peter apologised for being late.

  Danh động từ tường thuật thường đi theo động từ tường thuật “suggest” trong các mẫu câu đề nghị sau:

  * Why don’t you/ Why not / How about → suggest + sb + V-ing

  * Let’s / Let’s not → suggest + V-ing

  → suggest + not+ V-ing

  * Shall we/ It’s a good idea → suggest + V-ing.

  4. Một số cấu trúc GERUND

  Cảm ơn, xin lỗi:

  S + thanked + s.o + for + v-ing

  S + apologized for + (not) + v-ing

  S + apologized + to + s.o + for + (not) + v-ing

  Ex: “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you.

  → Tom thanked me for helping him.

  Ex: “I’m sorry I’m late,” Peter said.

  → Peter apologised for being late.

  b. Chúc mừng: S + congratulated + s.o + on + v-ing

  Ex1: John said, “I heard you received the scholarship. Congratulations!”

  → John congratulated me on receiving the scholarship.

  Ex2: “I hear you passed your exams. Congratulations!” John said to us.

  → Tom congratulated us on passing our exams

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  c. Cương quyết, khăng khăng: S + insisted + on + v-ing…

  Ex: “I’ll help you with your physics exercise,” Peter said to Susan.

  → Peter insisted on helping Susan with her physics exercise.

  “I’ll drive you to the station. I insist,” Peter said to Linda

  → Peter insisted on driving Linda to the station

  d. Cảnh báo, ngăn cản: Lời cảnh báo như : be careful, be dangerous

  a. S + warned + s.o + to verb…

  b. S + warned + s.o + against + v-ing …

  Ex1: “Be careful of strangers and don’t go out at night”; he said

  → He warned us to be careful strangers and not to out at night

  Ex2: “Don’t stay at the near the airport,” I said to Ann

  → I warned Ann against staying at the hotel near the airport

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  Ngăn cản: S + pvented, stopped + s.o + from + v-ing…

  Ex1: “Stay here! I can’t let you go out tonight,” her mother said to Jane

  → Her mother pvented Jane from going out that night

  Ex2: “Sit here. I can’t let you stand all the time,” Mary said to me.

  → Mary pvented me from standing all the time.

  e. Chấp nhận hoặc phủ nhận:

  Ex1: “We stole his money,” they said.

  → They admitted stealing his money.

  Ex2: “I didn’t steal his money,” she said.

  → She denied stealing his money.

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  e. Chấp nhận hoặc phủ nhận:

  Ex1: “We stole his money,” they said.

  → They admitted stealing his money.

  Ex2: “I didn’t steal his money,” she said.

  → She denied stealing his money.

  f. Đề nghị, gợi ý: S + suggest + (not) + V-ing …

  S1 + suggest (ed) + That + S2 + should + bare infinitive

  Ex: He said to me; “Let’s go home”

  → He suggested going home

  → He suggested that we should go home

  Ex: “Let’s go out for a drink,” Susan said.

  → Susan suggested going out for a drink.

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  g. Tố cáo, buộc tội:

  Ex: “You took some of my money,” he said.

  → He accused me of taking some of his money.

  h. Mơ ước: S + dreamed + of + v-ing…

  Ex: “I want to pass the exam with flying colours,” John said.

  → John dreamed of passing the exam with flying colours.

  “I’ve always wante to be rich, ” Bob said

  → Bob had always dreamed of being rich

  i. Sự suy nghĩ về cái gì: S + think (thought) + of +v-ing…

  Ex: John’s wife: The house is very nice! We’ll certainly buy it

  John : I think so

  → John and his wife were thinking of buying the house.

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  Exercise 1: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

  1.”Why don’t we organize an English competition for our students?”

  said Ms Lien.

  Ms Lien suggested ……………………………………………………….

  2.”I’m sorry I’m late,’ said Mr Thanh.

  Mr Thanh apologized ………………………………………………………….

  3.”Me? No, I didn’t take Sue’s calculator,” Said Bob.

  Bob denied …………………………………………………………………….

  4.”You took my pencil,” said David to Henry.

  David accused ……………………………………………………………….

  5.”I must see the manager,” he cried.

  He insisted …………………………………………………………………….

  6.”If you wanted to take my bike, you should have asked me first,” said Mike to his brother.

  Mike criticized ………………………………………………………………

  7.” You won the scholarship. Congratulation!” Mary told me.

  Mary congratulated ……………………………………….

  organizing an English competition for their students.

  for being late.

  taking Sue’s calculator.

  Henry of taking his pencil

  on seeing the manager.

  his brother for taking his bike without asking him first.

  me on winning the scholarship

  8.”It was kind of you to help me with my homework,” Lan said to Hoa.

  Lan thanked …………………………………………………….

  9. “Turn off the computer. You are not allowed to play game now,” Dick’s mother said to him.

  Dick’s mother pvented ……………………………………….

  10.”I’m sorry that I broke the glass,” said Peter.

  Peter apologized …………………………………………….

  11. “Let’s invite Mr. Brown to the party next weekend,” he said.

  He suggested ……………………………………………………………………….. 12.”You stole the jewels,” the inspector said to him.

  The inspector accused ……………………………………………………….

  13.”I only borrowed your car for some hours,” the man said.

  The man admitted……………………………………………………………………..

  14.”I’m sorry I damaged your tape recorder, Mike,” said Bob.

  Bob apologized ………………………………………………………

  15. “It’s nice of you to invite me to lunch,” Bob said to John.

  Bob thanked …………………………………………………………………..

  REPORTED SPEECH WITH GERUND

  Hoa for helping her with her homework

  him from playing game then

  for breaking the glass

  inviting Mr. Brown to the party the next weekend

  him of stealing the jewels.

  borrowing my car for some hours.

  for damaging Mike’s tape recorder.

  John for inviting him to lunch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ielts Speaking: Bài Mẫu Part 2 Về Tet Holiday
 • Tuyệt Chiêu Trả Lời Câu Hỏi How Often
 • Cấu Trúc How Often Trong Tiếng Anh, Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng
 • Dolce & Gabbana Vừa Cách Tân Nước Hoa The Only One Cổ Điển
 • Unit5. The Simple Future, Near Future & Future Continuous Tenses
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Exercise On Reported Speech With Gerund trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100