Đề Xuất 12/2022 # Etyl Propionat Là Este Có Mùi Thơm Của Dứa. Công Thức Của Etyl Propionat Là ? / 2023 # Top 16 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Etyl Propionat Là Este Có Mùi Thơm Của Dứa. Công Thức Của Etyl Propionat Là ? / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Etyl Propionat Là Este Có Mùi Thơm Của Dứa. Công Thức Của Etyl Propionat Là ? / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Kim loại cứng nhất là?

Tên gọi của C2H5NH2 là:

Polime nào là polime thiên nhiên?

Cho các kim loại sau: Al, Cu, Au, Ag. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại này là ?

Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại khỏi sự ăn mòn?

Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là?

Chất có phản ứng màu biurê là:

Na2CO3 tác dụng được với:

Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là ?

Đisaccarit là ?

Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

Tính chất nào là tính chất hóa học đặc trưng của kim loại?

Số este có công thức phân tử C4H8O2 là:

Tính hiệu suất quá trình lên men giấm biết từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 700 ml dung dịch NaOH 0,2M.

Tìm giá trị a và m biết khi cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X.Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa.

Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối.

Có bao nhiêu tripeptit mạch hở khác loại khi thủy phân hoàn toàn thu được 3 amino axit: glyxin, alanin và valin?

Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol H2SO4.

Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho H2O vào X, thu được dung dịch Y.

Cho các cặp oxi hóa khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+

Đốt a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O.

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A.

Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại poliamit?

Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,04M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 ga

Xenlulozơ trinitrat được điều chế khi cho axit nitric tác dụng với xenlulozơ ?

Cho Ba(OH)2 vào dung dịch gồm Al2(SO4)3 và AlCl3. Khối lượng kết tủa cực đại là?

Cho các phát biểu sau:(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

Số thí nghiệm thu được 1 muối là?

Thực hiện các thí nghiệm sau:(a) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH.( b) Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2SO4 loãng.

Cho các cặp chất: (a) Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4; (d) H3PO4 vàAgNO3.

X chứa 3 este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức được tạo bởi các axit cacboxylic thuần chức. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a:b là ?

Cho các phát biểu sau:(a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở catot.

m gam X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tác dụng với 320 ml KHSO4 1M. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

X, Y, Z, T lần lượt là những chất nào sau đây?

số thí nghiệm thu được kim loại là: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng. (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư. (e) Nhiệt phân AgNO3. (g) Điện phân Al2O3 nóng chảy.

X là amino axit H2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở.Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu được m gam muối Z. Đốt cháy Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc), thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là:

Hòa tan 28,16g hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là:

Tính phần trăm khối lương Y trong E biết nêu cho X; Y; Z là 3 peptit mạch hở (phân tử có số nguyên tử cacbon tương ứng là 8; 9; 11; Z có nhiều hơn Y một liên kết peptiT là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 249,56 gam hỗn hợp E gồm X; Y; Z; T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được a mol CO2 và (a – 0,11) mol H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và 133,18 gam hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly; Ala; Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 3,385 mol O2?

Công Dụng Của Lá Dứa Thơm / 2023

Đây là loại lá có mùi thơm mà bà con ở nông thôn thường dùng để pha trà, làm bánh hoặc bỏ vào trong xôi cho thơm. Trong lá dứa có nhiều tinh dầu và chứa glycosides, alkaloid nên có rất nhiều công dụng trong y học, được dùng rộng rãi và cách sử dụng rất đơn giản.

– Yếu dây thần kinh: Dùng 3 lá dứa rửa sạch và cắt nhỏ. Nấu với 3 ly nước cho đến khi còn lại cỡ 2 chén. Uống một chén vào buổi sáng và một chén vào buổi trưa.

– Bệnh thấp khớp: Đun nóng khoảng nửa chén dầu dừa ở lửa nhỏ. Khi dầu dừa nóng thì bắc chảo ra khỏi bếp và bỏ khoảng 3 lá dứa (đã rửa sạch và cắt mỏng) vào dầu dừa. Khuấy đều cho đến khi nguội rồi dùng để thoa vào những vùng sưng khớp, đau khớp.

– Trị gàu: Dùng 7 lá dứa rửa sạch rồi đâm nhuyễn. Thêm vào nửa chén nước và khuấy đều, vắt nước cốt và lọc. Dùng nước lọc thoa vào da đầu, để khô, sau một giờ thì thoa vào da đầu thêm một lần nữa. Sau đó gội đầu bằng nước sạch. Làm mỗi ngày như vậy cho đến khi sạch gàu.

– Trị gián: Một đặc điểm rất hay của lá dứa là có thể dùng để đuổi gián. Nếu không muốn dùng các sản phẩm diệt gián thương mại có nhiều hóa chất độc hại, chúng ta dùng lá dứa bằng cách cắt lá dứa thành từng đoạn 5 cm bỏ vào rổ rồi đặt ở nhà bếp hoặc những nơi gián thường lai vãng. Khi lá dứa hết mùi thơm thì thay lá dứa khác.

Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều thư hỏi về tác dụng của lá dứa, nhất là dùng lá dứa để trị tiểu đường.

Lá dứa hay dứa thơm là một loại thực vật dạng cây thảo miền nhiệt đới dùng làm gia vị trong ẩm thực.

Người miền Bắc gọi dứa thơm, lá dứa, lá thơm, lá nếp, lá cây cơm nếp.

Người ta trồng chỉ để lấy lá, lá không có gai, có mùi thơm dịu khi bỏ vào cơm, chè, trà, thạch, sữa đậu nành, bánh đúc…

Trước đây, dân gian thường chỉ dùng lá dứa để tạo mùi thơm cho một số thực phẩm dùng để nấu. Dân gian cũng dùng phối hợp với một số vị thuốc có hương thơm khác, nấu nước xông, giúp các bà mẹ mới sinh con thêm sức khỏe và có da hồng hào.

Gần đây, trên phương tiện thông tin đại chúng, đã thấy xuất hiện những thông tin dùng lá dứa thơm để điều trị tiểu đường với một số kết quả nhất định.

Cách dùng lá dứa trị tiểu đường như sau: Mỗi lần nấu chừng 10 lá dứa, cắt nhỏ ra, nấu với 2,5 lít nước, còn lại chừng 2 lít là có thể dùng được. Với 2 lít nước lá dứa này uống hết trong 1 ngày. Uống trước mỗi bữa ăn chừng 20 phút. Nếu 1 ngày ăn 3 lần thì mỗi lần uống 0,7 lít nước lá dứa.

* Lưu ý, khi dùng lá dứa trong điều trị tiểu đường:

– Nên uống lá dứa đã phơi khô nhưng còn thấy màu hơi xanh.

– Uống từ 1 đến 3 tuần lễ mới bắt đầu có kết quả.

– Giảm thuốc tây từ ngày đầu, tới ngày thứ 3 thì bỏ hẳn thuốc tây. Nếu không có kết quả tốt thì ngưng uống lá dứa. Nếu thấy kết quả tốt thì tiếp tục uống.

– Hai ngày đo đường huyết 1 lần. Về sau thì đo mỗi tuần 1 lần. Nếu thấy lượng đường xuống quá thì giảm lá dứa.

Nếu thấy lượng đường xuống nhưng chưa đạt yêu cầu thì tăng lượng lá dứa lên. Nếu không có kết quả tốt trong 3 hay 4 tuần thì ngừng uống.

Đây là một kinh nghiệm dân gian, chưa được các nhà khoa học và chuyên môn lên tiếng. Tuy nhiên, dù bất cứ hình thức thuốc nào đều cần có yếu tố đáp ứng của người bệnh. Vì vậy, cần thăm dò từng bước trong quá trình sử dụng. Chúng tôi đề nghị khi dùng, quý vị nên dùng từ liều thấp tăng lên dần, đồng thời theo dõi kết quả thường xuyên. Nếu thấy không có hiệu quả hoặc có sự thay đổi nhất định nào đó thì không nên tiếp tục mà nên chuyển sang dùng loại khác thích hợp với cơ thể và bệnh chứng đó hơn.

Vị thuốc lá dứa, xét về cơ bản, không thấy có độc tính, cho nên nếu uống không có kết quả trong điều trị tiểu đường, cũng không gây tổn hại các cơ quan tạng phủ bên trong cơ thể.

Xin đừng nhầm tên lá dứa với lá thơm hay lá khóm vì có nơi gọi khóm, thơm cũng là dứa.

Đây là loại lá có mùi thơm mà bà con ở nông thôn thường dùng để pha trà, làm bánh hoặc bỏ vào trong xôi cho thơm. Trong lá dứa có nhiều tinh dầu và chứa glycosides, alkaloid nên có rất nhiều công dụng trong y học, được dùng rộng rãi và cách sử dụng rất đơn giản.

– Yếu dây thần kinh: Dùng 3 lá dứa rửa sạch và cắt nhỏ. Nấu với 3 ly nước cho đến khi còn lại cỡ 2 chén. Uống một chén vào buổi sáng và một chén vào buổi trưa.

– Bệnh thấp khớp: Đun nóng khoảng nửa chén dầu dừa ở lửa nhỏ. Khi dầu dừa nóng thì bắc chảo ra khỏi bếp và bỏ khoảng 3 lá dứa (đã rửa sạch và cắt mỏng) vào dầu dừa. Khuấy đều cho đến khi nguội rồi dùng để thoa vào những vùng sưng khớp, đau khớp.

– Trị gàu: Dùng 7 lá dứa rửa sạch rồi đâm nhuyễn. Thêm vào nửa chén nước và khuấy đều, vắt nước cốt và lọc. Dùng nước lọc thoa vào da đầu, để khô, sau một giờ thì thoa vào da đầu thêm một lần nữa. Sau đó gội đầu bằng nước sạch. Làm mỗi ngày như vậy cho đến khi sạch gàu.

– Trị gián: Một đặc điểm rất hay của lá dứa là có thể dùng để đuổi gián. Nếu không muốn dùng các sản phẩm diệt gián thương mại có nhiều hóa chất độc hại, chúng ta dùng lá dứa bằng cách cắt lá dứa thành từng đoạn 5 cm bỏ vào rổ rồi đặt ở nhà bếp hoặc những nơi gián thường lai vãng. Khi lá dứa hết mùi thơm thì thay lá dứa khác.

(ST).

Lá Dứa Là Gì Với Tác Dụng Của Lá Dứa Thơm Và Cách Dùng Trị Bệnh Ra Sao? / 2023

Lá dứa là gì? Tác dụng của lá dứa chữa bệnh gì: Tiểu đường, nhuận tràng, giảm sốt,… Cách dùng lá dứa tốt, tránh tác dụng phụ tác hại của lá dứa. Cách sử dụng lá dứa chế biến, sắc nấu uống chữa bệnh. Giá lá dứa bao nhiêu tiền 1kg, mua ở đâu. Hình ảnh cây lá dứa.

Lá dứa hay còn được gọi với nhiều tên khác nhau như dứa thơm, lá nếp, cơm nếp. Cây dứa thơm có tên khoa học là Pandanus amaryllifolius Roxb, thuộc họ Dứa gai (Pandanaceae).

Lá dứa là cây thân thảo, mọc thành bụi cao khoảng 1m, chia nhánh và thân rộng 1 – 3cm. Lá của cây dứa thơm dài và hẹp, nhọn ở đầu như hình lưỡi gươm. Lá mọc chụm lại ở gốc, không có lông, xếp theo hình máng xối, dài 30 – 50cm, rộng 3 – 4cm; lá có mùi thơm nếp hương, mặt dưới màu nhạt, mặt trên láng bóng. Dứa thơm là loại cây không có hoa.

Bộ phận dùng chủ yếu trong ẩm thực và làm thuốc của cây là lá. Dứa thơm thường được dùng nhiều làm gia vị trong ẩm thực tại các nước Đông Nam Á.

Thành phần dược chất của lá dứa đã được nghiên cứu như sau:

3-metyl-2(5H)-furanon chiếm hàm lượng chính, khoảng 83,82 %.

2-axetyl-1-pyrrolin khoảng 3,15%, đây là chất tạo nên mùi thơm cho lá.

Chất diệp lục.

Tác dụng chữa bệnh

Trong dứa thơm chứa nhiều chất xơ, các axit amin có lợi cho sức khỏe. Sử dụng dứa thơm có thể điều trị các bệnh như:

Điều trị tăng huyết áp, thần kinh yếu.

Trị chứng đau nhức xương khớp, thấp khớp.

Chữa đau nướu răng, hạ sốt.

Kích thích ăn uống ngon miệng, nhuận tràng.

Thanh lọc cơ thể, trị táo bón.

Trị chứng chuột rút, đau nhức cơ.

Tác dụng làm đẹp

Chữa da bị cháy nắng.

Nhuộm đen tóc, trị gàu, giúp tóc luôn chắc khỏe.

Làm đẹp da.

Lá dứa không chứa độc tố, có nhiều vitamin, chất xơ và các vi khoáng có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, dứa thơm có khả năng điều trị 1 số bệnh thông thường rất hiệu quả.

Điều trị bệnh thần kinh yếu

Rửa sạch 3 lá cơm nếp rồi hãm với 3 bát nước sôi. Chia làm 2 lần để uống vào buổi sáng, chiều.

Điều trị tăng huyết áp

Hãm lá cây với nước để uống thay trà hàng ngày giúp hạ huyết áp và điều hòa ở mức ổn định.

Trị đau nhức xương khớp, thấp khớp

Giã lá cơm nếp rồi trộn với dầu dừa và dầu bạch đàn làm cao xoa bóp. Sử dụng cao này chữa được chứng đau nhức cơ bắp do thấp khớp.

Trị đau nướu, răng

Nhai lá cơm nếp tươi hoặc khô để cải thiện tình trạng này.

Hạ sốt, nhuận tràng

Hãm lá cơm nếp với nước sôi thành trà để uống trong ngày giúp hạ sốt nhanh chóng, an toàn.

Uống trà dứa thơm hàng ngày giúp nhuận tràng, cải thiện hệ tiêu hóa.

Thanh lọc cơ thể, phục hồi sức khỏe

Uống trà dứa thơm hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, cụ thể như:

Tăng cảm giác ngon miệng.

Tinh dầu trong lá giúp tăng cường sức khỏe.

Giảm lo âu căng thẳng.

Thanh lọc cơ thể.

Cách dùng lá dứa làm đẹp da, nuôi dưỡng tóc khá đơn giản và dễ dàng thực hiện được tại nhà:

Chữa da cháy nắng: Đun nước lá cơm nếp để tắm sẽ làm dịu những vết bỏng, cháy nắng trên da.

Nhuộm đen tóc: Cắt nhỏ 7 lá cơm nếp rồi đun với nước, để qua đêm cho lắng lại. Chắt bỏ nước trong rồi trộn thêm 3 thìa nước quả nhàu rồi dùng hỗn hợp để gội đầu. Sử dụng thường xuyên sẽ đạt kết quả tốt.

Trị gàu: Nghiền nát khoảng 10 lá cơm nếp, thêm nước rồi thoa lên da đầu trong vòng 30 phút, xả sạch với nước lạnh. Sử dụng hàng ngày còn giúp tóc luôn chắc khỏe.

Lá dứa có vị thơm đặc trưng, màu xanh bắt mắt nên rất được ưa dùng trong chế biến các món ăn, thức uống thơm ngon, bổ dưỡng.

Cách làm sữa đậu nành lá dứa

Nguyên liệu:

500g đậu nành đã làm sạch vỏ

1 nắm lá cơm nếp

Nước lọc

Đường, muối

Máy xay sinh tố, khăn lọc

Cách làm:

Nhặt bỏ các hạt đậu hỏng rồi ngâm vào nước lạnh (nước ngập mặt đậu khoảng 5cm). Ngâm đậu khoảng 6 tiếng, cứ 3 tiếng lại thay nước ngâm 1 lần.

Lá cơm nếp rửa sạch, cắt thành khúc nhỏ.

Cho phần đậu, lá cơm nếp và nước vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, mịn.

Đổ hỗn hợp qua khăn lọc để chắt lấy nước, bỏ bã.

Cho phần nước đã chắt lên nồi đun với lửa vừa. Cần canh bếp khi sữa sôi, hạ lửa nhanh chóng để sữa không bị trào ra ngoài.

Khi sữa đã sôi lăn tăn thì thêm đường và chút muối vào cho vừa khẩu vị, khuấy tan rồi tắt bếp.

Yêu cầu thành phẩm:

Sữa có độ sánh, ngọt dịu, thơm mùi đặc trưng của đậu nành và lá cơm nếp, màu xanh nhạt đẹp mắt.

Sữa uống nóng hay lạnh đều rất ngon.

Chế biến bánh crepe lá dứa

Nguyên liệu:

6 – 7 lá cơm nếp

100g đường thốt nốt

100g dừa nạo

1/3 thìa baking soda

10g bột ngô

120g bột mì

2 quả trứng

1 lon nước cốt dừa

Bơ nhạt

Cách làm:

Lá cơm nếp rửa sạch, cắt khúc, thêm vào 1 chút nước rồi xay nhuyễn, lọc lấy nước.

Cho bột mì vào bát lớn, thêm baking soda, trứng, nước ép lá cơm nếp, nước cốt dừa rồi dùng phới trộn đều. Khi hỗn hợp quyện đều, mịn là được.

Đun đường thốt nốt với khoảng 70ml, khi nước sôi thì thả 1 bó lá cơm nếp vào. Khi đường tan hết thì cho ½ chỗ dừa nạo vào đun cùng đến khi hỗn hợp đặc quánh lại thì múc ra bát.

Phết bơ lên chảo nóng rồi múc bột vào chảo rồi dùng thìa dàn mỏng cho chín đều.

Trải vỏ bánh ra đĩa, cho thêm nhân dừa nào rồi cuộn bánh lại giống như gói nem.

Xếp bánh ra đĩa, trang trí bằng dừa nạo rồi thưởng thức.

Cây cơm nếp không độc

Cây thân thảo mọc thành bụi, lá dài, nhọn xếp hình máng xối, màu xanh bóng, không có lông. Cây dứa thơm dùng ăn được không có hoa.

Loại cây này không mọc hoang mà thường được trồng lấy lá làm dược liệu và gia vị.

Cây cơm nếp có độc (họ Ô-rô)

Cây thân thảo mềm, mọc bò rồi dựng đứng lên, thân phình to ra ở các đốt. Lá cây mọc đối nhau thành từng cặp, mép lá có răng cưa, nhăn nheo; 2 mặt lá đều có lớp lông thưa.

Hoa của loại cây này mọc thành bông ở đầu cành hoặc các kẽ lá. Cây ra hoa vào tháng 3 – 5 và đậu quả từ tháng 8 – 9.

Giá lá dứa bao nhiêu tiền 1kg?

Giá lá dứa đang được bán trên thị trường dao động trong khoảng 25.000đ – 40.000đ/kg lá tươi. Lá cơm nếp được sử dụng dưới 2 dạng là tươi và khô, tuy nhiên, lá tươi vẫn được ưa chuộng hơn cả. Cây dứa thơm có thể thu hoạch được lá quanh năm.

Cây dứa thơm được dùng như một loại gia vị phổ biến nên rất dễ dàng mua được loại lá này tại các chợ, cửa hàng thực phẩm, siêu thị… Để đảm bảo sức khỏe cho người thân và gia đình, nên mua lá dứa tại nơi bán hàng uy tín, chất lượng đã được kiểm định.

Cây Lá Dứa (Dứa Thơm,Nếp Thơm,Cây Cơm Nếp) / 2023

Lá dứa hay dứa thơm, nếp thơm, cây cơm nếp, tên khoa học là Pandanus amaryllifolius, thuộc họ dứa dại (Pandanaceae), là một loài thực vật dạng cây thảo miền nhiệt đới dùng làm gia vị trong ẩm thực Đông nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai Á, Nam Dương và Philippines, nhất là trong những món quà ngọt tráng miệng.

Cây lá dứa (dứa thơm,nếp thơm,cây cơm nếp) mọc thành bụi, lùm cao đến 1m, thân rộng 1-3cm, chia nhánh. Lá cây lá dứa hình dài, hẹp và thẳng như lưỡi gươm tụm lại ở gốc như nan quạt, lá có mùi thơm nếp hương, không lông, xếp hình máng xối, dài 30-50cm, rộng 3-4cm, mép không gai, mặt dưới màu nhạt, mặt trên láng. Cây không có hoa.

Cây lá dứa (nếp thơm,cây cơm nếp)

Công dụng:

Cây lá dứa gần như không mọc hoang nữa mà phần lớn được trồng để thu hoạch lá.

Lá dứa được dùng ở dạng tươi hoặc đông lạnh.

Lá dứa (nếp thơm) khá lành, không gây độc hại cho sức khỏe con người nên từ lâu cây được dùng nhiều trên các lĩnh vực công nghiệp, ẩm thực… Các nhà khoa học đã xác định được một số thành phần dễ bay hơi của cây dứa thơm chủ yếu là 3-metyl-2(5H)-furanon (83,82%); 2-axetyl-1-pyrrolin (3,15%) là chất gây mùi thơm nếp đặc trưng.

Thông thường, trong “ẩm thực dân gian” khi nấu chè, làm kem, gói bánh, luộc sắn… đều bỏ vài lá dứa thơm vào nồi làm thức ăn có mùi thơm hấp dẫn hơn. Có nơi, người ta giã nát, hoặc xay nhuyễn lá dứa, vắt lấy nước cốt, trộn chung với gạo nếp, dùng để gói bánh chưng, làm xi-rô, tạo màu và mùi hương cho xoa xoa… Bánh chưng gói theo kiểu này khi chín, vỏ bánh sẽ có màu xanh đẹp, hương thơm khá hấp dẫn với người ăn. Không chỉ người Việt mới có thói quen dùng lá dứa nấu ăn mà các cư dân châu Á cũng có nhiều món ăn truyền thống có dùng lá dứa thơm.

Cây lá dứa (nếp thơm,cây cơm nếp)

Ẩm thực: Thạch làm từ lá dứa

Những năm gần đây, trà sâm dứa rất được ưa chuộng. Có người còn bỏ lá nếp thơm vào nồi nước xông giải cảm cho thơm. Gần đây, một số người đã thành công làm hạ lượng đường trong máu xuống nhờ uống lá dứa thơm, nhất là những người bị tiểu đường loại hai. Cách dùng như sau: mua lá dứa về phơi khô dùng dần, phơi thế nào cho lá vẫn còn màu xanh lục diệp. Mỗi lần nấu khoảng 10 lá khô với 2,5 lít nước, nấu sôi cho đến khi còn lại 2 lít là vừa. Uống trước mỗi bữa ăn khoảng 20 phút và uống hết số nước ấy trong ngày. Uống sau 10 ngày là có kết quả. Trong quá trình uống lá dứa thơm, điều lưu ý, bạn phải ăn kiêng theo chế độ và năng tập thể dục. Tuy nhiên, tính năng chữa bệnh tiểu đường của loại cây này, các nhà khoa học, thầy thuốc… cần nghiên cứu sâu hơn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Etyl Propionat Là Este Có Mùi Thơm Của Dứa. Công Thức Của Etyl Propionat Là ? / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!