Đề Xuất 8/2022 ❤️ Đề Thi Cpa 2022 Môn Kế Toán Tài Chính, Kế Toán Quản Trị Nâng Cao ❣️ Top Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 8/2022 ❤️ Đề Thi Cpa 2022 Môn Kế Toán Tài Chính, Kế Toán Quản Trị Nâng Cao ❣️ Top Like

Xem 12,375

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Cpa 2022 Môn Kế Toán Tài Chính, Kế Toán Quản Trị Nâng Cao mới nhất ngày 19/08/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,375 lượt xem.

Đề Thi Cpa 2022 Môn Phân Tích Hoạt Động Tài Chính Nâng Cao

Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Đề Thi Cpa Môn Tiếng Anh

Đề Thi Cpa Môn Tiếng Anh: Cách Làm Bài Tập Phần Writing

Cấu Trúc Đề Thi Và Kinh Nghiệm Ôn Thi Hsk5

Hsk Là Gì? Cấu Trúc Đề Thi Hsk Như Thế Nào?

Nội Dung

1 Tổng hợp các câu hỏi và bài tập trọng yếu trong Đề thi CPA 2022 môn kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

2 Đối với việc ôn thi CPA, việc tham khảo đề thi các năm trước sẽ giúp bạn định hình được cấu trúc đề thi, cách ra đề và các dạng bài tập. Hiểu được điều đó, Học viện TACA gửi đến quý học viên và các bạn bộ đề Đề thi CPA đầy đủ nhất qua các năm.

3 A. Đề thi CPA 2022 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao (đề lẻ)

4 Câu 1: Bài tập về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu (2,0 điểm)

5 Câu 2: Bài tập về cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính (2,0 điểm)

6 Bỏ qua các tác động về thuế, thí sinh chí cần nêu cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính, không cần nêu các bút toán định khoản:

9 Câu 5: Bài tập tình huống về báo cáo sản xuất (2,0 điểm)

10 B. Đề thi CPA 2022 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao (đề chẵn)

11 Câu 1: Bài tập về nguyên tắc xác định TSCĐ và phương pháp kế toán bán hàng (2,0 điểm)

12 Câu 2: Bài tập về cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính (2,0 điểm)

13 Câu 3: Bài tập tình huống (2,0 điểm)

14 Câu 4: Bài tập tình huống về lập bút toán điều chỉnh (2,0 điểm)

15 Câu 5: Bài tập tình huống về báo cáo sản xuất (2,0 điểm)

CPA – Certified Public Accountants là một chứng chỉ hành nghề của kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp thông qua một kì thi được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần vào quý III hoặc quý IV. Nội dung thi bao gồm cả phần lý thuyết và bài tập tình huống. Mỗi môn thi, người dự thi làm bài trong thời gian 180 phút, riêng ngoại ngữ là 120 phút. Theo đó, các thí sinh phải trải qua 7 môn thi, bao gồm: Môn kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao, môn Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao, môn Thuế và quản lý thuế nâng cao, môn Pháp luật về kinh tế và pháp luật doanh nghiệp, môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao, môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao, môn Ngoại ngữ.

Đối với việc ôn thi CPA, việc tham khảo đề thi các năm trước sẽ giúp bạn định hình được cấu trúc đề thi, cách ra đề và các dạng bài tập. Hiểu được điều đó, Học viện TACA gửi đến quý học viên và các bạn bộ đề Đề thi CPA đầy đủ nhất qua các năm.

A. Đề thi CPA 2022 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao (đề lẻ)

Câu 1: Bài tập về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu (2,0 điểm)

Câu 2: Bài tập về cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính (2,0 điểm)

Bỏ qua các tác động về thuế, thí sinh chí cần nêu cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính, không cần nêu các bút toán định khoản:

Nêu sự khác biệt giữa phương pháp ghi nhận trị giá nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao trong định mức và trị giá nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường?

Nêu nội dung phản ánh và ý nghĩa của chỉ tiêu “Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ” và chỉ tiêu “Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ” trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. Nêu sự khác biệt giữa phương pháp ghi nhận khoản chi phí bảo hành sản phẩm hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ và chi phí bảo hiếm cháy, nô trong quá trình sản xuất sản phẩm, hàng hóa.

Nêu sự khác biệt giữa phương pháp kế toán khi mang hàng tồn khi đi góp vốn vào doanh nghiệp khác và sử dụng hàng tồn kho để thanh toán khi mua lại phần vốn góp tại doanh nghiệp khác? Sự khác biệt trên báo cáo tài chính của bên được đầu tư như thế nào?

Công ty CP An Bình, có tài liệu sau, công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: (Đơn vị tính: triệu đồng)

Ngày 01/02/2016, công ty mua một máy thi công chuyên dụng, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 64.600, chi phí vận chuyển và lắp đặt là 200, phụ tùng đi kèm là 45, thời gian sử dụng dự kiến là 20 năm, khấu hao theo phương pháp dương thăng, đã bàn giao để sử dụng. Xác định giá trị ghi nhận ban đầu của cấc tài sản và tính khấu hao năm 2022.

Ngày 01/10/2017 công ty trao đổi máy thi công trên lấy một tòa văn phòng của công ty CP A&B, giá trị cùa tòa văn phòng được xác định là 51.000 (trong đó giá trị của nhà cửa là 31.000, giá trị quyền sử dụng đất là 20.000), công ty CP A&B thanh toán cho công ty CP An Bình 2.500 bằng chuyển khoản. Xác định giá trị ghi nhận ban đầu của tòa văn phòng, thu nhập và kết quả từ hoạt động trao đổi tài sản của hoạt động trao đổi tài sản mà công ty CP An Bình phải chịu là 75.

Công ty XT (sở hữu một sổ công ty con) mua 2.000.000 cổ phiếu phổ thông của công ty cổ phần ANT ngày 2/1/2016 với giá mua 64 tỷ đồng. Công ty XT đạt được quyền ảnh hưởng đáng kể trong ANT tài sản thuận của công ty ANT tại ngày 2/1/2016 là 240 tỷ đồng gồm:

Vốn góp của chủ sờ hữu: 80 tỷ đồng (Không có cố phiếu uu đài)

Thặng dư vốn cổ phần: 120 tỷ đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 20 tỷ đồng

Lợi nhuận chưa phân phối: 20 tỷ đông

Tại ngày 2/1/2016, giá trị họp lý của tài sản và nợ phải trả của công ty ANT bằng nhau, trừ một tài sản cố định hữu hình dùng cho quản lý doanh nghiệp có giá trị ghi sổ 20 tỷ đồng, giá trị họp lý là 25 tỷ đồng. Tài sản này có thời gian khâu hao còn lại là 10 năm.

Năm 2022, công ty ANT có lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng, đã chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2022 là 16 tỷ đồng và 2022 là 10 ty đồng.

Năm 2022, công ty ANT có lợi nhuận sau thuế là 25 tỷ đồng, chưa chia cổ tức. Đồng thời, trong năm 2022 công ty bán cho công ty ANT một lô hàng có giá vốn 5 tỳ đồng và giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 6 tỷ đồng. Cuối năm 2022, công ty ANT chưa bán ra ngoài.

Công ty HC sản xuất sản phẩm X. Tháng 10 năm N, có tài liệu như sau:

Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành 500 sản phẩm, kiểm nghiệm nhập kho 480 sản phẩm và hỏng 20 sản phẩm không sửa chữa được. Cuối tháng còn 100 sản phẩm dở dang. Với độ chế biến hoàn thành về CP NVL là 60% về chi phí NCTT và chi phí sx là 40%. DN không thu hồi được phế liệu từ sản phẩm hỏng nên toàn bộ thiệt hại về sản phẩm hỏng ngoài định mức được công nhân sản xuất bồi thường (Trừ vào lương). Sản phẩm hỏng là sản phẩm mới sản xuất trong kì. Yêu cầu:

Xác định khối lượng tương đương sản phẩm X theo phương pháp bình quân?

Lập báo cáo sản xuất sàn phẩm X theo phương pháp nhập trước xuất trước?

B. Đề thi CPA 2022 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao (đề chẵn)

(Bỏ qua các tác động về thuế, thí sinh chỉ cần nêu cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính, không cần nêu các bút toán định khoản)

Nêu sự khác biệt giữa phương pháp ghi nhận Chi phí sản xuất chung cố định trong trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn mức bình thường và trong trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn mức bình thường

Nêu sự khác biệt khi trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đối với số thu (sau khi đã trừ các khoản thuế phải nộp) từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và thanh lý, nhượng bán Bất động sản đầu tư

Nêu sự khác biệt giữa phương pháp ghi nhận khoản cổ tức ưu đãi phải trả của cổ phiếu ưu đãi mà bên phát hành không có nghĩa vụ phải mua lại co phiếu ưu đãi và cổ tức ưu đãi phải trả của cổ phiếu ưu đãi mà bên phát hành bắt buộc phải mua lại cổ phiếu ưu đãi tại một thời điểm xác định trong tương lai (0,25 điểm);

Nêu sự khác biệt giữa phương pháp trình bày đóng tiền đối với khoản tiền chi cho vay và khoản tiền chi trả nợ gốc vay

Nêu sự khác biệt giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu khi kế toán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết? (thí sinh làm rõ 4 điểm sau: (i) Giá trị khoản đầu tư; (ii) Ghi nhận lợi nhuận từ liên doanh, liên kết; (iii) Đánh giá lại tài sản thuần; (iv) trình bày BCTC)

Ngày 1/4/2010 công ty HB bán cho công ty HS hàng hóa X có giá vốn 4 đồng và giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 5 tỷ đồng. Công ty ITS mua hàng hóa X về làm TSCĐ dùng cho bộ phận quản ỉý doanh nghiệp có thời gian khấu hao 5 năm. Công ty HS chưa thanh toán tiền cho công ty HB.

Ngày 25/6/ 2022, công ty HS đã thanh toán cổ tức năm 2022 cho công ty HB là 3 tỷ đồng

Ngày 1/10/2017, công ty HS bán cho công ty HB một lô hàng hóa có giá vốn 3

tỷ đồng và giá bán 3,6 tỷ đồng chưa có thuế GTGT 10%. Cuối năm 2022, công ty HB mới bán dược 60% sổ lượng hàng mua của công ty HS ra ngoài.

Ngày 1/11/2017, công ty HS tạm ứng cổ tức nãm 2022 cho cổ đồng với số tiền 5 tỷ đồng bằng TGNH.

Câu 5: Bài tập tình huống về báo cáo sản xuất (2,0 điểm)

Công ty HC sản xuất sản phẩm X. Tháng 10 năm N, có tài liệu như sau:

Yêu cầu: Lập báo cáo sản xuất sản phẩm X theo phương pháp nhập trước xuất trước?

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

Đáp Án Đề Thi Cpa Các Năm

Đề Thi Cpa Các Năm 2011 Đến 2022 Trong Kỳ Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán

Cấu Trúc Đề Thi Chứng Chỉ Kiểm Toán Viên Hành Nghề (Cpa) 2022

Cấu Trúc Đề Thi Telc Trình Độ B1

Ruột Già Là Gì, Nằm Ở Đâu Và Bao Nhiêu Mét? Cấu Trúc Và Vị Trí Đau

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Cpa 2022 Môn Kế Toán Tài Chính, Kế Toán Quản Trị Nâng Cao trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2142 / Xu hướng 2222 / Tổng 2302 thumb
🌟 Home
🌟 Top