Đề Xuất 3/2023 # Chương Trình Quản Lý Sinh Viên Sử Dụng Struct Trong C # Top 8 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 3/2023 # Chương Trình Quản Lý Sinh Viên Sử Dụng Struct Trong C # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chương Trình Quản Lý Sinh Viên Sử Dụng Struct Trong C mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chương trình quản lý sinh viên, quản lý nhân viên, cán bộ là những bài tập khá phổ biến và cần sử dụng kiến thức về struct để lập trình. Đây là những bài tập giúp các bạn sinh viên ôn luyện về kiểu cấu trúc struct. Tại bài viết này, Nguyễn Văn Hiếu Blog sẽ giải một bài tập struct minh họa – đó là chương trình quản lý sinh viên.

1. Đề bài chương trình quản lý sinh viên

Khai báo kiểu dữ liệu SinhVien có các trường họ tên, giới tính, tuổi, điểm toán – lý – hóa và điểm trung bình.

Nhập vào danh sách N sinh viên

Xuất danh sách N sinh viên

Tính điểm trung bình cho N sinh viên

Sắp xếp N sinh viên theo thứ tự tăng dần của điểm trung bình

Xếp loại N sinh viên

Xuất danh sách N sinh viên ra file

Viết chương trình dạng menu cho phép sử dụng các tính năng trên

2. Kiến thức cần có

Kiến thức lập trình cơ bản

Kiến thức về hàm con

Struct trong C

Cách sử dụng cấu trúc lặp: for, do while, while

Cách sử dụng cấu trúc điều khiển & rẽ nhánh: if else, switch case

Nhập xuất file

? Tham khảo ngay: Dịch vụ code thuê đồ án CNTT của Lập Trình Không Khó

3. Code chương trình quản lý sinh viên

Các bạn có thể khai báo kiểu cấu trúc SinhVien như sau:

Viết lại tên kiểu dữ liệu để viết ngắn hơn

Khai báo các hàm sẽ sử dụng trong chương trình:

Ý tưởng nhập danh sách sinh viên: Viết hàm nhập thông tin của 1 sinh viên, sau đó viết hàm nhập nhiều sinh viên chỉ cần dùng for và gọi hàm nhập 1 sinh viên.

Ý tưởng xuất danh sách sinh viên tương tự ý tưởng nhập.

Các chức năng khác các bạn vui lòng xem code để hiểu rõ hơn.

Kết quả chạy thử chương trình quản lý sinh viên:

Theo dõi lập trình không khó tại:

Sáng lập cộng đồng Lập Trình Không Khó với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ trên con đường trở thành những lập trình viên tương lai. Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ đơn giản là sở thích ghi lại các kiến thức mà tôi tích lũy được.

Cấu Trúc (Struct) Trong Lập Trình C

Các mảng trong C cho phép bạn định nghĩa một vài loại biến có thể giữ giá trị của một vài thành phần cùng kiểu dữ liệu. Nhưng structure – cấu trúc là một loại dữ liệu khác trong ngôn ngữ lập trình C, cho phép bạn kết hợp các dữ liệu khác kiểu nhau.

Cấu trúc được sử dụng để biểu diễn một bản ghi. Giả sử bạn muốn lưu trữ giá trị của một quyển sách trong thư viện của bạn. Bạn có thể lưu trữ các thuộc tính của sách sau đây:

Định nghĩa một cấu trúc trong C

Để định nghĩa cấu trúc, bạn phải sử dụng câu lệnh struct. Câu lệnh struct định nghĩa một kiểu dữ liệu mới, với hơn một thành phần trong chương trình của bạn. Dạng tổng quát của câu lệnh struct như sau đây:

Truy cập các thành phần của cấu trúc trong C

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Các cấu trúc như các tham số hàm

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Con trỏ tới cấu trúc

Bạn có thể định nghĩa con trỏ cấu trúc theo cách bạn định nghĩa các loại con trỏ khác như sau:

Bây giờ bạn có thể lưu địa chỉ của biến cấu trúc trong biến con trỏ được định nghĩa ở trên. Để tìm địa chỉ của một biến cấu trúc, đặt toán tử & trước tên cấu trúc như sau:

Bây giờ chúng ta viết lại ví dụ trên sử dụng con trỏ cấu trúc, hy vọng điều này sẽ dễ dàng cho bạn để hiểu khái niệm này:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Các trường bit (Bit Fields) trong C

Các trường bit cho phép đóng gói dữ liệu trong một cấu trúc. Nó giúp tối ưu hóa bộ nhớ.

C cho phép bạn thực hiện điều này trong một định nghĩa cấu trúc bởi việc đặt: độ dài bit sau biến. Ví dụ:

Ở đây, packed_struct chứa 6 phần tử: 4 phần tử f1..f4 là 1 bit, một type là 4 bit và một my_int 9 bit.

C tự động đóng gói các trường bit trên càng gọn càng tốt, miễn là chiều dài tối đa của trường này nhỏ hơn hoặc bằng với chiều dài từ nguyên của máy tính. Bạn sẽ tìm hiểu về các trường bit trong một chương riêng.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Chuỗi trong C

Bài tiếp: Ngôn ngữ lập trình C là gì?

Lập Trình C: Bài Tập Phần Cấu Trúc (Struct)

Bài tập 1:

Viết chương trình thực hiện những công việc sau:

– Nhập danh sách gồm n học viên (n nhập từ bàn phím) gồm các thông tin : Họ tên, giới tính, điểm Python, điểm C.

– Tính điểm trung bình (diemTB) = (diemC*2 + diemPython)/3 .

– Xét kết quả đậu hay trượt theo quy ước sau:

+ Nếu điểm trung bình <5 và giới tính là “Nam” thì kết qủa là trượt.

+ Nếu điểm trung bình <5 và phái là “Nu” thì kết quả là đậu.

– In danh sách đã nhập và tính toán gồm họ tên, phái, điểm Python, điểm C, điểm TB, và kết quả.

– Sắp xếp học viên theo thứ tự giảm dần theo điểm trung bình và in ra.

– Nhập vào họ tên học viên cần tìm và tìm trong danh sách học viên, nếu không tìm thấy thì in ra học viên có họ tên không tìm thấy. Nếu có nhiều học viên có cùng họ tên cần tìm thì hãy in ra tất cả những học viên đó.

– Hiển thị thông tin những bạn đã đậu.

– Hiển thị thông tin những bạn đã trượt.

– Ghi file.

– Đọc file

Bài tập 2:

Viết chương trình quản lý Sinh viên như sau:

– Các thuộc tính của Sinh viên:

maSinhVien (mã sinh viên, kiểu chuỗi, phải gồm đúng 8 ký tự)

diemTrungBinh (điểm trung bình, kiểu float, chỉ từ 0 đến 10)

tuoi (tuổi sinh viên, kiểu int, phải từ 18 tuổi)

lop (lớp sinh viên học, kiểu chuỗi, phải bắt đầu bằng “V1Study”)

– Viết các hàm:

+ Hàm inputInfo() để nhập danh sách gồm N (0<N<=5000) Sinh viên.

+ Hàm printInfo() để in thông tin từng Sinh viên.

+ xetHocBong () để xét học bổng cho Sinh viên:

+ Sắp xếp tăng dần (dùng quicksort) danh sách sinh viên theo điểm trung bình.

+ Sắp xếp giảm dần (dùng bubblesort) danh sách sinh viên theo mã sinh viên.

+ Hiển thị những sinh viên có điểm trung bình cao nhất.

+ Hiển thị những sinh viên phải thi lại (có điểm trung bình <5).

+ Ghi file.

+ Đọc file.

Bài tập 3:

1. Tạo 1 struct có tên Employee gồm các thuộc tính: id, name, age, salary, hours.

2. Tạo tạo 1 biến struct của Employee

3. Tạo 1 hàm để nhập thông tin cho biến struct ở ý 2.

4. Tạo 1 hàm dùng để tính và trả về thưởng cho nhân viên:

– Trường hợp còn lại thì thưởng =0

5. Tạo 1 hàm để hiển thị tất cả các thông tin của nhân viên bao gồm cả thưởng.

6. Tạo 1 hàm để ghi file.

7. Tạo 1 hàm để đọc file.

Bài tập 4:

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TRANH

1. Nhập thông tin tranh và hiển thị

2. Sắp xếp theo tên tăng dần từ A-Z

3. Sắp xếp theo diện tích giảm dần

4. Thống kê tranh theo tên tác giả

5. Tim va hien thi theo the loai, gia ban thap nhat va nho nhat

6. Ghi File

7. Đọc File

8. Thoát

Cấu trúc dữ liệu tranh: tên, tác giả, thể loại, chiều dài(cm), chiều rộng(cm), gía bán($)

Dữ Liệu Mẫu:

Tên: Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ

Tác Giả: Tô Ngọc Vân

Thể Loại: Con Người

Chiều Dài: 90

Chiều Rộng: 60

Giá Bán: 10

Tên: Bức Thư

Tác Giả: Tô Ngọc Vân

Thể Loại: Con Người

Chiều Dài: 80

Chiều Rộng: 70

Giá Bán: 15

Tên: Trước Giờ Biểu Diễn

Tác Giả: Bùi Xuân Phái

Thể Loại: Con Người

Chiều Dài: 70

Chiều Rộng: 60

Giá Bán: 12.5

Tên: Phố Hàng Mắm

Tác Giả: Bùi Xuân Phái

Thể Loại: Phong Cảnh

Chiều Dài: 50

Chiều Rộng: 40

Giá Bán: 14

Tên: Tát Nước Đồng Chiêm

Tác Giả: Trần Văn Cẩn

Thể Loại: Phong Cảnh

Chiều Dài: 100

Chiều Rộng: 75

Giá Bán: 20.5

Cấu Trúc Cơ Bản Của Chương Trình Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C – Bài 2

access_time 9/30/2019 12:00:00 AM

Cấu trúc Cơ bản của chương trình trong Ngôn ngữ lập trình C – Bài 2

Cấu trúc Cơ bản của chương trình trong Ngôn ngữ lập trình C – Bài 2

1. Cài đặt trình biên dịch C/C++

Ngôn ngữ lập trình C sử dụng trình biên dịch GNU GCC để thực hiện biên dịch ứng dụng. Ngoài trình biên dịch GNU GCC thì với các lập trình viên đã quen sử dụng Visual Studio thì có thể sử dụng trình biên dịch C/C++ đã được tích hợp sẵn trên Visual Studio.

Để cài đặt GNU GCC các lập trình viên vào địa chỉ :

https://gcc.gnu.org/

Lựa chọn hệ điều hành : Tương ứng với Link: https://gcc.gnu.org/install/binaries.html

Sau đó download về và cài đặt. Ví dụ download gcc với hệ điều hành Windows 10 như sau : Vào địa chỉ :

http://mingw-w64.org/doku.php/download

Download GCC tương ứng và tiến hành cài đặt

Hình số 1: Cài đặt GCC

Hệ thống sẽ tự động Download các gói cài đặt và tiến hành cài đặt.

Hình số 2: Hệ thống tự động Download các gói cài đặt

Lựa chọn GCC khi tiến hành cài đặt

Hình số 3: Lựa chọn GCC khi cài đặt 

2. Cài đặt công cụ lập trình.

Có rất nhiều các bộ công cụ khác nhau để tạo chương trình C ví dụ như Eclipse, Visual Studio 2012, 2013, 2015, 2017, 2019…

Ở đây chúng ta sử dụng công cụ Eclipse để thực hiện biên tập các ví dụ.

Hình số 4: Hình ảnh cài đặt eclipse

3. Cấu trúc chương trình C đơn giản

Để minh họa cho cấu trúc của một chương trình C đơn giản, chúng ta đưa ra ví dụ đơn giản như sau :

Hình số 5: Cấu trúc chương trình lập trình C

Chú thích : Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác như C#, java …, chú thích nhằm giải thích một câu lệnh hoặc một khối lệnh nào đó trong chương trình, trong ngôn ngữ lập trình C có nhiều các chú thích ví dụ như sử dụng ghi 1 dòng chú thích, /*   */ để nghi nhiều dòng chú thích.

dòng lệnh bắt đầu bởi dấu # nhằm chỉ rõ nó được bộ tiền xử lý trong chương trình dịch của thông tin được sử dụng bởi các trình biên dịch khi biên dịch các cuộc gọi đến các chức năng thư viện chuẩn đầu vào / đầu ra như vậy như printf . Hai chỉ thị quan trọng nhất là:

·                 Chỉ thị sự gộp vào của các tập tin nguồn khác: #include

·                 Chỉ thị việc định nghĩa các macros hoặc ký hiệu: #define

 Hàm main() là một hàm chính của của chương trình C, trong chương trình C có thể chứa nhiều hàm, tuy nhiên nó chỉ có chứa một hàm main(). Mỗi chương trình C đều bắt đầu thực thi chương trình tại hàm main(), hàm main() có thể trả về giá trị hoặc không.

 Printf(“”) : Hàm in ra dòng thông báo

{ } : Sử dụng để định phạm vi của khối lệnh

4.  Mô tả các bước để tạo chương trình C

công cụ Eclipse.

Bước 1 : Tạo Project

Khởi tạo Project (Chọn File/New/C Project

Hình số 6 : Khởi tạo projecy

Cập nhật các thông tin mô tả dự án như tên tác giả ….

Lựa chọn các thông tin cấu hình dự án, sau đó chọn Finish để kết thúc quá trình tạo Project.

Hình số 7: Lựa chọn cấu hình

Bước 2 : Bổ sung mã chương trình và tiến hình biên dịch

–       Mở file code chương trình thông qua cửa sổ bên trái (Project Exployer)

–       Bổ sung code

–       Biên dịch chương trình (Menu Project/Build All hoặc Ctr+B )

Bước 3 : Chạy chương trình

–       Mở Menu Run/Run hoặc Ctr + F11)

–       Nếu tiến hành mở Menu Run/Debug chọn F11

Hình số 8: Hình ảnh chạy chương trình

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chương Trình Quản Lý Sinh Viên Sử Dụng Struct Trong C trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!