Đề Xuất 5/2022 # Chương 4 Lý Thuyết Hành Vi Của Người Sản Xuất # Top Like

Xem 18,117

Cập nhật nội dung chi tiết về Chương 4 Lý Thuyết Hành Vi Của Người Sản Xuất mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 18,117 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 1: Lý Thuyết Về Sản Xuất
 • Nano Và Năng Suất Cây Ngô
 • Cách Tính Công Suất Động Cơ Cho Băng Tải
 • Các Công Thức Trong Thiết Kế Băng Tải Cao Su Nghiêng
 • Hướng Dẫn Tính Toán Để Thiết Kế Băng Tải Công Nghiệp Cho Phù Hợp Nhất
 • Published on

  1. 1. 1 Chương 4 Lý thuyết về hành vi của nhà sản xuất Kinh tế vi mô
  2. 2. 2 KINH TẾ VI MÔ  Yếu tố đầu vào và yếu tố đầu ra  Công nghệ: cách thức sx hàng hóa, dịch vụ.  Hàm sản xuất: Q = f (K, L) o Q: Số lượng đầu ra ở một trình độ công nghệ nhất định o K: vốn o L: Lao động LT SẢN XUẤT4.1.1. Sản xuất là gì? Sản xuất là quá trình chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra.
  3. 3. 3 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.2.1. Năng suất biên và năng suất trung bình  Năng suất biên (MP: Marginal Product): Lượng sản phẩm tăng thêm khi sử dụng thêm một đơn vị đầu vào. K K Q MP = Q’K ∆ ∆ = L Q’L L Q MP = ∆ ∆ = Đất đai (ha) Lao động (người) Q 1 1 3 1 2 7 1 3 12 1 4 16 1 5 19 1 6 21 1 7 22 1 8 22 1 9 21 MPL 3 4 5 4 3 2 1 0 -1
  4. 4. 4 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.2. Năng suất biên và năng suất trung bình K Q APK = L Q APL =  Năng suất trung bình (AP: Average Product) của một yếu tố sản xuất: là phần sản lượng đầu ra tính bình quân cho một đơn vị yếu tố sản xuất, trong điều kiện các yếu tố sản xuất còn lại không đổi.
  5. 5. 5 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT Đất đai (ha) Lao động (người) Q APL MPL 1 1 3 3,0 3 1 2 7 3,5 4 1 3 12 4,0 5 1 4 16 4,0 4 1 5 19 3,8 3 1 6 21 3,5 2 1 7 22 3,1 1 1 8 22 2,8 0 1 9 21 2,1 -1 4.1.2. Năng suất biên và năng suất trung bình L Q MPL ∆ ∆ = L Q APL =
  6. 8. 8 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.2.2. Quy luật năng suất biên giảm dần  Nếu số lượng của một yếu tố sản xuất tăng dần trong khi số lượng (các) yếu tố sản xuất khác giữ nguyên thì sản lượng sẽ gia tăng nhanh dần.  Vượt qua một mốc nào đó thì sản lượng sẽ gia tăng chậm hơn.  Nếu tiếp tục gia tăng số lượng yếu tố sản xuất đó thì tổng sản lượng đạt đến mức tối đa và sau đó sẽ sút giảm. Đất đai (ha) Lao động (người) Q APL MPL 1 1 3 3,0 3 1 2 7 3,5 4 1 3 12 4,0 5 1 4 16 4,0 4 1 5 19 3,8 3 1 6 21 3,5 2 1 7 22 3,1 1 1 8 22 2,8 0 1 9 21 2,1 -1
  7. 10. 10 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.3. Đường đẳng lượng Sản phẩm bình quân của lao động là : 1. Độ dốc của đường tổng sản phẩm. 2. Độ dốc của đường sản phẩm bình quân. 3. Bằng phần tăng lên của tổng sản phẩm chia cho phần tăng thêm của lao động. 4. Tổng sản phẩm chia cho lượng lao động.
  8. 12. 12 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.3. Đường đẳng lượng Số giờ lao động trong ngày (L) Số giờ sử dụng máy móc trong ngày (K) 1 2 3 4 5 1 20 40 55 65 75 2 40 60 75 85 90 3 55 75 90 100 105 4 65 85 100 110 115 5 75 90 105 115 120
  9. 13. 13 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.3. Đường đẳng lượng  Đường đẳng lượng cho biết các kết hợp khác nhau của vốn và lao động để sản xuất ra một số lượng sản phẩm nhất định q0. 1 2 3 4 5 6 .D .C .B .A 6 5 4 3 2 1 0 L Q0=75 K Q1=90 Q2=100 Hướng tăng lên của sản lượng 0),( QLKf =
  10. 14. 14 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.3. Đường đẳng lượng  Đặc điểm :  Tất cả những phối hợp khác nhau giữa vốn và lao động trên một đường đẳng lượng sẽ sản xuất ra một số lượng sản phẩm như nhau.  Tất cả những phối hợp nằm trên đường cong phía trên mang lại mức sản lượng cao hơn.  Đường đẳng lượng thường dốc xuống về hướng bên phải và lồi về phía gốc tọa độ.  Những đường đẳng lượng không bao giờ cắt nhau. .D .C .B .A 5 4 3 2 1 0 L Q0=75 K Q1=90 Q2=100 Hướng tăng lên của sản lượng 0),( QLKf = 1 2 3 5
  11. 15. 15 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.3.2. Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên L Q0=75 .D .C .B .A5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Δ K ΔL K Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của K cho L là số đơn vị K phải bớt đi để tăng thêm một đơn vị L mà không làm thay đổi tổng sản lượng. KchoL L K MRTS ∆ ∆ −= Dấu (-): để giữ cho MRTS có giá trị dương. Độ dốc của đường đẳng lượng nghịch dấu với MRTS
  12. 16. 16 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.3.3. Mối quan hệ giữa MRTS và MP MRTS L K MP MP K L = ∆ ∆ −= LMPL.∆ KMPK .− ∆= Sản lượng tăng thêm từ việc tăng L là chúng tôi phải bù đắp vừa đủ sản lượng mất đi chúng tôi từ việc giảm K. = QL ‘ QK ‘
  13. 17. 17 KINH TẾ VI MÔ Ví dụ Giả sử có hàm số sản xuất: Q= 10K1/2 L1/2. Ứng với mức sản lượng Q=100 đơn vị sản phẩm, hãy tính MRTS? L K KL KL MP MP MRTS K L LK === − − 2/12/1 2/12/1 / ..2/1.5 ..2/1.5
  14. 20. 20 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.5. Đường đẳng phí  Đường đẳng phí cho biết các kết hợp khác nhau của lao động (L) và vốn (K) có thể mua được bằng một số tiền (tổng chi phí) nhất định ứng với những mức giá nhất định.  Phương trình đường đẳng phí: TC = vK + wL TC: tổng chi phí v: đơn giá vốn w: đơn giá lao động
  15. 21. 21 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.5. Đường đẳng phí TC/v Đường đẳng phí A TC/wO L K  Độ dốc của đường đẳng phí: v w wTC vTC S −=−= / /
  16. 22. 22 KINH TẾ VI MÔ LT SẢN XUẤT4.1.6. Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận TC/v C Q2 QO Q1 TC/w KC K LCO L Để tối đa hóa sản lượng, nhà sản xuất sẽ lựa chọn tập hợp giữa K và L sao cho tại đó họ mua hết số tiền TC sẵn có và MRTS=với tỷ giá của L và K(w/v). v w MP MP MRTS K L == TC = vK + wL Phương án sản xuất tối ưu (để tối thiểu hóa chi phí) phải thỏa mản 2 đk: Tại C: độ dốc của đường đẳng lượng = độ dốc đường đẳng phí (hay MRTS=w/v)
  17. 23. 23 KINH TẾ VI MÔ Bài tập  Một doanh nghiệp cần 2 yếu tố K và L để sản xuất sản phẩm X. Biết rằng doanh nghiệp đã chi ra một khoản tiền là TC=15000USD,để mua 2 yếu tố này với giá: v=600; w=300. Hàm sx: Q=2K(L-2) a) Xác định hàm: MPL;MPK;MRTS? b) Tìm phương án sản xuất tối ưu; Qmax? c) Nếu doanh nghiệp muốn sx 900 đv sp, tìm phương án tối ưu với chi phí tối thiểu?
  18. 25. 25 KINH TẾ VI MÔ Bài tập Vốn (K) Sản lượng 6 10 24 31 36 40 39 5 12 28 36 40 42 40 4 12 28 36 40 40 36 3 10 23 33 36 36 33 2 7 18 28 30 30 28 1 3 8 12 14 14 12 Lao động (L) 1 2 3 4 5 6
  19. 26. 26 KINH TẾ VI MÔ Vốn (K) Lao động (L) Q APL MPL 1 1 3 3 3 1 2 8 4 5 1 3 12 4 4 1 4 14 3,5 2 1 5 14 2,5 0 1 6 12 2 -2
  20. 27. 27 KINH TẾ VI MÔ 4.2. LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT 4.2.1. Chi phí kinh tế 4.2.2. Chi phí ngắn hạn 4.2.3. Chi phí dài hạn 4.2.4. Tính kinh tế theo quy mô
  21. 28. 28 KINH TẾ VI MÔ LT CHI PHÍ SX4.2.1. Chi phí kinh tế  Chi phí kế toán (tài chính): là những khoản phí tổn mà DN thực sự gánh chịu khi sản xuất ra hàng hóa dịch vụ trong một thời kỳ nhất định.  Chi phí cơ hội: là khoản bị mất mát do không sử dụng nguồn tài nguyên (K hoặc L) theo phương thức sử dụng tốt nhất .
  22. 29. 29 KINH TẾ VI MÔ LT CHI PHÍ SX4.2.2. Chi phí ngắn hạn  ‘Ngắn hạn’: là khoảng thời gian mà DN không thể thay đổi tất cả các yếu tố đầu vào (thay đổi một phần trong số các yếu tố đầu vào đang sử dụng)  Chi phí ngắn hạn: là chi phí phát sinh trong một thời kỳ mà trong đó số lượng và chất lượng của một vài đầu vào không đổi.
  23. 30. 30 KINH TẾ VI MÔ LT CHI PHÍ SX4.2.2. Chi phí ngắn hạn  Chi phí cố định (FC: Fixed Cost): Là những chi phí không thay đổi khi sản lượng thay đổi.  Chi phí biến đổi (VC: Variable Cost): Là những chi phí thay đổi khi sản lượng thay đổi.  Tổng chi phí (TC: Total Cost): Toàn bộ chi phí mà DN phải chi trả để sản xuất ra một số lượng sản phẩm nhất định VCFCTC +=
  24. 31. 31 KINH TẾ VI MÔ LT CHI PHÍ SX4.2.2. Chi phí ngắn hạn Chi phí O SFC SVC STC q
  25. 32. 32 KINH TẾ VI MÔ Các chi phí ngắn hạn Sản lượng Chi phí cố định ngắn hạn(SFC) Chi phí biến đổi ngắn hạn(SVC) Tổng chi phí ngắn hạn (STC) Chi phí cận biên ngắn hạn(SMC) Chi phí trung bình ngắn hạn(SAC) 0 30 0 30 1 30 22 52 22 52 2 30 38 68 16 34 3 30 48 78 10 26 4 30 61 91 13 22,75
  26. 33. 33 KINH TẾ VI MÔ LT CHI PHÍ SX4.2.2. Chi phí ngắn hạn  Chi phí trung bình (AC: Average Cost): Là tổng chi phí tính trên một đơn vị sản phẩm. Q TC AC = AVCAFC Q VC Q FC Q VCFC +=+= + =  Chi phí cố định trung bình (AFC): là tổng chi phí cố định tính bình quân cho mỗi đơn vị sản phẩm.  Chi phí biến đổi trung bình (AVC): là tổng chi phí biến đổi tính bình quân cho mỗi đơn vị sản phẩm.
  27. 34. 34 KINH TẾ VI MÔ LT CHI PHÍ SX4.2.2. Chi phí ngắn hạn Chi phí O Q MC  Chi phí biên (MC: Marginal Cost): là lượng chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. dQ dVC dQ dTC Q VC Q TC MC == ∆ = ∆ ∆ = ∆ Vì FC không đổi nên MC thực ra là VC tăng thêm do sản xuất thệm một đơn vị sản phẩm. ∆
  28. 36. 36 KINH TẾ VI MÔ LT CHI PHÍ SX4.2.3. Chi phí dài hạn  ‘Dài hạn’: là khoảng thời gian đủ để dn thay đổi tất cả các yếu tố đầu vào. Tổng chi phí dài hạn là chi phí tối thiểu để sản xuất mỗi mức sản lượng khi dn có thể thay đổi tất cả các yếu tố đầu vào. Chi phí cận biên dài hạn là mức tăng tổng chi phí dài hạn khi sản lượng tăng thêm một đơn vị.  Đường tổng chi phí dài hạn (LTC): mô tả chi phí tối thiểu cho việc sản xuất ra ở mỗi mức sản lượng.
  29. 42. 42 KINH TẾ VI MÔ 4.3.1. Tối đa hóa lợi nhuận  Doanh thu (TR: Total Revenue): là tổng số tiền DN thu được từ việc bán hàng hóa dịch vụ  Doanh thu biên (MR): là phần doanh thu tăng thêm khi DN bán thêm một đơn vị sản phẩm Q TR MR = ∆ ∆ = TR’ Q
  30. 43. 43 KINH TẾ VI MÔ Tối đa hóa lợi nhuận  Khi giá bán không đổi theo lượng hàng bán ra của doanh nghiệp, thì MR cũng không đổi và bằng giá bán P: MR=TR’ Q=(PQ)’ =P  Khi giá bán thay đổi theo lượng hàng bán ra của doanh nghiệp, MR sẽ giảm dần. Tại : MR =0 thì TR đạt cực đại
  31. 44. 44 KINH TẾ VI MÔ 4.3.1.Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận )()()( QTCQTRQ −=π dQ dTC dQ dTR dQ d =−= 0 π MCMR =⇔ π:Lợi nhuận; TR: doanh thu; TC: chi phí MC MR A Q * MR, MC O Q
  32. 46. 46 KINH TẾ VI MÔ Bài tập  Doanh nghiệp H có hàm cầu về sản phẩm của mình là Q=245-0,5P và hàm tổng chi phí bình quân: AC=1,5Q trong đó Q là sản lượng, Hãy xác định mức sản lượng và giá bán tối ưu
  33. 48. 48 KINH TẾ VI MÔ Bài tập Cho hàm cầu về sản phẩm của một DN là: P = 100 – 0,01Q, trong đó Q là sản lượng và P tính theo USD. Hàm tổng chi phí của DN là: TC = 50Q Yêu cầu a) Viết phương trình biểu diễn tổng doanh thu, doanh thu biên và chi phí biên. b) Xác định mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của DN c) Hãy xem xét sự khác nhau giữa chiến lược tối đa hóa doanh thu và chiến lược tối đa hóa lợi nhuận của dn?
  34. 50. 50 KINH TẾ VI MÔ Bài tập Giả sử một dn có các hàm: P = 80-Q ; TC = Q2 +20Q+350 a. Hãy xem xét sự khác nhau giữa chiến lược tối đa hóa doanh thu và chiến lược tối đa hóa lợi nhuận của dn? b. Xác định Q và P của dn khi theo đuổi mục tiêu doanh thu càng lớn càng tốt, trong điều kiện ấn định tổng mức lợi nhuận là 50?
  35. 52. 52 KINH TẾ VI MÔ 4.3.2. Quyết định cung của DN Quyết định cung trong dài hạn: Doanh thu, chi phí MR LAC LMC Q A B Q* LAC1 O
  36. 53. 53 KINH TẾ VI MÔ 4.3.2. Quyết định cung của DN  Quyết định cung trong ngắn hạn: C B Doanh thu, chi phí SAC1 SAC MR SAVC SMC Q A Q* SAVC1 O
  37. 54. 54 KINH TẾ VI MÔ
  38. 55. 55 KINH TẾ VI MÔ
  39. 56. 56 KINH TẾ VI MÔ
  40. 57. 57 KINH TẾ VI MÔ
  41. 58. 58 KINH TẾ VI MÔ
  42. 59. 59 KINH TẾ VI MÔ
  43. 60. 60 KINH TẾ VI MÔ
  44. 61. 61 KINH TẾ VI MÔ
  45. 62. 62 KINH TẾ VI MÔ
  46. 63. 63 KINH TẾ VI MÔ
  47. 66. 66 KINH TẾ VI MÔ
  48. 67. 67 KINH TẾ VI MÔ
  49. 68. 68 KINH TẾ VI MÔ
  50. 69. 69 KINH TẾ VI MÔ
  51. 70. 70 KINH TẾ VI MÔ
  52. 71. 71 KINH TẾ VI MÔ
  53. 72. 72 KINH TẾ VI MÔ
  54. 73. 73 KINH TẾ VI MÔ
  55. 74. 74 KINH TẾ VI MÔ
  56. 75. 75 KINH TẾ VI MÔ
  57. 76. 76 KINH TẾ VI MÔ
  58. 77. 77 KINH TẾ VI MÔ
  59. 78. 78 KINH TẾ VI MÔ
  60. 81. 81 KINH TẾ VI MÔ
  61. 82. 82 KINH TẾ VI MÔ
  62. 83. 83 KINH TẾ VI MÔ
  63. 84. 84 KINH TẾ VI MÔ
  64. 85. 85 KINH TẾ VI MÔ
  65. 86. 86 KINH TẾ VI MÔ
  66. 87. 87 KINH TẾ VI MÔ
  67. 88. 88 KINH TẾ VI MÔ
  68. 89. 89 KINH TẾ VI MÔ
  69. 90. 90 KINH TẾ VI MÔ
  70. 91. 91 KINH TẾ VI MÔ
  71. 92. 92 KINH TẾ VI MÔ
  72. 93. 93 KINH TẾ VI MÔ
  73. 96. 96 KINH TẾ VI MÔ
  74. 97. 97 KINH TẾ VI MÔ
  75. 98. 98 KINH TẾ VI MÔ
  76. 99. 99 KINH TẾ VI MÔ
  77. 100. 100 KINH TẾ VI MÔ
  78. 101. 101 KINH TẾ VI MÔ
  79. 102. 102 KINH TẾ VI MÔ
  80. 103. 103 KINH TẾ VI MÔ
  81. 104. 104 KINH TẾ VI MÔ
  82. 105. 105 KINH TẾ VI MÔ
  83. 106. 106 KINH TẾ VI MÔ
  84. 107. 107 KINH TẾ VI MÔ
  85. 108. 108 KINH TẾ VI MÔ
  86. 111. 111 KINH TẾ VI MÔ
  87. 112. 112 KINH TẾ VI MÔ
  88. 113. 113 KINH TẾ VI MÔ
  89. 114. 114 KINH TẾ VI MÔ
  90. 115. 115 KINH TẾ VI MÔ
  91. 116. 116 KINH TẾ VI MÔ
  92. 117. 117 KINH TẾ VI MÔ
  93. 118. 118 KINH TẾ VI MÔ
  94. 119. 119 KINH TẾ VI MÔ
  95. 120. 120 KINH TẾ VI MÔ
  96. 121. 121 KINH TẾ VI MÔ
  97. 122. 122 KINH TẾ VI MÔ
  98. 123. 123 KINH TẾ VI MÔ
  99. 126. 126 KINH TẾ VI MÔ
  100. 127. 127 KINH TẾ VI MÔ
  101. 128. 128 KINH TẾ VI MÔ
  102. 129. 129 KINH TẾ VI MÔ
  103. 130. 130 KINH TẾ VI MÔ
  104. 131. 131 KINH TẾ VI MÔ
  105. 132. 132 KINH TẾ VI MÔ
  106. 133. 133 KINH TẾ VI MÔ
  107. 134. 134 KINH TẾ VI MÔ
  108. 135. 135 KINH TẾ VI MÔ
  109. 136. 136 KINH TẾ VI MÔ
  110. 137. 137 KINH TẾ VI MÔ
  111. 138. 138 KINH TẾ VI MÔ
  112. 141. 141 KINH TẾ VI MÔ
  113. 142. 142 KINH TẾ VI MÔ
  114. 143. 143 KINH TẾ VI MÔ
  115. 144. 144 KINH TẾ VI MÔ
  116. 145. 145 KINH TẾ VI MÔ
  117. 146. 146 KINH TẾ VI MÔ
  118. 147. 147 KINH TẾ VI MÔ
  119. 148. 148 KINH TẾ VI MÔ
  120. 149. 149 KINH TẾ VI MÔ
  121. 150. 150 KINH TẾ VI MÔ
  122. 151. 151 KINH TẾ VI MÔ
  123. 152. 152 KINH TẾ VI MÔ
  124. 153. 153 KINH TẾ VI MÔ
  125. 156. 156 KINH TẾ VI MÔ
  126. 157. 157 KINH TẾ VI MÔ
  127. 158. 158 KINH TẾ VI MÔ
  128. 159. 159 KINH TẾ VI MÔ
  129. 160. 160 KINH TẾ VI MÔ
  130. 161. 161 KINH TẾ VI MÔ
  131. 162. 162 KINH TẾ VI MÔ
  132. 163. 163 KINH TẾ VI MÔ
  133. 164. 164 KINH TẾ VI MÔ
  134. 165. 165 KINH TẾ VI MÔ
  135. 166. 166 KINH TẾ VI MÔ
  136. 167. 167 KINH TẾ VI MÔ
  137. 168. 168 KINH TẾ VI MÔ
  138. 171. 171 KINH TẾ VI MÔ
  139. 172. 172 KINH TẾ VI MÔ
  140. 173. 173 KINH TẾ VI MÔ
  141. 174. 174 KINH TẾ VI MÔ
  142. 175. 175 KINH TẾ VI MÔ
  143. 176. 176 KINH TẾ VI MÔ
  144. 177. 177 KINH TẾ VI MÔ
  145. 178. 178 KINH TẾ VI MÔ
  146. 179. 179 KINH TẾ VI MÔ
  147. 180. 180 KINH TẾ VI MÔ
  148. 181. 181 KINH TẾ VI MÔ
  149. 182. 182 KINH TẾ VI MÔ
  150. 183. 183 KINH TẾ VI MÔ
  151. 186. 186 KINH TẾ VI MÔ
  152. 187. 187 KINH TẾ VI MÔ
  153. 188. 188 KINH TẾ VI MÔ
  154. 189. 189 KINH TẾ VI MÔ
  155. 190. 190 KINH TẾ VI MÔ
  156. 191. 191 KINH TẾ VI MÔ
  157. 192. 192 KINH TẾ VI MÔ
  158. 193. 193 KINH TẾ VI MÔ
  159. 194. 194 KINH TẾ VI MÔ
  160. 195. 195 KINH TẾ VI MÔ
  161. 196. 196 KINH TẾ VI MÔ
  162. 197. 197 KINH TẾ VI MÔ
  163. 198. 198 KINH TẾ VI MÔ
  164. 201. 201 KINH TẾ VI MÔ
  165. 202. 202 KINH TẾ VI MÔ
  166. 203. 203 KINH TẾ VI MÔ
  167. 204. 204 KINH TẾ VI MÔ
  168. 205. 205 KINH TẾ VI MÔ
  169. 206. 206 KINH TẾ VI MÔ
  170. 207. 207 KINH TẾ VI MÔ
  171. 208. 208 KINH TẾ VI MÔ
  172. 209. 209 KINH TẾ VI MÔ
  173. 210. 210 KINH TẾ VI MÔ
  174. 211. 211 KINH TẾ VI MÔ
  175. 212. 212 KINH TẾ VI MÔ
  176. 213. 213 KINH TẾ VI MÔ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Tế Vi Mô_Chuong 4 Pdf.ppt
 • Phương Án Điều Tra Năng Suất, Sản Lượng Cây Lúa
 • Cách Tính Năng Suất Của Máy Trộn Bê Tông
 • Bài 11. Quang Hợp Và Năng Suất Cây Trồng
 • Năng Suất Lao Động: Một Số Câu Hỏi Thường Gặp
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Chương 4 Lý Thuyết Hành Vi Của Người Sản Xuất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100