Đề Xuất 5/2022 # Cho Các Phát Biểu Sau:(A) Saccarozơ Được Cấu Tạo Từ Hai Gốc A # Top Like

Xem 15,543

Cập nhật nội dung chi tiết về Cho Các Phát Biểu Sau:(A) Saccarozơ Được Cấu Tạo Từ Hai Gốc A mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,543 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Khẩu Súng Bắn Tỉa Đáng Sợ Nhất Thế Giới
 • Kỹ Chiến Thuật Xạ Thủ Bắn Tỉa Spernaz
 • Khám Phá Dàn Súng Bắn Tỉa Cực Đỉnh Của Qđnd Việt Nam
 • Liệu Súng Trường Bắn Tỉa Chukavin Có Thể Lặp Lại Thành Công Của Súng Trường Dragunov Không?
 • Súng Trường Bán Tự Động Ckc
  • Câu hỏi:

   Cho các phát biểu sau:

   (a) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc a-glucozơ.

   (b) Oxi hóa glucozơ thu được sobitol.

   (c) Trong phân tử fructozơ có một nhóm -CHO.

   (d) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

   (e) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm -OH.

   (f) Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm.

   Số phát biểu đúng là

   (a) Sai, Saccarozơ được cấu tạo từ 1 gốc a-glucozơ và 1 gốc β-fructozơ.

   (b) Sai, Khử glucozơ thu được sobitol.

   (c) Sai, Trong phân tử fructozơ có một nhóm -CO.

   (f) Sai, Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường axit.

  Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Cho 0,1 mol một este tạo bởi axit cacboxylic hai chức và một ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu �
  • Cho các phát biểu sau:(a) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc a-glucozơ.(b) Oxi hóa glucozơ thu được sobitol.
  • Trong các chất: Mg(OH)2, Al, NaHSO3 và KNO3, số chất thuộc loại chất lưỡng tính là?
  • Hỗn hợp M gồm C2H5NH2, CH­2=CHCH2NH2, H2NCH2CH2CH2NH2, CH3CH2CH2NH2 và CH2CH2NHCH3.Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít M, cần dùng vừa đủ 25,76 lít O2, chỉ thu được CO2; 18 gam H2O và 3,36 lít N2. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng của C2H5NH2 trong M là?
  • Khái niệm nào sau đây đúng nhất về este?
  • Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng).Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là?
  • Thành phần chính của quặng photphorit là gì?
  • Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được p gam muối Y. Cũng cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch KOH (dư), thu được q gam muối Z. Biết q – p = 39,5. Công thức phân tử của X là?
  • Phát biểu về clo nào sau đây sai?
  • Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,2 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 2,08 mol H2O.Mặt khác, cho a gam X vào 500 ml NaOH 0,3M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được chất rắn chứa m gam muối khan. Giá trị của m là?
  • Chất hữu cơ X có khối lượng mol M = 123 (gam/mol) và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với 72 : 5: 32 : 14. Công thức phân tử của X là?
  • Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion nào?
  • Cho 16,1 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3 (có tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch HCl dư, thu được V lít (đktc) khí CO2. Giá trị của V là?
  • Phản ứng nhiệt phân không đúng là?
  • Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
  • Không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?
  • Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và rắn Y. Hình vẽ bên minh họa phản ứng nào sau đây?
  • Nhóm các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện là?
  • Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là polime nào sau đây?
  • Phát biểu về clo nào sau đây là đúng?
  • Cho sơ đồ sau: X + CO2 + H2O → Y; Y + NaHSO4 → Z; Z + Ba(OH)2 → T; T + Y → X. Các chất X và Z tương ứng là?
  • Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là?
  • Metyl propionat là tên gọi của chất nào sau đây?
  • Cho 50 ml dung dịch FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam k kết tủa.Giá trị của m là?
  • Chất hữu cơ thuộc loại cacbohiđrat là chất nào?
  • Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít CO2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a : b tương ứng là?
  • Số thí nghiệm sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần dung dịch thu được chứa hai chất tan là?
  • Cho 18,5g chất hữu cơ X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, và m gam hỗn hợp các muối vô cơ. Giá trị của m là?
  • Dẫn từ từ toàn bộ khí Z vào 0,2 lít dung dịch gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M, thu được 29,55 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
  • Cho dung dịch Y tác dụng hết với V lít dung dịch KOH 2M đun nóng (dùng dư 20% so với lượng cần thiết), cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn có giá trị gần đúng là?
  • Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan và một ancol duy nhất là etylen glycol. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
  • Nếu điện phân dung dịch trong thời gian 2,5a giây rồi cho dung dịch sau điện phân tác dụng với lượng Fe dư (NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5) thì lượng Fe tối đa đã phản ứng có giá trị gần nhất là?
  • Ứng với công thức C2HxOy (M < 62) có bao nhiêu chất có phản ứng tráng bạc?
  • Cho hỗn hợp gồm Mg và Zn có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1 vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M và CuSO4 0,3M.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam rắn Z. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 15,2 gam hỗn hợp chứa 2 oxit. Giá trị của m là?
  • Kim loại X là?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sàn Gỗ Xương Cá Công Nghiệp
 • Giá Sàn Gỗ Xương Cá Jawa 12Mm
 • Sàn Gỗ Công Nghiệp Xương Cá Giá Rẻ
 • Các Kiểu Lát Sàn Gỗ Xương Cá Đẹp
 • Sàn Gỗ Công Nghiệp Xương Cá
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Cho Các Phát Biểu Sau:(A) Saccarozơ Được Cấu Tạo Từ Hai Gốc A trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100