Đề Xuất 12/2022 # Cấu Trúc Would You Like Chuẩn Có Kèm Bài Tập Update 2022 / 2023 # Top 18 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Cấu Trúc Would You Like Chuẩn Có Kèm Bài Tập Update 2022 / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cấu Trúc Would You Like Chuẩn Có Kèm Bài Tập Update 2022 / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1 – Would you like + N/to V-inf?

Trong đó: N là danh từ; V-inf là động từ nguyên thể

Mục đích của cấu trúc: Cấu trúc này được dùng để mời ai đó hoặc đưa ra lời đề nghị.

Ví dụ với cấu trúc Would you like + N?

Would you like some tea? (Bạn muốn uống chút trà không?)

Would you like a Hawaii pizza? (Đằng ấy muốn ăn pizza Hawaii không?)

Ví dụ với cấu trúc Would you like + to V-inf?

Would you like to come with me? (Em có muốn đi cùng anh không?)

Would you like to watch a movie? (Em có muốn xem phim không?)

Các để trả lời theo hướng đồng ý:

Yes. I would like to./ I would love to./ I’d like to./ I’d love to.

Yes, please.

Yes, I would.

Cách để trả lời theo hướng từ chối.

No. Thanks/ Thank you.

I’m sorry. I can’t.

I would love to, but…..

Ví dụ:

Hey Kate! Would you like to see a movie with me this weekend? (Kate này! Em có muốn đi xem phim với anh vào cuối tuần này không?)

Oh. I would love to but my family will attend my cousin’s wedding this weekend. (Ôi. Em muốn đi lắm nhưng mà gia đình em phải dự đám cưới của cháu em vào cuối tuần này rồi.)

2 – What + would + S + like + (to + V-inf)?

Trong đó: S là chủ ngữ; V-inf là động từ nguyên thể

Mục đích của cấu trúc: Cấu trúc này được dùng để hỏi về ước muốn của ai đó

Ví dụ:

What would you like to drink? (Bạn muốn uống gì?)

What gift would she like to take for her birthday? (Cô ấy muốn nhận quà gì vào ngày sinh nhật của cô ấy nhỉ?)

Câu trả lời cho dạng câu hỏi này thường phải mang thông tin về mong muốn, nguyện vọng của chủ ngữ. Ví dụ:

What would you like to drink? (Bạn muốn uống gì?)

I would like to have a cup of coffee with no sugar, please. (Mình muốn uống 1 tách cà phê không đường.)

What gift would she like to take for her birthday? (Cô ấy muốn nhận quà gì vào ngày sinh nhật của cô ấy nhỉ?)

Actually I don’t know. (Thực sự là tôi không biết.)

B. eating

C. to eating

D. is drinking

B. to have dinner

C. having dinner

D. had dinner

B. you would like

C. would like you

D. do you would like

B. to travel

C. traveling

D. are travel

B. am

C. do

D. to be

Đáp án:

1 – A

2 – B

3 – A

4 – B

5 – D

∠ Cấu trúc would you mind và do you mind

Cấu Trúc Would You Like Trong Tiếng Anh Có Bài Tập Ví Dụ / 2023

1. Cấu trúc “Would you like”

Cấu trúc “Would you like” trong tiếng Anh được sử dụng để đề đưa ra lời đề nghị cái gì đó, lời mời ai đó làm gì hoặc hỏi về mong muốn của người khác.

Cấu trúc: Would you like + N?

Cấu trúc: Would you like + to V(nguyên thể) + O?

​​​​​​​

1.3. Dùng để hỏi về ước muốn của ai đó

Cấu trúc “Would you like” còn được sử dụng để hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự.

Cấu trúc: Wh- would you like + to V?

Cấu trúc “would like” trong câu khẳng định là cách nói lịch sự thay cho cách nói “I want”.

2. Cách trả lời cho câu hỏi “Would you like”

Khi nhận được những lời mời, lời đề nghị lịch sự với cấu trúc “Would you like” bạn có thể trả lời theo những cách sau đây.

2.1. Khi muốn chấp nhận

Khi chấp nhận, đồng ý lời đề nghị, bạn trả lời theo những cách sau:

Ví dụ cách hỏi và trả lời với cấu trúc “Would you like”:

-Yes, I’d love to. (Vâng, tôi rất thích điều đó)

-Yes, I would. (vâng, tôi sẽ )

-Yes, please. (vâng, làm ơn)

Khi bạn muốn từ chối lời đề nghị từ ai đó, có thể trả lời một cách lịch sự như sau:

Ví dụ cách từ chối với cấu trúc “Would you like”

Khi muốn đưa ra mong muốn, bạn sử dụng cách trả lời lịch sự sau đây.

Cấu trúc: S+ would like + N/ to V

Ví dụ cách trả lời với những câu hỏi về ước muốn sử dụng “Would you like”:

-She would like to watch TV after dinner. (Cô ấy thích xem phim sau bữa ăn tối.)

3. So sánh “Would you like” và “Do you like”

​​​​​​​

Để tránh nhầm lẫn trong việc sử dụng cấu trúc Would you like, và Do you like trong tiếng Anh, chúng ta có thể phân biệt chúng như sau:

Would you like: thường dùng trong lời mời, lời đề nghị

Do you like: thường dùng để hỏi ý kiến

= Do you want some water? (Xét về mặt ý nghĩa)

= Do you think noodles are good?

Cách trả lời:

4. Bài tập với cấu trúc “would you like”

Bài tập 1: Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc

Bài Tập Về Would You/ Do You Mind: Cấu Trúc Và Cách Dùng / 2023

Bài viết đang được chú ý quan tâm nhất:

1. Câu yêu cầu bình thường.

Công thức: Would you mind/Do you mind + (S) + Ving? (bạn có phiền làm gì đó hay không?)

Cách sử dụng: sử dụng để đưa ra các yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người khác về một việc nào đó.

Would you mind / Do you mind helping me for a few minutes?(Bạn có phiền giúp tôi ít phút được không?)

Would you mind / Do you mind not smoking? (= Please don’t smoke.)(Xin đừng hút thuốc.)

Would you mind / Do you mind opening the window? (= Please open the window.)(Phiền bạn mở giùm cửa sổ. / Vui lòng mở giùm cửa sổ.)

2. Câu hỏi xin phép một cách lịch sự.

Công thức:

Would you mind/Do you mind + if + Mệnh đề (hiện tại)

Would you mind/Do you mind + if + Mệnh đề (quá khứ)

Cách sử dụng: Dùng để hỏi hay xin phép điều gì đó một cách lịch sự.

Do you mind if I smoke? (Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?)

Would you mind if I opened the window? (Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?

Would you mind if I sat here? (Bạn có phiền không nếu tôi ngồi ở đây?)

Do you mind if we went home early? (Bạn có phiền không nếu chúng ta về nhà sớm?)

3. Cách trả lời.

Để đồng ý với yêu cầu:

No, I don’t mind. (Không, tôi không thấy phiền./Tôi không bận tâm đâu.)

No, of course not. (Đương nhiên là không rồi.)

Not at all. (Không hề.)

Please do. (bạn cứ làm đi)

No. Not at all. (không sao cả)

Never mind/ you’re welcome. (không sao)

No. Of course not. (ồ dĩ nhiên là không phiền gì cả)

No. That would be fine. (Ồ không bạn cứ làm đi)

No. I’d be happy to do. (không. Tôi rất vui khi được làm được điều đó)

No. I’d be glad to. (không. Tôi rất vui khi được làm được điều đó)

Để từ chối yêu cầu:

I’m sorry, I can’t. (Tôi xin lỗi, tôi không thể.)

I’m sorry. That’s not possible. (Tôi xin lỗi. Điều đó là không thể.)

I’d rather/ prefer you didn’t. (bạn không làm thì tốt hơn)

Lưu ý : câu trả lời No (không) hoặc Not at all (không có gì) được dùng để cho phép trong cấu trúc Would you mind if / Do you mind if… ? (nhưng chúng ta thường thêm vào những từ khác nữa để làm cho ý nghĩa thật rõ ràng.)

Do you mind if I look at your paper? (Bạn có phiền không nếu tôi xem nhờ báo của bạn?)

No, please do. (Không, xin cứ xem.)

Would you mind if I used your handphone? (Bạn có phiền không nếu tôi dùng điện thoại cầm tay của bạn?)

No, please do. (Không, xin cứ tự nhiên.)

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Cấu Trúc Và Các Dùng Would You Like Trong Tiếng Anh / 2023

Would you like được sử dụng rất nhiều trong anh văn giao tiếp. Cụm từ would you like có nghĩa là mong muốn, mời mọc, đề nghị ai đó một tham gia một việc gì hoặc dùng một thứ gì đó.. Nó có cách dùng giống với động từ Want, tuy nhiên Would you like mang tính lịch sự hơn.

Hãy tham khảo bài học sau, chúng tôi sẽ giúp bạn củng cố thêm kiến thức về would you like chắc chắn sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn.

1. Would you like dùng với What

Would you like được sử dụng với từ What để hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự:

Công thức chung: What + would + you + like?

Lưu ý: Chúng ta có thể thay thế You bằng các đại từ như: I, They, We, It, She, He hoặc các danh từ tên riêng như Nam, Jack,…

( What would you like được dùng nhiều trong phục vụ nhà hàng)

– What would you like?

– Em muốn gì?

Lưu ý: So sánh Would you like với Do you Want:

Would you like và do you want đều có nghĩa mời mọc, đề nghị ai đó. Nhưng would you like được dùng với ý nghĩa lịch sự hơn.

– What do you want? (Không lịch sự băng would like)

– Em muốn gì?

– What would he like?

– Anh ta muốn gì thế?

Cách trả lời cho câu hỏi này như sau:

S + would like + N / to-infinitive

Sau “would like” sẽ là một danh từ hay động từ nguyên mẫu có to.

Bạn có thể rút gọn Would like thành: ‘d like.

– I’d like a cup of coffe.

Tôi muốn một tách cà phê.

– She’d like to go to the cinema tonight.

Tối nay cô ấy ấy muốn đi xe phim.

Cách dùng này của would you like thường được thấy sử dụng để gọi món trong nhà hàng.

Ví dụ:

– We’d like a beefsteak with salad.

Chúng tôi muốn ăn bít tết với rau trộn.

Tài liệu trên website được xây dựng theo nền tảng từ cơ bản đến nâng cao giúp người học căn bản có thể có lộ trình học hiệu quả. Đây xứng đáng là phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay.

Would you like thường được sử dụng để đề nghị hoặc mời ai đó một cách lịch sự:

Cấu trúc: Would you like + N / to infinitive…?

– Would you like a sandwich?

Chúng ta dùng cụm từ hoặc cụm danh từ đi liền sau would you like.

Dịch nghĩa: Bạn có muốn ăn bánh mì xăng uých không?

– Để đáp lại lời mời “Would you like”, chúng ta dùng câu trả lời:

+ Nếu đồng ý: Yes, I would.

Yes, I’d love to.

+ Trong trường hợp từ chối:

I’m sorry. I can’t.

I would love to but…

Lưu ý: Khi từ chối lời mời của người khác, để giữ lịch sự, bạn không nên nói “No”, bạn có thể thay thế bằng cách xin lỗi (hoặc cho biết rằng bạn cũng muốn lắm nhưng bạn không thể) và đi kèm với một lý do hợp lý.

– Would you like to have dinner with me tonight?

Theo sau Would like là một cụm động từ nguyên mẫu có To.

Dịch nghĩa: Tối nay, bạn có muốn dùng cơm tối với tôi không?

Lưu ý: Cấu trúc Would you like…? giống với Do you want…?

Cả 2 đều được dùng để đề nghị cái gì đó:

Would you like some milk? – No, thank you.

(Bạn có muốn uống sữa không? -Không, cảm ơn).

Would you like a chocolate? – Yes, please.

Bạn có muốn ăn sôcôla không? – Vâng.

+ Mời ai đó làm gì:

– Would you like to go for a party?

(Bạn có muốn đi tới bữa tiệc không?).

– Would you like to have lunch with us on saturday?

(Bạn có muốn ăn trưa với chúng tôi vào thứ 7 không?).

3. Phân biệt sự khác nhau giữa Would you like…? và Do you like…?

( Do you like và would you like được dùng với ý nghĩa khác nhau)

Would you like…? – I’d like…:

Là cấu trúc thường được dùng như lời mời, lời đề nghị.

Do you like…? – I like…: thường được dùng để hỏi ý kiến.

Would you like some milk? = Do you want some milk?

(Bạn có muốn uống sữa không?).

Do you like milk? = Do you think tea is milk?

(Bạn có thích sữa không?).

Tài liệu trên website được xây dựng theo nền tảng từ cơ bản đến nâng cao giúp người học căn bản có thể có lộ trình học hiệu quả. Đây xứng đáng là phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cấu Trúc Would You Like Chuẩn Có Kèm Bài Tập Update 2022 / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!