Đề Xuất 12/2022 # Cấu Trúc Tổ Chức Dạng Chức Năng Functional Organization Structure Là Gì? / 2023 # Top 12 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Cấu Trúc Tổ Chức Dạng Chức Năng Functional Organization Structure Là Gì? / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cấu Trúc Tổ Chức Dạng Chức Năng Functional Organization Structure Là Gì? / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chắc chắn rồi, phong cách làm việc, vai trò trách nhiệm, văn hóa làm việc phụ thuộc vào loại cấu trúc bạn đang làm việc. Khi làm việc cho một tổ chức bạn cần xem xét bạn thuộc loại cấu trúc tổ chức nào. Có 3 loại cấu trúc tổ chứ được PMBOK đưa ra đó là: Functional Organization Structure, Matrix Organization Structure, và Projectized Organization Structure.

Ở bài này chúng tôi cùng các bạn xem xét về loại hình tổ chức Functional Organization Structure (Cấu trúc tổ chức dạng phòng ban chức năng).

Trong Functional Organization Structure, nhân viên có vai trò cố định và không thay đổi trong khi các loại hình tổ chức khác có sự thay đổi vai trò theo dự án.

Trong Functional Organization Structure, nhân viên chỉ report cho FM, còn ở các mô hình khác nhân viên có thể phải report cho PM hoặc nhiều boss. Ví dụ trong Projectized Organization Structure nhân viên phải report cho PM, trong Matrix Organization Structure nhân viên phải báo cáo cho cả PM và FM (chỉ riêng Weak matrix chỉ báo cáo cho FM). Phong cách làm việc (working style), sự phát triển nghề nghiệp (career growth path) và hệ thống báo cáo phụ thuộc loại hình tổ chức. Bạn sẽ gặp một vài dạng câu hỏi dạng này trong đề thi PMP, do đó bạn trước hết cần hiểu rõ và nắm keywork trong tiếng anh để thi đạt. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn cả 2 điều này. Chúng ta hãy bắt đầu nào:

Functional Organization Structure

Functional Organization Structure là cấu trúc tổ chức lâu đời và phổ biến nhất trong các loại cấu trúc tổ chức. Functional Organization Structure là loại cấu trúc tổ chức có thứ bậc (hierarchical) nơi mà nhân viên được nhóm thành từng lĩnh vực chuyên gia khác nhau (thông thường gọi là phòng ban). Những con người trong từng area đó được quản lý bởi 1 FM người mà rất giỏi về lĩnh vực chuyên môn và giúp FM đạt được mục tiêu tổ chức.

Functional Organization Structure phân loại nhân viên theo chức năng thi hành trong tổ chức, ví dụ phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng kỹ thuật… Mỗi phòng này có một người đứng đầu và chịu trách nhiệm về hiệu quả của phòng đó và đây cũng chính là cách tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động.

Các phòng ban khác nhau còn có tên gọi khác là “silos” điều này có nghĩa là việc truyền thông trong tổ chức chỉ theo chiều thẳng đứng và không có tính kết nối trực tiếp (Phải thông qua head mới tới được Top management)

Tất cả quyền lực (authority) đều thuộc về FM như là: budget allocation, resource allocation, decision making… Thông thường trong tổ chức dạng Functional Organization Structure không có vai trò PM và nếu có PM thì vai trò của anh ta cũng rất hạn chế và luôn phải xin thẩm quyền từ FM, PM có title là Project Coordinator hoặc Expedier. Thật không may mắn cho PM nào làm việc trong môi trường Functional Organization Structure bởi vì làm việc gì cũng cần thông qua và xin xỏ FM.

Functional Organization Structure phù hợp với các tổ chức mang tính vận hành lặp lại (Ongoing Operation) và sản xuất các sản phẩm mang tính chuẩn hóa ít sự thay đổi như là các doanh nghiệp sản xuất.

Nhân viên được nhóm theo phòng ban, có cơ hội đào sâu kỹ năng, khiến nhân viên đã làm việc nào là chuyên môn hóa, dẫn đến dễ năng suất cao.

Vai trò và Trách nhiệm cố định, dễ dàng ước lượng hiệu quả công việc cho nhân viên.

Giảm kênh truyền thông (communication channels), vì nhân viên chỉ việc báo cáo cho FM.

Không có chồng lắp công việc. Mỗi nhân viên chỉ có 1 sếp, 1 công việc.

Nhân viên trung thành và cảm thấy an toàn khi chỉ làm 1 công việc.

Truyền thông được đánh giá cao.

Nhược điểm của Functional Organization Structure:

Nhân viên cảm thấy lười chán vì cứ phải làm việc lặp lại.

Hệ thônggs đánh giá hiệu quả công việc không đúng sẽ gây xung đột.

Chi phí cho những nhân viên tài năng sẽ cao hơn.

Có sự rời rạc vì FM chỉ quan tâm đến phòng ban mà anh ta quản lý. Dễ bị mất sự liên kết.

Truyền thông giữa các phòng ban khó khăn, điều này làm giảm đi sự sáng tạo và linh hoạt trong tổ chức. Hơn nữa khả năng làm teamwork giữa các phòng ban cực kém.

Nhân viên có kiến thức kém về những điều xảy ra ngoài phòng ban của họ làm việc.

Functional Organization Structure cứng nhắc, cho nên rất khó khăn thích ứng các thay đổi.

Đây được xem như một cấu trúc có tính quan liêu do đó việc đưa ra quyết định xuyên suốt hay bị trì hoãn.

Thông thường FM đưa ra quyết định mà không có sự tư vẫn của team member do đó khi triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn tổ chức.

Khi tổ chức lớn mạnh Functional Organization Structure khó thích nghi và khó quản lý, tải công việc sẽ bị thắt cổ chai ở FM.

Mỗi phòng ban có mục tiêu riêng, do đó dễ bị sao nhãng với mục tiêu tổ chức.

Chức Năng Tổ Chức (Organizational Functions) Là Gì? / 2023

Định nghĩa

Chức năng tổ chức trong tiếng Anh là Organizational functions. Chức năng tổ chức là việc lựa chọn những công việc và giao cho mỗi bộ phận một người chỉ huy với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cần thiết để thực hiện mục tiêu của tổ chức đã vạch ra.

– Với cách hiểu trên, chức năng tổ chức thường được biểu hiện là cơ cấu tổ chức quản trị.

– Cơ cấu tổ chức quản trị là tổng hợp các bộ phận khác nhau, được chuyên môn hóa và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, được bố trí theo những cấp nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng quản trị và phục vụ mục tiêu chung đã xác định.

Mục tiêu của chức năng tổ chức

– Nhằm thiết lập ra một hệ thống các vị trí cho mỗi cá nhân và bộ phận sao cho các cá nhân và bộ phận có thể phối hợp với nhau một cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu của tổ chức.

Vai trò của chức năng tổ chức

– Thiếu một cơ cấu tổ chức hợp lí sẽ gây ra nhiều vấn đề khó khăn phức tạp cho công tác quản trị.

– Công tác tổ chức hiệu quả giúp cho việc khuyến khích sử dụng con người với tính chất là con người phát triển toàn diện.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho sự mở rộng đa dạng hóa tổ chức và nâng cao tính độc lập sáng tạo của nhà quản trị.

Vì vậy chức năng tổ chức là cốt lõi của qui trình quản trị.

Nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị

Nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị bao gồm những nguyên tắc cơ bản sau:

– Nguyên tắc thống nhất chỉ huy

Mỗi người thừa hành chỉ có một người cấp trên và chỉ báo cáo, nhận lệnh của người đó mà thôi.

– Nguyên tắc gắn liền với mục tiêu

Bộ máy tổ chức chỉ được xây dựng khi chúng ta có mục tiêu, nhiệm vụ cho tổ chức đó.

– Nguyên tắc hiệu quả

Bộ máy của tổ chức phải có kết quả hoạt động cao nhất với chi phí thấp nhất.

– Nguyên tắc cân đối

Các bộ phận xây dựng phải cân đối giữa quyền hành và trách nhiệm; đồng thời phải cân đối khối lượng công việc giữa các bộ phận.

– Nguyên tắc linh hoạt

Tổ chức phải thích nghi, đáp ứng được với những biến động của môi trường bên ngòai.

Vai Trò Của Cấu Trúc Tổ Chức Là Gì? / 2023

Chiếnlượcchỉcóthểthựcthithôngquacơcấutổchức, vì thế, sau khi xây dựng chiến lược cho công ty các nhà quản trị phải thực hiện ngay bước tiếp theo, đó là thiết kế cơ cấu tổ chức. Các hoạt động tạo giá trị của mỗi thành viên tổ chức sẽ ít có ý nghĩa trừ khi có một cơ cấu tổ chức để gắn con người với các nhiệm vụ và kết nối các hoạt động của những con người vào bộ phận khác nhau. Mỗi một chức năng trong tổ chức cần phải phát triển một năng lực gây khác biệt thông qua một hoạt động tạo giá trị theo hướng tăng hiệu quả, chất lượng, cải tiến, và đáp ứng khách hàng. Như vậy, mỗi chức năng cần có trong một cơ cấu phải được thiết kế rõ ràng, qua đó có thể chuyên môn hoá, phát triển các kỹ năng, và đạt năng suất cao hơn. Tuy nhiên, khi các chức năng trở nên chuyên môn hoá hơn, mỗi bộ phận lại thường theo đuổi các mục tiêu riêng của mình một cách mù quáng, họ đánh mất khả năng nhìn nhận yêu cầu truyền thông và phối hợp với các chức năng khác. Ví dụ, các mục tiêu của R&D là tập trung vào cải tiến và thiết kế sản phẩm, các mục tiêu của chế tạo thường là hướng tới hiệu quả. Để mặc cho các hoạt động tự thân như vậy diễn ra, các chức này sẽ ít có tiếng nói chung với các chức năng khác và bỏ lỡ các cơ hội tạo giá trị thông qua các hoạt động phối hợp.

Cơcấutổchứclàphươngtiệnđểcácnhàquảntrịcóthểphốihợpcáchoạtđộnggiữanhữngchứcnănghaycácbộphậnkhácnhaunhằmkhaithácđầyđủcáckỹnăngvànănglựccủahọ. Ví dụ để theo đuổi một chiến lược dẫn đạo chi phí công ty phải thiết kế một cơ cấu để thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động của bộ phận chế tạo với R&D, qua đó đảm bảo rằng các sản phẩm cải tiến có thể được sản xuất theo cách thức hiệu quả và tin cậy. Để có được lợi ích từ sự cộng hưởng giữa các bộ phận, người quản trị phải thiết kế các cơ chế cho phép mỗi bộ phận có thể truyền thông và chia sẻ các các kỹ năng và hiểu biết của mình. Mục tiêu của chúng ta trong phần này là xem xét các khối cơ bản của cơ cấu tổ chức để hiểu được cách thức định hướng các hành vi của con người, các chức năng và bộ phận.

Cấu Trúc Silo Là Gì? Cách Tổ Chức Cấu Trúc Này Cho Website? / 2023

Tìm hiểu về cấu trúc Silo

1. Khái niệm cấu trúc Silo

Đó cũng là nguyên lý vận hành của cấu trúc silo.

2. Hiệu ứng cấu trúc silo là gì?

3. Silo vật lý là gì?

https://seothetop.com/seo-onpage-t3-c278.html

https://seothetop.com/xay-dung-link-t3-c279.html

https://seothetop.com/seo-content-t3-c285.html

4. Silo Ảo là gì?

Tăng cường các trang đích chính của mỗi silo.

Cách tổ chức cấu trúc Silo cho Website của bạn

cấu trúc silo

Nếu nhóm tiếp thị kỹ thuật số không được thông báo chính xác về các cụm nội dung nào thuộc về nhau, kiến trúc và phân loại trang web của công ty có thể bị lúng túng nhanh chóng.

Dòng sản phẩm kiếm tiền chính của chúng tôi là gì?

Tại sao mọi người cần/muốn các sản phẩm này?

Những người nào muốn/cần những sản phẩm này?

Đề xuất giá trị nào đặt chúng ta ngoài các đối thủ cạnh tranh?

Các vấn đề mà các sản phẩm này giải quyết là gì?

Nếu các sản phẩm không giải quyết được vấn đề, cần cung cấp cho khách hàng những gì?

Mọi người thường nói gì về những sản phẩm này?

Bước 3: Lập bản đồ phân cấp trang web

Bước 4: Triển khai Silo vật lý

Có hai cách chính để triển khai silo trên trang web của bạn: vật lý và ảo. Các silo vật lý được thiết lập dễ dàng hơn cho các trang web chưa được khởi chạy (hoặc những trang web sẵn sàng trải qua một cuộc đại tu).

Quay lại ví dụ về chúng tôi chúng tôi biết rằng họ cung cấp các dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số. Chúng tôi cũng đã thấy các menu điều hướng của họ được phân tách như thế nào để tách biệt SEO, PPC, phân tích, v.v … với nhau. Bây giờ, hãy chú ý đến URL của các trang con trong phần SEO:

Bước 5: Thiết lập Silo ảo

Đối với các trang web lớn và lâu đời, silo vật lý không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Tổ chức lại các địa chỉ thư mục của các trang có thể mất nhiều công sức. Nếu đại tu không được thực hiện đúng, những thay đổi cũng có thể tác động tiêu cực đến thứ hạng và khả năng sử dụng của bạn. Đối với các trường hợp như thế này, việc sử dụng các silo ảo là một giải pháp thay thế khả thi.

Bước 6: Tạo một tập hợp nội dung toàn diện

cách tạo cấu trúc silo

silos là gì

hiệu ứng silo là gì

information silos là gì

departmental silos là gì

cấu trúc onpage

silo page

gtvseo blog

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cấu Trúc Tổ Chức Dạng Chức Năng Functional Organization Structure Là Gì? / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!