Đề Xuất 3/2023 # Cấu Trúc Đề Thi Công Chức Thuế 2022 # Top 3 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 3/2023 # Cấu Trúc Đề Thi Công Chức Thuế Mới Nhất 2022 # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cấu Trúc Đề Thi Công Chức Thuế 2022 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Phương thức tuyển dụng công chức theo quy định hiện nay như thế nào?

Theo quy định tại Điều 37 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Nhà nước thực hiện tuyển dụng công chức qua 2 hình thức:

– Thông thường công chức được tuyển dụng qua hình thức thi tuyển.

– Trừ trường hợp sau đây sẽ tuyển dụng theo phương thức xét tuyển.

Đối tượng cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Nếu đảm bảo được các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức. Cụ thể như sau:

“Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.”

Những điều cần biết về cấu trúc đề thi công chức thuế

2. Cấu trúc đề thi công chức thuế đối với hình thức thi tuyển.

Đối với hình thức thi tuyển cấu trúc đề thi công chức thuế các bạn cần trải qua 2 vòng thi. Vòng thi trắc nghiệm và vòng thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Được quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

VÒNG 1: THI TRẮC NGHIỆM.

Thi trắc nghiệm được tổ chức bằng hình thức thi trên máy hoặc trên giấy. Cấu trúc đề thi công chức phần thi trắc nghiệm ở vòng 1 bao gồm 3 phần như sau:

Phần 1: Thi kiến thức chung.

– Số lượng câu hỏi: Bao gồm 60 câu hỏi.

– Thời gian làm bài thi trắc nghiệm phần 1: 60 phút.

– Số lượng câu hỏi: Bao gồm 30 câu hỏi.

– Tùy vào vị trí làm việc đã chọn mà bạn sẽ phải thi 1 trong 5 thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, hoặc tiếng khác.

– Đối với công việc yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì không phải thi phần này.

– Thời gian thi: 30 phút.

Phần 3: Thi tin học. (Lưu ý: Năm 2019 không áp dụng thi môn tin học).

– Bao gồm 30 câu hỏi.

– Nội dung thi dựa theo yêu cầu của vị trí công việc.

– Thời gian thi: 30 phút.

– Đối với vị trí có yêu cầu chuyên môn là tin học thì không cần thi phần này.

* CHÚ Ý: Thông thường sẽ tổ chức thi trên máy. Nếu thi trên máy thì không có phần thi tin học.

Bên cạnh đó vẫn có những trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học đối với vòng 1 này.

Cấu trúc đề thi công chức thuế

QUY ĐỊNH MIỄN MÔN THI VÒNG 1.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 11 Nghị định 24/2010/NĐ-CP:

– Điều kiện được miễn môn thi ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đai học ở nước ngoài hoặc đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

+ Dự tuyển công tác ở các vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền).

– Điều kiện được miễn môn thi tin học:

Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên về chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán – tin.

VÒNG 2: THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH.

– Nội dung môn thi: chuyên ngành thuế

– Hình thức thi: thi viết.

– Thời gian thi: 180 phút.

3. Cấu trúc đề thi công chức thuế đối với hình thức xét tuyển.

Đối với cấu trúc đề thi công chức thuế theo hình thức xét tuyển được quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 12, Điều 13 Nghị định 24/2010/NĐ-CP:

Cấu trúc đề thi công chức thuế đối với hình thức này cũng bao gồm 2 vòng. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.

– Hội đồng xét tuyển căn cứ vào hồ sơ đã nộp của thí sinh để tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Trường hơp hồ sơ dự tuyển của thí sinh phù hợp thì được tham dự vòng 2.

– Thời hạn có kết quả vòng 1: Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra hồ sơ dự tuyển của thí sinh tại vòng 1.

Vòng 2: Phỏng vấn.

Hội đồng xét tuyển sẽ tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của thí sinh.

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút

– Thang điểm của vòng 2: tính theo thang điểm 100.

– Đối với hình thức này không áp dụng phúc khảo kết quả.

Liên hệ để được tư vấn về khóa ôn thi công chức thuế

Ngày: 23/6/2020 – đăng bởi: Nguyen Van Dat

Cấu Trúc Đề Thi Công Chức Thuế Mới Nhất

1. Phương thức tuyển dụng công chức theo quy định hiện nay như thế nào?

Theo quy định tại Điều 37 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Nhà nước thực hiện tuyển dụng công chức qua 2 hình thức:

– Thông thường công chức được tuyển dụng qua hình thức thi tuyển.

– Trừ trường hợp sau đây sẽ tuyển dụng theo phương thức xét tuyển.

Đối tượng cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Nếu đảm bảo được các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức. Cụ thể như sau:

“Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.”

2. Cấu trúc đề thi công chức thuế đối với hình thức thi tuyển.

Đối với hình thức thi tuyển cấu trúc đề thi công chức thuế các bạn cần trải qua 2 vòng thi. Vòng thi trắc nghiệm và vòng thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Được quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thi trắc nghiệm được tổ chức bằng hình thức thi trên máy hoặc trên giấy. Cấu trúc đề thi công chức phần thi trắc nghiệm ở vòng 1 bao gồm 3 phần như sau:

– Số lượng câu hỏi: Bao gồm 60 câu hỏi.

– Thời gian làm bài thi trắc nghiệm phần 1: 60 phút.

Phần 2: Thi ngoại ngữ.

– Số lượng câu hỏi: Bao gồm 30 câu hỏi.

– Tùy vào vị trí làm việc đã chọn mà bạn sẽ phải thi 1 trong 5 thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, hoặc tiếng khác.

– Đối với công việc yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì không phải thi phần này.

– Thời gian thi: 30 phút.

Phần 3: Thi tin học. (Lưu ý: Năm 2019 không áp dụng thi môn tin học).

– Bao gồm 30 câu hỏi.

– Nội dung thi dựa theo yêu cầu của vị trí công việc.

– Thời gian thi: 30 phút.

– Đối với vị trí có yêu cầu chuyên môn là tin học thì không cần thi phần này.

* CHÚ Ý: Thông thường sẽ tổ chức thi trên máy. Nếu thi trên máy thì không có phần thi tin học.

Bên cạnh đó vẫn có những trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học đối với vòng 1 này.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 11 Nghị định 24/2010/NĐ-CP:

– Điều kiện được miễn môn thi ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đai học ở nước ngoài hoặc đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

+ Dự tuyển công tác ở các vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền).

– Điều kiện được miễn môn thi tin học:

Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên về chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán – tin.

VÒNG 2: THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH.

– Nội dung môn thi: chuyên ngành thuế

– Hình thức thi: thi viết.

– Thời gian thi: 180 phút.

3. Cấu trúc đề thi công chức thuế đối với hình thức xét tuyển.

Đối với cấu trúc đề thi công chức thuế theo hình thức xét tuyển được quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 12, Điều 13 Nghị định 24/2010/NĐ-CP:

Cấu trúc đề thi công chức thuế đối với hình thức này cũng bao gồm 2 vòng. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.

– Hội đồng xét tuyển căn cứ vào hồ sơ đã nộp của thí sinh để tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Trường hơp hồ sơ dự tuyển của thí sinh phù hợp thì được tham dự vòng 2.

– Thời hạn có kết quả vòng 1: Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra hồ sơ dự tuyển của thí sinh tại vòng 1.

Vòng 2: Phỏng vấn.

Hội đồng xét tuyển sẽ tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của thí sinh.

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút

– Thang điểm của vòng 2: tính theo thang điểm 100.

– Đối với hình thức này không áp dụng phúc khảo kết quả.

Liên hệ để được tư vấn về khóa ôn thi công chức thuế

Hotline: 0386 348 639 – Ms.Dung.

Cấu Trúc Đề Thi Ielts Mới Nhất

ielts là gì?

ielts (International English Language Testing Service) là hệ thống kiểm tra chuẩn hóa năng lực tiếng Anh dành cho người muốn theo học cao đẳng, đại học, trên đại học cũng như sinh sống và làm việc ở các nước nói tiếng Anh. Kết quả thi IELTS được công nhận rộng rãi trên thế giới đặc biệt ở Anh, Úc, Hoa Kỳ và nhiều nước khác.

IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Tất cả các thí sinh sẽ thi giống nhau ở 2 kỹ năng Nghe và Nói. Tuy nhiên, thí sinh thi hình thức học thuật (Academic) và thí sinh thi loại hình không học thuật (General Training) sẽ thi khác nhau ở phần thi Đọc và Viết.

Học thuật ielts academic giành cho thí sinh dự định du học tại các trường đại học cao đẳng hoặc ở viện nghiên cứu cao hơn đại học.

Không học thuật ielts general training giành cho thí sinh định cư, học nghề, các khóa đào tạo không thuộc hệ đại học hoặc làm việc tại nước ngoài.

Dạng bài thi: Academic Và General Training sẽ có phần thi Nghe và Nói tương tự, phần thi Đọc Và Viết khác nhau ở 1 vài task.

Cấu trúc đề thi ielts gồm những phần nào?

Cấu trúc 1 bài thi ielts gồm 4 phần: nghe, nói, đọc, viết.

Cấu trúc bài thi nghe

Thời gian làm bài thi nghe là 40 phút

*Thí sinh sẽ nghe tất cả các câu hỏi và độ khó của từng câu sẽ tăng dần.

*Bài thi bao gồm nhiều dạng khác nhau như thông tin từ một người, cuộc đàm thoại của 2 hoặc nhiều người. Và thí sinh sẽ nghe nhiều giọng phát âm của nhiều quốc gia khác nhau

*Thí sinh chỉ nghe được 1 lần. Tuy nhiên, bạn sẽ có thời gian để đọc câu hỏi và chuẩn bị câu trả lời.

Cấu trúc bài thi đọc ietls

Thời gian làm bài thi đọc là 60 phút

*Bài thi thông thường bao gồm 3 đoạn văn và phần trả lời câu hỏi

*Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoặc tập san và những đề tài này không mang tính chất chuyên môn.

Thời gian làm bài thi đọc là 60 phút

*Các đề tài trong bài thi thông thường bao gồm đoạn văn mô tả hơn là những bài luận văn.

Cấu trúc bài thi viết ielts

Thời gian làm bài thi viết là 60 phút

*Task 1, thí sinh thường được yêu cầu viết bài báo cáo khoảng 150 từ để mô tả và giải thích các số liệu, dữ liệu trên các biểu đồ.

*Task 2, thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 250 từ để đưa ra những chính kiến tranh luận hay nhận định về 1 ý kiến hoặc vấn đề. Thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình.

Thời gian làm bài thi viết là 60 phút

*Task 1, thí sinh thường được yêu cầu viết bức thư khoảng 150 từ với mục đích là hỏi thông tin hay giải thích về 1 tình huống trong cuộc sống.

*Task 2, thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 250 từ để đưa ra quan điểm của 1 sự việc hay vấn đề. Thí sinh cần phải đưa ra chính kiến của mình hoặc trích dẫn ý kiến. Thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình.

Cấu trúc bài thi nói

Thời gian từ 11 – 14 phút

*Thí sinh sẽ trò chuyện trực tiếp với giám khảo.

*Thí sinh cần thể hiện các khả năng: trả lời lưu loát các câu hỏi, thông thạo các đề tài và khả năng giao tiếp với giám khảo.

*Giám khảo sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh dựa vào 4 yếu tố: Từ vựng, Ngữ pháp, Lưu loát và Phát âm.

Cách tính điểm ielts

Thang điểm IELTS là từ 1 – 9. Trên bảng kết quả của thí sinh sẽ thể hiện điểm của từng kỹ năng thi. Phần điểm tổng sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng. Điểm tổng của 4 kỹ năng sẽ được làm tròn số theo quy ước chung như sau:

Nếu điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng có số lẻ là .25, thì sẽ được làm tròn lên thành .5, còn nếu là .75 sẽ được làm tròn thành 1.0.

Ví dụ: một thí sinh có số điểm như sau: 6.5 (Nghe), 6.5 (Đọc), 5.0 (Viết) và 7.0 (Nói). Điểm tổng của thí sinh này là 6.5 (25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5)

Tương tự cách tính, một thí sinh có số điểm như sau: 4.0 (Nghe); 3.5 (Đọc), 4.0 (Viết) và 4.0 (Nói). Như vậy điểm tổng sẽ là 4.0 (15.5 ÷ 4 = 3.875 = 4.0)

Trong trường hợp thí sinh có số điểm là 6.5 (Nghe), 6.0 (Đọc), 6.0 (Viết) và 6.0 (Nói). Như vậy điểm tổng của thí sinh này là 6 (24.5 ÷ 4 = 6.125 = 6)

Khoá luyện thi IELTS cấp tốc với những kinh nghiêm quý báu giúp bạn rèn luyện 4 kỹ năng IELTS reading, IELTS Writing, IELTS Spearking & IELTS Listening được chia sẻ đầy đủ nhất trong chương trình này kèm tài liệu luyện thi IELTS Online. Nhằm giúp các bạn sinh viên và các bạn chuẩn bị bước vào các kỳ thi IELTS đạt điểm tốt nhất, chúng tôi khai giảng khoá học luyện thi IELTS cấp tốc, Đây là khoá học tiếng anh trực tuyến nhằm giúp bạn nắm vững và hiểu rõ cấu trúc của 1 đề thi IELTS chuẩn cùng các phương pháp tiếp cận và làm bài thi IELTS hiệu quả nhất cũng như các kinh nghiệm ghi điểm trong mỗi phần thi.

tu khoa:

Cấu Trúc Đề Thi Toeic Mới Nhất 2022

Cấu trúc đề thi Toeic năm 2019

1. Phần nghe (Listening)

Phần nghe của cấu trúc đề thi Toeic mới vẫn gôm 100 câu trong thời gian là 45 phút. Tuy nhiên, sẽ có sự thay đổi nhỏ như sau:

Part 1: Mô tả hình ảnh: đề thi mới có 6 câu hỏi (đề cũ có 10 câu)

Part 2: Hỏi và đáp: đề thi mới có 25 câu hỏi (đề cũ có 30 câu)

Bên cạnh đó, các bài nghe sẽ có các cụm từ nói lướt và các câu hỏi không đầy đủ chủ ngữ

Part 3: Đoạn hội thoại: đề thi mới có 39 câu hỏi (đề cũ 30 câu)

Những thay đổi trong bài nghe này: – Có một số đoạn hội thoại có 3 người nói chuyện – Dạng câu hỏi cần kết hợp giữa thông tin được nghe và biểu đồ, bảng biểu – Bài nghe có các cụm từ đọc lướt, các câu nói không đầy đủ chủ ngữ

Part 4: Bài nói chuyện ngắn: đề thi mới có 30 câu hỏi: 10 bài nói chuyện và 3 câu hỏi mỗi đoạn

2. Phần đọc (Reading)

Về số lượng câu hỏi và thời gian làm bài không có gì thay đổi vẫn gồm 100 câu và thời gian làm bài là 75 phút. Tuy nhiên, phần đọc có sự thay đổi về nội dung như sau:

Part 5: Điền vào câu: đề thi Toeic mới có 30 câu (giảm 10 câu)

Part 6: Điền vào đoạn văn : đề thi mới có 16 câu (tăng 4 câu)Dạng câu hỏi yêu cầu người đọc điển cả 1 câu vào chỗ trống thay vì điền một từ hoặc cụm từ

Part 7: Đọc hiểu đoạn văn: đề thi Toeic mới gồm:29 câu hỏi cho các đoạn đơn (tăng 1 câu)25 câu hỏi cho các đoạn đa (tăng 5 câu) – Có thêm các bài đọc bao gồm 3 đoạn văn nhỏ – Có thêm bài đọc thuộc dạng tin nhắn điện thoại, tin nhắn chat,… – Dạng câu hỏi yêu cầu người đọc suy ra ý của người viết dựa vào ngữ cảnh đoạn văn

Bạn cần chuẩn bị những gì để “đối phó” với đề thi Toeic mới?

– Tiếp tục luyện thi Toeic với các đề thi kiểu cũ: Phần lớn đề thi không có thay đổi, còn những phần thay đổi, bạn vẫn áp dụng những kỹ năng làm bài đề thi cũ được

– Nắm chắc ngữ pháp và trau dồi vốn từ vựng: Những kiến thức về ngữ pháp và từ vựng không bao giờ thừa khi thi Toeic

Cấu Trúc Đề Thi Toeic Mới 2022

Cấu trúc đề thi TOEIC mới sẽ có một số đổi mới so với đề thi TOEIC cũ, với số lượng câu hỏi của mỗi phần thay đổi, và có một số dạng câu hỏi mới, nên nếu bạn nào chưa làm quen thì sẽ không khỏi bỡ ngỡ.

Nhưng bạn đừng lo, trong bài viết này Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ giúp bạn:

Hiểu rõ những thay đổi trong cấu trúc đề thi TOEIC 2019 so với cấu trúc đề thi cũ trước đây;

Bạn cần phải chuẩn bị gì cho những thay đổi này;

Làm quen với các dạng bài tập mới thông qua các ví dụ.

CHÚ Ý

Bài viết này so sánh cấu trúc đề thi TOEIC mới (áp dụng từ ngày 01/06/2019) với cấu trúc đề thi cũ, để phục vụ cho các bạn đã biết đến cấu trúc đề thi TOEIC cũ.

Nếu bạn mới bắt đầu luyện thi TOEIC online thì bạn không cần đọc bài so sánh này (hoặc đọc sau nếu muốn). Thay vào đó, bạn có thể bắt đầu với ngay với bài này: Cấu trúc đề thi TOEIC (cập nhật mới nhất)

1. Cấu Trúc Đề Thi TOEIC 2020

Phần Nghe (Listening Section)

Phần Nghe của đề thi TOEIC 2020 vẫn bao gồm 100 câu hỏi, làm trong khoảng thời gian 45 phút. Tuy nhiên Phần Nghe sẽ có những thay đổi về nội dung như sau:

Những thay đổi trong Phần Nghe TOEIC

Phần Đọc (Reading Section)

Phần Đọc của đề thi TOEIC 2020 vẫn bao gồm 100 câu, làm trong khoảng thời gian 75 phút. Tuy nhiên Phần Đọc sẽ có những thay đổi về nội dung như sau:

Những thay đổi trong Phần Đọc TOEIC

2. Bạn cần phải chuẩn bị gì?

Nhưng vậy thì vì sao phải đổi cấu trúc đề thi TOEIC và thêm các loại bài tập mới? Theo đơn vị ra đề thi TOEIC thì mục đích chính của việc cập nhật đề thi lần này là để đề thi bắt kịp với xu hướng phát triển của tiếng Anh trong thời đại hiện nay, ví dụ như:

Khi giao tiếp nhanh, người bản xứ rất thường xuyên nói lướt, vì vậy các bài nghe có các cụm từ nói lướt ( ví dụ: going to → gonna, want to → wanna) phản ánh đúng thực tế.

Trong các cuộc đối thoại hằng ngày, người bản xứ thường xuyên trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng các câu không đầy đủ chủ ngữ – vị ngữ ( ví dụ: Yes, in a minute; Down the hall; Could you?), vì vậy đề thi mới sẽ phản ánh đúng thực tế.

Ngày nay, chúng ta thường xuyên nhắn tin với bạn bè và người thân qua các ứng dụng chat online, và ngôn ngữ sử dụng khi nhắn tin cũng khá khác biệt so với ngôn ngữ nói chuyện bình thường. Vì thế, đề thi kiểu mới bổ sung các bài đọc gồm các đoạn tin nhắn sát với thực tế.

Vì vậy, những gì bạn cần làm để chuẩn bị cho đề thi TOEIC kiểu mới chỉ là:

Tiếp tục luyện thi TOEIC với các đề kiểu cũ: Phần lớn nội dung và cấu trúc đề thi không có thay đổi, còn những chỗ thay đổi thì bạn vẫn có thể áp dụng kỹ năng làm bài của đề kiểu cũ được một phần.

Tiếp tục học ngữ pháp và từ vựng TOEIC: Những kiến thức về ngữ pháp và từ vựng thì không bao giờ là thừa khi thi TOEIC.

3. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Đề thi TOEIC mới (2020) có khó hơn đề thi TOEIC cũ không?

Tiếng Anh Mỗi Ngày giải đáp:

Theo khẳng định của tổ chức ra đề thi và nhận định của Tiếng Anh Mỗi Ngày thì đề thi TOEIC mới không khó hơn đề thi TOEIC cũ.

Câu hỏi 2: Bây giờ mình nên học theo cấu trúc đề thi cũ hay mới?

Tiếng Anh Mỗi Ngày giải đáp:

Cấu trúc đề thi TOEIC mới đã được áp dụng từ ngày 01/06/2019, vì vậy cấu trúc đề thi mới này đã được áp dụng từ đó đến nay (2020).

Nếu trước đây bạn chưa từng biết cấu trúc đề thi TOEIC thì bạn chỉ cần nắm cấu trúc đề thi TOEIC mới nhất được mô tả chi tiết ở đây.

Nếu bạn đã biết cấu trúc đề thi cũ và muốn biết có những thay đổi gì trong cấu trúc mới, thì bài này hi vọng đã mang đến cho bạn một câu trả lời rõ ràng. (Và qua bài này, bạn cũng đã thấy là những thay đổi trong đề thi là khá nhỏ, còn cách thức làm bài phần lớn vẫn không có gì thay đổi. Nếu chúng ta luyện tập chăm chỉ theo cấu trúc cũ vẫn có thể làm bài tốt!)

Câu hỏi 3: Mình có thể luyện đề thi TOEIC 2020 ở Tiếng Anh Mỗi Ngày không?

Ngoài ra, Tiếng Anh Mỗi Ngày đã cập nhật thêm rất nhiều đề thi thử TOEIC kiểu mới full-test 120 phút để các bạn tự tin ôn luyện mà không phải hoang mang tìm kiếm nguồn đề thi nữa.

4. Hướng dẫn cách làm các bài tập mới

Cách làm:

Điểm khác biệt ở đây chỉ là đoạn hội thoại loại này có 3 người nói chuyện (2 nam 1 nữ hoặc 2 nữ 1 nam), thay vì 2 người (1 nam 1 nữ), còn lại cách thức ra câu hỏi vẫn không có gì thay đổi. Vì vậy, chúng ta chỉ cần làm giống như cách bạn làm các bài đọc có 2 người nói chuyện.

Bài tập loại này cũng có gây khó khăn một chút: sẽ có lúc 2 người nam (hoặc 2 người nữ) nói 2 câu liên tiếp, nên nếu bạn không nhận ra được 2 giọng khác nhau thì có khả năng lầm tưởng chỉ có 1 người nói. Vì vậy, bạn nên chú ý nghe và luyện tập phân biệt giọng nói của người nói.

Thông thường thì mỗi người nói một giọng khác nhau (giọng Anh, giọng Mỹ, giọng Úc, giọng Canada), vì vậy cách tốt nhất để phân biệt giọng của 3 người đó là luyện tập nghe các giọng khác nhau cho quen. Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ bổ sung nhiều bài tập loại này trong thời gian tới để bạn luyện tập!

Bài tập ví dụ:

Bài nghe:

Câu hỏi:

Đáp án

Đáp án

Đáp án

Transcript bài nghe để bạn có thể dò lại:

Transcript

Cách làm:

Đối với câu hỏi yêu cầu bạn xem biểu đồ và bảng biểu thì bài nghe chỉ đề cập đến thông tin bạn cần tìm một cách gián tiếp mà thôi. Bạn cần kết hợp thông tin nghe được với biểu đồ, bảng biểu để suy ra câu trả lời.

Nhưng bạn cũng đừng lo lắng quá vì những câu hỏi suy luận thường khá đơn giản và ít lắt léo. Điều quan trọng nhất là bạn phải nghe ra được các thông tin được đề cập gián tiếp đó trong bài nghe.

Bài nghe:

Bảng biểu: Câu hỏi:

Đáp án

Đáp án

Đáp án

Transcript bài nghe để bạn có thể dò lại:

Transcript

Cách làm:

Trong tất cả các ngôn ngữ, đôi khi một câu nói có thể thay đổi ý nghĩa tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ như câu “Anh ăn cơm chưa?” có thể có ý nghĩa khác nhau như:

Đơn thuần hỏi người nghe ăn cơm chưa

Mời người nghe đi ăn chung

Nhắc người nghe ăn cơm trước khi uống thuốc (chẳng hạn khi thấy người nghe chuẩn bị uống một loại thuốc phải uống sau khi ăn)

Để làm được loại câu hỏi này, bạn cần nghe được các thông tin liền trước và liền sau câu nói để hiểu được tình huống và ngữ cảnh của câu nói.

Bài nghe:

Câu hỏi:

Đáp án

Đáp án

Đáp án

Transcript bài nghe để bạn có thể dò lại:

Transcript

Cách làm:

Khi điền một từ vào đoạn văn Part 6, thỉnh thoảng bạn sẽ có thể điền vào chỗ trống mà chỉ cần dựa vào ngữ pháp.

Khác với việc điền một từ, khi điền một câu vào đoạn văn, bạn cần xem các câu xung quanh chỗ trống này để hiểu được ý nghĩa cơ bản của đoạn văn rồi điền câu hợp nghĩa nhất. Loại câu hỏi này sẽ yêu cầu bạn phải hiểu đoạn văn nhiều hơn và mất thời gian làm bài hơn lúc trước một chút.

Bài đọc: Các lựa chọn:

Đáp án

Đáp án

Đáp án

Đáp án

Bài đọc 3 đoạn chỉ thử thách về mặt thời gian thôi, vì vậy bạn chỉ cần luyện tập nhiều cho quen là được!

Bài tập ví dụ:

Bài đọc: Câu hỏi:

Đáp án

Đáp án

Đáp án

Đáp án

Đáp án

Cách làm:

Đây là một dạng bài đọc hiểu mới trong đề thi TOEIC, nhằm mục đích phản ánh tiếng Anh được dùng khi nhắn tin và chat. Một số điểm đặc biệt của tin nhắn và chat là:

Dùng nhiều dạng rút gọn (ví dụ: I’ll, it’s, we’ve)

Dùng câu không đầy đủ chủ ngữ – vị ngữ (ví dụ: Same airline?)

Dùng nhiều từ ngữ văn nói hơn văn viết (ví dụ: Sure thing, OK)

Về bản chất, cách làm bài của dạng bài đọc này không có gì khác biệt nên bạn có thể làm bài như các bài Part 7 khác.

Cách làm:

Đây là một dạng bài đọc hiểu mới trong đề thi TOEIC, nhằm mục đích phản ánh tiếng Anh được dùng khi nhắn tin và chat. Một số điểm đặc biệt của tin nhắn và chat là:

Dùng nhiều dạng rút gọn (ví dụ: I’ll, it’s, we’ve)

Dùng câu không đầy đủ chủ ngữ – vị ngữ (ví dụ: Same airline?)

Dùng nhiều từ ngữ văn nói hơn văn viết (ví dụ: Sure thing, OK)

Về bản chất, cách làm bài của dạng bài đọc này không có gì khác biệt nên bạn có thể làm bài như các bài Part 7 khác.

Bài đọc: Câu hỏi:

Đáp án

Đáp án

Cách làm:

Để làm được câu hỏi này, bạn chỉ lắp câu này vào lần lượt bốn chỗ trống xem chỗ trống nào hợp nghĩa nhất.

Bài đọc: Câu hỏi:

Đáp án

Đáp án

Đáp án

164. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? “The name and telephone number of the person posting the notice must be clearly marked on the back.” (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4]

Đáp án

5. Đề luyện tập ví dụ

Part 3 TOEIC

Part 4 TOEIC

Part 7 TOEIC – Đoạn đơn

Part 7 TOEIC – Nhiều đoạn

Hy vọng Tiếng Anh Mỗi Ngày đã giúp bạn hiểu rõ về các sự thay đổi trong đề thi TOEIC mới 2020, áp dụng từ tháng 6/2019.

(NEW) Hiện tại Tiếng Anh Mỗi Ngày vừa ra mắt đáp án và giải thích chi tiết cho 5 đề thi TOEIC ETS 2020 mới nhất. Các bạn tham khảo ở trang Đề thi TOEIC.

Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)

Tìm kiếm các bài viết khác ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Xem tất cả các bài viết về Đề Thi TOEIC

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cấu Trúc Đề Thi Công Chức Thuế 2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!