Đề Xuất 12/2022 # Cấu Trúc As If / As Though Là Gì? / 2023 # Top 18 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Cấu Trúc As If / As Though Là Gì? / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cấu Trúc As If / As Though Là Gì? / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CẤU TRÚC AS IF (Như thể, cứ như là…)

Cấu trúc as if / as though trong tiếng Anh mang nghĩa như thể…. Bài viết dưới đây mô tả 3 cấu trúc as if thường gặp trong ngữ pháp cũng như các đoạn hội thoại giao tiếp tiếng Anh gồm:

– Cấu trúc As if/ as though diễn tả tình huống có thật

– Cấu trúc As if/ as though diễn tả tình huống không có thật thời hiện tại

– Cấu trúc As if/as though diễn tả tình huống không có thật thì quá khứ hoàn thành.

CẤU TRÚC AS IF/AS THOUGH (Có thật)

(AS IF/AS THOUGH + real tenses)

Cách dùng: Cấu trúc As if/as though + real tenses dùng với các tình huống đúng, có thật ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:  S + V-s/-es + as if / as though + S +V-s/-es

► Lưu ý:

– Nếu chủ ngữ là They/you/we/I thì động từ giữ nguyên

– Nếu chủ ngữ là He/she/it thì động từ phải thêm -s/-es.

Ví dụ:

He acts as if/ as though he knows the answers. (He really knows the answers)

(Anh ta thể hiện cứ như anh ta đã biết đáp án rồi vậy – Sự thực là anh ta có biết đáp án).

CẤU TRÚC AS IF/AS THOUGH (Không có thật)

(AS IF/AS THOUGH + unreal tenses)

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh: S + V-s/-es + as if / as though + S +V2/-ed

Lưu ý:

Động từ chính “TO BE” sau “AS IF/AS THOUGH” sẽ thành “WERE” đối với tất cả các ngôi.

Ví dụ:

He acts as though/ as if he knew the answers.

(He doesn’t know the answers, he just pretend that he knows)

(Anh ta thể hiện cứ như thể anh ta biết đáp án rồi vậy – Thực tế là anh ta chả biết gì sất)

VD1: He seemed as if he hadn’t slept for days.

        Anh ấy cứ như là đã không ngủ mấy ngày rồi.

Lưu ý: Ngoài ra cấu trúc  “AS IF/AS THOUGH” còn được một động từ nguyên mẫu có “to” hoặc một cụm giới từ theo sau.

VD:  She moved her lips as if to smile.

       They were shouting as though in panic.

CẤU TRÚC AS IF / AS THOUGH – BÀI TẬP

Dịch nghĩa các câu sau:

CẤU TRÚC AS IF / AS THOUGH (Có thật)

It doesn’t look as if the economy will improve anytime soon.

I’ve got so much work it looks as those I’ll have to stay at home this evening.

It doesn’t look as if the economy will improve anytime soon.

My sister is acting so strange. When I talk to her, it’s as if she’s not even listening to me.

My goodness those children are loud! It’s sounds as those there’s a herd of animals running around upstairs.

Wow! Look at those dark clouds. It looks as if it’s going to rain.

You look as if you’ve seen a ghost!

It looks as though you’ve not met before.

It’s getting colder outside. It feels as if fall has arrived.

CẤU TRÚC AS IF/AS THOUGH – Giả định thì hiện tại

She walks as if she were a supermodel.

He spends money as if he owned a bank.

He boarded the airplane as those he were a seasoned traveller.

The floods were rising and it was as if it were the end of the world.

I spoke to her today and it sounded as though she was getting a cold.

The airplanes were so close together it looked as if they were going to crash!

Cấu trúc AS IF / AS THOUGH – Giả định quá khứ hoàn thành

It looked as if they had had a shock.

He seemed as if he hadn’t slept for days.

She felt as if all her worries had gone.

They felt as though they had been given the wrong information.

Cấu Trúc As If/ As Though / 2023

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – AS IF/ AS THOUGH mang ý nghĩa “như thể, cứ như là” trong cấu trúc tiếng Anh thông dụng. Bài viết bao gồm cấu trúc, cách dùng, ví dụ [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng.

A. CẤU TRÚC AS IF/ AS THOUGH (Như thể, cứ như là…)

– Cấu trúc As if/ as though diễn tả tình huống có thật

– Cấu trúc As if/ as though diễn tả tình huống không có thật thời hiện tại

– Cấu trúc As if/as though diễn tả tình huống không có thật thì quá khứ hoàn thành.

1. Cấu trúc As if/as though + real tenses

Dùng với các tình huống đúng, có thật ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

► Lưu ý:

– Nếu chủ ngữ là They/you/we/I thì động từ giữ nguyên

– Nếu chủ ngữ là He/she/it thì động từ phải thêm -s/-es.

Ví dụ:

He acts as if/ as though he knows the answers. (He really knows the answers)

(Anh ta thể hiện cứ như anh ta đã biết đáp án rồi vậy – Sự thực là anh ta có biết đáp án).

2. Cấu trúc As if/ as though trong tình huống giả định

Cấu trúc: S + V-s/-es + as if / as though + S +V2/-ed

Lưu ý:

Động từ chính “TO BE” sau “AS IF/AS THOUGH” sẽ thành “WERE” đối với tất cả các ngôi.

He acts as though/ as if he knew the answers.

(He doesn’t know the answers, he just pretend that he knows)

(Anh ta thể hiện cứ như thể anh ta biết đáp án rồi vậy – Thực tế là anh ta chả biết gì sất)

Anh ấy cứ như là đã không ngủ mấy ngày rồi.

Lưu ý: Ngoài ra cấu trúc “AS IF/AS THOUGH” còn được một động từ nguyên mẫu có “to” hoặc một cụm giới từ theo sau.

VD: She moved her lips as if to smile.

They were shouting as though in panic.

B. Bài tập cấu trúc AS IF / AS THOUGH

Bài tập cấu trúc AS IF/ AS THOUGH – Bài tập 1

CẤU TRÚC AS IF / AS THOUGH (Có thật)

It doesn’t look as if the economy will improve anytime soon.

I’ve got so much work it looksas those I’ll have to stay at home this evening.

It doesn’t lookas if the economy will improve anytime soon.

My sister is acting so strange. When I talk to her, it’s as if she’s not even listening to me.

My goodness those children are loud! It’s sounds as those there’s a herd of animals running around upstairs.

Wow! Look at those dark clouds. It looks as if it’s going to rain.

You look as if you’ve seen a ghost!

It looksas though you’ve not met before.

It’s getting colder outside. It feels as if fall has arrived.

CẤU TRÚC AS IF/AS THOUGH – Giả định thì hiện tại

She walks as if she were a supermodel.

He spends money as if he owned a bank.

He boarded the airplane as those he were a seasoned traveller.

The floods were rising and it was as if it were the end of the world.

I spoke to her today and it sounded as though she was getting a cold.

The airplanes were so close together it looked as if they were going to crash!

Cấu trúc AS IF / AS THOUGH – Giả định quá khứ hoàn thành

It looked as if they had had a shock.

He seemed as if he hadn’t slept for days.

She felt as if all her worries had gone.

They felt as though they had been given the wrong information.

Bài tập cấu trúc AS IF/ AS THOUGH – Bài tập 2

Viết lại các câu sau dùng cấu trúc As if/ As though

Đáp án bài tập Cấu trúc AS IF/AS THOUGH

Nằm Lòng Cấu Trúc As If Và As Though / 2023

Đây là một cấu trúc được sử dụng phổ biến và dễ sử dụng trong tiếng Anh nhưng vẫn còn rất nhiều người “mông lung” về cấu trúc này, cho nên trong bài học hôm nay chúng ta sẽ “giải phẫu” cấu trúc này nhằm giúp các bạn nắm chắc về chúng.

Tìm hiểu cấu trúc as if và as though

Dùng để diễn tả một người hoặc một vật trông như thế nào, cảm thấy như thế nào, nghe như thế nào và thường đi chung với các động từ look, sound, feel.

Ex: She looks as if/ as though she knows everything. (Trông cô ta có vẻ như biết rất nhiều thứ.) She sounded as if/ as though she had just run 10km. (Giọng cô ta nghe có vẻ như mới chạy 10 km.) She feel as if/ as though she is dying. (Cô ta cảm thấy như thể cô ta sắp chết.)Lưu ý:

Có thể dùng It looks as if/ as though hay It sounds as if/ as though… mang nghĩa Trông có vẻ hay Nghe có vẻ….

Ex: She was so happy. It looked as if she passed the exam.

Có thể dùng as if/ as though + động từ khác để nói cách một người nào đó làm việc gì đó.

Ex: She ranas if she had just seen a ghost.

Dùng để diễn tả một điều không có thật hoặc trái với thực tế.

Diễn đạt điều không có thật ở hiện tại: S + V + as if/ as though + S + V(past simple)

Diễn đạt điều không có thật ở quá khứ: S + V + as if/ as though + S + V(past perfect)

Với các chủ từ như I, he, she, it thì were có thể dùng thay cho was trong mệnh đề giả định.

Ex: She acts as if she was/ were a rich person.

Động từ đứng trước as if/ as though có thể ở thì hiện tại hoặc quá khứ mà không ảnh hưởng đến thì trong mệnh đề giả định.

Có thể dùng as if/ as though theo sau bởi một phân từ (present/ past participle) hoặc động từ nguyên mẫu có to trong mệnh đề so sánh (mệnh đề chỉ cách thức và mệnh đề chính có cùng chủ ngữ).

Ex: He cried a lot as if punished by his mother.As if to encourage me, my mother pats me on the back.

Cấu Trúc As If/As Though: Cách Dùng Và Bài Tập / 2023

4.9

(97.13%)

279

votes

1. Tổng quan về cấu trúc As if As though

Cấu trúc As if/As though mang ý nghĩa là: cứ như là…, như thể là…thường dùng để mô tả tình trạng của một sự vật, sự việc như thế nào đó, hoặc mang ý nghĩa mỉa mai hành động, sự vật, sự việc nào đó.

Cấu trúc này vừa có thể diễn tả tình huống có thật, lại vừa có thể diễn tả tình huống không có thật.

Ví dụ:

Hoa sounds

as if

he is happy. – 

Nghĩa mô tả 1 sự vật, sự việc

(Hoa nghe như thể cô ấy đang hạnh phúc)

John acts as though he is the best here –

Nghĩa mỉa mai 1 sự vật, sự việc

(John cư xử như thể anh ấy là giỏi nhất ở đây )

[FREE]

Download Ebook Hack Não Phương Pháp –

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này. 

2. Cấu trúc As if As though và cách dùng

Cấu trúc as if as though có thật

Cách dùng: Cấu trúc As if/as though + real tenses dùng để diễn tả các huống đúng, có thật ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, một sự thật hiển nhiên xảy ra.

Cấu trúc:  S + V + As if/As though + S +V

Ví dụ:

He acts

as if

he knows the answers. 

(Anh ấy hành động như thể anh ấy biết câu trả lời).

He acted

as though

he went through this path

(Anh ấy hành động như thể anh ấy đã đi qua con đường này)

Lưu ý: Động từ trong câu được chia tùy theo chủ ngữ và thì của câu.

Cấu trúc as if as though không có thật

Cách dùng: Cấu trúc As if/As though được dùng với các tình huống giả định (không đúng, không có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc quá khứ).

Cấu trúc: S + V-s/-es + As if/As though + S +V2/-ed

Ví dụ:

She presents

as if

he learned by heart all the lessons.

(Cô ấy trình bày như thể cô ấy đã học thuộc lòng tất cả bài học.)

She seemed

as though

he hadn’t gone out for days.

(Cô ấy dường như đã không đi chơi trong nhiều ngày.)

Lưu ý:

Động từ chính “tobe” sau As if/As though luôn là “Were” đối với tất cả các ngôi chủ ngữ.

Cấu trúc: S + V-s/-es + As if/As though + S +V2/-ed

Ví dụ:

He

acts as i

f he

knew

the answers.

(Anh ta hành động như anh ta biết tất cả các câu trả lời)

She

presents as if

he

learned

by heart all the lessons.

(Cô ấy trình bày như thể cô ấy đã học thuộc lòng tất cả bài học.)

Cấu trúc: S + V-ed/P2 + As if/As though + S + had (not) + V2-ed/P2

Ví dụ:

The boy

drank as if

he

had not drunk

for days.

(Thằng bé ăn uống như là nó đã không uống gì trong nhiều ngày vậy.)

He

seemed as though

he

hadn’t slept

for days.

 (Anh ấy dường như là đã không ngủ mấy ngày rồi.)

Cách sử dụng khác của As if/As though

Ngoài những cấu trúc như trên, có một số trường hợp As if/As though không tuân theo các nguyên tắc, đó chính là: Sử dụng To +V hoặc một cụm giới từ đi sau.

Cấu trúc: S + V + As if/As though + to V/Cụm giới từ

Ví dụ:

They were shouting

as if in panic

.

 (Họ thét lên cứ như là đang bị hoảng loạn vậy.)

Jenny moved her lips up

as though to smile.

(Jenny nhếch môi cứ như là để cười vậy.)

3. Bài tập cấu trúc As if As though

Bài tập: Sử dụng As if/ As though viết lại các câu sao cho nghĩa không đổi:

1. My head seems to be on fire right now.

2. Kanata pretended not to know the news.

3. Lana speaks like a boss/

4. Jennifer looks like a queen in her wedding.

5. Zoe dresses up like a princess.

Đáp án

1. I feel as if/as though I were on fire right now

2. Kanata looked as if/as though he didn’t know the news

3. Lana speaks as if/as though she were a boss

4. Jennifer looks as if/as though she were a queen in her wedding 

5. Zoe dresses up as if/as though she were a princess

Comments

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cấu Trúc As If / As Though Là Gì? / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!