Đề Xuất 5/2022 # Cấu Tạo Của Virut Bai 30 Cau Truc Virut Ppt # Top Like

Xem 9,306

Cập nhật nội dung chi tiết về Cấu Tạo Của Virut Bai 30 Cau Truc Virut Ppt mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 9,306 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đặc Điểm Cấu Tạo Của Virus Gây Bệnh
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen
 • 5 Chuột Không Dây Genius Chính Hãng Tốt Nhất
 • Chuột Không Dây Genius Nx 7010
 • 4 Chuột Không Dây Genius Dùng Pin Sạc Tốt Nhất
 • MÔN: SINH HỌC

  Lớp: 10

  Giáo sinh thực hiện: Đặng Thị Thùy Trang

  Năm học: 2009- 2010

  Virut

  TÁC NHÂN GÂY BỆNH?

  Chương 3:

  VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  Lá thuốc lá

  bị bệnh

  Dịch nghiền lọc qua màng lọc vi khuẩn

  Cây bị

  bệnh

  Không phát

  triển

  Thí nghiệm năm 1892, của Ivanopxki nhà sinh học người Nga

  Sự phát hiện ra virut?

  Không thấy khuẩn lạc

  * Khái niệm: Virut là một dạng sống chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ, sống nội kí sinh bắt buộc.

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  I. CẤU TẠO:

  Gồm 2 phần chính:

  Lõi( bộ gen): Axit Nuclêic

  Vỏ (capsit): Prôtêin

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  Ngoài ra một số virut có lớp vỏ bọc bên ngoài

  Lớp vỏ bọc ngoài

  Bộ gen của virut có thể là ADN hoặc ARN,

  1 sợi hoặc 2 sợi

  Bộ gen của sinh vật nhân chuẩn luôn là ADN 2 sợi

  Bộ gen của virut

  Bộ gen của sinh vật nhân chuẩn

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  a, Lõi (bộ gen)

  Bộ gen là ADN hoặc ARN, 1sợi hoặc 2 sợi

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  I. CẤU TẠO:

  a, Lõi ( bộ gen) của virut

  b, Vỏ ( capsit) của virut

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  b, Vỏ (capsit)

  Bộ gen là AND hoặc ARN, 1sợi hoặc 2 sợi

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  I. CẤU TẠO:

  a, Lõi ( bộ gen) của virut

  b, Vỏ ( capsit) của virut

  – Vỏ capsit được cấu tạo từ những đơn vị nhỏ hơn là capsome.

  – Virut càng lớn, số lượng capsome càng nhiều

  c. Lớp vỏ bọc ngoài

  lớp lipit kép và prôtêin tương tự màng sinh chất

  Virut có vỏ bọc

  Bộ gen là AND hoặc ARN, 1sợi hoặc 2 sợi

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  I. CẤU TẠO:

  a, Lõi ( bộ gen) của virut

  b, Vỏ ( capsit) của virut

  – Vỏ capsit được cấu tạo từ những đơn vị nhỏ hơn là capsome.

  – Virut càng lớn, số lượng capsome càng nhiều

  c. Lớp vỏ bọc ngoài

  Gồm :

  Lớp lipit kép và protêin → bảo vệ virut.

  Gai glicoprotêin → làm nhiệm vụ kháng nguyên, giúp virut bám lên bề mặt TB

  Virut chưa có cấu tạo tế bào nên chưa được gọi là cơ thể mà chỉ được coi là một dạng sống đặc biệt , gọi là hạt virut hay virion.

  Chúng chỉ có cấu tạo tương đương với một Nhiễm sắc thể

  Bộ gen là AND hoặc ARN, 1sợi hoặc 2 sợi

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  I. CẤU TẠO:

  a, Lõi ( bộ gen) của virut

  b, Vỏ ( capsit) của virut

  – Vỏ capsit được cấu tạo từ những đơn vị nhỏ hơn là capsome.

  – Virut càng lớn, số lượng capsome càng nhiều

  c. Lớp vỏ bọc ngoài

  Gồm :

  Lớp lipit kép và protêin → bảo vệ virut.

  Gai glicoprotêin → làm nhiệm vụ kháng nguyên, giúp virut bám lên bề mặt TB

  II. HÌNH THÁI:

  I.CẤU TẠO

  II. HÌNH THÁI

  D?a v�o s? s?p x?p c?a capsome, virut cú nh?ng c?u trỳc n�o?

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  Dựa vào sự sắp xếp của capsome, hình thái của virut gồm 3 dạng chủ yếu:

  Hình trụ xoắn

  Hình khối

  Dạng phối hợp

  Khối đa diện

  Khối cầu

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  I.CẤU TẠO

  II.HÌNH THÁI

  Xoắn

  Khối

  Hỗn hợp

  Capsôme sắp sếp theo chiều xoắn của axitnuclêic

  Capsôme sắp sếp theo hình khối đa diện

  Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đuôi có cấu trúc xoắn

  Virut cúm, virut sởi

  Virut bại liệt,

  Virut HIV.

  Phagơ T2

  Dạng cấu trúc

  Đại diện

  Đặc điểm

  Các dạng

  II.HÌNH THÁI

  Thí nghiệm của Franken và Conrat

  Axit nucleic qui d?nh

  d?c di?m c?a virut

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  I. CẤU TẠO:

  II. HÌNH THÁI:

  * Yếu tố quyết định đặc điểm của virut là axitnucleic ( bộ gen)

  Thí nghiệm của Franken và Conrat

  Khi ? bờn ngo�i TB ch? thỡ bi?u hi?n d?c tớnh gỡ?

  Bờn ngo�i TB ch?, virut l� th? vụ sinh

  Thí nghiệm của Franken và Conrat

  Khi bờn trong TB ch?, virut bi?u hi?n d?c tớnh gỡ?

  ? bờn trong TB ch?, virut l� th? h?u sinh

  Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  I. CẤU TẠO:

  II. HÌNH THÁI:

  * Yếu tố quyết định đặc điểm của virut là axitnucleic ( bộ gen)

  III.PHÂN LOẠI VIRUT

  Cú th? phõn lo?i virut d?a trờn 4 tiờu chu?n sau:

  Can c? v�o cõ?u ta?o hờ? gen ( virut ADN, virut ARN)

  Can c? v�o s? s?p x?p c?a capsome (Tr?, kh?i, h?n h?p)

  Can c? v�o c?u t?o c?a l?p v? b?c ( VR trõ`n, VR co? vo? bo?c (VR hoa`n chi?nh virion))

  Can c? v�o d?i tu?ng m� virut kớ sinh ( VR DV, VR TV, VR VSV)

  I. CẤU TẠO:

  II. HÌNH THÁI:

  Bài 43: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  III. PHÂN LOẠI VIRUT

  Viroit

  Viroit (ARN)

  B?nh c? khoai tõy hỡnh thoi

  Prion

  B?nh bũ diờn

  Virut là một ……vô cùng đơn giản, không có cấu tạo

  Chúng chỉ gồm 2 phần chính: vỏ là… và lõi là….

  Virut sống …… trong tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật. được gọi là chúng tôi ….

  Kích thước của chúng ……

  Điền vào chỗ trống

  dạng sống

  tế bào

  prôtêin

  Axit nuclêic

  kí sinh bắt buộc

  hạt virut

  virion

  siêu nhỏ

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: Điều nào sau đây chưa đúng khi nói về virut?

  Là dạng sống đơn giản nhất.

  Chưa có cấu tạo tế bào.

  Cấu tạo từ hai thành phần cơ bản là prôtêin và axit nuclêic.

  Có kích thước lớn

  C

  D

  B

  A

  D

  Câu 2: Virut trần là virut :

  Chỉ có vỏ lipit

  Chỉ có vỏ capsit

  Không có các lớp vỏ bọc.

  Có vỏ lipit và vỏ capsit.

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  A

  B

  C

  D

  B

  Câu 3: Nuclêôcapsit là:

  Phức hợp gồm vỏ capsit và axit nuclêic

  Các lớp vỏ capsit của virut.

  Bộ gen chứa ADN của virut.

  Bộ gen chứa ARN của virut.

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  A

  B

  C

  D

  A

  Virut khảm thuốc lá, HIV.

  Câu 4: Virut nào có vỏ ngoài có gai glicôprôtêin?

  HIV, phagơ.

  HIV

  Virut khảm thuốc lá, phagơ.

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  C

  D

  B

  A

  D

  Câu 5: Virut nào kí sinh ở người?

  Phagơ, virut bại liệt.

  HIV, virut viêm gan B.

  Phagơ.

  Virut khảm thuốc lá.

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  A

  B

  C

  D

  A

  Bài tập về nhà

  Làm các bài tập trong SGK

  Đọc trước bài 30: Sự nhân lên của Virut trong tế bào

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Phát Điện (Electric Generator)
 • Đồng Hồ Nước Thông Minh Đo Lưu Lượng Xuất Xứ Đức Anh Malaysia
 • Nguyên Lý Cấu Tạo Và Hoạt Động Của Đồng Hồ Nước Điện Từ
 • Giúp Bạn Phân Loại Đồng Hồ Dựa Vào Kiểu Giáng Bên Ngoài Và Cấu Tạo Của Đồng Hồ
 • Shop Chuyên Bán Đồng Hồ Nam Cao Cấp Omega Automatic Thấy Cấu Tạo Bên Trong Chạy Cơ Không Cần Pin Ship Cod Toàn Quốc
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Cấu Tạo Của Virut Bai 30 Cau Truc Virut Ppt trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100